ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/12/2009

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

1.12.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בכסלו התש"ע (1 בדצמבר 2009), שעה 12:25
סדר היום
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67) (הקלות במס לבניין חדש להשכרה), התש"ע-2009

הצעתם של חברי הכנסת ציון פיניאן, יעקב אדרי, משה גפני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

זאב אלקין

אורי אריאל

שי חרמש

שלי יחימוביץ

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש הנר, מנהלת מחלקת חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

רחל הולנדר, מנהלת אגף בכיר מידע וניתוח כלכלי, משרד הבינוי והשיכון

אשדר שוחט, סמנכ"ל התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

שמואל בירנבוים, יו"ר ועדת המיסוי, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

עו"ד אהוד נדב, היועץ המשפטי, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

ירח טוקר, דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67)

(הקלות במס לבניין חדש להשכרה), התש"ע-2009

הצעתם של חברי הכנסת ציון פיניאן, יעקב אדרי, משה גפני
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים בהצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67) (הקלות במס לבניין חדש להשכרה), התש"ע-2009.


אנחנו הסכמנו, חברי הכנסת המציעים – חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת יעקב אדרי ואנכי – ליחידים ואנחנו הסכמנו ל-21 אחוזים. לאחר ההצבעה בקריאה הראשונה על 21 אחוזים, אנחנו מבקשים להפחית את זה ליחידים. אנחנו מבקשים להפחית את זה ל-20 אחוזים ליחידים.
מיכל דויטש הנר
בהנחה שלא יהיה שום שינוי נוסף בהצעת החוק כפי שסוכמה עם הממשלה בקריאה הקודמת, קיבלתי אישור להסכים.
היו"ר משה גפני
אתם באתם בדברים?
מיכל דויטש הנר
כן. אנחנו באנו בדברים ונפגשנו. הבהרנו את עמדתנו המקצועית לגבי שתי סוגיות שעלו כאשר הסוגיה הראשונה הייתה שיעורי המס ועל זה לא דיברנו אלא הם רק הציגו את עמדתם. כלומר, לא אמרנו מה עמדתנו. חשבנו שזה ייסגר יותר ברמה של מנהל רשות המסים. שתי סוגיות מקצועיות נוספות נדונו ואני חושבת שנתנו תשובות טובות.

לגבי שימור המס ההיסטורי, זה מנוגד עקרונית למהלך שלנו לבטל את כל שיעורי המס ההיסטוריים כאשר במיוחד אנחנו חושבים על סיטואציה שממילא נמכרת מיד מחצית ואז הוויתור של המס ההיסטורי, אם בכלל, הוא רק על המחצית שצריך להמשיך להשכיר במשך עוד חמש שנים.

לגבי המע"מ, מדובר בעלות תקציבית שאנחנו לא לקחנו אותה בחשבון ואנחנו לא רוצים לקחת אותה בחשבון במסגרת הצעת החוק הזאת שמובאת באישור הממשלה.
יעקב אדרי
אנחנו לא מסכימים לאי ההסכמה שלהם.
אהרון נדב
אנחנו נעשה את זה בקצרה ואנחנו גם ננסה להיות פרקטיים כדי לרבע את המעגל. היו ארבעה סוגיות כאשר אחת מהן היא שיעורי המס ואני מבין ממה שנאמר כאן שהכיוון כנראה יהיה 20 אחוזים. יש סוגיה אחת של מס שבח, העברה לחברה, וכאן אנחנו קיבלנו גם מעורכת הדין הנר דויטש וגם ממאיר אסולין מרשות המסים הבטחה שתצא הוראת ביצוע מתאימה שתבהיר שאפשר יהיה לעשות את המהלך שאנחנו ביקשנו לעשות אבל בשני שלבים והם לא יטענו לעסקה מלאכותית או לאיזשהו תכנון מס לא ראוי. אני רוצה לקוות שכך יהיה. הכוונה שרשות המסים תאשר להעביר את הקרקע לחברה, לא כמלאי עסקי, וזה פטור ממס לאור סעיף 70 לחוק מס שבח, לחוק מיסוי מקרקעין, ואחר כך להעביר חלק מזה למלאי ולא יאמרו שאלה שני שלבים של אותו הדבר. גם המעבר למלאי יהיה פטור ממס מכוח סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין.


נשארו שתי סוגיות – האחת, חוק מע"מ, והשנייה, שיעור המס המיטיב שיש היום על קרקע ותיקה כאשר אומרים למישהו שמייעד את הקרקע לפרוייקט לבנייה להשכרה שיוותר על ההקלות שיש לו היום במס.


אני רוצה לומר משהו בנושא. בוודאי למע"מ יש עלות מבחינת היזם. המטרה של הוועדה, של הממשלה, היא לאפשר שפרוייקטים כאלה יצאו. להקטין את הנטל שצריך יזם היום לשלם כי הרי כל עסקה כזאת של בנייה להשכרה בסופו של דבר היא עסקה פיננסית כאשר שמים את הקרקע, משקיעים כספים ומקווים לתשואה לאורך זמן. כאשר אנחנו לוקחים ומקדימים הוצאת מס, כאשר אנחנו אומרים לו כבר ביום הראשון, עוד לפני שהוא בנה בלוק אחד, שהוא צריך לשלם מע"מ מלא על הקרקע, בשלב ההתארגנות לקראת זה, כמובן שזאת עלות שקשה, אם לא בלתי אפשרי, למצוא בנק שיממן אותה. לשלם את המע"מ עוד לפני שבנינו, בוודאי ובוודאי עוד לפני התשואה כי התשואה תגיע רק לאורך השנים הרבות של ההשכרה.


אנחנו קיימנו דיון עם נציגי רשות המסים ואני חושב שסך הכל הדיון היה יעיל ובו שני הצדדים הציגו את עמדותיהם. בוודאי הועלו השיקולים הרוחביים של רשות המסים, שגם אותם היא צריכה לשקול בסיפור הזה.


כדי לרבע את המעגל וכדי לא לנטרל או לבטל פרוייקטים שיכולים לצאת, של בנייה להשכרה, אנחנו אמרנו להם שאת כל אותם שיקולים רוחביים של לא לתת פטור אחד ואחרים יבואו לקבל פטורים דומים או ינסו לקבל פטורים דומים, אנחנו מסוגלים להבין ולכן נעשה את הדבר הבא: כאשר אנחנו מתארגנים ומייחדים את הקרקע לצורך העניין, יהיה אירוע מס אבל תשלום המס לא יהיה ביום הראשון או לפני היום הראשון אלא תשלום המס יידחה עד למועד שאנחנו ניפגש עם הכסף כי לא יהיה לנו מי שיממן את הפרוייקטים האלה.
היו"ר משה גפני
ברור. תודה.
מיכל דויטש הנר
דיברתי על זה עם האנשים הרלוונטיים ברשות ומנהל הרשות ביקש שכל נושא דחיות המס, למעט מה שנמצא היום בסעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין, לא ייפרץ. יש לנו הרבה בעיות של דחיית מס, אירועים שהם לכאורה אירועי התארגנות, ואנחנו מטפלים בהם כאשר לפעמים אנחנו דוחים, לרבות ריבית והפרשי הצמדה נניח בקרנות השקעה בנדל"ן ובכל מיני עניינים כאשר יש טיפול נקודתי. מבחינת תיקון חקיקה, אנחנו מבקשים לא לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
תקריאי את החוק.
שגית אפיק
יש הערה אחת. הוספנו בקריאה הראשונה הוראה האומרת ש"בניינים חדשים להשכרה שאושרו ערב תחילתו של חוק זה". כלומר, לפי פרק שביעי (1) שהיה בתוקף עד 2006, החוק הזה לא יגרע מה זכויות שהיו להם. כלומר, אם הוא אושר כבר, הוא לא יצטרך לגשת ולבקש אישור חדש. השאלה היא מה שיעורי המס שיחולו עליו החל מכניסתו לגדר החוק הזה.
מיכל דויטש הנר
מ-2009.
שגית אפיק
השיעורים המופחתים שאנחנו מפחיתים עכשיו ייכנסו.
היו"ר משה גפני
יקבלו.
שגית אפיק
גם מי שאושר.
היו"ר משה גפני
תקריאי את החוק.
שגית אפיק
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67) (הקלות במס לבניין חדש להשכרה),

התש"ע-2009.

1.
תיקון סעיף 53א

בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 53א(א), במקום פסקאות (3א), (3ב) ו-(3ג) יבוא:


"(3א)
"בניין חדש להשכרה" – בניין להשכרה שמתקיים בו גם אחד מאלה:(1)
הוא אושר החל ביום הקובע.(2)
הוא אושר לפני היום הקובע והושכר לראשונה אחרי היום האמור.

(3)
החלק המושכר בבניין הושכר לראשונה לפני היום הקובע לתקופה שלא פחתה מחמש שנים, ואחרי היום הקובע ובתום התקופה כאמור, הושכר, כולו או חלקו, אך לא פחות ממחצית שטחו, לתקופת השכרה נוספת שלא פחתה מחמש שנים.


(3ב)
"היום הקובע" – ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009)".

2.
תיקון סעיף 53ב

בסעיף 53ב(ב) לחוק העיקרי, אחרי "ועד תום שנת המס 2006", יבוא "וכן בעליו של בניין חדש להשכרה".

3.
תיקון סעיף 53ג


בסעיף 53ג לחוק העיקרי -

(1)
בסעיף קטן (א), אחרי "ועד תום שנת המס 2006", יבוא "ולגבי בניין חדש להשכרה".


(2)
בסעיף קטן (ב1) -(1)
בפסקה (1), במקום "18 אחוזים", יבוא "11 אחוזים".(2)
בפסקה (3) במקום "25 אחוזים" יבוא "20 אחוזים".

4.
תחולה

הטבות במס לפי סעיף 53ג לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על הכנסה כאמור באותו סעיף שהופקה בשנת המס 2009 ואילך.

5.
שמירת דינים

הוראות חוק זה, אין בהן כדי לגרוע מהוראות שחלו על בניין חדש להשכרה ערב תחילתו של חוק זה.


אמרנו שהשיעורים המופחתים כן יחולו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
אשדר שוחט
אדוני היושב ראש, אני מבקש להזכיר לך שבדיון הקודם אפשרת להם מועד של שבוע וכמה ימים לשבת אתנו. אני מאוד מכבד ומעריך את זה שרשות המסים ישבה אתנו וישבנו לדיון במשך שעתיים. אנחנו למעשה הגענו לכאן היום אחרי שישבנו אתם ואת ההטבות אנחנו מקבלים כרגע כאן.


אנחנו מברכים על החוק הזה ובירכתי עליו גם בפעם הקודמת. אני חושב שהחוק הזה, אם אנחנו לא נדון בארבעת הסעיפים, בהסתייגויות שיש לנו, לאחר שתאשרו את החוק הזה, החוק הזה באיזשהו מקום יקשה על דיור להשכרה.


אני לא רוצה להיות נביא ולא בן נביא. הדברים שכתבנו כתובים שחור על גבי לבן. אני מציע שתנחה או שזה יהיה בהוראה או בהנחיה או בעידודך שרשות המסים תשב אתנו על שלושת ההסתייגויות - הסתייגות אחת פתרתם כי ירדתם מ-21 אחוזים ל-20 אחוזים – במהלך שלושת החודשים הבאים על מנת להביא את שלושת הנושאים האלה לאיזושהי מערכת איזונים או לעשות דבר נכון יותר אתו אנחנו יכולים לחיות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אבקש זאת. בקשתך התקבלה. אני אבוא בדברים עם רשות המסים. אתם תצטרכו מישהו שעוסק בעניין של מיסוי בכלל, מאחר שיש כאן מתווה שלם. אני אדבר אתם יפה.


תודה רבה. החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים