ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/11/2009

תעריפי גביה לטיולים מתלמידים המתגוררים באיזור הדרום

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת החינוך, התרבות והספורט

23.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 100

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ו' בכסלו תש"ע (23 בנובמבר 2009), שעה 09:15
סדר היום
תעריפי גבייה לטיולים מתלמידים המתגוררים באזור הדרום
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

חיים אמסלם
מוזמנים
עו"ד יבינה זכאי בראונר – לשכה משפטית, משרד החינוך

משה כהן – מנהל גף הכשרה והשתלמויות תחום של"ח, משרד החינוך

יהודה סקר – ארגון הורים ארצי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

תעריפי גבייה לטיולים מתלמידים המתגוררים באזור הדרום
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, שעוסקת בתעריפי גבייה מתלמידים המתגוררים באזור הדרום, ואני חייב לציין שאנחנו בפרוטוקול מספר 100, כלומר זאת ישיבת המאה של הוועדה בקדנציה הנוכחית.
חיים אמסלם
"אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד".
היו"ר זבולון אורלב
מונחת לפנינו בקשה של שר החינוך: "אבקשך לקיים דיון בוועדת החינוך והתרבות בבקשת משרד החינוך לאשר פרסום תעריפי גבייה מירביים לטיולים שנתיים ויומיים לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך באזור הדרום (מצומת הערבה דרומה), במסגרת תשלומי הורים, ובהתאם להוראות סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949. מצורף בזה הנימוקים לבקשה והתעריפים המבוקשים."


הנימוק העיקרי הוא המרחק מצומת הערבה דרומה – אם רוצים שהתכנים של הטיול, מסלולי הטיול של ילדי הדרום, יהיו כמו של כל ילדי ישראל – חייבים לתת להם יום נוסף או חצי יום נוסף, בהתאם, והיום הזה מחייב תוספת תשלומים.


אנחנו מביאים את הנושא הזה כבר פעם שלישית, כמדומני, כיוון שהתברר שכל האישורים הקודמים לא היו כנדרש בחוק וכמחייב מהחוק. פעם לא היתה בקשה של השר אלא של המנכ"ל, ובפעם השנייה כשהשר ביקש, הוא ביקש יום נוסף אבל ללא תעריפים.
מירב ישראלי
משרד החינוך חזר.
היו"ר זבולון אורלב
עכשיו קיבלנו לוח. האם צריך לקרוא את כולו?
מירב ישראלי
לא. שיסבירו את הבקשה.
משה כהן
הנימוק שלנו לבקשת הבקשה הזאת – הוספת סכום של 229 שקלים לאותו יום נוסף, כמו שכבודו הסביר - הוא על מנת לאפשר לילדים שגרים מצומת הערבה-שדה בוקר, דרומה, למידה, התבוננות וחוויה עם חלקי ארץ שונים בצפון. ה- 229 שקלים זה בדיוק כפי שהיושב-ראש ציין קודם, עבור תוספת של יום, כשהמרכיבים הם מרכיבי האש"ל – ארוחות, שתייה, לינה – ליום נוסף, עלויות של הדרכה, ליווי חמוש וליווי רפואה, והדרכה בלבד.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. בגני ילדים, קדם יסודי, כיתות א', ב', ג', ד' – אין שינוי.
משה כהן
עד כיתה ה' אין שינוי.
היו"ר זבולון אורלב
בכיתה ה' אין שינוי משאר הארץ: 126 שקלים פר יום טיול, מותרים שני ימי טיולים בני יום אחד כל אחד, 126 שקלים כפול 2, סך הכול 252 לכל היותר בגין שני ימי הטיול יחד.


בכיתה ו', ימי הטיול – שניים או שלושה ימי טיול. יש שינוי – עלות טיול של יומיים עם לינה: 387 שקלים; אפשר להוסיף יום טיול נוסף בעלות של 229 שקלים, סך הכול 229 שקלים פלוס 387 הם 616 שקלים לכל היותר.


בכיתות ז'-ט' – בדיוק אותו דבר כמו בכיתה ו'.


בכיתה י' עד י"א יש שינוי – עלות טיול של יומיים עם לינה 387 שקלים, אפשר להוסיף יום טיול נוסף בעלות של 229 שקלים, סך הכול עלות מקסימלית של טיול 229 פלוס 387 שקלים, שהם 616 שקלים- זה כפי שהיה עד עכשיו לכיתות ו', ז', ח' ו- ט', אבל לכיתות י'-י"א אפשרי בנוסף, יום טיול יומי בודד בעלות של 126 שקלים. סך עלות כל הטיולים יחד, במצטבר, לכל היותר – 616 שקלים פלוס 126 שקלים, שווה 742 שקלים.


לכיתה י"ב מדובר על שלושה או ארבעה ימי טיול – יש שינוי. עלות טיול שנתי שלושה ימים, כידוע, היא 616 שקלים. אפשר להוסיף יום טיול נוסף עם לינה בעלות של 229 שקלים. סך הכול אפשרי בדרום- לתלמידים מצומת הערבה דרומה - טיול שנתי של ארבעה ימים לכל היותר בעלות של 229 שקלים פלוס 616 שקלים, דהיינו סך הכול 845 שקלים לכל היותר.


הבנתי כהלכה?
משה כהן
כן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לאישור תעריפי גבייה לטיולים מתלמידים המתגוררים באזור הדרום נתקבלה.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שלוח התשלומים המיוחד לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך באזור דרום, מצומת הערבה דרומה, אושר כמבוקש על-ידי השר. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:30).

קוד המקור של הנתונים