ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2009

חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכספים

30.11.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון – מכרז להתקשרות עם חבר בורסה), התשס"ט-‏2009 – הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, הרשות לניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, ממונה על החקיקה, הרשות לניירות ערך

עו"ד דנה נויפלד, משרד המשפטים

אלעד בנבאג'י, יו"ר משותף, איגוד חברי הבורסה

ענת פרומקינס, יו"ר משותף, איגוד חברי הבורסה

עו"ד אמיר שרף, היועץ המשפטי, איגוד חברי הבורסה

דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס נשואה, איגוד חברי הבורסה

בועז קרניאל, ליבר שוקי הון

אריק פרץ, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון – מכרז להתקשרות עם חבר בורסה),

התשס"ט-‏2009 –הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בהצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון – מכרז להתקשרות עם חבר בורסה), התשס"ט-‏2009, הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן.
אמנון כהן
אדוני היושב-ראש, אני אציג את הצעת החוק ואומר למה התכוונתי. הנחתי הצעת חוק שאני חושב עושה סדר בתחום מסוים של גופים קשורים כאשר יש קרנות נאמנות ויש להם חברות קשורות, כאשר הקרנות עוסקות גם בנושא של בתי השקעות, חיתום, קופות גמל, ויש גם נאמן שלהן כך שלמעשה כל העמלה שהן מקבלות נשארת אצל הנאמן וחלקה גם יכול לעבור לקרן הנאמנות. יחד עם זאת יש קרנות נאמנות שהין להן חבר בורסה והן למעשה כביכול מופלות לרעה כי הן לא קשורות וכאילו יש להן העדפה לא טובה.


ראיתי ניגוד עניינים מובנה בתוך הנושא הזה, בחברות הקשורות, כאשר כתוצאה מכך נוצרה אפליה מול חברות קרנות נאמנות שאין להן חבר בורסה והן אינן יכולות להשתמש בהחזר העמלות לשיפור מצבת כוח האדם שלהן או למטרת שיווק.


הצעת החוק שלי באה להסדיר את הנושא הזה כדי שקודם כל יהיה מכרז לגבי העמלה שהן גובות, כאשר חברות הברוקרים יעשו את הפעילויות שלהן ועל כל פעולה שהן עושות יש להן איזושהי עמלה שהן גובות. לגבי העמלה הזאת, הצעת החוק שלי אומרת שיצא מכרז כך שגם החברות הקשורות וגם החברות שאין להן את הנאמן או את החבר, גם הן יהיו באותו מחיר. בנוסף לכך רציתי שבנושא של המכרז שיצא, מצד אחד רציתי שלא יהיה להן כל קשר. החברה שנותנת את השירותים האלה תהיה בלעדית ולא יהיה לה כל קשר לגופים הקשורים. אחר כך הבנתי שהגוף המקצועי – רשות ניירות ערך – קיים דיונים עם החברות והגיע אתן להבנות. ישבתי אתם והבנתי את הנושא הזה, כך שיש פה איזשהו שינוי קל שהם יאמרו כמה אחוזים אפשר לתת כך שעדיין יהיו קשורים בנושא הזה.


את הנושא הזה אני ארצה שרשות ניירות ערך תסביר אותו. אני רציתי להצמיד את זה כך שלא יהיה שום קשר בין הגופים והם רוצים לתת איזשהו מענה, נפח של עד 20 אחוזים, והבנתי שהנימוק שלהם אומר שזה יכול להיות טוב, אבל לזה יש השלכות רוחב גם בתחומים אחרים.
היו"ר משה גפני
לפני שאתם מסבירים. יש כאן מישהו שרוצה להשתתף בדיון הזה?
דוד ברוך
אנחנו. בתי השקעות, אקסלנס נשואה.
אמיר שרף
איגוד חברי הבורסה.
אמנון כהן
החוק טוב, נכון?
אמיר שרף
חשבנו שיהיה יותר טוב.
היו"ר משה גפני
אני מבין שיש הצעת חוק שלכם בעניין הזה.
אמנון כהן
אני רוצה לציין שהצעת החוק הזאת הונחה בכנסת הקודמת ואז אמרה לי רשות ניירות ערך שהיא רוצה להגיש הצעת חוק ממשלתית. חיכיתי אבל ההצעה לא הגיעה. לכן הגשתי בכנסת הזאת עוד פעם את הצעת החוק שלי. חיכיתי עוד פעם ואמרו לי שהיא תגיע בהקדם, אבל משראיתי שהצעת החוק שלהם לא מגיעה, התייאשתי והעברתי את ההצעה לוועדת שרים לענייני חקיקה וגם שם אמרו שלא צריך כי יש הצעת חוק ממשלתית שכבר מגיעה. אמרתי שקודם כל נעביר את הצעת החוק שלי וכאשר תגיע הצעת החוק הממשלתית, נתמזג. המטרה היא טובה והיא בסופו של דבר לטובת הצרכן. יש איזשהו פלונטר שצריך לתקן אותו. אני אומר שוב שאני מחכה יחד אתם אלא שאני לא רוצה שזה יימשך.
היו"ר משה גפני
אם נאשר את זה היום, אתה תחכה להם?
אמנון כהן
אנחנו נתאם. אם זה יבוא תוך פרק זמן מסוים, טוב. בכל מקרה אדוני מדובר בקריאה ראשונה. חוק ממשלתי הרי יבוא ישר לקריאה ראשונה כך שנוכל להתמזג.
היו"ר משה גפני
היות שגם אמנון כהן וגם אני עובדים אצלכם, אני לא עובד אצלכם ישירות אלא דרכו, אתם תאמרו בסוף את הדברים כי קודם אני רוצה לשמוע את המשתתפים בדיון.
אמנון כהן
אני מניח שהם קיבלו את התיקונים.
היו"ר משה גפני
הם יעלו את הטענות ואתם תאמרו אם קיבלתם אותן או לא.
אמיר שרף
אני מייצג את איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים. נמצא כאן דוד ברוך שהוא מנכ"ל אקלנס ושני יושבי ראש המשותפים של איגוד חברי הבורסה, אלעד בנבאג'י וענת פרומקינס.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר בשמם.
אמיר שרף
כן. יכול להיות שהם ירצו להוסיף אבל כרגע אני מדבר בשמם.


אני רוצה לשים את הדברים בקונטקסט הכללי. כיום קרנות הנאמנות, כשהן קונות ומוכרות ניירות ערך, כשהן עושות פעילות ברוקראג', הן יכולות לעשות את זה באמצעות כל גוף, קשור או לא קשור, בכפוף לכך שהן עומדות בתנאים שקיימים בחוק השקעות משותפות בנאמנות לעניין מחיר. תיאורטית הן יכולות לעשות מאה אחוזים ביצוע בתוך הבית.


אנחנו לא בטוחים שיש בעיה בשוק. אני חושב שרשות ניירות ערך וחבר הכנסת אמנון כהן חוששים שיש ואני לא מתווכח על זה. הפתרון שהם מציעים הוא פתרון בעייתי עבורנו. אנחנו חשבנו שההסדר שיוצג יכלול מכרז, כמו שהרשות מציעה, ואני חושב שזה רעיון טוב מאוד, מכרז שקוף לפי כללים שיקבע יושב ראש הרשות, כדי שיהיה את המחיר הנמוך ביותר לטובת מחזיקי היחידות בקרנות הנאמנות. חשבנו שבשיקול ובאיזון הכולל יהיה נכון יותר לתת משקל גבוה יותר, אישור גבוה יותר מ-20 אחוזים לביצוע באמצעות חברי הבורסה הקשורים. זאת אומרת, אותם בתי השקעות יוכלו לעשות חלק מהביצועים, חלק מהברוקראג' באמצעות חברי הבורסה מבלי לפגוע במחזיקי היחידות במחירים הטובים ביותר.


ההצעה שדיברה על אפס, כפי שחבר הכנסת אמנון כהן ציין, הייתה קטסטרופלית מבחינתנו והיה בה נזק כלכלי דרמטי בלי שום הצדקה כלכלית. ההצעה הנוכחית של 20 אחוזים היא עדיין קשה מאוד מבחינה כלכלית לחברי הבורסה. יש כאן הפסד פעילות ועבודה, יש שם אנשים שעובדים בחברות האלה, יש שם פעילות, ואנחנו ציפינו לשיעור יותר גבוה אבל זה השיעור שהרשות – אחרי שהיא שקלה ואיזנה את כל השיקולים – הגיעה אליו. אני חושב שיש כאן פגיעה שהיא פחות קטסטרופלית מהפגיעה הקודמת למרות שאנחנו היינו שמחים אם השיעור היה יותר גבוה, אבל אני מבין שזה האיזון אליו הגיעה הרשות.
אמנון כהן
אם לא, אני אשאיר את זה כמו שאני הצעתי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
בועז קרניאל
אנחנו רוצים לברך על הצעת החוק המקורית של חבר הכנסת אמנון כהן. אנחנו חושבים שההצעה באה לפתור מצב של ניגודי עניינים וזאת הצעת חוק מצוינת. אנחנו חושבים שהתיקון שמוצע כאן לאפשר תשלום עמלות בקרה בהיקף של עד 20 אחוזים לגופים קשורים, הוא לא נכון והוא פוגע ברפורמה שהתחילה כאן בוועדת הכספים לפני מספר חודשים.
היו"ר משה גפני
החוק שלי יותר טוב?
בועז קרניאל
כן.


אני רוצה להזכיר שלפני כמה חודשים אושרו בוועדת הכספים תקנות שעוסקות בקופות גמל.
אמנון כהן
אלה איזונים נכונים בין הגופים.
היו"ר משה גפני
בקיצור, אתה תומך בהצעת החוק של אמנון כהן. בסדר. מקובל.
בועז קרניאל
אנחנו תומכים באפס אחוז, כמו שאושר ביחס לגופים מוסדיים וקופות גמל בתקנות שאושרו לפני כמה חודשים בוועדת הכספים.
אמיר שרף
אדוני, כרגע זה מאה אחוזים. כרגע אין מגבלה.
היו"ר משה גפני
בואו נעשה סדר בדברים. מה שקורה כרגע זה שהיום זה מאה אחוזים. אישרה מליאת הכנסת הצעת חוק של חבר הכנסת אמנון כהן בקריאה הטרומית – אפס אחוז. בזה אנחנו עומדים עכשיו. באים החברים הנכבדים ואומרים שאם נלך ל-20 אחוזים, זאת לא קטסטרופה כמו אפס אחוז אבל זה עדיין רע. אומר האדון הנכבד – אני מתנצל שאני לא זוכר את השמות – שעדיף ללכת על ההצעה המקורית של חבר הכנסת אמנון כהן – אפס אחוז. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס ולנקוב במספר אחר?
דוד ברוך
אני מדבר בשם בית ההשקעות אקסלנס נשואה. עובדתית, אקסלנס את הברוקראג' שלה עושה בחוץ ולא בגוף קשור. למרות זאת אני חושב שאם מתקיים הליך תחרותי של מכרז, לדעתי זאת הדרך הטובה ביותר – ודרך אגב, בקטעים לא מבוטלים, כבר היום מתקיימת – וגורמת לכך שנבחרים הברוקרים הטובים ביותר. שנית, אם הייתי מציג לך את העמלות מרגע שהפעילות הזאת יצאה מהבנקים והיכן היא נמצאת היום, התהליך התחרותי הזה שמתקיים כבר שלוש שנים או ארבע שנים, העמלות ירדו באופן דרסטי. לכן התהליך הזה לדעתי הוא ראוי והוא בחזקת פשרה שניתן לחיות אתה. כל ניגודי האינטרסים שלכאורה חוששים מהם, לדעתי לא מתקיימים ולראיה אנחנו כבר היום, ללא הקביעה של החוק, עושים בחוץ ולא בתוך הבית.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. היית מאוד ברור. רשות ניירות ערך. אתם יכולים להיות קצרים משום שגם אני כבר הבנתי על מה הוויכוח.
שמשון אלבק
אנחנו תומכים בהצעה שלנו. זה הכי קצר שאני יכול.
היו"ר משה גפני
20 אחוזים.
שמשון אלבק
נכון. אני ארחיב במילה.
היו"ר משה גפני
אנחנו כנראה נאשר 20 אחוזים כי כפי שאמרתי אנחנו עובדים אצלכם ואני לא אחזור על זה פעם נוספת. אני רוצה לדעת מבחינה פרוצדורלית איפה עומדת ההצעה שלכם שאמורה לבוא לאישור הממשלה, מתי היא אמורה לבוא למליאת הכנסת בקריאה ראשונה, כי אם אנחנו מאשרים את זה כאן, אני רוצה להביא את זה יחד אתכם כפי שאמר המציע חבר הכנסת אמנון כהן. יותר חשובה לי הפרוצדורה.
אמנון כהן
אין מניעה שנביא את זה בינתיים ואחר כך נמזג.
היו"ר משה גפני
כן. גם אני אחכה כמו אמנון כהן. אני אחכה אבל אני מחכה יותר למשיח מאשר לממשלה ולהצעות חוק.
שמשון אלבק
אני מבקש שדניאל תענה על הפרוצדורה כי היא בקיאה בנושא.
היו"ר משה גפני
משהו כללי.
דניאל רימון
אנחנו אישרנו את הצעת החוק הממשלתית בוועדת שרים באותו מועד שגם חבר הכנסת אמנון כהן אישר את הצעת החוק שלו והבענו תמיכה בהצעת החוק שלו כבר בוועדה ובירכנו עליה.


צודק חבר הכנסת אמנון כהן ואכן חלפו חודשים רבים ואנחנו עדיין בעבודה אל מול נסחיות משרד המשפטים כדי להבשיל את זה לפרסומה של הצעת חוק ממשלתית, כלומר, לפרסם בכחול. נדמה לנו שאנחנו עכשיו בשלב האחרון וכי ניתן לדמות שבתוך חודש יפורסם הנוסח בכחול ואז נגיע לכאן לקריאה ראשונה. התבשרנו מהיועצת המשפטית של הוועדה, שגית אפיק, שכיוון שהצעת החוק של חבר הכנסת אמנון כהן אושרה בקריאה טרומית זה מכבר, אפשר למזג אותה עם ההצעה שלנו לאחר שנעבור לקריאה ראשונה.
שגית אפיק
למזג שתיים שעברו ראשונה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אפשר להקריא את הצעת החוק עם התיקונים שהציעה הרשות לניירות ערך.
אריק פרץ
אני מבקש לומר שני משפטים.
אמנון כהן
אני מבין שזה גם ישליך עליכם.
אריק פרץ
כן. לפני שמונה חודשים ועדת הכספים אישרה תקנות שלמעשה מורידות את שיעור הברוקראג' שגופים מוסדיים קשורים יכולים לעשות בבית שלהם לאפס אחוזים. אנחנו באנו עם הצעת חוק בדיוק כפי שרשות ניירות ערך הגיעה אתו, עם 20 אחוזים, וועדת הכספים, בעקבות המלצה של רשות ניירות ערך – בזמנו עורך דין שמשון אלבק חשב שהם יגיעו לאפס אחוזים ולכן אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה כהוראה ל-2009, שזאת השנה הזאת, עם 20 אחוזים ומ-2010 יהיה אפס אחוזים, מתוך תפיסה, מתוך הנחה שרשות ניירות ערך תגיע בסופו של דבר לאפס אחוזים. כיוון שרשות ניירות ערך מתכוונת ל-20 אחוזים, אנחנו מתכוונים להביא לוועדת הכספים בשבוע-שבועיים הקרובים תיקון לתקנות שאנחנו העברנו לפני שמונה חודשים, כך ששיעור הברוקראג' של הגופים המוסדיים הקשורים אצלנו – דהיינו, קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח – יוכלו לעשות בשיעור של 20 אחוזים לשנה הקרובה. במידה שכל הליכי החקיקה יושלמו, אנחנו נהפוך את זה להוראת קבע.
אמנון כהן
כיוונתי לדעת גדולים.
מירב תורג'מן
הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' – מכרז להתקשרות עם חבר בורסה)

1.
תיקון סעיף 18

בחוק השקעות משותפות בנאמנת, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18, אחרי פסקה (8) יבוא:


"(9)
לדון בהתקשרות לביצוע עסקאות בנכסי הקרן כאמור בסעיף 69".


זה לעניין ההסמכה.
היו"ר משה גפני
אם תוכלי לומר מתי יש שינוי ממה שאושר.
מירב תורג'מן
זה כבר שינוי.
היו"ר משה גפני
אנחנו, חברי הוועדה, צריכים לדעת מה השינוי.
מירב תורג'מן
2.
החלפת סעיף 69במקום סעיף 69 לחוק העיקרי יבוא -


"(69)
התקשרות לביצוע עסקאות

(א)
מנהל קרן לא יתקשר עם חברה סוחרת בהסכם לתשלום עמלות מנכסי קרן שבניהולו עבור ביצוע עסקאות בנכסי קרן אלא על פי מכרז. לעניין סעיף זה, חברה סוחרת. חבר בורסה המבצע עסקאות עבור אחרים באחד או יותר מבין אלה: ניירות ערך, אופציות, חוזים עתידיים, ניירות ערך חוץ ומטבע חוץ.

(ב)
מכרז כאמור בסעיף קטן (א) ייערך בהתאם לנוהל שקבע הדירקטוריון ואשר אושר על ידי הנאמן. מפרט המכרז ובחירת הזוכים בו יאושרו בידי ועדת הביקורת והדירקטוריון.
שגית אפיק
גם זה שינוי ביחס למפרט.
אמנון כהן
הרשות קובעת את ההליכים ואת הנהלים של המכרז.
שמשון אלבק
נכון.
אמנון כהן
שלא יובן אחרת.
מירב תורג'מן
(ג)
למרות האמור בסעיף קטן (א) התקשרות לשם ביצוע עסקאות בניירות ערך חוץ ישירות עם חברה סוחרת של חבר בורסה בחוץ לארץ פטורה ממכרז ובלבד שמתקיימים תנאים אלה: אין לחברה זיקה למנהל הקרן, הרשות תקבע בכללים את הנסיבות בהן תיחשב חברה סוחרת כבעלת זיקה למנהל הקרן אלא לעניין הפטור ממכרז. ההתקשרות עמה היא בתנאים שאינם נחותים מהתנאים הטובים ביותר שהוטלו על ידי מתמודד שעמד בתנאי הסף במכרז.

(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 81(ב) רשאי מנהל הקרן להתקשר בהסכם כאמור בסעיף קטן (א) ללא מכרז עם חברה סוחרת שהיא חברה שולטת במנהל הקרן או בנאמן הקרן או חברה בשליטת אדם השולט במנהל הקרן או בנאמן לקרן, להלן בסעיף זה – חברה סוחרת קשורה. חברה סוחרת קשורה למנהל הקרן או חברה סוחרת קשורה לנאמן לפי העניין ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
החברה הסוחרת הקשורה עומדת בתנאי הסף שנקבעו במכרז.

(2)
העמלה שתשולם לחברה סוחרת קשורה עבור ביצוע כל סוג עסקה לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה במכרז עבור ביצוע עסקה דומה.
אמנון כהן
אני רוצה להבין. זאת אומרת שאם אותו גוף קשור רוצה לקבל את השירותים של הגוף הקשור לברוקראג' שלו, בכל מקרה הוא יהיה באותם תנאים של המכרז.
שמשון אלבק
נכון.
דניאל רימון
הוא לא חייב להשתתף במכרז.
אמנון כהן
הוא לא יהיה במכרז, אבל הוא יעמוד בתנאים. בכמה אחוזים?
דניאל רימון
מקסימום 20 אחוזים בחברה קשורה לנאמן ומקסימום 20 אחוזים בחברה שקשורה למנהל הקרן.
אמנון כהן
זה לא כתוב כאן.
דניאל רימון
כלומר, בסך הכל 60 אחוזים.
שגית אפיק
זה כתוב בהמשך.
מירב תורג'מן
3.
ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את ההתקשרות לאחר ששוכנעו כי ההתקשרות אינה פוגעת בעניינם של בעלי היחידות ושתנאיה אינם נחותים מתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

(ה)
מנהל הקרן לא ישלם מנכסי הקרן בשנת כספים של הקרן, חברות סוחרות קשורות למנהל הקרן יחד או לחברות קשורות לנאמן יחד, עבור ביצוע עסקאות בנכסי הקרן סכום העולה על 20 אחוזים מסך העמלות ששולמו מנכסי הקרן באותה שנת כספים עבור עסקאות כאמור. לעניין זה, שנת כספים של קרן, תקופה של 12 חודשים שקבע מנהל הקרן בתשקיף או בדוח לשנת הכספים של הקרן או תקופה קצרה יותר אם משנת כספים הראשונה של קרן חדשה או שנת כספים ראשונה לאחר שמנהל הקרן שינה את שנת הכספים של הקרן.

(6) הרשות תקבע כללים לעריכת המכרז, כללים לעניין תנאי התקשרות עם חברה סוחרת קשורה לרבות לגבי גובה העמלה שתשולם לה עבור ביצוע עסקאות בנכסי הקרן וכללים נוספים הדרושים לביצוע הוראות סעיף זה וכן תנאים בהם יהיה מנהל קרן פטור מעריכת מכרז לשם התקשרות בהסכם כאמור בסעיף קטן (א) לתקופה מוגבלת. כללים שתקבע הרשות לפי סעיפים קטנים (ג)(1) או (ו) יפורסמו ברשומות.
היו"ר משה גפני
למישהו יש הערות?
דניאל רימון
צריך להקריא את סעיף התחולה והוראות מעבר. גם זה רלוונטי משום שסעיף 81 בהצעתו של חבר הכנסת כהן מציעה לתקן ולא צריך לתקן אותה.
היו"ר משה גפני
מה הצעת התחולה?
דניאל רימון
אנחנו מציעים שהתיקונים שהוצעו במסגרת תזכיר הצעת החוק בסעיפים 81(ב) ו-(ד) יבוטלו.
אמנון כהן
סעיף אחד בחוק שלי מתבטל.
שגית אפיק
אתם ממילא מביאים את ההצעה הממשלתית.
דניאל רימון
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
מה שהוקרא לנו עכשיו, מההתחלה ועד הסוף, זה בסדר?
דניאל רימון
חסר עוד סעיף אחד.
היו"ר משה גפני
אבל מה שהיא הקריאה עד עכשיו, בסדר?
דניאל רימון
היא הקריאה מצוין.
היו"ר משה גפני
אם כן, אין דיון עכשיו על מה שהיה כתוב קודם או לא היה כתוב קודם.
דניאל רימון
לא, יש המשך.
היו"ר משה גפני
את רוצה לקרוא את סעיף התחולה.
דניאל רימון
לא רק תחולה. קודם כל אני רוצה לומר שחבר הכנסת כהן בהצעתו הציע לתקן גם את סעיף 81. אנחנו רוצים לומר שתיקון סעיף 81 מיותר וכבר לא נכון.
היו"ר משה גפני
במה שהיא הקריאה יש לנו את סעיף 81?
אמנון כהן
לא. זה בחוק שלי.
דניאל רימון
גם הוא עבר לוועדה לצורך בחינה ומשום מה הוא לא הוקרא.
היו"ר משה גפני
סעיף 81 כבר לא רלוונטי עכשיו.
אמנון כהן
לא רלוונטי.
דניאל רימון
נכון, הוא לא רלוונטי.
היו"ר משה גפני
הוא מופיע במה שהיא הקריאה?
דניאל רימון
לא.
היו"ר משה גפני
אז הוא לא רלוונטי.
דניאל רימון
לא, אבל הוא אומר לתקן את סעיף 81 ואני אומרת לא.
היו"ר משה גפני
איפה הוא אומר את זה?
דניאל רימון
בהצעה שלו.
שגית אפיק
זה מה שכתוב בכחול ולכן צריך לומר את זה לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
היות שאני עובד אצלך, אני אומר לפרוטוקול. אני רוצה לומר לפרוטוקול את עבודת הכנסת. מה שאושר במליאת הכנסת, הצעת החוק שמופיעה כאן בכחול, הצעה שהציע חבר הכנסת אמנון כהן, היא תקפה להצעה הטרומית שאושרה במליאת הכנסת. אנחנו כבר התקדמנו. מה שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה בהכנה לקריאה ראשונה, זה הפך להיות רלוונטי. הכחול נמחק אלא אם כן אנחנו בהצבעה נאמר שאנחנו חוזרים לכחול אבל אנחנו לא הולכים לומר את זה. לכן אין רלוונטיות יותר לכחול.


