ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2009

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 26) (מניעת פיטורים מחזוריים), התש"ע-2009, חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

30.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 137

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ג בכסלו תש"ע (30 בנובמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
1. הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת מוחמד ברכה, חבר הכנסת חנא סוייד, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת חיים אורון, חבר הכנסת אברהים צרצור, חבר הכנסת אריה אלדד (פ/1126).

2. הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-2009, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבר הכנסת חיים כץ (פ/1248).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
עו"ד דבורה אליעזר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

רבקה ורבנר – יחסי עבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שי סומך – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד מאירה בסוק – לשכה משפטית, נעמ"ת

עירית גזית – ויצ"ו ישראל

אלי יריב – הסתדרות העובדים החדשה

אהוד מנור – מזכיר איגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן-שבת

אור רוזנמן – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
1. הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת מוחמד ברכה, חבר הכנסת חנא סוייד, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת חיים אורון, חבר הכנסת אברהים צרצור, חבר הכנסת אריה אלדד (פ/1126)
2. הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-2009, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבר הכנסת חיים כץ (פ/1248)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י"ג בכסלו התש"ע, 30 בנובמבר 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-2009, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת חיים כץ.


יש הצעה מקבילה, אבל אף אחד מהמציעים אינו נמצא פה.
שלי יחימוביץ
היא לא מקבילה.
היו"ר חיים כץ
היא לא כל כך מקבילה, אנחנו לא נדון בה היום. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שלך ושלי באה לפתור את אחת מצורות ההעסקה היותר מקוממות ונצלניות שקיימות במשק.


מדובר על פיטורים אחת לפרק זמן מסוים כדי להימנע מיחסי עובד-מעביד, בפועל, וכדי שהעובד לא יצבור רצף זכויות פנסיוניות וזכות לפיצויי פיטורים, ועוד כהנה וכהנה זכויות.


איך עושים את זה? קוראים לזה פיטורים עונתיים. זאת לא עבודה עונתית, אנחנו לא מדברים פה על קטיף תפוזים שמתרחש בעונה חקלאית מסוימת, אלא על עבודה שמתמשכת באופן טבעי ברצף על פני כל ימות השנה.


דוגמה קלסית היא אצל עובדי הניטול בנתב"ג, יש כאלה מהם שעובדים כבר כמעט 20 שנה - הם סבלים בפועל - הם פשוט מפוטרים אחת לשמונה-תשעה חודשים ומוחזרים לעבודה, וחוזר חלילה, ולא מצליחים לצבור רצף של זכויות. ברור שבתקופת הפיטורים הם גם לא מצליחים לפרנס את משפחתם.


זה עבר לצערי גם למורים - אותם מורים שלא מועסקים בידי עיריות או משרד החינוך אלא בידי חברות כוח-אדם שהוקמו כדי לספק "שירותי חינוך". כלומר, הם עובדים תשעה חודשים, ואז בחופש הגדול הם מפוטרים ומוחזרים שוב לאותו בית-ספר, גם אם הם מורים מעולים. אנחנו כל הזמן מדברים על השכר הנמוך של מורים ועל ניצול שלהם. הם זה תחתית החבית. בשביל מורה כזה שמפוטר בפיטורים עונתיים – מורה רגיל שמועסק דרך משרד החינוך זה פסגת החלומות והתקוות.


אנחנו מדברים על עוד כל מיני סוגים של עובדים שמועסקים באופן הנצלני הזה, והצעת החוק הזאת מבקשת באמת לשים קץ למנהג הזה ולמשוך את האינסנטיב של המעסיק לבצע את הפיטורים האלה, כי אם הוא יהיה מחויב לרצף זכויות, זה ישתלם לו פחות לעשות את הדבר הזה.


לעניין הדיון היום, התמ"ת הציע, ובצדק רב, שאחרי שנאשר את החוק היום בהצבעה בקריאה ראשונה, אנחנו נקיים דיון לא פורמלי – שלא במסגרת הוועדה – גם של המציעים, גם בהשתתפות המעסיקים, גם בהשתתפות ההסתדרות, גם בהשתתפות האוצר, התמ"ת, משרד המשפטים, כל הגורמים, ונגיע יחד להסכמות כמו שאנחנו רגילים לעשות בחוקים שנוגעים לענייני עבודה.
היו"ר חיים כץ
מתאים לכם?
דבורה אליעזר
כן.
שלי יחימוביץ
ואני כמובן בעד.
היו"ר חיים כץ
אם זה מתאים לכם, אנחנו נעבור להקראה.
דבורה אליעזר
אדוני, בכל מקרה, אם אפשר להגיד כמה מלים בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
אולי נשמור את זה לקראת קריאה שנייה ושלישית?
דבורה אליעזר
משהו לפרוטוקול.
שלי יחימוביץ
אולי חשוב.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול, בבקשה.
דבורה אליעזר
מה שחשוב לי שיובהר, וגם יובהר בדברי ההסבר להצעת החוק, שכמובן הצעת החוק באה ליישר מצב ולא לגרוע ממצב שנקבע בפסיקה, כי כבר יש פסיקה של בית-הדין לעבודה בעניין הזה, וכמובן שאנחנו עוד לא בחנו לעומק את ההשלכות של ההגדרות שנקבעו היום בחקיקה ועד כמה הן גורעות או לא גורעות מהמצב הפסיקתי הקיים.


לכן, אנחנו מבקשים שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי לפחות בדברי ההסבר להצעת החוק.
שלי יחימוביץ
בהחלט.
נועה בן-שבת
את מתכוונת למספרי הימים שמובאים בחשבון, למשך התקופות.
דבורה אליעזר
בדיוק.
שלי יחימוביץ
שהצעה זאת אינה גורעת אלא רק מוסיפה לפסיקה הקיימת.
נועה בן-שבת
הבעיה שצריך בסופו של דבר לנסח את זה כך שהיא לא תגרע אלא באמת תוסיף.
שלי יחימוביץ
כולנו רוצים בזה.
משה מטלון
אל"ף, אני תומך, על פניו, בעניין. אני רק רוצה להעלות כמה שאלות, שאני משער שלקחתם אותן בחשבון אבל אולי כדאי להתעכב עליהן – אני לא יודע אם זה בשלב הזה או בשלב הבא – אבל אני רוצה בכל אופן להעלות אותן. אתם תנחו אותי, ואני אומר את זה כי אינני יודע אם זה בשלב הזה – זה מתוך חוסר ניסיון בעבודת הכנסת.


לפעמים אנחנו מגישים הצעות חוק שהן באות להיטיב עם העובדים ולטייב את מצבם, ובצדק רב, אבל אנחנו יכולים מצד שני ליצור אצל המעסיקים אינסנטיב לא להעסיק, ואולי אנחנו יכולים להגדיל פה או ליצור איזושהי אבטלה, כי אנשים או מעסיקים יבחרו בדרך שלא להעסיק ואז אנחנו יוצרים גם אבטלה.


אני חושב שתמיד כשאנחנו באים לחפש דרך להיטיב את מצבם של העובדים, אנחנו צריכים לקחת גם את הסוגיה הזאת בחשבון, במקרה הזה בוודאי. השאלה אם זה בשלב הזה.
היו"ר חיים כץ
בשלב הבא. תודה רבה, נעבור להקראה.
אור רוזנמן
"הצעת חוק פיצויי פיטורים (מניעת פיטורים מחזוריים), התש"ע-2009
תיקון סעיף 1

1. בחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963, בסעיף 1(א)

(1) אחרי "ברציפות" יבוא "או שעבד שתי תקופות מחזוריות בשתי שנים רצופות";

(2) בסופו יבוא:

"תקופה מחזורית" – תקופת עבודה לפי התקשרות לתקופה קצובה, שמשכה לא יותר משמונה

חודשים רצופים בשנה אחת, ושבמהלכה עבד העובד לפחות 120 יום;"
נועה בן-שבת
נצטרך לבדוק עדיין את כל השאלות שנוגעות למשך התקופה וכולי.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. מי בעד, ירים את ידו?

הצבעה
בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת חוק פיצויי-פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט-2009, נתקבלה בקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שכל חברי הכנסת שנוכחים פה הצביעו בעד, ואין מתנגדים, ההצעה התקבלה והיא תעבור למליאה לקריאה ראשונה. בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית נעשה את העבודה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.


(הישיבה ננעלה בשעה 09:45).

קוד המקור של הנתונים