ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/11/2009

הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (צומת וצבר)

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

24.11.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ז' בכסלו התש"ע (24 בנובמבר 2009), שעה 10:10
סדר היום
הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.


אני מבין שמפלגות צומת וצבר ביקשו הארכת מועד.
שגית אפיק
ב-19 באוקטובר פנו מפלגות צומת וצבר וביקשו הארכת מועדים להגשת הדוחות הכספיים שלהן.
אמנון כהן
יש דבר כזה?
שגית אפיק
מסתבר. צבר היא מפלגת הצעירים של ישראל, היא השתתפה בבחירות לכנסת השמונה עשרה, הייתה צריכה להגיש למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות עד ליום 16 באוגוסט 2009, אבל היא לא הגישה בשל טעות ועיכובים של השגת כלל החומר. לפי חוק מימון מפלגות ועדת הכספים רשאית להאריך את המועד. היא הגישה את הדוח באיחור, ביום 23 בספטמבר 2009. פנתה לוועדת הכספים בתחילת אוקטובר, וכך גם מפלגת צומת. ביקשו שאנחנו נאשר להם את הארכת המועדים.


לפי חוק מימון מפלגות ועדת הכספים רשאית להאריך מועדים לאחר התייעצות עם מבקר המדינה. ביום 17 בנובמבר פנתה ועדת הכספים למבקר המדינה והוא השיב בתוך יום שהוא מסכים לאישור.


לכן הוועדה רשאית להאריך את המועד. למעשה המועד כבר עבר, אנחנו מדברים על 23 בספטמבר.
אמנון כהן
זה לא הגיע אל הוועדה?
שגית אפיק
חיכינו לתשובת המבקר. זה הגיע ב-18 בנובמבר.
אמנון כהן
עד מתי מאריכים להם?
שגית אפיק
עד 23 בספטמבר. הם הגישו למעשה כבר את הדוחות אבל המבקר לא יכול לקבל אותם.
היו"ר משה גפני
מה זה 23 בספטמבר?
שגית אפיק
הם היו צריכים להגיש את זה עד אוגוסט.
היו"ר משה גפני
הם מבקשים רטרואקטיבית?
שגית אפיק
הם כבר הגישו את הדוחות, אבל לפי החוק המבקר לא יכול לקבל ולדון בדוחות אלא אם כן אנחנו מאשרים את הארכת המועדים. ברגע שאישרנו את הארכת המועדים, הוא יכול לדון בדוחות.
היו"ר משה גפני
זה אמור גם לגבי צבר וגם לגבי צומת?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש השגות על העניין? אין. אנחנו מצביעים על הבקשה שלהם ועל הודעת מבקר המדינה.

ה צ ב ע ה

הבקשה אושרה פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים