ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/12/2009

על סדר היום - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות (תיקון מס'), התשס"ט- 2009 - מליאת ועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים