ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/12/2009

שונות., ערעורו של חה"כ בן-ארי על החלטת יו"ר הכנסת לבטל את הצעתו הרגילה לסדר היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר היום., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית, בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכנסת

9.12.09


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 53

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ב כסלו התש"ע (9 בדצמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר-היום
2. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח-2008 (כ/252), מוועדת חוץ וביטחון לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט
3. ערעורו של חה"כ בן-ארי על החלטת יו"ר הכנסת לבטל את הצעתו הרגילה לסדר היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר היום - הצבעה
4. בקשת חה"כ חיים כץ להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1794/18)
5. בקשת חה"כ דוד רותם להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1767/18), לפני הקריאה הטרומית
6. שונות
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

רוברט אילטוב

דניאל בן-סימון

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
איל ינון, מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורוביץ, סגנית מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

2. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח-2008 (כ/252), מוועדת חוץ וביטחון לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נפתח בבקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט

להעברת הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח-2008 (כ/252), מוועדת חוץ וביטחון לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מבקש רק לציין שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון הודיעני שהוא מסכים לבקשה הזאת, ולכן אתה תוכל לנמק את הבקשה החשובה בקצרה.
דוד רותם
היא מנומקת, אדוני, כפי שכתוב במכתב שלי. על פי התקנון, זה היה צריך להיות מלכתחילה בוועדת חוקה. מטעמים מאוד משונים זה הועבר לחוץ וביטחון, והגיע הזמן שהאבדה תחזור הביתה, והחוק הזה יובא לקריאה שנייה ושלישית בשעה טובה, כמו שצריך.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, בבקשה.
נסים זאב
קודם כל אני רוצה לומר שאני מתפלא איך יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בנקל הסכים- -
דוד רותם
מלכתחילה היה צריך להיות בחוקה.
נסים זאב
אני רואה בזה מחטף, אבל בכל זאת אני אתמוך. אני רוצה לדעת, מה שכנע את יושב ראש הוועדה

שנושאים כאלה, שהם כל כך מהותיים, שקשורים לוועדת החוץ, הוא מוותר עליהם.
דוד רותם
זה לא שייך לוועדת החוץ.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, חבל על הוויכוח. אני מציע שנעבור להצבעה. מי בעד הבקשה של יושב ראש ועדת החוקה?

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח-2008 (כ/252), מוועדת חוץ וביטחון לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

3. ערעורו של חה"כ בן-ארי על החלטת יו"ר הכנסת לבטל את הצעתו הרגילה לסדר היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר היום - הצבעה
היו"ר יריב לוין
ערעורו של חה"כ בן-ארי – התבקשתי בזה הרגע על ידי חבר הכנסת בן-ארי שוב לדחות אותו. אני רוצה

לציין לפרוטוקול, נדמה לי בפעם השלישית או הרביעית, שאני מתבקש על ידו לעשות כן. מאחר שזו בקשה שלו, אני מסכים, אבל רוצה שיובהר לפרוטוקול – הדחיות הן לא דחיות שלי אלא בקשות שלו.

4. בקשת חה"כ חיים כץ להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1794/18)
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא על סדר היום - בקשת חבר הכנסת חיים כץ להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים

(תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1794/18).
חבר הכנסת חיים כץ ביקש ממני להציג את העניין בהיעדרו. אומר בקצרה - מדובר בחוק שהוא חלק ממספר הצעות חוק פרטיות שנוגעות לסוגיית המאבק בתופעת האלכוהול. השר לביטחון פנים הוביל חוק ממשלתי שאמור להיות מובא בפני הכנסת בשבוע או בשבועיים הקרובים שמסדיר- -
אברהם מיכאלי
אנחנו דנים בזה הרגע בוועדת- -
היו"ר יריב לוין
כן, אבל החוק שאמור להסדיר את כל מכלול סוגיית המאבק בנושא האלכוהול. במסגרת הזאת ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה אתמול את תמיכת הממשלה בשלושה חוקים פרטיים שנוגעים לעניין הזה, ובהם שני חוקים - אחד של חבר הכנסת חיים כץ ואחד של חבר הכנסת רותם – שמצריכים פטור מחובת הנחה, ועל מנת שניתן יהיה להביא אותם לדיון בקריאה טרומית ואחר כך לחבר אותם לתהליך של הצעת החוק הממשלתית, נדרש הפטור מחובת ההנחה, ולכן אני מבקש את זה תחילה עבור החוק (פ/1794/18) של חבר הכנסת חיים כץ. האם ישנן הערות, התייחסויות?מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשת חבר הכנסת חיים כץ להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים

(תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1794/18) אושרה.
ציון פיניאן
אני הקוורום...
היו"ר יריב לוין
הוחלט פה אחד לאשר מתן פטור מחובת הנחה.

5. בקשת חה"כ דוד רותם להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1767/18), לפני הקריאה הטרומית
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא על סדר היום - בקשת חה"כ דוד רותם להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1767/18), לפני הקריאה הטרומית.

הנסיבות הן דומות לאלה של חבר הכנסת חיים כץ. חבר הכנסת רותם, יש לך איזושהי תוספת לומר?

אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשת חה"כ דוד רותם להקדמת הדיון בהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 (פ/1767/18), לפני הקריאה הטרומית אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אין נגד, אין נמנעים, אושר פה אחד.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים