ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/12/2009

צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע - 2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

09.12.09

הכנסת השמונה -עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

מיום רביעי, כ"ב בכסלו, התש"ע (9 בדצמבר, 2009) בשעה 10:10
סדר היום
צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
מיכאל חורי – משרד התמ"ת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
צביקה כהן

אסף לוי

חיזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק, מירב תורג'מן
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)
(תיקון), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
אנו עוברים לנושא הבא - צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009. מי מביא את הצו?
צביקה כהן
אני, ממשרד החקלאות.
חיים אורון
אני מתנגד לדון בזה. קראתי את זה כמה פעמים – אי אפשר להבין את זה. על מה הצו הזה?
צביקה כהן
פילה דגים.
חיים אורון
אי אפשר לכתוב על מה הצו?
שגית אפיק
יותר מזה, אנחנו מניחים את דברי ההסבר שלכם במליאה. כבר כמה פעמים פנינו וביקשנו שיהיה הסבר.
היו"ר משה גפני
אז תביאו את זה ביום שני.
קריאות
· - -
חיים אורון
אני מוותר, אבל אי אפשר – זה לעשות צחוק מהעבודה.
היו"ר משה גפני
גם היועצת המשפטית של הוועדה וגם מנהל הוועדה אומרים שאי אפשר לקרוא את זה.
שלי יחימוביץ
אבל הוא אומר שפג תוקף ביום שני
צביקה כהן
כל הסיפור של הצו – ואיך שהוא נראה, אז עושים את זה באוצר או בתמ"ת - זה הפורמט שעובדים אתו 20 שנה.
שלי יחימוביץ
צריך להעיר את זה לאוצר.
טמיר כהן
במקרה זה – זה לתמ"ת.
צביקה כהן
שמנו לב שבהסכם הסחר עם ארצות הברית, בצו היטלי הסחר שמיישם אותו – שכחו לשים 6 פרטי מכס של דגים קפואים. זה שלא שמנו אותם מביא למצב שהם באים לישראל ללא היטל בכלל. הם חזרו חזרה לצו על מנת שיהיה עליהם היטל כפי שההסכם קובע.
שלי יחימוביץ
אז למה יש – זה שבעה דגים שונים?
צביקה כהן
מדובר על שישה דגים שונים, ואחד שהוא – אחרים. קרפיון, בורי, אמנון, טרוט, סלמון - -
שלי יחימוביץ
מה, מייבאים אותם מחו"ל? למה?
צביקה כהן
אנחנו מייצרים בארץ קרפיון ואמנון ובורי, ואין כמעט מיובאים מארצות הברית. הפרצה הזו גרמה לכך שהגיעו 200 טון של קרפיון ללא מכס וזה פגע בייצור המקומי. כל השאר – לא מעניין את ה - - -
שלי יחימוביץ
טוב, אי אפשר לא להצביע בשביל זה?
היו"ר משה גפני
למה זה מנוסח כך? יש מי שיכול להסביר את זה?
צביקה כהן
אני עליתי על הבעיה דרך זה שהחקלאים באו ואמרו: הורגים אותנו. פניתי לתמ"ת ולאוצר לבקש את התיקון הזה, ואני שמח שהם עשו אותו. על אופן עשיית התיקון אני לא אחראי. אני יודע מה כתוב פה, כי אני עוסק בזה, אבל אם רוצים לדבר ברמה העקרונית – כל צו היטלי סחר או כל צו מכס נראה ככה.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה – אם היועצת המשפטית יכולה לפנות למי שניסח את זה, וזה שר התמ"ת – ולהגיד שמבחינה משפטית זה מנוסח לא טוב. מי בעד אישור צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009, ירים את ידו? מי נגד- אין, מי נמנע? – אין. הצו אושר. אני מבקש להוציא מכתב על העניין הזה.


אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים