ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/11/2009

תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 129

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שני ו' בכסלו (23 בנובמבר 2009) בשעה 9:30
סדר היום
תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ
מוזמנים
יואב בן אור – משנה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

הראל שרעבי – מחלקת הפנסיה, משרד האוצר

יואב גפני – מנהל מחלקת הפנסיה, משרד האוצר

עו"ד שי סומך – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איריס גינזבורג – סמנכ"ל, עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות

אילן סגל – מנהל חטיבת הפנסיה, עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות

ענבל סופרו – נציגת אגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית

יואב שמחי – יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית

ששי שדה – יו"ר ועד עובדים, קופת חולים לאומית, הסתדרות עובדים לאומית

שחר לוי – יועץ פנסיוני, לאומית

עו"ד מירב אוהבי – הסתדרות רפואית

יהודה סקר – נציג הנהלת ארגון הורים ארצי

דוד קשני – עמותת קול בשכונות ודיור ציבורי
יועצת משפטית
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, ו' בכסלו התש"ע, 23 בנובמבר 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נושא הישיבה: תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר – נושא אלמן-אלמנה.

לדעתי, זה דיון זה דיון רביעי, חמישי או שישי בסדרה על אלמן-אלמנה.
יואב בן אור
לא ספרתי, אבל פחות או יותר.
היו"ר חיים כץ
שוב, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות פונה אל אגף שוק ההון, ואנחנו חוזרים על מה שאמרנו בפעם האחרונה. בפעם האחרונה אמרנו שהשופט ריבלין בפסיקת השוואת זכויות אלמן-אלמנה טען שהמדינה צריכה לקחת לפחות 50%. כמו שאתה יודע עד יוני 2003 הקרנות שילמו את התשלומים בגין השוואת הזכויות של אלמן-אלמנה. ביוני 2003 הקרנות הפסיקו לשלם, ובאוקטובר 2003 הלאימו את הקרנות. כשהלאימו את הקרנות אני לא יודע אם המדינה לקחה חצי או יותר מחצי או פחות מחצי מהגירעון – בכל אופן הרעו את התנאים לעמיתים, והמדינה אמרה שהיא תיתן כ-83 מיליארד שקל לאיזון המצב בקרנות. לא הייתה התייחסות לנושא אלמן-אלמנה עד שזה הגיע לבג"ץ.


בוועדה אנחנו פונים אליך, יואב, בתור סגן הממונה על שוק ההון והביטוח, ושואלים האם חוץ מלבוא לפה לישיבות ולהעביר את הזמן, שקלתם להשתתף בעלויות של השוואת זכויות אלמן-אלמנה. כדי להיות הוגן אספר שלפני שבוע היה אצלי יוסי כץ, חבר הכנסת לשעבר, ושאל אותי מה הולך לקרות. אמרתי לו שנקיים ישיבה, אבל אני מציע לו ללכת לבג"ץ. הוא אמר, הבנתי, אני אלך לבג"ץ. אז יכול מאוד להיות שזה נוח שעמיתים ישלמו את זה, אבל אנחנו חושבים שהמדינה צריכה לשאת בעלויות, אם לא במלואן, לפחות בחלקן.

שלחנו אותך יותר מפעם אחת בסוף כל ישיבה לעשות את חשבון הנפש שלכם. ואנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים בדיוק את היכולות שלכם – אני לא מדבר על היכולות האישיות – ואנחנו מצפים לשמוע מכם איפה זה עומד; אם יש לכם הצעה אחרת חוץ מזה שהעמיתים ישלמו את הכסף.
יואב בן אור
כמו שאמרנו בפעמים הקודמות אנחנו שבים ואומרים: יש פה שני עניינים, האחד הוא עניין הזכויות של העמיתים בקרנות, וההצעה שאנחנו מציעים היא אחת משלוש חלופות שהציע בג"ץ, והיא תואמת את הפסיקה של בג"ץ בעניין הזה. יש פה שאלה אחרת שהיא שאלת מקורות המימון של העלות הזאת.

כמשרד האוצר אנחנו סבורים שהמדינה שמה בהסדר הזה די והותר כספים, ולא נכון להגדיל את העלויות. ספציפית זה גם לא הדיון ולא המטֶריה שבה אנחנו דנים כעת. כלומר כרגע אנחנו דנים בתיקון של התקנון. אם רוצים להזרים כסף לקרנות צריך לעשות את זה דרך תיקון חוק ראשי שבו מעבירים כסף לקרנות- -
היו"ר חיים כץ
לא הבנתי את המשפט הקודם – מה זה, זה לא הדיון שאנחנו דנים בו היום? אני הזמנתי את הישיבה, ואני קובע את סדר היום, ואני קבעתי שהדיון הוא על אלמן-אלמנה. נכון שזה חלק מתיקון התקנון. אבל מפה ועד להגיד שזה לא הדיון שאנחנו דנים בו היום – כל התקנון הוא שם, למעט הסעיף הזה. אנחנו דנים היום באלמן-אלמנה, לא בשום דבר אחר חוץ מאלמן-אלמנה.
יואב בן אור
כמו שאמרתי שוב אני אגיד, שאנחנו סבורים שהמדינה נתנה מספיק כסף להסדר הזה. לדעתנו, לא ראוי ולא נכון – גם אם המדינה רוצה לתת עוד כסף – שהיא תיתן כסף כי זאת תהיה אפליה ביחס להסדרים אחרים. בדיון הבא אנחנו נדבר על קרנות שלא בהסדר ונראה גם שם. המדינה לא יכולה לפעול בחוסר שוויון- -
היו"ר חיים כץ
איך אתה יודע מה יהיה הדיון הבא?
יואב בן אור
לפי סדר היום.
היו"ר חיים כץ
לפי סדר היום, אבל אני לא יודע אם הוא יתקיים.
יואב בן אור
מדובר על הקצאה של תקציב לצורך מסוים, והשאלה היא האם צריך או לא. אנחנו, כמובן, סבורים שלא. נכון לתקן את התקנון הזה כי ברמה הפרטנית הוא משפיע על אנשים וצריך להכפיל את הקצבה של אנשים. התיקון הזה, ברגע שייכנס לתוקף, ייתן להם קצבה שהיא גדולה פי שניים מהקצבה שהם מקבלים היום. ברמה של ההסדר, המשמעות היא גם פחותה.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להתחייב לפרוטוקול שאם אנחנו נאשר את זה ונלך לחקיקה פרטית אתם באוצר תתמכו בחקיקת התשלום הזה?
יואב בן אור
אנחנו נתנגד.
היו"ר חיים כץ
תתנגדו?
יואב בן אור
כן.
היו"ר חיים כץ
הבנתי.

אני רוצה לפנות לנציגי הקרנות הוותיקות. האם יש בסיס בכתבה של בֶּנִי ברק בעיתון שאלמנים בקרנות הוותיקות יקבלו את הפנסיה כמו אלמנות? אנחנו שמנו כסף בצד? יש לנו הכספים?
איריס גינזבורג
במאזן הקרנות מאז קבלת פסק הדין אנחנו כבר שמנו את הסכום בגין השקעת הזכויות בתוך ההתחייבויות.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, שלחתם לנו את המאזנים שלכם שמראים אפס- -
איריס גינזבורג
האיזון שמוצג בדוחות הכספיים של יוני השנה- -
היו"ר חיים כץ
למה לא אמרתם את זה בדיון הקודם? מי לחץ עליכם באוצר?
איריס גינזבורג
כבר אמרנו בדיון הקודם- -
היו"ר חיים כץ
את זה?
איריס גינזבורג
אני אישית אמרתי שהדוחות הכספיים של החציון מראים איזון- -
היו"ר חיים כץ
זה בסדר.
איריס גינזבורג
- - אחרי הפנמת העלויות של אלמן-אלמנה. זה לא מבטיח שיהיה איזון בעתיד, אבל כרגע בדוחות הכספיים של יוני 2009 מוצג איזון.
היו"ר חיים כץ
בדוח ששלחתם לי זה לא מצוין.
איריס גינזבורג
מצוין, כמובן- -
היו"ר חיים כץ
לא מצוין בדוח.
איריס גינזבורג
בדוח הכספי?
היו"ר חיים כץ
בדוח ששלחתם לי. שלחתם לי דף מסודר של מאזן כל הקרנות והשפעת אלמן-אלמנה על המצב, ולא ציינתם שזה כלול בפנים.
אילן סגל
זה נאמר בכל פורום.
היו"ר חיים כץ
עזוב אותי, מה שנאמר; מה שכתבת – לא כתוב שם כלום.
אילן סגל
בדוחות הכספיים של כל הקרנות יש פירוט מלא לנושא אלמן-אלמנה. שם מפורט בדיוק מה עשו הקרנות. כאשר יתקבל פסק דין של בית משפט- -
היו"ר חיים כץ
שלי, את מבינה למה גוף כזה צריך דירקטוריון? הגוף המולאם הזה שעושה מה שהוא רוצה בלי בקרה, בלי ביקורת, בלי מנהלים – משקיע מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה – למה הוא צריך דירקטוריון לוועדת ביקורת? את הבנת את זה כמו שאמרתי שצריך? צריך ועדת ביקורת שתבקר את כל ההשקעות של הקרנות המולאמות עם דירקטוריון מסודר, עם אנשים שיכולים לשאת באחריות.
שלי יחימוביץ
עם דירקטוריון שיש לו נציגי העמיתים.
היו"ר חיים כץ
כן. נציגי העמיתים, נציגי ציבור – דירקטוריון מסודר.
שלי יחימוביץ
אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני בטוחה שאנחנו גם נשיג את זה אחרי כמה ישיבות של ועדת המשנה לענייני הפנסיה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה לכם. שמענו את דעת האוצר. הבטחתי שחבר הכנסת לשעבר גדעון בן ישראל, יושב ראש הסתדרות הגמלאים, יביע את דעתו. בבקשה, אדוני.
גדעון בן ישראל
אני לא זוכר נושא שנדון כל פעם מחדש כמו הנושא הזה; והאוצר מגלה אותה מידה של קשיחות. הרוח הנושבת באגף שוק ההון היא רוח רעה. אנחנו הולכים להפגין השבוע מפני שהיה הסכם קואליציוני, ומי מפריע? אגף שוק ההון. הם לוקחים עליהם אחריות כבדה מאוד בכל ההתנהלות הזאת.
היו"ר חיים כץ
אתה נכנס לעניין שלא בעניין.
גדעון בן ישראל
זה חשוב שייאמר כי זה הרקע – הרוח הרעה שנושבת מאגף שוק ההון. הם צריכים לדעת שיש התמרמרות גדולה מאוד נגדם. השרים הסכימו, והם אלה שמונעים כל הזמן.

אני בשעתו הצעתי אחרי הרבה התלבטויות שנחלק את העול הזה בין העמיתים לבין המדינה. יש אנשים שבינתיים נפטרים, הבעיה "נפטרת" כל הזמן.
היו"ר חיים כץ
יש נפטרים, ויש מצטרפים, לצערנו.
גדעון בן ישראל
ב-ט' אני אומר. כל הזמן אנשים הולכים לעולמם. אז אמרנו שאנחנו מוכנים. אבל מאז עברו כמה חודשים, ואגף שוק ההון לא זז מילימטר מהעמדה שלו.
היו"ר חיים כץ
למה שהוא יזוז אם הקרנות זזות אליו?
גדעון בן ישראל
לגבי הקרנות אני מוכרח לומר שאני מאוד מתקשה להבין. עד לפני זמן לא רב אמרו לנו שיש גירעונות, ופתאום מסתבר שעכשיו הכול מאוזן.
היו"ר חיים כץ
הבורסה עלתה.
גדעון בן ישראל
אני לא יודע – בצורה כל כך משמעותית וקיצונית? אז אני כבר לא יודע למי להאמין או לא. אנחנו דרשנו שיהיו לנו שם משקיפים לפחות, לא חברי דירקטוריון, אבל שנדע מה קורה. לא, חלילה- -
היו"ר חיים כץ
עמיתים מושקעת באג"חים של אפריקה?
גדעון בן ישראל
בשום אופן לא. זה מזכיר לי את הבחירות בדרום אמריקה שנותנים לאיש מעטפה ואומרים לו להצביע; כשהוא שואל מה רשום שם, אומרים לו שזה בחירות חשאיות. אז אנחנו בעלי הכסף, ואסור לנו אפילו שיהיה לנו משקיף שילווה את זה. זה לא יכול להיות.
שלי יחימוביץ
נכון.
גדעון בן ישראל
אני לא יודע מה גבול הסמכות של הוועדה, אפילו בראשותך- -
היו"ר חיים כץ
אפילו בראשותי.
שלי יחימוביץ
אני ממש מקבלת את מה שהוא אומר, הוא כל כך צודק. אנחנו צריכים להגיש הצעת חוק משותפת למשקיפי העמיתים והקרנות ולהוליך את זה בכל הכוח.
היו"ר חיים כץ
אני פונה לנציגי הקרנות – יש לכם אג"חים של אפריקה?
איריס גינזבורג
כל הנכסים בתיקי הקרנות מפורטים באינטרנט. יש גם אג"ח של אפריקה ישראל- -
היו"ר חיים כץ
איזה סדרות?
איריס גינזבורג
בהיקפים מאוד נמוכים- -
היו"ר חיים כץ
מה זה?
איריס גינזבורג
אני יכולה להעביר לך את הנתונים, אין לו פה הנתונים.
היו"ר חיים כץ
סדרי גודל. כמה זה נמוכים, 100 מיליון? 200 מיליון?
איריס גינזבורג
אני לא יודעת כמה זה נכון להיום- -
היו"ר חיים כץ
את גם לא יודעת איזה סדרות?
איריס גינזבורג
זה בהיקפים נמוכים. אנחנו נוכל להעביר את הנתונים המדויקים לוועדה. אפשר להיכנס לאתר האינטרנט ולראות.
שלי יחימוביץ
סדרות שהפירעון שלהם הוא עכשיו או מאוחר יותר?
איריס גינזבורג
אני לא רוצה לתת נתונים שאין לי מול העיניים, אבל אפשר להעביר את זה מיד אחרי הישיבה.
גדעון בן ישראל
אולי לגבי משקיפים הוועדה יכולה להחליט.
היו"ר חיים כץ
הוועדה לא יכולה להחליט.
גדעון בן ישראל
לא, כי שם אין הצבעה.
שלי יחימוביץ
זה בחקיקה, גדעון. צריך חוק.
היו"ר חיים כץ
הוועדה לא יכולה להחליט. יושבים פה חברי כנסת שיכולים להגיש הצעות חוק. להחליט היא יכולה, אבל אין לזה משקל, ואין לזה כלום.


בפעם הרביעית, חמישית, שישית, אני שמעתי את דברי האוצר, ולצערי, הדיונים האלה נערכים לפרוטוקול כי האוצר לא רוצה לעזור לאלמנים. פשוט לא רוצה. אני לא יכול לקבל החלטה ללכת נגד העמיתים. לצערי, גדעון בן ישראל, אתה תשלח חזרה את יוסי כץ לבג"ץ כדי שבג"ץ יקבל החלטה איך לנהוג, ואנחנו נכבד את החלטות בג"ץ. אם בג"ץ יקבל החלטה שהעמיתים צריכים לשאת בעלויות, העמיתים ישאו בעלויות; ואם בג"ץ יקבל החלטה שהמדינה תשא בעלויות, אני מאוד רוצה לקוות שהמדינה תכבד את החלטות הבג"ץ. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-9:50

קוד המקור של הנתונים