ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/12/2009

חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
74
ועדת הכספים

2.12.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים
לעניין הצ"ח לתיקון פקודת הקרקעות

שהתקיימה ביום רביעי ט"ו בכסלו התש"ע (2.12.2009) בשעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התשס"ו-2006.
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – היו"ר

חיים אורון

יעקב אדרי

אמנון כהן

חנא סוויד
מוזמנים
עו"ד נטע דורפמן-רביב – סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד אפרת דון-יחיא סטולמן – לשכה משפטית, משרד הפנים

עו"ד ארז קמינץ – משרד המשפטים

גבי גולן – משרד ראש הממשלה

עו"ד רחל בירנבוים – מחלקה משפטית, מנהל מקרקעי ישראל

עו"ד אלה ירניצקי – מנהל מקרקעי ישראל

צבי קרמן – ראש תחום מקרקעין, משרד הביטחון

עו"ד טלי ענבר – יועצת משפטית, מע"צ – החברה הלאומית לדרכים

עו"ד מיכה דרורי – יועץ משפטי, התנועה הקיבוצית

עו"ד יורם חג'בי – נציג לשכת עורכי הדין

נחמה בוגין – שמאית מקרקעין, לשכת שמאי מקרקעין

ארז כהן – יו"ר לשכת שמאי מקרקעין

עו"ד ענת לביא קוברסקי – יועצת משפטית, לשכת שמאי מקרקעין

עו"ד משה שום – שום ושות משרד עו"ד

עו"ד כפיר כהן – מרכז השלטון המקומי

עו"ד עוזי סלמן – יועץ משפטי, עיריית תל-אביב-יפו
יועצת משפטית
שגית אפיק; ענת מימון
רכזת בכירה בוועדה
ליאת קרפטי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התשס"ו-2006
היו"ר ציון פיניאן
בוקר טוב לכולם, זאת תהיה ישיבה מסכמת לפני שתעבור למליאת ועדת הכספים לדיונים. אלה נושאים שחברי הכנסת צריכים לדעת. היו ארבע ישיבות, אפילו קצת יותר. זאת ישיבה אחרונה שבה נאמר את כל השינויים ואת כל ההצעות. לאחר מכן זה עובר למליאת ועדת הכספים להצבעות, אם יש הערות, דיונים. אנחנו נעבור סעיף-סעיף ונאמר מה היו השינויים בהם בלי לדון בהם מהתחלה. לאחר מכן ניקח את מה שיש פה ונעביר למליאת ועדת הכספים בפורום של כל חברי הכנסת כדי שיקבלו החלטה, בבקשה.
שגית אפיק
לאחר הרבה התלבטויות הוחלט להשאיר את הנוסח המקורי.
חיים אורון
מה זה הסעיף הראשון?
שגית אפיק
סעיף 1 להצעה שמונחת.

במקום "הנציב העליון" יבוא "שר האוצר". הסיבה שזה הוכנס היא שבסעיף 2 למטה הוספנו, לבקשת חברי הוועדה, את הוועדה המייעצת, כך ששיקול הדעת של שר האוצר היום, כמו שגם קיים בפועל יהיה מותנה בהמלצות של הוועדה המייעצת, וההמלצות שלה יחולו גם לעניין חובת שימוע, גם לגבי הצורך הציבורי, והיא מופיעה לאורך הסעיפים.
חיים אורון
אני מבקש במקום נציב עליון, ממשלה.
שגית אפיק
אתה מבקש במקום שר אוצר – ממשלה.
חיים אורון
במקום נציב עליון – ממשלה.
שגית אפיק
כן.
חיים אורון
שר האוצר את מציעה.
שגית אפיק
הממשלה הציעה שר אוצר, והוועדה קיבלה את זה כי היא הוסיפה את הוועדה המייעצת.
חיים אורון
בואו נצביע.
שגית אפיק
בסדר.
היו"ר ציון פיניאן
מצביעים במליאה.
חיים אורון
אני חשבתי שאפשר לקצר חלק מהדברים.

איך זה יופיע במליאה? זה יופיע כהצעה להסתייגות?
שגית אפיק
נצביע במליאת ועדת הכספים.
חיים אורון
איך זה עולה מפה למעלה לוועדה?
היו"ר ציון פיניאן
אחרי שזה יעבור את ועדת הכספים עם כל השינויים.
שגית אפיק
אני אביא את זה לוועדה עם ההסתייגות שלך.
חיים אורון
השאלה אם אני צריך לרשום את כל הדברים.
שגית אפיק
אני רושמת, ואנחנו נצביע על זה במליאת הוועדה.
חיים אורון
בסדר. ואם לא, אני ארצה הסתייגות למליאה.
שגית אפיק
בסדר גמור.
חנא סוויד
גם אני, כמובן.
שגית אפיק
גם אתה רוצה ממשלה? בסדר.
חיים אורון
למה הממשלה מתנגדת כל כך לכך שזה יהיה ממשלה?
נטע דורפמן
מכיוון שבפקודה דברים מסוימים יהיו "שר אוצר" והממשלה וזה ממש לא מסתדר- -
חיים אורון
כשבחוקים מדברים על אסתטיקה אני מבין שהנימוק חלש.
נטע דורפמן
זה באמת אסתטיקה.
חיים אורון
אם זה אסתטיקה אז לנו חשוב שזאת תהיה הממשלה. אלה החלטות מהותיות.
שגית אפיק
זה לא רק אסתטי, אתה מבקש שלאורך כל הפקודה במקום "שר האוצר" זאת תהיה הממשלה, אם אני מבינה נכון. זה עניין מהותי, זה ממש לא עניין אסתטי.
חיים אורון
הממשלה, כפי שמקובל באינסוף חוקים תחליט ששר האוצר בהתייעצות עם X ימונה על ביצוע החוק.
חנא סוויד
זה היה לכל אורך כל הדרך.
היו"ר ציון פיניאן
זה יעבור למליאת הוועדה.
חיים אורון
נציב עליון מתחלף על-ידי הממשלה, לא על-ידי שר האוצר. אני לא מבין את ההתנגדות. אף אחד לא משלה את עצמו ששר בלי תיק לעניינים אסטרטגיים עליונים יטפל בזה.
נטע דורפמן
או-קיי, אז אנחנו רוצים שזה יהיה שר האוצר.
חיים אורון
אבל תסבירו. מה זה יעזור בסוף?
שגית אפיק
לדעתי, היו על זה הכי הרבה דיונים.

סעיף 2 הוא סעיף חדש שהוועדה הוסיפה, והוא עוסק בהגדרה מפורטת של הצורך הציבורי במקום להשאיר את זה לשיקול דעת פתוח של שר האוצר כמו שהיה בהצעת החוק הממשלתית וכמו שקיים בפקודת הקרקעות כיום. הסעיף מפרט: מחנה צבאי, הקמה או הרחבה של יישוב, אתר המשמש להנצחה לצורכי דת, מוקדי תשתית.
היו"ר ציון פיניאן
מה שיש פה זאת הגדרת ההפקעה.
שגית אפיק
הגדרת המטרה להפקעה.

בעמוד 2 באמצע יש הגדרה של צורך ציבורי לאומי דרך תשתית לאומית. לגבי צורך ציבורי לאומי לאורך הצעת החוק יש הליכים קצרים יותר גם בנוגע לחובת שימוע, גם בנוגע להודעות על כוונה להפקעה. אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל הצורך הציבורי הלאומי הוא מצומצם ביותר – הוא דרך, הוא מתקני תשתיות לאומיות.
טלי ענבר
אני עורכת דין מטעם מע"צ. אני רוצה להעיר הערה סמנטית, שבמקום "צורך לאומי ציבורי" יהיה "תשתית לאומית" כדי לא לבלבל את התשתיות שלנו שבחלקן הן בעלות משמעות מחוזית ולא משמעות לאומית; אלה תוכניות דרך ותוכניות שנעשות לפעמים ברמה של מתאר מקומי. שיהיה כתוב "צורך לתשתית ציבורית".
היו"ר ציון פיניאן
מקובל.
שגית אפיק
אין בעיה.
חיים אורון
אני לא רוצה לקלקל, אבל אני לא מבין למה צריך ועדת כספים בסעיף 9.
שגית אפיק
צורך ציבורי אחר שאישר שר האוצר.
חנא סוויד
למה לא?
חיים אורון
אני אגיד לך משפט לא יפה: אני סומך יותר על ועדה מייעצת מאשר על ישיבה של פוליטיקאים.
נטע דורפמן
דרך אגב, במקור זה לא היה התייעצות עם ועדה מייעצת.
חיים אורון
שלא תהיה טעות, אתה בישיבה של פוליטיקאים תהיה תמיד בבעיה. הוועדה לא הומוגנית.
שגית אפיק
אבל זאת לא קביעה ספציפית, אלא קביעה כללית – "לצורך ציבורי נוסף", אם פתאום מתברר שנשכח כאן צורך ציבורי מסוים.
חיים אורון
אם הייתם מבקשים להכניס קריטריון נוסף- -
שגית אפיק
אבל זה ברמה של קריטריון.
חיים אורון
השאלה אם זה ברמה של קריטריון או ברמה של נושא ספציפי.
שגית אפיק
זה ברמה של קריטריון.
נטע דורפמן
זה יכול להיות נושא ספציפי.
שגית אפיק
למה?
נטע דורפמן
תלוי מה יעלה. אנחנו העלינו את כל מה שחשבנו.
ארז קמינץ
- - - אי אפשר לדעת.
חיים אורון
אני לא אקלקל לחברי הוועדה, אני מבין בדיוק את הראש. לצורך העניין נציג מקרה שיש ויכוח האם צריך להפקיע שטח בכפר של חנא, והכנסת תגיד, לא. הוועדה המייעצת יכולה להגיד, "לא", וועדת כספים תגיד "כן".
חנא סוויד
נכון, זאת שאלה אחרת.
ארז קמינץ
אבל זה יהיה כמו כל גוף מנהלי. אם למשל הצורך הציבורי שאישר שר האוצר יעבור אחרי שהוא התייעץ עם הוועדה המייעצת, אם הוא לא קיבל את המלצתה של הוועדה המייעצת ובכל זאת בא לכנסת כדי לאשר את הצורך הציבורי- -
חיים אורון
איך הוא בא לכנסת?
ארז קמינץ
הוועדה מייעצת לשר האוצר. אם שר האוצר לא מקבל את המלצתה, כמובן, יש לזה עילות תקיפה בבית המשפט.
חיים אורון
בקשר לעילות תקיפה בבית המשפט ועדת הכספים של הכנסת היא חסם ענק. שום בית משפט לא ילך נגד ועדת הכספים של הכנסת, הוא כן ילך נגד הוועדה המייעצת. לפי דעתי, ייווצר מצב – אני יודע שאני לא אבטא פה את זה, תרשמי לי הסתייגות.
קריאה
זה באישור הוועדה המייעצת, לא אמרתי התייעצות.
נטע דורפמן
עם הוועדה המייעצת מתייעצים. היא עובדי מדינה.
חנא סוויד
זה פותח את השאלה מה המעמד של הוועדה המייעצת, האם זה מחייב או לשם התייעצות בלבד.
יצחק וקנין
כשמה כן היא – מייעצת.
יורם חג'בי
ועדה מייעצת היא גוף - -
היו"ר ציון פיניאן
שלא בהכרח קובע.
יורם חג'בי
כן. צריכים לשמוע אותה- - -
חנא סוויד
אז מה עשינו? למה צריך אותה? איזה משקל יש לה?
יצחק וקנין
אם אתה עותר לבג"ץ יש חשיבות - -
ארז קמינץ
הוועדה המייעצת זה לא כך. כל קרקע שבאה להפקעה, לפי סעיף 5, צריך להשמיע טענות נגד, והוועדה המייעצת גם שומעת את הטענות ובהחלט יכולה להמליץ לשר לא להפקיע במקום כזה או אחר. אם היא המליצה שכן, השר כנראה יקבל את המלצתה, אבל אם היא המליצה שלא, הסיכוי שהשר יגיד, כן, הוא מאוד קלוש. אנחנו מקיימים את הוועדה המייעצת הזאת אי אלו שנים, ולא קורה שהוועדה המייעצת הזאת אמרה שהיא לא מוכנה שהקרקע תופקע, והשר בכל זאת מתבקש לעשות כן.
חנא סוויד
אתה רוצה להגיד שאף על פי שהייתה ועדה מייעצת המצב הוא כמו שהוא נראה?
ארז קמינץ
לוועדה המייעצת יש משקל נכבד.
היו"ר ציון פיניאן
זאת נקודה שאפשר להעלות אותה בנושא של מליאת הוועדה. זה נרשם.
שגית אפיק
תכף נראה את הוועדה המייעצת. הרמה שלה כרגע היא המלצות.
חנא סוויד
עניין הוועדה המייעצת הועלה כדי שההחלטה לא תהיה של אדם אחד.
היו"ר ציון פיניאן
אבל ככה זה.
חנא סוויד
אז אם בסופו של דבר נגיע לכך שאף על פי שיש ועדה מייעצת יש החלטה של אדם אחד, מה עשינו בזה?
נטע דורפמן
אבל יש לה חומרי עבודה, היא ועדה מקצועית.
חנא סוויד
כאן חושבים מה יהיה בבג"ץ. אנחנו מחוקקים חוק, ולכן אנחנו צריכים לצמצם את החשיבה מה יגיד בג"ץ על החלטה מנהלית.
נטע דורפמן
לשר האוצר בהרבה מאוד חוקים יש יכולת להחליט בעצמו גם בלי ועדה מייעצת.
חיים אורון
יש כאן גם הרכב- -
היו"ר ציון פיניאן
הרכב מאוד מקצועי וכבד משקל.
ארז כהן
אין אפילו נציג ציבור אחד בוועדה, שימו לב.
היו"ר ציון פיניאן
זאת ועדה מייעצת של הממשלה. חבר הכנסת אורון, בבקשה.
חיים אורון
אני עוד בסעיף 2: "כל מתקן או אתר המשמש לצורכי צבא". אם יהיה כתוב: "כל"- -
שגית אפיק
לא חייבים לרשום "כל". אין בעיה.
קריאה
זה אותו דבר.
חיים אורון
אם זה "כל", זה בכלל לא נתון לשיקול דעת.
שגית אפיק
סעיף 3 להצעת החוק מוסיף את הוועדה המייעצת. השתדלנו לנסח את זה לפי הוועדה היום, אבל הבנו מהנציגים פה שיש כמה טעויות.
נטע דורפמן
כיום בפועל לא מגיע לוועדה יועץ ראש הממשלה לענייני מיעוטים. עשינו לפני כשנה עבודה וחשבנו שבמקומו עדיף להכניס את ראש אגף תכנון במשרד ראש הממשלה או מי מטעמו, ובטעות נכנסו שניהם. בפועל הוא לא מגיע.
שגית אפיק
אנחנו לקחנו את הרכב הוועדה מהנחיית היועץ המשפטי לממשלה.
חנא סוויד
ברשותך, אתם פסחתם כאן על התחלת ביצוע מטרת הרכישה.
שגית אפיק
נחזור לזה בסעיף המהותי, בסדר?

