ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2009

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 2), התש"ע - 2009 ("המיסוי הירוק")

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

30.11.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009), שעה 11:30
סדר היום
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התש"ע-2009 ("המיסוי הירוק")
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
בועז סופר, סגן בכיר למנהל רשות המסים בישראל, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התש"ע-2009

("המיסוי הירוק")
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התש"ע-2009, ("המיסוי הירוק").

בועז סופר אמר שהוא מביא את הצו עם התיקון ביום שני לוועדה והוא אכן הביא את זה ביום שני לוועדה ולא חיכה לניסוח של משרד המשפטים ולא חיכה לכל מיני תירוצים שאפשר למצוא במשרדי הממשלה. היו לנו היום כאן דיונים מאוד קשים. אני הרי חבר בקואליציה וזאת ממשלה שאני הצבעתי בעדה ואני תומך בה , אבל יש כמה דברים שאני לא יודע, הכל לוקח הרבה זמן כמו אזורי עדיפות לאומית, צו עידוד השקעות הון. לפחות יש נחמה בעניין הזה שבועז סופר אומר שהוא מביא ביום שני והוא אכן מביא ביום שני.


מה אתה מביא לנו?
בועז סופר
במסגרת המיסוי הירוק ביקשנו מהוועדה או תיאמנו יחד ששר האוצר יחתום על הצו שמפחית את מס הקנייה על כלי רכב ל-83 אחוזים ומבטל את ההטבה לבקרת יציבות כי החל מינואר 2010 זאת חובה. העלות של המהלך כפי שהצהרתי בזמנו היא כ-110 מיליון שקלים והיא מסייעת בעיקר לכלי רכב יותר גדולים כמו מסחריות, רכב עם שישה ושבעה מושבים וכן הלאה וכן הלאה.


הוועדה הצביעה עקרונית למרות שהיה ברור, והבהרנו לה, שבעצם ההצבעה היא דקלרטיבית ולא כזאת שיש עמה חיוב משפטי. יחד עם זאת, אני הצהרתי בפני הוועדה – וזה היה הסיכום – שאם הוועדה לא תצביע, אנחנו כמובן לא נפרסם את הצו. הוועדה הצביעה ואנחנו מיד פרסמנו את הצו והוא מובא לאישורכם הרשמי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו מצביעים על אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התש"ע-2009, ("המסלול הירוק").

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד


תודה רבה. אני מודה לבועז. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35

קוד המקור של הנתונים