ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/12/2009

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 28), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

07.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 145

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ' כסלו התש"ע ( 7 בדצמבר 2009), שעה: 09:30
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008

של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/2454), מח/262 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

זבולון אורלב

אילן גילאון
מוזמנים
דב בארי – רפרנט ביטוח לאומי ורווחה באגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד שי סומך – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד רון אשכנזי – המוסד לביטוח לאומי

אסנת כהן – מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008

של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/2454), מח' 262 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע, כ' בכסלו התש"ע, 7 בדצמבר 2009, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008, של חבר הכנסת זבולון אורלב – הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אדוני, בבקשה.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, קודם כל, תודה שקידמת את הדיון בחוק הזה.


בכנסת הקודמת עבר הליך חקיקה יחסית מזורז כדי להסדיר את התגמולים של יתומים ששני הוריהם – אני מדגיש שני הוריהם – נהרגו בפעולות איבה. כיוון שחוק נפגעי איבה נשען על חוק התגמולים של צה"ל, מתברר שיש צורך לעשות התאמות מיוחדות. בצה"ל אין אח ורע לכך שאבא ואימא מסתערים יחד על הגבעה ונהרגים בפעולת לחימה ונשארים יתומים, אלא זו מציאות שחלה רק בנפגעי איבה, והיו דוגמאות של כעשר משפחות, אם אינני טועה. מדובר על חמישים יתומים, אולי שתים עשרה משפחות, ששני ההורים נהרגו בפעולת איבה ונשארו יתומים. שם הסדרנו שורה ארוכה של תגמולים שמסדירים זכאות לגילאים יותר מאוחרים. אם בדרך רגילה ילד שנפגע בפעולות איבה זכאי לתגמולים עד גיל 21, פה הוא זכאי אפילו עד גיל 37 בדירוג מסוים. נדמה לי, עד גיל 25 – 100%, ומשם – 80%. וכן, גם הוסדרו גם יתר המענקים: מענק נישואין, מענק התארגנות, מענק ניידות. כל הדברים האלה הוסדרו.


במהלך החקיקה התברר שהמצוקה של היתומים שהמצוקה של היתומים משני ההורים היא לא רק אם שני ההורים נהרגו בפעולות איבה, אלא אם הורה נהרג בפעולת איבה, וההורה השני נפטר מאיזושהי סיבה. בסופו של דבר, זהו אותו יתום.


אבל, מאחר ומשרד הביטחון טען שיש השלכות רוחב, וזה לא אוכלוסייה כל כך מצומצמת אלא אוכלוסייה כבר יותר רחבה, ועל מנת לעמוד בלוח הזמנים של סיום הכנסת הקודמת החלטנו לפצל את החוק. נשארנו היום לטפל בשני יתומים ששני הוריהם נפטרו. אחד נהרג בפעולת איבה, והשני הלך לעולמו.


על פי ההצעה כאן לכאורה אין כאילו הבדל בין שניהם. אני כבר אומר לאדוני היושב ראש, בהידברות גם עם משרד המשפטים וגם עם משרד האוצר אני חושב שצריך לראות לנגד עינינו את ועדת גולדברג. ועדת גולדברג מונתה על-ידי כשר הרווחה. מיניתי את הוועדה ביום 26 באפריל 2004 משום שכבר אז עלתה שוועתם השמיימה. ועדת גולדברג המליצה שורה של המלצות.


מה שהשארנו בחוק לגבי שני יתומים ששני ההורים נהרגו בפעולת איבה זה הרבה מעל ומעבר להמלצות גולדברג. אנחנו מציעים לשקול אפשרות שלגבי אלה שאחד נהרג בפעולת איבה, והשני לא בפעולת איבה, להחיל עליהם את המלצות ועדת גולדברג.
היו"ר חיים כץ
ומה אומר האוצר?
דב בארי
האוכלוסייה המדוברת היא באמת אוכלוסייה שנמצאת במצב מאוד מאוד קשה. האוכלוסייה היא כמובן גם קטנה.
היו"ר חיים כץ
כמה זה קטנה?
דב בארי
כמה הביטוח הלאומי הגדירו בזמנו של דוח השופט גולדברג?
רון אשכנזי
אני יודע כמה כיום יש. כיום יש פחות ממאה.
דב בארי
פחות ממאה יתומים. כמובן שגם מדובר על פחות ממאה משפחות. בתהליך שנעשה עוד בכנסת הקודמת, כפי שהסביר חבר הכנסת אורלב, עשו באמת איזושהי הבחנה בין שני הסוגים של האוכלוסיות.


ועדת שרים לענייני חקיקה דנה בדין רציפות של הצעת החוק הזאת ב-13 לספטמבר 2009, וקבעה שהממשלה מתנה את התמיכה שלה בכך שהמציע והנוסח יתואם עם משרד האוצר, משרד המשפטים והמוסד לביטוח לאומי.


כרגע כפי שאנחנו רואים את העניין, אנחנו נשמח להיצמד לדוח גולדברג, ועדה שבדקה את הנושא לעומק, וזה מה שאנחנו מציעים. הוועדה הזאת קיימה שמונה מפגשים בנושא. היא חקרה את הנושא. היא מצאה לנכון להפריד בין האוכלוסיות.
היו"ר חיים כץ
מה אומר בדיוק דוח גולדברג?
דב בארי
כיום התגמול לאוכלוסייה זו ניתן עד גיל 21. דוח גולדברג מציע להעניק את התגמול הזה עד גיל 25 בגלל הסיטואציה המיוחדת והקשה שהם נמצאים. זה מקובל עלינו, וגם מקובל על אנשי משרד המשפטים ואנשי המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
כמה אחוזים הם יקבלו?
דב בארי
100% מהתגמול.
היו"ר חיים כץ
ובגיל 25 עוצרים. ומה אומר משרד המשפטים?
שי סומך
צריך לציין שיש גם הגדלה משמעותית של התגמול. זאת אומרת, גם לפני גיל 21, וגם בוודאי בין גיל 21 ל-25.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה אומר שהם מקבלים יותר מידיי.
שי סומך
לא, לא. ממש לא. אני רוצה להוסיף עובדה נוספת. זאת אומרת, יש כאן הארכה של הגיל והגדלה של התגמול. זה נראה הסדר סביר שאנחנו תומכים בו.
היו"ר חיים כץ
יבוא על הברכה המציע.
שי סומך
כן. מה שלא אהבנו בהסדר הקודם זה מתן קצבה עד גיל 37. מתן קצבה עד גיל 37 זה נראה הסדר באמת ממש - -
זבולון אורלב
אפשר להגיש הצעת חוק ממשלתית, עזוב את זה.
שי סומך
- -שהיה מתאים להשאיר אותו לאוכלוסייה שדנו בה בכנסת הקודמת, ולא להרחיב לאוכלוסיות נוספות.
היו"ר חיים כץ
זה היסטוריה. לגבי החוק הזה אין לך הסתייגויות. האם יש פה עוד מישהו באולם שרצה להגיד משהו?
רון אשכנזי
אני מהלשכה המשפטית בביטוח הלאומי. אני רוצה לציין שבאופן עקרוני המינהלה הנוכחית התנגדה לתיקון כפי שהוא היה. בעבר תמכנו בהיצמדות לדוח גולדברג. אני מניח, אבל אני לא יכול להביע את עמדת המינהלה בהקשר הזה, כי זה לא משהו שהועלה בפנינו - - -
היו"ר חיים כץ
יחד עם זה, אתה מקבל את דעתם של משרד האוצר ומשרד המשפטים.
רון אשכנזי
אני מקבל את העמדה, ואני רואה את הדבר באופן חיובי.
דב בארי
במשפט אחרון אני רוצה לציין שמשרד האוצר כמובן חושש הרבה פעמים בהליכי חקיקה כאלו מחשיפת תקציבית. אנחנו יודעים שהקבוצה פה היא קטנה, ולכן זה לא יעלה הרבה כסף.
היו"ר חיים כץ
אתם לא צריכים להצטדק. אם פעם אחת אתם עושים טוב במדינת ישראל, אתם לא צריכים להצטדק.
דב בארי
אבל, אני חייב לציין שחשוב מאוד שהוועדה תכיר, ואני בטוח שידעו, שאנחנו מדברים פה באמת על אוכלוסייה מאוד מאוד מוגדרת, ואוכלוסייה שבאמת נמצאת בסיטואציה מאוד מאוד קשה, ועל כן ראוי להחיל את זה עליהם. אבל, לא להרחיב את הנושא.
היו"ר חיים כץ
אדוני רפרנט משרד האוצר, אני רוצה להגיד לך משהו להיום ולעתיד. גם אם אתם עושים משהו טוב, אתם לא צריכים להצטדק ולהסביר למה אתם עושים את זה – בגלל שהאוכלוסייה קטנה, ואם היו יותר אנשים לא היינו נותנים את הכסף, ובגלל שיש מעט אנחנו נותנים. מה זה מוסיף לך? יש כלל גדול בתורה שזה נהנה, וזה לא חסר. בשביל מה אתה מוסיף את זה? בשביל מה?
דב בארי
לא, אני לא - - -
היו"ר חיים כץ
הם כבר יחשבו שאתם אנשים טובים, אז אתה אומר שלא יחשבו, שלא יתעורר דבר שכזה.
נעה בן שבת
רק רציתי לוודא – אתם מדברים על כך שהתגמול שיינתן לו הוא בעד הורה או שנפטר מפגיעת איבה. אבל, פשוט זה ניתן 100% מהתגמול, ולא לפי מיקומו במשפחה, אלא על כל יתום ויתום 100% מהתגמול.
זבולון אורלב
נכון.
היו"ר חיים כץ
לפני שנעבור להקראה, אדוני בבקשה.
זבולון אורלב
יש גם השלכה לגבי שלושה נושאים: מענק הנישואין, מענק ההתארגנות ומענק הניידות. מענק ההתארגנות ומענק הניידות הוא גם היום קשור בגיל, ואם אנחנו מאריכים את זה עד גיל 25 אני מציע כמו שעשינו לגבי היתר, גם פה להאריך את זה עד גיל 25. וגם לגבי מענק הנישואין, אני לא רואה שיש כאן הגבלה של גיל. האם את יכולה לעזור לי מה קורה עם מענק הנישואין?
נעה בן שבת
למיטב זכרוני, מענק הנישואין הוא כן מוגבל בגיל – אני מייד אראה.
היו"ר חיים כץ
מענק הנישואין הוא חד פעמי.
זבולון אורלב
כן. גם מענק ההתארגנות הוא חד פעמי, וגם מענק הניידות הוא חד פעמי.
נעה בן שבת
ובלבד שטרם מלאו לו 37 שנים.
היו"ר חיים כץ
מענק הנישואין זה לפני 37.
זבולון אורלב
לכולם.
נעה בן שבת
כן.
זבולון אורלב
זה לא קשור. אז במענק הנישואין אין לנו שינוי. אבל, אם את יכולה לבדוק לגבי מענק ההתארגנות ומענק הניידות, כי לפי מה שכתוב בוועדת גולדברג זה היה מוגבל בגיל עד גיל 21. הוא המליץ להעביר את זה גם לגיל 25.
נעה בן שבת
מענק התארגנות הוא גם עד גיל 37, ומענק ניידות הוא עד גיל 21.
זבולון אורלב
את מענק הניידות אני מציע להעביר ל-25. זאת אומרת, יש לנו רק דבר אחד להזיז וזה מענק הניידות.
היו"ר חיים כץ
והשאר אתה משאיר.
זבולון אורלב
והשאר, כן. לא צריך לשנות.
היו"ר חיים כץ
37 זה יותר טוב מ-25.
זבולון אורלב
נעה, אנחנו מדברים על יתום אחד מ- - -
היו"ר חיים כץ
כן, כן.
זבולון אורלב
זהו - לדעתי, הכול מוסכם.
היו"ר חיים כץ
אדוני מהביטוח הלאומי, רצית להגיד משהו?
רון אשכנזי
רק רציתי לציין שוועדת גולדברג המליצה להשוות לגבי התגמול החודשי, ולא לגבי המענקים.
היו"ר חיים כץ
אתה הקשבת למה שנאמר פה בינתיים?
רון אשכנזי
הקשבתי ובדקתי תוך כדי עוד עניין.
היו"ר חיים כץ
התברר ששני מענקים הם עד גיל 37. זאת אומרת, אין לגביהם שינוי. יש מענק אחד שהוא עד גיל 21, ורוצים להזיז אותו ל-25. זה בטח כסף כל כך קטן אם זה חד פעמי.
זבולון אורלב
זה 25,000 שקלים ל-100 איש, בחייך. תלך עד גיל 25.
רון אשכנזי
אין לי שיקול דעת לעניין התקציבי. אני רק מציין שזה לא - - -
דב בארי
אני פשוט מתקשה להבין. האם המצב הנוכחי של עד גיל 37 קבוע לשני סוגי היתומים או שרק ליתום משני הוריו ששניהם נפגעו בפעולות איבה?
נעה בן שבת
ההסדר הקיים כיום, המענקים האלה הוספו, ההתייחסות למענקים האלה הוספה בחקיקה האחרונה, והיא התייחסה רק ליתום משני הוריו.
דב בארי
משני הוריו ששניהם נפגעו בפעולת איבה.
נעה בן שבת
כי, כל אותה חקיקה התייחסה ליתום משני הוריו.
זבולון אורלב
אז בכל זאת צריך לעשות הבדלה והבחנה.
נעה בן שבת
היום כל המענקים מתייחסים רק ליתום משני הוריו שנפטרו מפגיעת איבה.
זבולון אורלב
ששניהם מפעולות איבה.
נעה בן שבת
ששניהם מפעולות איבה.
זבולון אורלב
לא מתייחסים לאחד בפעולת איבה. אז אתה צודק, אז צריך להגביל את זה לגיל 25.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שאתה טועה. אני אומר לך למה אתה טועה. נישואין צריך להשאיר ל-37 כי לא הרבה אנשים מתחתנים היום בגיל 25. הדור שלנו הוא דור אחר. אם אתה נותן אותו עד גיל 25 אתה מוחק חלק ניכר מהאוכלוסייה. השאר אתה יכול 25. לצערי, מתחתנים בגיל 30, 32.
זבולון אורלב
אתה חופשי. אני מחויב בהסכמת האוצר.
היו"ר חיים כץ
כך אני חושב שצריך לעשות.
אסנת כהן
אני מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה. אני רוצה להבהיר לחברים כאן שמענק נישואין ליתום פעולות איבה הוא על פי החוק עד גיל 30, לא עד גיל 25 או גיל 21. כל יתום שנישא עד גיל 30 זכאי לקבל את מענק הנישואין.
היו"ר חיים כץ
אז נשאיר אותו 30, אז אין בעיה בנישואין.
נעה בן שבת
יתום משני הוריו, יש הוראה חדשה שהוספה בחקיקה האחרונה שיתום משני הוריו - - -
רון אשכנזי
נכון, אבל זה משני הוריו ששניהם נהרגו בפעולות איבה.
נעה בן שבת
כן.
רון אשכנזי
במקור אז זה היה לפי חוק משפחות חיילים – גם הגילאים. רק לפי חוק משפחות חיילים. למעשה, התיקון פה שינה את ההתייחסות לפי חוק משפחות חיילים בהקשר הזה.
זבולון אורלב
אני מקבל את מה שאמרה אסנת. אם זה עד גיל 30 אז גיל 30.
היו"ר חיים כץ
זה אחד. חכה, חסר לנו עד שניים.
זבולון אורלב
היתר זה יהיה עד גיל 25. האם אפשר להתקדם?
היו"ר חיים כץ
לא, אנחנו מחכים להם. לאן אתה רוצה להתקדם? מחכים להידיינות שלהם.
זבולון אורלב
הדוח ניידות, כמו שאמרתי, הוא 25,000 שקלים על פי ההמלצות כאן לאדם - חד פעמי.
היו"ר חיים כץ
זה יפה.
נעה בן שבת
זאת אומרת, מענק הנישואין נשאר כפי שהוא.
זבולון אורלב
בגיל 30, כן.
נעה בן שבת
במענק הנישואין לא צריך לגעת.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתם צריכים בשביל להחליט?
רון אשכנזי
אם אפשר, אני בודק את חוק משפחות חיילים.
נעה בן שבת
אבל, אלה מענקים שהוספו.
רון אשכנזי
לא, מעבר למענקים שהוספו.
זבולון אורלב
נציגי המוסד לביטוח לאומי, האם יש לכם מושג מתוך 100 היתומים שיש, כמה כבר עברו את גיל 25?
רון אשכנזי
אני אציין מראש שאשת המחקר שלנו לא יכלה להגיע בגלל עיצומים שמתקיימים אצלנו במוסד.
היו"ר חיים כץ
למה יש עיצומים במוסד?
רון אשכנזי
זו שאלה מורכבת.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו פה לא יכולים לדון בדברים מורכבים. עד שאילן גילאון נכנס היינו יכולים לדון בדברים מורכבים, מהרגע שהוא נכנס אי אפשר לדון – הבנתי.
רון אשכנזי
חלילה.
זבולון אורלב
אתה יכול בכל זאת להגיד כמה ילדים מעל גיל 25?
רון אשכנזי
הפילוח שלי יש זה עד גיל 17, מ-18 עד 20, ו-21 עד 36, כך שאני לא יודע להגיד.
זבולון אורלב
מ-21 עד 36 כמה יש?
רון אשכנזי
21 עד 36 יש 47.
זבולון אורלב
אז תוריד מהם נניח לפחות שליש. יש לך 30 ילדים. חבר'ה, מה אתם - - -
היו"ר חיים כץ
לא, אבל יהיו להם ילדים שייכנסו למשחק. כל אלה שעד גיל 21 בעתיד ייכנסו.
זבולון אורלב
כמה יש עד גיל 21?
רון אשכנזי
שוב, זה עד גיל 20, ואז מ-20 עד - - -
היו"ר חיים כץ
לא חשוב - עד גיל 21 כולם, מגיל אפס.
רון אשכנזי
יש לי 13 עד גיל 20, מ-20 עד 21 אינני יודע.
זבולון אורלב
בקיצור, זה מקסימום 50 איש.
דב בארי
אנחנו צריכים קצת להבין מה מקבלים אותם יתומים כיום, ומה הם לא מקבלים.
היו"ר חיים כץ
זה לא חשוב. אנחנו לא נכנסים פה לפירוט מה שווה הורה, ומה שווים זוג הורים, ולא משנה לי מה מקבלים. אני לא נכנס לשאלה כמה שווה יום שישי בערב כאשר היתום הוא לבד, וכשההורים שלו אינם. אני לא פורט את זה. אל תיכנס לזה, לא תצא מזה טוב.
דב בארי
לא. אני לא מנסה לפרוט, אני רק מנסה להבין מה התהליך שאתם מבקשים. מה התוספת שאתם מבקשים לעשות – זאת היתה הכוונה.
היו"ר חיים כץ
או,קיי, זה בסדר.
דב בארי
כיום יתום משני הוריו שאחד מהם נפגע בפעולת איבה, והשני נפטר בצורה אחרת, זכאי למענק נישואין עד גיל 30. זאת אומרת, בזה אנחנו לא צריכים לגעת. מעבר לזה, פה ידעו אותי שהוא זכאי גם למענק הכרה. אם תוכלי להרחיב, בבקשה.
אסנת כהן
הוא זכאי למענק הכרה ראשוני בסך 42,000 שקל.
זבולון אורלב
מה זה מענק הכרה?
אסנת כהן
מענק ראשוני להתארגנות.
נעה בן שבת
מכוח איזה סעיף?
אסנת כהן
אני לא זוכרת.
זבולון אורלב
זה מענק ההתארגנות. עד איזה גיל?
אסנת כהן
נדמה לי שעד גיל 27, לא בטוחה.
זבולון אורלב
אני יודע על 21. אגב, זהו מענק ההתארגנות. אגב, מענק ההתארגנות הוא 80,000 שקל לפי ועדת גולדברג.
נעה בן שבת
הוא 80,000 שקל, והוא משולם היום רק ליתום משני הוריו שנפטרו מפעולת איבה.
זבולון אורלב
נכון. תבדקו.
היו"ר חיים כץ
אני נועל את הישיבה לחמש דקות. חמש דקות התארגנות, תעשו את כל מה שאתם רוצים, ואנחנו נחדש את הישיבה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה הופסקה בשעה 10:00.

הישיבה חודשה בשעה 10:15.
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לחדש את הישיבה בנושא הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008. מאחר ומשרדי האוצר, הביטוח הלאומי והמשפטים העירו כמה הערות שצריכות בדיקה, אנחנו נאפשר להם לערוך את הבדיקה. לפני שאנחנו נסגור את הישיבה, ניתן להם את רשות הדיבור. מי אדוני?
שי סומך
שי סומך ממשרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר בשם כולם.
שי סומך
אני מדבר על ההיבט המשפטי יותר. נראה שיש קושי לתקן את החוק רק לעניין יתומים שהם נפגעי איבה בלי לתקן את החוק לעניין יתומים שאחד מההורים שלהם היה חלל צה"ל.
היו"ר חיים כץ
או שירותי הביטחון האחרים.
שי סומך
כן, חוק ה- - - חל גם על שירותי הביטחון האחרים.
נעה בן שבת
אתה מתכוון רק בהיבט של המענקים. בהיבט של התגמולים אין שום בעיה. בהיבט של המענקים אתה מתכוון.
שי סומך
לא, בהיבט של התגמולים – בהחלט. בהיבט של התגמולים יש קושי.
נעה בן שבת
התגמול החודשי?
שי סומך
כן. יש קושי לתת זכויות לנפגעי איבה שלא ניתנות ליתומים של חללי צה"ל. ולכן, אנחנו מציעים לקבוע דיון נוסף שבו משרד הביטחון ישתתף, ותידון ההרחבה הזאת. אתה רוצה להוסיף?
דב בארי
אני רוצה להוסיף – זה לעניין התגמולים. לעניין המענקים, אנחנו עדיין מציעים להיצמד למסקנות של דוח גולדברג כפי שהצגתי בפתיחת דבריי בישיבה הזאת. החלטת הממשלה דיברה שוב על זה שתמיכת הממשלה מותנית בזה שהנוסח יתואם עם משרד האוצר, הביטוח הלאומי ומשפטים. אנחנו פה אחידים בדעה שיש להיצמד לדוח גולדברג, וזה כולל גם את ההתייחסות שלו לגבי מענקים שנתיים.
נעה בן שבת
אדוני, אם אפשר להעיר - דוח גולדברג התייחס לנפגעי פעולות איבה בלבד, והוא הציע לעניין התגמולים להשוות את מעמדם של יתומים משני הורים שאחד מהם נפטר כתוצאה מפעולת איבה, למעמדם של יתומים ששני הוריהם נפטרו מפעולת איבה. זאת אומרת, אלו מילותיו הברורות של דוח גולדברג. ולכן, אני חושבת שלעניין התגמולים אין שום בעיה.


לעניין המענקים, אם רוצים לוודא שלא ניתן איזשהו מענק פה בחוק התגמולים שהוא מיוחד ליתום משני הוריו שרק אחד מהם נפטר בפעולת איבה, וזה יכול ליצור איזשהו חוסר התאמה עם מצבים דומים שעשויים להיות מקבילים לגבי משפחות חיילים, אם בעניין הזה אתם רוצים לבדוק, אז אפשר לבדוק.


אבל, התגמולים - אם אנחנו הולכים עם הכוונה, וכל המסר היה ללכת בעקבות דוח גולדברג, דוח גולדברג התייחס לאוכלוסייה הזאת באופן ספציפי, וקבע שיש לאחד את ההוראות לגבי התגמולים החודשיים. אני חושבת שאין שום בעיה, ואין שום צורך לעשות את הייחוד לגבי התגמולים.
שי סומך
עם כל הכבוד לדוח גולדברג, הוא עסק רק באוכלוסייה של איבה. אנחנו רואים את התמונה הכללית. יש שתי אוכלוסיות שהן זהות או כמעט זהות: יתומי צה"ל ויתומי איבה, ובכלל כל האוכלוסייה של צה"ל, ושל איבה. האוכלוסיות האלה הן כמעט זהות. בוודאי שאני לא מכיר מצב שמשהו ניתן באיבה והוא לא ניתן בצה"ל. איבה הולך אחרי צה"ל, ולא להיפך.
נעה בן שבת
אבל, אתה מכיר מצב אחר שהדברים ניתנים בצה"ל, ולא ניתנים באיבה. אולי גם זה דבר שצריך להיבדק, ואולי צריך גם את זה להשוות.
שי סומך
אני חושב שאם לא ניתן ליתומי צה"ל, הדבר ייצור מרמור, ובסופו של דבר הם יקבלו. אז במקום ליצור את המרמור הזה ולגרום להליכי חקיקה נוספים, נראה לי שכבר עכשיו ראוי לשקול השוואה של הזכויות גם ליתומי צה"ל.
היו"ר חיים כץ
או,קי. אני מבקש מכם שבשבוע הקרוב תשבו ביניכם, יחד עם היועצת המשפטית של הוועדה, ומציע החוק אם צריך, ותבואו לישיבה מוגמרת. כך לא נצטרך להשחית את זמנה של הוועדה בדיונים שהייתם יכולים לעשות אותם לפני, והוועדה תוכל לעסוק ולקדם דברים אחרים שבאים אליה במוכנות יתר לעומת הישיבה הזאת.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים