ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/11/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 : פרק כ, סעיפים 109-112: שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים