ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/11/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

25.11.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ח' בכסלו התש"ע (25 בנובמבר 2009), שעה 10:40
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
לילי פיינטוך, מנהלת אגף תקציבים, משרד הפנים

אלי אלפסי, תקציבן, מינהל אוכלוסין, משרד הפנים

נעמה פלאי, ממונה על כניסות לישראל, משרד הפנים

יעקב ברקאי, רכז ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת

אילן ביטון, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בשינויים בתקציב לשנת 2009.
אמנון כהן
יש פנייה של משרד הדתות? אם אין, אני אצביע נגד.
היו"ר משה גפני
תצביע נגד. בפנינו שלוש העברות. אנחנו לא נעשה את כל החוברת הזאת אלא את זה נעשה כבר בשבוע הבא. יש שלוש העברות שאמרנו שנעשה אותן היום או לפחות נשתדל לעשות אותן היום.


הגיעה פנייה של משרד הפנים. אתה יכול להצביע נגד.
אמנון כהן
אני אצביע נגד.
היו"ר משה גפני
תצביע נגד. פנייה של משרד הפנים.

פנייה מספר 424 – משרד הפנים.


יש מי שיסביר את הפנייה? אני אומר לכם למה אני רואה את זה כדחוף.
אמנון כהן
אני לא רואה כלום כדחוף. רק דתות אני רואה עכשיו כדחוף.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד לך, אחרי שקיבלת את מה שרצית קודם, עכשיו אתה משתולל.


אני אומר למה דחוף לי להביא את הפנייה. תסבירי ואני מקווה שאחרי ההסבר שלך חבר הכנסת אמנון כהן יצביע נגד.
לילי פיינטוך
אין הרבה מה להסביר. מדובר כאן על החזרה של 71 מיליון שקלים לסעיף מענקי איזון. זה היה כסף שלנו. בתחילת השנה בגלל אישור תקציבי שהגיע מאוחר יותר, הלווינו לאוצר כסף ועכשיו האוצר מחזיר לנו. הלווינו לאוצר כסף לצורך דברים כמו עופרת יצוקה.
אמנון כהן
הרשויות קורסות ואתם מלווים כסף לאוצר?
לילי פיינטוך
זה כל הסיפור.
היו"ר משה גפני
למה באמת שר הפנים – אני מסביר את השאלה של חבר הכנסת אמנון כהן – בשעה שהרשויות קורסות הוא מלווה כסף?
לילי פיינטוך
אני אסביר למה, כי היה נושא כמו עופרת יצוקה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 424 - אושרה פה אחד

פניות מספר 343 ו-350 – תעודות זהות חכמות


שאלנו אותם לגבי תעודות הזהות החכמות. הם באו להסביר ואם ההסבר יניח את דעתנו, נצביע על זה.
נעמה פלאי
זה כן תעודות הזהות וזה כולל את הביומטרי. הצעת החוק שנוגעת לנושא הזה אמורה להידון היום פעם נוספת בוועדת המדע, בעקבות תיקון שביקשה הממשלה, תיקון שמקובל על הממשלה והוא יידון היום בוועדת המדע. ככל הנראה יצביעו על החוק.
אמנון כהן
זה יהיה בהתנדבות ולא תהיה חובה.
נעמה פלאי
ככל הנראה יצביעו על החוק בשבוע הבא. מה שהוכנס כרגע להצעת החוק זה שבכל מקרה בהצעת החוק נקבע שהתחולה של החוק הזה תהיה הדרגתית ותהיה תקופת מבחן מסוימת שהשר יקבע אותה בצו, בהתייעצות עם כל הגורמים שנקבעו. ההסכמה כרגע נוגעת לזה שתקופת המבחן נקבעה באופן מפורש בחקיקה עצמה כתקופת מבחן של שנתיים.
אמנון כהן
זה ההסדר החדש?
נעמה פלאי
זה ההסדר החדש שהולך להידון היום בוועדת המדע. הביומטריה תינתן לתושב שיסכים. זאת אומרת, תקופת המבחן תהיה תקופת מבחן למי שיסכים להיכלל במאגר הביומטרי. זה עיקר השינוי שהוכנס.
אמנון כהן
מה יהיה אחרי שנתיים?
נעמה פלאי
אחרי שנתיים תצטרך להתקבל החלטה חדשה על ידי שר הפנים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני מקבל את ההסברים שלכם. זה בסדר. אני רק דוחה את ההצבעה. אתם לא צריכים לבוא יותר. אנחנו נצביע אבל נצביע רק אחרי שוועדת המדע תאשר את השינוי. אתם לא צריכים את הכסף קודם. אם אתם צריכים את הכסף קודם, זאת אומרת, אתם הולכים לעשות את זה בלי אישור של ועדת המדע, אני לא נותן את ידי לכך. תאם הבעתם את עמדתכם, אני תומך בעמדה שלכם, אני רק אצביע על זה – אדוני מנהל הוועדה – אחרי שזה יאושר בוועדת המדע. אז אנחנו נאשר את זה כאן.
נעמה פלאי
הדיון היום בוועדת המדע מתקיים בשעה 2:00.
היו"ר משה גפני
בסדר. בעזרת השם נאשר את זה ביום שני.
אמנון כהן
אחר כך זה יבוא למליאה.
נעמה פלאי
זה אמור להגיע בשבוע הבא.
אלי אלפסי
אנחנו בחודש נובמבר ויש הרבה דברים שצריך לעשותם. כדי לעשותם, צריך את הכסף הזה. הדברים לא מחכים לנו. יש הרבה דברים לעשות, תחנות, לצאת למכרזים וכולי.
היו"ר משה גפני
טוב. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 343 ו-350 - אושרו פה אחד

אני מבקש רביזיה. אם ועדת המדע תאשר את זה, אני אבטל את הרביזיה שלי. תודה רבה. אם זה יאושר בוועדה, אני מסיר את הרביזיה. אם לא יאושר, יש את הרביזיה.

ביטחון. תשובות.
יעקב ברקאי
אדוני היושב ראש שאל אתמול ארבע שאלות. השאלה הראשונה בנוגע לחיבור בסיסי צה"ל למכוני טיהור השפכים, מט"שים. כמו שאמרתי אתמול, במהלך 2010 הנושא יוסדר. התחלנו איזשהו סוג של משא ומתן עם משרד הביטחון, כפי שציינתי אתמול.
היו"ר משה גפני
יש דד ליין?
יעקב ברקאי
לא נקבע דד ליין.
היו"ר משה גפני
אני רוצה דד ליין. אני רוצה לדעת מה תאריך היעד ואני רוצה שיבוא לכאן בעת ההעברה הזאת נציג משרד הביטחון.
יעקב ברקאי
השאלה השנייה הייתה לגבי ניטור תחנות דלק צה"ליות. לא הצלחתי לקבל תשובה רצינית. להבנתי הבעיה היא הניטור עצמו. זאת אומרת, פקחים של המשרד להגנת הסביבה לא יכולים להיכנס לבסיסי צה"ל ולנטר את התחנות. עיקר הבעיה היא בכניסת פקחי המשרד להגנת הסביבה לנטר את נושא הדלקים בקרקע. משרד הביטחון אמר שהוא יפתור את הבעיה הזאת במהלך השנה הקרובה.


השאלה השלישית הייתה לגבי מעבר בסיסי צה"ל לנגב. כפי שעניתי אתמול, אני חושב שנתתי תשובה מספקת ואני חוזר עליה. במסגרת מה שרלוונטי כרגע, קריית ההדרכה, במסגרת המכרז, יש שם פרק של בנייה ירוקה שתהיה חלק מהניקוד לבחירת הזוכה.
היו"ר משה גפני
מיגון הניוד.
יעקב ברקאי
לגבי מיגון הניוד, כפי שעניתי אתמול, אני עדיין לא יודע לומר.
היו"ר משה גפני
עד יום שלישי אני מבקש לקבל תשובות יותר מפורטות ותביא את נציג משרד הביטחון. השאלות הן רציניות ואני מקווה שגם התשובות יהיו רציניות. הסיכום היה שמיגון הניוד יהיה בתוך הכסף הזה. הנושא של ה-דד ליין, אני חייב לגבי העניין הזה של זיהום מקורות המים. אני חייב תשובה של דד ליין.


תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים