ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2009

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 26) (מניעת פיטורים מחזוריים), התש"ע-2009, חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

30.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 141

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, י"ג בכסלו התש"ע ( 30 בנובמבר 2009), שעה: 11:15
סדר היום
1. הצעת חוק פיצוי-פיטורים (תיקון –מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-


2009, של חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת


מוחמד ברכה, חבר הכנסת חנא סוויד, חבר הכנסת עפו אגבאריה,


חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן סימון, חבר הכנסת חיים אורון,


חבר הכנסת אברהים צרצור, חבר הכנסת אריה אלדד (פ/1126)


2. הצעת חוק פיצוי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-

2009 של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבר הכנסת חיים כץ (פ/1248)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

משה (מוץ) מטלון

שלי יחימוביץ

דב חנין
מוזמנים
שי סומך – משרד המשפטים

דורין דואני – מתמחה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דבורה אליעזר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד מאירה בסוק – הלשכה המשפטית, נעמ"ת

עירית גזית – יועצת משפטית, ויצ"ו ישראל
ייעוץ משפטי
נעה בן שבתאור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

1. הצעת חוק פיצוי-פיטורים (תיקון –מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-

2009, של חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת

מוחמד ברכה, חבר הכנסת חנא סוויד, חבר הכנסת עפו אגבאריה,

חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן סימון, חבר הכנסת חיים אורון,
חבר הכנסת אברהים צרצור, חבר הכנסת אריה אלדד (פ/1126)
2. הצעת חוק פיצוי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-

2009 של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבר הכנסת חיים כץ (פ/1248)
היו"ר חיים כץ
עדיין בוקר טוב.
דב חנין
תודה, אדוני.
היו"ר חיים כץ
יום שלישי בשבוע, י"ג בכסלו התש"ע, 30 בנובמבר 2009. אני מתכבד שוב לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת מוחמד ברכה, חבר הכנסת חנא סוויד, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן סימון, חבר הכנסת חיים אורון, חבר הכנסת אברהים צרצור, וחבר הכנסת אריה אלדד.


ברצוני לציין שהצעת חוק זהה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ ושל חבר הכנסת חיים כץ נדונה הבוקר. מאחר וחיים כץ היה מעורב בהצעת החוק הקודמת שהיא זהה, נערך הדיון עכשיו. אני מקווה שכמו שחברי הוועדה והיועצים המשפטיים מגיעים לפה בזמן, גם חברי הכנסת המציעים יגיעו בזמן. אנחנו מדייקים וזמנם של הבאים הוא לא הפקר, ולא ניהלתי את הדיון בהצעת החוק מאחר והמציע/מציעים לא היו באולם. לא היתה לי שום כוונה אחרת שלא לדון בהצעת החוק. אני מקווה שסדרת החינוך לא תצטרך לחזור גם בעתיד.


מאחר וחבר הכנסת דב חנין הוא חבר כנסת פורה, והצעות החוק שלו הן ענייניות, ולא אחת הוא בא לוועדה – שיגיע בזמן. הוא יגיע בזמן, הוא יקבל את היחס הנאות כמו שהוא זכאי לו. בכל זאת, איתך הסליחה שלא עשינו את הדיון בבוקר. אתה רואה – הבטחתי לך שזה יהיה במהלך השבוע. לא היית צריך לחכות את כל השבוע, חיכית שעתיים. בי"ת, להערתך שאתה בוועדת הכנסת - אני לא חושב שוועדת הכנסת חשובה יותר או חשובה פחות מוועדת העבודה והרווחה. אם אתה מחוקק ובא לוועדת העבודה והרווחה שמאיצה את הצעות החוק שלך – זה לא הדיון הראשון בהצעות החוק שלך, והם לא דוחות אותם – אז תכבד את היועצות המשפטיות של הוועדות שדנות בחומר ובאות מוקדם, והיועצות המשפטיות של התמ"ת.


אתה רוצה לומר משהו על הצעת החוק?
דב חנין
כן. תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני קודם כל רוצה להודות לך על זה שאתה מכנס את הדיון הזה, והערתך נרשמה. אני מתכוון לעשות כל מאמץ כדי להגיע. האמת היא שהייתי פשוט בוועדה אחרת, אדוני יודע את זה מניסיונו.
היו"ר חיים כץ
זה כל כך לא מעניין אותי, אני בא בזמן ואני לא הולך לוועדה אחרת.
דב חנין
לאדוני יש פריווילגיה נפלאה בכנסת של להיות יושב-ראש ועדה – אולי הכי מרתקת. אני מניח שכמעט כל חברי הכנסת אם היו במקום אדוני גם לא היו עוזבים את הוועדה הזאת בתור יושב-ראש. אני בהחלט יכול להבין את זה. אבל, הערתך נרשמה, ואני מתייחס אליה בכל הרצינות. כמובן ההערה היא גם נכונה. אנחנו צריכים להגיע בזמן לדיונים גם אם יש אילוצים, ובעיות אחרות.


הצעת חוק זהה של אדוני ושל חברת הכנסת יחימוביץ אושרה - - -
היו"ר חיים כץ
שלי יחימוביץ ושלי.
דב חנין
של חברת הכנסת יחימוביץ ושלך, אושרה לקריאה ראשונה. אני ראיתי את הנוסח שהוכן כאן לקראת הקריאה הראשונה. גם מבחינתי הוא נוסח טוב. עדיין יש שאלות שאנחנו נצטרך להמשיך ולברר אותן לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני מציע שנעשה כדי לאחד את שתי ההצעות האלה לקראת הקריאה הראשונה, והם יגיעו לכנסת כהצעה אחת.
נעה בן שבת
נחשיב את הדיון של הבוקר ואת הדיון של עכשיו כדיון אחד, והוועדה תכין אותן כהצעה אחת בנושא אחד, זהות למעשה.
היו"ר חיים כץ
מה אומרת חברת הכנסת יחימוביץ?
שלי יחימוביץ
אני כבר סיימתי את הדיון בהצעת החוק. אני כמובן תומכת בהצעת החוק של חברי הכנסת האחרים מטבע הדברים.
היו"ר חיים כץ
אז הם יעלו בשתי הצעות.
נעה בן שבת
בשתי הצעות נפרדות? באותה חוברת? אחת אחרי השנייה?
היו"ר חיים כץ
כן.
דבורה אליעזר
מבחינה פורמאלית אולי כדאי לומר שוועדת שרים לענייני חקיקה כן דנה בהצעת החוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ ושל היושב ראש. אבל, היא לא דנה בהצעת החוק של חבר הכנסת דב חנין, כך שנכון להיום למרות שהיא תומכת ברעיון מבחינה מהותית, אבל מבחינה פורמאלית עמדתה לפי תקנון הממשלה היא להתנגד.
דב חנין
אותה הצעת חוק, היא הוצמדה.
דבורה אליעזר
נכון, אבל אם היא תעלה - - -
דב חנין
במליאת הכנסת שאלו את כולנו אם אנחנו מסכימים לתנאים, והסכמנו לתנאים, אז אני לא כל כך יודע מה - - -
דבורה אליעזר
לא, אני אומרת אם היא תועלה כמאוחד לקריאה ראשונה - - -
שלי יחימוביץ
הצמדה זאת הצמדה. הרי אין היגיון בל- - -
דבורה אליעזר
אם תהיה הצמדה אז כמובן הממשלה תהיה בבעיה.
דב חנין
אדוני, למה צריך את זה בשתי הצעות חוק? סתם למען הסדר של הכנסת.
שלי יחימוביץ
מה זאת אומרת, "אם תהיה הצמדה"? הם הצמידו.
דבורה אליעזר
היושב ראש אמר שלדעתו צריך להפריד בין שתי הצעות החוק. אני חושבת שזה נכון לומר שהממשלה הביאה את תמיכתה להצעת החוק, ודנה בהצעת החוק של חברת הכנסת יחימוביץ ושל חבר הכנסת - - -
היו"ר חיים כץ
יחד עם זה, למרות שהממשלה מתנגדת, אנחנו נצביע בעד אישור הצעת החוק של דב חנין. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד –אין

נמנעים -אין

הצעת חוק פיצוי-פיטורים (תיקון –מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט- 2009, של חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת מוחמד ברכה, חבר הכנסת חנא סוויד, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן סימון, חבר הכנסת חיים אורון,

חבר הכנסת אברהים צרצור, חבר הכנסת אריה אלדד (פ/1126), אושרה להעלאה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד, להוציא את דב חנין שאין לו זכות הצבעה, או יש לו זכות הצבעה?
דב חנין
אני לא יודע, אני אף פעם לא יודע בוועדה מה קורה. יש לנו חבר במקום מישהו, אני לא יודע מה זה אומר.
היו"ר חיים כץ
אתה לא יכול להצביע.
דב חנין
לא יכול להצביע, או.קיי.
היו"ר חיים כץ
אז חברי הכנסת שזכאים להצבעה, ויש פה הרבה יותר מאחד, הרבה יותר מאחד, הצביעו בעד.
נעה בן שבת
כהצעת חוק נפרדת?
היו"ר חיים כץ
כן. אין נמנעים, ואין מתנגדים. אנחנו מאשרים את ההצעה לקריאה ראשונה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:25

קוד המקור של הנתונים