אני אמרתי את זה לפרוטוקול כדי לחסוך לך.


אם את רוצה להוסיף על מה שהיא הקריאה, בבקשה.
דניאל רימון
רק תחולה.
שגית אפיק
גם את התחולה את לא צריכה, אבל תסבירי.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה בתחולה? כמה זמן?
דניאל רימון
אני רוצה לומר שתיקון סעיף 69 ייכנס לתוקף 12 חודשים לאחר פרסום החוק.
אמנון כהן
אני כתבתי חצי שנה.
דניאל רימון
או שישה חודשים לאחר פרסום כללי הרשות מכוח סעיף זה לפי המאוחר. אני רוצה להבטיח לוועדה שאנחנו מתכוונים במועד הבאת הצעת החוק להביא גם את הכללים ולכן דה פקטו זה יהיה שנה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מוסיפים את זה.
דניאל רימון
ביקשנו גם הוראת מעבר. ביקשנו להוסיף הוראת מעבר לפיה בשנה הראשונה ממועד התחילה לפי סעיף 69 וביחס לקרנות שיחידותיהן הוצאו לציבור ערב יום התחילה, יקראו את הוראות סעיף 69(ה) כמתייחסות לתקופה המתחילה ביום התחילה של סעיף זה ומסתיימת בתום שנת הכספים כהגדרתה באותו סעיף.
היו"ר משה גפני
יש בעיה עם זה?
אמנון כהן
לא.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. מוסיפים את זה. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, היות שאנחנו סומכים עליכם, אנחנו נאשר את הצעת החוק כפי שהוקראה על ידי היועצת המשפטית עם התוספת שאת הוספת. אנחנו לא מביאים את זה למליאה. אני לא מביא את זה למליאה במשך חודש.
אמנון כהן
לא.
היו"ר משה גפני
הם אמרו חודש. בתום החודש אני מביא את זה למליאה בכל מקרה. חבר הכנסת כהן, בסדר?
אמנון כהן
אני רציתי שבועיים.
היו"ר משה גפני
אני אומר שבועיים אבל חודש. זאת הכוונה. אני סומך עליכם.
דניאל רימון
תדע שאין לנו שליטה על הנסחיות.
היו"ר משה גפני
אבל לי יש שליטה ואני אביא את זה.


נציגת משרד המשפטים, בתום חודש אפשר יהיה לסיים את הניסוחים?
דנה נויפלד
זה כמובן תלוי גם ברשות.
שמשון אלבק
אנחנו מתחייבים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות בעניין הזה. אנחנו בטוחים שמשרד המשפטים יטפל בזה.
היו"ר משה גפני
תשתדלו, כי אם לא, אנחנו נמשיך עם הצעת החוק הפרטית ונלך אתה עד הסוף.


אנחנו מצביעים על הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' – מכרז להתקשרות עם חבר בורסה), התש"ע-2009, הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן.


מי בעד לאשר לקריאה ראשונה?

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים