ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/12/2009

שונות., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

02.12.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 51
מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ט"ו בכסלו (2 בדצמבר 2009), שעה 10:00
סדר היום
1. הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 7) (הרוב הדרוש להצעות חוק תקציביות) (מ/429) –

הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

2. ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר יריב לוין

דב חנין

יצחק וקנין

נסים זאב

אברהם מיכאלי
מוזמנים
לימור ברמן
- מנהלת סיעת קדימה
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
סיגל גורדון
הצעת חוק יסוד
משק המדינה (תיקון מס' 7)

(הרוב הדרוש להצעות חוק תקציביות) (מ/429)
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת, הסעיף הראשון על סדר היום: הצעת חוק יסוד: משק המדינה. בעקבות שיחות שהיו בין יושב ראש הקואליציה ליושבת ראש סיעת קדימה, התבקשתי שלא להביא את הנושא להצבעה היום אלא לדחותו ליום שני, בתקווה שאולי יצליחו להגיע להסכמה. כמובן שאם יש אפשרות להסכמה, נעניתי לבקשה הזאת ולכן הנושא הזה לא יידון היום.

ערעור על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר-היום
היו"ר יריב לוין
התכנסנו כאן רק לנושא: ערעור על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום, של חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה אדוני היושב ראש. הנושא שביקשתי לקיים בו דיון דחוף במליאת הכנסת הוא דין וחשבון של האו"ם, שהתפרסם בהבלטה רבה בעמוד הראשון של עיתון "הארץ" השבוע, ויש בו טענות של מה שמכונה מדיניות ההחזרה החמה של פליטים ומבקשי מקלט בגבול הדרומי עם מצרים.


לא צריך לומר מדוע הנושא חשוב. מדוע הנושא דחוף במיוחד? מכיוון שהדין וחשבון הזה של האו"ם, אדוני היושב ראש, לא רק מתפרסם ב"הארץ", הדין וחשבון הזה יהיה גם עילה לדיון בזירה הבינלאומית שהולך להתרחש בקרוב. כמדינה, אנחנו צריכים להיערך לדבר הזה. אגב, יכול להיות שיש גם תשובות, אני בוודאי לא מומחה למה שקורה בגבול הדרומי. יכול להיות שלכל הטענות שיש בדין וחשבון הזה של האו"ם, יש תשובות טובות ומוסמכות של מדינת ישראל וראוי שהן תישמענה, גם התשובות.


לעיתים קורה, אדוני היושב ראש, שבנושאים כאלה אנחנו מתעוררים להתעסק בבעיה רק אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה ואז אנחנו רצים בכל העולם ומתעסקים בזה. אני חושב שזאת טעות גדולה. אני אומר את הדברים מבלי לדעת מה התשובות הענייניות של הממשלה, אני בטוח שיש תשובות. אני מניח שמי מהגורמים המעורבים יוכל לתת תשובה ממצה ועניינית. אגב, כיוון שאנחנו יושבים היום, יום רביעי בבוקר, ואני מבין שזה בגלל אילוצים, אני לא עומד על זה שזה דווקא יידון היום, יכול להיות שיהיה קושי לארגן את השר. אבל אני חושב שהנושא כן חשוב לדיון דחוף במליאת הכנסת, אפילו אם זה יהיה ביום רביעי בשבוע הבא ושהמערכת תיערך ואכן תיתן תשובה ממצה לשאלות שהועלו שם שהן שאלות מטרידות.
אברהם מיכאלי
שאלה למען הבהרה, למה אתה קורא להם פליטים?
דב חנין
זה מה שכתוב בדוח, בדוח כתוב פליטים.
אברהם מיכאלי
אנחנו לא מקבלים כל דבר מהדוחות הבינלאומיים. פליטים, אני מבין שבארץ הם כן מוגנים.
דב חנין
הטענה של הדוח היא כזאת, שאנשים מגיעים לגבול הדרומי, בדרך כלל אפריקאים, הם או מבקשי מקלט או פליטים, אבל כיוון שמתנהל לגביהם איזשהו נוהל שנקרא נוהל "החזרה חמה", בעצם השאלה האם הם פליטים או לא פליטים בכלל לא יכולה להתברר כי הם מוחזרים באיזשהו הליך שלטענת הדוח גם לא נכון ובלתי חוקי.
אברהם מיכאלי
הדוח מתעלם מהעובדה, שיש מסתננים שבאים לכאן לחפש עבודה. זו בדיוק הבעיה של הדוחות האלה, הם לא מסתכלים על הפן של מדינת ישראל, שאנחנו לא יכולים לקבל משם אלפים.
דב חנין
חבר הכנסת מיכאלי, אתה מדגים לנו למה הנושא הזה מחייב בירור ודיון. אני לא בא לדון כרגע בדוח, אני יכול רק להגיד מה הטענות בדוח, אני לא מומחה למה שקורה בגבול הדרומי. אבל אני חושב שאלה שאלות שמדינת ישראל צריכה להידרש אליהן והיא צריכה להידרש אליהן בצורה רצינית, מכובדת, עניינית, במה הכנסת היא הזירה לעשות את זה ולכן אני חושב שזה ראוי מאוד לבירור וגם להצגת עמדת הממשלה. זו ההזדמנות.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. מכובדי סגן יושב ראש הכנסת, בבקשה.
יצחק וקנין
מה שאני אגיד בוודאי אינו חידוש, בכל שבוע מגיעים לנשיאות הכנסת כ-30 נושאים שעולים על ידי חברי הכנסת כהצעות דחופות. הנשיאות מתלבטת איזה נושאים באמת דחופים וצריך לאשר אותם. אני יכול להגיד לך, שעשרות פעמים אנחנו לא יודעים, בסיעת ש"ס, מה הנושא שמגישים בשמנו כי מזכיר הסיעה מגיש בשם כל הסיעה. ברוב המקרים אני לא מאושר עם ההצעות שלי. יש פה הצעות דחופות, מתוך 30 אנחנו מאשרים חמישה נושאים לא יותר. לכן, נשיאות הכנסת לא ראתה בנושא שלך דחוף כל כך, היו נושאים הרבה יותר דחופים שבכלל לא היתה התלבטות בנושא הזה. לא ראינו דחיפות מיוחדת בנושא שאתה העלית.
אברהם מיכאלי
אז אתה מציע לו שיציע את זה כהצעה רגילה.
יצחק וקנין
שינצל את המכסה הסיעתית, כמו שעושות הסיעות האחרות.
דב חנין
אדוני, מבחינה פרוצדוראלית, אם ננצל מכסה, ועדת הכנסת תפנה כדי שהנושא הזה יוכל לעלות על שולחנה של הכנסת במסגרת מכסה, כדי שזה ייקרה היום?
היו"ר יריב לוין
אני לא מעריך שזה יכול לקרות היום, בוודאי לא במסגרת מכסה רגילה של הצעה לסדר, אבל אפשר יהיה להביא את זה בשבוע הבא.
לימור ברמן
סיעת קדימה נותנת לך את המכסה של השבוע במסגרת הצעה רגילה לסדר.
יצחק וקנין
על המכסה של השבוע?
לימור ברמן
כן.
היו"ר יריב לוין
החלטה זו מסורה לנשיאות הכנסת, אני לא אקבע את סדר היום לנשיאות הכנסת ולא אכתיב לה. אם תהיה בקשה שלך והסכמה של סיעת קדימה, הנושא יובא בפני יושב ראש הכנסת, אם הוא ימצא לנכון, בתיאום עם השר, להעלות את זה - - -
יצחק וקנין
הפרוצדורה היא של מזכירות הכנסת כיוון שעל מכסה, בדרך כלל אין בעיה בנושא. כשאתה לוקח על חשבון מכסה, אין פה את שיקול הדעת שלנו.
דב חנין
אם כך אדוני, אני אבקש להשתמש בערוץ הזה.
יצחק וקנין
איזה שר אמור להשיב להצעה?
דב חנין
אני מניח שזה סגן שר הביטחון. תודה לסיעת קדימה ואנחנו נשתמש במכסה שלהם. מקסימום סגן השר יענה במועד אחר, אם הוא לא נמצא היום.
היו"ר יריב לוין
אז אני מבין שהערעור נמשך. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים