ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/12/2009

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הפנים והגנת הסביבה

09.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 113
מוועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ב בכסלו התש"ע (09.12.2009), בשעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56) (שמות רחובות), התש"ע-2009, של חה"כ אריה אלדד (פ/1164).
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה אלדד
מוזמנים
נתן בביוף – סגן היועץ המשפטי, משרד הפנים

הראל גולדברג – רפרנט משרד משפטים

פיני קבלו – סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר, ורד קירו-זילברמן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56) (שמות רחובות),

התש"ע-2009, של חה"כ אריה אלדד (פ/1164).
היו"ר דוד אזולאי
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני מציע, שהמציע יציג את הצעת החוק.
אריה אלדד
תודה, אדוני היו"ר. תודה מיוחדת על הזריזות בהם הדברים מטופלים. זה לא חזיון נפרץ במקומותינו, ולכן ראויה תודה מיוחדת.
היו"ר דוד אזולאי
זה בזכות היעילות של הצוות המקצועי, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל. זאת ההזדמנות להודות להם.
אריה אלדד
תודה לכולכם. החוק הוא פשוט. מסתבר שלרשויות האכיפה, רשויות הבריאות והרווחה, יש קושי ניכר בלא מעט מקומות יישוב, כאשר לאדם אין כתובת וקשה לאתר את ביתו. בהרבה מאוד מקומות אין לרחובות שמות ולבתים אין מספרים. פקודת העיריות פתרה את הבעיה ביחס לעיריות. לגבי מועצות מקומיות אין חקיקה ראשית, אבל יש תקנות הפותרות את העניין ביחס לכל המקומות שלגביהם יש תוכנית מתאר מאושרת. המצב במדינת ישראל מוכר. יש מקומות רבים, בהם תוכנית המתאר טרם אושרה או שהיא בתהליכי אישור. הצעת החוק הזו באה להשלים את חובת קריאת השמות ומספרי הבתים גם לגבי המועצות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה שלי היא, מה קורה לגבי המועצות האזוריות ששם יש מושבים וקיבוצים?
אריה אלדד
יש הגדרה מהי מועצה מקומית, וזה לא לגבי מועצות אזוריות.
הראל גולדברג
הפקודה זהה לשני סוגי היישובים.
אריה אלדד
האם זה יחול גם על כפר שיש בו רחוב ראשי אחד?
הראל גולדברג
כן. היום יש שני צווים: צו המועצות המקומיות וצו המועצות האזוריות. שני הצווים יונקים את כוחם מפקודה אחת – פקודת המועצות המקומיות. החוק שלנו מבקש את התיקון מאותה פקודה. כלומר, הוא יחול גם על המועצות המקומיות וגם על המועצות האזוריות.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה היא לגבי מימון השילוט. אני מבין שזו אחריות של הרשות המקומית.
הראל גולדברג
כן. זו אחריות הרשות המקומית או הוועד המקומי.
היו"ר דוד אזולאי
העיקר שזה לא ייפול על האזרח.
אריה אלדד
לשים מספר על הבית זו חובתו של כל אדם בעיר. ועד הבית צריך להיות אחראי לשים על כל בית בעיר מספר.
היו"ר דוד אזולאי
אין חובה לעשות את זה, אבל יש רשויות שנקטו ביוזמה הזו וחייבו את האזרח לעשות זאת. יש רשויות שעשו מעשה ולא חייבו את האזרח.
אריה אלדד
נדמה לי שלשון החוק לא מטילה חובה על האזרח אלא על הרשות.
היו"ר דוד אזולאי
נעבור להקראת החוק.
ורד קירו-זילברמן
1. "בפקודת המועצות המקומיות, אחרי סעיף 24א יבוא:

24א1. מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 24ב, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים".
היו"ר דוד אזולאי
יש פה שני דברים שאני מבקש לשאול. מה קורה אם רשות מקומית, משיקולים שלה החליטה לא לבצע? האם אין סנקציה?
הראל גולדברג
אלה הסנקציות הרגילות הקיימות בפקודת העיריות.
היו"ר דוד אזולאי
חה"כ אלדד הביא את החוק הזה, כאשר הוא יודע שישנם מקומות שבמכוון לא עושים את הדבר הזה כדי ליצור אנדרלמוסיה.
אריה אלדד
אני לא יודע אם זה במכוון, אבל לפעמים נוח שזה לא קל למצוא אנשים.
הראל גולדברג
אין להם כוונה לשנות את זה לבד.
אריה אלדד
זה פוגע באזרחים.
היו"ר דוד אזולאי
האם לא היה כדאי וראוי לחשוב, באיזו סנקציה אפשר לנקוט?
הראל גולדברג
את השאלה הזו אפשר לשאול לגבי המון תחומים: סלילת רחובות, מדרכות, תאורה. השאלה הזו רלוונטית לכל החובות של עירייה.
אריה אלדד
אני לא יודע אם החוק הזה אמור להיות הפתח, שבו אני אתחיל לחייב מועצות באמצעות סנקציה לעמוד בהוראות חוק. למשרד הפנים יש די הרבה מנופים, וכשהוא רוצה הוא יכול להגיד מה קורה אם רשות מקומית לא עומדת בדרישות החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, בוא נביא לידיעת הציבור שמשרד הפנים הוא אמון על האכיפה הזו. אזרח שברשות המקומית שלו החוק הזה לא מתבצע, יוכל לפנות למשרד הפנים כדי ליישם את החוק.
אריה אלדד
איך נעשה את זה?
היו"ר דוד אזולאי
נוסיף סעיף, שאומר שהרשות המקומית מחויבת, וכל גורם יכול לפנות למשרד הפנים כדי לבדוק למה לא אוכפים זאת.
פיני קבלו
מה עם המועצות האזוריות?
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מדברים גם על המועצות האזוריות וגם על המועצות המקומיות. קודם נאמר שזה כולל גם את המועצות האזוריות.
נתן בביוף
אנחנו חושבים שאין צורך בכך. כמו שעו"ד גולדברג אמר, יש הרבה חובות לרשויות. האזרח יכול לפנות תמיד לממונה על המחוז.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מכירים חלק מראשי הרשויות, שיכולים להגיד: "אז מה אם כתוב. כרגע זה לא בראש סדר העדיפויות שלי". החוק הזה הוא חשוב. יש רשויות מקומיות, שהנושא הזה הוא שולי מבחינתן. אם לא תהיה לאזרח אפשרות לפנות לאכיפת החוק, זה יהיה חסר.
הראל גולדברג
אפשר לומר את זה על עשרות של תפקידים שהרשות המקומית ממלאת. זה נכון שכאן מדובר בחובה חדשה שלא היתה עד היום, אבל לרשות המקומית יש עשרות תפקידים. זו פונקציה שלטונית מאוד מרכזית היום במדינה. הבעיה הזו קיימת ביחס להמון דברים אחרים. דווקא למקד את זה לסוגית הרחובות? אני חושב, שהפתרון לזה לא במסגרת חוק. אולי תעזור פנייה שלך כיו"ר הוועדה למשרד הפנים, להביא את זה לידיעת הציבור. למשרד הפנים יש את הכלים שלו.
תומר רוזנר
אפשר לומר, ששר הפנים ידווח לוועדה על יישום החוק.
נתן בביוף
אפשר להשתמש בכלי של חוזר מנכ"ל, כדי להפנות את תשומת לב הרשויות לתיקון הזה. הדברים מחלחלים ועובדים. הזכות של האזרח לפנות ולומר, לא שמו לי שם של רחוב קיימת כל הזמן. יש ממונה על המחוז, ויש לו סמכויות. אם נשים את זה כאן, זה ישליך על פרשנות של חוקים אחרים. אני חושב, שזה לא נחוץ כל כך.
היו"ר דוד אזולאי
הרעיון של חוזר מנכ"ל נראה לי.
פיני קבלו
היום בעידן של ה-GPS אני לא חושב שיהיו ראשי רשויות שלא ירצו שהם יימצאו על המפה.
היו"ר דוד אזולאי
תבוא אליי אחרי הישיבה, ואני אתן לך רשימה של כמה יישובים, שגם אם יהיה חוק הם לא יעשו את זה.
אריה אלדד
אפשר להוסיף בחוק את המילים: "השר יפרסם חוזר מנכ"ל"?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אני מוכן להעביר את החוק כמו שהוא, אבל אני חושב שאנחנו מחטיאים את המטרה שלשמה נועד החוק. תהיינה רשויות שלא יבצעו את החוק.
אריה אלדד
בשלב ראשון, נבקש דיווח מהמשרד בתוך 6 חודשים על התקדמות החוק.
היו"ר דוד אזולאי
תוך שנה.
אריה אלדד
אם נראה שלא הועלנו, נוכל להוסיף נדבך נוסף לחוק, שהוא נדבך של סנקציה.
פיני קבלו
אני חושב שאותה חברה ממליצה על שמות ומספרים, וגם מוציאה מפות. יכול להיות שיהיה גורם במשרד הפנים שיקבל את המפה הזו מכל יישוב, והיא תמחיש שנתנו שמות לרחובות. זו תהיה הוכחה כי אכן החוק יושם באותה עיר. ברגע שיש מפה יש גם שמות רחובות.
היו"ר דוד אזולאי
אני אשלב פה שתי הצעות: ההצעה של פרסום בחוזר מנכ"ל פלוס חובה לדווח לוועדה בתוך שנה.
אריה אלדד
האם יש כלי פרסום שאפשר לחייב ראשי מועצות לפרסם בו שמות רחובות?
היו"ר דוד אזולאי
חוזר מנכ"ל.
אריה אלדד
מה לגבי מקומון או אתר אינטרנט?
הראל גולדברג
יש אתר אינטרנט של הרשות.
נתן בביוף
זו לא נורמה מחייבת.
אריה אלדד
אני מתכוון, שיצוין בחוק שכל ראש רשות, שנקבעו רחובות בשטח שיפוטו, יחויב לפרסם אותם באיזשהו אמצעי לידיעת הציבור.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שאתה מטיל משימה כבדה על הרשויות המקומיות. אני הייתי מציע, שזה יתפרסם באתר האינטרנט של משרד הפנים שיש חובה. זה מעבר לחוזר מנכ"ל, כי חוזר מנכ"ל מגיע לראשי רשויות ולבכירים בלבד. אם יתפרסם באתר האינטרנט שהחוק מחייב את הרשות המקומית לקבוע שמות לרחובות, זה יהיה כלי נוסף כדי להפיץ את זה ברבים.
תומר רוזנר
את זה לא צריך לכתוב בחוק.
אריה אלדד
לא צריך לכתוב בחוק.
נתן בביוף
זה בחוזר מנכ"ל. אין צורך לכתוב את זה בחוק.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מבקשים שזה יתפרסם באתר של משרד הפנים בנוסף לחוזר מנכ"ל, פלוס דיווח לוועדה בעוד שנה.
תומר רוזנר
האם אתם רוצים שחובת הדיווח תרשם בחוק?
היו"ר דוד אזולאי
כן.
אריה אלדד
טוב מאוד.
נתן בביוף
יש חובות שונים לעיריות.
היו"ר דוד אזולאי
היות שזה חוק חדש שאנחנו לא יודעים איך הוא ייושם, אנחנו מבקשים דיווח. בעוד שנה ניפגש פה, בעזרת השם.
נתן בביוף
אנחנו מסכימים שתהיה חובת דיווח, אבל שזה לא ייכנס לחוק. אנחנו נקבל את זה על עצמנו.
היו"ר דוד אזולאי
אם זה לא בחוק, זה לא מחייב. לגבי קביעת השמות – בדרך כלל מי שקובע את זה זו ועדת השמות ברשות המקומית. אני מבין שבעניין הזה לא יחול שינוי.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רוצה שייווצר מצב, שבעקבות החוק ראש הרשות ייתן את השמות. האם זה ברור שוועדת השמות היא זו שתקבע את השמות? הנושא של ועדת שמות במועצות מקומיות לא כל כך מצוי. זה יותר מצוי ברשויות המקומיות.
הראל גולדברג
אני לא יודע אם קיימת ועדת שמות במועצות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
קיימת ועדת שמות בכל רשות מקומית. זו לא ועדה סטאטוטורית, אבל היא קיימת ברוב הרשויות המקומיות.
פיני קבלו
אחרת ראש הרשות יחליט על שמות של כל מיני שחקני כדורגל.
היו"ר דוד אזולאי
אם ועדת שמות תחליט על כך זה יהיה עדיף.
הראל גולדברג
אני רוצה לציין, כי על פי החוק הקיים היום, כאשר יש אי הסכמה לגבי שינוי שם כיכר או רחוב על שם אישיות ממלכתית או דתית, בנסיבות מסוימות ההחלטה עוברת לממשלה. צריך לחשוב על סיטואציה בה ביישוב מאוד קטן יש סכסוך בין התושבים, וההחלטה תעבור לממשלה. אני יכול לספר, כמתמחה במשרד ראש הממשלה לשעבר, שהיינו צריכים להביא להחלטות ממשלה את הדברים האלה.
אריה אלדד
אז את החוק הזה צריך לשנות.
הראל גולדברג
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
אני אספר לך את אחד הדברים שעשו אצלי בעיר עכו. לקחו רחוב ששמו היה דבורה הנביאה, והחליטו לקרוא לו אברהם בן שושן, על שם חבר מועצת עיר לשעבר.
אריה אלדד
האם קרובים של דבורה לא התערבו?
הראל גולדברג
הם לא אותרו.
פיני קבלו
במזכרת בתיה קראו לרחוב על שם פואד בן אליעזר בעודו בחייו.
היו"ר דוד אזולאי
זה סימן לאריכות ימים.
נתן בביוף
רחוב אוסישקין בירושלים נקרא לא רק בעודו בחייו אלא במו ידיו. הוא הכריע שהרחוב ייקרא על שמו.
אריה אלדד
ברחובות רחביה כל חכמי ספרד שם, ויהודה הלוי איננו. כאשר שואלים איפה הוא, אומרים זה רחוב אוסישקין. איך מאוסישקין הגענו ליהודה הלוי? הוא גר ברחוב, והוא אמר: "יהללך זר ולא..", ולכן הוא לקח פטיש ותקע שלט. הוא דרש ששני יישובים בצפון: דן ודפנה, ייקראו מצודות אוסישקין. הוא קבור במערת ניקנור בהר הצופים. בשטח האוניברסיטה העברית יש מערת קבורה, נמצא בה קבר ניקנור ולידו קבר אוסישקין.
היו"ר דוד אזולאי
למדנו פרק.
נתן בביוף
יש לי שאלה לייעוץ המשפטי. יש פסיק לפני: "בכפוף לאמור בסעיף 24ב'". בנוסח של פקודת העיריות אין פסיק. אני מניח, שהכוונה היא שהשינוי הוא בכפוף לאמור בסעיף 24ב'. אם כך, אולי יש להוריד את הפסיק.
תומר רוזנר
נבדוק זאת עם הנסחית.
נתן בביוף
יש פה שינוי גם לגבי כיכרים או כיכרות.
אריה אלדד
בנוסח הראשון של החוק המחלקה המשפטית שינתה לי את זה לכיכרים. אני שמח שזה הפך לנקבה.
נתן בביוף
כיכרים זה ריבוי של כיכר לחם או זהב. כיכר זה גם זכר וגם נקבה.
היו"ר דוד אזולאי
מה לגבי ועדת שמות? האם צריך לעגן את זה בחקיקה?
תומר רוזנר
לא.
הראל גולדברג
צריך לעגן את הוועדה כוועדה סטאטוטורית, אם אתה רוצה.
היו"ר דוד אזולאי
ועדת שמות היא לא ועדה סטאטוטורית.
הראל גולדברג
אם אתה רוצה לציין את זה בחוק, אתה צריך לעגן את הוועדה כוועדה סטאטוטורית.
היו"ר דוד אזולאי
לא.
הראל גולדברג
אז לא כדאי לציין את זה בכלל.
תומר רוזנר
אני מבקש להעיר הערה לגבי תחילת החוק. לפני שאנחנו מטילים פה חובה חדשה, לפחות על חלק מהמועצות המקומיות, אני סבור שצריכה להיות תקופת הערכות מסוימת של חודשיים-שלושה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שנקבע חצי שנה. זה זמן סביר לאפשר לרשות המקומית להתארגן. מדובר גם בהוצאה כספית, תכנון, ובחירת שמות לרחובות. ייתכן ומדובר במושב קטן, אבל בכל זאת יש שם כמה רחובות.
אריה אלדד
לפחות שתי חמולות.
תומר רוזנר
אם כך, חובת הדיווח תהיה שנה מיום תחילת החוק, כאשר החוק ייכנס לתוקף בעוד חצי שנה.

לגבי סעיף 1, תיבדק שאלת הפסיק. יתווסף סעיף חובת הדיווח שנה מיום התחילה, וסעיף תחילה של 6 חודשים מיום הפרסום.
היו"ר דוד אזולאי
אני מוסיף לדברי הסיכום – העניין יובא לפרסום בחוזר מנכ"ל מיד עם פרסום החוק, ובנוסף פרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים.
תומר רוזנר
אבל זה לא יהיה בחוק.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מעמידים זאת להצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

התנגדות – אין

ההצעה עברה

אם יש מי שרוצה להגיש הסתייגות, יכול. אפילו המציע עצמו מניח שהוא ירצה להגיש הסתייגות כדי לקבל רשות דיבור.
אריה אלדד
בעניין הפסיק.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים