ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/12/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) טיפול באומנויות, התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
4
הוועדה לענייני ביקורת המדינה

4.2.2008


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 144

מישיבת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ו בכסלו תש"ע (2 בדצמבר 2009), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק

למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008, של חה"כ אריה אלדד, חיים אמסלם אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי, אלכס מילר (פ/2905)

החלטה לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת לעניין מקצועות: אוסטיאופתיה, רנטגן ודימות, הבעה ויצירה – מוזמנים רק משרדי ממשלה
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ

רחל אדאטו

אריה אלדד

עפו אגאבריה

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
טלב אלסאנע – חבר כנסת

ד"ר אמיר שנון – ראש האגף לרישוי מקצועות רפואיים – משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

עו"ד אביטל וינר – לשכה משפטית, משרד הבריאות
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
שמרית שקד-גיטלין
רשמה
אתי בן שמחון

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק

למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום רביעי בשבוע – ט"ו בכסלו התש"ע, 2 בדצמבר 2009.

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בנושא: הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון)(הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט 2008, של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי, אלכס מילר .


כפי שהוועדה הזאת נוהגת לעשות, יושב ראש ועדת המשנה לנושאים רפואיים, שעבדה ועסקה מזה חודשיים ימים, מעל 10 ישיבות, עשרות ישיבות.
אריה אלדד
מי סופר כשנהנים...
היו"ר חיים כץ
בעשרות שעות, ומביא למליאת הוועדה את המלצותיה לאחר עשרות דיונים של ישיבות. מאוד נשמח לשמוע איפה זה עומד, מה אתם מציעים.


אדוני, חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה.
אריה אלדד
תודה אדוני היושב ראש. תודה מיוחדת על שהתאמצת כדי שאוכל לחזור ולכהן כחבר בוועדה על מנת שאוכל להמשיך לטפל בחוק הזה, אני יודע שזה לא היה פשוט.


הצעת החוק המקורית של חברי הכנסת, של רוב חברי הכנסת שהגישו את הצעות החוק האלה, עסקה במספר רב של מקצועות. בתצורה הסופית שלו. עסקנו בשבעה מקצועות. בסידרה ארוכה של דיונים הבנו שהמכנה המשותף של מקצועות הבריאות האלה שאנחנו מבקשים להסדיר אותם במסגרת החוק הזה, זה המעמד האקדמי שיש למי שעוסק במקצועות האלה. זה היה אחד הקריטריונים הראשיים שבדקנו בכל מקצוע ומקצוע אם אנחנו יכולים להגן עליו ולעגן אותו במסגרת החוק הזה.

הגענו למצב שבו השלמנו את העבודה, והגענו לסיכומי ניסוח ביחס לכירופרקטורים, ביחס לפודיאטרים, פודיאטרים המנתחים ולקרימנולוגים הקליניים, מספר מסויים של מקצועות שבהם האקדמיזציה עוד לא הגיע לדרגת בשלות, מול המועצה להשכלה גבוהה, מול האוניברסיטאות, מול המכללות שמלמדות אותם, עוד לא הגענו לבשלות במספר מקצועות, כמו – רנטגנאים, מטפלים בהבעה ויצירה ואוסטיאופטים, לגבי מטפלים בהבעה ויצירה כיוון שאני פסלתי את עצמי מלדון, נוכל לשמוע דיווח מחברת הכנסת ד"ר רחל אדאטו שניהלה את הדיונים בסוגיות האלה.


כל המקצועות שלא סיימנו, אנחנו מתכוונים להמשיך ולקיים לגביהם דיונים. מטרת הישיבה היום להבנתי היא להתקדם בחקיקה, במה שגמרנו והסכמנו. יש ארבעה מקצועות לגביהם הסכמנו, נוכל אם מליאת הוועדה תאשר אותה, נוכל להעלות אותו להצבעה במליאה. כמו שעשינו קודם לארבעת המקצועות הראשונים נוכל להוסיף עוד ארבעה בשלב הזה. ועדת המשנה תמשיך לדון בשלושת המקצועות האחרים. אנחנו מבקשים היום לפצל את הדיון בהם, שהדיון בהם מתארך יותר מהדיון בחוק העיקרי.
אורלי לוי אבקסיס
מה זה אומר מבחינת חקיקה ומבחינת זמן? כמה זה עלול להתעכב?
היו"ר חיים כץ
שנתיים, עשר שנים, מה זה משנה?
אריה אלדד
אינני יודע כי זה לא תלוי בנו, זה תלוי במל"ג.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו בעצם הארכנו להם את הזמן לעוד ארבעה חודשים על מנת שהם יסדרו ויגיעו להסכמות גם עם המל"ג. השאלה בתום ה-4 חודשים האלו אפשר יהיה להעלות את זה במליאה כחלק מאותו חוק עיקרי?
אריה אלדד
אם המל"ג תעשה את מלאכתה ותשלים את ההכרה האקדמית באותם מקצועות, ויבוא לשולחן הזה, נקבל את ההכרה, נוכל ללכת הלאה. זה לא תלוי רק בנו. אנחנו את שלנו נעשה. יכול להיות שלגבי מקצוע מסויים נוכל לגמור בעוד חודש, ומקצוע אחר יקח חצי שנה או שנה, אינני יודע, זה לא תלוי בנו. לכן, חבל בגלל אותם מקצועות שבהם עדיין המל"ג לא סיים את ההכרה בהם - - -
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מחריגים אותם בעצם.
אריה אלדד
אנחנו מפצלים אותם. תהליך הפיצול אומר שלא נצטרך לגביהם להתחיל מקריאה טרומית וקריאה ראשונה. נוכל להביא אותם לוועדה לקריאה שנייה ושלישית, לאשר אותם בוועדה בשנייה ושלישית, ולהעלות אותם למליאה. זה נוהל הפיצול, זה היתרון שטמון בו, שלא צריך להתחיל מאפס ונוכל להתקדם מהמקום שעצרנו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
אריה אלדד
אני מבקש להכניס לחוק במתכונת שתעלה למליאת הוועדה בדיון בשבוע הבא את הכירופרקטורים, את הפוידאטרים, את הפודיאטרים המנתחים ואת הקרימינולוגים הקליניים, ולפצל את האוסטיופטים, את המטפלים בהבעה ויצירה ואת הרנטגנאים.
היו"ר חיים כץ
הוועדה תמשיך בפעילותה לקידום 3 המקצועות האלה.
אריה אלדד
ועדת משנה, כמו כל דבר זמני בארץ נמשך לנצח.
היו"ר חיים כץ
תמשיך בפעילותה במטרה לסיים את שלושת המקצועות האלה. מי בעד הפיצול ירים את ידו?

תודה רבה. מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד, אז אנחנו מפצלים ונביא את זה בשבוע הבא להצבעה לקריאה שנייה ושלישית. מודים לכם.
שמרית שקד גיטלין
רק נזכיר שההחלטה טעונה אישור מליאת הכנסת. אנחנו מעבירים את החלטת הפיצול למליאת הכנסת.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים