ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/11/2009

שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2008 בשנת 2009.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת

24.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת לועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת

יום שלישי, ז' בכסלו התש"ע (24 בנובמבר 2009), שעה 9:00
סדר היום
שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2008 בשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין-היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
דן לנדאו מנכ"ל הכנסת

אבי לוי חשב הכנסת

נאזם בדר סגן מזכיר הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפעת שפרכר

שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2008 בשנת 2009
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר היום שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2008 בשנת 2009.
אבי לוי
אנחנו מבקשים להעביר עודפי תקציב שנותרו בשנת 2008 ל-2009. אנחנו סיימנו את השנה בתקציב לא מנוצל, סדר גודל של 89 מיליון שקל. אנחנו מבקשים להעביר כ-47 מיליון שקל. 42 מיליון שקל יישארו באוצר.
אברהם מיכאלי
אפשר להשתמש בזה בשנה הבאה?
אבי לוי
לא. אני רוצה להזכיר שיש 15 מיליון שקל רזרבה בתוך הסכום שנותר. כל העודפים שאנחנו מבקשים נובעים בעיקר מהתחייבויות שנוצרו ב-2008. התחלנו חלק מאותן התחייבויות לממש. מטבע הדברים בסוף שנה יש מצב שלא סיימנו לשלם את כל ההתחייבויות. כנ"ל לגבי שירותים שאנחנו מקבלים, כמו למשל חשבונות חשמל. הם משולמים בשנה לאחר מכן.

ברשותכם נעבור בקצרה על הסעיפים ולאן אנחנו מעבירים. לפי החוק אנחנו יכולים להעביר מתכנית אחת לאותה תכנית בשנה אחרי זה. העניין הזה נשאר גם כאן. תקציב לשכה זה מה שהוגדר בעבר קשר עם הציבור. היתרה שמדובר בה כאן היא מיליון 370. היא מורכבת ברובה מהסכום שאנחנו רשאים להעביר או חבר כנסת רשאי להעביר משנה לשנה, שזה עד 12 אלף שקל אם נותר עודף בתקציב האישי שלו. הסכום שמופיע באבטחה ומיגון לחברי הכנסת מורכב בעיקר מהתחייבויות לחברות אבטחה חיצוניות שאנחנו מפעילים ולהתחייבויות שנוצרו והתחייבנו כלפיהן ואנחנו מניחים שאם זה לא ימומש השנה נוכל להעביר לשנה הבאה.
אברהם מיכאלי
זה תקציב דו-שנתי? כאשר הכנסת אישרה תקציב דו-שנתי לא הייתם כלולים בזה?
אבי לוי
בוודאי שכן. אנחנו חלק מתקציב המדינה. אושר תקציב דו-שנתי, אבל גם בשנה הבאה נבקש להעביר עודפים שלא נוצלו השנה. בתכנית של השירותים המקצועיים המספר הבולט הוא תשלום השידורים מהכנסת. זה התשלום של החודש האחרון בשנת 2008. שאר הסעיפים – אינטרנט, אירוח שרתים..
אברהם מיכאלי
יש תאריך יעד לפתיחת האולפנים החדשים?
אבי לוי
אנחנו מאוד מקווים שבמהלך פגרת הקיץ הבאה תתבצע עיקר העבודה. זאת התכנית. זה בתהליך של יצירת התקשרות.
דן לנדאו
אני אעדכן בעקבות כמה ישיבות שהיו עם חברת החדשות של ערוץ 2. אנחנו מקווים לסיים את העבודה בפגרת הקיץ. רוב העבודה תתבצע בפגרת פסח. העברה תהיה בפגרה הקיץ כך שבמושב החורף תשע"א יעלה ערוץ השידור מהאולפנים החדשים. אולי נספיק כבר לפני כן.
אברהם מיכאלי
ההוצאות מתוקצבות?
דן לנדאו
צריך להבחין בין כמה דברים. יש את התקציב השוטף של ערוץ הכנסת. התקציב השוטף הזה צפוי בעקבות ההחלטה של הכנסת בכובעה כמחוקק לגדול כך שהערוץ יופץ לא רק באמצעות הלוויין אלא גם באמצעות הDDT, הפלטפורמה הדיגיטאלית של הרשות השנייה עם 5 ערוצים ציבוריים שבהם גם ערוץ הכנסת יהיה. הדבר הזה ישית על הכנסת הוצאה שנתית שוטפת נכבדה נוספת. זו לא החלטה של המינהל אלא החלטה של הכנסת כמחוקק שהערוץ הזה חייב להיות אחד מ-5 הערוצים בפלטפורמה הדיגיטאלית. הכנסת כבר השקיעה בשנים האחרונות בבנייה של אגף אולפנים. אני מזמין אתכם לראות מה קורה שם. זה די יפה ושונה מהמעברה שבה התחלנו לפני 6 שנים. זה כסף שהכנסת כבר הוציאה או משלמת משכנתא לחברת שפיר במשך25 שנה.

לגבי הפרויקט עצמו. אחרי שבנית את הפרויקט אתה צריך להפוך אותו לאולפן. זה אומר תפאורות, ציוד, מצלמות. כל הדברים יעברו מלמעלה. אני לא מבטיח שהאולפן ייראה כמו האולפן של חברת החדשות בנווה אילן, אבל הוא יהיה יותר דומה לזה מאשר לאולפן של רוממה מלפני 20 שנה. שם ההוצאה החד פעמית הגדולה של הפרויקט היא שדרוג התשתיות שעומדות לרשות הערוץ. אני מסיים באמירה שהתשתיות שייכות לכנסת, לא לזכיין.
היו"ר יריב לוין
מה יהיה באולפנים הישנים?
דן לנדאו
המתחם הזה הולך לשמש את מחלקת המשכן של משמר הכנסת.
אברהם מיכאלי
אפשר לבקש שסניף הדואר יעלה למעלה?
דן לנדאו
אפשר לבקש, אבל אני לא חושב שזה יקרה. אני מקווה שלא נצטרך לחזור אליכם כדי לבקש שימושים ברזרבה, אבל יכול להיות שכן. לגבי הנושא של ערוץ הכנסת אנחנו מדברים במהלך 2010 על השקעה חד פעמית גדולה שתשלים את ההשקעה שהכנסת כבר ביצעה, כדי לקחת את הערוץ לעשור הבא. גם ההוצאה השוטפת של הערוץ תגדל היה ונחתום הסכם עם הרשות השנייה, שהיא לא רק רגולטור אלא מפעילה של הפלטפורמה הדיגיטאלית של המדינה.
אבי לוי
התקציב של העברה תוקצב חלקו ב-2009 וחלקו ב-2010. שאר הדברים זה התחייבויות שנוצרו להכשרה של עובדים. בתפעול השוטף יש הוצאות שנוגעות לשירות של מכונות דפוס, ייעוץ, הוצאות של נייר, ציוד משרדי וכו'. מתוך 3.2 מיליון אחזקה שוטפת יש 2 מיליון שקל ארנונה שאנחנו חייבים לשלם בסוף השנה. אנחנו כמובן נשלם את זה עכשיו.

בשינויים במבנה ובתקנות מתוך ה7.5 מיליון יש מספר פרויקטים שהתחילו ב-2008 או חתמנו על חוזים ב-2008 ועוד לא סיימנו. קחו למשל את ההקלטה הדיגיטאלית והעבודות שביצענו יחד עם חברת שפיר בבניין הקיים. אחזקת חניון זה תשלומים שצריכים לשלם לחניון. אחזקת אגף קדמה זה גם תשלומים של חודש שנותר מ-2008. כך זה גם לגבי הוצאות שמירה וביטחון. בחלקן אלו הוצאות שיש עליהן חוזים או התקשרויות. כנ"ל הציוד הביטחוני. חלק מהחברות הן כלפי גורמים חיצוניים, כמו חברת מאייר שעושה מערכות שקשורות למערכות הביטחון. כל הסכום היחסית גבוה של האחזקה של חברות המחשב הוא כולו התחייבויות שונות כלפי הגורם שמבצע את מיקור החוץ בכנסת.

באשר לפרויקט המרכבה אנחנו בתהליך של בדיקת הנושא.
אברהם מיכאלי
היה דיון מאוד מעניין בעניין הזה לפני שבוע בוועדת מדע.
אבי לוי
אנחנו לא מחויבים להצטרף למערכת הזאת, לכן יש מקום לבחון גם חלופות אחרות יותר יעילות ויותר זולות. או שנוציא את זה למרכבה עצמה או לתחלופה למרכבה. כמובן שזה רק סכום ראשוני, לא מדובר בהיקף של הפרויקט כולו.

בסעיפים שקשורים לתוספת המבנה יש את הרחבת משכן הכנסת. מדובר בתשלומים על עבודות במסגרת הקצב מול חברת שפיר. ההקצב מאפשר לנו לרכוש מערכות שונות בתוך המשכן שאינן חלק מעלות ההקמה של הבניין. כיוון שנותרו חובות בסעיף הזה יש כאן את ה-2.4 מיליון שקל. הסכום הבולט כאן הוא תשלום לגבי הבנייה של האגף החדש. אנחנו על פי החוזה עם חברת שפיר משלמים את התשלום השנתי שהוא לא בדיוק דמי שכירות עבור ההקמה. כל התשלום חולק על פני 25 שנה. התשלום השנתי על-פי החוזה מתבצע בחודש דצמבר כל שנה. יש כאן סכומים שפרסנו בתחילת השנה. התשלום הראשון נעשה שנה אחרי. אלה סכומים בגין ההקמה.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת שנראה תהליך של ירידה כל שנה.
אבי לוי
לא, זה רק העודף. התשלום השנתי הוא הרבה יותר גבוה. זה החלק שלא שולם. בזמנו היה סעיף של ארגון האגף הקיים. היו עבודות שהיו במשותף, כמו למשל הקמנו מערכת בקרה ורצינו שתהיה מערכת בקרה דומה באגף הקיים. על- מנת שתיוצר אינטגרציה מתאימה בין שתי המערכות החלפנו שם את מערכת הבקרה והתאמנו אותה למערכת כאן. שתיהן אמורות לפעול.
אברהם מיכאלי
האם יש תשתיות שיכולות לקבל את אותם שיפורים שיש באגף החדש?
אבי לוי
כן.
אברהם מיכאלי
לפעמים עדיף להרוס ולבנות מחדש.
דן לנדאו
קח לדוגמה את קומת הוועדות החדשה. אני מקווה שאנחנו עומדים בהתחייבות למסור את זה בסוף החודש. אם לא, אז באיחור של כמה ימים. הקומה הזאת הפכה להיות קומה עם כל התשתיות המודרניות המתחייבות לפי התקנים - תשתיות תקשורת, תשתיות כיבוי אש, תשתיות חשמל, תשתיות מיזוג. כל התשתיות בקומת הוועדות החדשה הוחלפו. זה פרויקט יקר, פרויקט מורכב. לא רק שהתשתיות הוחלפו, גם התפר בין קומת הסיעות החדשה למערכות האלו היה צריך להשתנות. באזור של העיתונאים היו צריכים להחליף כל מיני תשתיות, כל מיני צנרות של חשמל, מיזוג, תקשורת, כיבוי אש. כשאני אומר תקשורת אני מדבר על תקשורת כמו באגף הזה. הטלפון הוא טלפון ip . זה אומר שהתקשורת כאן היא תקשורת אחודה. אותם חוטים משמשים את המחשבים, את האינטרנט, את התקשורת בין מחלוקות עתירות נפח ונתונים. בפרוטוקולים עוברת מערכת תקשורת של וידיאו, של טקסטים. יש להם תשתיות רחבות פס. על התשתיות האלו עובר הטלפון, האינטרנט, המחשבים, הכריזה לשעת חירום. כל הדברים האלה הוחלפו בשטחים האלה כדי להתאים את עצמם לאגף החדש. ככל שנתגלגל על פני השנים הקרובות ונשפץ עוד חלקים של המשכן הישן תמיד השיפוץ יתאים לתשתיות שיש כאן.
אברהם מיכאלי
חלוקת החדרים שם תהיה לפי גודל הסיעות? לפי מה זה ילך?
דן לנדאו
ועדת חדרים קיבלה החלטה.
אברהם מיכאלי
ועדת חדרים לא התכנסה אף פעם מאז הקדנציה הזאת.
דן לנדאו
כבודו טועה. היא התכנסה וחילקה את החדרים. בדוק בסיעתך.
אברהם מיכאלי
הוועדה הייתה אמורה להתכנס. בנגבה חולקו חדרים לח"כים. קיבלתי דיווח על כך שהם כבר חולקו. לא הבנו כי לא ישבנו בוועדת חדרים.
דן לנדאו
ועדת חדרים מסיימת את העבודה שלה בתחילת הקדנציה.
אברהם מיכאלי
חבר הכנסת זאב אלקין אמר לי שאין מה להתכנס כי אין מה לחלק.
דן לנדאו
כיוון שזה כבר חולק. הייתה חלוקה עוד לפני שנכנסתי לתפקידי. החלוקה הזאת לא תשתנה.
אברהם מיכאלי
לא עשיתם שינויים בגודל?
דן לנדאו
זה ייראה אחרת לגמרי. אתה לא תכיר את החדרים.
אברהם מיכאלי
האם הסיעות מקבלות אבזור מסוים מהכנסת?
דן לנדאו
סטנדרטי.
אברהם מיכאלי
אני שומע כל הזמן על העניין של ההחלקה. אנשים נפלו כבר כמה פעמים.
דן לנדאו
נכון. דיברנו איתם ואני מקווה שייעשה שימוש בכימיקלים קצת שונים. זאת בעיה. אנחנו לא נפתור את זה באמצעות שטיחים. אני לא רוצה שינקו פחות, אבל יכול להיות שהשימוש בחומרים יהיה מדולל יותר.
אברהם מיכאלי
בתור אחד שנפל 5 פעמים אני מקווה לא ליפול בפעם השישית.
היו"ר יריב לוין
יש בעיה בנושא של מערכת הכריזה שלא שומעים אותה. לא שומעים במבואות ובחדרים.
נאזם בדר
ח"כים לשעבר ועוזרים ניתקו את זה על דעת עצמם. אפשר לבדוק את זה.
היו"ר יריב לוין
זה לא לגמרי עובד. צריך לבדוק את זה.
אברהם מיכאלי
זה דבר מאוד חשוב, כי הרבה פעמים ח"כים יושבים ומחכים להצבעות.
היו"ר יריב לוין
אני מבקש להודות למנכ"ל ולחשב. מי בעד לאשר את הבקשה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

הישיבה ננעלה בשעה 9:30

קוד המקור של הנתונים