"מנהל אגף בעלות ורישום במנהל, היועץ המשפטי למשרד האוצר, הממונה על אגף תקציבים, נציג משרד המשפטים, מנהל אגף רישום והסדר קרקעות, השמאי הממשלתי הראשי, היועץ המשפטי למנהל, מנהל האגף החקלאי במנהל, ראש אגף תכנון במשרד ראש הממשלה, עובד המשרד לענייני מיעוטים שימנה השר לענייני מיעוטים או יועץ ראש הממשלה לענייני מיעוטים. אתם מבקשים להוריד את הנציג?
חיים אורון
רגע אחד. יש משהו זועק לשמים: העובד לענייני מיעוטים הוא לעניין קרקע בבעלות של מיעוטים.
נטע דורפמן
היום אנחנו לא מפקיעים - -
שגית אפיק
זאת הנחיית היועץ המשפטי.
נטע דורפמן
- -לכן אנחנו חושבים שהסעיף הזה מיותר.
חיים אורון
אז תמחקו את זה בכלל. למה הדרוזי הוא לענייני דרוזים, והיהודי הוא לענייני כולם?
היו"ר ציון פיניאן
עובד המשרד לענייני מיעוטים?
נטע דורפמן
אנחנו הצענו להוריד את זה.
חיים אורון
כתוב פה שהסמכות שלו היא לעניין קרקע שבעליה הוא בן האוכלוסייה הערבית.
היו"ר ציון פיניאן
למחוק את זה?
נטע דורפמן
כן.
חיים אורון
אם הוא חבר ועדה אז הוא חבר ועדה לכל דבר ועניין. הוא יכול לדון גם על הקרקע שלי, לא רק על הקרקע שלו.
היו"ר ציון פיניאן
זה יימחק.
חיים אורון
את רוצה למחוק אותו בכלל.
שגית אפיק
היא מבקשת להוריד אותו לגמרי.
חנא סוויד
אני מסכים למחוק אותו, לא מעבר לזה. אתה רוצה שהוא יהיה ערבי? הוא יכול להיות יהודי. השר ימנה מישהו יהודי אז לא צריך.
שגית אפיק
הוא רוצה שהוא יהיה חבר ועדה לגבי כל קרקע- -
חיים אורון
אני לא רוצה חבר ועדה סוג ב' – מי שלא יהיה – אחר-כך נתווכח מי זה יהיה.
שגית אפיק
אתה צודק.
נטע דורפמן
בוועדה המייעצת בהרכבה היום יש אכן עובד המשרד לענייני מיעוטים. היום כשאנחנו מפקיעים קרקע אנחנו לא מסתכלים האם הבעלים של הקרקע הוא ערבי, יהודי, דרוזי או צ'רקסי או מה הלאום שלו, ומה הדת שלו. לכן אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים להתייחס לסוגיה הזאת, ורצינו שבמקום אותו נציג של משרד ראש הממשלה יהיה עובד אגף תכנון במשרד ראש הממשלה או מי מטעמו, ובטעות היועצת המשפטית הבינה שאנחנו רוצים גם וגם. לדעתנו, היום לא מתאים שיהיה חבר מהסוג הזה, וזה משהו שלא נבחן. כשאנחנו מפקיעים אנחנו לא בוחנים את הלאום של אדם שממנו מופקעת הקרקע.
ארז קמינץ
בהמשך לזה ראש אגף תכנון זה חלוקה פנימית של משרד ראש הממשלה שיכולה להיות פעם ככה ופעם אחרת. אני מציע שההגדרה תהיה יותר רחבה: עובד משרד ראש הממשלה שימונה בידי מנכ"ל המשרד.
מיכה דרורי
אין מִנהל.
ארז קמינץ
מה זה, אין מנהל? היועץ המשפטי למנהל.
מיכה דרורי
אתם זוכרים שהמנהל מתבטל?
ארז קמינץ
- - -
חיים אורון
אני מציע לצרף שניים- -
מיכה דרורי
דרך אגב, גם האגף החקלאי מתבטל. אתם לא עשיתם התאמה.
חיים אורון
אני מציע לצרף שניים שיפתרו במשהו את שאלת נציגי הציבור וגם נציגי הסקטורים. מצדי הם יכולים להיות ראשי רשות מקומית או נציגים בוועדה הארצית לתכנון ובנייה: אחד יהודי ואחד ערבי. אני אומר את זה בלי ללכת מסביב.
חנא סוויד
זה ייצוג של מרכז שלטון מקומי- -
היו"ר ציון פיניאן
זה לא שלטון המקומי. לשלטון המקומי יש הפקעות משלהם.
חנא סוויד
העניין כאן הוא ייצוג הציבור. ייצוג הציבור יכול להיות דרך ראשי מועצות וראשי ערים.
היו"ר ציון פיניאן
השלטון המקומי יכול רק להפריע. אני באתי משם.
חנא סוויד
להפריע, למה?
היו"ר ציון פיניאן
להפריע לכל ההליך הזה. אני יודע איך הם עובדים, בתוך עמי אני יושב. אני מקבל את ההצעה של חבר הכנסת אורון.
שגית אפיק
שני נציגים מהוועדה לתכנון ולבנייה?
חיים אורון
כן, שני נציגים. אני לא יודע איך לכתוב את זה בחוק, כי אני לא יכול לכתוב בחוק "יהודי" ו"ערבי", אבל תמצאו את ההגדרה.
חנא סוויד
תוך ייצוג הולם של האוכלוסייה.
חיים אורון
אני רוצה שזה יהיה מפורש.
היו"ר ציון פיניאן
נציג משרד המשפטים, בבקשה.
ארז קמינץ
הוועדה הזאת היא ועדה ממשלתית. הנציגים בוועדה הם נציגים של הממשלה. הוועדה הזאת היא רשות מנהלית והתקיפה לגביה נעשית באמצעים המנהליים המוכרים. אין רצון של הממשלה, והיא גם לא באה עם ההצעה, שהוועדה המייעצת תורכב מנציגים חוץ ממשלתיים. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כבודה במקומה מונח, והאינטרסים שיש שם הם אינטרסים אחרים. יש שם אכן ייצוג לגופים חוץ-ממשלתיים המייצגים אינטרסים כאלה ואחרים. רוב רובה של עבודת הוועדה המייעצת היא להתייחס לשאלה האם ראוי שתופקע קרקע מסוימת בנקודת זמן ספציפית.
חנא סוויד
באיזה בחינות? באיזה יחס?
ארז קמינץ
ביחס לנקודת זמן ספציפית וביחס לחלקה ספציפית ולפרויקט ספציפי – האם ראוי שהקרקע תופקע.
חנא סוויד
מה זה "ראוי"?
היו"ר ציון פיניאן
אני לא פותח פה דיון. אנחנו מקבלים את הצעתו של חבר הכנסת אורון. יהיו שני נציגים.
ארז קמינץ
איזה נציגים?
שגית אפיק
מהוועדה הארצית לתכנון ובנייה?
ארז קמינץ
אבל המועצה הארצית לתכנון ובנייה מונה 31 נציגים. איזה נציגים רוצים להכניס לשם?
חיים אורון
הממשלה תקבע שיהיה אחד יהודי ואחד ערבי. יש נציג המועצה לתכנון של הגליל המערבי שהוא במקרה אדריכל או מהנדס מסכנין, אז הוא יהיה בוועדה.
חנא סוויד
יש לי הצעה אחרת.
היו"ר ציון פיניאן
הזמן שעומד לרשותנו הוא בסך-הכול שעתיים, ואני לא רוצה לפתוח דיון שהתקיים במשך שבע שעות. כל ההערות האלה נכונות כשלעצמן, וצריך להביא אותן למליאת הוועדה. אבל בנושא הזה אין בעיה, אני אתן לך לומר את הדברים.
חנא סוויד
במועצה הארצית יש ייצוג בעיקר של משרדי הממשלה ויכול להיות שבייצוג של המועצה הארצית יהיה גם מצד ממשלה, ולכן זה לא פותר את הבעיה. צריך כאן ייצוג ציבורי- -
נטע דורפמן
אנחנו מתנגדים.
חנא סוויד
- - ושזה לא יהיה מהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ובסופו של דבר יחזור לממשלה. זה צריך להיות ייצוג ציבורי. לכן אני מדבר על שלושה נציגים של הציבור- -
היו"ר ציון פיניאן
זה סרבול של המערכת.

ההצעה שלך נרשמה. אני נוטה יותר להצעתו של חבר הכנסת אורון.
חנא סוויד
חבר הכנסת אורון, אתה דבק בהצעה שלך? כי הם נתלים בה.
חיים אורון
אני מנסה להשיג משהו. אני אסתכל מה יהיה פה בעוד שבוע.
ארז כהן
חבר הכנסת אורון, אולי חברים במועצה הארצית שאינם נציגי ממשלה. יש חברים שבמועצה הארצית שאינם נציגי ממשלה.
קריאות
- - -
חיים אורון
ברור.
ארז כהן
זה לא היה ברור.
חיים אורון
שלא תהיה טעות, אני לא מתכוון לנציג המועצה האזורית שאינם נציגי הממשלה.
חנא סוויד
לכן צריך להבהיר את זה.
חיים אורון
אם כך, זאת אי הבנה. אני מתכוון לנציגים במועצה שאינם נציגי הממשלה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה.
שגית אפיק
אז הוחלט להכניס את זה? ומי יבחר אותם?
היו"ר ציון פיניאן
תשבו ביניכם ותחליטו.
ארז קמינץ
מה הקשר בין זה לבין המועצה הארצית?
חיים אורון
כי אין לי מאין להביא אותם.
יורם חג'בי
תביאו מלשכת עורכי הדין נציג אחד.
ארז קמינץ
מה הקשר בין זה לבין המועצה הארצית?
יורם חג'בי
שיהיה נציג - - - ונציג מלשכת עורכי הדין.
ארז קמינץ
בוועדה יש אינטרסים מסוימים שמייצגים אותם אנשים מסוימים- -
חיים אורון
מה הבעיה?
חנא סוויד
אתה לא רואה את הקשר בין תכנון לבין קרקע?
היו"ר ציון פיניאן
ארז, סליחה. תמשיכי בבקשה.


אם כך, שני נציגים שאינם נציגי ממשלה.
חנא סוויד
אני מציע שלושה נציגים.
נטע דורפמן
אנחנו מבקשים שלא יהיה אף נציג שהוא לא ממשלתי.
שגית אפיק
אז אני מבינה שעובד המשרד לענייני מיעוטים יורד, ונשארים שני נציגים לוועדה הארצית ונציג אחד ממשרד ראש הממשלה במקום מה שיש בפסקה 10, "שימנה המנכ"ל".
חנא סוויד
יש לי גם הערה לגבי 1: "מנהל אגף בעלות ורישום במנהל מקרקעי ישראל". לדעתי, יש כאן ניגוד אינטרסים.
יורם חג'בי
לכולם. הם טכנאים פה, הם לא ועדה מייעצת. הם פקידים.
ארז קמינץ
היית שם פעם? הופעת שם?
יורם חג'בי
לא, אני יודע לקרוא את הדברים.
ארז קמינץ
אבל הופעת שם?
יורם חג'בי
אין טעם להופיע בפניה. את הדלק זה לא מכסה. אתה מתווכח אתי?
ארז קמינץ
בתור מי שיושב בוועדה זה קצת מעליב שאתה אומר- -
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, אנחנו רוצים להמשיך, אדוני.
חנא סוויד
זה לא עניין של העלבות, אנחנו לא נכנסים פה לזה. אנחנו מדברים על מנהל תקין. אני מדבר על כך שב-1 יש ניגוד אינטרסים. זאת נקודה ראויה, ואני מציע אותה. זאת לא העלבה. כשאומרים שמישהו נמצא בניגוד אינטרסים לא מעליבים אותו.
היו"ר ציון פיניאן
אני מבקש להפסיק את הדיאלוג הזה, זה לא ייתן כלום.
ארז קמינץ
אני מבין, אני רק רוצה להסביר את הרציונל - -
היו"ר ציון פיניאן
ארז, אחרי זה.
נטע דורפמן
מכיוון שהמנהל עובר שינוי אנחנו מציעים שיהיה רשום: "מנהל רשות מנהל מקרקעי ישראל או מי מטעמו ישמש כיושב ראש הוועדה". אנחנו לא רואים ניגוד עניינים. המנהל מנהל את קרקעות המדינה, ואם יש צורך ציבורי לקרקע עבור המדינה- -
ארז כהן
ומה זה "עם הפקעה בקרקע פרטית"?
נטע דורפמן
המנהל הוא שיצטרך להשמיש את הקרקע לצורכי הציבור. אנחנו סבורים שמי שמתאים שינהל את הוועדה המייעצת לשר האוצר בנושא מקרקעין הוא המנהל.
חנא סוויד
אני מתנגד לזה.
היו"ר ציון פיניאן
זה רשום.
חנא סוויד
לדעתי, יש כאן ניגוד אינטרסים. לא צריך להיות איש המנהל, שיהיה איש משרד האוצר.
היו"ר ציון פיניאן
יש לך הסתייגות.
חנא סוויד
כן, בגלל ניגוד אינטרסים.
שגית אפיק
כיושב ראש או בכלל כנציג?
חנא סוויד
במיוחד כיושב ראש.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו ממשיכים.
שגית אפיק
בעמוד 3, סעיף קטן (ב): "הוועדה המייעצת תמליץ לשר האוצר". זאת באמת ועדה ממליצה. וכן "הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה".

בסעיף 5 יש הוספה של אישור ועדת הכספים לטפסים שייקבעו לעניין הודעות על הפקעה. יש הודעות בסעיף 5 ובסעיף 7 על כוונת שר האוצר להפקיע. היום ההודעות האלה מנוסחות בצורה יחסית ארכאית בפקודה, ומבוקש לבטל אותן. כאן הוועדה ביקשה שטפסים חדשים שייצאו ייעשו באישור ועדת הכספים.
חיים אורון
מה פתאום. למה ועדת כספים צריכה לאשר טפסים?
שגית אפיק
חבר הכנסת אורון, לא הייתה לנו בעיה שזה יצורף לתוספת. אין לנו בעיה להכניס את זה לתוספת.
חנא סוויד
זה כדי להגיד שבכל זאת יש איזשהו שינוי.
שגית אפיק
עמוד 4 סעיף 5א: טענות נגד הרכישה. זאת הוראה שמתייחסת לחובת השימוע. כרגע קבוע שחובת השימוע היא על-ידי שר האוצר, הוא יאפשר את החובה הזאת. אני מבינה שאתם מבקשים להעביר את זה לוועדה המייעצת - -
נטע דורפמן
נראה לי שאפשר להכניס כבר בחקיקה שהשימוע ייעשה בפני הוועדה המייעצת- -
היו"ר ציון פיניאן
ולא בפני שר האוצר.
נטע דורפמן
- - ולא בפני שר האוצר, כיוון שזה הנוהג בשנים האחרונות.
ארז כהן
אם שימוע נעשה בפני ועדה מייעצת אז על אחת כמה וכמה צריך נציגי ציבור, כי אז הוועדה הזאת היא לא רק ועדה מייעצת, אלא גם ועדת ערר, למעשה.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו אחרי זה. זה יבוא לדיון.
חיים אורון
בינתיים יש נציגי ציבור, אל תקלקל לנו. בסוף לא יהיה, אבל בינתיים יש.
חנא סוויד
לכן צריך לקחת את המוצר הסופי. אני יודע מה יהיה בסוף, אבל אתה לא יכול - -
קריאה
תגיד לנו מה יהיה.
חנא סוויד
אתה לא יודע?

אתה לא יכול להיות המפקיע ואחר כך זה ששומע את הערר. זה לא יכול להיות.
נטע דורפמן
אתה הגוף המנהלי – השר – שמפקיע. בהחלט מי שאמור לבצע את הפעולה המנהלית או מי שמייעץ לגבי ביצוע פעולה מנהלית צריך לשמוע את אלה שעומדים לבצע לגביהם את הפעולה המנהלית. מכיוון ששר האוצר עצמו לא יוכל לשמוע את כל אותם אנשים שמתנגדים להפקעות, וגם היום הוא לא שומע, אלא מי ששומע זה מי שמייעץ לו, אנחנו מציעים שאותה ועדה מייעצת שהיא ועדה ממשלתית היא זו שגם תשמע ותרכז בפניו את ההתנגדויות להפקעה. כאשר היא ממליצה בפניו היא גם תוכל לומר לו מה יהיו התוצאות של השימוע שהיא ערכה.
חנא סוויד
אנלוגיה שלמה לוועדה- -
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת סוויד, אני רוצה להבין, אתה מתנגד לשינוי בין שר האוצר לוועדה המייעצת?
חנא סוויד
אני מתנגד לכך שהוועדה שמחליטה על הפקעה תשמע - -
נטע דורפמן
היא ממליצה, היא לא מחליטה.
היו"ר ציון פיניאן
היא ממליצה.

אם כך, אתה תומך בכך ששר האוצר יהיה- - -?
חנא סוויד
אני רוצה שמי שמחליט לא ישמע ולא יחליט בהתנגדות. התנגדות או ערר צריכים להיות משהו אחר.
נטע דורפמן
אבל זה לא ערר, זה שימוע.
חנא סוויד
תן לי להסביר. יש ועדות מחוזיות לתכנון ולבנייה שמחליטות לגבי תוכניות. אנשים מגישים ערר או התנגדות- -
קריאה
זה ההבדל בין ערעור לבין שימוע.
חנא סוויד
- - יש פסיקה שאתה לא יכול להחליט על תוכניות מצד אחד ומצד שני גם לשמוע התנגדויות- -
אפרת דון יחיא
להפך, תקבע- -
חנא סוויד
- - אז עושים הפרדה לפחות לגבי האנשים בתוך הוועדה: מי שהחליט הוא לא אותו אדם ששומע את ההתנגדות.
אפרת דון יחיא
להפך, כי אם אתה נותן החלטה על משהו שאתה לא שמעת בעניינו את האדם, זה הפגם המנהלי. זה צריך להיות אותו קוורום. אתה שומע, ואז אתה יכול להחליט.
ארז כהן
אבל בסעיף הזה השימוע בא אחרי ההחלטה.
חיים אורון
היועץ המשפטי לממשלה עושה שימוע לפני הגשת תביעה משפטית. זה המצב הדומה.
חנא סוויד
אבל זה מקרה של judge and jury. זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר.
ארז קמינץ
למה?
חנא סוויד
לך זה מסתדר- -
ארז קמינץ
יש פה חוסר- -
היו"ר ציון פיניאן
אתה בעד להשאיר את שר האוצר?
ארז קמינץ
אני בעד להשאיר את הוועדה המייעצת, כמובן, אני רק רוצה להסביר. אנחנו נמצאים בעולם של החלטה של רשות מנהלית. הרשות המנהלית צריכה להחליט האם מפקיעים או לא מפקיעים לאדם פלוני בסיטואציה פלונית לטובת מטרה פלונית קרקע פלונית. אותו אדם מגיע לרשות לפני הליכים משפטיים כדי לשכנע אותה שהיא לא צריכה את זה. הסיטואציה הזאת קיימת בעשרות החלטות של רשויות מנהליות אחרות. בהחלטות האלה לא נמצאים נציגי ציבור כדי להחליט, אלא הרשות המנהלית מחליטה. אם אדם לא מרוצה מהחלטתה של הרשות המנהלית פתוחה בפניו הדרך לפנות לערכאות המשפטיות. זאת הדרך שבה נוקטים. חוק תכנון ובנייה מייצר כלים אחרים בגלל האינטרסים שבו. יש בו גם נציגי ציבור. המטריה אינה זהה בעניין הזה, אלא זהה לכל החלטה של רשות מנהלית שמבקשת לקיים סמכות שיש לה או כוח שיש לה- -
היו"ר ציון פיניאן
תודה. אנחנו משאירים את זה כפי שזה כך. ההסתייגויות של חבר הכנסת סוויד נרשמו – נדון בהם במליאת הוועדה.
שגית אפיק
בסעיף קטן (ג) לעניין צורך ציבורי לאומי או בשמו החדש, הוראות לגבי חובת שימוע לא יחולו. זה לגבי קרקע שחלה עליה תוכנית שמייעדת אותה למטרת ההפקעה כשההפקעה היא לצורך ציבורי לאומי שזה תשתיות לאומיות או דרך, כמו שאמרנו. אז לא תחול חובת שימוע.
אפרת דון יחיא
רק תשתיות לאומיות?
שגית אפיק
את יכולה לראות את ההגדרה של צורך ציבורי לאומי בעמוד 2 באמצע.
ארז קמינץ
יש כאן בעיה עם הניסוח של "לרבות". אנחנו נצטרך לשבת על זה.
שגית אפיק
בסדר.
חנא סוויד
אתם מנסים כאן ליצור קשר בין תוכנית לבין הפקעה? זאת אומרת, האם קיום תוכנית הופך להיות תנאי לביצוע הפקעה?
נטע דורפמן
בהפקעות מסוימות מקובל שההפקעה היא אחרי שלבי תכנון- -
חנא סוויד
אני בעד, כמובן.
נטע דורפמן
הפטור משימוע יחול כאשר מדובר בקרקע שכבר יש עליה תוכנית במטרות מסוימות שצוינו בהגדרה של צורך ציבורי לאומי, שהשם שלו השתנה עכשיו. בהפקעות מהסוג הזה אם השר רוצה להפקיע אחרי תוכנית הוא לא יצטרך לעשות שימוע; אם הוא ירצה להפקיע לפני תוכנית, יהיה שימוע כרגיל.
ארז כהן
רק תדעו לכם שלפי תמ"א לא תמיד בן אדם יודע האם הפקיעו לו את הקרקע או לא, שיהיה לכם ברור.
יורם חג'בי
בסדר, אנחנו יודעים. תשאיר ככה.
נטע דורפמן
אבל אנחנו עכשיו מפקיעים.
ארז כהן
כן, אבל ההודעה על - - - היא בתמ"א 3. תמ"א 3 זה בקנה מידה 1:50,000 הזאת.
יורם חג'בי
טוב, תשאיר את התמ"א הזאת, זה בסדר. אל תתנגד.
ארז כהן
תמ"א 3 זה לא הפקעה.
נטע דורפמן
זאת לא הפקעה. אנחנו לא מבטלים את הצורך להפקיע, אנחנו מבטלים את הצורך בשימוע.
יורם חג'בי
בסדר, תשאירי.
שגית אפיק
אני עוברת לעמוד 5. אנחנו הוספנו בפטור מחובת שימוע: "קרקע הכלולה בתמ"א 3 או תמ"א 23", לבקשת מע"צ. תוכלו להסביר מדוע חשוב שלגבי הקרקעות האלה לא יהיה שימוע?
טלי ענבר
אנחנו רוצים להסביר. או שאתם רוצים שאנחנו נשב אחר כך על הניסוח.
שגית אפיק
תסבירו את העיקרון – מדוע ביקשתם את זה?
טלי ענבר
מדובר רק בפרויקטים בטיחותיים. אלה פרויקטים שהממשלה או השרים אישרו אותם כחיוניים לצורך בטיחותי. בפרויקטים האלה לא תמיד יש תוכניות חדשות. אנחנו הרבה פעמים נסמכים על תוכניות קיימות רק כדי לבצע שיפורים בטיחותיים. בחלקם אלה שיפורים בטיחותיים מינוריים: שינוי הקומה או שינוי תוואי או שינוי גשר שמט ליפול. במקרה הזה אם יחייבו אותנו לחזור לזכות השימוע אנחנו יכולים להיתקל בבעיות של לוחות זמנים. בפרויקטים האלה לוחות הזמנים הם קריטיים כי זה עניין של חיי אדם. לכן כאן ביקשנו הפניה לכל תוכנית, לאו דווקא לתוכנית ספציפית לצורכי דרך. במקרים האלה אנחנו הרבה פעמים נסמכים על תוכניות מתאריות קיימות- -
יורם חג'בי
ארציות?
טלי ענבר
תוכניות עדכניות- -
יורם חג'בי
ארציות?
טלי ענבר
שם אנחנו נסמכים על תוכניות מתאריות קיימות, ולאו דווקא על תוכניות ייעודיות שלנו. למה כללתי את תמ"א 3 ואת תמ"א 23? תמ"א 3 ותמ"א 23 זה בתחום הסמכות של מע"צ ושל רכבת ישראל. ברור שאני צריכה תוכנית יותר מפורטת - -
יורם חג'בי
- - -
טלי ענבר
סליחה, אני רוצה להסביר.
היו"ר ציון פיניאן
היא עוד לא סיימה.
יורם חג'בי
- - -
טלי ענבר
אני רוצה להסביר: הסיבה שביקשנו את תמ"א 3 ואת תמ"א 23 היא משום שזה בתחום הסמכות שלנו. כשדרך לא נכללת בתמ"א 3 או בתמ"א 23 היא כבר לא בסמכות מע"צ ותבצע אותה הרשות המקומית. ברור שבשביל לבצע אני צריכה תוכנית מפורטת יותר, אבל אני רוצה להבחין ולהבדיל בין תחום הסמכויות של אותן תשתיות לאומיות. זאת דרך שנכללת בזכות הביצוע שלנו. זאת המשמעות של תמ"א 3 ושל תמ"א 23, לא מעבר. איש לא חושב שאנחנו יכולים לבצע עבודות מכוח תמ"א 3 לבדה או מכוח תמ"א 23 לבדה. זה רק תחום הסמכות של הממשלה לבצע פרויקטים מסוימים, ולכן זה היה לנו חשוב.
ארז קמינץ
אז נשפר את הניסוח.
טלי ענבר
אם הניסוח לא מדויק, נכתוב אותו אחרת.
היו"ר ציון פיניאן
תודה.
ארז כהן
אני רוצה שהוועדה תבין שלפי תמ"א 3 ותמ"א 23 בן אדם בחיים לא יודע איפה יעבור הכביש. שיהיה לכם ברור. אז אם היא מדברת על עקומה – עקומה זה לא בתמ"א 3 ולא בתמ"א 23. לכן לא ברורה הדרישה.
טלי ענבר
אנחנו מדברים על תחום הסמכות של מע"צ ושל רכבת ישראל לבצע עבודות במובחן מתחום הסמכות של רשות מקומית- -
חיים אורון
אז תגדירו את זה אחרת. ההגדרה פה לא נכונה.
טלי ענבר
עבודות כשלעצמן מבוצעות מכוח תוכניות מפורטות יותר.
היו"ר ציון פיניאן
אני מציע שתמציאו הגדרה אחרת שתענה על זה כדי שיהיה ברור.
חיים אורון
שיהיה ברור שמדובר בפרויקטים בטיחותיים.
היו"ר ציון פיניאן
זה בסדר? תמשיכי, בבקשה.
שגית אפיק
נעבור לסעיף 8- -
חנא סוויד
בסעיף 7 יש משהו? אי אפשר לצפות שאנחנו ממש נקרא את זה עכשיו.
היו"ר ציון פיניאן
אם לא הזכרנו זה לא צפוי כאן.
שגית אפיק
סעיף 7 הוא ההודעה על מסירת החזקה.
חנא סוויד
יש שוב תמ"א 3 ותמ"א 23. אני רואה ברפרוף.
שגית אפיק
לגבי צורך ציבורי לאומי יש אפשרות לפרסם את ההודעה לפי סעיף 5 ואת ההודעה לפי סעיף 7 ביחד.
חנא סוויד
רק?
ארז כהן
גם בפרקטיקה זה נראה ככה.
חנא סוויד
בפרקטיקה הכול מפרסמים.
ארז קמינץ
5 ו-7 ביחד. עוד מצב: גם כשיש צורך דחוף.
שגית אפיק
נכון.
יורם חג'בי
אבל זה תמיד דחוף.
חנא סוויד
זה תמיד דחוף.
נטע דורפמן
זה לא תמיד דחוף.
חנא סוויד
90%.
יורם חג'בי
יש הפקעות של 20 שנה, וזה דחוף, לא תפסו את החזקה.
נטע דורפמן
מעט מאוד הפקעות שאנחנו עושים - -
היו"ר ציון פיניאן
יש לך עוד 14 שנים – 17 ו-17.
חנא סוויד
אני לא ראיתי רק 5, אני תמיד רואה 5 ו-7.
ארז קמינץ
לפי חוק תכנון ובנייה באמת 5 ו-7 הם ביחד כי זה כבר אחרי התוכנית- -
חנא סוויד
לא רק.
ארז קמינץ
- - אבל כשזה לפני תוכנית יש זמן בין 5 לבין 7. כמי שיושב בוועדה המייעצת הוועדה טכנית לחלוטין כי יושבים בה רק טכנאים, ועדיין הטכנאים האלה ראו הבחנה בזמן בין 5 לבין 7.
קריאות
- - -
נטע דורפמן
בפרקטיקה - - -
ארז קמינץ
אני אביא לך דוגמה.
חיים אורון
בכל מקום שיש טופס – באישור ועדת כספים.
יורם חג'בי
לניסוח שלו.
קריאות
- - -
משה שום
רבותיי, שר האוצר מפרסם תמיד ביחד- - -
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, מי אדוני?
משה שום
עורך דין משה שום.
היו"ר ציון פיניאן
קיבלת רשות?
משה שום
אני מתנצל. אדוני צודק וסליחה.
חנא סוויד
הוא אמר דבר נכון מאוד.
נטע דורפמן
בעבר זה היה נכון.
היו"ר ציון פיניאן
מה תפקידך במערכת?
משה שום
אני עורך דין שעוסק בבעיות מקרקעין בסך הכול 51 שנה. אני הופעתי בוועדת הכספים בשנת 1967 כשביטלו את ארנונת הרכוש. אני הזדעזעתי כשראיתי את הצעת החוק המקורית בשנת 2006, אבל ישנתי. לא ידעתי שזה מתקדם, ורק שמעתי שלשום בערב שהדבר הזה ישנו. אני מודה שאני אישית לא מתנגד לשר האוצר כשהוא מפקיע. ההנחה שלי היא שהוא עושה את מלאכתו נאמנה, והוא בודק. הצרה רק שנפגעים אנשים, וזה דבר נורא.
היו"ר ציון פיניאן
אז הזדעזעת, נכון? תקרא עכשיו את כל התקנות, אתה לא תזדעזע.
משה שום
אני רוצה להגיד כמה דברים קטנים אם אדוני היושב ראש ירשני.
היו"ר ציון פיניאן
בקצרה.
משה שום
התיישנות של פיצויי ההפקעה- -
ארז קמינץ
עוד לא הגענו.
היו"ר ציון פיניאן
תאמין לי, קלענו לדעת גדולים.
משה שום
מדובר על הפקעה בת 25 שנה. לי יש ייפוי כוח משנת 1972 שאנחנו מחכים לשטח שיוחזר. זה נראה די גדול. ההפקעה התחילה בשנת 67', והאנשים האלה מחכים יום-יום.
היו"ר ציון פיניאן
תודה, אנחנו נגיע לנושא הזה. בבקשה, שגית.
שגית אפיק
הערה לחבר הכנסת חיים אורון: הטפסים האלה נמצאים - - - אנחנו מעדיפים שזה יוכנס לחוק. פשוט הם לא ערוכים עם הטופס.


סעיף 8 להצעה מתקן את סעיף 7א ועוסק בשני עניינים חשובים: האחד הוא התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה. בהצעת החוק המקורית הזמנים שביקשה הממשלה היו ששר האוצר יכול לקבוע שתקופת תחילת המימוש הראשונה תהיה עד 10 שנים, אבל הוא יכול לקבוע בהודעה, כאמור, תקופת תחילת מימוש ארוכה יותר עד 17 שנים. בדיון הראשון שקיימה מליאת ועדת הכספים בנושא הזה היא ביקשה לקצר - -
היו"ר ציון פיניאן
זה היה במליאה.
שגית אפיק
כן, במליאת הוועדה.

ועדת הכספים ביקשה לקצר את הזמנים ל-5 שנים במועד הראשון ועד 10 שנים. בכל הישיבות בוועדת המשנה הועלו טענות מצד הממשלה שמדובר בזמנים קצרים יותר, ויושב ראש ועדת המשנה החליט שנכריע בשאלה הזאת היום.

אתם רוצים להעלות את הטענות שלכם?
יורם חג'בי
- - -
ארז כהן
לא, הם מתנגדים, יורם. זאת הבעיה, אחרת אין בעיה.
יורם חג'בי
הם הסכימו בסוף.
נטע דורפמן
לא הסכמנו בסוף.
ארז כהן
לא הסכמתם בסוף?
נטע דורפמן
אין הסכמה של הממשלה.
היו"ר ציון פיניאן
אני הצעתי 10 פלוס 5 ובמקרים מיוחדים עוד 2. במליאה נדבר על זה.
יורם חג'בי
- - -
היו"ר ציון פיניאן
במקרים חריגים ומיוחדים ששר האוצר יחליט שצריך להוסיף עוד 2.
שגית אפיק
דבר נוסף שיש בסעיף הזה זה הגדרה של תקופת תחילת המימוש, שהיא התקופה שבמהלכה יש להתחיל בביצוע מטרת הרכישה, והתקופה לתחילת המימוש גם עובר לאורך הפקודה מכיוון שזאת התקופה שלפיה ייקבע אם השר התחיל במימוש, ואם הוא התחיל במימוש המשמעות היא רכישה מחדש; אם הוא לא התחיל במימוש המשמעות תהיה לפעמים השבה. לכן להגדרה הזאת יש משמעויות מרחיקות לכת ומשמעותיות ביחס לפקודה.

אם תשימו לב הגדרנו בעמוד 2 את התחלת ביצוע מטרת הרכישה. בוועדת המשנה הקודמת עלתה טענה מטעם חברי הוועדה שלא ייתכן שתחילת ביצוע תהיה העלאת טרקטור בשטח בלבד או תפיסת חזקה או גידור בלבד. לכן ניסינו למצוא מינוח, שלפיו אם הממשלה מבצעת פעולות בקרקע באופן מתמיד ומתמשך לשם מימוש מטרת ההפקעה אפשר לומר שזאת אכן התחלת ביצוע. עשינו את הנוסח הזה גם בשיתוף עם משרד האוצר וגם לנוכח בקשה של משרד המשפטים שהעלה טענה שכשיש חלקה שכוללת הרבה חלקות, גם אם הממשלה עלתה על הקרקע והתחילה לבצע בקרקע ראשונה, אבל היא עדיין לא הגיעה לקרקע ה-30, שאפשר יהיה למצוא את המבחן הנכון שיקבע מתי זה אכן תחילת הביצוע. אנחנו חשבנו שיכולה להיות תחילת ביצוע כשהממשלה התחילה לבצע בקרקע הראשונה, והיא ממשיכה לבצע באופן מתמשך ומתמיד, ויש כוונה והיא תגיע לקרקע ה-30 בשלב מסוים, והקרקע ה-30 דרושה לה לצורך מטרת ההפקעה. במצב כזה אפשר להתחיל לדבר על התחלת ביצוע. בלי ההגדרה הזאת אין לנו מבחן מתאים.
ארז כהן
אפשר לשנות את הפעולות? גידור זאת גם פעולה.
חיים אורון
גידור זאת גם עבודה. זאת עבודה קשה.
שגית אפיק
אבל אם תשים לב תראה שאמרנו: "אולם לא יראו בתפיסת חזקה ובביצוע פעולות נלוות לכך התחלת מימוש". ביצוע פעולות נלוות לכך זה בדיוק הגידור.
חנא סוויד
אני מציע להוסיף כאן גם "ובתכנון".
שגית אפיק
"תכנון" זה ברור. אנחנו בשלב שאחרי.
חנא סוויד
לא ברור.
היו"ר ציון פיניאן
הטרקטור לא יעלה בלי תכנון.
חנא סוויד
הטרקטור יכול לעלות בלי תוכנית.
היו"ר ציון פיניאן
הוא לא יכול לעלות. הוא מקסימום יכול לנקות מעשבים, לא יותר.
יורם חג'בי
יש צו הפקעה של שר האוצר ללא תוכנית. אחרי השינויים שדיברנו עליהם פה הוא יכול לבצע עבודות תשתיות. הוא מוציא את התשתיות ומוציא היתר.
רחל בירנבוים
אני מתייחסת להסבר של שגית שאמרה שהתייחסו ליחידת ההפקעה כיחידה אחת כדי לבדוק את התחלת הביצוע, והוא לא בא לידי ביטוי בסעיף שנוסח.
נטע דורפמן
שלחנו את זה להערות וקיבלנו הערות שהנוסח לא משקף את הכוונה, ויכולים להיות מצבים, לפי הנוסח הנוכחי, שלו בית המשפט היה מסתכל היה סבור שזה תחילת מימוש, והנוסח הייתה מממשת. לפי הנוסח, יכול להיות שהמצבים האלה ייחשבו כאילו לא התחיל המימוש. אני מציעה שנשב על הנוסח הזה שוב אחרי הישיבה הזאת עם היועצת המשפטית, עם משרד המשפטים ועם המנהל כדי לראות שהנוסח באמת משקף את הכוונה, ולא ייווצר מצב שבו מצבים שבהם חשבנו שזאת תחילת מימוש הפרשנות תהיה שלא התחיל המימוש.
שגית אפיק
זה מבחן יחסית מאוזן.
רחל בירנבוים
צריך לרשום שאת מתייחסת ליחידת ההפקעה כולה.
שגית אפיק
אני לא אומרת שבכל מקרה אני אתייחס ליחידת ההפקעה כולה, ממש לא. יהיו מצבים שאתם תעלו על הקרקע על החלקה הראשונה- -
ארז כהן
על 500 מטר מתוך 30 דונם.
קריאות
- - -
היו"ר ציון פיניאן
אם נתחיל לדבר פה על נושא תחילת המימוש תאמינו לי, נגמור את הישיבה בלי מימוש. לכן אני מבקש שהיועצים המשפטיים יישבו ביניהם ויביאו נוסח מתוקן שיענה על כל הנושא שנקרא מימוש.
חנא סוויד
אני מבקש שעניין התוכנית וההיתר יהיה ברור בעניין הזה, במיוחד כשאנחנו מדברים על חטיבת קרקע- -
היו"ר ציון פיניאן
אתה מתכוון לתחילת מימוש על-פי היתר.
שגית אפיק
לא, אתה אומר שלא יראו בהיתר כתחילת מימוש.
היו"ר ציון פיניאן
הנושא עלה באחת הוועדות ודחינו את זה. התכנון הוא לא תחילת מימוש.
ארז קמינץ
זה ברור.
חנא סוויד
אם זה כל כך ברור, אני מבקש- -
שגית אפיק
בסדר, אין בעיה.

את הזמנים אנחנו משאירים למליאת הוועדה, וגם את תחילת המימוש.
חיים אורון
מה האופציות לזמנים? אתה מציע 5, 5, 2?
היו"ר ציון פיניאן
לא, אני אומר 10, 5 ו-2 בחריגה.
ארז כהן
5, 5, 2 זאת ההצעה המקורית. הוא מציע 10, 5, 2.
חיים אורון
ההצעה המקורית של הממשלה הייתה- -
שגית אפיק
10 ו-17.
נטע דורפמן
ההצעה הייתה שמראש אפשר להפקיע עד 10 שנים, אבל שר האוצר יכול להחליט מראש על הפקעה של 17 שנים. בדיעבד הוא גם יכול להאריך עד 17 שנים. ההצעה של יושב ראש הוועדה היא ששר האוצר יוכל מראש להפקיע עד 10 שנים, ובמקרים מיוחדים עד 15 שנים, ובדיעבד הוא יוכל להאריך את זה עד 17 שנים. זה השוני לעומת הצעה ממשלתית.
שגית אפיק
ובישיבה הראשונה של מליאת ועדת הכספים הציעה הוועדה עד 5 שנים.
חיים אורון
5 פלוס 5.
חנא סוויד
5 פלוס 5.
היו"ר ציון פיניאן
זה מעט זמן.
נטע דורפמן
אנחנו סבורים שזה לא יאפשר - -
קריאות
מה הסיכום?
שגית אפיק
אני מניחה שהוועדה הבינה את העיקרון. אנחנו נביא את זה למליאת הוועדה, אני לא לוקחת על עצמי את הניסוח של זה.
ארז קמינץ
אם זה המצב אז צריך להגיד משהו: אי אפשר לעמוד בתנאי של רציפות העבודות כמה שמגדיר את תחילת המימוש. אני אתן שתי דוגמות: נניח שמדינת ישראל מבקשת להפקיע קרקע לצורך כביש, והוא מיועד להיות בעל ארבעה נתיבים, אבל בשלב הראשון בתוכנית החומש של מע"צ מתוקצב כסף לשני נתיבים בלבד, נתיב אחד לכל כיוון. לכן אי אפשר לומר שבעת שמע"צ מימשה את שני הנתיבים בלבד ולא המשיכה, כי עדיין אין תקציב להמשיך לעשות שני הנתיבים הנוספים, שהיא לא מממשת את כל ארבעת הנתיבים. זה הניסוח. לכן נכון להיכנס למסגרת זמן של 17-10 שנה לגבי כל ארבעת הנתיבים, אבל אי אפשר להגיד שלאורך כל התקופה הזאת צריכה להיות פעולה מתמשכת ורצופה, זה בלתי אפשרי.
שגית אפיק
אבל בחלק מהקרקע צריכה להיות פעולה.
יורם חג'בי
הניסוח מכסה את זה.
שגית אפיק
זה צריך להיות מתמשך.
ארז קמינץ
זאת לא שאלה של ניסוח. עמדתנו היא שברגע שהתחיל מימוש של שני הנתיבים, הרי שהוא מימוש גם של ארבעת הנתיבים ונכנסנו למסגרת הזמנים הזאת. אי אפשר להגיד שברגע שהתחלתי לממש שני נתיבים- -
ארז כהן
אז צריך לפרסם 5 ו-7 על כל התוואי.
ארז קמינץ
משום שכבר תכננתי את ארבעת הנתיבים. הפרויקט העתידי שלי ברור – התחלתי אותו דבר בקומה שנייה, ואותו דבר קיים בהרחבה של עיר לצורך שכונות מגורים לעולים חדשים. אם התחלתי לתכנן כבר את השכונה כולה והתחלתי לממש רק את שלב א' שלה יראו בזה תחילת מימוש גם אם לא נגעתי עדיין בשלב - - -
היו"ר ציון פיניאן
ארז, זה עונה כי אם אתה מתחיל נתיב אחרי חמש שנות הפקעה ולא תסיים את זה אחרי 17 שנה, יש בעיה למדינה.
ארז כהן
או - - - את כל תוואי ההפקעה וישלם עליו פיצוי מלא.
ארז קמינץ
יפה הגדרת את חוסר ההסכמה משום שאנחנו לא מסכימים. אין הסכמה.
היו"ר ציון פיניאן
אתה יודע שיש לך 17 + 17.
יורם חג'בי
כבוד היושב ראש, צומת גהה בפתח תקווה – הפקעה משנת 1962, ועד היום עושים אותה כהפקעה. יש שטחים בקריית - - - שמע"צ לא סיימו את ההפקעה. ישקלו מתי לגמור את ההפקעה.
חיים אורון
עוד לא הגענו לשאלת הפיצוי, אבל חלק מהבעיות נפתרות בדרך הזאת. הבעיה המהותית היא שרוצים לעשות הפקעה לכל דבר ועניין, חוץ מעניין הפיצוי. אם אני יודע בביטחון שבכביש גהה אני עושה 14 נתיבים תתכבד הממלכה ותשקיע את הכסף הזה, ולא תיצור מצב שבעל קרקע על-יד מנוע מכל פעולה, מנוע מהשבחתה, תקוע איתה, ולך יש כל הזמן שבעולם. אתה ריבון – זה בסדר. אני בעד זה.
ארז קמינץ
הוא יקבל פיצוי.
חיים אורון
מתי? בעוד 30 שנה?
קריאות
לא.
חיים אורון
אם מימשת את כל זכויותיך להפקעה בשלב הראשוני אין יותר בעיה של לוחות זמנים.
יורם חג'בי
רגע, חבר הכנסת אורון.
חיים אורון
אני לא מצוי בענייני קרקע, אני מנסה ללכת כמו פלאח. אתה אמרת שאתה רוצה נתיב אחד בכביש ולא ארבעה נתיבים – זה נשמע הגיוני לחלוטין - -
אפרת דון יחיא
אבל הפקעת את כל הארבעה.
חיים אורון
- - ושילמת פיצויים.
יורם חג'בי
הבעיה היא אחרת- -
חיים אורון
אז אין בעיה של זמן.
יורם חג'בי
יש בעיה, מכיוון שאחרי 20 שנה- -
טלי ענבר
אני חייבת להגיב ולחזק את הדברים שאמר כאן ארז – צומת גהה זאת דוגמה מצוינת. כשיש תוכנית לארבעה נתיבים, כמו שאמר ארז עיקר הפיצוי משולם תוך שלוש שנים מאישור התוכנית. אז אין מצב שאושרה תוכנית לגבי אזרח, והוא לא יכול לקבל שום פיצוי. חלקו הארי של הפיצוי משולם שלוש שנים מיום אישור התוכנית. האזרח יכול להגיש תביעה למחרת היום שבו אושרה התוכנית. אז אנחנו לא משאירים אנשים תלויים באוויר. צריך להבין שאנחנו מתעסקים עם תשתיות לא רק מסובכות מאוד בביצוען, אלא עם תשתיות יקרות. ועדות התכנון רוצות בצדק לראות את התכנון כמכלול כולל. כשמתכננים כביש כמו צומת גהה מדובר בתוכנית שהמדינה עובדת עליה, והיא עושה אותה כמו שצריך כתוכנית כוללת. היא כוללת לא רק את התשתית של הכביש, אלא גם הרבה תשתיות אחרות שאני מוכנה לפרט אותן, אבל זה לא המקום. לאשר תוכנית כזאת ולשמוע את כל ההתנגדויות ואת כל ההתייחסות המקצועיות האלה זה לוקח זמן, ואנחנו עושים את זה בימים אלה.


מעבר לכך, לבצע את ההפקעה הזאת גם מבחינת מורכבות ההפקעה, העתקת כל מיני תשתיות כמו מתח עליון ומתח גבוה, כמו רכבת ישראל – תקצוב של צומת גהה וכביש 4 לאורכו, לוקח זמן. למדינה אין אפשרות לעשות את זה באופן מלא. לכן אמר ארז נכון: הרבה פעמים תוכנית כזאת אושרה במלואה, והאזרח יכול היה לקבל פיצוי כמעט מלא- - -
ארז כהן
על צומת גהה ההגדרה עברה.
היו"ר ציון פיניאן
אתם תשבו כל המשפטנים יחד ותביאו נוסח מתוקן. אם אין הסכמה ביניכם זה יגיע לישיבת המליאה, והיא תכריע.
שגית אפיק
סעיף 9 בעמוד 6 מתקן את סעיף 8 לפקודה. גם כאן יש חריג: לבקשת משרדי הממשלה זה התוסף בנוסח הכחול: הפקעת קרקע לצורך ציבורי לאומי שיש עליה תוכנית. בעניין קרקע כזאת שר האוצר יכול לקנות בה חזקה בלי צו בית משפט. חריג שהוסיפה ועדת המשנה הוא: "אלא אם כן יש על הקרקע הזאת בית מגורים". הוספנו תוספת נוספת שאם חלפו 60 ימים מפרסום ההודעה, לפי סעיף 7, תינתן לבעל הקרקע הודעה נוספת בכתב על קניית החזקה של לפחות 30 ימים מראש. זה לא היה בבקשת הממשלה.
היו"ר ציון פיניאן
זה לא היה במקור.
שגית אפיק
בחריג הזה בעל הקרקע לא יוכל לפנות לבית המשפט, אלא אם כן יש פגם בהליכים לפי הפקודה.
חיים אורון
איך אנחנו דואגים שצורך ציבורי לאומי לא יהפוך לדרך המלך?
נטע דורפמן
זה רק דרך, צבא וביטחון ותשתיות שהוגדרו על-ידי בות"ל.
ארז כהן
זה דרך המלך.
נטע דורפמן
זה לא דרך המלך.
חיים אורון
מזל שהורדתם את המילה "כל", אבל- - - אז נשאר רק מתקן צבאי. פתאום אני רואה שהצורך הציבורי הלאומי יהיה בסוף המפלט של הכול.
נטע דורפמן
כשמע"צ מפקיעים לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל- -
חיים אורון
אתם כל הזמן אומרים "מע"צ", ואני מסתכל על דברים אחרים. עם מע"צ אין לי בעיה בכביש; יש לי בעיה עם כמה דברים אחרים שקרו פה ב-60 השנים האחרונות. הגדרת צורך ציבורי לאומי שכל פעם מופיע בתור המקום שהוא לא חל, הוא מאוד בעייתי. או שתצמצמו "צורך לאומי" באופן ברור לדברים שהם באמת צורך לאומי. אם יתברר חלילה שתחנת הכוח באשקלון קרסה, וחייבים תוך שנתיים להקים תחנת כוח על ידה במקום אחר. אני מבין. אבל אם זה דרך ותשתיות וכל מתקן צבאי, מחר יגידו שישימו בותקה של שומר, וזה מתקן צבאי, ולקחו את הקרקע. זה צורך לאומי מאוד.
היו"ר ציון פיניאן
יש לך נוסח?
חיים אורון
מה שמפריע לי זה לא שיש מצב כזה. אני מקבל, אבל הוא הופך למפלט.
היו"ר ציון פיניאן
זה יהיה קרדום לחפור בו.
חיים אורון
כן, זה מעקף. או שתצמצמו את ההגדרה בהתחלה, ואז זה יהיה ברור שזה באמת לצרכים מובהקים או שתפתרו את האופציה - - -
שגית אפיק
זה מאוד מצומצם היום.
היו"ר ציון פיניאן
אני מציע לנסח את זה כך שיראו את ההתחלה ואת הסוף, לא כל דבר.
חיים אורון
עורכי הדין, זה נראה לכם מצומצם?
חנא סוויד
יש לי השגה על זה.
היו"ר ציון פיניאן
אתה אומר שזאת הגדרה כוללת.
חנא סוויד
יותר מדי כוללת.
קריאה
להוריד את זה לגמרי?
שגית אפיק
זאת אומרת, להוריד את זה על חריגיו לאורך הפקודה: חובת שימוע, קיצור הליכים וכדומה.
חנא סוויד
כן.
נטע דורפמן
אנחנו הצענו שהחריגים האלה יחולו על כל הפקעה מתוכננת. ההגדרה הזאת היא חדשה, והיא נוסחה לצורך הדיון הזה, וצמצמנו חריג רק למטרות ספציפיות מאוד: דרך, מתקן או אתר שמשמש לצורך צבאי או ביטחוני ותשתיות לאומיות כהגדרתן לחוק התכנון והבנייה. אלה התשתיות שצריך עליהן הכרזה של השרים והן מופנות לות"ל. בעינינו, זה ממש לא רחב. אם נסתכל על כל צרכי הציבור לעומת הצרכים הלאומיים רואים שמדובר בצרכים מאוד מצומצמים וצרכים שאנחנו סבורים שכבר צומצמו. לא ברורה לי ההנחיה לצמצם עוד יותר.
היו"ר ציון פיניאן
אני רוצה להעיר שבהתחלה זה היה לכל צורך ציבורי, והוועדה צמצמה כאן.
יורם חג'בי
נכון.
היו"ר ציון פיניאן
בסוף לא יישאר כלום.
יורם חג'בי
יישאר. אחרי המילים "צורך ציבורי לאומי" אתה מוסיף את המילה "בלבד".
שגית אפיק
בסדר גמור.
היו"ר ציון פיניאן
זה סמנטיקה בלבד.
יורם חג'בי
לא סמנטיקה, יש צורך ציבורי.
היו"ר ציון פיניאן
עורך דין חג'בי – בלבד, אין בעיה. אנחנו מקבלים את ההצעה שלך לכתוב "בלבד".
יורם חג'בי
בסעיף 9(ב)(2): "אם הוכח להנחת דעתו כי נפל פגם בהליכים לפי פקודה זו". המילה "הליך" היא מילה מצמצמת.
שגית אפיק
יש שיקול דעת לבית משפט. אין ספק, זה עלה כאן בדיונים, וגם אני חושבת שזה מאוד בעייתי שאנחנו כובלים פה את שיקול הדעת של בית המשפט.
היו"ר ציון פיניאן
עורך דין חג'בי, באנו לקראתך. תחליט מה אתה רוצה – בלבד או לא בלבד?
ארז קמינץ
"פגם לפי פקודה זו".
שגית אפיק
"נפל פגם לפי פקודה זו"?
יורם חג'בי
כן, בלי "הליכים". לא את ההליכים אני רוצה לצמצם, הליכים זה פרוצדורה.
היו"ר ציון פיניאן
כשהיועצים המשפטיים שלנו יבינו מה כוונת המשורר, אנחנו נחליט על זה.
ארז קמינץ
היא הבינה.
שגית אפיק
סעיף 13 בעמוד 7 להצעה מתקן את סעיף 14. יש כאן הבחנה בין כמה מצבים. הסעיף מדבר על מתן אפשרות לשר לחזור בו מהפקעה כל עוד הוא לא קנה חזקה בקרקע, זאת אומרת כל עוד לא פורסמה הודעה לפי סעיף 5- -
נטע דורפמן
לפי סעיף 7 לפי לוחות הזמנים שנקבעו בפקודה; אם לא נתפסה חזקה ותמה תקופת תחילת המימוש, עד 17 שנים או אם תם הצורך הציבורי, ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי אחר.
שגית אפיק
אני מדברת על השנים.
היו"ר ציון פיניאן
עד כמה שנים הוא יכול לחזור בו?
נטע דורפמן
4 שנים – 2 ו-2.
חיים אורון
ברגע שתמה עילת ההפקעה הראשונית מתחילים את הסיפור מהתחלה.
שגית אפיק
אנחנו נגיע לזה.
חיים אורון
פה כתוב כבר שיש כאילו אפשרות לצורך ציבורי אחר. אני אומר את זה כאן כי זה לא יכול להיות שרשרת, זה לא יכול להיות אוטומטי.
שגית אפיק
הממשלה ביקשה בהצעה המקורית שתהיה שרשרת מתמדת. בוועדה החברים קיבלו החלטה ששר האוצר יוכל פעם אחת בלבד לשנות את מטרת הרכישה, ולמעשה, אתה מבקש שהוא לא יוכל לעשות את זה- -
יעקב אדרי
פעם אחת זה יכול להיות.
חיים אורון
הפקעה היא לא מהלך קונבנציונלי, מזה מתחיל הדיון, ולא מדבר פה בן אדם שפגיעה בזכויות רכוש זה פגיעה בקודש הקודשים שלו – אני מבין שפוגעים בזכויות רכוש. אבל זה לא מצב קונבנציונלי, ואני מבין שמישהו אמר ושקל שיש צורך בכך לצורך דרך או לצורך תחנת כוח. פתאום רצו תחנת כוח והחליטו על פארק לאומי. אני מאוד בעד פארקים לאומיים. יתכבד השר, יעבור את כל התהליך מהתחלה ויגיד שרצה תחנת כוח, וזה הולך לפארק לאומי, וכל ההליך הציבורי יתנהל סביב זה. אני בכוונה נותן דוגמאות ניטרליות. הוא לא יכול להפקיע לתחנת כוח, ופתאום להגיד שהשתנו הצרכים,וכבר הפקענו- -
יעקב אדרי
מה יהיה דינו של השטח שכבר הופקע ועכשיו רוצים לשנות. אתה אומר שקודם הוא ינמק ויסביר מה יהיה דינו של השטח בינתיים. הוא בהקפאה?
חיים אורון
לא, הוא מחזיר אותו.
יעקב אדרי
הוא מחזיר אותו, אבל בינתיים הוועדה תחליט על שימוש אחר. לדעתי, צריך שבפעם השנייה יהיו נימוקים לעניין. יש בעיות, אבל הגבלנו את העניין. בפעם השנייה צריך לאפשר לשר האוצר לעשות את זה, אבל הוא צריך לנמק את זה.
שגית אפיק
זה קיים.


הסעיף שאתם מדברים עליו נמצא בעמוד 10. זהו סעיף 14א – שינוי מטרת הרכישה. יש פה הליך- -
ארז כהן
אבל ההליך הזה מתעלם לחלוטין ממנגנון ביצוע.
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, אין הערות ביניים. מי שיכול לקרוא הערות אלה רק חברי הכנסת.
נטע דורפמן
סעיף 14א מדמה מצב של הפקעה מחדש בכך ששר האוצר פונה לבעלי הקרקע ומודיע על כך שהוא מתכוון לשנות את מטרת ההפקעה, ולמעשה, הם יכולים לתקוף את שיקול הדעת של שר האוצר. אם לא התחילו בביצוע מטרת הרכישה והוא היה צריך לבטל את ההפקעה הוא משלם פיצוי נוסף כאילו בוטלה ההפקעה והופקע מחדש. אם התחילו בביצוע מטרת הרכישה הוא לא משלם מכיוון שבמצב הזה הוא היה מוכר את הקרקע וקונה אותה מחדש, ולכן זה היה מתקזז.
יעקב אדרי
זה עונה למה שאתה אומר.
נטע דורפמן
יש כאן סוג של הליך שמדמה מצב של הפקעה מחדש, רק בהליך של הודעה שהיא לא 5 ו-7, אלא הודעה אחרת – הליך מקוצר, אבל גם מבחינת הפיצויים מדמה מצב שבו היה צריך להשיב את הקרקע, לפי שני המצבים שהוועדה החליטה עליהם, השבה או רכישה מחדש.
חיים אורון
ממתי מחשבים את השנים? מההפקעה הראשונה או מההפקעה השנייה?
נטע דורפמן
השנים מתחילות להיספר מההפקעה החדשה, אבל גם אורך התקופה שאחריה שר האוצר רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, גם היא מתארכת בהתאם. כלומר גם הזכויות שאותו בעל קרקע ישמור על הזיקה לגבי הקרקע שהיום מוגבלת ב-25 שנה, גם היא מתארכת.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת אורון, הניסוח המקורי היה ששר האוצר יכול להפקיע כראות עיניו, ופה צמצמנו לו את זה לפעמיים ולא יותר.
שגית אפיק
לפעם אחת.
חיים אורון
יש שני סרגלים לעומת ההצעה הרעה של הממשלה. הסרגל השני הוא מה נכון לעשות. מדובר בהפקעה, לא במשהו אחר. הלכת להפקיע שטח מאדם שזה קניינו. לדוגמה, תחנת כוח שזה לגיטימי לחלוטין להפקיע והתוכניות השתנו. עכשיו אומרים, לא תחנת כוח, אלא גם פארק ציבורי. לגיטימי בעיניי לחלוטין פארק ציבורי. זה לא יכול להיות אוטומטי, זה לא יכול להיות הליך מקוצר. יתכבד השר ויתחיל מהתחלה. אם הוא יבוא אליי עם הסיפור של צורך לאומי, הוא ממילא מקצר הליכים. זאת אומרת, אם יתברר שזה לא תחנת כוח, אבל צריך להפקיע את זה לצורכי צבא כי שם יעמידו עכשיו מתקן של חץ, אז בסדר, זה יהיה צורך לאומי. אבל הוא לא יעשה העברות שבין תחנת כוח, דרך, פארק לאומי, בנייה.
יורם חג'בי
מטרות כמטרות.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת אורון, אני רוצה להבין, הוא מפקיע אחרי תום ההפקעה הראשונית? אם הוא רוצה להפקיע הכול מתחיל מחדש.
חיים אורון
כולל לוחות הזמנים.
יעקב אדרי
הכול טוב ויפה לולא - - -יכול להיות שבאותה יחידת קרקע הצורך משתנה, אבל חייבים באותו מקום, ופה אתה מגביל פי כמה.
ארז כהן
אבל אז הוא יכול לפרסם את סעיף 5 ולהקפיא אותה. יש לך אפשרות להקפיא.
היו"ר ציון פיניאן
אתה מקבל את ההצעה?
יעקב אדרי
אני לא מקבל. יש פה בעיה. מצד שני אמרו לשר האוצר שאם הוא הולך לפעם שנייה הוא משלם גם פעם שנייה.
קריאות
לא.
היו"ר ציון פיניאן
כן, הוא משלם.
יעקב אדרי
ככה הבנתי מהיועצות המשפטיות המכובדות שלנו.
היו"ר ציון פיניאן
משרד המשפטים, בבקשה.
ארז קמינץ
למה נועד הסעיף הזה? לכאורה אפשר היה לחזור אחורה לחלוטין, אבל המדינה יודעת שהיא צריכה את הקרקע למטרה אחרת ממה שהיא ציינה. לכאורה אפשר היה לחזור לגמרי אחורה ולעשות שוב את ההפקעה. ההליכים של חזרה אחורה והפקעה חוזרת הם הליכים שהם לא לטובת העניין – גם לא לטובתו של המופקע וגם לא לטובת המדינה. אם אני מחזיר את הקרקע בגלל הסדר חדש שהוועדה הגיעה אליו, אני צריך לעשות התחשבנות לעניין החזרת פיצויי ההפקעה עם ריבית, בלי ריבית, תוך כמה זמן הוא צריך להשיב אם הוא רוצה את הקרקע חזרה או לא. אחר כך אני אצטרך להפקיע שוב. הדרך היותר רציונאלית ויעילה לעשות את הדברים היא פשוט להעמיד את הנפקע גם במטרה הציבורית החדשה באותו מצב כאילו זאת הייתה הפקעה חדשה, משום שיש תוספת פיצוי שהוועדה הוסיפה, ואם יש שינוי בעליית ערך הקרקע או עקב המטרה החדשה הוא מקבל את הכסף; יש נטייה בהודעה – הוא יודע על השינוי הזה, הוא יכול לתרום כנגד השינוי הזה. יש פה דימוי של ההליכים- - -
חיים אורון
אני רוצה להיות קצת פחות אלגנטי. הופקעו שטחים לצורכי ביטחון, ובסוף הן מופיעות בתור שיכון באיזשהו מקום- -
יעקב אדרי
קרסיק.
חיים אורון
אני אתן לכם מיליון מקומות. אתם הולכים על קרסיק, אני הולך על כל הגליל. זאת הפקעה לצורכי ביטחון, וכולם עומדים דום, חוץ מכמה אנשים שהלכו להפגין וחטפו מכות. אחרי שנגמרה עמידת הדום עברו 5 שנים, והביטחון זז, והקימו התנחלות נח"ל שזה חצי ביטחון וחצי אזרחים, ואחר-כך אזרחו אותה ועשו קיבוץ. אחרי שגמרו לאזרח אותה חלק מהקרקעות העבירו לכרמיאל, והכול נמצא על אותו רצף. איך אני קוטע אותו?
יעקב אדרי
קודם כול יש לך שני פרקי זמן ולא יותר מזה.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו נביא את ההכרעה למליאת ועדת הכספים.
חיים אורון
פה יש לנו קצת סיכוי.
יעקב אדרי
ג'ומס אומר דברי טעם, אבל בכל זאת החוק הזה שינה את המצב הקודם. הממשלה יכלה אז לעשות מה שהיא רוצה, והיא עשתה מה שהיא רוצה. תיארת את זה מצוין. בחוק החדש הגבלנו את התקופות, הוא גם צריך לשלם פיצויים פעם שנייה, ויש לו אפשרות לשימוע. אלה מנגנונים שמשנים את התהליך הקודם בצורה שונה לגמרי.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה.
יורם חג'בי
השאלה אם זה רטרואקטיבי.
היו"ר ציון פיניאן
עורך דין חג'בי, אתה כל הזמן מתפרץ.
יעקב אדרי
אני לא סיימתי בעוד עניין: לא קבענו את מנגנון תשלום הפיצויים.
שגית אפיק
זה לא מופיע בהצעה.
יעקב אדרי
מי יקבע את הפיצויים?
נטע דורפמן
אנחנו מתקנים פקודה קיימת שכבר יש בה מנגנונים קיימים.
יעקב אדרי
מה הם?
נטע דורפמן
הפנייה היום היא למנהל מקרקעי ישראל. אתה דורש את הפיצויים, המנהל מציע לך פיצוי, ואם לא מוסכם עליך הפיצוי- -
יעקב אדרי
שמאי מכריע.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו נגיע לשמאי מכריע. זה לא היה, ואנחנו נגיע אליו.
נטע דורפמן
אם הפיצוי לא מקובל על הנפקע הוא מגיש תביעה לבית משפט מחוזי ודורש את הפיצוי.
יעקב אדרי
ואת זה צריך למנוע. בבית משפט זה 10-5 שנים.
יורם חג'בי
20.
יעקב אדרי
בעל הקרקע נפגע פעמיים: גם לוקחים לו את הקרקע, והוא גם מקבל את הפיצויים בעוד 10 שנים מכיוון שהמנהל קבע שמטר אדמה עולה 100 שקל במקום 1,000 שקל.
יורם חג'בי
- - -
היו"ר ציון פיניאן
מה שהיה עד היום היה מ-1943. עכשיו הגיע הזמן לתקן. עורך דין שום, בבקשה.
משה שום
קפצו על סעיף 1.
שגית אפיק
אתה רוצה לדבר על סעיף 13 שבוטל.
משה שום
אני לא יודע למה רוצים לבטל אותו. זה סעיף האור היחידי שישנו בפקודה משנת 43'.
היו"ר ציון פיניאן
תשאל למי הוא טוב, למי הוא רע, ותבין למה רוצים לבטל אותו.
משה שום
אני מדבר היום בשם אזרחים, ואני מקווה שהאוצר גם דואג לאזרחים. הם תושבי מדינת ישראל, והם חשובים גם לאוצר.

יש פה אי סימטריה בין הפקעה לבין החזרה. בהחזרה כתוב שצריך לשלם את המחיר של היום. למעשה, אתה יכול להגיד שאתה מקבל רק ירושת אבות. אגב, יש לך מס שבח שלא מחזירים לך, ואתה אולי צריך לשלם גם מס רכישה של 5%. מצד שני פיצויי ההפקעה הולכים לפי התאריך של סעיף 5 עם ריבית ועם הצמדה שבדרך כלל לא פיצתה הצמדה חלקית, לא תמיד. זאת ריבית חלקית ולא תמיד. זה 1% ריבית. אני השתדלתי שייתנו את חוק פסיקת הריבית וההצמדה בהפקעה. התוצאה היא שנכשלנו. כשלא הייתה הצמדה בחובות רגילים נתנו הצמדה חלקית בהפקעות, וכשנתנו הצמדה רגילה בחובות הרגילים ההצמדה בהפקעות נשארה מקוטעת.

התוצאה היא שאם נותנים לי את המחיר הישן עם ריבית של 1% זה אפס מאופס, במיוחד בהתעלם ממחירי הקרקעות- -
אמנון כהן
שמעתי שעושים פה מחטף אז באתי.
שגית אפיק
חס וחלילה.
משה שום
אם רוצים לקבל מחיר מלא בהחזרת קרקע, מתי אני אצליח לקבל חזרה? אבל לפחות שייתנו גם בהפקעה. אם אתה נותן את זה בעוד 3 שנים, תן את המחיר שיהיה בעוד שלוש שנים. הפקעות ירושלים הם משנת 68'. היה לי פסק דין שלפיו לקחו אוטו ואחרי 28 שנה נתנו לנו גלגל. אז לא רק שלא נתנו לנו את השימוש ב-28 שנה, אלא קיבלנו גלגל, אבל יכול להיות שזה עם הג'נט.
חיים אורון
יש היום ג'נטים שעולים יותר מאוטו אחר.
משה שום
את הג'נטים גונבים קודם, יותר קל.

כפי שאמר אורון, דובר על גליל של שינויי מטרות. יש סעיף שאם קיבלת פיצוי בקרקע אחרת לא מגיע לך לקבל את ההשבה. הסעיף הזה מספיק גם לכל מקום אחר. אני טיפלתי בהפקעת קרקעות בצפת – הם קיבלו קדחת.
היו"ר ציון פיניאן
אני מבקש לקצר.
משה שום
לכן זה יכול לפתור את זה.

לכן לא מצאתי הסבר בדברי ההסבר למה לבטל את סעיף 13. היתרון שלו הוא שאם במשך 20 שנה הקרקע עלתה כל שנה, אתה אמור לקבל כל שנה אותו אחוז דמי שימוש, לפי הערך של הקרקע כפי שהוא. זה יכול לעלות, זה יכול לרדת. זה שומר לך משהו מעליית ערך הקרקע. פה מבטלים אותו אפילו בלי הסבר. אין שום הסבר בדברי ההסבר.
משה שום
תודה.
נטע דורפמן
אנחנו מתקנים את החוק לתיקון דיני הרכישה בהיבטים שדיברת עליהם. קודם כול, הריבית שתשולם על הפקעות תהיה ריבית מלאה.
משה שום
מעכשיו.
נטע דורפמן
נכון. כל החקיקה היא מעכשיו.

הריבית שתהיה היא ריבית מלאה, לפי חוק פסיקת ריבית. האדם שהוצע בסעיף 7 לגבי הקרקע שלו, יכול לדרוש גם לקבל את פיצויי ההפקעה מתוך 90 ימים מיום שהוצע סעיף 7. גם אם הרשות עצמה לא התכוונה לקחת את הקרקע הוא יכול לדרוש שייקחו ממנו את הקרקע ולקבל את הפיצויים עכשיו כך שלא תהיה תקופת זמן ארוכה. קצבנו את לוחות הזמנים בין פרסום ההודעה לפי סעיף 5 לבין פרסום ההודעה לפי סעיף 7, כך שלוחות הזמנים לקבלת פיצוי אמורים להיות מקוצרים בצורה משמעותית. בנוסף, הריבית שהוא מקבל אמורה להיות ריבית מלאה. לכן אנחנו סבורים שאין עוד מקום לסעיף 13 שהוא מנגנון חלופי לנושא הריבית שתהפוך היום, בעקבות הצעת החוק, לריבית מלאה, לפי חוק פסיקת ריבית.
היו"ר ציון פיניאן
שגית, המשיכי בבקשה.
יורם חג'בי
הסעיף פסול, אבל קודם הוא קיים?
שגית אפיק
הוא בטל רק מעכשיו.
יורם חג'בי
העברית- - -
היו"ר ציון פיניאן
לא, לא.
יורם חג'בי
תקופות- - -
היו"ר ציון פיניאן
כבר דיברנו על תקופה.
שגית אפיק
אנחנו עדיין בסעיף 13 להצעה. במצב שמתאר סעיף 14, שלושה מצבים: לא פורסמה ההודעה, תמה התקופה לתחילת המימוש שקבע שר האוצר – עד 17 שנים לפי הצעת הממשלה – או שנגמר הצורך הציבורי שלשמו הופקעה הקרקע, והשר לא קבע פעם נוספת צורך אחר, הוחלט בוועדה שלאחר ששר האוצר חוזר בו מההפקעה, תחול השבה. זה גם שונה מהצעת החוק המקורית.

המשמעות של השבה היא שאם שר האוצר לא התחיל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע הוא משיב בחזרה לנפקע את הקרקע שלו, והנפקע מחזיר למדינה את הפיצויים שהוא קיבל. הסדר ההשבה מופיע בסעיף 8 למעלה: שר האוצר יודיע לבעל הזכויות על ההשבה, והנפקע יודיע בכתב בתוך שישה חודשים האם הוא מעוניין בהשבה, ובינתיים אם הוא העביר את הזכות שלו לאחר הוא יכול להודיע על כך לשר האוצר, והשר יפנה- -
יעקב אדרי
זאת אומרת, יכול להיות מקרה שהוא יגיד, אני לא רוצה, תודה רבה, סידרתם אותי, שילמתם לי - -
חיים אורון
כן. הלכתי עם הכסף לבורסה, הפסדתי אותו, אין לי מה להחזיר.
רחל בירנבוים
או שלא ניתן יהיה לאתר את הבעלים הקודם.
יעקב אדרי
זאת אומרת, צריכה להיות עסקה נוספת.
רחל בירנבוים
צריכה להיות עסקה נוספת.
שגית אפיק
בסעיף קטן (ה), עמוד 8: אם ההשבה היא בלתי אפשרית מכיוון שקיימת על הקרקע תוכנית או בעל הקרקע לא יכול לממש את אותה תוכנית שקיימת על אותה קרקע. הדוגמה שניתנה כאן היא שאם התוכנית היא לדרך או לכביש אז האדם לא יכול להשתמש בקרקע לצורך הזה.
ארז כהן
אז ישנו את הייעוד. מה הבעיה עם זה? זאת רק תוכנית.
יעקב אדרי
ההשבה היא לתוכנית המקורית אם משיבים לו עם אותה תוכנית שהייתה מלכתחילה?
ארז קמינץ
איך אפשר?
יורם חג'בי
תשלם היטל השבחה.
היו"ר ציון פיניאן
יש כמה מצבים של השבה.
יעקב אדרי
יש פה בעיה. אם השטח היה ליחידות דיור, ובינתיים ועדות התוכנית התחילו בתהליך לנושא ציבורי, האם כשמשיבים לו - -
יורם חג'בי
זה נשאר ציבורי.
יעקב אדרי
אז הנה הבעיה.
ארז כהן
אז אין השבה, רבותיי. בכל מקרה התוכנית לא משתנה בהשבה, רבותיי. זאת רק ההפקעה, זה לא משנה ייעוד. אז אני לא משנה ייעוד, אז אני לא יודע מה עושים פה. כאילו אומרים "השבה" במירכאות, ובעצם לא תהיה שום השבה.
יורם חג'בי
ותשלם אחרי זה היטל השבחה.
יעקב אדרי
הבעיה שהצבתי היא לא פשוטה, אל תקלו ראש.
ארז כהן
- - -
יורם חג'בי
תשנה ייעוד, תשלם היטל השבחה.
שגית אפיק
אם הוא לא רוצה את הקרקע, אין בעיה.
יעקב אדרי
אמרו לו כך, והוא לא יכול לעשות כלום.
שגית אפיק
לא כופים אותו להשבה. אם הוא לא רוצה את הקרקע, אין בעיה. הבעיה מתעוררת במצב שהוא רוצה את הקרקע ורוצה לממש את התוכנית.
ארז כהן
תנו לו זמן לשנות את הייעוד הזה, למה אתם אומרים, לפי תוכנית? זה כאילו שאתם נותנים ולא נותנים – זה בדיוק מה שעושים פה.
ארז קמינץ
הוא יכול לממש- -
יעקב אדרי
הוא לא יכול לעשות כלום.
ארז קמינץ
לצורך ייעוד הוא יכול. אנחנו הכרנו אדם שקרקע הופקעה ממנו, והכרנו בו כמי שהוא בעל עניין לצורך הגשת תוכניות. זה קיים כבר. אם צריך לשנות את התכנון הוא יכול לעשות את זה גם כנפקע. גם אז הוא יכול לבקש ולומר שהוא לא רוצה את הדרך הזאת, ושהוא רוצה לשנות אותה למסחר, למגורים, לתעשייה וכולי. אפשר להגיש את התוכנית הזאת.
יעקב אדרי
ברור שהוא יכול להגיש תוכנית, כל אחד יכול להגיש תוכנית. הוויה דה-לרוזה שהוא יעבור, אם בכלל ייתנו לו. אני מדבר על כך שבהתחלה היו לו מגורים, והמדינה הפקיעה את זה והפכה את זה למחנה צבאי או לכל דבר אחר, ועכשיו כשמחזירים לו הוא צריך לשנות.
ארז קמינץ
בוודאי. איך אפשר לשנות ייעוד שלא דרך מוסד תכנון?
חנא סוויד
שיבטלו את התוכנית.
יעקב אדרי
בחקיקה אפשר לעשות את זה, זאת האפשרות היחידה, אחרת זה לא יהיה לעולם.
חנא סוויד
לתת לו האפשרות לחיות עם התוכנית או לבטל אותה.
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, רק רגע, יכול להיות שהיא תענה לכם.
יעקב אדרי
אני לא הייתי בישיבות, וחבל לי.
היו"ר ציון פיניאן
וחסרונך הורגש.
ארז קמינץ
אי אפשר לבטל תכנון בלי שמוסד התכנון נדרש לשאלה של הצרכים הציבוריים.
חנא סוויד
בחוק, אפשר.
ארז קמינץ
נניח שמדינת ישראל החליטה שהיא לא בונה את הכביש הספציפי- -
יעקב אדרי
להחזיר תמ"א הקודמת המאושרת.
ארז קמינץ
אבל אי אפשר בלי שמוסד התכנון יודע שאכן הוא צריך שם כביש.
אפרת דון יחיא
אנחנו נדבר על תמ"אות שהממשלה אישרה.
קריאות
- - -
היו"ר ציון פיניאן
יש בעיה, יעקב.
יעקב אדרי
לתקן את העוולות זה רק בחוק.
שגית אפיק
ברור שהתכנון יהיה - - - השאלה היא למה לא לתת לאדם זמן לפני ההשבה, לפני שהוא מחזיר את הפיצויים, לעשות תכנון אחר לקרקע. אני רוצה להבין את הבעיה.
אפרת דון-יחיא
במהלך כל התקופה, גם הרבה לפני שתקופת המימוש הולכת להסתיים יש לו אפשרות לנסות לשנות את הייעוד.
ארז כהן
הוא לא יכול, זה תיאורטי.
יורם חג'בי
הוא לא יכול.
ארז כהן
הפקיעו לו את הקרקע, איך הוא ידע מה המטרה? אולי המדינה תחליט ביום האחרון שהיא כן מממשת?
קריאות
- - -
חנא סוויד
יש לי שאלה, אדוני היושב ראש. מה הבעיה שבמקרה כזה מבטלים את התוכנית? למה צריך מוסד תכנון? נאמר כאן איזו ויה דה-לורוזה הוא צריך לעבור. למה לא מבטלים את התוכנית? עכשיו אומרים לי, אולי זאת תמ"א.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת סוויד, יש לי הצעה: היועצים המשפטיים ישבו עם חבר הכנסת אדרי, כי זה חשוב מאוד, הוא בא מהתחום הזה. יעקב, אני מציע שתשב עם היועצים המשפטיים לפני שנגיש את זה לוועדת הכספים. המליאה תנסח את הנוסח. תודה.
ארז קמינץ
בהקשר הזה יש לי הערה נוספת.
היו"ר ציון פיניאן
קצרה או ארוכה?
ארז קמינץ
מאוד קצרה.
היו"ר ציון פיניאן
בבקשה, אף על פי שהערה קצרה של משרד המשפטים היא הכי ארוכה.
ארז קמינץ
בדיון הוועדה הקודם אמרנו שאנחנו יורדים מהכבדה ניכרת, ואמרת שאנחנו מכניסים את המילה "לא מעשי".
שגית אפיק
לא, אמרנו שנשארים רק עם "בלתי אפשרית".
ארז קמינץ
כל דבר אפשר לעשות בתשלום כסף רב- -
היו"ר ציון פיניאן
היית פה כשהחלטנו לא - - - בהכבדה ניכרת.
ארז קמינץ
אבל במקום "הכבדה ניכרת" אמרנו שנכניס מילה אחרת.
נטע דורפמן
"בלתי מעשית".
שגית אפיק
אמרנו "בלתי אפשרית".
נטע דורפמן
אבל גם בלתי מעשית - - -
היו"ר ציון פיניאן
ארז, זה יישאר.

תמשיכי, בבקשה.
שגית אפיק
בעמוד 7 – סעיף (1ב)(א) עשינו שינוי נוסף: במצב ששר האוצר קנה חזקה בקרקע ולא התחיל לבצע את הרכישה, נשאלת השאלה מתי תהיה ההשבה. זה קשור גם להגדרה שנתנו לעניין תחילת ביצוע. המבחן שאנחנו מצאנו הוא שאם הוא לא התחיל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע במהלך תקופת תחילת המימוש שנקבעה לגביה הוא צריך להשיב את הקרקע. אבל אם הוא התחיל בביצוע מטרת הרכישה בחלק ניכר מהקרקע, ובעיניי, זה מתיישב עם אותה הגדרה שדיברנו עליה בעניין ביצוע באופן מתמשך ומתמיד – אם הוא התחיל בביצוע מטרת הרכישה בחלק ניכר מהקרקע – לא יראו אותו כאילו הוא לא התחיל בביצוע מטרת הרכישה.
יורם חג'בי
צריך להוסיף. תהיה כפילות, למה פעמיים?
שגית אפיק
לא, "ניכר" זה דבר חשוב.
ארז קמינץ
בדיוק הפוך ממה שנאמר. נאמר שמשרד המשפטים אמר שגם אם יש התחלה בחלק בחלקיו אתם הסכמתם.
היו"ר ציון פיניאן
זה חל על הכול.
נטע דורפמן
אני מציעה להוריד את המילה "ניכר". במצב שבו אני זקוקה לקרקע- -
שגית אפיק
אם כך עדיף להוריד את זה ולהשאיר את זה לפרשנות.
חנא סוויד
לא, אני כמובן מתנגד.
שגית אפיק
לדעתי, "חלק ניכר" זה מבחן, וזה צריך להיות.
ארז קמינץ
כביש של ארבעה מסלולים – שני מסלולים.
שגית אפיק
אז זה "חלק ניכר".
ארז קמינץ
למה?
שגית אפיק
כי זה חלק ניכר, זה לא צריך להיות הרוב.
ארז קמינץ
אני מתנגד. אני לא רואה- - -
טלי ענבר
אני מבקשת להתייחס להגדרה של "חלק ניכר", וזה מתקשר לוויכוח שניהלנו קודם. קיבלתי נתונים כספיים ממע"צ. מדובר בעבודות שאני לא מאמינה שהמדינה מסוגלת לתקצב אותן במלואן במשך 17 שנה. ארז נתן כאן את הדוגמה של הכביש בעל ארבעה נתיבים כשאנחנו מבקשים רק שניים. מדובר בעלויות אדירות כשהאזרח עם אישור התוכנית מקבל פיצוי כמעט מלא. אני לא מבינה למה לקשור אותנו לנושא של החלק הניכר.


מעבר לכך, לעניין שווי ההפקעה, לעניין החובה להפקיע תוך 17 שנים את מלוא השטח, אני רק רוצה לתת להם סדרי גודל של עלויות: במגה פרויקטים שווי ההפקעה הוא כ-50% מעלות הפרויקט. לכן אני לא בטוחה שנעמוד בזה מבחינה תקציבית.
חנא סוויד
אבל מה הקשר בין קבלת פיצויים לבין זה שמישהו לא רוצה לעשות את הפרויקט? גם אם בעל הקרקע מקבל פיצוי הוא מקבל אותו לא מכיוון שהוא רוצה למכור את הקרקע, אלא מכיוון שזה כפוי.
היו"ר ציון פיניאן
"חלק ניכר", נשאר.
חיים אורון
נתון על הפקעה של 50%?
ארז כהן
50%? איזה מין דבר זה?
טלי ענבר
הריסה של המבנים, העתקת תשתיות.
ארז כהן
אז זה לא קרקע, זה משהו אחר.
חיים אורון
עובר קו ביוב לאומי ליד גהה וצריך להזיז אותו, אז זה בתוך מחיר ההפקעה?
טלי ענבר
לא, אבל יש מפעל של התעשייה האווירית, ואני צריכה להעביר שם את הדרך דווקא.
היו"ר ציון פיניאן
אישרנו "חלק ניכר", אנחנו עוברים לעמוד 9.
שגית אפיק
בעקבות ההשבה אמרנו שבעל הקרקע מחזיר את הפיצויים, ואתם תראו בסעיף קטן (ב) שהחזר הפיצויים צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממועד קבלת הפיצויים ועד למועד השבתם למדינה. אם בעל הקרקע לא קיבל פיצויים בעד הקרקע, לפי סעיף קטן (ג) שר האוצר ישלם לו ריבית צמודה, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד מועד החזרה מהפקעה.
יורם חג'בי
בדמי שימוש שביקשנו לא הכרתם?
שגית אפיק
הריבית אמורה לבטל את דמי השימוש.
יורם חג'בי
לא. לא השתמשו בקרקע.
שגית אפיק
זה יותר טוב מכלום.

לפי סעיף קטן (ד) שהוא לא מנוסח כפי שביקשנו, אבל אני אגיד את העיקרון שהתקבל כאן, בעקבות ההשבה בעל הקרקע אמור להשיב למדינה את כל ההוצאות שהמדינה הוציאה או את כל ההשבחות- -
נטע דורפמן
את השטח שהוא הרוויח בזכות המדינה.
יעקב אדרי
מה זאת אומרת? לקחו לו קרקע, והמדינה צריכה- - -
ארז כהן
- - -
קריאה
הוא לא מקבל דמי שימוש.
יעקב אדרי
אני אשלם על מה שעשיתי ולא הצטרכתי את זה בסוף.
ארז כהן
אתה מבין? גם גזלו אותו, גם עשקו אותו- -
יעקב אדרי
אל תעזרו לי. אתם מבינים את המשמעות?
שגית אפיק
אנחנו מבינות.
יעקב אדרי
אתן אפילו מסכימות, לפי מה שאני מבין מההנהון.
נטע דורפמן
כמה דברים בנושא ההשבה. הממשלה עדיין לא מסכימה לנוסח פה שהיא מקבלת את הפיצוי שלא לפי ערכו עם ריבית והצמדה. אני רק רוצה שיהיה כתוב שלא הסכמנו לזה.
היו"ר ציון פיניאן
אין הסכמה?
נטע דורפמן
ככל שידוע לי, עדיין לא.
שגית אפיק
יחזיר את זה עם ריבית, לא רק עם מדד.
נטע דורפמן
כאשר יש ביטול של הפקעה אדם מקבל בחזרה את הקרקע ומחזיר למדינה את הפיצויים כערכם, לפי חוק פסיקת ריבית, כלומר מיום ההצמדה, והמדינה לא משלמת לו עוד תוספות על דמי שימוש.
היו"ר ציון פיניאן
ביום ההחזרה?
נטע דורפמן
עם ריבית של 17 שנים- -
קריאות
- - -
יעקב אדרי
זה בסדר, אבל הם אומרים לו, שגם ההוצאות על תכנון או עבודות טרקטור- -
שגית אפיק
נבחין בין שני מצבים - -
יעקב אדרי
יכולת ההשבחה שהממשלה עשתה לצורך העניין שלו לא מתאימה לו בכלל לצורך החדש שלו.
היו"ר ציון פיניאן
אבל היא השביחה, בכל מקרה.
יעקב אדרי
- - -
אפרת דון יחיא
גם אם לא הייתה הפקעה זכותה של המדינה לאשר תוכנית שהוא לא היה רוצה אותה מאוד. ככה זה בדיני התכנון.
יעקב אדרי
זה בסדר, היא עשתה מה שהיא רצתה בקרקע. אם המדינה הייתה מממשת את מה שהיא החליטה להפקיע – אין לנו בעיה, מפצים אותו ונגמר. עכשיו אומרים לו שלא צריכים, מחזירים את זה, והוא יחזיר את הפיצוי, אבל הוא גם ישלם את הוצאות התכנון של המהנדסים ושל תכננו את הביוב והמים, ואולי גם עבודות שהתחלנו כבר- -
נטע דורפמן
הניסוח הוא לא ניסוח טוב- -
קריאות
- - -
יעקב אדרי
בקיצור, ניתן לך כסף, אבל נדאג לקזז כמה שיותר.
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, בניגוד לעמדה – אני לא רוצה להגיד "הממשלה", כי אני גם איש ממשלה - -
יעקב אדרי
אני גם דואג למדינה.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו נשאיר את זה: "סכום ההוצאות שהוצאו בפועל".
יעקב אדרי
- - -
ארז כהן
זה פתוח לכל פרצה.
היו"ר ציון פיניאן
אני מציע שהממשלה תתנגד.
ארז כהן
אולי נשאיר את זה גם לדיון הזה.
קריאה
הכוונה היא שיש השבחה, שהקרקע שווה יותר. זה הבסיס.
יורם חג'בי
בעקבות מה היא שווה יותר?
נטע דורפמן
המדינה אומרת שהיא משיבה את המצב לקדמותו. אלמלא הפקעתי לך את הקרקע לא הייתי עושה תכנון על הקרקע ומשביחה לך אותה. כלומר אתה לא צריך להיות נפסד מכך שהופקעת, אבל גם לא צריך להיות נשכר מפעולות של המדינה. זאת העמדה של המדינה.
יורם חג'בי
זה לא מה שכתוב כאן.
נטע דורפמן
מה שכתוב זה לא הניסוח שאנחנו רוצים.
היו"ר ציון פיניאן
הם נגד מה שכתוב.
נטע דורפמן
בניסוח אנחנו לא מדברים על הוצאות בפועל של המדינה. אנחנו מדברים על מצב שבעקבות פעולות תכנוניות וגם אחרות הקרקע הושבחה. במצב הזה המדינה אומרת שכאשר אדם משיב את הפיצויים הוא גם צריך לשלם את ההשבחה של הקרקע שהיא השביחה.
יעקב אדרי
זה בדיוק העניין שהמדינה השביחה, ואכן למדינה זאת הייתה השבחה, אבל לאותו בחור שזה מחזיר לו זה יכול להיות נזק אדיר. ההשבחה בכלל לא מתאימה לו בכלל.
נטע דורפמן
מדברים על השבחה שמעלה את שווי הקרקע, ואת ההפרש הזה בין מה שאני גרמתי לעליית שווי הקרקע – לא מה שנגרם מתנועות שוק שלא קשורות לפעולות של המדינה- -
יעקב אדרי
מדובר על הוצאות אחרות.
קריאות
- - -
חיים אורון
יעקב, אני תכננתי תחנת כוח; הבאתי כביש, הבאתי מים לראש השטח, הבאתי חשמל לראש השטח, וביטלתי. אתה מקבל עכשיו שטח שמיועד לכביש, והסבו אותו לתעשייה. הקרקע החקלאית הושבחה, ואני השקעתי בכביש – מוצדק שהמדינה- -
יעקב אדרי
זה המקרה הנכון. זה בסדר.
קריאות
- - -
יעקב אדרי
ג'ומס הביא דוגמה שאני מסכים איתה.
היו"ר ציון פיניאן
זה הניסוח.
שגית אפיק
יש לי רק שאלה: מי יקבע?
ענת לביא
אנחנו מציעים שזה יהיה רק במקרה שהוא לא ויתר על התוכנית, והיא לא בוטלה. אם הוא משתמש בייעוד החדש שהושבח זה בסדר, אבל אם כמו שביקשנו כאן הוא מבטל את התוכנית, אז ההשבחה היא לא השבחה.
יעקב אדרי
אתה מעניש אותו פעמיים- -
נטע דורפמן
ההשבחה - - -
יעקב אדרי
- - גם - - - וגם אומר לו להשתתף בהוצאות.
נטע דורפמן
לא, לא. הניסוח לא טוב, אנחנו מסכימים שזה לא הניסוח שאנחנו רוצים. אנחנו לא מדברים על הוצאות בפועל שהמדינה הוציאה, אלא על מצב שבו ערך הקרקע עלה בעקבות השבחות - - - המדינה בין אם השבחות בקרקע עצמה ובין אם השבחות תכנוניות. עליית הערך הזאת שנובעת מפעולות של המדינה הוא צריך להשיב למדינה, לא את ההוצאות שהמדינה הוציאה. אם אחר כך תהיה תוכנית שמורידה את הערך הוא יוכל לתבוע לפי סעיף 197. אנחנו מציעים לנסח - - -
קריאות
- - -
היו"ר ציון פיניאן
תנו לנטע לסיים, אני מבקש.
נטע דורפמן
זה הניסוח שאנחנו רוצים. אנחנו מסכימים שהניסוח פה לא מבטא את הרצון של הממשלה, ואפשר לשבת על הניסוח.
קריאות
- - -
יעקב אדרי
אני רואה שאני גורם עוין- -
היו"ר ציון פיניאן
לא, אתה גורם טוב, בוא.
אפרת דון יחיא
במסגרת הניסוח צריך לתת ביטוי לנושא של היטלי השבחה מקומית, כי בדרך כלל את הסכומים של ההשבחה מקבל הוועדה המקומית לצורך המשך פיתוח התשתיות, וצריך לשמור על הסמכות שלה בנושא הזה.
יורם חג'בי
יש חוק תכנון ובנייה.
נטע דורפמן
אנחנו לא רוצים שהוא ישלם פעמיים וגם שלא ישלם מעט מדי- -
היו"ר ציון פיניאן
היועצים המשפטיים יביאו נוסח מוסכם.
חנא סוויד
גם לגבי נזק שעלול היה להיגרם, שיהיה הדדי.
שגית אפיק
זאת אומרת, אם יש ירידת ערך. באמת מה קורה אם יש ירידת ערך כתוצאה- -
חנא סוויד
אם נגרם זיהום בקרקע.
יורם חג'בי
- - -
ארז כהן
התשובה לנטע זאת בדיוק הסיבה לכך שצריך מנגנון פיצוי, כי זה בדיוק יהיה הוויכוח – האם עלה ערכה של הקרקע, האם נפגע הנישום, האם הושבחה.
היו"ר ציון פיניאן
הערתך נרשמה.
חנא סוויד
העיקרון כאן הוא ההדדיות גם לטובה וגם לרעה.
נטע דורפמן
אנחנו רוצים להזכיר שהמדינה מחויבת להציע לו את הקרקע, אבל הוא לא חייב להסכים לקחת את הקרקע. לכן אין פה הדדיות. שר האוצר חייב להציע לו את הקרקע גם אם ערך הקרקע עלה. אותו אדם שקרקע הופקעה ממנו לא חייב להסכים לקבל את הקרקע במצבים שבהם, לדעתו, הקרקע שמציעים לו שווה פחות מהפיצוי שקיבל. לכן אחרי תפיסת חזקה אי אפשר לכפות על אדם ביטול הפקעה, ולכן שר האוצר לא יכול לבטל בצורה חד צדדית הפקעה אחרי שהוא תפס כבר את החזקה בקרקע.
שגית אפיק
מי יקבע האם הקרקע הושבחה, ובכמה היא הושבחה?
היו"ר ציון פיניאן
אם אתם יושבים בשקט אתם מגיעים למה שאתם רוצים, אז כדאי שתשתקו.
נטע דורפמן
אני מציעה שזה יהיה אותו מנגנון שיש ברכישה מחדש, שהשמאי הממשלתי הוא שקובע את ערך הקרקע- -
היו"ר ציון פיניאן
אני רוצה שמאי מכריע.
ארז קמינץ
שמאי מכריע- - -
יעקב אדרי
ודאי, כי - - - תמיד שוכח- - -
היו"ר ציון פיניאן
ההצעה היא שיהיה שמאי מכריע.
ארז כהן
לפי חוק התכנון והבנייה.
ארז קמינץ
המנגנון של שמאי מכריע – תיקון שנעשה לאחרונה בחוק התכנון והבנייה – הוא מנגנון שמאפשר בחינה אובייקטיבית של הדברים על-ידי - - - מנהלית, מעין שיפוטית. צריך לנסח סעיף שיבהיר את הפרוצדורה בצורה מסודרת.
היו"ר ציון פיניאן
את הסעיף תנסחו אתם, אבל ההחלטה היא שיהיה שמאי מכריע.
שגית אפיק
אני מבינה שגם לרכישה מחדש וגם כאן אתה רוצה שמאי מכריע.
היו"ר ציון פיניאן
כן.
ארז קמינץ
אני מעלה אופציה נוספת: יש גם ועדה במנהל מקרקעי ישראל- -
נטע דורפמן
ועדת השגות?
ארז קמינץ
כן, ועדת השגות. היא עוסקת בפדיון קרקע. גם היא נכנסה למתווה מאוד מוגדר של נהלים. בוועדת ההשגות יושב נציג שר המשפטים, שמאי ממשלתי ראשי ועוד נציג שאני לא זוכר מיהו כרגע, אבל זאת ועדה שדנה בסכומים. אפשר לבחור או את זה או את זה או את זה.
היו"ר ציון פיניאן
אני מעדיף שמאי מכריע.
יעקב אדרי
עד שהוועדה מתכנסת גם לוקח זמן.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מעדיפים שמאי מכריע. על הניסוח המשפטי תשבו.
ארז קמינץ
אתם הכנסתם בסעיף קטן (ב) מספר בעלים, נכון?
שגית אפיק
כן.
ארז קמינץ
אנחנו לא דיברנו על זה בממשלה. אם הממשלה תסכים למצב שבו היא נמצאת בבעלות במושע - -
יעקב אדרי
איזו בעלות?
היו"ר ציון פיניאן
בעלות בשותפות.
שגית אפיק
בעמוד 8 הוא מדבר על סעיף - -
ארז כהן
רק חלק מהבעלים רוצים חזרה.
שגית אפיק
דיברנו על זה בישיבה הקודמת, זאת הייתה ההחלטה בוועדה.
ארז קמינץ
למיטב זיכרוני, לא סגרנו את העניין. אני זוכר את הצעתי: הצעתי להעביר את הכול לתקנות.
שגית אפיק
לא היית בישיבה האחרונה שדנו בזה.
ארז קמינץ
הייתי. אני מציע שגם במצבים שיש מספר בעלים, ולא כולם רוצים, וגם במצבים שיש מספר זכויות, להעביר הכול לתקנות באישור ועדת כספים.
שגית אפיק
ההבחנה שנעשתה, לפי מיטב הבנתי, ויכול להיות שאני טועה, היא שאם יש מספר בעלים, והזכויות הן של בעלות – מכיוון שכשאתם מפקיעים אתם לא מפקיעים לאדם אחד אלא מפקיעים קרקע שיש בה הרבה חלקות – כנראה, זאת תהיה הסיטואציה הראשית. לכן חשבנו שלא יהיה נכון שכשזאת הסיטואציה השכיחה זה יעבור לתקנות. הוחלט בוועדה שכשיש מספר בעלים כל בעל קרקע שמעוניין לממש את זכות ההשבה של חלקה שלו, זכאי להשבה של החלקה שלו. לדעתי, זה סביר והוגן.
ארז כהן
מושע זה כשיש מספר בעלים ששותפים בחלקה אחת?
קריאות
- - -
יורם חג'בי
למה לא? - - -
ארז כהן
שיעשו אחר כך פירוק שיתוף.
קריאות
- - -
חיים אורון
מה הפתרון שאתם מציעים?
יורם חג'בי
אנחנו מציעים שאם חלק מהבעלים - -
היו"ר ציון פיניאן
על אותה חלקה.
יורם חג'בי
אפילו על אותה חלקה. יש חוק המקרקעין ושיתוף בנכסים. במקרה כזה המדינה לא תהיה שונה מבעלים אחרים. אני רוצה לשפר את ההצעה- -
ארז קמינץ
זכות רכישה.
ארז כהן
זכות רכישה, מצוין.
יורם חג'בי
אני מבקש דבר אחד- -
ארז קמינץ
- - -
היו"ר ציון פיניאן
ארז, יש לך הצעה?
ארז קמינץ
צריכים לחשוב על זה.
יורם חג'בי
לי יש הצעה. אבל אני רוצה לדבר.
היו"ר ציון פיניאן
ארז, תחשבו על הצעה משותפת, ותביאו לנו אותה.
יורם חג'בי
אני רוצה לתת חומר למחשבה, אבל זה לא מעניין- -
ארז קמינץ
זכות רכישה מחדש היא מעל ל-25%. נחשוב גם על זה.
יורם חג'בי
לא, לא.
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, את ההצעה אי אפשר להציע עכשיו. אני לא רוצה לפתוח דיון עכשיו.
יורם חג'בי
ארז, פטור ממכרז - - -
היו"ר ציון פיניאן
אני לא רוצה לפתוח דיון.

עורך דין חג'בי, בבקשה.
שגית אפיק
נדמה שההצעה של 25% רכישה מחדש עלתה בישיבה הקודמת. נדמה לי שהיא נדחתה. כאן אנחנו מדברים על השבה.
היו"ר ציון פיניאן
יש לנו עוד 10 דקות. בבקשה.
שגית אפיק
בעמוד 10 – שינוי מטרת הרכישה. זאת ההערה של חבר הכנסת חיים אורון קודם לכן. אם לאחר ההפקעה השר רוצה לקבוע מטרה אחרת לגבי ההפקעה - -
יעקב אדרי
אל תנסו לאכול את הכול, חג'בי, זה לא טוב. אני אומר לך- -
יורם חג'בי
אתה אומר לי?
היו"ר ציון פיניאן
תן להם מרק, זה בולע הכול.
שגית אפיק
- - בתוך תקופת תחילת המימוש, לפי הנוסח שמופיע בפניכם הוא אכן רשאי לעשות את זה פעם אחת. אפשר לקרוא בסעיף קטן (ו) ששר האוצר רשאי לעשות שימוש בסמכותו, לפי סעיף זה פעם אחת. דיברנו קודם לכן שזה הארכת התקופות חלות באופן הדדי לשני הצדדים.
חיים אורון
אני רוצה את ההסתייגות.
שגית אפיק
בסדר, אתה רוצה להוריד את זה לחלוטין.
אפרת דון יחיא
אני רוצה אולי להוסיף פה את זכות השימוע כדי שזה יוכל לעשות איזון. אולי זה ייתן מענה. זה בעצם הליך מהתחלה, אבל זה שימוע. הוא מגיע לוועדה המייעצת כדי לשקול את הטענות.
ארז קמינץ
בלשכת רישום מקרקעין אתה לא צריך להחזיר מהמדינה.
היו"ר ציון פיניאן
בסדר, תוסיפו שימוע.
שגית אפיק
נוסיף שימוע.
חיים אורון
אותי לא מעניין להזיז טופס מצד לצד. אותי מעניין שאם המהות משתנה, כולם יבינו – גם המדינה וגם הבעלים – שהתהליך מתחיל מהתחלה. תנסחו את זה- -
קריאות
- - -
היו"ר ציון פיניאן
רשמנו פה את זכות השימוע.
ארז כהן
לגבי סעיף קטן (ה), למה זה אינו מקנה זכות פיצוי? לא ברור. זה צריך להקנות, זה מה שאמרתי קודם.
שגית אפיק
אם לא הוחל בביצוע מטרת הרכישה.
ארז כהן
אבל זה שינוי מטרה.
נטע דורפמן
לפי מה שכתוב, אנחנו מדמים מצב של הפקעה מחדש.
ארז כהן
נכון.
נטע דורפמן
לכן, כמו שהציע חבר הכנסת אורון, אם הייתי מבטלת את ההפקעה ומפקיעה מחדש אז כמו מה שכתוב, שהוא זכאי לפיצוי נוסף כאילו רכש מהם שר האוצר את הזכויות באותו מועד בניכוי הסכום שהם היו צריכים להשיב בביטול. כלומר, אנחנו נותנים פיצוי נוסף. אבל במצב שבו הזכות שהייתה לבעלים היא לרכוש מחדש את הקרקע במכירה המלא, הוא היה צריך לרכוש ממני ב-100 שקלים, וזה שווה 105 שקלים, אז למעשה אין לי צורך לפצות אותו בשום סכום נוסף כי הוא היה צריך לרכוש את זה במחיר המלא.
ארז כהן
מאחר שזה יהיה בוויכוח עד 105, אני מבקש שגם פה יהיה מנגנון פיצוי כמו שם.
נטע דורפמן
אבל כתוב שזה יהיה בניכוי סכומים שהיה עליהם להשיב, לפי הוראות סעיף 14.
ארז כהן
אבל את אומרת שזה עלה ל-105. 105 זאת פרשנות.
נטע דורפמן
אם בסעיף 14 נכניס את המנגנון של השמאי המכריע, זה ייכנס גם לכאן אוטומטית.
ארז כהן
אם זה ייכנס פה, זה בסדר.
שגית אפיק
בעמוד 12 זה הרכישה מחדש במצב שבו המדינה התחילה לבצע את מטרת ההפקעה בקרקע. אבל מטרת ההפקעה הסתיימה, ושר האוצר לא החליף אותה, ולכן במצב הזה אין זכות להשבה, אלא לרכישה מחדש. מתוארת כאן הפרוצדורה: שר האוצר מודיע מהו המחיר, וגם לכאן ייכנס עניין השמאי המכריע. הוא מודיע לנפקע מהו המחיר בתוך 3 חודשים, ואת הזכות של הנפקע להודיע האם הוא מעוניין, ואם הנפקע משלם. יש פה גם התהליך וגם ההתייחסות למספר הבעלים של הקרקע. כאן יש לזה פתרון אחר- -
יעקב אדרי
אני רוצה להקל על כולם בעניין הזה. במקרה של שותפים על חלקה כשיש השבה, לא מתווכחים – מחזירים את זה לבעלים המקוריים. אחרת לא ייצאו מזה. זאת אומרת, כל אחד יכול לערב- -
שגית אפיק
זה מה שאמרנו, זה מה שכתוב כרגע.
יעקב אדרי
אם בחוק נאמר שמחזירים לבעלים המקוריים – זהו.
חיים אורון
אבל אחד לא רוצה.
היו"ר ציון פיניאן
מספיק שאחד לא ירצה.
יעקב אדרי
זה בדיוק העניין – מה זה "לא רוצה"?
חיים אורון
אין לי כסף. אני הפסדתי את הכסף בבורסה – אין לי מה להחזיר.
יעקב אדרי
אתה מכניס את זה כבר ל- - -
חיים אורון
אבל החיים יהיו ככה.
יעקב אדרי
- - - כל אחד יכול להגיד שהוא לא רוצה- -
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת אדרי, בנושא הזה לא תגיע לעולם להסכמה. אם יש שבעה שותפים על מגרש, ואחד מהם לא יכול לשלם את הפיצויים שהוא קיבל- -
חנא סוויד
הוא משאיר לשאר השותפים.
היו"ר ציון פיניאן
אבל מה יעשו עם החלק השביעי שלו?
קריאות
- - -
יעקב אדרי
נותנים להם את החלק שלו- -
חיים אורון
זכות סירוב לאחרים.
ארז כהן
זכות סירוב לאחרים. למה לא?
קריאה
אחד מחזיק אחוז אחד, ואחרים – 90%- -
קריאות
מה אכפת לך? אם הם קונים מה זה משנה למדינה?
קריאות
- - - מה אכפת לך?
יעקב אדרי
צריך לאפשר להם את זה.
שגית אפיק
אמרנו שאפשר להעביר את הזכות לאחר בכל מקרה.
שגית אפיק
אם זה בעלות או חכירה על דורות, גם אם שותפיו לא מעוניינים צריכה להיות השבה. זה ההסדר הראוי והמאוזן ביותר.
יעקב אדרי
השבה למי?
שגית אפיק
למי שרוצה. לבעלים שמעוניין בקרקע שלו בחזרה.
ארז כהן
אבל הוא לא רוצה להיות שותף עם בעלים.
קריאות
- - -
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, רק רגע.
חנא סוויד
בקשר לפרק הזמן שנותנים לבעלים להחליט אם הוא רוצה או לא- -
שגית אפיק
זה היה קצר, והארכנו את זה לחצי שנה במקום שלושה חודשים.
חנא סוויד
לדעתי, זה מעט מאוד.
היו"ר ציון פיניאן
תרשמי את הערתו. כמה זמן אתה מציע?
חנא סוויד
לפחות שנה. לשר האוצר מאריכים- -
היו"ר ציון פיניאן
שנה – מקובל.
נטע דורפמן
לא, סליחה. במקרה הזה נצטרך לזכור שמדובר על קרקע שכבר לא משמשת לצורך ציבורי. המדינה לא יכולה להשתמש בה, הוא לא יכול להשתמש בה. השמאות היא לתאריך מסוים, ולמעשה, ערך הקרקע משתנה. לדעתנו, לוחות הזמנים מאוד ארוכים גם ככה, ולא רק שאנחנו לא רוצים להאריך, אנחנו נצטרך לקצר שוב לשלושה חודשים.
חנא סוויד
אבל מי שמאריך אותם זה שר האוצר, זה לא האזרח הנפקע. אומרים לך היום, יש לך קרקע, קח אותה ותשלם 2 מיליון. אין לך – אז מה תעשה?
יעקב אדרי
- - -
חנא סוויד
זה חוסר הדדיות משווע.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו ממשיכים.
מיכה דרורי
להגדרה של חוזה חכירה בסעיף ט אנחנו מבקשים להוסיף גם חוזה חקלאי.
היו"ר ציון פיניאן
מי "אנחנו"?
מיכה דרורי
התנועה הקיבוצית.
שגית אפיק
תכף נגיע לזה.

תסתכל על י"א, ראית אותו?

אני מתייחסת עכשיו לסעיף (ח) בעמוד 14. גם כאן, בדומה להשבה, אם אושרה תוכנית הקרקע, ובשל התוכנית הרכישה מחדש היא בלתי אפשרית או שהתוכנית לא ניתנת למימוש על-ידי בעל הקרקע, כמו שאמרנו בעניין השבה, גם כאן קיים החריג; לא תהיה רכישה מחדש, ושר האוצר רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא. אני מניחה שאם נצמצם ונעשה שינויים לעניין ההשבה בנוסח זה יחול גם - - - כי ברכישה מחדש זה אפילו פשוט יותר.
יורם חג'בי
מה קורה במקרה שקרקע הייתה מיועדת למתקן ביטחוני, למשל, וייעודה שונה למגורים? האם מכיוון ששונה ייעודה למגורים המילים שכתובות כאן שהשבת הקרקע היא בלתי אפשרית, היא קיימת או לא?
נטע דורפמן
תלוי.
יורם חג'בי
אני אתן דוגמה קונקרטית: פי גלילות היא למטרה של אחסנת גז ודלק, ועשו שם תוכנית ל-7,000 יחידות דיור. הבעלים עדיין קיימים ורוצים את השבת הקרקע- -
קריאה
12 אלף.
יורם חג'בי
נכון, 12,500.

היום הבעלים נמצאים כולם ורוצים לקבל את הקרקע חזרה. האם יקבלו את הכסף הזה או לא? זה אפשרי או לא אפשרי?
נטע דורפמן
הם יוכלו לקנות מחדש את הקרקע לפי ערכה - -
רחל בירנבוים
לא, יש שם תוכנית חדשה. זה יהיה בלתי מעשי.
נטע דורפמן
למה, מגורים זה לא מעשי?
שגית אפיק
אין לנו "מעשי", עכשיו זה "אפשרי".
רחל בירנבוים
- - - את עניין הבעלות הפרטית הקודמת שיצאה מתוך נקודת מוצא של יד אחת של מיזם ולא קרקעות איזון וחלוקה- -
יורם חג'בי
אז מה?
שגית אפיק
מגורים זה לא מעשי?
רחל בירנבוים
זה משהו אחר.
אפרת דון יחיא
יכול להיות שהדרך או בית הספר יצא למישהו, ומגורים יצאו למישהו אחר.
היו"ר ציון פיניאן
אבל כבר העלינו את הנושא הזה. אפילו את הדוגמה הזאת אני זוכר.
קריאות
- - -
רחל בירנבוים
יצטרכו תכנון מחדש- -
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, היה דיון, ואני גם זוכר את הדוגמות של בית ספר ושל כביש. הייתה כבר הצעה, אני לא חוזר על הדיון. עורך דין חג'בי, תבין, אני לא חוזר לדיון. הדיון הבא יהיה בוועדת הכספים. אז כבר הורדנו את "הכבדה ניכרת" ואת "לא מעשית".
שגית אפיק
השארנו "לא אפשרית". זה הכי מצמצם שאפשר לנוסח.
ארז קמינץ
"אפשרי" תמיד אפשר.
רחל בירנבוים
אפשר, רק זה דורש הליכים נוספים, ארוכים ויקרים, וזאת בדיוק הדוגמה.
נטע דורפמן
לדעתי, צריך לעשות הבחנה בנושא של תוכנית במצב שיש בו ביטול הפקעה לבין מצב שיש בו רכישה מחדש. רכישה מחדש היא זכות פחותה שלא ניתנת לכל בעלי הזכויות, אלא רק לבעלים ולחוכרים מדורות. הזכות היא זכות לקניית הקרקע ולא לביטול הפקעה. במצב שבו המדינה עמדה בלוחות הזמנים המדינה גם התחילה במימוש מטרת ההפקעה. במדינות מסוימות בחו"ל במקרים כאלה אין שום זיקה, ולכן אם יוחלט לגבי נושא של השבה שמדובר רק על תוכנית בלתי אפשרית, במקרה שמדברים על רכישה מחדש שהיא בעצם זכות עודפת בעיני הממשלה לעומת מה שאמור היה להיות, גם אם ההשבה היא בלתי מעשית או הכבדה ניכרת, ברכישה מחדש הניסוח צריך להיות שונה.
יורם חג'בי
זה מנוגד לקרסיק.
היו"ר ציון פיניאן
נטע, תנסחו אחרת, כמו השבה.
אפרת דון יחיא
זה לא צריך להיות כמו השבה.
קריאות
זה לא כמו השבה.
נטע דורפמן
אני לא שיניתי את ההסתייגות לגבי השבה. אני אומרת שגם אם בהשבה יוחלט בכל זאת לא לקבל את ההסתייגות של הממשלה לגבי תוכנית, בעינינו ברכישה מחדש בוודאי יש צורך לקבל את ההסתייגות של הממשלה כי זאת זכות עודפת, ולא סביר שכאשר מדובר על זכות שלו לקנות, שזה סוג של זכות קדימה, אנחנו נתקע את כל התוכניות לגבי כל הקרקעות בגלל אותה זכות קדימה. נחזור לנוסח המקורי.
היו"ר ציון פיניאן
תוך 5 דקות מסיימים. חבר הכנסת אדרי, בבקשה.
יעקב אדרי
אני בכל זאת רוצה להציע שתהיה ועדה נוספת בראשותך בנושא הקרקע, ויחד עם היועצים המשפטיים נעשה את הליטושים האחרונים לפני שמביאים את זה למליאה.
היו"ר ציון פיניאן
מקובל.
משה שום
עניין רכישה מחדש לא יקום ולא יהיה ולא יצליח משום שלאף אחד אין הכסף היום- -
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, רק לתקן: "לא יקום ולא יהיה", זה מיותר; אולי "לא יצליח". יקום ויהיה או יהיה או יקום.
קריאה
בחוק.
היו"ר ציון פיניאן
יש פה חברי כנסת שקובעים אם זה יקום ויהיה.
משה שום
אמרתי קודם, שאם אתה צריך לשלם לפי מחיר של היום ולשלם עוד מס רכישה ושילמת מס שבח, למה הוא צריך לקנות את זה? הוא יכול ללכת לשוק ולקנות? יש לו זכות, לדעתנו, להחזיר לו כמו שזה.
שגית אפיק
הוא רוצה השבה.
משה שום
אני מכיר את פסק הדין קרסיק.
שגית אפיק
הוא רוצה השבה גם במקרה הזה.
משה שום
לדעתנו, צריך להחזיר את זה כמו השבה ולא כרכישה מחדש, ולשלם את מה שהוא קיבל. כתוב גם בהצעת החוק שברוב המקרים משלמים פיצויים של 100% - לא נכון.
קריאות
- - -
משה שום
לא נכון. בכניסה לחולון יש 50 דונם, והפקיעו 20 דונם ללא תשלום שקל אחד, ועל היתרה אמרו, שינו את הייעוד קודם מבניין לשצ"פ – עכשיו תקבל 100% מהשצ"פ, ועכשיו אומרים לי, תקנה את זה מחדש- -
היו"ר ציון פיניאן
ועכשיו אומרים לך, תודה.
משה שום
רק עוד דבר אחד. שכחו חוק אחד שרוצים לבטל: יש פקודת דרכים- -
שגית אפיק
בוטלה.
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, זאת ישיבה ראשונה שאתה נמצא, ואתה מחזיר אותנו לימי בראשית. אנחנו כבר בסוף "דברים".
משה שום
אבל ב-1926 הייתה עוד פקודה שנשארת חיה.
יעקב אדרי
לא הגענו ל-26'.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת אדרי, בבקשה.
משה שום
רק עוד דבר אחד: בחוק מע"צ סעיף 10(1)(א) – אני לא נגד כבישים ולא נגד רכבות- -
היו"ר ציון פיניאן
איך תגיע לפה אם לא יהיו כבישים?
משה שום
- - לא יכולים להעביר אותם למקום אחר, זה צריך ללכת ישר. אבל יש פה סעיף שאסור לבנות במרחק מהכביש, אבל בשנת 52' תיקנו את החוק, שאם לא מרשים לבנות הם צריכים לשלם פיצויים על זה. עכשיו אתם מבטלים את זה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אדרי.
יעקב אדרי
אני מציע להקל עלינו, ואם יש לכם הסתייגויות תעבירו לוועדה בכתב.
חיים אורון
אני רוצה להבין מה שמיכה דרורי שאל בקשר לסעיף ט'. יש פה מגורים, מסחר, מלונאות – מה קרה לחקלאות?
שגית אפיק
תסתכל בסעיף י"א. זאת הוספה של הוועדה.
חיים אורון
קראתי. תשימו גם פה וגם פה. הרי השופט מניח שהמחוקק הוא לא טמבל. למה המחוקק הוציא?
רחל בירנבוים
כי ההנחה היא שמי שיש לו חוזה חכירה יכול לעשות שינוי ייעוד, והוא יכול להשתמש בו לכל מטרה ויכול לקבל את הקרקע.
מיכה דרורי
אין חוזה כזה במנהל.
חיים אורון
אם כתוב פה: "מגורים, תעשייה, מסחר ומלונאות", למה לא יכול להיות כתוב פה "חקלאות"? לא רוצה שום דבר נוסף.
רחל בירנבוים
כי רצו להוציא את החקלאים?
חיים אורון
רצו להוציא?
מיכה דרורי
אז צריך להחזיר, זה הכול.
חיים אורון
אז עכשיו אני ממש רוצה להבין. מה המשמעות שרצו להוציא את החקלאים?
ארז כהן
שאולי- - -
חיים אורון
חבר'ה, אל תעזרו לי, תאמינו לי. את שולחת אותי לעמוד השני שבו את אומרת שיש לי הכול. קודם כול תגידו לי מה אתם רוצים, לא בלשון עורכי דין. אם אתם רוצים שקרקע חקלאית בחכירה לדורות לא תהיה בסיפור הזה, ואפשר להפקיע אותה בלי שום תהליך- -
רחל בירנבוים
לא. קודם כול אנחנו לא מדברים על עצם ההפקעה, אלא על אפשרויות ההשבה והרכישה מחדש.
חיים אורון
זאת אומרת, לחקלאי לא צריך להשיב.
רחל בירנבוים
בהליך ההפקעה עצמו אין הבדל בין סוגי החכירות. בלי להיכנס לפרטים, כשרצו להשיב, רצו להשיב רק למי שיש זכות משמעותית בקרקע, לא לכל מי שיש שכירות לשלוש שנים. לכן נתנו את הזכויות האלה למי שיש זכות חכירה ל-49 שנה או מנוסח כאן באיזשהו מקום שגם במקרה שהוא זכאי לקבל - -
חיים אורון
עכשיו אני אדבר כבעל עניין. אני מעבד קרקע 50 שנה, ואתם לא מוכנים לתת לזה חוזה. מישהו בא ואמר לי שצריך להקים שם שדה תעופה, אמרתי תפאדל, כל הכבוד, ואפילו עזרתי לו. אחרי כן התברר שלא צריך שדה תעופה כי הוא עבר לנבטים. אז אמרו, תשמע, בזמן שלקחנו את הקרקע שעיבדת 50 שנה, היא לא שלך יותר, ואנחנו שמים אותה למכרז. האם פקעו כל זכויותיי בקרקע הזאת בתהליך הזה?
רחל בירנבוים
לא, השאלה היא קודם כול מה הייעוד של הקרקע כיום כשאין שם שדה תעופה. איזה שימוש ניתן לעשות בקרקע? אני אענה לך בצורה פשוטה בלי ניסוחים. אם החוזה שלך מאפשר לך לעשות את השימוש הנוכחי בקרקע, כלומר אם הקרקע היא בייעוד חקלאי ואפשר לעשות ייעוד כזה, אין סיבה שלא תקבל את הזכות הזאת חזרה. אבל אם- -
שגית אפיק
זה לא מה שכתוב.
היו"ר ציון פיניאן
זה לא מה שכתוב.
חיים אורון
אני מסכים איתך, ורק נכתוב את זה אחר כך. תמשיכי – אם הייעוד השתנה?
רחל בירנבוים
אם הייעוד שונה, למשל – למלונאות, אז חוזה החכירה שלך במילא לא התאים לסיפור הזה, נכון?
חיים אורון
אני ממשיך בדוגמה החיה: אני מבקש 800 שקל לדונם. מגיע לי? ייעדו אותה לשדה תעופה ושינו את ייעודה לבסיס צבאי. מגיע לי לקבל 800 שקל לדונם?
רחל בירנבוים
אין כאן שום התייחסות לנושא הפיצויים.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת אורון, נושא של אדמה חקלאית ייכנס.
חיים אורון
תעשו את זה אחיד. אם הייעוד שונה וזאת קרקע אחרת – כל הזכויות שלכם. הרי אני בצד הזה דווקא לא כל כך רץ אחרי יעקב אדרי. אני כל הזמן אומר, שאם הייעוד שונה, והקרקע הושבחה בסדר גודל - - - אי אפשר לתת אותו במחיר ההיסטורי. אבל אי אפשר לא לתת אותה בכלל. לפי מה שאתם אומרים פה, לא נותנים אותה בכלל, ורק לחקלאים- -
היו"ר ציון פיניאן
ההערה של חבר הכנסת אורון היא מוצדקת, כי אין כמעט התייחסות לנושא שהוא מעלה בעניין אדמה חקלאית. זה ייכנס, אנחנו נוסיף את זה.
שגית אפיק
אני רוצה להבין: פסקה (ט) מדברת על החלת ההוראות לעניין רכישה מחדש על מי שיש לו זכות חכירה ראשית, לפי חוזה חכירה, שהמטרה שלו היא מגורים, תעשייה ומסחר; קרקע חקלאית לא נכללת כאן.
חיים אורון
למה?
שגית אפיק
סעיף (יא) אומר אותו דבר כמו פסקה (ט), רק הוא מאפשר לשר האוצר גם להורות תנאים אחרים לעניין הרכישה מחדש- -
מיכה דרורי
או לא לאשר.
שגית אפיק
או-קיי, בסדר. זה עניין שאפשר לשנות. זה העניין?
חיים אורון
מלונאות אני לא רוצה כמו מגורים.
שגית אפיק
בסדר, אבל בשני המקרים אתה מדבר על חוזה חכירה.
חיים אורון
אני מדבר כרגע על חוזה חכירה.
שגית אפיק
אין בעיה.
היו"ר ציון פיניאן
הערתו של חבר הכנסת אורון תיכנס. אני מסיים את הישיבה, ואנחנו נתכנס לעוד ישיבה של שעה אחת- -
השר יעקב אדרי
אני מקווה שבישיבה הזאת לא ישתתפו כל השמאים- -
היו"ר ציון פיניאן
רק אנחנו נשתתף. תודה רבה וכל טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים