ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/11/2009

שונות., החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון)(תיקון), התש"ע-2009, פניית חה"כ אברהם מיכאלי., הקמת ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב - 2002., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר-היום בנושא: דה לגיטימציה תקשורתית - ציבורית לאוכלוסיית העולים מחבר העמים בעקבות הרצח של משפ' אושרנקו, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק., חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 37), התש"ע-2010, חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הכנסת

23.11.09


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 49

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ו' כסלו התש"ע (23 בנובמבר 2009), שעה 10:30
סדר היום
1. בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצ"ח חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (מ/412), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה – הצבעה

2. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 36)(צמצום החסינות בפני חיפוש בשל עבירת ביטחון), התשס"ח-2008 (כ/235), הצעת חה"כ עתניאל שנלר – החלת דין רציפות

3. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "דה לגיטימציה תקשורתית-ציבורית לאוכלוסיית העולים מחבר העמים בעקבות הרצח של משפ' אושרנקו", של ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ

4. החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם)(תיקון)(תיקון), התש"ע-2009, פניית חה"כ אברהם מיכאלי

5. הקמת ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

6. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009
7. שונות
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

דני דנון

נסים זאב

דב חנין

מנחם אליעזר מוזס

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

מאיר שטרית

נחמן שי

עתניאל שנלר
מוזמנים
איל ינון, מזכיר הכנסת

דיאנה מגנאג'י, ראש מטה שר התקשורת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצ"ח חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (מ/412), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה – הצבעה
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר היום - בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצ"ח חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (מ/412), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.


בדיון הקודם התבקשתי על ידי נציגי סיעת ישראל ביתנו מספר ימים לבדיקה שלהם מול יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט את נושא הסכמתו. הודעתי שבמידה שמבקשים להודיע משהו חדש, הם מתבקשים לעשות את זה עד תחילת הישיבה היום. לא קיבלתי מהם שום הודעה אחרת, ולכן אני חושב שאפשר להצביע על הבקשה. מי בעד להעביר את החוק לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה? מי נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – 2
בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצ"ח חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (מ/412), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – רוב. נגד – אין, נמנעים – 2. הבקשה אושרה, תודה רבה.
מאיר שטרית
אדוני, אני קודם כל מודה ליושב ראש ועדת הכנסת על הפעולה שלו. אני רק רוצה לומר, שלא נעשתה פה שום פעולה חריגה, ואסביר מדוע; חוק חתימה אלקטרונית נדון ואושר בוועדת המדע בעבר. התיקון לחוק שעכשיו מביאים- -
ארבל אסטרחן
משותפת. הוא נחקק לראשונה בוועדה משותפת.
מאיר שטרית
בראשות ועדת המדע. אבל מאז ועדת המדע קיבלה ביסוס, ואין שום סיבה בעולם שתוכל לשקול להעביר אותה לוועדה אחרת, אחרי שנדונה בוועדה בראשות ועדת המדע. לכן התפלאתי בכלל שיש ספקות.
היו"ר יריב לוין
אני אמרתי גם בישיבה הקודמת שאני חושב שנכון וראוי להעביר לוועדות שיש להן האפשרות לדון בדברים יותר מהר, לנסות להעביר אליהן את הצעות החוק- -
מאיר שטרית
אני מודה לך, אדוני היושב ראש, ומבקש שתנהג כך לאורך הדרך, כי הוועדה שלנו, תסלח לי שאני אומר לך, מובטלת, בעוד שבוועדות אחרות, אנשים מחכים לחוקים שלהם חודשים, ואין שום סיבה בעולם שנושאים שיש להם היבט מדעי לא יעברו לדיון בוועדה שלנו, שבהם אנחנו חסרי עבודה – ועדות אחרות נמצאות. אני יכול לעשות לעצמי חיים קלים – לסגור את העסק, להגיד ליושב ראש: תשמע, בוא נבטל את הוועדה. יש עוד כמה ועדות כאלה, אגב - ועדת הקליטה ועוד, אז בוא נסגור את העסק. אלא אם נותנים לוועדה לעבוד, ואני לא רואה שום יתרון לוועדה אחרת על פני חברים בוועדת חוקה. זה אותם חברי כנסת גם בוועדות האלה וגם באלה, ואין שום סיבה שלא יהיה לנו פול ווליום של עבודה – אנחנו יכולים לתרום לעבודת הכנסת.
ציון פיניאן
תעשה הפרטה לוועדה...
מאיר שטרית
אני רוצה לעבוד.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.

2. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 36)(צמצום החסינות בפני חיפוש בשל עבירת ביטחון), התשס"ח-2008 (כ/235), הצעת חה"כ עתניאל שנלר – החלת דין רציפות
היו"ר יריב לוין
נעבור לנושא השני על סדר היום - הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 36)(צמצום החסינות בפני חיפוש בשל עבירת ביטחון), התשס"ח-2008 (כ/235), הצעת חה"כ עתניאל שנלר.


הבקשה היא להחיל דין רציפות על הצעת החוק שנדונה בכנסת הקודמת. היה כאן דיון קודם. בעקבותיו קיים חבר הכנסת שנלר שורה של שיחות, והגיע, אני מבין, למספר סיכומים, בבקשה.
עתניאל שנלר
במשפט אחד – אנחנו נעלה בדיונים לקראת הקריאה השנייה והשלישית נוסחים אחרים שיבטאו שמדובר רק בעברות של בגידה או ריגול או/ו דברים אחרים שנסכם, ולא בתפישה הרחבה יותר שהיתה קודם.
היו"ר יריב לוין
תודה. מישהו מבקש להתייחס? ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
אגיד בקצרה, כי זה באמת דיון חוזר לדיון שקיימה הוועדה הזו כבר בחודש יוני; מדובר בהחלת דין רציפות על הצעת החוק שהציע חבר הכנסת שנלר בכנסת הקודמת ואושרה בקריאה הראשונה אז. מדובר בתיקון לסעיף בחוק החסינות, שעוסק בחסינות בפני חיפוש. כיום הסעיף הוא רחב, מאפשר לחברי הכנסת חסינות רחבה בפני חיפוש, כאשר לוועדת הכנסת יש סמכות להסיר את אותה חסינות, ומה שמוצע בהצעת החוק, ופורמלית זה הנוסח שמאשרים לגביו את הרציפות, מוצע מנגנון, שלפיו שופט של בית משפט עליון יוכל להורות, כאשר יש יסוד לחשד שחבר הכנסת חשוד בעברה מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, ותנאי נוסף הוא שהחיפוש הכרחי מטעמי ביטחון המדינה, שלא תחול אותה חסינות בפני חיפוש וניתן יהיה לקיים חיפוש אצל חבר כנסת בהתאם לכללים שחלים לגבי כל אדם.


עוד מוסיפה הצעת החוק, שבקשה לבית המשפט העליון למתן צו כזה תוכל להיות מוגשת על ידי המפכ"ל או ראש השב"כ באישור היועץ המשפטי לממשלה, ויו"ר הכנסת ייודע על בקשה כזו. זו ההצעה שעברה בנוסח של הקריאה הראשונה, שלגביה מתבקשת הרציפות.
שלמה מולה
אני מבין שיש תיקון בהצעת החוק.
עתניאל שנלר
בגלל השיחות שעשינו משנים את זה, רק אי אפשר פורמלית לשנות כאן את החוק. הוועדה צריכה לדון.
היו"ר יריב לוין
צריך יהיה לדון בהכנה לשנייה ושלישית. כרגע אנחנו לכאורה מאשרים את הקיים.
שלמה מולה
אבל הדיון יהיה פה.
ארבל אסטרחן
כן, זה יחזור לוועדת הכנסת.
עתניאל שנלר
חבר הכנסת מולה, הוא יחזור על מנת לדון על הנוסח שנתתי לך עכשיו.
היו"ר יריב לוין
תודה. מי בעד החלת דין רציפות? מי נגד? נמנעים?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

החלת דין הרציפות אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד - פה אחד. אין נגד, אין נמנעים. אושר פה אחד, ויעלה למליאה. תודה.

3. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "דה לגיטימציה תקשורתית-ציבורית לאוכלוסיית העולים מחבר העמים בעקבות הרצח של משפ' אושרנקו", של ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי, קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "דה לגיטימציה תקשורתית-ציבורית לאוכלוסיית העולים מחבר העמים בעקבות הרצח של משפ' אושרנקו", של ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ.


במליאה הוצע להקים ועדה משותפת לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ולוועדת החינוך, התרבות והספורט. יושבי ראש שתי הוועדות סיכמו כי ההצעה תועבר לדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, והדיון בנושא ימוצה בישיבה משותפת לשתי הוועדות. לכן באופן פורמלי אנו נעביר את ההצעה לדיון בוועדת העלייה והקליטה, על-פי מה שמוצע כאן. חבר הכנסת מולה, בבקשה.
שלמה מולה
אני חושבת שההצעה לסדר הזו צריכה להיות נדונה בוועדה המשותפת בין ועדת החינוך והקליטה. מאחר שחברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ לא נמצאת בארץ, היא ביקשה ממני לייצג אותה, ולבקש שוועדת הכנסת כן תקבל החלטה שהוועדה תהיה ועדה משותפת של חינוך וקליטה.
זאב אלקין
לדיון בהצעה לסדר?
שלמה מולה
למה לא? אני אגיד לך למה אני חושב - שזה לא מדובר בנושא קליטה מובהק, זה לא מדובר רק בנושא עלייה מובהק, לכן אני חושב שראוי ששתי הוועדות יחד יקיימו דיון. מה רע בזה? למה זה מפריע?
זאב אלקין
זה לא מפריע, אבל אני לא זוכר דבר כזה, שלהצעה לסדר הקימו ועדה משותפת.
שלמה מולה
זה לא ועדה משותפת. שיהיה דיון בשתי ועדות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, העניין הוא רק טכני. הסיכום היה שבאופן פורמלי נעביר את הנושא לוועדת העלייה והקליטה, אבל יושבי ראש שתי הוועדות, הן העלייה והקליטה והן החינוך, סיכמו ביניהם והודיעו לנו שיושב ראש ועדת העלייה והקליטה יזמן דיון משותף של שתי הוועדות יחד לדיון בעניין הזה.
שלמה מולה
מקובל עליי.
היו"ר יריב לוין
אנו נצביע באופן פורמלי על ההעברה לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בשים לב להודעה המשותפת של שני ראשי הוועדות, שנמצאת כאן בפנינו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

העברת הנושא לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. תודה.
5. הקמת ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מיכאלי עוד לא הגיע, אז נעבור לנושא החמישי ואז נחזור לרביעי. הנושא החמישי - הקמת ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002. ארבל, בבקשה, אם את יכולה כמה מילים להבהרה, מדוע נדרשת הוועדה הזו.
ארבל אסטרחן
חוק נתוני אשראי מ-2002 קובע שתהיה ועדה סטטוטורית, שתהיה ועדה משותפת לוועדת כלכלה וועדת חוקה. החוק נותן לה תפקידים; היא יכולה לקבוע תקנות, אגרות ותשלומים לפי החוק, וכתב יו"ר ועדת הכלכלה, שהגיעה אליו משר המשפטים בקשה לאשר תקנות לשירות נתוני אשראי, זה דבר שמחייב את אישור הוועדה המשותפת, וזהו – הוועדה הזו נדרשת רק להקים את הוועדה המשותפת, ולקבוע את ההרכב שלה, בהתאם לקבוע בחוק.
היו"ר יריב לוין
תודה. אני קיבלתי מראשי הוועדות את ההרכב המוצע הבא: מטעם ועדת הכלכלה: חבר הכנסת אופיר אקוניס, שיכהן כיושב ראש, כרמל שאמה, חמד עמאר, רוברט טיבייב, ישראל חסון. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: חברי הכנסת אורי אורבך, אברהם מיכאלי, אופיר פינס-פז, טלב אלסאנע ומיכאל בן-ארי.


אני מביא לתשומת לבכם שיושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט סבר שיש אולי להקטין את הוועדה, אבל על מנת שלא נתחיל את כל התהליך שוב, של לחפש ולבקש שמות, אני מציע לאשר את ההרכב כפי שהוא, אלא אם ישנן הערות או התייחסויות.
זאב אלקין
מעשית הוא צדק, אבל זו לא סיבה להמתין.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את ההרכב המוצע? נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הקמת ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002, אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד, תודה.
4. החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם)(תיקון)(תיקון), התש"ע-2009, פניית חה"כ אברהם מיכאלי
היו"ר יריב לוין
אעבור לנושא הרביעי על סדר היום – החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם)(תיקון)(תיקון), התש"ע-2009, פניית חה"כ אברהם מיכאלי. בבקשה.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, תודה. קודם כל, אני מתנצל על האיחור. נמצאים פה חברי פרלמנט מצרפת, ישבנו אתם, וזה חשוב מאוד למדינת ישראל, המסרים שהעברנו להם.


הנושא הזה נדון כבר בוועדות כנסת כבר מספר פעמים. מדובר פה בהחזרת דבר שהיה כבר לחברי כנסת - לקחו להם את זה באיזו הזדמנות, ואחר כך תיקנו את הטעות. מדובר פה בחכ"לים.
שלמה מולה
מדובר בחברי כנסת שהורשעו?
אברהם מיכאלי
לא. היתה החלטה שבסוף תוקנה, כי היא היתה החלטה לא נכונה מבחינה משפטית. ארבל תסביר את זה.
שלמה מולה
אם מדובר בחברי כנסת שהורשעו, נמצאים בכלא- -
ארבל אסטרחן
לא, אני אסביר. בשנת 2007 החליטה ועדת הכספים לגבי נושאי המשרה שבסמכותה, שזה נשיא, ראש ממשלה, שרים ונושאי משרה שיפוטית, ובעקבותיה ועדת הכנסת לגבי נושאי המשרה שבסמכותה, שזה חברי הכנסת, שתי הוועדות הללו קיבלו החלטה, שלפיה, נושא משרה לשעבר שהורשע בעברה פלילית, ובתקופת הכהונה או לאחריה, ובית המשפט קבע שיש עם העברה קלון, יישללו ממנו כל התשלומים הנלווים לקצבה. כלומר בפנסיה עצמה לא נוגעים, אבל אם יש תשלומים נלווים, למשל, אם זה חבר כנסת לשעבר, אז יש תשלומי טלפון ועיתון. אם זה יו"ר כנסת, זה גם לשכה. ראש ממשלה – זה גם לשכה. אם זה נשיא – יש זכויות נוספות. כל התשלומים הנלווים לקצבה יישללו לאחר ההרשעה. ההחלטה הזו התקבלה, כאמור, בשנת 2007, ואז נקבע שזה יחול גם על מי שהורשע בעבר, לפני 2007.


לאחרונה בחודש אוגוסט החליטה ועדת הכספים לגבי נושאי המשרה שבסמכותה להשאיר את ההחלטה בתוקף, אבל שהיא תחול רק לגבי נושאי משרה שהורשעו מעת קבלת ההחלטה המקורית ואילך.
אברהם מיכאלי
כלומר תחולה רטרואקטיבית.
ארבל אסטרחן
זה לא בדיוק רטרואקטיבית, כי לא שללו תשלומים אחורנית, אבל מה שהחליטה כעת ועדת הכספים לגבי נושאי המשרה שבסמכותה – נשיא, ראש ממשלה, שרים ונושאי משרה שיפוטית, בעצם לתקן את אותה החלטה מ-2007, ולקבוע בה שהיא תהיה רלוונטית רק לגבי מי שהורשע מאז שהתקבלה ואילך.


כעת מציע חבר הכנסת מיכאלי, בעצם שוועדת הכנסת תעשה התאמה לגבי נושאי המשרה שבסמכותה, שזה חברי הכנסת לשעבר, וגם כן, תתקן את אותה החלטה מ-2007, ותחליט שהשלילה תיעשה רק לגבי שהורשע מ-2007 ואילך. כמובן, שתשלומים שנשללו, לא יוחזרו, אלא ישולמו מכאן ולהבא.


אני יכולה לציין שמבחינת חברי כנסת לשעבר, יש עשרה חברי כנסת לשעבר שנשללו מהם תשלומים. שניים הורשעו ונקבע לגביהם קלון – שניים מתוך העשרה – אחרי ההחלטה מ-2007, כלומר היא לא תחזיר להם תשלומים, אבל לגבי שמונה, זה אומר שמכאן ולהבא, אם ועדת הכנסת תחליט לקבל את ההצעה, ישולמו להם תשלומי טלפון ועיתונים.
היו"ר יריב לוין
אם אני מבין נכון, המשמעות של ההצעה היא שבעצם נוהגים כפי שנהוג בכל שאר הנושאים, ומייצרים האחדה להחלטה שישנה ביחס לנושאי המשרה שבסמכות- -
אברהם מיכאלי
מכיוון שוועדת הכספים לא יכלה לאשר לח"כים- -
היו"ר יריב לוין
אז אנחנו צריכים לעשות את זה במקביל, כדי שלא ייווצר מצב ששם ישנה קביעה שונה ממה שיש אצלנו. התייחסות, בבקשה.
שלמה מולה
ידידי חבר הכנסת מיכאלי, דעתנו לא נוחה עם הסיפור הזה. לא הייתי רוצה שדווקא כחברי כנסת נסתתר מהחלטות של שרים וראשי ממשלה ונשיאים ואחרים. ואם החמירו, ואני חושב שללכת עכשיו לחפש אחרי חבר כנסת לשעבר שהורשעו לפני 10 שנים, 15 שנה, או אלה שנושאים קלון, להגיד: בוא ניטיב אתם- -
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא מיטיבים אתם. גם התיקון בוועדת כספים נעשה בגלל שהתברר - התיקון להסדר נשא עמו לא מעט בעיות של איזושהי החלה רטרואקטיבית וכן הלאה.
אברהם מיכאלי
אי אפשר לקחת לאנשים זכויות רטרואקטיבית.
שלמה מולה
זה לא זכויות פנסיה. אני זוכר כשבאנו לפה, עוד ראש ממשלה, שאפילו לא הורשע, הוא בסך הכול נמצא מנהל משפט, אולמרט, איך כל אחד פה בקצף שצף, ועל הרחבת יחידה לצורך אבטחה אפילו. אמרו שיש טעם לפגם, וזה לא נכון, וכן הלאה. אני לא הייתי נוגע בזה. אני הייתי משאיר את המצב כפי שזה.
היו"ר יריב לוין
תודה. התייחסות נוספת?
נסים זאב
למה שהחוק לא יחול אך ורק אחרי שיתקבל החוק?
היו"ר יריב לוין
זה המצב. אנחנו רוצים להתיישר עם הקו שקבעה ועדת הכספים.
נסים זאב
כלומר כל מי שהורשע מ-2007 והלאה?
היו"ר יריב לוין
2007 והלאה – מה שאנחנו עושים לא יחול עליו. הוא בכל מקרה, גם בוועדת הכספים, לא חל עליו. הוא לא מקבל בכל מצב.
נסים זאב
אז מי שיורשע מכאן והלאה?
היו"ר יריב לוין
לא. מי שיורשע מ-2007. הכלל קיים. הכוונה היא לחתוך את הקו מהיום שבו קבעו את הכלל במקור, שזה גם הגיוני.
ארבל אסטרחן
נכון. לגביהם, אין ספק.
היו"ר יריב לוין
מה שקרה מהרגע שיש כלל, אין ויכוח.
נסים זאב
מה שמצחיק פה, חלק גדול מהם, הם כבר יכולים להיות מועמדים להיות חברי כנסת מחדש. אז איך אני יכול ללכת רטרואקטיבית?
היו"ר יריב לוין
אני לא הולך רטרואקטיבית, לכן זה הרעיון שאנחנו רוצים לתקן. לעומת זאת, אנחנו לא ניתן מחדש למי שנשלל לו מהיום של הכלל. בעיניי, לפחות, זה סביר והגיוני. חבר הכנסת שנלר, בבקשה.
עתניאל שנלר
אני סבור שאם ועדת הכספים לא היתה עושה את השינוי בנושא השרים, אני לא הייתי שמח לעשות את השינוי, כי אני לא רואה בזה בעיה שלא יקבלו את העיתון ואת שיחות הטלפון, למי שיש עמו קלון. אבל ברגע שוועדת הכספים עשו את השינוי בנושא השרים, והרי גם הם היו חברי כנסת, יש כאן בעיה יותר עמוקה - חבר כנסת מסוג אחד וחבר כנסת מסוג אחר. זה כבר יפגום באחידות של זכויות חברי הכנסת בכלל. לכן באילוץ, בגלל שוועדת הכספים עשתה כך וכך, אני חושב שאין לנו אלא – נראה אפילו טכני, שאין לנו בררה בהקשר הזה.
היו"ר יריב לוין
אני חותם על דבריך.
נסים זאב
בכל הצעת חוק אומרים: מכאן ולהבא.
היו"ר יריב לוין
הנוסח מונח על השולחן. אני חושב שאין צורך לשוב ולקרוא אותו.


אני עובר להצבעה. מי בעד לקבל את הנוסח שמונח בפניכם? נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1

נמנעים – אין
הנוסח אושר.
היו"ר יריב לוין
בעד – רוב. נגד – 1. נמנעים – אין. תודה, אושר הנוסח המתוקן.

6. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא שהוסף לסדר היום - בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009.


מי נמצא כאן מטעם הממשלה? דיאנה, בבקשה.
דיאנה מגנאג'י
אתמול הממשלה הסמיכה את ועדת השרים לחקיקה לאשר את החוק הנ"ל, והחוק אכן אושר. אנחנו פונים לוועדת הכנסת לקבל פטור מחובת הנחה. לא מזמן הוועדה המשותפת, כלכלה וחינוך, האריכה את התקנות, שמאפשרים את הארכת הזיכיון עד 25 בנובמבר, לכן בגלל לוחות הזמנים הצפופים אנו פונים לוועדה בבקשה לקבל פטור מחובת הנחה.
היו"ר יריב לוין
דיאנה, את יכולה לומר לנו כמה מילים לגבי תוכן החוק עצמו?
דיאנה מגנאג'י
תוקף הזיכיון לערוץ השלישי אמור לפוג ב-27.1.2010, ועל-פי סעיף 37ג, יש לרשות השנייה סמכות להאריך את הזיכיון משמונה שנים לעשר שנים, או לצאת למכרז. לאור העובדה שעד עתה הרשות השנייה עדיין לא יצאה למכרז, אנחנו מבקשים שלא להפסיק את השידורים, להמשיך ולאפשר שידורים, לא לפגוע בשוק הפרסום, ולתת את ההארכה הנדרשת.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
בהזדמנות של הדיון הזה אני גם רוצה להודיע לפרוטוקול שאני מסיר את הרביזיה שלי מהצעת חוק פרטית – אמנם לא זהה, אבל דומה, שהוגשה על ידי חברי כנסת שי ושאמה- -
היו"ר יריב לוין
אומר לפרוטוקול את השם המדויק שלה: חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הארכת זיכיון לשידורי הערוץ השלישי), התש"ע-2009, מספר פ/1695/18.
זאב אלקין
הדבר השני, אדוני היושב ראש, אני הייתי מציע בהתחשב בלוחות הזמנים שדיאנה הזכירה לנו כאן, כדי למנוע עוד כינוס מיוחד של ועדת הכנסת – זה יהיה כבר כינוס שלישי לצורך העניין הזה, שמראש נחליט על פטור מחובת הנחה בכל הקריאות, כי לפי מיטב זיכרוני, התקנות שאושרו בוועדת הכלכלה - אנחנו כבר בקצה של הקצה שלהן, ויצטרכו לדון בחוק הזה מאוד בדחיפות, ולכן יש סבירות מאוד גבוהה שאם לא נחליט לראש, נצטרך להתכנס עוד פעם רק כדי לאשר פטור לקריאה שנייה ושלישית. אני חושב שהדבר מיותר, יש הסכמה סביב העניין הזה, ולכן כדאי כבר מראש, שאנחנו פעם שנייה מזדקקים לפטור בתחום של ערוץ 10, להחליט כבר מראש על כל הקריאות.
היו"ר יריב לוין
אני קיבלתי את הבקשה, אבל אני לא אחרוג מהכלל שקבעתי – אני לא אאשר אלא במקרה סופר-חריג מראש את הפטור בקריאה שנייה ושלישית ביחד עם הקריאה הראשונה, ואם נידרש לכך, כמובן, אקבע דיון מיידי, ונאשר את זה. אני מקווה שלא נידרש לכך.
אברהם מיכאלי
השאלה, מתי זה יובא לקריאה שנייה ושלישית? השבוע?
היו"ר יריב לוין
בסוגייה הזו כבר קיימנו ישיבה אחת דחופה בהצעת החוק הפרטית, ואחר כך התברר שעברו כמה שבועות. אני לא אאשר בשלב הזה לפחות מעבר לקריאה ראשונה את הפטור. זו הצעתי. הוועדה, כמובן, יכולה להחליט אחרת, אם יימצא לכך רוב.
זאב אלקין
אנחנו מקבלים את הצעתך, אדוני היושב ראש.
היו"ר יריב לוין
התייחסויות?
נחמן שי
מה משמעות הרביזיה הזו? שאנו מחברים את שתי הצעות החוק?
זאב אלקין
לא. לחבר אותן תוכלו רק אחרי שזה יאושר, שלכם במליאה. לכן המשמעות, עד כמה שאני מבין – יש שתי אפשרויות, או שהצמדה, או שזה יעלה ביום רביעי.
מזכיר הכנסת איל ינון
כמו שחבר הכנסת אלקין אומר, יש שתי אפשרויות ביחס להצעת החוק שלכם. אפשרות אחת, לאור הפטור מחובת הנחה, ואם אכן תינתן חוות דעת של היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, שעוסקת בתחום הזה, שמדובר בהצעה זהה או דומה בעיקרה, ניתן יהיה להצמיד אותה, כפי שעשינו גם בעבר, להצעת החוק הממשלתית בקריאה ראשונה, והיא תוכל לעלות כבר היום לדיון ולהצבעה. אם לא תינתן חוות דעת כזו, תוכלו על חשבון המכסה שלכם, או אם יש הסכמת ממשלה, להביא את זה ביום רביעי למליאה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת שי, אני מוכרח לומר שיש לי ספק אם יאשרו לכם דמיון, כי בכל אופן יש פערים בין הצעות החוק, לכן אני מציע שתיערכו בצורה כזו שתוכלו להביא את זה ביום רביעי. הערות נוספות?
נחמן שי
על החוק הזה יש ערר של שרת הקליטה?
זאב אלקין
על החוק הזה יש ערר של שרת הקליטה. הוא טרם נידון בממשלה, לפי מיטב ידיעתי, אבל זה לא כובל אותי מלהסיר את הרביזיה.
היו"ר יריב לוין
אני מבקש להביא להצבעה, להודות ליושב ראש הקואליציה על הסרת הרביזיה ביחס להצעת החוק הפרטית, שתאפשר לקדם את העניין.
נחמן שי
אנחנו צריכים חוות דעת משפטית?
היו"ר יריב לוין
אם אתם רוצים, אתם מעבירים בקשה שמבקשים- -
מזכיר הכנסת איל ינון
טופס שהיא צריכה לחתום, שזה דומה בעיקרו, זהה להצעת החוק הממשלתית.
היו"ר יריב לוין
זה לא יהיה פשוט.


אני עובר להצבעה על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בקריאה ראשונה. מי בעד? נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד - פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009, אושרה.
היו"ר יריב לוין
אני קובע שזה עבר פה אחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים