ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/11/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
69
ועדת הכספים

24.11.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ז' בכסלו התש"ע (24 בנובמבר 2009), שעה 11:25
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

אורי אריאל

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

ראובן קוגן, אגף התקציבים, משרד האוצר

נח הקר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל יוצר, אגף התקציבים, משרד האוצר

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג, אגף התקציבים, משרד האוצר

דני גלושנקוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר איידר, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר אובלנדר, אגף התקציבים, משרד האוצר

יעקב ברקאי, אגף התקציבים, משרד האוצר

ארז זילברשטיין, אגף התקציבים, משרד האוצר

דוד שטיינמץ, ממונה על התקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אופיר להב, מרכז תקציבים, המשרד לקליטת העלייה

חנוך ברש, תקציבן, משרד הפנים

אריאל קטן, המשרד לשירותי דת

הרצל בן יהושע, משרד התחבורה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. שינויים בתקציב לשנת 2009.

פניות מספר 231 ו-332 – משרד החוץ


הדיונים עכשיו יהיו איטיים. לא קיימנו את הדיון על התעשייה הצבאית ויש לנו מספיק זמן לדון, כך שאנחנו לא ממהרים עם ההעברות ואנחנו מבקשים הסברים. יש כאן העברה גדולה של משרד הביטחון. מה שלא יצטרך זמן, נאשר מיד, אבל מה שיצטרך זמן, נקדיש את הזמן הדרוש.
יעקב אדרי
אני בעד הגישה שלך לאור זה שגם חנוכה מתקרב.
היו"ר משה גפני
מי מציג את פניות מספר 231 ו-332?
קריאה
הפנייה הזו באה לתגבר את משרד החוץ בשלושה פרוייקטים עיקריים כאשר הראשון הוא תקצוב פרוייקט שנקרא יום שאחרי, שזה פרוייקט שנועד למתג את ישראל באופן חיובי.
היו"ר משה גפני
הכוונה להסברה?
קריאה
כן. הסברה. יש מדינות ברחבי העולם בהן דעת הקהל היא נגד ישראל כדוגמת אנגליה בתקופה שהוכרז שם על חרם אקדמי, תורכיה וכל מיני מוקדים איסלמים באסיה ודרום אמריקה.
יצחק וקנין
במקרה של תורכיה, השר פואד פתר לכם את הבעיה.
יעקב אדרי
יש שלושה שרי חוץ ואני חושב שהבקשה הזאת הגיונית.
היו"ר משה גפני
מי השלושה?
יעקב אדרי
ברק, ליברמן והנשיא.
ציון פיניאן
ארבעה. גם ציפי לבני.
אמנון כהן
עכשיו גם פואד הצטרף.
היו"ר משה גפני
זה פרוייקט שנקרא היום שאחרי. מה זה תשלום שלישי ואחרון לקרן ישראל-גרמניה?
קריאה
קרן ישראל-גרמניה היא קרן שתומכת בכל הפרוייקטים המדעיים שבין ישראל לגרמניה. ישראל בגדול כאן שמה רק עשירית מהסכום שהקרן נותנת.
היו"ר משה גפני
מה עושה הקרן?
קריאה
אני לא מכיר לעומק את הפעילות של הקרן.
יעקב אדרי
מול מי עובדת הקרן?
קריאה
הניהול נעשה דרך משרד החוץ.
שי חרמש
יש בגרמניה שני סוגי קרנות. קרן אחת שנציגה הבכיר בישראל הוא השר לשעבר יעקב אדרי. לכל אחת משלושת המפלגות בגרמניה יש קרן.
היו"ר משה גפני
של איזו מפלגה אנחנו מאשרים עכשיו?
שי חרמש
לא, עכשיו זאת קרן של הממשלה הגרמנית. יש קרן של הממשלה הגרמנית שהיא מבוססת על מצ'ינג, אנחנו נותנים אחד והם נותנים פי עשר יותר.
היו"ר משה גפני
מה זה תגבור מערך הצוערים?
קריאה
אנחנו רוצים לפתוח קורס חדש בשנת 2010. משרד החוץ מבקש להקדים את פתיחת הקורס לפברואר. יש כמה מדינות שנחשבות מדינות קשות שירות אליהן רוצים לשלוח צוערים בהקדם האפשרי. לדוגמה, אנגולה או הפיליפינים.
היו"ר משה גפני
צוער צריך להיות רק מי ששירת בצבא? הייתה הודעה של שר החוץ.
שי חרמש
מישהו שיודע אנגלית.
קריאה
לפי מיטב ידיעתי, לא. יש בני מיעוטים במשרד.
היו"ר משה גפני
אני יודע שיש. בני מיעוטים היו.
קריאה
כנראה שזה לא קריטריון. לדעתי יש עכשיו צוער מוסלמי.
אמנון כהן
אתה שואל על חרדים אדוני?
היו"ר משה גפני
לא.
קריאה
אני לא חושב שזה קריטריון, אבל אני אומר לפי מיטב ידיעתי.
שי חרמש
לקורס צוערים מתקבלים שלושים אנשים מתוך 3,000 פונים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בעד – 5

נגד – 3

פניות מספר 231 ו-332 – אושרו
יעקב אדרי
אני נגד. גם חבר הכנסת אורון ואורי אריאל נגד.
שי חרמש
אם לא איכפת לך, זה עבר בקולות האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
נכון.

פנייה מספר 259 – משרד התעשייה
שי חרמש
למה צריך להעביר את זה מהרזרבה לתקציב?
חיים אורון
כי כך זה מופיע. זה לא מהרזרבה.
שי חרמש
זה מהרזרבה.
חיים אורון
מענפי משק.
דוד שטיינמץ
זה התקציב שאושר במסגרת עסקת החבילה במשק שנחתמה או שהייתה בתאריך ה-23 ביוני 2009, במסגרת הפורום שנקרא פורום השולחן העגול. אושרה למרכז ההשקעות תוספת תקציב של 450 מיליון שקלים שלאחר הקיצוץ הרגיל הסכום הגיע ל-415 מיליון שקלים.
שי חרמש
בסך הכל 900 מיליון שקלים.
דוד שטיינמץ
900 מיליון שקלים, זה סכום שכולל את המדען הראשי. כאן מדובר אך ורק במרכז ההשקעות שזה עבור מענקים ועבור מפעלים מחוללי שינוי.
היו"ר משה גפני
למה זה מיועד? יש קריטריונים לאלה שמקבלים את זה?
דוד שטיינמץ
המענקים הם בהתאם למענקים המקובלים במרכז ההשקעות. מפעלים מחוללי שינוי, אלה מפעלים גדולים שמקבלים מענק על פי מספר מועסקים. כלומר, מדובר על מפעלים שמעסיקים יותר מ-400 עובדים ומשקיעים מעל 300 מיליון שקלים. דוגמה הוא מפעל טרה שמיועד לעבור מהמרכז לאזור תעשייה.
היו"ר משה גפני
השולחן העגול קשור במשהו להסכם הקואליציוני?
דוד שטיינמץ
לא.
יעקב אדרי
אני לא בטוח.
שי חרמש
ואם כן? יש גם דברים טובים בשולחן העגול.
היו"ר משה גפני
אני בעד.
יעקב אדרי
הרב גפני אומר שאם זה הסכם קואליציוני, גם לו יש חלק בעניין.
היו"ר משה גפני
לא. ממש לא אמרתי את זה. אני רק רוצה לדעת. זה הכל.
שי חרמש
הוא את החלק שלו לקח מראש.
דוד שטיינמץ
זה במסגרת עסקת החבילה.
היו"ר משה גפני
אני בעד. אני חושב שזה דבר חשוב ואני שואל האם זה קשור להסכם הקואליציוני. אתה יודע או לא יודע?
דוד שטיינמץ
עסקת החבילה או פורום השולחן העגול, אני לא יודע.
שי חרמש
מה זה משנה? מה אתה רוצה ממנו? הוא פקיד.
היו"ר משה גפני
אני שואל אם הוא יודע.
שי חרמש
למה הוא חייב לדעת את זה?
היו"ר משה גפני
הוא לא חייב לענות לי.
דוד שטיינמץ
אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
מישהו מהאוצר יודע לענות לי על העניין הזה?
שי חרמש
זה לא חשוב. זאת שאלה לא חשובה.
היו"ר משה גפני
כל מה שחבר ועדה שואל, היא שאלה חשובה.
שי חרמש
קיבלתי.
היו"ר משה גפני
מעניין אותי לדעת האם זה קשור להסכם הקואליציוני.
שי חרמש
אני מסתכל על האוצר ורואה שהם מחייכים. כשהם מחייכים, זה אומר שהם לא שילמו את הכסף. רבותיי, עומד ותלוי הבג"ץ על מפת עדיפות לאומית.
חיים אורון
כן, אבל אין לזה שום סיכוי.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שי חרמש, מה אתה שואל אותם? תשאל אותי ואני אתן לך תשובה. אני קיבלתי פנייה משר התעשייה או יותר נכון היא חתומה על ידי שר האוצר נדמה לי ולא על ידי שני השרים, אבל זה כנראה ייחתם על ידי שני השרים וכנראה אני מביא את זה לדיון בשבוע הבא. מבקשים שני השרים הארכת תוקף.
שי חרמש
מצוין.
היו"ר משה גפני
זה שאתה אומר מצוין, זה מקצועי? זאת אומרת, על פי הבקשה שלהם, ועדת הכספים יוצאת לחלוטין מהעניין של מפת אזורי העדיפות.
שי חרמש
לשנה הקרובה.
היו"ר משה גפני
אתה לא הקשבת. אמרתי שאמורה להגיע פנייה. בינתיים הגיעה פנייה שנדמה לי אחד השרים חתום עליה ואני לא זוכר מי, או פואד או שטייניץ.
חיים אורון
שניהם צריכים להיות חתומים.
היו"ר משה גפני
שניהם צריכים להיות חתומים ולכן ביקשנו שאם הם רוצים שנביא את זה לדיון, שיחתמו שניהם. כנראה ששניהם יחתמו על זה.
חיים אורון
על הארכת תוקף.
היו"ר משה גפני
על הארכת תוקף. אמרתי לשי חרמש שהמשמעות של העניין היא – אני אביא את זה בשבוע הבא, אם הפנייה תהיה חתומה – שאנחנו יוצאים ממפת אזורי העדיפות ואנחנו לא בעניין. אנחנו הרי חוקקנו חוק.
חיים אורון
היה מי שאמר לכם שאתם עושים משהו וזאת מילה לא יפה לומר אותה. אתם חוקקתם חוק מטריה כאשר בתוך המטריה הזאת אין מי שיכול היום לעשות גשם ולכן יאריכו את החוק. לא מגיעים להסכמה.
שי חרמש
אם לא יאריכו את החוק, לא יוציאו את הכסף.
חיים אורון
אם אתה לא מאריך את החוק הזה, חבל על 400 מיליון שקלים אלה.
היו"ר משה גפני
נכון. אמרתי, זה יבוא לדיון ואנחנו נצטרך להכריע בעניין הזה.
שי חרמש
צריך לברך על כך שמאריכים את החוק.
היו"ר משה גפני
על זה נחליט ברגע שזה יבוא לכאן. נחליט אם אנחנו מברכים או לא מברכים. מקצועית, מברכים. יכול להיות שלא מקצועית, נאמר שאנחנו לא מברכים ולא נאשר את זה לתקופה כל כך ארוכה. אנחנו רוצים שיביאו לכאן מפה חדשה.
שי חרמש
האופוזיציה תומכת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 259 – אושרה פה אחד
שי חרמש
לא צריך להיות 900 מיליון במענקים?
דוד שטיינמץ
לא. 900 מיליון בשנתיים. ב-2010 עוד 450 מיליון.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 264 ו-272 – משרד הבינוי והשיכון
ראובן קוגן
הפנייה הזאת מעבירה מסעיף 29, סעיף המטה של משרד השיכון, למרכז מיפוי ישראל שגם היא יחידה באחריות שר השיכון, 2,2 מיליון שקלים למימון הפעילות השוטפת של מרכז מיפוי ישראל.
אורי אריאל
זה המיפוי בהתנחלויות שסופרים את הבתים?
חיים אורון
אסור להם לעבוד מעבר לקו הירוק.
ראובן קוגן
אני לא יודע אם אסור להם.
שי חרמש
מידע זה דבר פסול? אתה מחביא משהו?
אורי אריאל
יש כפל הוצאות כי משרד הביטחון מעלה גיחות של פנטום שיודע לצלם גם אנכית וגם אלכסונית. אם מרכז המיפוי עושה את אותה עבודה פיזית, קיבלתי תשובה ואני לא מתנגד לפנייה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 264 ו-272 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 273 – תגמולים לנכים


למה אתם לא מעבירים את הפניות האלה בפנייה אחת? כל פעם שיש פניות לוועדה, אתם מביאים את זה. למה זה?
דב בארי
הפנייה של הלשכה לשיקום נכים, פנייה לעניין תקציב מינהלי של הלשכה. הלשכה לשיקום נכים אחראית על מתן תגמולים לניצולי שואה ויש כאן כסף שנועד למחשוב ולביטחון.
היו"ר משה גפני
הם היו צריכים לתת לי תשובה בקשר לחוק שלי על תגמולים לנכים.
דב בארי
אם פנית אליהם.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא פניתי. הקואליציה פנתה. פשוט נזכרתי בזה. יש הצעת חוק שלי לגבי הנושא של הנכים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 273 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 277 – משרד הרווחה
דב בארי
הפנייה נועדה להשתתפות של משרד הרווחה בפיקוד העורף, משרד הביטחון, לסקר מיגון למוסדות רווחה בקווי העימות, בעוטף עזה ובצפון הארץ.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 277 – אושרה פה אחד

פניות 304 ו-305 – משרד הפנים
אריאל יוצר
הפנייה נועדה לתקצב סך של 350 אלף שקלים בגין קליטת עובדי בני מיעוטים במשרד הפנים. הפנייה הזאת היא בהתאם להחלטת ממשלה.
חיים אורון
באיזה תפקידים הם יהיו?
אריאל יוצר
הם יהיו שייכים למינהל התכנון והם יעבדו במחוזות של מינהל התכנון.
היו"ר משה גפני
מה זה הדבר הזה? קשה לי לבטא את השאלה, כך שתתאזר בסבלנות. אנחנו מעבירים עכשיו כסף כדי לקלוט עובדים מוגדרים?
חיים אורון
כן.
אריאל יוצר
יש החלטת ממשלה, על מנת לעמוד ביעד שהציבה הממשלה ולעודד קליטה של בני מיעוטים כעובדים במגזר הציבורי. הממשלה החליטה לעודד ובעצם לבצע מצ'ינג או תגבור לקליטה של בני מיעוטים. להחלטה הזאת יציבו תנאים מסודרים.
היו"ר משה גפני
זה ברור. אין לי ספק בכך.
שי חרמש
העדפה מתקנת.
אריאל יוצר
כמובן שהכל עמד בקריטריונים שהציבה הממשלה. כרגע מבצעים את ההחלטה.
חיים אורון
למה זה יורד מההסכמים הקואליציוניים?
אריאל יוצר
זה לא קשור להסכמים קואליציוניים.
היו"ר משה גפני
זה יורד מהפול של ההסכמים הקואליציוניים.
חיים אורון
למה זה יורד מהפול של ההסכמים הקואליציוניים?
אריאל יוצר
זה נלקח מהרזרבה הכללית. למדינה יש סעיף שנקרא סעיף 47, סעיף רזרבות.
חיים אורון
לך אתי מלמעלה. אתה הולך בסעיף 13 להוצאות שונות ומוריד ממנו. יורד ל-1301, מוריד ממנו. יורד ל-130125 ומוריד ממנו, מעביר לרזרבה הכללית ומשם מעביר למשרד הפנים. למה אתה מוריד מההסכמים הקואליציוניים? מה שאמרתי עד כאן הוא נכון?
אריאל יוצר
לא.
אורי אריאל
צדיקים, מלאכתם נעשית על ידי אחרים.
אריאל יוצר
תן לי להסביר כי זה ממש לא קשור להסכמים קואליציוניים אלא זה טכני לחלוטין. בגלל איזשהו באג במחשב, אני לא כל כך מבין, אי אפשר להעביר ישירות מסעיף 47 לסעיף 06. אני גם לא התעסקתי בשאלה למה. מה שביצענו זה שלקחנו מ-47 והעברנו לסעיף 13 ומסעיף 13 העברתי לסעיף 06.
חיים אורון
למה?
אריאל יוצר
כי זאת ההוראה המחשובית ולא הסתבכתי אתה. למעשה לקחתי כסף מ-47, העברתי אותו טכנית ל-13 ומיד לקחתי אותו בחזרה מ-13.
חיים אורון
אני לא יודע מה מופיע אצלך. הסעיף של הסכמים קואליציוניים יורד ב-350 אלף שקלים.
אריאל יוצר
תסתכל על עמוד 15 בחוברת שלנו. רואים מינוס בסעיף 47. זה מקור הכסף. הוא מועבר לסעיף 13, אותו סעיף שנקרא הסכמים קואליציוניים. זה ממש לא משם.
חיים אורון
זה לא נכון.
אריאל יוצר
זה נכון.
היו"ר משה גפני
תודה. יש לי שאלה אליך. חבר הכנסת אורון נכנס עם השאלות של ההסכם הקואליציוני ולא רציתי להפריע אבל החלטת הממשלה אומרת, וזה מה ששר הפנים עושה, הוא מקבל כסף והוא יקלוט עובדים בני מיעוטים. למה בני מיעוטים? במשרד הפנים אין מספיק עובדים בני מיעוטים? אין מספיק בני מיעוטים שעובדים במשרד הפנים.
אריאל יוצר
לא, אין מספיק.
היו"ר משה גפני
זאת העדפה מתקנת וזה בסדר גמור. אני מאוד בעד זה. אתה יודע לענות לי כמה עובדים חרדים יש במשרד הפנים?
אריאל יוצר
נמצא כאן תקציבן משרד הפנים ואולי הוא יודע לענות לך.
שי חרמש
אין הפרדה כזאת ואי אפשר לדעת.
היו"ר משה גפני
אני שאלתי אותך?
שי חרמש
ההפרדה היא לפי דת ולאום.
היו"ר משה גפני
אני שואל כמה עובדים חרדים יש במשרד הפנים.
אריאל יוצר
אני לא יודע לומר.
יצחק וקנין
גם אלי ישי לא יודע.
שי חרמש
אתה לא יכול לדעת.
היו"ר משה גפני
לממשלה יש יעד לשלב מיעוטים בעבודה במדינת ישראל.
שי חרמש
אתם לא מיעוטים, אתם עוד מעט הרוב במדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
יש יעד של הממשלה לשלב מיעוטים. אני רוצה לדעת ואתה מייצג את הממשלה כאן. אנחנו בסך הכל כנסת.
אריאל יוצר
אני אשמח לייצג אותה בכבוד.
היו"ר משה גפני
יש יעד של הממשלה לשלב חרדים בעבודה? אני שואל שאלה טכנית.
שי חרמש
תשאל כמה אשכנזים חילונים נמצאים במשרד הפנים.
יעקב אדרי
כמה יש מיהדות התורה וכמה מ-ש"ס.
היו"ר משה גפני
את התשובה לא שמעתי.
אריאל יוצר
אמרתי שאני לא יודע.
היו"ר משה גפני
אני מציע שתשאל את שר הפנים כמה עובדים חרדים מועסקים במשרד הפנים. ראיתי היום בגלובס שמה שהמדינה אומרת, שהיא רוצה לשלב חרדים בעבודה, זה בלוף. יש יעד. אמרת נכון ואני מסכים אתך, אתה איש מוכשר, מסור ונאמן.
שי חרמש
אתה בכלל לא מכיר אותו. מאיפה אתה יודע שהוא מוכשר?
היו"ר משה גפני
הוא מציג את זה יפה. תראה, הוא ענה על כל השאלות של חבר הכנסת אורון.
חיים אורון
לפי דעתי הוא לא צודק.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, תודה. אני מודה לך על התשובות המפורטות ועכשיו אני אומר מה שאני אומר. הממשלה רוצה לשלב מיעוטים, נשים, נכים, עולים חדשים ואתיופים והכל בעבודה אבל היא לא רוצה לשלב חרדים.


אנחנו מצביעים על הפנייה.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות מספר 304 ו-305 – אושרו
יעקב אדרי
אני נגד. אם תרצו, אני אנמק.

פניות מספר 321 ו-322 – תקציב הביטחון
יאיר איידר
הפנייה נועדה לתקצב את המשרד לביטחון פנים בתקציב הפיתוח שלו ב-6 מיליון שקלים מתקציב משרד הביטחון עבור פיתוח מערכת רעות.
שי חרמש
מהי מערכת רעות?
יאיר איידר
זו מערכת של המעברים. בעקבות הקמת הגדר מקימים מערכת כזאת שתבצע מעקב אחרי העוברים.
היו"ר משה גפני
שאלות? אין. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 321 ו-322 – אושרו פה אחד

פניות מספר 326 ו-328 - משרד השיכון
ראובן קוגן
479 אלף שקלים מועברים למשרד השיכון כנגד השריונים שבוצעו בשנת 2008 והעודף המחויב שהועבר. יש שריוני תקציב, זה כאילו באים ומתחייבים לפעולה שצריכים לעשות ועוד לא משלמים את הכסף כי העבודה עוד לא בוצעה. זה סוג של עודף מחויב, אבל כאשר העבירו את העודף המחויב, הכסף לא עבר ולכן זה מתקן את פניית העודפים המחויבים למשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
שאלות? אין. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 326 ו-328 – אושרו פה אחד

פניות מספר 329 ו-330 – פיתוח מקורות מים
נח הקר
הממשלה החליטה בשנת 2008 להמשיך תוכנית שהתחילה כבר ב-2006 לקידום טכנולוגיות מים ישראליות. זאת אומרת, אנחנו לא מוציאים כאן את הכסף ממשק המים לאיזשהו נושא לא קשור אלא אנחנו מעבירים כאן 2.5 מיליון שקלים בהתאם להחלטת הממשלה לטובת כנס ווטק שהסתיים בשבוע שעבר והוא הביא משלחות של נציגויות מים מכל העולם. זה כנס בעל שם עולמי.
שי חרמש
המדינה בלי מים והתערוכה אתמול הייתה כזאת שבשום מקום בעולם אין כמוה. כל הידע כאן, חוץ מהמים.
נח הקר
להפך. בגלל שאנחנו יודעים להתמודד עם חסרון במים כל כך הרבה שנים, פיתחנו טכנולוגיות שאין כמוהן בעולם.
יעקב אדרי
למה צריך כל כך הרבה כסף לכנס?
נח הקר
לא מדובר כאן רק על הכנס אלא יש חלק שהולך באמת למימון הביתן בכנס, יש עוד חלקים שהולכים למימון המשלחות שמגיעות מהעולם לכנס הזה, יש כאן כספים לכל מיני יזמים צעירים שרצו להציג את הטכנולוגיות החדשות שלהם בכנס. זאת אומרת, בסך הכל 2.5 מיליון שקלים, גם לפי הבדיקות שלנו, זה לא הרבה לכנס עולמי מסוג כזה.
שי חרמש
עת אדוני כיהן כשר הנגב והגליל, גם הוא השקיע בפרוייקטים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, את הדברים האלה תאמרו בישיבות סיעה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 329 ו-330 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 331 – מינהלת סל"ע
יעקב אדרי
מדוע קוצץ התקציב למינהלת סל"ע?
היו"ר משה גפני
מי מסביר את זה?
יעקב אדרי
זאת תוספת או קיצוץ?
ראובן קוגן
תוספת. מעבירים כסף ממינהלת סל"ע למשרד השיכון לביצוע עבודות אגב ההתנתקות, עבודות הפיתוח.
שי חרמש
מזרח לכיש?
ראובן קוגן
בניצן ובניצנים, 42 מיליון שקלים.
יעקב אדרי
אני בעד.
ראובן קוגן
יש כאן שישה מיליון שקלים לאחזקת נכסים ודיור שזה בדיור הציבורי, ביצוע עבודות באכלוס חוזר כפי שזה נקרא ו-15 מיליון שקלים לרכישת דירות נר כנגד הכנסות ממכר דירות.
שי חרמש
חיברתם את הכל ביחד לעסקה אחת.
ראובן קוגן
אני לא רוצה להעמיס על הוועדה יותר מדי הופעות של עצמי, ולכן אני עושה הכל ביחד.
שי חרמש
תן העברה אחת בשנה של 200 מיליון ונגמור.
היו"ר משה גפני
כמה דירות נר רוכשים?
שי חרמש
שום דבר. 6 מיליון שקלים.
ראובן קוגן
בפנייה הזאת, 15 מיליון.
קריאה
15 מיליון חלקי 600 אלף שקלים לדירה, זה בערך 25 דירות.
היו"ר משה גפני
כמה דירות נר יש בסך הכל?
יעקב אדרי
כלום. זה פסיק.
ראובן קוגן
כ-50 דירות בשנה ב-30 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר משה גפני
ועכשיו מוסיפים עוד.
ראובן קוגן
זה חלק מזה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, בסך הכל 560 דירות נר. כמה דירות נר היו ב-2002? כמה דירות נר היו בראשית העשור הנוכחי? בערך. 20? 1,000? 500? 10? כמה?
יעקב אדרי
זה בטור יורד.
קריאה
180 או משהו כזה. אין לי בעל פה את כל המספרים.
חיים אורון
זה יורד באופן דרמטי. יורד גם מלאי הדיור הציבורי.
יעקב אדרי
כן. זה מחמיר. הרב גפני, אני מאוד שמח על השאלות ששאלת כי אני חושב שבנושא נר נעשה, בנוסף למה שאמר חבר הכנסת אורון בנושא של דיור ציבורי שהולך ויורד, נר זה לפתרון בעיות מאוד ייחודיות והם כל הזמן מקצצים בעניין הזה כי זה הכי קל. אין לנו תקציב ל-נר. אני מציע, זאת ההזדמנות שלנו לומר לא. להוסיף, בבקשה תבואו אלינו. זה נושא מאוד חשוב.
ראובן קוגן
אנחנו עכשיו מוסיפים.
יעקב אדרי
לא, בסך הכל זה כלום. זה לעג לרש.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 331 – אושר פה אחד

פנייה מספר 335 – משרד החקלאות
קריאה
עבור המוזיאון.
שי חרמש
איפה זה?
דניאלה גרא
המוזיאון יוקם ברמת אביב. הוקצה לזה שטח.
היו"ר משה גפני
אל תעני לו. אנחנו עדיין לא יודעים במה מדובר והוא כבר שואל שאלות. קודם תסבירי לנו.
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לתקצב השתתפות של משרד החקלאות בתקציב ות"ת עבור הקמת מוזיאון לאוספי טבע לאומיים. ות"ת החליטה, בסיכום בין המשרדים – הגנת הסביבה, תיירות, חקלאות, כל המשרדים הרלוונטיים – והוקצה לזה שטח ברמת אביב. המוזיאון עדיין לא הוקם. הוקצה שטח ליד אוניברסיטת תל-אביב. מוזיאון הטבע הזה כולל אוספי טבע לאומיים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, לא רוכשים שטח.
דניאלה גרא
לא. הם קיבלו לזה שטח.
היו"ר משה גפני
לא משלמים שם עבור השטח. בסדר. אנחנו מצביעים. תודה. הסברת מצוין.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 335 – אושרה פה אחד
יעקב אדרי
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. קודם כל, הפנייה אושרה וחבר הכנסת יעקב אדרי מבקש רביזיה. אני בעד הפנייה הזאת ואני חושב שהיא פנייה טובה.

פנייה מספר 336 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה הזו בעצם מתקצבת 5.35 מיליון שקלים בהתאם להחלטת הממשלה בנושא שיפוץ הביתן היהודי באושוויץ. אלה כספים שמועברים מחמישה משרדים שונים – המשרד לענייני גמלאים, משרד התרבות, משרד ראש הממשלה, משרד החינוך ומשרד האוצר. כל משרד נותן 1.7 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אני חושב שאנחנו לא מדברים על אותה פנייה.
שירה גרינברג
זה לא שיפוץ הביתן היהודי באושוויץ?
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו לא מדברים על אותו הדבר. מספר הפנייה הוא 336, עמוד 29 בחוברת.
שירה גרינברג
מה כותרת הפנייה?
שי חרמש
מופיע כאן הביתן היהודי.
חיים אורון
היא צודקת. זאת הפנייה.
היו"ר משה גפני
נכון. בפנייה כתוב העברה של 250.
שירה גרינברג
נכון, כי האוצר העביר כבר חלק והוא משלים עכשיו את החלק הנוסף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 336 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 337 – משרד הרווחה, דמי אבטלה, ביטוח לאומי
דב בארי
הקלות בתשלומי דמי אבטלה. במסגרת התמודדות הממשלה עם המשבר הכלכלי נעשו הקלות בתשלומי דמי אבטלה לעניין תקופת האכשרה לזכאות בדמי אבטלה. התקופה התקצרה מ-12 חודשים ל-9 חודשים וכל מי שזכאי לכך, מקבל את דמי האבטלה דרך הביטוח הלאומי במימון מלא של משרד האוצר. הפנייה הזאת נועדה לתקצב את הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
שאלות? אין. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 337 – אושרה פה אחד

פניות מספר 340 ו-351 – ביטוח לאומי
דב בארי
כחלק מההסכמים הקואליציוניים הוחלט על קרן סיוע לעמותות.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה. אם אתם אומרים הסכמים קואליציוניים, תאמרו עם מי. הכל שקוף, הכל גלוי והונח על שולחן הכנסת. גם אם מגיע הסכם קואליציוני עם יהדות התורה, תאמרו. שום דבר כאן לא סוד.
דב בארי
ההסכם הקואליציוני הוא עם מפלגת העבודה והוא מדבר על 100 מיליון שקלים לשנת 2009, 100 מיליון שקלים ל-2010. לפני כחודש הייתה פנייה בוועדה שביקשה להעביר 5 מיליון שקלים לבחינת העמותות, וזה כבר נעשה. כאן אנחנו מתקצבים 80 מיליון שקלים נוספים. מופיע אצלכם 60 מיליון שקלים אבל יש העברה פנימית נוספת שמראה סך הכל 80 מיליון שקלים. מבחני התמיכה לסיוע מהקרן אמורים להתפרסם אם לא בשבוע הקרוב, כבר בשבוע הבא, כדי להעביר תמיכה לעמותות עוד ב-2009.
יעקב אדרי
מי מעביר את התקציב? ביטוח לאומי מעביר?
יצחק וקנין
לא, משרד הרווחה.
דב בארי
הסיוע יינתן על ידי מבחן תמיכות בין משרדי. הוא יושב במשרד הרווחה אבל שותפים לו משרד המשפטים, משרד הקליטה, משרד החינוך והחשב הכללי. כל המשרדים החברתיים. התקציב מועבר מביטוח לאומי כי היה שם מקור תקציבי בגלל התקצוב העודף לביטוח לאומי השנה.
היו"ר משה גפני
שאלה. אתם העברתם את ה-5 מיליון שקלים כאן בוועדה כדי לתכנן את זה וכדי לקבוע את הדברים. למה אתם מעבירים עכשיו את הכסף כאשר עדיין אין את הקריטריונים?
דב בארי
לא, הקריטריונים ישנם. ה-5 מיליון שקלים שהועברו כבר הם לבדיקת העמותות שכבר הגישו את הבקשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו נוכל לקבל את רשימת העמותות?
דב בארי
מבחן התמיכות אמור להיות מיושם השבוע וזה יפורסם בתקשורת. רשימה סופית של העמותות שיזכו לסיוע, תוכל כמובן להגיע אל הוועדה. לעניין הזה הייתי פונה דווקא למשרד הרווחה שאחראי על ועדת התמיכות הבין משרדית.
חיים אורון
יש טענה שבעצם חלק מהעמותות, דווקא היותר קטנות והיותר חלשות, כי יש שם קריטריונים של תביעה להון עצמי, יש קריטריונים לגודל, בעצם יש העדפה לכיוון מסוים של עמותות.
דב בארי
העדפה לגודל אין. הייתי אומר דווקא ההפך. אחד הקריטריונים מדבר על כך שיינתן סיוע של עד 10 אחוזים מתקציב העמותה ודווקא לעמותות קטנות שפועלות באזור הפריפריה שיזכו לסיוע של עד 20 אחוזים. בפריפריה הן יכולות לזכות לסיוע יותר גדול.
יעקב אדרי
אני חושב שזה דבר לא תקין שמאשרים תקציב מבלי לדעת קריטריונים. הרשימה תהיה אחרי כן. הרי הם מוציאים קול קורא. אנחנו מבקשים לראות את הקריטריונים. יכול להיות ששם מקפחים את הקטנים, יכול להיות שזה רק מכוון למגזרים מסוימים אבל אני לא יודע. אני לא רוצה חס וחלילה להטיל דופי, אבל אנחנו מבקשים לקבל את הקריטריונים וזה דבר מקובל ונכון.
דב בארי
אני רוצה לציין שהקריטריונים של קול קורא שכבר הופצו, הופצו בתקשורת לעיני כל הציבור ואף אחד לא הסתיר אותם. אין לי אותם כאן אבל בעל פה אני יכול לציין מספר קריטריונים, אם הוועדה רוצה.
היו"ר משה גפני
כן, היא רוצה.
יצחק וקנין
הקריטריונים פורסמו בעיתונות. כל הארגונים שרצו להיכנס, נכנסו והגישו בקשות בהתאם לקריטריונים. אנחנו אישרנו 5 מיליון שקלים כאשר כל אותם ארגונים כרגע נבדקים אם הם עומדים מבחינה חוקית בקריטריונים, ומדובר על אלפי עמותות שהגישו.
קריאה
כבר הגישו?
יצחק וקנין
ודאי.
דב בארי
כן.
היו"ר משה גפני
כמה הגישו?
דב בארי
אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל מדובר בכמה מאות עמותות. לדעתי קרוב לאלף עמותות.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה. אני אעלה את הפנייה להצבעה.
חיים אורון
מה שאמרתי קודם לא היה מצוץ מהאצבע. אני זוכר שהייתה כאן ישיבה עם עמותת ער"ן ואנשי עמותת ער"ן אמרו שבקריטריונים האלה הם נופלים החוצה, אבל אז אמרו שזה לא יהיה כך אלא יעזרו להם. היה מדובר על ההון העצמי, על הגודל ועל ותק.
יצחק וקנין
לדעתי אתם מערבבים כאן שני דברים. אני אומר לכם שאתם טועים. הכל היה מפורסם בעיתונות וזה גם היה בישיבה הקודמת.
היו"ר משה גפני
רבותיי, מה אתם מציעים?
יעקב אדרי
אני חושב שאפשר לאשר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את הפנייה הזאת. אני מבקש שבכל זאת תעבירו את הקריטריונים ואת הרשימה.
שי חרמש
הרשימה היא רק אחרי הקצאות.
דב בארי
אני מציע בעניין הזה להעביר את הבקשה הזאת ללשכת מנכ"ל משרד הרווחה כי הם אחראים על ועדת התמיכות הבין משרדית.
יצחק וקנין
לדעתי אנחנו טועים גם בקטע הזה. כל הרשימות מפורסמות באינטרנט.
דב בארי
הקול קורא ומבחני התמיכות מפורסמים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין, אתה צודק במאה אחוזים והכל בסדר.
יצחק וקנין
אנחנו יכולים לקבל את הרשימה.
היו"ר משה גפני
הבקשה שלי, ואני מציע לכולכם לא לומר לנו לפנות לאיזשהו מקום באיזשהו משרד ממשלתי כי בפעם הבאה שאומרים משפט כזה, אני לא מאשר את הפנייה ואני מחכה שהוא יבוא לוועדה ושיסביר. היות שאני סומך עליכם, אתם עומדים מולנו. אנחנו מבקשים לקבל את הקריטריונים ואת רשימת הבקשות. בהמשך נבקש גם את הרשימה של מה שאושר. אנחנו כל כך מקפידים על העניין הזה ולא על דברים אחרים מכיוון שמדובר באמת בדבר שאנחנו מאוד תומכים בו וחושבים שהוא דבר נכון אבל כדי למנוע לזות שפתיים וכדי למנוע מה שהעלה כאן גם חבר הכנסת חיים אורון ומה שכל אחד מאתנו חושש ממנו, אנחנו רוצים שזה יהיה ציבורי ונראה את הכל.
דב בארי
בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 340 ו-351 – אושרו פה אחד

פניות מספר 341 ו-342
חנוך ברש
תקציבן משרד הפנים. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד ולהעביר תקן של כוח אדם מרשות האוכלוסין למשרד הפנים כדי שהחשבות שיושבת כולה במשרד הפנים ומטפלת גם ברשות האוכלוסין תתוגבר כדי שהיא תוכל לטפל בכל עובדי רשות האוכלוסין החדשים שהצטרפו בתקופה האחרונה לרשות.
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה מאתנו? שנאשר את מה? מהיכן לוקחים כסף?
חנוך ברש
קודם כל לוקחים תקן כוח אדם עם 85 אלף שקלים מרשות האוכלוסין ומעבירים אותו למשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
את זה כבר אישרנו בישיבה הקודמת.
חנוך ברש
לא שאני זוכר.
היו"ר משה גפני
אני זוכר.
חנוך ברש
דבר שני, שינויים פנימיים בתקציב המשרד. לדוגמה, מהבחירות להוצאות משפטיות. שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד.
היו"ר משה גפני
מה זה הוצאות משפטיות?
חנוך ברש
תביעות, פסקי דין שמשרד הפנים צריך לשלם.
היו"ר משה גפני
הוא הפסיד במשפטים?
חנוך ברש
כן. בעיקר תביעות בחופי רחצה.
שי חרמש
לפי חבר הכנסת פיניאן, גם בארבע השנים הקרובות אין בחירות כך שלא צריך את התקציב.
ציון פיניאן
זה בטוח.
היו"ר משה גפני
מוסיפים 2,700 מיליון להנהלת המשרד ואמרכלות.
חנוך ברש
לא. זאת לא הנהלת המשרד אלא זה ייעוץ משפטי.
היו"ר משה גפני
הנהלת המשרד ואמרכלות. זה אתם אמרתם ולא אני אמרתי. אני קורא ממה שאמרתם לנו.
חנוך ברש
תת סעיף של הנהלת המשרד הוא ייעוץ משפטי. ייעוץ משפטי הוא עבור תביעות משפטיות.
היו"ר משה גפני
לא מכניסים שם עובדים נוספים למשרד הפנים?
חנוך ברש
עבור תביעות משפטיות. לא. העובד היחיד, מעבירים.
היו"ר משה גפני
תן לי להשלים את השאלה, אם אפשר. אני רוצה לדעת האם מדובר על עובדים נוספים שמכניסים למשרד הפנים.
חנוך ברש
התשובה היא שלילית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 341 ו-342 – אושרו פה אחד

פניות מספר 343 ו-350 – רשויות מקומיות
חנוך ברש
מדובר בהעברת כסף לצורך מימון פרוייקט תעודת זהות ודרכונים חכמים.
שי חרמש
הולכים לעשות את זה? זה סגור?
יעקב אדרי
זה בהתאם לחוק.
חנוך ברש
לא המאגר הביומטרי.
היו"ר משה גפני
כמה כסף הולך על תעודות הזהות החכמות? זה לא הביומטרי.
שי חרמש
זה לא הביומטרי.
חנוך ברש
15 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה עוד אתם מבקשים?
שי חרמש
זה הכל.
היו"ר משה גפני
יש כאן 168 מיליון שקלים. למה אתה אומר לי שזה הכל?
חנוך ברש
זה בהרשאה להתחייב.
יעקב אדרי
הסיפור של המכרז נגמר, של תעודות הזהות?
היו"ר משה גפני
רגע, קודם תשלים. מה זה ה-168 מיליון הרשאה להתחייב?
חנוך ברש
אני לא נציג רשות האוכלוסין לצערי אלא אני מעלה כאן פנייה בשמם. לצערי אין לי יותר מידע מהמידע הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו יכולים להעביר 168 מיליון שקלים, אמנם בהרשאה להתחייב, מבלי שיסבירו לנו מה זה?
חיים אורון
אני אומר לך מה זה. הם צריכים השנה 15 אבל הם מתקשרים עם גורם מסוים והם מתקשרים אתו באופן ארוך טווח, אז הם צריכים הרשאה להתחייב כי יש להם סמכות להתקשר ב-160 מיליון באופן ארוך טווח עם החברה הזאת. תשאיר את זה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש עד מחר לקבל את הפרטים. זה נושא רגיש.
חנוך ברש
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להוסיף מחר לסדר היום של הוועדה שינויים בתקציב ועד מחר בסוף הישיבה שיש לנו על המיסוי הירוק, אני מבקש לקבל הסבר מדויק.
שי חרמש
אני חושב שמה שאמר חבר הכנסת אורון מבהיר את העניין.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, לא מינינו את חבר הכנסת אורון להיות יועץ מקצועי לוועדה אלא רק אתה כזה. אתה בסך הכל קיבוצניק.


אני מבקש עד מחר שתביאו הסבר מוסמך ומדויק.
חנוך ברש
אני לא נציג הרשות ואני לא בקיא בחומר.
היו"ר משה גפני
אין בעיה, הכל בסדר. אין לנו טענות אליך. אנחנו בסך הכל דוחים את זה ביום אחד. אם תראה שיש שם עוזרים נוספים לשר, תגיד לי.

פניות מספר 344 ו-345
עופר אובלנדר
הפנייה נועדה לתשלום גמלאות של עובדי רפא"ל שפרשו. אנחנו מוסיפים לשם 142 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
שאלות.
אורי אריאל
מה זה ההסכם הזה?
עופר אובלנדר
עם רפא"ל עשו הסכם פרישה והפרישו את העובדים כאשר היו שם עובדי מחקר ועובדי מדינה. המדינה משתתפת בתשלומי הגמלאות.
שי חרמש
הייתה תוכנית הבראה.
עופר אובלנדר
כן. תוכנית הבראה.
אמנון כהן
תוכנית הבראה או מיזוג?
שי חרמש
תוכנית הבראה.
עופר אובלנדר
אלה ההתחייבויות של המדינה בתשלום הגמלאות.
יצחק וקנין
זה הסכם שהוא מלפני שמונה שנים, אם לא עשר שנים.
שי חרמש
הסכם שהממשלה עשתה אותו.
עופר אובלנדר
יש שם כ-4,000 גמלאים שהמדינה משלמת.
יצחק וקנין
ההסכם הוא יותר מעשר שנים.
אורי אריאל
הסכם כזה הולך להיות גם עם תע"ש?
עופר אובלנדר
עדיף לדבר על זה עם מי שעוסק בזה.
אורי אריאל
תודה. אני לא צריך תשובה.
שי חרמש
קיבלת תשובה. אתם הולכים להחריג אותי מהוועדה. האחרון שהחריג אותי מהוועדה היה אביגדור יצחקי כי הצבעתי נגד הקואליציה ולכן הרחיקו אותי לשנה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, חבר הכנסת אריאל, יש בעיה?
אורי אריאל
אני מבקש לקבל תשובה לא מחברי הכנסת.
היו"ר משה גפני
קיבלת?
אורי אריאל
לא.
עופר אובלנדר
שאלתך לגבי תע"ש?
אורי אריאל
האם זה תקדים או מה קורה עם תע"ש?
עופר אובלנדר
כל מקרה נבחן לגופו. אני עוסק בגמלאות, אבל אפשר לדבר עם הרפרנט שעוסק בתעשיות ביטחוניות ולקבל ממנו תשובה מוסמכת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 344 ו-345 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 348 – רשויות מקומיות
חנוך ברש
מדובר בהעברת כסף לאיגודי הכבאות בגין הקיצוץ הרוחבי שבוצע, שפגע בהם וצריך להחזיר להם את הכסף עבור זה, עבור הבטחות עבר והתחייבויות קודמות של אגף התקציבים/משרד האוצר שלא נכנסו לבסיס תקציב 2009 והן עבור קליטת כבאים וקניית ציוד בעקבות מבצע עופרת יצוקה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שאחרי שקיצצנו בקיצוץ הרוחבי בתוכניות ההבראה של הרשויות, אנחנו הולכים לקצץ עכשיו עוד 12 מיליון שקלים?
חנוך ברש
לא. אני אסביר. הכסף מועבר מהתקנה שנקראת רזרבה למימון ייחודים ולא מתוכניות ההבראה. זה נמצא בתוכנית של תוכניות ההבראה אבל זה מתקנת רזרבה למימון ייחודים ומשם זה עובר.
היו"ר משה גפני
זה נכון שעומדים לסגור את תחנת הכיבוי בירוחם?
חנוך ברש
לא ידוע לי על זה.
היו"ר משה גפני
אם נעביר את זה, לא יסגרו?
חנוך ברש
אני מאוד מקווה שלא יסגרו אבל אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לבדוק ולתת לי תשובה?
חנוך ברש
בהחלט.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 348 – אושרה פה אחד

פניות מספר 349 ו-354
שירה גרינברג
הפנייה נועדה להעברת 2 מיליון שקלים במזומן ממשרד לענייני גמלאים למשרד החינוך למכון יד ושם על פי סיכום.
יעקב אדרי
מה זה במזומן?
שירה גרינברג
יש לי כאן בפנייה גם מזומן וגם הרשאה להתחייב.
שי חרמש
תאמרי שזה לא במעטפות.
שירה גרינברג
הכסף הזה מועבר ליד ושם על פי הסיכום בין המשרדים ובנוסף יש 18 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לתקצוב תוכנית הסבת אקדמאים להוראה. יש מחזור שני שיוצא עכשיו של 500 מורים שמוכשרים לנושאים של מתמטיקה ומדעים. הכסף הזה בעצם מיועד למחזור הזה.
היו"ר משה גפני
מה זה יד ושם? מה יד ושם קשור לעניין?
שירה גרינברג
יד ושם קשור למשרד לענייני גמלאים. 2 מיליון שקלים לנושא של תקצוב יד ושם בכל הנושא של הנצחת זכר השואה. הפרדתי בין שני דברים. ראשית, מדובר בהעברת 2 מיליון שקלים במזומן ממשרד לענייני גמלאים למשרד החינוך בנושא של יד ושם.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המילה במזומן?
שירה גרינברג
תקציב נטו.
היו"ר משה גפני
זאת העברה של 2 מיליון שקלים וזה מיועד ליד ושם.
שירה גרינברג
לנושא של הנצחת זכר השואה.
שי חרמש
המשרד שמרכז את יד ושם הוא משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
בסדר. עכשיו, הפנייה השנייה?
שירה גרינברג
18 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב וזה עבור התוכנית של הסבת אקדמאים להוראה, למחזור השני של ה-500 מורים.
חיים אורון
זה לא בסדר שבדברי ההסבר אתם לא שמים את ה-18 מיליון שקלים. צריך לחפש בתוך המספרים את הסכום הזה. למה אתם לא יכולים לכתוב כאן שיש כאן 2 מיליון שקלים ו-18 מיליון שקלים?
שירה גרינברג
אני זוכרת שרשמתי את זה. יכול להיות שזה לא עבר.
חיים אורון
עוד פעם המחשב שלכם הסתבך.
שירה גרינברג
אני אקח את ההערה לתשומת לבי. אני מקפידה להזכיר את הסכומים ולהסביר אותם כאן בעל פה.
יעקב אדרי
אגב, יש כאלה שעושים את זה לא במקרה.
חיים אורון
בטוח.
היו"ר משה גפני
אבל לא היא. אני אומר לך שלא היא.
יעקב אדרי
זה לא מכוון אליה.
היו"ר משה גפני
מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא היא.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 340 ו-354 – אושרו פה אחד

פניות מספר 352 ו-353 משרד הרווחה
חיים אורון
תקן.
דב בארי
מדובר בהעברת תקן של מפקח לחינוך מיוחד ממשרד הרווחה למשרד החינוך. דרך החלטה בין משרדית החליטו שהמקום הנכון לאותו אדם הוא במשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 352 ו-353 – אושרו פה אחד

פניות מספר 355 ו-356 – סל הבריאות
ארז זילברשטיין
מדובר כאן בהעברה של 450 מיליון שקלים תוספת לסל שירותי הבריאות. זה נובע מתחזיות גבייה. למעשה הסל נבנה בתחילת השנה לפי תחזיות גבייה והתחזיות האלה השתנו. לכן אנחנו צריכים להוסיף 450 מיליון שקלים כתוספת להשלמת עלות הסל.
חיים אורון
גבו פחות או גבו יותר?
ארז זילברשטיין
גבו פחות.
חיים אורון
לכן התקציב משלים את ההפרש.
ארז זילברשטיין
כן. בביטוח לאומי, משם נלקח הכסף, זה בדיוק הפוך.
חיים אורון
שם גבו יותר.
ארז זילברשטיין
בביטוח לאומי, ככל שגובים פחות, משלימים פחות. בביטוח בריאות, ככל שגובים פחות, משלימים יותר.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
יעקב אדרי
הכניסו את ביטוח לאומי, שם הנוסחה הפוכה.
חיים אורון
סך הכל ההוצאה לסל שירותי בריאות הוא סכום קבוע שמופיע בחוק, 24 ומשהו. אני חשבתי שזה הפוך. אם הביטוח הלאומי גובה פחות, התקציב מוסיף.
ארז זילברשטיין
נכון. זה בדיוק מה שקרה. ביטוח לאומי גבה פחות ולכן אנחנו משלימים יותר.
היו"ר משה גפני
כמה מופיע בחוק?
ארז זילברשטיין
עלות סל שירותי הבריאות היא קבועה בהחלטת ממשלה. ככל שהגבייה בביטוח לאומי היא נמוכה יותר, הממשלה צריכה להשלים יותר ממקורותיה וזה בדיוק מה שאנחנו עושים.
היו"ר משה גפני
כמה יש בסך הכל עכשיו?
ארז זילברשטיין
סך התקציב הוא 28 מיליארד שקלים בשנת 2008.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 355 ו-356 – אושרו פה אחד

פניות מספר 357 עד 359 ו-362
דני גלושנקוב
רפרנט השכלה גבוהה. הפנייה נועדה לתקצב את הסיכומים שהממשלה חתומה עליהם עם ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים הנוכחית.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
דני גלושנקוב
סך הפנייה עומד על 693 מיליון שקלים.
שי חרמש
זאת השלמה. זה לא התקציב.
דני גלושנקוב
אנחנו מתקצבים את עלות ההסכם, מה שקרוי הסכם אולמרט, שעומד על סך של 515 מיליון שקלים לשנה הנוכחית וחלקים לשנה הבאה. כמו כן את עלות הפעימה השלישית של הסכם השכר עם הסגל האקדמי גם לשנת 2007.
היו"ר משה גפני
כמה אתם רוצים שנאשר עכשיו?
דני גלושנקוב
את הסכום הכולל של 693 מיליון שקלים.
חיים אורון
מאיפה הוא מגיע?
דני גלושנקוב
הוא מגיע ממספר מקורות, מרזרבות.
חיים אורון
מהרזרבה 250.
דני גלושנקוב
יש כאן 250 מיליון שקלים ממשרד החינוך, מביטוח לאומי וגם 193 מיליון שקלים מהרזרבה שנועדה לתקצב את המשרדים.
שי חרמש
איך ביטוח לאומי נכנס כאן?
דב בארי
ביטוח לאומי הוא המקור בסיפור דומה לתקציב שהועבר למשרד הבריאות. בביטוח לאומי, התקציב שנבנה לשנת 2009, נבנה באמצע 2008 לפני המשבר הכלכלי . הגבייה של ביטוח לאומי פחתה לעומת האומדנים עליהם בנינו את התקציב. על כן משרד האוצר צריך להשתתף בתקציב ביטוח לאומי בסכום יותר נמוך, מה שמאפשר הפניית מקורות לעניין הזה.
שי חרמש
אם ביטוח לאומי גובה פחות, המדינה משלימה פחות?
דב בארי
כן. זה המנגנון הקבוע בחוק הביטוח הלאומי בסעיף 32 לגבי השתתפות אוצר המדינה.
שי חרמש
לא הבנתי איך זה עובד.
דב בארי
מנגנון התקצוב בין משרד האוצר לביטוח לאומי הוא מנגנון מורכב ויש בו הרבה מאוד שאלות ודברים לא הגיוניים לכאורה, אבל כרגע זה מנגנון התקצוב וכך הוא נקבע לפי חוק. יש שלוש השתתפויות עיקריות של משרד האוצר בביטוח לאומי כאשר האחד הוא התקציב המינהלי, השני הוא לעניין תקצוב קצבאות שהן לא ביטוחיות כמו נפגעי פעולות איבה וניידות, ויש עניין של השתתפות בגבייה מהציבור.
שי חרמש
אני אומר לכם למה שאלתי את זה. היה כאן דיון עם מנכ"לית הביטוח הלאומי במסגרת הצעת התקציב הדו-שנתי ונאמרו דברים מאוד מאוד ברורים, ששותים את תקציב הביטוח הלאומי לתוך תקציב המדינה. מדובר על סדרי גודל של מאות מיליוני שקלים. אמרה כאן מנכ"לית הביטוח הלאומי, עם כל הכבוד, שאם התהליך הזה יימשך, הם צריכים לעמוד בחלק מהתחומים שהביטוח הלאומי, במצב שלא יוכלו לכבד התחייבויות בעוד 10-15 שנים. אני אלך לראובן כדי ללמוד את הנושא כי אני מבין שאי אפשר ללמוד את זה בישיבה אחת וזה דבר מאוד מורכב. ההסבר הזה שדרך תקציב ביטוח לאומי עושים כל מיני דברים, אני לא יודע לאן ומאיפה, אני שואל האם בסופו של דבר זה פוגע בחופש של ביטוח לאומי.
דב בארי
לא. זה לא פוגע.
יש השתתפות לפי חוק. הם גבו פחות ומשרד האוצר משתתף פחות. אין כאן פגיעה בחוסן ואין כאן שינוי.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, מה שקרה בשנים האחרונות זה שמשרד האוצר הלאים את הביטוח הלאומי. הוא פשוט הלאים אותו. הוא שם חשב של משרד האוצר, אני זוכר את הדיון הסוער שהיה בעניין הזה, והוא בעצם מנהל את הביטוח הלאומי. אסתר דומיניסיני היא פקידה של האוצר. למעשה הם עושים בביטוח הלאומי כבתוך שלהם. הם טוענים שאם חסר כסף, הם מוסיפים, אבל לא חסר כסף מכיוון שאתה משלם את הביטוח הלאומי כל חודש. אם זה היה בחברת ביטוח, אתה לא יכול ללכת ולקחת את הכסף הזה למוסדות להשכלה גבוהה מפני שיש עודף. יש עודף, אז יש עודף.
חיים אורון
אין עודף.
היו"ר משה גפני
הוא לוקח את הכסף מהביטוח הלאומי, הוא לוקח רבע מיליארד שקלים ומעביר אותו למוסדות להשכלה גבוהה.
חיים אורון
הוא לוקח את הכסף שהוא תכנן לתת לביטוח הלאומי. אם הביטוח הלאומי היה גובה מיליארד שקלים, לא צריך לתת לו מיליארד. הביטוח הלאומי גובה 750 מיליון, אז נותנים לו 750 מיליון.
שי חרמש
אז נשאר לו עודף.
היו"ר משה גפני
אני יכול לדעת האם בתקציב הביטוח הלאומי בענפים השונים יש עודף או שיש חוסר?
דב בארי
בענפים הביטוחיים?
היו"ר משה גפני
כן. בכל.
דב בארי
השנה?
היו"ר משה גפני
בתקציב הביטוח הלאומי יש חסר או יש עודף?
דב בארי
השנה המוסד לביטוח לאומי לדעתי, כמו בשנים האחרונות, מסיים את השנה בעודף תקציבי. בעודף תפעולי. אבל התקציב הזה הוא לא רלוונטי, בין אם היה עודף ובין אם היה גירעון.
היו"ר משה גפני
יש להם קופה ב' או קופה ג' או קופה ד'.
דב בארי
צריך לציין לפרוטוקול דבר מאוד חשוב שאין פה לא פגיעה בקצבאות ולא פגיעה אחרת.
היו"ר משה גפני
בטווח הארוך יכולה להיות בעיה.
דב בארי
זה גם לא רלוונטי לטווח הארוך כי התקציב הזה הוא תקציב לא מנוצל.
היו"ר משה גפני
הבנו. יש לי רק שאלה שכנראה תחזור על עצמה במהלך החודשים הקרובים ואולי אפילו השבועות הקרובים.
חיים אורון
יש חלק שהולך פרלל.
יעקב אדרי
נכון. המדינה נותנת פחות. זה טוב לה.
היו"ר משה גפני
היות שזאת השאלה שתישאל עכשיו הרבה, אני מבקש שיירשם שהשאלה הזאת נשאלת רק עכשיו ואני כבר לא אשאל אותה בהמשך. אתם ביקשתם, אתם משרד האוצר, לקצץ במוסדות להשכלה גבוהה 25 מיליון שקלים בקיצוץ הרוחבי. עכשיו אתם מבקשים להוסיף 693 מיליון שקלים למוסדות להשכלה גבוהה ולא נודע כי באו אל קרבו, הקיצוץ שהיה במוסדות להשכלה גבוהה. אני אפילו לא מבקש תשובה.
חיים אורון
אני לא רוצה לתת דוגמה מהישיבות אבל נניח שהוסיפו למישהו בבתי הספר היסודיים והיה להם קיצוץ רוחבי, אז הוסיפו להם.
היו"ר משה גפני
אני אומר שהקיצוץ הרוחבי הוא כמעט לא משמעותי מבחינת העניין הזה, אבל בהמשך אנחנו נראה. כל רגע יגיע אלינו סעיף שאין קשר בינו לבין הקיצוץ.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 357 עד 359 ו-362 – אושרו
יעקב אדרי
אני נגד.
היו"ר משה גפני
יעקב אדרי נגד ולא בגלל שאתה נגד המוסדות להשכלה גבוהה.
יעקב אדרי
לא. זה עניין של הביטוח הלאומי.
היו"ר משה גפני
תאמין לי שאתה צודק.

פניות מספר 360 ו-361 - שירותים חשאיים
יאיר איידר
הפנייה נועדה להוסיף 15 מיליון שקלים לתקציב אבטחת תעופה, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא להרחיב את השתתפות המדינה מ-50 אחוזים בהוצאות האבטחה ל-60 אחוזים בהוצאות האבטחה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 360 ו-361 - אושרה פה אחד

פניות מספר 363 ו-365 – משרד החקלאות, תמיכות בייצור חקלאי
דניאלה גרא
הפנייה נועדה להעביר כ-3 מיליון שקלים מתקציב התמיכות בייצור חקלאי לתקציב משרד החקלאות, בהתאם לעדיפויות המשרד. בגדול, אתם יכולים לראות שאלה שניים ביחד. התקציב הזה עובר השתתפות במשרד החוץ כי יש בבייג'ין את תערוכת אקספו לשנת 2010 ומשרד החקלאות התחייב לתקצב חלק ממנה, שם יהיה גם ביתן חקלאי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 363 ו-365 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 364 – משרד הקליטה
אופיר להב
מדובר בפנייה בנושא סיוע בקידום העסקה. השתתפות שלנו במשרד החקלאות. אנחנו מעבירים כסף לסייע בקידום העסקה של מדענים.
היו"ר משה גפני
זה קשור בהסכם קואליציוני?
אופיר להב
לא.
היו"ר משה גפני
קידום מדענים עולים, זה לא הסכם קואליציוני? כמה כסף?
אופיר להב
מדובר ב-2 מיליון שקלים השנה.
היו"ר משה גפני
מאיפה הכסף?
אופיר להב
מתקציב המשרד. יש כאן גם את ההשתתפות של 2008, 900 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
אלה עודפים מחויבים?
אופיר להב
כן. עודפים מחויבים. יש מדענים שמועסקים בשירות הווטרינרי ובמכון וולקני והם מדענים של קמע. אנחנו משתתפים בתקציב שלהם.
היו"ר משה גפני
במכון הוולקני יש גם עובדים שהם לא עולים חדשים? זאת אומרת, חרדים?
אופיר להב
אני לא יודע.
דניאלה גרא
במכון וולקני יש כ-700 עובדים.
היו"ר משה גפני
יש חרדים?
דניאלה גרא
אף פעם לא עשיתי פילוח כזה. אני לא יודעת איך מגדירים חרדים.
שי חרמש
הרב גפני, אתה ממש מביך אותם. אין קטגוריה לא של אשכנזים ולא של חרדים. יהודים יש שם.
היו"ר משה גפני
אם כן, מהיכן יודעים שחרדים לא יוצאים לעבודה? אולי הם כן יוצאים לעבודה? מאיפה יודעים את זה? אין הגדרה של חרדי, אז מי אומר שהם לא יוצאים לעבודה? אולי מתוך ה-700 עובדים, 690 עובדים הם חרדים?
שי חרמש
רבים שם הם חרדים לגורל החקלאות.
היו"ר משה גפני
אני יכול לבקש ממך, אם תוכלי לבדוק במכון הוולקני, האם יש עובדים חרדים?
שי חרמש
אי אפשר לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
לא ביקשתי את זה ממך. זה לא קשור למקצוע שלך אלא זה המקצוע שלי. שלא יאמרו יותר שחרדים לא יוצאים לעבודה. מתוך 700 עובדים במכון הוולקני, 690 הם חרדים. אני רוצה תשובה לשאלה שלי ולא סתם אני שואל אותה.
דניאלה גרא
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
שלא תהיה טעות, אני לא הולך להרפות מהעניין הזה.
שי חרמש
אני אעזור לה. אני אסע לבית דגן לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 364 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 366 – קופות החולים
ארז זילברשטיין
מדובר על העברה של 225 מיליון שקלים, העברה פנימית בתוך התקציב, לצורך תמיכה בקופות חולים, בהתאם למבחני התמיכה התלת שנתיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 366 – אושרה פה אחד
ציון פיניאן
רביזיה.
אמנון כהן
אני מצטרף לרביזיה.
היו"ר משה גפני
אתה לא יודע על מה.
אמנון כהן
מה שהוא אומר.
יעקב אדרי
גם אני.
שי חרמש
קחו נושא אחר. על גב המסכנים בקופות החולים?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת פיניאן, רביזיה על קופות החולים?
אמנון כהן
אני לא מצטרף לרביזיה.
היו"ר משה גפני
אל תקשו עלי. חבר הכנסת פיניאן מבקש רביזיה על קופות החולים.
חיים אורון
למה?
היו"ר משה גפני
לא יודע.
חיים אורון
זה לעצור את קופות החולים. אפשר להבין את הרביזיה?
היו"ר משה גפני
לא. אני לא יודע. ביקשתי שלא יצטרפו לרביזיה של חבר הכנסת פיניאן. אני מחר אביא את זה להצבעה אלא אם כן הוא מסיר את הרביזיה עד מחר. הוא ביקש יום וקיבל אותו.
חיים אורון
סתם?
אמנון כהן
אין סתם.
היו"ר משה גפני
לכל חבר ועדה אין סתם. אם הוא מבקש את הרביזיה, יש לו כנראה סיבה. אמרתי, מחר יש פניות לוועדה, ואם עד מחר הוא מסיר את הרביזיה, זה אושר.

פניות מספר 367 ו-414 – משרד התעשייה
נח הקר
הפנייה הזאת – תכף יציג אותה תקציבן משרד התעשייה – נועדה להעביר כספים למפעלי ביוב. אותה פנייה בדיוק מופיעה כאן בפנייה 414.
יעקב אדרי
יש לי בעיה עם הסיפור הזה של נועם. הוא אזור תעשייה ריק.
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים על פנייה 367 שהיא בעמוד 72 ועל פנייה 414 שהיא בעמוד 114.


חבר הכנסת פיניאן לא הולך לשום מקום, אחרי הישיבה תדברו אתו ואם הוא יסיר את הרביזיה, באופן אוטומטי זה מאושר. רכז הקואליציה בוועדת הכספים הוא איש שיודע מה הוא עושה ואם הוא מבקש את זה, יש לו סיבה לכך.
יעקב אדרי
שאלתי שאלה לגבי אזור התעשייה של נועם. אין שם שום מפעל ואני שואל למה מקימים שם את תחנת השאיבה.
היו"ר משה גפני
מר שטיינמץ, אם אתה יכול לענות לו על השאלה, אבל קודם להסביר את הפנייה.
דוד שטיינמץ
מדובר בפיתוח אזורי תעשייה. מדובר בהשתתפות משרד התעשייה ברשות המים בהקמת תחנת שאיבה שתשמש את אזור התעשייה החדש באום אל פאחם. הפנייה הזאת בחלקה הגדול נועדה לצורך השתתפות משרד התעשייה ברשות המים לתשתיות מים באזורי פיתוח כמו 2,5 מיליון שקלים להקמת תחנת שאיבה שתשמש את אזור התעשייה החדש באום אל פאחם וגם תקציב עבור הקמת מתקן לטיהור שפכים שישמש את אזור התעשייה נועם, נתיבות ומועצה אזורית שמעון. זה נועם.


התקציב שמיועד לכך, הוא תקציב שלא מנוצל מפני שרק עכשיו מתחילים להפעיל אותו. רשות המים עושה שם מתקן לטיהור שפכים. אחד המפעלים הגדולים שעומד לעבור לשם מהמרכז, זה מפעל טרה.
יעקב אדרי
זה בטוח שהוא עובר או שהוא בהתדיינות? אני אומר לכם את זה כשר לפיתוח הנגב והגליל לשעבר. באתי לשם ובכיתי. יש תשתיות אבל אין אף מפעל.
דוד שטיינמץ
אני מבין שרשות המים כבר מתחילה לבנות שם.
נח הקר
אנחנו בשלבי בנייה של מת"ש נתיבות. לתכנן את הספיקות של מט"ש נתיבות, לקחו בחשבון את הספיקות הצפויות בהתאם לתוכניות של אזור תעשייה נועם.
יעקב אדרי
הרשויות משתתפות בעניין הזה של המט"ש?
נח הקר
ברור. הרשויות שם? בטח. החלק הזה שמועבר ממשרד התעשייה הוא רק החלק עבור אזור התעשייה. הרשויות עצמן עבור התושבים משתתפות.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אדרי, קיבלת תשובה?
יעקב אדרי
אני מאוד מקווה שטרה עוברת לשם. זאת אומרת, שיש הסכמים. זה חשוב כי זה מקום עם תשתיות אבל בלי אף מפעל.
היו"ר משה גפני
מר שטיינמץ, מה אתה אומר על זה?
דוד שטיינמץ
זה התחלת התהליך.
נח הקר
לפני שיש מט"ש, אתה לא יודע לבנות שם שום דבר. בונים את המט"ש לנתיבות ואי אפשר לא לקחת בחשבון את אזור התעשייה שצפוי לקום.
יעקב אדרי
אתה יודע כמה זמן קיים אזור התעשייה הזה? הוא עומד ריק חמש שנים ואולי יותר.
נח הקר
לפני שיש ביוב, אי אפשר לבנות.
אורי אריאל
אפשר להתחיל לבנות גם אם אין מט"ש. השאלה אם יש הסכם חתום עם טרה או שמדובר בהבנות וזה אמר להוא? יש הסכם?
דוד שטיינמץ
אני לא יודע.
נח הקר
לגבי המט"ש. הוא לא נבנה רק לאזור תעשייה נועם אלא בונים כאן מט"ש לכל אזור נתיבות. החלק של אזור התעשייה, זה שהם מממנים. כאשר אנחנו בונים את המט"ש, ברור שעדיף להשקיע עכשיו ולהגדיל אותו קצת מאשר אחר כך לבצע בו שדרוג.
אורי אריאל
הבנתי.
יעקב אדרי
אני מאוד מקווה שבאמת ייבנה המפעל הראשון. אני מאוד אשמח לכך, אבל חמש שנים המקום עומד כאבן שאין לה הופכין. חבל.
אורי אריאל
בקשה ליושב ראש. אני מבקש שזה יידחה למחר ועד אז יביאו תשובה אם יש הסכם עם טרה לגבי ההעברה או אין הסכם. הבנתי את התשובות, כולל ההגדלה, אבל עד מחר נקבל תשובות.
יעקב אדרי
אם אין את טרה שם, זה סתם. הם באו אלי והלכתי לשם. אמרתי להם שאני אעזור להם אבל אין שם כלום.
חיים אורון
אם אין טרה, את המט"ש מקימים והוא עולה 50 מיליון שקלים. ההשתתפות של אזור התעשייה ב-50 מיליון שקלים הוא 2,5 מיליון שקלים. אנחנו דופקים את נתיבות ואת המרחבים.
דוד שטיינמץ
את המועצה האזורית בני שמעון.
חיים אורון
בני שמעון זה אני, כך שאני בעל עניין.
נח הקר
לכן אני מבקש להפריד בין אזור התעשייה, אם כן נחתם הסכם או לא נחתם הסכם. אפשר להביא נתונים לוועדה. אנחנו מדברים כאן שוב על הקמת המט"ש שלוקח בחשבון ספיגות שמורכב מישובים נוספים.
יעקב אדרי
את המט"ש אין מה לעכב.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה. אני מבקש שתביאו תשובה לשאלה הזאת, האם נחתם הסכם עם טרה, אבל אני חושב שצריך לאשר את זה ואי אפשר לעכב.
חיים אורון
לא צריך לעכב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 367 ו-414 – אושרו פה אחד
דניאלה גרא
הערה לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
כן. אני שאלתי קודם כמה עובדים חרדים מועסקים במכון הוולקני. בכל אופן, בחקלאות עוסקים גם הרבה חרדים ויש להם גם השכלה בנושא הזה. אני רוצה לדעת כמה עובדים יש בסך הכל וכמה מתוכם הם עובדים חרדים. לא עיכבתי את הפנייה אבל דניאלה חרוצה והיא כבר בדקה את העניין. תאמרי לי בבקשה כמה עובדים יש במכון הוולקני.
דניאלה גרא
דיברתי עכשיו עם ראש מכון וולקני והוא לא יודע להגדיר.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים יש בסך הכל?
דניאלה גרא
בסך הכל יש כ-650 עובדים.
היו"ר משה גפני
לפי ההגדרה שלו, כמה חרדים?
דניאלה גרא
כ-10. יש שם יחידה לחקלאות על פי תורה.
היו"ר משה גפני
אתם תתרגלו לזה. בעניין של החרדים אני הולך עד שיפסיקו לומר שאנחנו פרזיטים. שיאמרו שלא מקבלים אותנו לעבודה. מה יש בחקלאות? אי אפשר להכניס חרדים?
חיים אורון
מכון וולקני.
היו"ר משה גפני
כל נושא זה כך. משרד הפנים, מכניסים אליו בני מיעוטים.
יעקב אדרי
אין חרדים שמתאימים לעבודה הזאת?
היו"ר משה גפני
אני ממש מודה לך. תודה רבה. יש כאלה שמחכים עם התשובה שבוע ואני שוכח שאני צריך לקבל אותה.
יעקב אדרי
לא מאשרים את הפנייה?
היו"ר משה גפני
מאשרים. אני בעד החילוניים. מאשרים.
דוד שטיינמץ
לגבי טרה, הגישו בקשה למרכז ההשקעות.
היו"ר משה גפני
אני מנהל כאן קמפיין על החרדים ואתה חוזר לטרה. כמה עובדים יש בטרה? סתם.
חיים אורון
תפרסם ב"יתד נאמן" שעברו היום 60 העברות תקציביות, מתוכן 40 היו קשורות בכוח אדם ולגבי 41 אתה שאלת כמה חרדים עובדים וקיבלת נתונים מבהילים. הנה, יש לך הודעה לעיתון.
היו"ר משה גפני
זה כמו שהכתב ב"ישראל היום" כותב שבישיבת ועדת הכספים הובע זעם על ידי חברי הוועדה נגד הישיבות. אני לא יודע מתי זה היה ובאיזו ישיבה, אבל זה היה בשבוע שעבר בעיתון. עזוב את העיתונות החרדית.

פנייה מספר 368 – משרד החינוך
שירה גרינברג
מדובר בפניית חוסרי שכר. הפנייה נועדה להתאים את תקציב החינוך לביצוע.
היו"ר משה גפני
זה רק שכר.
שירה גרינברג
כן. רק שכר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 368 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 369 – משרד התחבורה
הרצל בן יהושע
מדובר על העברה טכנית של 170 מיליון שקלים שזה תקציב הרשות לבטיחות בדרכים, לסעיף תקציבי שמאפשר ביצוע פרוייקטים של בטיחות בדרכים במגזר העירוני, לפי רשימה שהוסכמה.
היו"ר משה גפני
זה בהסכמה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים?
הרצל בן יהושע
בהסכמה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 369 – אושרה פה אחד

פניות מספר 370 ו-372 – מנהרות הכותל
חיים אורון
כמה נשים לא חרדיות יכולות להתפלל בכותל בלי שיגרשו אותן?
היו"ר משה גפני
כולן. ללא יוצא מן הכלל. כמה יכולים להיכנס למסגד אל אקצה בלבוש ובדרך בה המוסלמים דורשים?
חיים אורון
תסלח לי, אתם.
היו"ר משה גפני
מי זה אתם? אנחנו החרדים?
חיים אורון
כן.
היו"ר משה גפני
שעובדים במכון הוולקני.
חיים אורון
אתם החרדים, מרוב שאתם לא עובדים במכון וולקני, אתם עובדים יותר מדיי בכותל. אתם הופכים את הכותל לבית כנסת חרדי.
אורי אריאל
זאת הצעה לסדר עכשיו?
חיים אורון
לא. זה נאום על 2 מיליון שקלים. מותר לי לומר מה שאני רוצה.
היו"ר משה גפני
לא, מנהרות הכותל זה משהו אחר.
חיים אורון
אתם הופכים את הכותל לבית כנסת חרדי.
היו"ר משה גפני
הנאום הושמע. אני מכחיש את זה מכל וכל.
חיים אורון
ודאי. הידיעה הבאה ב"יתד נאמן" תהיה שהרב גפני דחה בחריפות ובבוז.
היו"ר משה גפני
תדע לך ש"יתד נאמן" כותב עליך בהערכה.
אורי גבע
שני הפרוייקטים, גם הכותל וגם הנצחת שמו של רחבעם זאבי הגיעו בתור דרישה בהתאם לביצוע. למנהרות הכותל ספציפית נדרשו תוספות פיתוח ואחזקה בעקבות רטיבות שהתגלתה בחלק מהאזורים שבעבודה.
היו"ר משה גפני
מי ביקש את זה?
אורי גבע
החברה שמבצעת.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור להסכמים קואליציוניים?
אורי גבע
לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 370 ו-372 – אושרו פה אחד

פניות מספר 392 ו-371
חיים אורון
אני מתנגד כי אורי אריאל אומר לי כל הזמן שלא בונים בשומרון.
היו"ר משה גפני
קודם מישהו יסביר את הפנייה.
חיים אורון
אני יודע לקרוא. אם לא בונים בשומרון, לשם מה צריך כסף?
היו"ר משה גפני
אבל אני עוד לא יודע כלום.
ראובן קוגן
מעבירים מיליון וחצי שקלים בהתאם לסיכום בין משרד השיכון למשרד האוצר לשיפוץ והשלמת מוסדות ציבור במועצה אזורית שומרון בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.
יעקב אדרי
הרב אריאל מתנגד?
אורי אריאל
חבר הכנסת אורון.
חיים אורון
אני מבין שלא בונים כלום.
יעקב אדרי
אלה שיפוצים.
חיים אורון
אם לא בונים, למה אתם מעבירים כסף?
יצחק וקנין
אני חייב לומר כאן משהו ואני אומר את זה לחיים אורון, לאורי אריאל ולכולם. כאשר אנחנו מדברים על הכסף הגדול, זה עובר חלק. כאשר מדברים על הכסף הקטן, יש בעיות.
היו"ר משה גפני
זה תמיד כך.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נמנע – 1

פניות מספר 392 ו-371 – אושרו

פניות מספר 373 ו-393
ארז זילברשטיין
העברה של 5 מיליון שקלים לצורך שיפוץ המחלקה האונקולוגית בבית החולים ברזילי. זה כסף קואליציוני של ישראל ביתנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 373 ו-393 – אושרו פה אחד
חיים אורון
אם לא היה הסכם קואליציוני עם ישראל ביתנו, זה לא היה עובר? אתם מורידים את התקציב לזנות, ואני אומר את זה לפרוטוקול. תראו איזה דברים שעל פי כל אמת מידה, כל מפלגה מורידה כאן כסף. אני שיפצתי את המחלקה האונקולוגית. זה כמו שגילה גמליאל מזכירה לי שלפני כמה שנים היא הקימה את מחלקת היולדות. הצעתי לה שיהיה שם שלט כמו ששמים לגבי תורמים ובו ייאמר נתרם על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל.
היו"ר משה גפני
יש הצעה לסדר של חבר הכנסת חיים אורון ואני מבקש לבחון אותה ברצינות. היות שלמחלקה האונקולוגית בבית החולים ברזילי הועבר כסף של ישראל ביתנו, אני מבקש לבחון עם ישראל ביתנו מי זה שביקש את זה ושיהיה שם שלט להנצחתו של אותו חבר כנסת.


אני בעד. לנו יש כספים קואליציוניים. כל הכספים הקואליציוניים שלנו, מהראשון ועד האחרון, אני יכול להראות לך, אלה כספים שנמצאים כל השנים בתקציב, כל השנים יוצאים החוצה ומכניסים אותם חזרה בהסכם קואליציוני. אין אפילו שקל אחד. הלוואי שהייתי יכול לתת למכון האונקולוגי של תל השומר. הלוואי. אני לא יכול אבל ישראל ביתנו יכולה.

פניות מספר 394 ו-374 – המשרד לקליטת עלייה
אופיר להב
מדובר ב-5 מיליון שקלים במסגרת הסכמים קואליציוניים עם ישראל ביתנו לפעולות מיוחדות לאגף קליטה בקהילה.
חיים אורון
של איזו עדה?
יעקב אדרי
מה זה פעולות קליטה בקהילה?
אופיר להב
זה לאגף קליטה בקהילה. מדובר בפעולות מיוחדות לציון עשרים שנים לעלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר, פעולות חברתיות לעולים במקבצי דיור.
היו"ר משה גפני
בכמה כסף מדובר?
אופיר להב
בסך הכל מדובר ב-5 מיליון שקלים. מדובר בחיזוק פעילויות ספורט לעולים ובפעולות חברתיות לעולים במקבצי דיור.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לציין שאת הכסף נותנת ישראל ביתנו.
חיים אורון
אי אפשר לעשות שלט על פעולות ספורט. על אונקולוגית אפשר לעשות שלט. הייתם צריכים למצוא מקום בו אפשר לעשות שלט.
פניה קירשנבאום
אני ממש מתפלאת עליך ואני אומר לך למה.
היו"ר משה גפני
תעשי לי טובה, אל תתחילי דיון עכשיו.
פניה קירשנבאום
אני חייבת כי הוא התחיל ולא אני.
יצחק וקנין
אנחנו כבר שעה מתבדחים כאן.
פניה קירשנבאום
בדיחות בסדר, אבל עד גבול מסוים. אני חושבת שהנושאים שבחרנו או המטרות אליהן העברנו כספים, לא דורשים לא שלטים ולא שום דבר. אנחנו מתכוונים לפעול לטובת העם כולו. אם אתה היית יחד אתי בבית החולים באשקלון והיית רואה את המחלקה האונקולוגית שיושבת בצריף לא ממוזג, צריף טרומי, ובחדר אחד נמצא הצוות המטפל, הצוות המטופל ביחד עם המשפחות, אתה היית מבין את חשיבות הנושא וזה כבר לא מצחיק. אני מצטערת, אני מאוד מצטערת שאנחנו בכסף קואליציוני – ואני לא מדברת עכשיו לא על ישיבות ולא על שום דבר – אנחנו כחברי כנסת צריכים לדאוג לנושאים שבעצם הממשלה הייתה צריכה לדאוג להם.
חיים אורון
אני מאוד מתפלא על כך שאת מוכנה להיות בממשלה ובקואליציה כי השלב הבא, ואני אומר את זה בכל הרצינות, בבחירות הבאות, כל חבר כנסת יבוא ויאמר שהוא לא מצביע אם אין לו קופה של 20 מיליון שקלים, את תבחרי את המחלקה האונקולוגית, הוא יבחר את מחלקת העיניים וכולי.
פניה קירשנבאום
אני לא רוצה את זה.
חיים אורון
אבל זה מה שאתם עושים כאן. אתם מורידים את זה לזנות. היות שאמרתי את זה קודם, אני חוזר על הדברים גם עכשיו. אני חושב שאם אנחנו מאשרים כאן למחלקה האונקולוגית כסף קואליציוני, וקודם אישרנו כסף קואליציוני לאוניברסיטאות. מפלגת העבודה היא הכי גיבורה כי היא הביאה 80 מיליון שקלים לעמותות כדי שהעמותות שהיא הפילה אותן, יש להן כסף קואליציוני להציל אותן.
אורי אריאל
אלה לא העמותות של ברק.
חיים אורון
לא. עזבי את הכסף של האונקולוגית. אני מכיר מצוין את בית החולים באשקלון. תסתכלי איך נראה שכסף שבא לעמותות שצריך להציל אותן, אלה אנשי מפלגת העבודה. כך אני רואה את הדברים ואני מקווה שגם את תראי את זה כך ואז השערורייה הזאת תיפסק.
היו"ר משה גפני
וברוח אופטימית זאת, אנחנו נסיים את הוויכוח האידיאולוגי ועוברים להצבעה.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 394 ו-374 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 398 – משרד הפנים
חנוך ברש
מדובר בשינויים פנימיים בתקציב רשות האוכלוסין.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 398 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 399 – נכי רדיפות הנאצים
דב בארי
הלשכה לשיקום נכים. מדובר כאן בפנייה תקציבית לקראת סוף שנה, לסגירת שנת התקציב בלשכה לשיקום נכים. העברות פנימיות שנועדו לתשלום תרופות לניצולי שואה בסך של 20 מיליון שקלים ותוספת לתגמולים כדי להתאים את התקצוב לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 399 – אושרה פה אחד

פניות מספר 400 ו-401
אריאל קטן
המשרד לשירותי דת. המשרד לשירותי דת קיבל כספים קואליציוניים לבניית מקוואות ובתי כנסת. 160 מיליון שקלים בארבע השנים האחרונות ועכשיו זאת השלמה של המזומן כנגד הרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
אני יכול לקבל את הקריטריונים על מבני הדת?
אריאל קטן
כמובן.
היו"ר משה גפני
יש לך רשימה באיזה מקומות זה נבנה או באיזה מקומות זה הולך להיבנות?
אריאל קטן
כמובן. זה פרוייקט שהתחיל ב-2006 ובצורה מסודרת אנחנו בונים דרך מינהל הדיור הממשלתי.
היו"ר משה גפני
מתי אני אקבל ממך את הקריטריונים ואת הרשימה?
אריאל קטן
היום אחר הצהרים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 400 ו-401 – אושרו פה אחד
חיים אורון
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש רביזיה, אבל אני אבטל אותה ברגע שאני מקבל את מה שביקשתי. מה איכפת לך מבני דת?
חיים אורון
אני אוותר לך, אבל שחררו את קופות החולים.
יעקב אדרי
חבר הכנסת פיניאן ידבר אתו.
היו"ר משה גפני
מר קטן, הפנייה אושרה. אני מבקש לקבל היום את הקריטריונים והרשימות, אז הרביזיה תבוטל. אם אפשר לבקש, שהמשרד לא יפיץ הודעות לעיתונאים שאני מעכב בניית מקוואות כי זה רק עכשיו הגיע לכאן. אם אפשר, שהמשרד יאמר אמת כשהוא מדבר עם התקשורת. אני קיבלתי פנייה כבר בשבוע שעבר מעיתונאים שהמשרד אומר שאני מעכב כסף של מקוואות.
יעקב אדרי
אנחנו נעיד שלא.
היו"ר משה גפני
הפנייה הזאת הגיעה רק עכשיו. מתי הגיעה הפנייה הזאת? לא עיכבתי אותה אפילו דקה. הפנייה הגיעה היום.
יעקב אדרי
הבוקר.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 402 – משרד הקליטה
אופיר להב
מדובר בהשתתפות במסגרת תוכנית החומש לעולי אתיופיה במשרד התעשייה בנושאים של קידום העסקה.
חיים אורון
מה קורה עם כל התוכנית של האתיופים?
היו"ר משה גפני
יש תוכנית חומש. מה עם זה?
אופיר להב
זה במסגרת תוכנית החומש. אנחנו משתתפים במשרד התעשייה בנושאים של סיוע בקידום העסקה.
היו"ר משה גפני
זאת העברה של קופות גמ"ח.
פניה קירשנבאום
תוכנית חומש היא תוכנית ממשלתית והם מגייסים כסף מכל המשרדים, מאגמים את המשאבים ועושים איזשהו פיתוח. זה היה ביחד עם הסוכנות.
היו"ר משה גפני
אני יודע. קיימנו על זה דיון. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 402 – אושרה פה אחד

פניות מספר 403 ו-404
ראובן קוגן
5 מיליון שקלים לתוכנית חיזוק הצפון, מעבירים למשרד הביטחון עבור עבודות.
היו"ר משה גפני
קואליציוני?
ראובן קוגן
לא.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף הזה?
ראובן קוגן
חיזוק הצפון. התוכנית אושרה אחרי מלחמת לבנון השנייה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 403 ו-404 – אושרה פה אחד

פניות מספר 405 ו-406
חיים אורון
מעברי גבול. זה בסדר.
קריאה
מדובר על תוספת של תקנים עבור היחידה ברשות האוכלוסין וכלא קציעות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 405 ו-406 – אושרו פה אחד

רגע, לגבי פניות 403 ו-404, לגבי הצפון, איך נכנס לכאן מעלה אדומים?
ראובן קוגן
מעלה אדומים לא הגיע לפנייה בקשר לצפון.
היו"ר משה גפני
למה הכנסתם את הסעיף הזה? אני בעד מעלה אדומים, שלא תהיה אי הבנה, אבל למה הכנסתם את הסעיף הזה לכאן? אתם עושים לנו מבחן האם נתפוס את זה או לא? הנה, תפסנו. מאוחר מדיי אבל תפסנו. מה זה מעלה אדומים?
חיים אורון
הרשאה להתחייב על 200 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
279 אלף שקלים.
ראובן קוגן
יש מה שנקרא השלמות פיתוח במעלה אדומים. אני מצטער שלא הסברתי את זה קודם.
היו"ר משה גפני
מה זה שייך לחיזוק הצפון?
ראובן קוגן
לא, זה לא שייך. חיזוק הצפון הוא 5 מיליון שקלים וזה הכסף שמועבר ממשרד ראש הממשלה למשרד השיכון ורואים את זה ב-7069. מעבר לזה, יש עוד דבר נוסף בתוך הפנייה הזאת וזה כסף להשלמות פיתוח במעלה אדומים. המגרשים שווקו מזמן כי אין שיווקים כבר הרבה שנים, ואנשים שקנו את הדירות, צריך לעשות להם השלמות פיתוח. זה איזשהו חלק קטן מהשלמות הפיתוח שהמשרד צריך להשלים בהתאם להתחייבויות מול הקבלנים.
היו"ר משה גפני
אל תעשו דבר כזה. אם אתם עושים דבר כזה, אנחנו אחרי כן נצטרך לעבוד יותר קשה ואני אצטרך לעבור סעיף סעיף בכל פנייה שאתם מעבירים אלינו לפני הישיבה.
ראובן קוגן
קיבלתי את ההערה.
היו"ר משה גפני
אם יש דבר כזה, אני לא מתנגד לו.
חיים אורון
תשימו את זה בדף הראשון.
היו"ר משה גפני
בדיוק. תשימו את זה בדף הראשון, זה הטוב ביותר.
חיים אורון
זה הפתרון היחידי כי אי אפשר לעקוב אחרי הכל.
היו"ר משה גפני
אחרת אנחנו נאלץ להתחיל לעבור סעיף סעיף.
חיים אורון
תאמין לי שאני לא קורא את שר האוצר ביקש והשר הזה הסכים אלא אני קורא רק את השורה התחתונה.
ראובן קוגן
אני מקבל את ההערה.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 407 – משרד התחבורה
קריאה
מדובר בתוספת שבעה עובדים לרשות התעופה האזרחית לנושאים שהם נושאים חדשים כאשר האחד הוא אישור שהיה עד עכשיו במלואו במשרד הביטחון ועכשיו את כל האישור לצרכים אזרחיים, כל הרגולציה, עושה הרשות לתעופה אזרחית. הדבר השני הוא COS, אישורי כשרות של בטיחות לכלי טיס שנעשים על ידי התעשייה האווירית ומוצאים לחוץ לארץ. אישורי הכשרות האלה, בעיקר לארצות הברית, הם תנאי.
חיים אורון
אבל זה רק שיא כוח אדם. איפה התקציבים?
קריאה
יש כרגע בעיה.
יעקב אדרי
מה עם הסיפור של הצבא עם שדה דב?
קריאה
לא, זה לא קשור.
היו"ר משה גפני
רבותיי, יש כמה פניות שאני אעביר למחר. אני רוצה לקיים דיון על הפנייה של הביטחון.
קריאה
יש פנייה מספר 419 שהיא דחופה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אביא את זה לדיון.
יצחק וקנין
אני מבין שלא אישרנו את מבני הדת.
היו"ר משה גפני
למה לא אישרנו?
יצחק וקנין
עשית רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני מסיר את הרביזיה. הסרתי את הרביזיה. אני סומך עליו שהוא יביא לי היום את הקריטריונים והרשימה. הסרתי את הרביזיה.
אורי אריאל
אני מבקש לקיים את הדיון בפנייה מספר 418 ו-419.
ציון פיניאן
גם הרביזיה שלי מוסרת.
היו"ר משה גפני
הודיע לי חבר הכנסת פיניאן שהוא מסיר את הרביזיה שלו בנושא של קופות החולים. אם כן, הפנייה לגבי קופות החולים – אושרה ואין רביזיה. הודיע לי חבר הכנסת יעקב אדרי שהוא מסיר את הרביזיה לגבי הנושא של המוזיאון של החקלאות באוניברסיטת תל-אביב. מכיוון שהוועדה אישרה ואין רביזיה, למעשה אושרו כל הפניות שנדונו. אני הסרתי את הרביזיה על מבני דת, ולכן הפנייה אושרה. אני מסתמך על מה שאיש התקציבים של המשרד לשירותי דת אריאל קטן אמר לי, שהיום הוא יעביר אלי את הקריטריונים ואת הרשימה. אני סומך עליך והכל בסדר גמור.
יצחק וקנין
אני עומד בהתחייבות שלי.
היו"ר משה גפני
אתה עומד בהתחייבות, אבל אתה לא המבצע של ההתחייבויות.

אנחנו מצביעים עכשיו על פנייה מספר 407, תחבורה.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 407 – אושרה פה אחד
הרצל בן יהושע
אחרי הפנייה הזאת יש לכם את פנייה מספר 408, משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 408
הרצל בן יהושע
מדובר כאן על תקצוב של הרשאה להתחייב כדי לאפשר חתימה על חוזים שמתחילים השנה ומסתיימים בשנה שלאחר מכן כדי שאנחנו לא נשריין כסף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 408 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 418 - חינוך
פניה קירשנבאום
על כל השאר מדלגים?
היו"ר משה גפני
כן, נדון בהן מחר. יש פנייה גדולה של הביטחון שאני רוצה לדון בה.
קריאה
הפנייה נועדה לתקצב כ-2 מיליון שקלים לחלק היחסי של שנת תש"ע לטיפול בתלמידים שפונו מגוש קטיף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 418 – אושרה פה אחד
שירה גרינברג
אם אפשר לדון בפנייה מאוד קצרה, 417, זה גם יעזור.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 419
קריאה
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב מינהלת סל"ע. השינוי הראשון הוא תוספת של הרשאה להתחייב בשביל להקים את מכינת עוצם. בנוסף, 2.4 מיליון שקלים עבור תחזוקת המבנים הזמניים בשנת 2009 ו-2010, 400 אלף שקלים לתכנון אתר ניר עקיבא, השתתפות מינהלת תנופה במשרד הפנים לתקצוב רשויות שקלטו מפונים בסך 4.6 מיליון שקלים.
חיים אורון
מה זה מינהלת תנופה?
קריאה
מינהלת תנופה החליפה את השם של מינהלת סל"ע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 419 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 417 – משרד החינוך
שירה גרינברג
בשבוע שעבר קיבלתם סקירה על כל נושא תוכנית האצה בנושאים של המחשוב, מלבד של משרד החינוך. כאן מדובר על החלק של משרד החינוך, 10.8 מיליון שקלים. מדובר על יצירת תשתית מחשוב למערכת החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 417 – אושרה פה אחד
אריאל קטן
נשארה רק פנייה אחת של המשרד לשירותי דת.
היו"ר משה גפני
נדון בה מחר.
אמנון כהן
למה?
היו"ר משה גפני
ככה. אישרתי את הפנייה של המשרד לשירותי דת, אישרתי מקוואות, אישרתי מבני דת.
אמנון כהן
מה יש לך עוד על שירותי דת?
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אתה לא שואל. אתה יכול לשאול אותו בצד.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, מה יש לך נגד שירותי דת?
היו"ר משה גפני
אנחנו נדון בפנייה הזאת מחר.
חיים אורון
אני לא חושב שאפשר לדון ב-3 מיליארד שקלים בשעה הזאת.

פנייה מספר 163, 167 עד 174, 176 עד 201, 375 עד 391
אורי אריאל
אפשר לדעת בבקשה מתי הישיבה מסתיימת? מותר לנו לתכנן את סדר יומנו. תגיד לי עד 6 בערב, בסדר, אבל שנדע.
היו"ר משה גפני
אמרתי שהישיבה תהיה עד שעה 1:00.
אורי אריאל
עכשיו השעה היא 1:20 וזה זמן סביר.
היו"ר משה גפני
אם מישהו יבקש לא להצביע היום, נצביע מחר.
אורי אריאל
אני מבקש לא לדון היום.
היו"ר משה גפני
אין לי מתי.
חיים אורון
זה קיצוץ פלט. מה שכתוב כאן זה קיצוץ פלט.
היו"ר משה גפני
נתחיל להסביר את זה, נשאל שאלות, ואם תאמר לא להצביע, נמשיך את הדיון מחר, אבל מחר לא יהיה לנו זמן.
יעקב ברקאי
חבר הכנסת אורון, הקיצוץ הוא חלק קטן.
חיים אורון
אבל הוא חלק.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע את ההסבר. קודם נשמע את ההסבר.
יעקב ברקאי
רכז תקציב ביטחון באגף התקציבים באוצר. מה אתם רוצים שאני אסביר?
היו"ר משה גפני
אם לא תסביר, אנחנו לא נאשר. תסביר מה אתה רוצה.
יעקב ברקאי
הפנייה נועדה לשנות סדרי עדיפויות בתקציב המדינה בסך של 3 מיליארד שקלים. הפנייה נועדה להעביר 3 מיליארד שקלים התחייבויות למערכת הביטחון, בעיקר מתתי ביצוע במשרדי הממשלה האחרים לשם מימון ההתחייבות של הממשלה למימון מבצע עופרת יצוקה, ברובו, ולעוד התחייבויות אחרות שיש לממשלה אל מול מערכת הביטחון.


בכל משרד שהיה בו תת ביצוע מסוים, סוכם עם המשרד להעביר את הכסף לצורך הנושא הזה. מעבר לזה, יש כאן עוד כסף שהגיע מקיצוץ רוחבי, מהפחתה רוחבית במשרדי הממשלה בסך 2 אחוזים על תקציב 2009 וניצול של הרזרבה לעמידה ביעדי ההוצאה בסך של כ-350 מיליון שקלים. שני הסכומים האלה ביחד, ההפחתה הרוחבית והעמידה ביעד ההוצאה, יסתכמו בכ-600 מיליון שקלים שהם חלק מאותם 3 מיליארד שקלים.
חיים אורון
כמה זה תת ביצוע?
יעקב ברקאי
תת ביצוע, שלושת הסכומים העיקריים, הסכומים אכן יותר קטנים, הם תחבורה – 550 מיליון שקלים, כאשר ברובו זה תת ביצוע לרכבת הקלה בירושלים שישולם ב-2010 התשלום לא יצא כנראה ב-2009 אלא הוא ישולם ב-2010. במשרד לביטחון פנים, בתיאום עם המשרד לביטחון פנים, תת ביצוע של 100 מיליון שקלים.
אמנון כהן
מה לא הצליחו לבצע שם?
יעקב ברקאי
100 מיליון שקלים מקרן הבלאי שלא הצליחו לצאת בשנת 2009 והם יצאו בשנת 2010 כנראה.
אמנון כהן
קרן הבלאי?
יעקב ברקאי
כן. קרן הבלאי היא קרן שמשמשת להחלפת רכבים.
חיים אורון
איך תממנו את זה ב-2010?
יעקב ברקאי
ב-2010 אנחנו נממן ממקורות שנמצא.
היו"ר משה גפני
היה בוועדה דיון, ואתמול גם היה בוועדת החוץ והביטחון, לגבי הנושא של מיגון הניוד. פיקוד העורף דרש את המיגון של הסעת הילדים, בעיקר בחינוך המיוחד כאשר מדובר במיניבוסים ובוואנים. נאמר כאן על ידי נציגת משרד האוצר, כאשר הדיון התקיים בוועדת הכספים, שמשרד הביטחון בכלל לא דרש את הכסף הזה או על כל פנים הוא דרש במינון מאוד נמוך. היא גם חזרה על זה אתמול בוועדת החוץ והביטחון בהצעה לסדר של חבר הכנסת אורי אריאל.


נאמר לי שכאשר יעלה העניין של העברת התקציב למשרד הביטחון, הסיכום עם משרד הביטחון הוא ששם יהיה את הכסף של מיגון הניוד שלכל הדעות צריך להעביר אותו. כך נאמר לי על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה. נאמר שהיה סיכום עם משרד האוצר. אני רוצה לדעת האם בהעברה של ה-3 מיליארד שקלים כלול בתוכה מיגון הניוד.
אורי אריאל
מדובר ב-30 מיליון לשנת 2009.
יעקב ברקאי
כבוד היושב ראש, במסגרת ועדת הכספים בדרך כלל אנחנו דנים במקורות ולא בשימושים.
היו"ר משה גפני
זאת החלטה חדשה.
יעקב ברקאי
לא. מסגרת השימושים של תקציב הביטחון נדונה לא כאן.
היו"ר משה גפני
לפני כן, תודיע לממונים עליך שמהיום או מאז אני נכנסתי לתפקיד יושב ראש ועדת הכספים, ההגדרות של ועדת הכספים השתנו לחלוטין. אנחנו גם דנים בשימושים. אני לא יודע מה היה בעבר, אבל אם זה מה שהיה עד היום, תם ונשלם. אני רוצה לדעת האם מיגון הניוד נמצא כאן בפנים.
יעקב ברקאי
אני אענה על השאלה. אנחנו מפרטים את השימושים של ה-3 מיליארד שקלים בוועדה המשותפת שאני מקווה שתתכנס בימים הקרובים, בתחילת שבוע הבא. היינו אמורים לפרט אותם שם. לגבי השאלה של ה-30 מיליון שקלים, מה שגברת ניקריטין – הנציגה אותה ציינת - אמרה בוועדה הוא נכון. ה-30 מיליוני שקלים נמצאים בהסכמה עם משרד הביטחון והם יועברו. אני לא יודע לומר אם זה יהיה ב-3 מיליארד שקלים האלה או בהסדר אחר בשבוע הקרוב, אבל הם חלק מההסדר הזה. ה-30 מיליוני שקלים יעברו עד סוף השנה הזאת ואני מעריך שזה יהיה בשבועיים הקרובים. הם יעברו עם או בלי קשר ל-3 מיליארד שקלים.
אורי אריאל
מה שאתה אומר הוא סיכום או שזה רצון או תהליך?
יעקב ברקאי
לא, זה סיכום. מכיוון שהסיכום עוד לא נחתם ממש, אז אני לא יודע לומר יום מדויק.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לקבל תשובה. אני רוצה לדעת האם זה בתוך ה-3 מיליארד שקלים או לא.
יעקב ברקאי
עניתי. כבוד היושב ראש, עניתי. לא אמרתי שהוא לא בפנים ולא אמרתי שהוא לא לא בפנים.
אמנון כהן
אמרת שיש סיכום אבל הוא לא חתום.
יעקב ברקאי
הסיכום עם משרד הביטחון קרוב לחתימה. אלה לא סכומים נמוכים. אנחנו צריכים לחתום על סיכום להעברת הכסף הזה. יכול להיות שזה יהיה בתוך ה-3 מיליארד שקלים ויכול להיות שזה לא יהיה. אני אמרתי שה-30 מיליון שקלים האלה יעברו בשבועיים הקרובים ולא משנה אם זה דרך ה-3 מיליארד או לא דרך ה-3 מיליארד שקלים. הם יעברו בשבועיים הקרובים. אני חושב שזאת תשובה מספיק הוגנת.
אורי אריאל
העניין הזה נמשך זמן רב ונכון שהוא מטופל. אני לא יכול לומר שמתעלמים ממנו, אבל הוא לא נסגר. לפחות מהניסיון שלי, אין שום ביטחון שהוא ייסגר. היושב ראש כבר קבע בישיבות שתהיה כאן התניה וזה יעזור לכולם לסגור את העניין תוך יום.


לכן אני מציע להישאר עם השאלה.
היו"ר משה גפני
יש לי עוד שאלות.
אורי אריאל
גם לי יש עוד שאלות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת עוד דבר. עובר סכום גדול עכשיו למשרד הביטחון וזה בסדר, אני מאוד בעד. יש בעיה שעלתה עוד בתקופת כהונתי כיושב ראש ועדת הפנים וגם בתקופה האחרונה. אנחנו גם דנים עכשיו על היטל הבצורת ועל הבעיה של מקורות המים, ואנחנו בבעיה גדולה בעניין הזה. יש תלונות שהולכות וגוברות על כך שבסיסי צה"ל מזהמים את מקורות המים. הם לא מתחברים לרשת הביוב וזה נושא שעולה כל הזמן. הצבא אומר שהוא מסדר את זה אבל הוא לא מסדר את זה.


אני מבקש לדעת האם יש איזושהי תוכנית, גם של תיאום בין צה"ל לבין המועצות האזוריות ותאגידי המים, כדי להשקיע כסף להפסיק לזהם את מקורות המים. הרי אנחנו באים כאן אחרי כן עם היטלי בצורת ואנחנו באים עם כל מיני העלאות תעריפים, חסר לנו מים ואנחנו מעבירים כסף למשרד הביטחון אבל בסוף מתברר שמשרד הביטחון איננו משקיע במציאות הזאת שהוא מזהם את מקורות המים.


אני דיברתי עם משרד האוצר ומשרד האוצר מוכן להשתתף – אני עוד לא יודע מה, לא יודע כמה, לא יודע למה, לא יודע בדיוק מה הולך – ומדובר על פרוייקט של 400 מיליון שקלים. אני באתי בדברים עם משרד האוצר. עם משרד הביטחון קשה לי לדבר בגלל שעד שאני מדבר אתו, אני צריך פגישה אצל הרמטכ"ל וקצת קשה לי , אבל אתה בא עם הפנייה הזאת של משרד הביטחון.


אני מבקש לדעת האם משרד הביטחון מוכן סוף כל סוף להשתתף בפרוייקט הזה כאשר משרד הביטחון לא חייב לתת את כל הכסף. אני מבין ואין לי טענות על זה, אבל אני אבוא בדברים. אני אהיה הנציג שלכם, של משרד הביטחון מול משרד האוצר. אני לא אומר את זה סתם באוויר. אני אומר את זה מכיוון שמדברים על זה הרבה זמן וזה נזק גדול בסדר גודל לאומי. מדובר בפגיעה במקורות המים, בזיהום מקורות המים. המציאות היא שבגלל שהכל נמצא בנושא הביטחון וכולנו מכבדים את העניין, נעשים דברים והדברים האלה לא ראויים. צריך להשקיע כסף ומשרד הביטחון צריך להשתתף בעניין, וכך גם משרד האוצר.

אני מבקש לדעת האם אכן בפרוייקט הזה משרד הביטחון מוכן להשתתף.


הנושא הזה של תחנות התדלוק. יש הרבה מאוד תחנות תדלוק, בסביבות 190, חלקן הגדול איננו מנוטר ואין בו ניטור. אנחנו לא יודעים, אף אחד מאתנו לא יודע, לא המשרד להגנת הסביבה ולא אף משרד אחר, האם התחנות הללו לא מחלחלות לתוך מי התהום והכל במסווה שלא נוגעים בעניין.


הדבר הנוסף הוא הפרוייקט שמעבירים את בסיסי צה"ל לדרום. האם משרד הביטחון יסכים שלפחות בפרוייקט הזה הבנייה תהיה בנייה ירוקה?


אלה שלושת השאלות שלי. אני מבקש לקבל עליהן תשובות. אם אתה יכול להשיב עכשיו, טוב. יש כנראה עוד שאלות לחברי הכנסת, כך שתרשום בבקשה את שלושת השאלות האלה ונשמע את שאלות חברי הכנסת. אני רוצה תשובות לשלושת השאלות האלה מכיוון שזה פרוייקט לאומי וזה כבר לא ביטחון, וכולנו נותנים את מלוא הגיבוי למערכת הביטחון, דבר שהוא ברור ומובן מאליו.
יעקב ברקאי
חבר הכנסת גפני, אני נציג האוצר.
היו"ר משה גפני
אבל אתה מציג את הממשלה כאן. אני לא מזהה אותך. הנושא הראשון הוא נושא של פרוייקט לאומי ממדרגה ראשונה. אני זוכר את הדיונים האלה. אז באו אלי אנשי הצבא ואמרו שלא אעלה את זה והם יפתרו את הבעיה, אבל לא פותרים את הבעיה ואחרי כן אנחנו באים ואומרים שמקורות המים מזוהמים והמצב של מקורות המים במדינת ישראל, עם כל מה שהולך כאן בוועדה היום, זה נראה תרתי דסתרי. אנחנו הולכים וגובים כסף מהציבור בשביל מים, מעבירים כסף למשרד הביטחון ובעצם משרד הביטחון הוא זה שפוגע במקורות המים. אותו הדבר לגבי תחנות התדלוק, שזה נושא בפני עצמו.


אמרתי, הפרוייקט עולה 400 מיליון שקלים, הוא לא פרוייקט של מה בכך. לא איכפת לי שזה יהיה פרוייקט רב שנתי, שתהיה הסכמה בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, אבל צריך להתחיל את הפרוייקט הזה.


הדבר השני הוא הנושא של תחנות התדלוק, כפי שאמרתי, והעברת הבסיסים לדרום שצריך לעשות בבנייה ירוקה.


אני רוצה תשובות על שלושת הנושאים האלה. הנושא של איכות הסביבה, אני לא צריך לומר, הוא קריטי והוא חשוב מאוד. אנחנו רואים מה קרה עם פגיעה באיכות הסביבה, במיוחד בפרוייקט הזה שהוא פרוייקט של זיהום מקורות המים.


אני רוצה תשובות לגבי מיגון הניוד. דרך אגב, אני לא אתן להתחמק מהשאלה הזאת.
יעקב ברקאי
אני חושב שעניתי עליה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז מה? אני רוצה לדעת האם ב-3 מיליארד שקלים יש את הכסף הזה. שלא יעבדו עלי. עם כל הכבוד שאני באמת לא מבין כלום, אבל אמרו לי שזה יהיה בתוך ה-3 מיליארד שקלים.
אורי אריאל
אתה הבנת שאין. דווקא הבנת.
היו"ר משה גפני
אם יאמרו שאין, בסדר, אני אחזור למי שאמר לי שיש, והוא איש בכיר במערכת, ואני אומר לו אין. אגב, הוא אמר לי שאם אין, הוא יבוא לכאן לומר שלא להצביע בעד.
יעקב ברקאי
אדוני היושב ראש, לא אמרתי שאין ולא אמרתי שיש.
היו"ר משה גפני
לא, הוא אמר. אורי אריאל אמר.
אורי אריאל
אתה לא יכול להיות מהאו"מ.
יעקב ברקאי
אני לא מהאו"מ. אני אמרתי שתוך שבועיים הכסף יעבור.
אורי אריאל
שמענו. בסדר. היום אין. היום, נכון לשעה 1:35, יום שלישי בשבוע, אין.
יעקב ברקאי
נכון לדיון במקורות, זה לא קיים.


אדוני היושב ראש, האם לענות או שיש עוד שאלות לחברי הכנסת?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן, יש לך שאלות אליו?
ציון פיניאן
לא.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה.
אורי אריאל
קודם כל יש לי הערה. אני חושב שראוי להפוך את הסדר כי אני חושב שזה ההגיון. אותם 3 מיליארד שקלים, הם תולדה של צרכים. את הצרכים אני מבין שמאשרת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
ציון פיניאן
הצרכים בעת הזאת.
אורי אריאל
יכול לומר האוצר שנעזוב את זה, שנאשר את הקיצוץ כי הוא ישב עם הביטחון והוא מבין, ואחרי כן, אם הוועדה המשותפת לא תאשר משהו, יהיה עודף, או אם היא תאשר יותר, יהיה חוסר. אנחנו הופכים את היוצרות ואני לא מבין למה צריך להפוך את היוצרות. יש ועדה לתקציב ביטחון, היא תדון בצרכים.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שנאשר עכשיו את הפנייה הזאת?
אורי אריאל
אני רוצה שלא נאשר ותהיה פנייה שלך לחבר הכנסת צחי הנגבי, יושב ראש הוועדה המשותפת בה גם אתה חבר וחברים אחרים. יהיה שם דיון על השימושים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז מה? אני לא מקבל את הסדר הזה. אני לא אוהב שעובדים עלי. אני הייתי מאשר את זה כמות שזה ומעביר את זה לוועדה המשותפת ואני חבר בה. אני הייתי אפילו יכול להיות יושב ראש אבל ויתרתי לצחי הנגבי. הכל בסדר. אבל אנחנו קיימנו דיון על מיגון הניוד. אני לא גר ביהודה ושומרון, אבל אני חושב שגרים שם אנשים.
אורי אריאל
לא דיברתי על מיגון הניוד.
היו"ר משה גפני
אבל אני מדבר על מיגון הניוד. אתה דיברת על איכות הסביבה?
אורי אריאל
אני מצטרף למה שאמרת לגבי מיגון הניוד. עכשיו אמרתי הערה שנייה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. קיבלתי. אני רוצה לסיים את הדיון בעניין הזה. הבנתי ועכשיו אני רוצה לומר לך מה הסדר. אני מחכה לתשובה ממך, תשובה עקרונית.
יעקב ברקאי
באיזה עניין?
היו"ר משה גפני
סתם, על גידול חסה בשטחים.
יעקב ברקאי
על מיגון הניוד או על שלושת השאלות האחרות?
היו"ר משה גפני
על ארבעת השאלות. מיגון הניוד.
יעקב ברקאי
אני אענה.
היו"ר משה גפני
עכשיו?
יעקב ברקאי
כן. אני יכול לענות עכשיו.
היו"ר משה גפני
בבקשה. מיגון הניוד.
יעקב ברקאי
לגבי מיגון הניוד, אני חושב שעניתי על השאלה.
היו"ר משה גפני
מה ענית?
יעקב ברקאי
אני אומר שוב.
היו"ר משה גפני
מה שאמרת, שמעתי. אני רוצה לדעת האם ב-3 מיליארד שקלים יש את מיגון הניוד. אפשר לקבל תשובה על זה? אתה יכול לברר?
יעקב ברקאי
שוב, אני חוזר על התשובה. התשובה לא תשתנה. התשובה שלי לא תשתנה.
היו"ר משה גפני
לא תשתנה, אז נחכה. אמר לי איש בכיר במערכת, הוא אמר שהוא מוכן לבוא לכאן לדיון.
יעקב ברקאי
אני אמרתי שחצי מיליוני השקלים יעברו תוך שבועיים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה עד מחר תשובה.
יעקב ברקאי
מה זה משנה אם זה מתוך ה-3 מיליארד שקלים או לא?
היו"ר משה גפני
התשובה יכולה גם להשתנות. אפשר להחליט שזה כן יהיה בפנים.
אורי אריאל
אני רוצה להסביר. זה מאוד משנה כל יום כי כבר הוסבר גם אצלכם שדגמי 2009 נגמרים וזה הולך על ימים. יכול להיות שעל היום ומחר ומחרתיים, ואם לא, יצטרכו להזמין דגם חדש. צריך לאפיין אותו וזה אומר עוד שנה איחור.
היו"ר משה גפני
יש בעיה עם העניין.
יעקב ברקאי
לגבי החיבור למערכת הביוב. אותם 400 מיליוני שקלים שכבוד היושב ראש מדבר עליהם, מוכרים לנו. משרד הביטחון פנה אלינו כדי שנממן איזושהי הלוואה בנושא. אנחנו מכירים את העניין ואנחנו חושבים כמוך שזה משהו שהוא לאומי. אנחנו כרגע חושבים שמי שצריך לממן את זה, זה משרד הביטחון. אנחנו בדיונים על הנושא ואני מעריך שזה ייפתר בשנה הקרובה.
היו"ר משה גפני
מה לגבי שתי השאלות הנוספות?
ברקעי
לגבי ניטור תחנות הדלק הצה"ליות, זה נושא שאני צריך ללמוד אותו. מכיוון שלא פנו אף פנייה תקציבית בנושא הזה, אני לא מכיר אותו לעומק, כך שאני לא יכול לענות עליו.
היו"ר משה גפני
לגבי השאלה השלישית?
אורי אריאל
זה לא בתוך ה-400?
יעקב ברקאי
לא.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא בתוך ה-400 מיליון שקלים.
יעקב ברקאי
ה-400 מיליון שקלים הוא כמו הוועדה הבין משרדית.
היו"ר משה גפני
זיהום מקורות המים הוא פרוייקט של בסיסי צה"ל.
יעקב ברקאי
זה עבר על ידי הממשלה הקודמת או אפילו הקודמת לה בוועדה בין משרדית שבדקה את הנושא – המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, משרד התשתיות הלאומיות. נבדקו כלל בסיסי הצבא שלא מחוברים למכוני טיהור שפכים. סדר גודל של 400 מיליון שקלים לטפל בבעיה, נכון למחירי – אם אני זוכר נכון – 2006.


בסיסי צה"ל לנגב. מכיוון שכרגע הבסיס היחידי שנמצא בעבודה, בהכנה לקראת מכרז, זה בסיס קריית ההדרכה שסמוך לצומת הנגב והוא יוצא למכרז מה שנקרא פרוייקט BOT או למגזר הפרטי, אני מעריך שבתוך שיקולי המכרז – אני לא מעריך אלא אני יודע – ייבחנו גם על ידי המשרד הצעות של בנייה ירוקה. זה יקבל ניקוד בבחינת המכרזים. אני לא יודע אם זה יהיה המשפיע הכי גדול, אבל אני מעריך שזה יהיה משפיע.
היו"ר משה גפני
אני רוצה תשובה יותר מפורטת לגבי מיגון הניוד ולגבי הנושא של הפרוייקט של ה-400 מיליוני שקלים. אין כאן נציג של משרד הביטחון ואני מציע שתרים אליו טלפון ותברר. בינתיים אני לא מאשר את הפניות הזאת אלא אולי מחר נעשה זאת. נראה.


אני מבקש לקבל תשובה יותר מפורטת.
יעקב ברקאי
בסדר.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 52/108 – הודעה של המשרד לביטחון פנים.
יאיר איידר
הפנייה נועדה להעביר עודפים משוריינים משנת 2008 לשנת 2009. הפנייה בהולה בגלל שיש חוזה על הקשר הדיגיטלי וצריך לשלם לחברה עוד בנובמבר.
היו"ר משה גפני
מה זה? מה דיגיטלי?
יאיר איידר
יש החלפה של כל מערכת הקשר המשטרתית, פרוייקט אדיר בסך של חצי מיליארד שקלים. אחד התשלומים צריך להתבצע בנובמבר והפנייה נועדה לממן את אותו תשלום כאשר מדובר בהעברת עודפים משוריינים מ-2008 ל-2009.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 52/108 – אושרה פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים