ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/11/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התש"ע 2009

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

24.11.09


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני


פרוטוקול מס' 135

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ז' כסלו התש"ע (24 בנובמבר 2009), שעה 12:30
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ראברהם מיכאלי – מ"מ היו"ראורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
חנה טירי

- משרד התמ"תנג'אן שביטה

- משרד התמ"תרינת כהן

- מנהלת יחידת הבחינות, הכשרה מקצועית, משרד התמ"תדפנה סילובסקי

- מרכזת פרוייקטים, הכשרה מקצועית, משרד התמ"תאברהם מונל

- רשם מורשה, משרד התמ"תאורלי בוני

- משרד הבריאותיעקב עילם

- מהנדס, אחראי יועצי נגישותרוני שכטר

- יו"ר מטה מאבק הנכיםזאב גור


- מורשה נגישות, מתוס מס' 10שמואל חיימוביץ
- אדריכל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותאפרים זימן

- מנכ"ל ארגון הגגאביעזר אדמוני

- ארגון הגגאתי ואזנה

- חברת מועצת קרית גת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועץ משפטי
אייל לב ארי
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התש"ע-2009

מ"מ היו"ר אברהם מיכאלי


שלום לכולם. אני פותח את הישיבה בנושא: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות, התש"ע-2009. מי מציג את התקנות? משרד התמ"ת, בבקשה. תני לנו כמה מילות פתיחה ואחר כך נראה איך מתקדמים.
חנה טירי
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוסיף בשנת 2005 פרק שנקרא: מורשה נגישות. הם אמורים להשתלב במערך שמאפשר הנגשה, הן של מבנים, תשתיות וסביבה והן של שירות לאנשים עם מוגבלות. אותם מורשי נגישות הם אנשים שיש להם מומחיות בהנגשה והם אמורים לתת חוות דעת לגבי הנגישות של המבנה, התשתית והסביבה או השירות. כל הנושא של מורשה נגישות הוא באחריות משרד התמ"ת, הרישוי שלהם, הרישום. יש פנקס שמתנהל במשרד התמ"ת. נתחיל בכך שיש 3 רשמים: רשם מורשה נגישות מתו"ס – מבנים, תשתיות וסביבה, שהוא מהנדס או אדריכל. הרשם הוא אותו רשם המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים. יכולים להיות מורשי נגישות גם הנדסאים. הרשם לאותם הנדסאים הוא בעצם מי שמנהל את הפנקס במשרד התמ"ת לרישום הנדסאים וטכנאים, שהוא הרשם של מורשי נגישות מתו"ס, שהם הנדסאים. יש רשם מורשה נגישות שירות, שהוא עובד משרד התמ"ת, שמנהל את הפנקס של מורשה נגישות שירות.


החוק קבע קריטריונים להירשם בפנקס כמורשה נגישות מתו"ס או תשתיות וכן, החוק נתן סמכות לשר לקבוע אגרות עבור רישום ועבור בחינה, כי אותם מורשי נגישות, ואנחנו מדברים על הדור הרגיל, אני לא מדברת על ""דור המדבר"", שזאת קבוצה של אנשים שכבר אושרו והם רשומים בפנקס מיוחד על סמך הניסיון והמומחיות שלהם. כרגע אנחנו מדברים על אגרות לרישוי מורשי נגישות שהם לא ב"דור המדבר", והם צריכים לעמוד בקריטריונים מסוימים. למשל: להיות מהנדסים או אדריכלים או הנדסאים. אם זה שירות, להיות בעל מקצוע מסוים שנקבע בתקנות, והשר קבע אילו מקצועות צריכים ללמוד על מנת שניתן יהיה להירשם בפנקס מורשה נגישות שירות. בנוסף, אותם מורשי נגישות, לא מספיק שיש להם תואר אקדמי או מקצוע מסוים כפי שנקבע בחוק, הם גם צריכים לעבור הכשרה. החוק מדבר על הכשרה עיונית, על הכשרה מעשית, על התמחות תקופתית. לאחר שהם עומדים בקריטריונים ועוברים את ההכשרה, הם מבקשים בקשה להירשם בפנקס ונרשמים בפנקס ויכולים להיות חלק מהמערך הזה, שאמור לתת חוות דעת לענין נגישות של מבנים, תשתיות סביבה או שירות.


לפי הסעיף המסמיך ניתן לקבוע אגרות בתחומים הבאים: לגבי רישום בפנקס ולגבי הבחינה. מאחר ואנחנו מדברים הן על הכשרה מעשית והן על הכשרה עיונית, קבענו גם אגרת בחינה מעשית וגם אגרת בחינה עיונית. אלה האגרות שלנו, שנקבעו.
היו"ר אברהם מיכאלי
איך הסתדרנו עד עכשיו?
חנה טירי
לא גבינו. ב"דור המדבר" לא גבינו אגרות. בפנקס המיוחד אין הרבה אנשים שנרשמו, כי הם היו צריכים להיות אנשים שהגישו לנו פרויקטים בתקופה מסוימת. הפרויקטים היו אמורים להיות מבוצעים על פני תקופה מסוימת והם היו אמורים להגיש את הבקשה עד תקופה מסוימת, והיינו אמורים לבחון אותם על סמך הניסיון והמומחיות, על סמך פרויקטים שהם הביאו. כל אלה שנרשמו בפנקס, אין הרבה כאלה שנרשמו בפנקס המיוחד.
שמואל חיימוביץ
יש 66.
חנה טירי
יש לי את כל הנתונים ואני יכולה לתת אותם לוועדה, אם היא רוצה. למשל, בפנקס המיוחד של מורשה נגישות – מתו"ס, מהנדסים ואדריכלים יש 66. בפנקס מורשי נגישות מתו"ס של ההנדסאים יש הנדסאית אחת שרשומה - -
יעקב עילם
לא נכון. היא רשומה בפנקס של ה-66.
חנה טירי
זה לא משנה, זה לא הויכוח כרגע.
יעקב עילם
זה כן משנה, תגדירו נכון.
חנה טירי
אבל זה לא רלוונטי לענין הדיון. הדיון שלנו פה הוא לענין אישור אגרות. אני לא נכנסת עכשיו - -
יעקב עילם
אל תטעו את הוועדה במספרים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אני מבקש לא להפריע באמצע הדברים.
חנה טירי
בין אם זה 67 או בין אם זה 66 ועוד 1 אין שום הבדל לענין הדיון שלנו, אז בבקשה. בשירות יש ב"דור המדבר" 46 רשומים. בדור הרגיל, אנחנו מן הסתם מדברים על מאסה גבוהה יותר. עד עכשיו הסתדרנו ללא אגרות, ספגנו את העלויות. לגבי הקורסים – לא היו קורסים ב"דור המדבר" כי הם נבחנו על סמך פרויקטים שהם עשו. כרגע, יש כמה קורסים שנפתחו, יש כמה בחינות שכבר נעשו. אנחנו סופגים את זה עכשיו והמטרה היא, כמובן, שמשרד התמ"ת או אוצר המדינה יקבל את העלויות האלה, לאחר שהתקנות האלה יאושרו.
אייל לב ארי
בכמה אנשים מדובר שעברו?
רינת כהן
אני מנהלת תחום בחינות באגף להכשרה במשרד התמ"ת. להערכתנו יש כ-100 איש עד עכשיו שעשו קורסים בנגישות במהלך השנה האחרונה. בינתיים, כמו שאמרנו, חלקם כבר התחילו להיבחן, הקורסים נמשכים זמן וחלקם כבר נבחנו וכאמור, לא גבינו מהם אגרות, כל עוד אין הליך מוסדר מבחינת חקיקה. חשוב לציין שיחידת הבחינות נשענת על נושא של אגרות. כל מי שיחידת הבחינות בוחנת היום במגוון תחומים, במאות מקצועות בחינה מגוונים, וזה מקור המימון העיקרי של היחידה ועל סמך זה היא - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אבל היחידה היתה קיימת גם לפני האגרה?
רינת כהן
בוודאי, היחידה בוחנת לא רק בנגישות.
אייל לב ארי
הכספים האלה נכנסים בעצם למשרד התמ"ת או שזה נכנס לאוצר המדינה?
רינת כהן
זה נכנס לתקציב יחידת הבחינות.
קריאות
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
רבותי, חשוב לנו להבין את הנקודה הזאת. משרד התמ"ת, הסוגיה של למי משולם הכסף, זה חשוב לנו. בעצם האוצר מתנה לכם להמשיך לנהל את ההכשרה בגביית אגרות. למה התעוררתם היום לבקש את האגרות?
חנה טירי
לא התעוררנו היום. צריך להבין שקביעת האגרות היא פרוצדורה. היינו צריכים לעשות את התחשיבים, לבדוק מה העלויות שלנו, היינו צריכים ללכת לוועדת האגרות הבין-משרדית במשרד האוצר, היינו צריכים לאשר את הנוסח במשרד המשפטים. היתה תקופת בחירות וגם זה עיכב אותנו. בעיקרון, אנחנו בוחנים כבר הרבה זמן, כבר שנה יש לנו את הטיוטה הזאת שמחכה לאישור. לקח לנו גם הרבה זמן להשיג אישור של שר האוצר, והתחלפו שרים. זה לא שעכשיו התעוררנו. ממועד תיקון מספר 4 לחוק שוויון זכויות, שבעצם נתן את הסמכות, ואני יכולה לומר באיזו שנה נעשה התיקון, ב-2007. זו פרוצדורה ארוכה, מה גם שהיתה פה פגרה ארוכה בכנסת והתחלפו שרים. פרוצדוראלית לקח לנו קצת יותר זמן.
היו"ר אברהם מיכאלי
והאוצר מאפשר לכם להכניס את האגרות האלה למטרה ייעודית של הכשרה?
קריאות
כן.
רינת כהן
כמו אגרות אחרות של מבחנים אחרים.
היו"ר אברהם מיכאלי
משרד התמ"ת, יש לכם עוד משהו להוסיף? היועץ המשפטי של הוועדה, תן לי את הזווית שלך מבחינת הסעיפים המתאימים בחוק, שעל פיהם הם באים להתקין את התקנות.
אייל לב ארי
התקנה הזאת מותקנת, כפי שכתוב בהקדמה, מכוח סעיף 19מ"א5(ב), שבעצם מסמיך את שר התמ"ת - -
היו"ר אברהם מיכאלי
שלום לחבר הכנסת גילאון. אנחנו מבררים כרגע את מקור הסמכות בחוק, כי שאלנו למה אגרות? קיבלנו תשובה שהם נאלצים בגלל שהם מכשירים כוחות חדשים.
היו"ר אילן גילאון
יש נושא שאפשר שלא לקחת עליו משהו?
אייל לב ארי
התקנות האלה מותקנות מכוח הסמכה מפורשת בסעיף 19מ"א5(ב) לחוק , שמסמיך את שר התמ"ת, לאחר התייעצות עם הנציב ואישור הוועדה, לקבוע אגרות לענין בחינות למורשי נגישות מתו"ס, מורשי נגישות שירות. האגרה בעד רישום בפנקסים השונים לסוגי המורשים השונים, לרבות אגרה תקופתית, אבל בתקנות האלה היא לא קיימת וזה במסגרת ההסמכה הכללית בחוק.
היו"ר אילן גילאון
אז אנחנו מדברים פה על נושא של רישום בפנקס של 150 שקלים, שזה דבר חד פעמי אני מבין?
חנה טירי
כן, זה חד פעמי.
היו"ר אילן גילאון
אחרי זה, 220 שקלים שזה - -
קריאה
420 שקלים...
היו"ר אילן גילאון
למה לא 220? זה יותר טוב.. זה לגבי נושא של הבחינה. הדבר השלישי זה 330 שקלים עבור הכשרה מעשית.
אברהם מיכאלי
יש תיאוריה ופרקטיקה. זה כמו בנהיגה.
יעקב עילם
אני מעמותת נגישות ישראל. הערה מקדמית: ראשית, לא התמ"ת מכשיר אלא גופים פרטיים מכשירים וגובים עבור זה כסף. אז רק למען הסדר הטוב, צריך להבין שאותם אנשים שעושים את זה, הם לא עושים את זה במסגרת התמ"ת או בית ספר שהוא של התמ"ת אלא במוסדות אקדמיים. דבר שני, אני מבין מדברי היועצת המשפטית של התמ"ת שלא מדובר על "דור המדבר". זאת אומרת, זה לא חל על אנשי "דור המדבר".
חנה טירי
לא.
יעקב עילם
דבר שלישי: אני מבקש מהוועדה הזאת לעכב את האישור לתמ"ת מסיבה פשוטה: ב"דור המדבר" יש קבוצה של - -
היו"ר אילן גילאון
מה זה "דור המדבר"?
יעקב עילם
"דור המדבר" זה אלה שעסקו בזה קודם וקיבלו אישור לעסוק. היום ישנם 66 אנשים בפנקס המיוחד של מורשי נגישות מתו"ס, שהם ברובם אדריכלים ומהנדסים במקצועם. בפנקס הזה רשומים היום 68% בתור חלקי בלבד. זאת אומרת, מותר להם לעסוק רק במתן חוות דעת למבנים בלבד ולא לתשתיות וסביבה. אנחנו רודפים, כמו עוד כל מיני גופים, אחרי רשם המהנדסים וחבר מרעיו, לעשות השלמה לאותם אנשים שכאשר אנחנו מסתכלים על הסילבוס שיש בתכנית הלימודים, שאושר למקצוע שלהם, הם צריכים לעבור בין שעתיים ל-5 שעות השלמה כדי לקבל את כל התואר.
היו"ר אילן גילאון
רגע יענק'לה, אתה מדבר על דברים מהותיים. התקנות כאן מדברות לגבי נושא של אגרות. אתה יכול בהחלט - -
יעקב עילם
אני רוצה ליצור לחץ על התמ"ת, זאת הדרך היחידה.
היו"ר אילן גילאון
שלא ישלמו בכלל?
יעקב עילם
בעתיד כן, אבל קודם כל אני מבקש להתנות את האישור של התשלום בזה שהתמ"ת יפתח קורס השלמה לאותם 68% מהרשומים בפנקס, שלא יכולים לעסוק בכל המקצוע. אנחנו רודפים אחרי רשם המהנדסים שנה וחצי. יכול להיות שלא פנינו בשפה הנכונה.
היו"ר אילן גילאון
מה תגובתכם? השאלה שלך ברורה. מה תשובת התמ"ת?
דפנה סילובסקי
אני אחראית על הכשרת המורשים. רק לתקן טעות: משרד התמ"ת מפקח על הקורסים להכשרת מורשים לנגישות שירות ומתו"ס. הקורסים מתבצעים על פי תכנית לימודים שקבע התמ"ת, ומפקחת באופן שוטף על הקורסים. זה נכון שאולי גוף פרטי מעביר את - -
היו"ר אילן גילאון
החברים האלה שיענק'לה קורא להם "דור המדבר", הם אנשים שמוכשרים - -
דפנה סילובסקי
הדור עצמו לא הוכשר. הם הוכרו ככאלה על ידי הרשם או הרשמים בגין ניסיונם בעבר. הם לא עברו שום הכשרה. חלקם עדו צריכים לעבור.
היו"ר אילן גילאון
האנשים האלה, במידה וישלמו את כל האגרות שיש כאן, למה הם יהיו מוסמכים?
דפנה סילובסקי
הם כבר רשומים בפנקס.
וילמה מאור
היו"ר מדבר על אותה קבוצה שצריכה הכשרה נוספת.
היו"ר אילן גילאון
אני שואל על אותה קבוצה שצריכה הכשרה נוספת.
דפנה סילובסקי
אני לא מוסמכת לענות בשמו של הרשם, שזה ענין שנוגע לו.
יעקב עילם
אז שהרשם יבוא ויענה.
רינת כהן
אם אני מבינה נכון, אתה מבקש שיפתח קורס נוסף של השלמה, שזה לא קורס מלא, בהיקף השעות המלא. אני מנסה להבין... קורס שלא נתווכח כרגע על היקפו אלא קורס של השלמה, שהוא לא בהיקף המלא אלא בהיקף יותר מצומצם עבור "דור המדבר".
יעקב עילם
שעונה למה שחסר להם.
קריאה
אבל מה הקשר בין זה - -
יעקב עילם
אני רוצה לקשור את זה, כי אין עם מי לדבר בתמ"ת.
וילמה מאור
אתם שומעים את זה לראשונה פה, בוועדה, את הבקשה שלו?
רינת כהן
יכול להיות שהבקשה הופנתה לרשם. מכיוון שהרשם לא נמצא פה, אנחנו לא מוסמכים לענות בשמו...
היו"ר אילן גילאון
אתם מתעתדים לעשות את ההשלמה הזאת?
חנה טירי
אני לא חושבת שיש התנגדות עקרונית של הרשם לביצוע ההכשרה.
יעקב עילם
יש התנגדות עקרונית.
חנה טירי
אני לא מוסמכת לדבר בשמו, אבל - -
היו"ר אילן גילאון
אנחנו עוצרים ל-5 דקות כדי שתסבירו לי.
וילמה מאור
5 דקות הפסקה. תלכו, תתייעצו עם הרשם ותחזרו אלינו עם תשובה.

(היו"ר מפסיק את הישיבה 13:05)

(היו"ר מחדש את הישיבה 13:10)
היו"ר אילן גילאון
אני מחדש את הדיון. הרשם בדרכו לכאן. כמה שהמדינה קטנה... לעניין האגרות עצמן: אתם רוצים להסביר למה, כמה?
חנה טירי
לגבי אגרת רישום, שהיא כמובן חד-פעמית: הסכום הוא 150 שקלים, קבענו את זה בהתייעצות עם הרשמים. התייחסנו בעצם לאגרות שקבועות היום על פי חוק המהנדסים והאדריכלים. למשל: אגרת רישום, שהיא גם אגרה חד-פעמית זה 85 שקלים, רישוי זה 175 שקלים, וזו אגרה שמשלמים אותה כל שנה. אמרנו שנראה לנו סביר שזה יהיה 150 שקלים, שזה פחות או יותר אגרה שנמצאת באמצע, בין 85 ל-175, בהתייחס לעובדה שזו אגרה חד-פעמית, פעם אחת נרשמים.
היו"ר אילן גילאון
יש למישהו בעיה עם זה?
חנה טירי
- - לגבי הבחינות, אנחנו העברנו לוועדה תחשיב. יש פה את רינת, שהיא האחראית על הנושא.
היו"ר אילן גילאון
מי מבצע את הבחינות האלה?
רינת כהן
יחידת הבחינות במשרד התמ"ת, באגף להכשרה. היא מבצעת את הבחינות האלה וזה כולל גם בחינה עיונית ומעשית, שזה פרויקט גמר. התחשיב שהועבר לוועדה הוא תחשיב שרובו מבוסס על תעריפים של מכרזים. זאת אומרת, יחידת הבחינות עובדת דרך נותני שירותים שנותנים לה את השירות הן בנושא של השגחה, של בדיקה ומה שנקרא בוחנים, שזה הבחינה המעשית, ועדות המקצוע וכל מה שנדרש. כמעט הכל מבוסס על תעריפים שמעוגנים בהסכמים ומכרזים מול נותני שירותים שונים. ישנם גם נושאים נוספים שלא כללנו בתעריף הנוכחי, וזה על חשבון המשרד ומה שנקרא - -
היו"ר אילן גילאון
מה שאת אומרת לי זה כאילו "עולה לנו יותר".
רינת כהן
בגדול כן, אבל זה דברים שוטפים אצלנו, אז זה נמצא אצלנו ועובר דרכנו.
היו"ר אילן גילאון
מי שלא עובר את הבחינה וצריך להיבחן פעם שניה?
רינת כהן
אז יצטרך לשלם שוב כי אם אתה למשל ניגש לבחינה מעשית ואתה צריך להגיש פרויקט גמר ולא הצלחת להגן עליה בפני הבוחנים ואתה עכשיו נדרש לעשות בחינה נוספת, כמובן שהבוחנים יגיעו שוב ותתקיים שוב בחינה, ואז המשמעות היא שהעלויות אותן עלויות. כנ"ל גם לגבי בחינה עיונית. זאת אומרת, ברגע שאתה מצטרף לבחינה חדשה אחרת, העלויות הן אותן עלויות.
חיים שמואלביץ
יש מועד ב'?
אורלי לוי אבקסיס
זה מועד ב' או שזו בחינה שגם ככה מתקיימת במועד מסוים והוא פשוט ניגש עם החבר'ה האחרים, שמבחינתם זו הפעם הראשונה? הרי הם לא באים במיוחד.
רינת כהן
אין לנו מועדים ארציים בנגישות, יש מבחנים שנבחנים בכמויות גבוהות יותר כמו בהנהלת חשבונות, שאנחנו בוחנים ושם יש מועדים כל חודשיים. במקרה של נגישות, כמות התלמידים לא מצדיקה שיהיו מועדים ארציים אלא ברגע שמסתיים קורס אנחנו עושים מועד לאותה קבוצת תלמידים. במדיה ותלמיד זה או אחר נכשל, יצטרכו לעשות מועד מיוחד עבור אותו תלמיד ספציפי. קשה לבקש מהם כי למשל יש עכשיו קורסים בירושלים וחיפה, ויהיה לי מאוד קשה לבקש מתלמיד: אנא תגיע עכשיו לאזור אחר, למחוז אחר להצטרף שם לבחינות, בדרך כלל זה לא מקובל.
היו"ר אילן גילאון
בכמה מחוזות אתם עושים את זה?
רינת כהן
כרגע כל מוסד להכשרה, שעומד בקריטריונים ומגיש אישור לפיקוח ומקבל את ההכרה של משרד התמ"ת, את הפיקוח והכל, הוא יכול לפתוח קורס. זה כרוך בהליך מסוים.
דפנה סילובסקי
כרגע יש ב-3 מחוזות שונים: ירושלים, חיפה ותל-אביב.
אורלי לוי אבקסיס
אז אתם תפתחו מועד בחינה חדש לנכשלים? זה מה שאת אומרת? או שהם פשוט יצטרכו להיבחן בקורס אחר?
רינת כהן
לא, כי כל קורס נמשך תקופה ארוכה.
אורלי לוי אבקסיס
אז אין לזה עוד עלויות נוספות כי את אומרת שבכל מקרה יש בחינה. המחירים פה זה לא מחירים שאפשר להקל בהם ראש.
רינת כהן
אם אני צריכה לזמן אותך לבחינה נוספת, לזמן את הבוחנים שלי - -
אורלי לוי אבקסיס
אבל הם גם ככה שם.
רינת כהן
לא, לא הבנת אותי נכון, אולי לא הסברתי את עצמי. יש לנו כרגע 3 קורסים שמתקיימים במחוזות שונים, שנפתחו בזמנים שונים. הרי ברור שהקורס הזה לא בן יומיים אלא בן מספר חודשים. נניח שאת שייכת למחוז ירושלים, למדת במכללת הדסה ונכשלת. אני אזמן אותך לבחינה אחרי תקופה מסוימת ואתאם אתך את יום הבחינה, ואזמן רק אותך ועוד שניים נוספים - -
אורלי לוי אבקסיס
אז בסדר גמור.
היו"ר אילן גילאון
הבחינות האלה הן בעברית בלבד?
רינת כהן
כרגע הן בעברית. יש חשיבה, והיא מגולמת בתחשיב, לתרגם את הבחינות גם לערבית.
היו"ר אילן גילאון
הן נגישות לאנשים עם מוגבלויות?
רינת כהן
במידה ואדם צריך התאמות, אין בעיה לעשות אותן. אנחנו עושים את זה גם במקצועות אחרים.
היו"ר אילן גילאון
זה כבר קרה לכם?
רינת כהן
בתל-אביב היתה נבחנת עיוורת. בהתחלה סוכם עם מנהלת הקורס ועם אותה בחורה שתקבל בכתב ברייל. אחר כך היא רצתה תכנה מיוחדת, והיא באה עם המחשב שלה. הצמדנו לה גם מפקחת השגחה ספציפית, שעזרה לה בהקראה וגם בלסמן את התשובות, וישבה צמוד אליה לאורך כל המבחן.
היו"ר אילן גילאון
אם נתקלתם או תתקלו במצב של דיסלקציה, איך אתם רואים את זה?
רינת כהן
יחידת הבחינות מעוגנת בנהלים. יש נוהל התאמות שמפורסם באתר, ויש דרכים שבהן אנחנו מתמודדים.
היו"ר אילן גילאון
יש הרבה, 450 איש... יש למישהו הערות?
רוני שכטר
אני רוצה לעשות פה שתי אבחנות: האחד לגבי דמי הבחינה והשני זה לגבי דמי הרישום והספר של המקצועות.
היו"ר אילן גילאון
לגבי הרישום לא היתה שום בעיה, עברנו. לגבי הרישום החד-פעמי...
רוני שכטר
אני כן חושב שיש בעיה. היות שאנחנו דנים פה בחוק שוויון ואנחנו רוצים לראות שוויון, מצד אחד אנחנו מעוניינים לעודד אנשים להיות רשומים בפנקס הזה, אז או שנפטור את כולם, כולל דור המדבר, או שנחייב את כולם מכוח השוויון ב-150 שקלים.
אביעזר אדמוני
לדוגמה: אני עובד 24 שנים בנושא, ולא אושר לי למרות שאני ב"דור המדבר" וחיימוביץ מכיר אותי, ואני אחראי יחד עם האדריכל זאב גור על כל מרחב דרום, אשקלון, באר שבע, אשדוד וכל האזור, לא אישרו לי, התנגדו לאשר לי מורשה שירות או כל דבר אחר היות ואני צמוד לאדריכל שהוא מורשה נגישות.
היו"ר אילן גילאון
אבל אתה עברת הכשרה?
אביעזר אדמוני
לא, אני מאנשי "דור המדבר".
היו"ר אילן גילאון
אבל יענקל'ה דיבר על אנשים מ"דור המדבר" שעברו הכשרה מסוימת.
שמואל חיימוביץ
"דור המדבר" לא עבר הכשרה.
חנה טירי
הם לא צריכים הכשרה. זו הייחודיות של "דור המדבר" ובגלל זה קוראים להם כם. הם לא צריכים לעבור הכשרה אלא רושמים אותם בפנקס על סמך הניסיון והמומחיות שלהם. הם הציגו לנו פרויקטים, הציקו לרשמים, הם ישבו ודנו בנושא - -
היו"ר אילן גילאון
למדתי משהו...
אביעזר אדמוני
- - -
היו"ר אילן גילאון
אני מבין שבסך הכל מדובר על 45 אנשים במצב הזה, שלמדו מהחיים?
רוני שכטר
מה שלא יהיה, זה ענין עקרוני.
שמואל חיימוביץ
סליחה, יש 66 בתחום של מתו"ס ועוד ארבעים ומשהו בתחום של שירות ועוד הנדסאית אחת.
אורלי לוי אבקסיס
יש להם פרקטיקה.
יעקב עילם
אני חייב לומר שלא מעט מהאנשים של "דור המדבר" עברו קורסים של יועצי נגישות. בזמנו, לפני כך וכך שנים, נערכו קורסים על ידי הטכניון, המוסד ללימודי חוץ, ועל ידי מכללת אריאל - -
רוני שכטר
וגם באנגליה.
יעקב עילם
רק רגע. הם עברו קורסים של יועצי נגישות, ואלה בעצם האנשים שהיו "דור המדבר" ועבדו בזה לאורך שנים, במקצוע הזה. כשדובר על "דור מדבר" בזמנו, כשהתחילו את הסיפור הזה, דובר על סדר גודל של בערך כ-15 עד 20 איש. להפתעתנו, הרשם הצליח לגרד 66 בכל מיני סידורים כאלה ואחרים. אבל לא זה העיקרון, זה רק להסביר מה זה "דור המדבר". "דור המדבר" היו בערך בין 15 ל-20 איש, שעבדו במקצוע הזה ועסקו בזה לאורך שנים ותרמו את תרומתם לקידום הנגישות במדינת ישראל.
היו"ר אילן גילאון
ובזכות זה הם אמורים להיות רשומים בספר הספרים לעולמי עולמים, בלי שום בחינה ושום דבר.
קריאות
לא צריכים הכשרה. זה לא נכון...
היו"ר אילן גילאון
מה "לא נכון"? אין לא נכון או כן נכון.
חנה טירי
הוא שם דגש על נושא ההכשרה ולדעתי, זה לא במקום מאחר ו"דור המדבר", כעיקרון, על פי דרך המלך, לא אמורים לעבור הכשרה כי הם אמורים להירשם על סמך הניסיון והמומחיות. יש סעיף בחוק שאומר שאם וכאשר ימצאו לנכון, יקבעו גם קורס מקוצר לגבי אלה שנרשמו ב"דור המדבר", אם נדרשות השלמות. אבל זאת לא דרך מלך. דרך המלך היא שהם אמורים להירשם על סמך ניסיון ומומחיות. הם לא אמורים לעבור הכשרות.
יעקב עילם
אבל שוב: מאחר והם קיבלו תואר חלקי, הם מבקשים שיתנו להם אפשרות להשלים את התואר. יש פה הטעיה.
היו"ר אילן גילאון
מה זה "תואר חלקי"?
יעקב עילם
התואר הוא "מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה". 68% מהם קיבלו רק "מורשה נגישות מבנים". לא תשתיות וסביבה. הם מבקשים השלמה כדי לעסוק גם בתשתיות וגם בסביבה.
היו"ר אילן גילאון
הנה הגיע הרשם. אדוני הרשם, מה שלומך? יענקל'ה, תעלה את השאלה שלך.
יעקב עילם
אנחנו מבקשים להתנות את האגרות שאנחנו מסכימים עליהן. אנחנו מבקשים להתנות את אישור האגרות בכך שמשרד התמ"ת יערוך קורס השלמה לאותם מורשי נגישות, שיש להם תואר חלקי.
אברהם מונל
אני רשם מורשה נגישות מתו"ס. ראשית, מה זה הקורס המקוצר? חלק מהאנשים שהופיעו בפני הוועדה שאני עומד בראשה, גילו התמצאות מסוימת בנושא נגישות, אך לא מספיק, ולכן החלטנו שנאפשר להם השלמות מסוימות ואז הם יוכלו להירשם עם "דור המדבר". קבענו את תכנית הלימודים של הקורס. כמו כל גורם ממשלתי אחר פרסמנו מכרז וביקשנו מגופים אקדמיים שיבצעו את הקורס הזה. אחד הגופים שהשתתף במכרז ניסה לבצע את הקורס הזה. הוא קיבל מאתנו את כל השמות של אנשים שזכאים לקורס. בשיחה האחרונה אתם הבנתי שבגלל מיעוט האנשים, כי לא כל מי שקיבל ממני לגשת לקורס היה מעוניין לבצע אותו. היה מספר מועט של אנשים, משהו בסביבות ה-15 פלוס מינוס, והפניה אליהם היתה שהתשלום עבור הקורס צריך להיות כזה וכזה וכנראה שהעלות היתה גבוהה מאוד ולכן, רובם ענו בשלילה, שהם לא מעוניינים.
היו"ר אילן גילאון
כמה זה עלות של "כזה וכזה"?
אברהם מונל
אני לא רוצה לציין מספרים אבל מדובר בהרבה אלפים. משהו בסביבות ה-15 אלף שקל אם אני לא טועה...
היו"ר אילן גילאון
זה "דור המדבר"?
דפנה סילובסקי
עלות הקורס הארוך של ה-200 שעות של דור הקבע הוא בסביבות ה-11 אלף שקלים. אז הקורס הקצר צריך להיות - -
וילמה מאור
אבל הוא הסביר שלא היו מספיק מועמדים.
אברהם מונל
לכן הסכום התחלק במספר מועט מאוד של מועמדים. אז אני הצעתי פתרון אחר, שאותם אנשים שאושרו על ידי יוכלו להשתתף במסגרת הקורס הארוך רק במקצועות שהם יצטרכו להשלים. זה הפתרון שאני מוכן לקבל.
היו"ר אילן גילאון
איך אתה קובע מה זה המקצועות?
אברהם מונל
קבענו את תכנית הלימודים של הקורס הארוך ושל הקורס הקצר. יש תכנית מדויקת, כתוב אילו מקצועות וכמה שעות. ישבנו בוועדה יחד עם עמותת הנגישות ויחד עם כל הגורמים וקבענו את התכנית.
היו"ר אילן גילאון
לקורס הזה יש מועד קבוע? זה תלוי בנרשמים?
קריאות
תלוי בנרשמים. זה שוק חופשי.
יעקב עילם
לא, יש פה הטעייה ואני מבקש להדגיש: הוועדה שישבה אצל רשם המהנדסים שלחה 14 או 15 או 20 איש ואמרו להם: אתה לא יכול להירשם בכלל, אתה צריך לעבור קורס מקוצר, ואני לא מדבר עליהם. אני מדבר על אלה שרשומים אצלך היום בפנקס, והם רשומים רק כמורשי נגישות מבנים, בלי תשתיות ובלי סביבה. הם כל אלה, שזה ארבעים וכמה איש, ועשיתי אצל כולם סבב וכולם רוצים את כל התואר המלא, הם מבקשים לעבור קורס השלמה כדי שיוכלו לקבל את התשתיות והסביבה.
אברהם מונל
זה משהו חדש.
יעקב עילם
זה לא חדש, אנחנו מדברים אתך שנה וחצי על זה.
אברהם מונל
לא על האנשים האלה מדובר. ברגע שאנחנו הכשרנו מישהו רק לתחום מסוים, זה אומר שההתמחות שלו היא לתחום הזה. לדוגמה: אדריכלי נוף הוכשרו, מבחינתי, רק לנושא הסביבה. הם יכולים לעשות קורס של המון שעות, אבל אני לא יודע אם הם יוכלו להשלים את כל מה שחסר להם. לא על זה מדובר קרוס מקוצר. מדובר על אנשים שלא נרשמו בכלל, ועם הכשרה מסוימת אפשר להירשם למדור כזה או אחר, אחד מתוך שלושת המדורים. אין דבר כזה.
יעקב עילם
מה אין דבר כזה?
שמואל חיימוביץ
אין קורס מקוצר בשביל להשלים - -
יעקב עילם
אז צריך לעשות, ולא צריך תיקון לחוק.
היו"ר אילן גילאון
לא צריך תיקון לחוק, אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול אבל אני לא מתלה ולא מתנה.

לגופם של הסכומים, לגבי ה-150, רוני, לא הבנתי מה אמרת.
רוני שכטר
אמרתי שאני לא מבין אם אנחנו דנים פה במסגרת של חוק שוויון, מדוע צריך להיות הבדל בין "דור המדבר" ואחרים שהם מהיום ואילך? או שזה חל על כולם או שזה לא חל על אף אחד.
היו"ר אילן גילאון
זה לא הנושא. יש שוויון בתשלום - -
רוני שכטר
אבל זה לא שוויון בתשלום. אם לאדם עולה 150 שקל בשביל להיות רשום, ואני לא מדבר על דמי הבחינה ולא על שום דבר. אם זה צריך לעלות לאדם כסף, אז זה צריך לעלות לכולם. אם למישהו לא צריך לעלות, לא צריך לעלות לאף אחד. או שלכולם או שלכולם לא.
היו"ר אילן גילאון
אני מודה שאני לא יורד לסוף דעתך. נראה לי שאתה לא צודק...

אנחנו עוברים הלאה. הנושא הזה אושר. תקרא את כל התקנות.
אייל לב ארי
יש לנו קצת תיקונים ואסביר אותם בהמשך.
מקריא את התקנות
"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות), התש"ע-2009. מתוקף סמכותי לפי סעיף 19מ"א5(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"א-1985 ואישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: אגרה בעד רישום 1. בעד רישום" וכאן אנחנו משנים: במקום "בפנקס" יהיה "במדור מורשי נגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשי נגישות מבנים, תשתיות וסביבה או בפנקס כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 150 שקלים חדשים". בתקנה 2 שינינו את כותרת התקנה: "אגרה בעד בחינת הכשרה עיונית". 2. בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות שירות תשולם אגרה בסך 420 שקלים חדשים. אגרה בעד בחינת הכשרה מעשית". גם כאן שינינו את שם התקנה. "3. בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות, מבנים תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות שירות תשולם אגרה בסך 330 שקלים חדשים". בתקנה 4 שוב שינינו את שם התקנה ל"עדכון אגרות".
היו"ר אילן גילאון
זה תשלום שנתי?
קריאות
חד פעמי.
אורלי לוי אבקסיס
למה חד-פעמי? פר בחינה. יוצא להם 900 שקל לעשות את התהליך, וזה לא זול, זה לא מעט כסף. אם הם מצליחים בפעם הראשונה לעבור את זה, בסדר. אם לא, זה בנוסף לעלויות הקודמות. במיוחד בנושא של מוגבלים זה יקר.
היו"ר אילן גילאון
אני כרגע שואל בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות ... תשלום אגרה בסך 330 שקלים חדשים. זה חד פעמי?
אייל לב ארי
הרישום הוא חד פעמי. לגבי הבחינות, כפי שהוסבר על ידי משרד התמ"ת.
היו"ר אילן גילאון
אני מדבר על 3.
אייל לב ארי
גם 3 היא בחינה לכל דבר וענין, ואם הוא נכשל הוא צריך לגשת שוב.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. אז זה בעד הבחינה, בעד ההכשרה. יש שתי בחינות - -
רינת כהן
אני מזכירה לכם שאם מישהו נכשל בטסט, הוא צריך לשלם טסט פעם נוספת, נכון? זה לא משהו יוצא דופן.
אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה להזכיר לך שאם מישהו לומד תואר באוניברסיטה או בכל מקום אחר, יש מועד א', ב' ולפעמים גם מועד ג'. כשאנחנו מדברים על בעלי מוגבלויות אנחנו צריכים להיות קצת יותר רגישים.
שמואל חיימוביץ
הם לא בעלי מוגבלויות.
אורלי לוי אבקסיס
אבל גם לפי הייצוג שאני רואה פה, רבים מהם הם גם בעלי מוגבלויות.
רינת כהן
לאו דווקא.
אורלי לוי אבקסיס
בסדר, אבל כשאתה עושה קורס מסוים יש לך מועד א', מועד ב', ואין לכם פה מועד ב'.
רינת כהן
אתה מחויב לעבור קורס נוסף אם נכשלת במועד א' או ב'.
אורלי לוי אבקסיס
אבל פה אין מועד א' ולא ב'. כל מועד פה הוא בתשלום נפרד, זה לפי מה ששאלתי אותך ואמרת לי "כן", אז אל תתקני אותי על משהו נכון. אשמח אם תתקני אותי בדברים שאני לא מבינה בהם אבל שאלתי וקיבלתי תשובה.
רינת כהן
אני אומרת לך שבאוניברסיטה, בניגוד אלינו, אצלנו אתה יכול לחזור גם בפעם הרביעית והחמישית, אתה לא תידרש לעבור קורס בנוסף. באוניברסיטה זה סיפור אחר.
היו"ר אילן גילאון
את דיברת אתי לגבי אגרה חד-פעמית. באופן יחסי, לגבי בחינות בהכשרה מקצועית, דברים דומים לענין הזה, זה מחיר ממוצע?
אברהם מונל
לא בהכשרה מקצועית אבל אתן לך בחינות לגבי רישוי מהנדסים או אדריכלים. האגרה היא 870 ומשהו שקל, והיא משולבת, הבחינה היא כפולה, יש חלק א' וחלק ב'. אם מישהו נכשל בחלק אחד הוא יצטרך לחזור על הבחינה ולשלם שוב את כל הסכום.
אורלי לוי אבקסיס
של שניהם? גם בעבור החלק שהוא עבר?
אברהם מונל
אני, כרשם, רציתי לתת להם פטור ואין לי אפשרות.
אורלי לוי אבקסיס
אז בבקשה, בדיוק מה שאני אומרת איש מקצוע פה אומר ואת מתקנת אותי. רצית את הפטור?
קריאות
לא - -
אברהם מונל
הבחינה היא שני חלקים. כדי לקבל את הרישיון צריך לעבור את חלק א' ו-ב'. חלק מהנבחנים עוברים רק חלק אחד והם צריכים לחזור רק על אותו חלק. עדין הם צריכים לשלם את מלא אגרת הבחינה ואני, כרשם, רציתי לפטור אותם ואין לי אפשרות.
אורלי לוי אבקסיס
אז יש היגיון במה שאמרתי לפטור אותם.
היו"ר אילן גילאון
אין לך אפשרות, למה? כי זה כסף?
פנחס טהר
אני משתתף בוועדת נגישות מטעם חבר הכנסת אילן גילאון. אני חושב שכמו שאמרה חברת הכנסת לוי אבקסיס, היות ומדובר בדבר מאוד רגיש, לבעלי מוגבלויות, חשוב לתת הזדמנות, לפחות עוד פעם אחת למי שנכשל ולא לגבות ממנו עוד פעם את הסכום הזה בכדי לעודד שתהיה נגישות לבעלי מוגבלויות ושיהיו אנשים מוסמכים על הצד הטוב ביותר. צריך לזכור שכולנו בני אדם וכל אחד יכול להיכשל פעם אחת. נכון, אתם צודקים, צריך שיעבור את הבחינה אבל לתת עוד הזדמנות אחת לפחות, כמו שהגדירה חברת הכנסת כמועד ב' ו-ג', זה דבר עקרוני וחשוב.
היו"ר אילן גילאון
פנחס, אני רוצה לבקש גם ממך וגם מחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס: נכון, אנחנו תמיד מדברים על כסף וכל אחד רוצה שזה יעלה לו פחות ושהוא יקבל כמה שיותר. זה שם המשחק. אבל בכל אופן, אני לא חושב שזאת הבעיה המהותית. עצם זה שהבחינות נגישות ויש אפשרות לעשות אותם ומדובר עכשיו בעוד שפה, זה לא נראה לי משהו בלתי סביר כדי להתווכח על 120 או 130 או 150 שקלים. אל תשכחו שאנחנו דנים בסכומים כל כך גדולים, במקרה הזה של ההנגשה והנגישות, שזו לא נראית לי הבעיה. יותר נראה לי הרעיון, ואני לא מתלה ומתנה את זה ונאשר את התקנות כפי שנתבקשו כאן, את הפתרון ל"דור המדבר", שכנראה שההכשרה שאותם אנשים צריכים, מה שבאמת מרחיק אותם זה סכום גבוה מדי של כסף תמורת ההשלמה הזאת. אני רוצה להיות מיודע וגם לעזור לכם לעשות משהו בנושא כי אנחנו לא רוצים לפגוע באנשים האלה, אנחנו מזמינים אותם לעתיד של עבודה ואנחנו שמחים על כך. נמצא איזה שהוא טיפול אחר, אני לא מתנה את זה באגרה. אני מבקש מכם להבין, כי אני לא מבין למה אם הזמנתם כל כך הרבה אנשים, רק 3 הגיעו. למה אנשים הדירו את רגליהם, מה היתה הסיבה לכך?

יש עוד סעיף שאנחנו צריכים לאשר?
אייל לב ארי
"תקנה 4 – עדכון אגרות. סכום אגרה מן המפורטים בתקנות 1 עד 3 ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה, להלן: יום השינוי, לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. לענין זה, מדד – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד החדש – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי. - -
חנה טירי
יום ההעלאה.
אייל לב ארי
במקום "יום ההעלאה" יהיה "יום השינוי". "המדד היסודי – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם. ב. המנהל הכללי של משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1-3, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה א'. תחילה. 5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן."
יעקב עילם
אני מבקש להוסיף משהו לפרוטוקול: שהרשם והנציב מתנגדים לתת הזדמנות לאנשים שרשומים - -
היו"ר אילן גילאון
לא נראה לי שזה מה שנאמר. יענק'לה, תגיד את מה שאתה רוצה רק הפוך. אתה מבקש להגיד לפרוטוקול, אני בעצמי ביקשתי מהרשם והנציב, לא שמעתי את דבריו בענין הזה, שהוא מתנגד. אתה מתנגד לתת הזדמנות ל"דור המדבר"?
שמואל חיימוביץ
מה השאלה?
היו"ר אילן גילאון
אנחנו צריכים פתרון לקבוצת האנשים הזאת.
שמואל חיימוביץ
אתם מדברים על שתי קבוצות של אנשים: יעקב מדבר על משהו מסוים והרשם מדבר על משהו אחר. הרשם מדבר על קבוצה של אנשים שצריכים השתלמות השלמה כדי לקבל הכרה כ"דור מדבר". הוא מדבר על השלמה כדי לקבל הכרה בכל התחומים של מבנים, תשתיות וסביבה. זה שני דברים שונים. אני לא בטוח שלמה שיעקב מבקש יש פתרון מצד הרשם ומצד משרד התמ"ת.
אברהם מונל
אולי אתן כמה דוגמאות: אחד המדורים זה תחום תשתיות. האנשים שקיבלו הכרה רק בתשתיות הם בדרך כלל מהנדסים שמתעסקים בצמתים, מדרכות, דרכים וכולי. זה תחום מאוד מוגדר. אני לא רואה איך אדריכל נוף שיכול לתכנן סביבה, שיכול לתכנן יער או פארק ודברים כאלה יכול להתמחות בזה? חסר לו רקע אדיר.
יעקב עילם
אבל זה לא נכון.
אברהם מונל
אני לא רואה דרך לעשות את זה.
היו"ר אילן גילאון
אני לא רוצה עכשיו לקיים את הדיון הזה.
וילמה מאור
מר עילם, תעביר את הדברים שלך בצורה מסודרת.
היו"ר אילן גילאון
אני עובר להצבעה על התקנות:

מי בעד – 2

מי נגד – אין


התקנות נתקבלו ברוב קולות. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:40)

קוד המקור של הנתונים