ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2009

תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), התשס"ט 2009

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

16.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 126

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, כ"ט בחשוון התש"ע ( 16 בנובמבר 2009), שעה: 12:30
סדר היום
תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות
לתורם), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד

שלי יחימוביץ
מוזמנים
תמר אשכנזי – ראש מערך ההשתלות, משרד הבריאות

עו"ד מאיר ברודר – הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד נתן סמוך – הלשכה המשפטית משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין – רפרנט בריאות אגף התקציבים

ד"ר צבי אלון – אגף רפואה, קופת חולים מאוחדת

יעקב מנדל – קופת חולים מכבי

רביב מייזל – ההסתדרות הרפואית

צביקה אור
ייעוץ משפטי
יהודית וסרמן


אייל לב ארי
אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
שלום, צהרים טובים. היום יום שני בשבוע, כ"ט בחשוון התש"ע, ה-16.11.2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), התשס"ט-2009.


אכן, בשעה טובה הגענו לדיון הזה. אבל, לפני זה הייתי רוצה לקבל סקירה ממשרד הבריאות. הייתי רוצה לדעת כמויות של מספר התורמים מאז 2008. כמה תורמים הפכו להיות תלותיים, כמה תורמים הפכו להיות נכים? כמה זמן לוקח לתורם עד שהוא חוזר למעגל העבודה, והיכן הפיצוי על הטיפול הרפואי, ואובדן ההכנסות שיש לו כשהוא לא עובד?


אבל, הדבר העיקרי - יושב פה צוות מקצועי שמשקיע את מיטב זמנו, ומתייחס לתקנות שלכם. הוא מעיר הערות לתקנות שלכם, ואתם לא מגיבים. אתם לא מגיבים להערות שהצוות המקצועי מתייחס אליהן. אני מבין שזמנם של עובדי הכנסת בטל בשישים, ולא צריך להתייחס. אבל, העירו לכם הערות על התקנות, ואתם לא התייחסתם. תן לי את תשובתכם אחד לאחד, ובסוף התייחסות גם לזה. משרד הבריאות, בבקשה.
נתן סמוך
תמר, לפני שאת נכנס דרש היושב ראש פרטים לגבי היקפי תורמים, ומה שאנחנו יודעים על המצב שלהם אחרי התרומה.
יהודית וסרמן
מתי הם חוזרים לעבודה, המצב הרפואי, נכות, טיפולים רפואיים שהם נזקקים להם בעקבות זה.
היו"ר חיים כץ
40 ימי מילואים של מי? של אחד בשכר מינימום, של היי-טקיסט שמקבל 20,000 שקל בחודש? כמה עולים מכנסיים ליתום?
תמר אשכנזי
קוראים לי תמר, ואני מנהלת מרכז הלאומי להשתלות במשרד הבריאות. אני אחות במקצועי.
היו"ר חיים כץ
מצוין, סדרנו לך שתוכלי לרשום מרשמים.
תמר אשכנזי
יש פה שני דברים. יש את הנתונים שאתה שואל. לגבי התורמים - קודם כל, תרומת כליה או אונת כבד – יש הבדל בין מספר ימי האשפוז אחרי השתלת כליה. אם התרומה של השתלת כליה עוברת חלק, בדרך כלל בתוך שבוע התורם יכול להיות בבית. אם יש סיבוכים זה שבועיים עד שלושה. זה אינדיבידואלי, אבל בדרך כלל אחרי חודש וחצי הם כבר יכולים לחזור לעבודה. אבל שוב, תלוי אם זו עבודה משרדית, אם זו עבודה פיזית קשה. זה לא כל כך ככה בשלוף. בדרך כלל, רופא נותן את ההנחיות המדויקות.


לגבי אונת כבד – זה הרבה הרבה יותר מורכב. זה ניתוח יותר גדול. גם יכול להיות שבתוך זמן קצר ילך הביתה אם הכול חלק. אבל, בדרך כלל עד שבן אדם חוזר להיות בריא לכל דבר, לעבודה, זה גם יכול לקחת חודש וחצי לפחות. מבחינה מדעית, אומרים שתוך חצי שנה הכבד חוזר להיות שלם מהחלק שכאילו משלים את עצמו.
היו"ר חיים כץ
תוך חצי שנה הכבד חוזר להיות כבד.
תמר אשכנזי
לא, זה לא המילים – שיהיה תחת הציטוט שלך. השלים את החלק שנכרת ממנו.
היו"ר חיים כץ
עד שהוא משלים את החלק שלו הכבד, אז הוא קל, לא?
תמר אשכנזי
יפה. לגבי התורמים, יש בדרך כלל כשבעים תרומות כליה מתורמים חיים בישראל בשנה. מתוכם בערך – זה השתנה עכשיו עקב החוקים – אבל בדרך כלל היה שליש ושני שליש. שני שליש היו תורמים בתוך המשפחה אולי, ושליש מחוץ למשפחה, מה שקרוי מזר. זה היה בהתחלה לפני עשר שנים בערך. כשהתחילה הנסיעה לחוץ-לארץ באופן יותר שוטף, היתה ירידה דרסטית של תרומות בתוך המשפחה. בעקבות החוק החדש, וחוזר מנכ"ל של פרופ' אבי ישראלי מ-2006, גם אז כבר קופות החולים חדלו לממן השתלות מתורמים חיים בחו"ל. ואז, בעצם אפשר לומר שמשנה וחצי אנחנו רואים עליה בחזרה של תרומות בתוך המשפחה, ובכלל עליה של תרומות מתורמים חיים.
יהודית וסרמן
למצב של שבעים.
תמר אשכנזי
למצב של שבעים, כבר ירדנו לחמישים. לדעתי, אנחנו נסיים גם את השנה בשבעים. יש אלינו פניות הרבה יותר מבעבר. אני רואה שבחצי השנה האחרונה יש פעילות ככה די נרחבת של פניות של משפחות. גם שואלים אותנו: מה לעשות? חוץ-לארץ? זה לא מקבלים, זה לא מקבלים. אנחנו מציעים. אני חושבת שגם בתוך יחידת הדיאליזה שכשזה רואה שההוא יצא מדיאליזה כבן משפחה, וזה רואה, וזה רואה – אלו עניינים של תהליך, ושאחד קצת מדביק את השני, ורואים שזה מצליח וזה טוב, וכבר אין את האפשרות של חו"ל. אנחנו מאוד מצפים שזה יגדל. אנחנו צופים שזה יגדל יותר בגלל חידושים רפואיים שיאפשרו בעתיד השתלה בסוג דם לא תואם לגמרי. כלומר, שגם A יוכל לתרום ל-B. היום הרבה פעמים גם בתוך משפחה יש עניין לתרום, אבל לא מתאים סוג הדם. אני משערת שבשנים הקרובות נראה התפתחות בעליה גם בתחום הזה.


אונת כבד עדיין בישראל, חמש פעמים בשנה, אני חושבת. בין שניים לחמישה ניתוחים בשנה. זאת אופציה שמוצעת בעיקר על בסיס לא של חירום להורים לילדים.
אריה אלדד
סך הכול, בשנה שעברה מאז חקיקת החוק, יש עליה, ירידה בתרומות אברים בישראל?
תמר אשכנזי
מתורמים חיים?
אריה אלדד
בסך הכול.
תמר אשכנזי
זה לא בסך הכול, כי יש הבדל משמעותי.
אריה אלדד
חיים, מתים. האם אנחנו יודעים להגיד שהחוק הרע את המצב, לא שינה את המצב?
תמר אשכנזי
היו שני חוקים. לגבי חוק ההשתלות - - -
אריה אלדד
חוק ההשתלות.
תמר אשכנזי
ההשתלות בלבד – הוא לא אמור לעודד תורמים. כלומר, הוא יכול לעודד השתלות מתורמים נפטרים רק בקטע של תוספת ניקוד. הובטח לנו כסף אז בחוק, ודקה לפני אישור החוק הרי היא נשללה. ולכן, רק עכשיו - - -
אריה אלדד
השאלה שלי היא מספרית, האם יש שינוי?
תמר אשכנזי
אבל, זו התשובה.
אריה אלדד
לא.
היו"ר חיים כץ
אתה לא יכול לראות את השינוי עד שאין לו את התמורה הכספית. בחקיקה שאנחנו דיברנו - - -
אריה אלדד
לא, יש טענה שהחוק הרע את המצב באופן משמעותי, ומונע מאנשים עכשיו גם במוצהר לנסוע לחוץ-לארץ לקבל השתלות. אנחנו החמרנו בחוק ענישה על מתווכים לסחר באברים. יש בחוק כמה אמירות נורמטיביות שאנשים באים אליי אחרי כל העבודה על חוק ההשתלות ואומרים: הרעת את המצב, המצב היום יותר רע ממה שהיה.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע מתי הם יגידו לך? כשאתה תבוא ותגיד לבן אדם: אדוני, אם אתה תורם – ולא בן משפחה – ואתה מקבל תמורה כספית כזאת, והתקנות עדיין לא נקבעו, ואז תוכל לבדוק אם הכסף עשה את העניין, או לא עשה את העניין.
אריה אלדד
יכול להיות. אבל, מה שאני שואל זה ברמת העובדה, כמה השתלות היו ב-2008, וכמה השתלות היו ב-2009?
היו"ר חיים כץ
אותם מספרים.
תמר אשכנזי
אני מדברת על החי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים מן החי.
תמר אשכנזי
כן, אבל כל התוספות של החוק לגבי המת הן עוד לא באו לידי ביטוי, אז אני לא יכולה להגיד את זה. יש גם חוק במקביל.
אריה אלדד
אני שואל גם על החי, גם על המת.
תמר אשכנזי
על המת זה תשובה מסובכת יותר. היא קשורה לחוק המוות המוחי הנשימתי. זה לא כזה תשובה אחת.


לגבי תורמים – החולים בהחלט מקטרים שנחסמה להם הדרך לנסוע לחוץ-לארץ, בהחלט. אבל, המטרה בחוק היתה לעצור את זה, אז אי אפשר לאחוז במקל בשתי קצותיו.
היו"ר חיים כץ
אתה מתייחס למספר התורמים בארץ.
אריה אלדד
אני מדבר רק על המצב בארץ. האם יותר או פחות אנשים עברו השתלה בארץ?
היו"ר חיים כץ
זו מה שהוא שואל, מה זה נוגע לחו"ל? השאלה שלו בעברית קלה - בשנת 2007 כמה תורמים או כמה השתלות בוצעו בארץ, וכמה השתלות בוצעו בארץ בשנת 2008, וכמה השתלות בוצעו בארץ בשנת 2009?
אריה אלדד
אני רוצה הכול - חי ומת השתלות ביחד, כסל אחד. ברור לי שזה קצת כלים שלובים, וחוץ-לארץ זה עוד פתח שאנשים שלא עברו השתלה בארץ נסעו לשם. אבל, אני רוצה לדעת.
תמר אשכנזי
בישראל אין הבדל בשנתיים-שלוש האחרונות בממוצע בתרומות איברים לשנה, גם אם זה היה מהנפטר וגם מהחי. אבל, יכול להיות שהיינו יכולים לעלות עוד יותר בכל מיני תחומים.
היו"ר חיים כץ
אבל, לא זו היתה השאלה. הוא רצה לדעת האם חקיקת החוק שהוא הוביל ועבד עליו, הרעה את המצב, או שיפרה את המצב, או שנשאר בשלב זה אותו הדבר.
תמר אשכנזי
במשקפיים של חולה הדיאליזה שהוא לא יכול היום לנסוע לחוץ-לארץ, הוא מרגיש שהורע מצבו.
היו"ר חיים כץ
אבל, לא זו היתה השאלה. זו שאלה אחרת, וזו אופרה אחרת.
יהודית וסרמן
יש לי עוד שאלה, אדוני. התורם הממוצע הרגיל, מה סוג המוגבלות בשיעור הנכות אם יש לו כזאת באמת במשך איזושהי תקופה? אני מבינה שהוא הופך להיות נכה באיזושהי תקופה. הוא מוכר על-ידי ביטוח לאומי כבעל נכות?
נתן סמוך
אבל, לא תפקודי.
יהודית וסרמן
רפואית 30% לכל החיים?
קריאה
כן.
יהודית וסרמן
ומבין כלל התורמים, כמה מתוכם המצב הרפואי מוחמר באופן משמעותי, מקיף יותר?
תמר אשכנזי
בדרך כלל, מדובר על הטווח הרחוק שיכולה להיות השפעה, אם הם לא יהיו במעקב. לכן, דורשים שהם יהיו במעקב. בדרך כלל רצוי שהם יהיו במעקב, כי אם מישהו בעוד עשרים שנה יפתח יתר לחץ דם והוא על כליה אחת ולא על שתיים, אז כדאי שהוא יהיה במעקב יותר רציני. אלו הדברים, ולכן ההשתלה הזאת כל כך מבורכת.
היו"ר חיים כץ
והשאלה הבאה, ואני ממשיך וחוזר, אתם העברתם תקנות לוועדה והיום נקבע דיון לדון בהן ולאשר את התקנות. הוועדה העבירה אליכם הערות, למה לא התייחסתם?
נתן סמוך
אני חייב לומר שאני קצת מופתע מההערה הזאת כי מערכת היחסים שלנו עם הלשכה המשפטית בכנסת היא מערכת יחסי עבודה שאני מרשה לעצמי להגדיר אותה מצוינת.
היו"ר חיים כץ
בשביל זה לא הערתם את התגובות?
נתן סמוך
לא, לא בגלל זה לא הערנו. ביום חמישי אחרי שעברו כמה חודשים מאז שהתקנות האלה הועברו לוועדה, הודיעו לנו על מועד. בדרך כלל, כשאנחנו מקבלים הערות מהוועדה אנחנו קובעים ישיבה. אנחנו מגיעים ליועצת המשפטית של הוועדה. אני יכול להגיד שעל פי רוב אנחנו מצליחים להגיע להבנות שמאפשרות להגיע לוועדה גם אם לא עם הסכמות מלאות, לפחות עם מיפוי של נקודות ההסכמה, ואולי גם המחלוקת.


אנחנו עבדנו על הדברים אחרי שקיבלנו אותם - אני מודה, גם בגלל לחץ זמן, גם בגלל מרווחי זמן קצרים בין המועד שבו הודענו ובין מועד הישיבה. בדרך כלל ראוי שנשב עם היועצת המשפטית קודם לוועדה, זה לא הסתייע בגלל לוחות זמנים. אני יכול להגיד שכן עברנו על ההערות, לקחנו אותן ברצינות. אנחנו נתייחס לכך שחלק מההערות מקובלות עלינו, כולל הערות מסוימות לגופו של עניין. חלק מההערות הן עניין שהן אולי יותר עניין לדיון בתוך הוועדה, ואנחנו אולי גם נתייחס אליהן. בדרך כלל, אני מסכים שהדברים האלה צריכים להתלבן בישיבה. זה לא הסתייע בגלל לוחות הזמנים. בוודאי שלא עניין של חוסר כבוד להערות של הייעוץ המשפטי בכנסת – זה אף אחד עוד לא יאשים אותנו.
היו"ר חיים כץ
חוץ מכם והיועצים המשפטיים, יש פה אנשים שגם באו מבחוץ – לא הרבה מידיי. מילא, את הזמן של חברי הכנסת אפשר לבטל. אבל, את כל מה שאפשר לעשות לפני הישיבה, ולבוא מוכנים ולעשות דיון ענייני, חבל לעשות את זה בתוך הישיבה.
נתן סמוך
אנחנו מסכימים להערה.
יהודית וסרמן
שאלה מקדמית, לפני שנעבור סעיף סעיף. סעיף 22 לחוק מאפשר לקבוע תשלום אחיד שתשלם המדינה לכל תורם כפיצוי בשל ההפסד הכספי הנובע באופן סביר מהפעולות, לרבות ביטוחים וכו' וכו'. וגם החוק מאפשר לשלם החזר כספי בעד אובדן השתכרות שאיננו אחיד. אני רואה מהתקנות שאתם הלכתם באמת על רשימת החזר הוצאות של ביטוחים פרטיים: טיפול פסיכולוגי - - -
נתן סמוך
ברשותך, אני רוצה לתקן. יש נושא אחד שלגביו המחוקק השאיר את הברירה האם ללכת לפי תשלום אחיד ללא קשר להוכחת הוצאות, או ללכת לתשלום שהוא פונקציה של ההפסד בפועל, וזה הנושא של ההשתכרות. ומי שזוכר את הדיונים על הצעת החוק יודע שהנושא הזה עמד במוקד הרבה מההתנגדויות להצעת החוק כמו שהיא. חברת הכנסת יחימוביץ, למשל, חשבה שהצעה שמאפשרת בכלל למדינה להתקין תקנות שיאפשרו מתן החזר עבור הפסד שכר שיהיה אחיד לכלל התורמים, היא פתח לסחר באברים.


מה שקרה בסוף הוא שאנחנו בנושא הזה השארנו את הברירה למתקין התקנות, כמובן באישור הוועדה, לבחור בין מסלול של החזר שהוא אחיד לכלל התורמים, לבין החזר שהוא בכל זאת פונקציה של הפסד ההכנסה ביחס לתורם הספציפי.


בסופו של דבר, הדרך שנבחרה בנושא הזה על דעת משרד האוצר, גם מתוך זה שאנחנו התחשבנו בהערות שעלו במסגרת הוועדה - וזה כמובן פתוח לדיון, אבל זאת הדרך שבסופו של דבר הלכנו לפיה - היא הדרך שמאזנת בין שתי הדרכים. מצד אחד, אנחנו באים ואומרים כן מתחשבים בהפסד בפועל כי אנחנו הולכים על פי הגישה שנקוטה בתחום החזר ימי מילואים שלגביהם שכר העובד או שכר התורם במקרה הזה, הוא פונקציה בקביעת השיפוי. לעומת זאת, באנו ואמרנו אנחנו לא נבדוק לגבי כל אחד כמה ימי עבודה הוא הפסיד, אלא העמדנו את זה על מספר ימים של 40, שכמובן אפשר לטעון ולדון עליו.
היו"ר חיים כץ
מה זה "אפשר לדון עליו"?
יהודית וסרמן
40 ימים זה קבוע על פי רמת ההשתכרות, זה מה שאתה אמרת?
היו"ר חיים כץ
לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שאפשר גם לקבוע 60 יום.
מאיר ברודר
40 יום משקף בערך את הממוצע של ההפסד, כי יש לו ימים שהוא צריך להגיע לפני הניתוח ואחרי הניתוח. אנחנו עשינו איזשהו שקלול של כמה - - -
היו"ר חיים כץ
אז מה זה "אפשר לדון עליו"?
נתן סמוך
בגלל שהועלתה שאלה. אני אומר, אחת השאלות שהועלו, למשל בהערות של הייעוץ המשפטי, למה קבענו 40? אז אנחנו משיבים על זה.
היו"ר חיים כץ
אני עכשיו אומר – קבעת 40, זה בסדר. מה זה "אפשר לדון עליו"?
נתן סמוך
זה בדיוק מה שדיברתי, מה שאמרתי.
היו"ר חיים כץ
שמה? שאנחנו יכולים להגיע ל-45 ימים? תן לי להבין, אנחנו עכשיו בשלב של התמחרות?
נתן סמוך
לא, אנחנו לא בשלב של התמחרות. אני אמרתי שבמסגרת ההערות של הייעוץ המשפטי היו הערות גם לגבי התקופה. אני אומר – אפשר לדון. אנחנו נגיד מה הנחה אותנו בקביעת 40 הימים, אתם תגידו איפה אתם חושבים שהעמדה של המדינה לא מקובלת עליכם, מטעמים עניינים, לא מטעמים של התמחרות. בסופו של דבר, אנחנו נצטרך לשקול את הדברים ולהגיע להסכמה שתאפשר לקדם את התקנות האלה.


העמדה שלנו היא - ואנחנו נתייחס לדברים האלה בכל אחד מהתחומים, כי בכל אחד מהתחומים העלה הייעוץ המשפטי שאלה למה קבענו - - -
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכר, אבל בתקופה של דני נווה שהיה שר הבריאות ודיברו על מענק כספי בגין תרומה מן החי - - -
נתן סמוך
מי דיבר?
היו"ר חיים כץ
דיברו, היו דיונים פה בוועדה. אני, ודני ו- - -
נתן סמוך
הממשלה לא דיברה.
היו"ר חיים כץ
דיברה, דני נווה היה שר הבריאות. אולי הוא לא דיבר בשם הממשלה, אבל היו דיבורים. יש לך את המספרים? האם אתה יכול לבדוק את המספרים?
נתן סמוך
אין לי את המספרים.
מאיר ברודר
היו הרבה מספרים והרבה הצעות שלא התקבלו.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע להגיד את המספרים שלא התקבלו?
מאיר ברודר
כן.
היו"ר חיים כץ
איזה מספרים היו שלא התקבלו?
מאיר ברודר
דיברו על 100,000 שקל, על 200,000.
היו"ר חיים כץ
נכון, דיברו על 100,000 שקל בערך.
נתן סמוך
השר נווה דיבר על 100,000 שקל?
מאיר ברודר
לא, השר נווה לא דיבר על 100,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
על מה השר נווה דיבר?
מאיר ברודר
השר נווה בכלל דיבר על נושא של ביטוחים לתורמים. הוא לא דיבר על תשלום ישירות.
היו"ר חיים כץ
דיבר על תשלום ישירות.
נתן סמוך
בכל הכבוד הראוי, יש לנו חוק השתלות אברים שקובע מסגרת.
היו"ר חיים כץ
לפני דקה אמרת שלא דיברו. אני הייתי שם.
נתן סמוך
אנחנו מדברים על חוק השתלת אברים. בכל הכבוד, התקנות האלה מבוססות על - - -
יהודית וסרמן
זה בדיונים שלפני.
היו"ר חיים כץ
הייתי רוצה לדעת שהוא בא היום בתקנות שנותנות 20,000 שקל או 30,000, מה זה ביחס למה ש- - -
יהודית וסרמן
זה תרגום של רכישת ביטוח.
אריה אלדד
זה הרבה פחות. גם בדיונים על החוק היו הצעות. הרב רביץ עליו השלום הציע סכום של 100,000 שקל או 100,000 דולר – אני לא זוכר. אבל, זה היה במסגרת הדיונים, וזה לא התקבל בסופו של דבר.
היו"ר חיים כץ
טוב גם בתקנות זה לא התקבל, בינתיים.
אריה אלדד
התקנות יכולות להתקבל היום.
היו"ר חיים כץ
יכולות.
יהודית וסרמן
נעבור תקנה תקנה?
היו"ר חיים כץ
כן.
אייל לב ארי
"תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), התש"ע-2009


בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008( להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1. בתקנות אלה" - וכאן אנחנו קצת שינינו: המרכז להשתלות ותורם כהגדרתם בחוק.


"תוכנית לשירותי בריאות נוספים" – כמשמעותה בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994."
היו"ר חיים כץ
פה אני מבין שאין מחלוקות.
אריה אלדד
אין ויכוח על ההגדרות.
היו"ר חיים כץ
מי בעד ירים את ידו?
ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 1 אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, סעיף 1 אושר.
אייל לב ארי
"תשלום והחזר כספי בעד הוצאות"


2. תורם - לפי הנוסח שמופיע בפני הוועדה, אנחנו ביקשנו קצת לשנות אותו אם זה מוסכם עליכם, אז : תורם זכאי לתשלום ולהחזר כספי בעד הוצאות שהוציא לאחר שתרם אבר לפי החוק, ובעד אלה בלבד:


"(1) הפסד השתכרות, כאמור בתקנה .3


(2) רכישת ביטוח רפואי פרטי או תוכנית לשירותי בריאות נוספים, כאמור בתקנה 4.


(3) רכישת ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, ומפני אובדן כושר השתכרות, כאמור


בתקנה 5.


(4) רכישת ביטוח חיים, כאמור בתקנה 6.


(5) טיפול פסיכולוגי, כאמור בתקנה 7.


(6) טיפול חופשת החלמה, כאמור בתקנה 8."
היו"ר חיים כץ
האם יש לך הערות?
יהודית וסרמן
לי יש הערות.
אריה אלדד
שאלה - אם יתקבל התיקון המוצע בימים אלה לכנסת שהשר רשאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי תורם אבר, האם נצטרך לבוא ולתקן גם את התקנות?
נתן סמוך
לא. ההצעה של חבר הכנסת אלדד מדברת על הסמכה נפרדת לשר הבריאות.
אריה אלדד
לא צריך למחוק את המילים: "ובעד אלה בלבד"?
נתן סמוך
לא, לא. לא יהיה צורך. זה הסמכה נפרדת נוספת.
מאיר ברודר
וזה תיקון ישיר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
נתן סמוך
כן, לא יהיה עם זה שום קושי.
יהודית וסרמן
יש לי שאלה לגבי שני רכיבים שהם לא כלולים כאן בתקנות, ולא מנויים בתקנה 2. תקנה 2 דנה בהפסד השתכרות שתיכף נדון בה, והחזר של רכישות ביטוחיות שונות, וטיפול פסיכולוגי. השאלה לגבי טיפולים רפואיים שזה בדרך כלל אולי הדבר הראשון שאדם שתורם אבר צריך לקבל, אין כאן החזר של הוצאות על טיפולים רפואיים, רק לביטוח. שנית, נסיעות.
נתן סמוך
ההחזר נקבע בחוק בסעיף המסמיך ביחס לסעיפים ספציפיים שלגביהם בסופו של דבר סברנו שנכון לקבוע רשת ביטחון לתורם. ככל שמדובר בטיפולים רפואיים, צריך לזכור, חוק ביטוח בריאות ממלכתי חל גם על תורם. הוא מקיף את כל צרכיו הרפואיים. בסופו של דבר, מה שסוכם בוועדה היה שברכיבים ספציפיים - - -
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, צריך לבטל את הביטוח המשלים. ביטוח בריאות ממלכתי מקיף את הכול.
נתן סמוך
הביטוח המשלים בפנים. אמרנו, הביטוח הבריאות הממלכתי נותן מענה לרוב הבעיות ככולן. אבל, יש מרכיבים מסוימים שבהם חשבנו שהביטוח הממלכתי הוא לא מספיק, הוא לא מכסה את הדברים, ונכון לקבוע רשת נוספת. הרכיבים האלה מוגדרים בתקנות על פי החוק.
אריה אלדד
תורם כליה שחצי שנה לאחר התרומה הולך לבדיקה אצל אורולוג, צריך לשלם השתתפות עצמית עבור ביקור אצל רופא מומחה?
נתן סמוך
"סעיף 40 - בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בסעיף 8 אחרי סעיף קטן (ז) יבוא" – וזה בעקבות ההסכמה – "תורם כהגדרתו בחוק השתלת אברים יהיה פטור מתשלומי חברים המפורטים בסל שבתוספת ובצו, וכן מתשלומי השתתפות עצמית שאושרו כאמור בסעיף קטן (א)(2)".
אריה אלדד
זה תיקון.
נתן סמוך
נכון, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
אריה אלדד
אותו הדבר לגבי תרופות?
נתן סמוך
כן, כן. "בעד כל שירות הכלול בסל שירותי הבריאות שנזקק לו בשל נטילת האבר, ובשל תוצאותיה".
היו"ר חיים כץ
סעיף (3): "רכישת ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, או מפני אובדן כושר השתכרות". אחרי המילים "בכושר עבודה" הייתי מוסיף את המילה: עיסוקי.
נתן סמוך
זה סוג הביטוח שיש בשוק.
היו"ר חיים כץ
לא , זה לא סוג הביטוח שיש בשוק. אני מסגר ואני לא יודע לכתוב. אתה תגיד לי: אתה יכול להיות פקיד, אבל אני לא יודע להיות פקיד. אובדן כושר עבודה עיסוקי.
נתן סמוך
אני חייב להגיד, אני לא מכיר את ההגדרה הזאת. אין לנו שום קושי עם עצם ההערה. אני מקווה שהדברים האלה - - -
יהודית וסרמן
יש ביטוח כזה?
היו"ר חיים כץ
ודאי, הוא קצת יותר יקר. אבל, ישנו – כן.
נתן סמוך
אתם מכירים? אני פשוט לא רוצה לכתוב משהו שלא יהיה - - -
היו"ר חיים כץ
מאחר ואני עשיתי לעובדיי אובדן כושר עבודה עיסוקי, אז אני אומר לך שכן.
מאיר ברודר
מה המשמעות?
היו"ר חיים כץ
אם אני מעסיק ואני מסגר, ואני לא מסוגל יותר לעבוד כמסגר, אני הולך לוועדה רפואית שקובעת שאני לא יכול לעבוד כמסגר. הם מכירים בי כנכה ונותנים לי אובדן. אם אין לי עיסוקי, אז אומרים לי: כמעסיק, לך תעסיק אותו כשומר. אבל, אני לא שומר. אני פה בהשתלה רוצה אובדן כושר עבודה עיסוקי, שלא ישלחו אותי. זה עולה לא יותר מידיי.
נתן סמוך
אפשר לכתוב: כושר עבודה, לרבות כושר עבודה עיסוקי כ- - -
היו"ר חיים כץ
ברגע שאתה כותב עיסוקי, אז זה מספיק.
נתן סמוך
ג'ודי, מקובל עליכם?
יהודית וסרמן
לא, לרבות.
היו"ר חיים כץ
עיסוקי מכסה גם וגם וגם. לרבות, כושר עבודה עיסוקי – בסדר.
יהודית וסרמן
שזה ירחיב, ולא יצמצם.
היו"ר חיים כץ
או.קי.
יהודית וסרמן
אדם שלא היה לו שב"ן קודם או אין לו ביטוח רפואי פרטי, מה שיש בסל - יש, ומעבר לכך הוא לא זכאי.
אריה אלדד
אני הייתי סבור שבמסגרת חליפת המגן הרפואית שאנחנו רצינו לתפור לתורמי אברים, צריך על חשבון המדינה לתת לו ביטוח רפואי נוסף.
מאיר ברודר
יש.
אריה אלדד
למי שאין תוכנית לשירותי בריאות נוספים, המדינה צריכה לתת.
מאיר ברודר
זה נותנים.
יהודית וסרמן
אתם נותנים לשלוש שנים.
נתן סמוך
בואו נגיע לסעיף עצמו, ואם יש לכם הערה בנושא הזה אז נדבר עליה.
יהודית וסרמן
עוד משהו – אדם שלפני שהוא החליט להיות תורם לא היה לו ביטוח רפואי פרטי. אני מניחה שמרבית הביטוחים הפרטיים לא יקבלו אותו בגלל המצב הרפואי. אנחנו בעצם אומרים לו תבטח באופן פרטי, אבל הוא לא יכול להתבטח כי יש לו מצב רפואי שלא יבטחו אותו.
נתן סמוך
ג'ודי, את צודקת.
יהודית וסרמן
ולכן, טיפולים רפואיים יכול לתת מענה.
נתן סמוך
ג'ודי, את צודקת. יש בדברים האלה קושי. אגב, הם לא קשורים לנושא של תוכנית לשירותי בריאות נוספים ולטיפולים רפואיים, בגלל שתוכנית לשירותי בריאות נוספים לא כוללת את אלמנט ה - -
יהודית וסרמן
נכון להיום, who knows?
נתן סמוך
יש לנו קושי עם הנושא, והצפנו את זה בפני המפקח על הביטוח. יש לנו קושי עם הנושא של ביטוח חיים. גם ככל הנראה עם הנושא של אובדן כושר עבודה.
יהודית וסרמן
גם ביטוח בריאות רפואי פרטי?
נתן סמוך
רק שניה. בנושא הזה אנחנו הצפנו גם בשעתו כשהיו הדיונים בתת הוועדה בראשותו של חבר הכנסת אלדד. אנחנו הבהרנו, וזה רשום בפרוטוקול, שעשוי להיות קושי עם הסוגיה הזאת. אני חייב לומר, העמדה שלנו בפני המפקח על הביטוח היא לא התקבלה - - -
היו"ר חיים כץ
אתם ביטלתם את תקופות ההכשרה?
נתן סמוך
אנחנו לא יכולים לבטל את תקופות ההכשרה. אנחנו נותנים לו - - -
היו"ר חיים כץ
אז איזה ביטוח יש לו?
נתן סמוך
זה הביטוח שיש בשוק. אנחנו מאפשרים לו לרכוש ביטוח בתנאים שהוא קיים בשוק.
היו"ר חיים כץ
אבל, אתה מאפשר לו לקנות מוצר שהוא לא יודע לקנות אותו.
נתן סמוך
למה הוא לא יודע לקנות אותו?
היו"ר חיים כץ
כי הוא צריך לעבור תקופות הכשרה, ועכשיו הוא בא לשם פגוע.
נתן סמוך
לא. יש את הנושא של תוכנית לשירותי בריאות נוספים, ושם תקופת ההכשרה היא שונה מאשר המושג הזה בתחום הביטוחי, במובן זה שלאחר תקופת המתנה הוא זכאי לשירותים גם בגין מצב רפואי שקדם לכניסתו להסכם. הביטוח הרפואי המסחרי - נכון, מציב מגבלות. אגב, לא רק בנושא של ביטוח בריאות פרטי, גם בנושא של ביטוח חיים. אנחנו פנינו למפקח על הביטוח, ואמרנו לו שלהערכתנו אנחנו חושבים שנכון שהמפקח על הביטוח יוציא הנחיות בגלל תקנת הציבור שלדעתנו נגזרת מתוך חוק השתלת איברים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הזמנו פה מישהו מ- -
וילמה מאור
- - מחברות הביטוח. גם נציג האוצר, מי שאחראי.
נתן סמוך
אבל, הוא לא מייצג.
וילמה מאור
אבל, הוא הוזמן.
היו"ר חיים כץ
האם יש מישהו מחברות הביטוח?
וילמה מאור
אנחנו הזמנו את חברות הביטוח.
היו"ר חיים כץ
ולא הגיעו.
נתן סמוך
חבר הכנסת, אם מותר לי לומר, אני חושב שבנושא הזה יש - - -
היו"ר חיים כץ
מותר לך להגיד הכול, אבל אני לא אקבל פה החלטות אם לא יהיו פה נציגים מחברות הביטוח, ואני לא אדע שאנשים מכוסים כמו שהם צריכים להיות מכוסים.
נתן סמוך
ברשותו של יושב-ראש הוועדה, לדעתי צריך לעשות אבחנה בין שני הערוצים. כמובן שזה תלוי בסופו של דבר בשיקול דעתו של היושב ראש.


יכול מאוד להיות שלאור העובדה שאנחנו ניסינו להידבר עם המפקח על הביטוח ולאפשר בעצם, ולשכנע אותו להוציא הנחיות שימנעו החרגה של תורמי איברים, יכול להיות שהנושא הזה הוא עניין לטיפולו של המחוקק הראשי. אני חייב לומר, במסגרת דיוני הוועדה העלנו גם את האופציה הזאת והקושי הזה. אבל, בצדק, בסופו של דבר, בגלל שהמטרה היתה להביא את החקיקה לידי סיום על כל היתרונות שכן יש בה, אז הוחלט להשאיר את הדבר הזה למועד אחר.
היו"ר חיים כץ
יש בה כל היתרונות, אבל אי בה ביטוח. אתה מצביע פה על ביטוחים שאני לא בטוח שהבן אדם יקבל אותם, ולא זו היתה כוונתו של אריה אלדד.
נתן סמוך
אבל, הדברים האלה היו ברורים.
היו"ר חיים כץ
היו ברורים – זה בסדר. אני רוצה פה נציג של חברת ביטוח שיגיד לי שאותו תורם יש לו את הכיסויים הביטוחיים שאתה נותן לו פיצוי בגין התרומה. אתה נותן לו פיצוי שהוא לא יכול לממש את זה. אם הוא צריך, הוא לא יהיה מבוטח.
נתן סמוך
אם המבטח המסחרי לא רוצה, או לא יודע להציע ביטוח חיים בסיטואציה כזאת, יכול מאוד להיות שהפתרון שצריך למצוא לזה הוא בתיקון חקיקה ראשי.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אני מאשר לך עכשיו תקנות שאתה בא לתורם ואומר לו: יש לך ביטוחים, ואין לו ביטוחים.
נתן סמוך
אם התקנות האלה לא יאושרו לא יהיה שום תמורה.
היו"ר חיים כץ
עזוב, זה אותו הדבר. גם כך אין תמורה.
נתן סמוך
לא, זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אם אין לו תקופת הכשרה מתאימה, לא יהיה לו את הכיסויים הביטוחיים.
מאיר ברודר
מה שאנחנו מציעים זה כן להתקדם עם התקנות. ככל שבאמת מהשטח אנחנו נשמע שאנשים לא יכולים - - -
היו"ר חיים כץ
אני לא אשמע, אני אעשה דיון נוסף. או שאני אביא ייעוץ ביטוחי.
אריה אלדד
אני הייתי מקבל את ההמלצה כי התקנות מכסות מספר תחומים. יכול להיות שבעניין הביטוח זאת אמירה שאין מאחוריה תוכן אמיתי כי החברות לא ירצו לבטח. אני מציע שאם כל התקנות, או התיקונים שנכניס בהם יהיו מקובלים עלינו, נקבל אותן כדי ש- -
היו"ר חיים כץ
לא, זה לא מפריע לי.
אריה אלדד
- -ולעשות דיון. אולי באמת צריך ללכת לחקיקה ראשית שתגיד או לחייב חברת ביטוח או שהמדינה תהיה המבטח. אני לא יודע מה יהיו הפתרונות, אבל צריך יהיה לתת פתרון.
היו"ר חיים כץ
אבל, בטח אנחנו לא נצביע פה על תקנות שאתה לא יודע ליישם אותן בביטוח.
אריה אלדד
אם יש חברה שתתנדב לבטח - - -
היו"ר חיים כץ
אין כזה דבר.
אריה אלדד
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
כסף, הוא יצטרך לשלם לה.
מאיר ברודר
היה לנו מקרה ספציפי - - -
אריה אלדד
יכול להיות שיהיה כדאי להם לבטח אותם בשביל 500 שקל לחודש.
יהודית וסרמן
כן, אבל מאפשרים להם 55 שקלים.
אריה אלדד
ואז יהיה צריך לתקן את התקנות בסכום. אם תבוא חברת ביטוח ותגיד: לא כדאי לי לבטח אותו ב-50 שקל לחודש, אבל ב-500 שקל לחודש כדאי לי לבטח אותו, כי סך הכול הסטטיסטיקה מוכיחה שתוחלת החיים שלהם לא נפגעת באופן מהותי, ושהם לא חולים הרבה יותר, ושהסיכון של חברת הביטוח הוא לא הרבה יותר גדול – נניח, קצת יותר גדול – אז הם יעלו את הפרמיה, ואז אנחנו נתקן את התקנות בהתאם לעליית הפרמיה.
מאיר ברודר
היה לנו מקרה ספציפי של תורם שחרף העובדה שהתקנות עוד לא הותקנו, מאחר והוא מכיר מה הוא יהיה זכאי, בא ואמר: אני מוכן לתרום, אבל בכפוף לזה שכבר יהיה לי ביטוח. הוא באמת נתקל בהתנגדויות. אנחנו פעלנו מול חברת ביטוח ספציפית. בזמנו, המנכ"ל דיבר עם - - -
היו"ר חיים כץ
כן, אבל זה לפנים משורת הדין.
מאיר ברודר
זה עובדה.
היו"ר חיים כץ
אם אני יושב בגוף גדול, ומישהו צריך לקבל איזה תוספת ביטוחית חריגה, ואני אצלצל למנכ"ל, הוא יקבל אותה. אתם צלצלתם, והוא קיבל. זה לא אותו הדבר.
מאיר ברודר
אבל, באותה נשימה המנכ"ל גם אמר שהוא רואה את החשיבות. למרות ההיבטים, ולאור העובדה שלא מדובר בהיקפים גדולים, הוא לא שלל את האפשרות שהוא - - -
היו"ר חיים כץ
מאחר ואני יושב פה, ואחר כך על מצפוני, על מצפוני, בתקנות הביטוחיות, לא אעביר להצבעה דברים לפני שאני אבדוק אותם עם חברות ביטוח. אנחנו מחכים כל כך הרבה זמן. חלק מהתקנות שאין בעיה לאשר, נאשר. מה שאני צריך לבדוק עם תקנות ביטוח, אני אבדוק. נעשה דיון עוד שבוע, עוד שבועיים – לא יקרה כלום – כדי שגם מצפונו של חבר הכנסת אריה אלדד שעבד על החוק כל כך הרבה זמן וגם שלי יהיה נקי. חכה שבועיים, אנחנו מחכים כל כך הרבה זמן.
נתן סמוך
אנחנו לא מסתירים את המצב. אמרנו במפורש – יש קושי שהוועדה היתה מודעת לו. גם כאשר הוועדה, אגב, תזמן דיון בעוד שבועיים, הקושי הזה יעמוד במקומו.
היו"ר חיים כץ
אני אבדוק את זה לפני כבר בחברות ביטוח. ואז אני אבוא לחבר הכנסת אריה אלדד ואני אומר לו: תשמע, ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, או אובדן כושר השתכרות, לא קיים. אני נותן לך דוגמה, סתם. לקחתי עכשיו סעיף באקראי. לא קיים, אין כזה דבר - מצביעים על זה, או לא מצביעים על זה, מתוך ידיעה ברורה, זה הכול. אם אנחנו נצביע היום, אנחנו נצביע כשאין לנו מושג אם זה כן או לא, ואנחנו מצביעים בשביל להצביע. אני לא רוצה לעשות את זה.
אריה אלדד
חבר הכנסת כץ, מעולם תוכן אחר לגמרי, מכדורגל למדתי שאין דבר שאי אפשר לבטח. כדורגלנים כל הזמן חוטפים בעיטות, ובכל זאת מבטחים אותם. אבל, הפרמיה גבוהה.
היו"ר חיים כץ
יחד עם זה, כשהלאימו את קרנות הפנסיה, הכנו מכרז לעובדי התעשייה האווירית בנושא הפנסיה. לפיינל הגיעו שתי חברות גדולות: מנורה וכלל. נכנסנו לקטע של אובדן כושר עבודה עיסוקי לבעלי צווארון כחול עד גיל 67. כלל אמרה: אנחנו מוכנים חצי חצי עם מנורה. מנורה אמרה: אנחנו מוכנים ללכת לבד. כלל פרשה. היא אמרה: אנחנו לא מוכנים לבטח אובדן כושר עבודה עיסוקי לבעלי צווארון כחול עד גיל 67, ולא נכנסה כבר לסכומים ופרשה. זאת אומרת, אין דבר שאי אפשר לבטח. יחד עם זה, יכול להיות שהעלויות יהיו כאלה שיבוא משרד הבריאות ויגיד: לא רוצה לבטח.
אריה אלדד
קשה לי להגיד.
היו"ר חיים כץ
לא יודע.
אריה אלדד
בסדר. ברגע שהעיקרון מקובל עליהם, ולכן חשוב - - -
היו"ר חיים כץ
העיקרון מקובל עליהם עד שזה עולה עד 500 שקל. אם זה יעלה 600 שקל הם יגידו לך: לא רוצה.
המספרים של 500 ו-600 הם סתם דוגמאות. לפני שאנחנו מקבלים החלטות, לפני שאנחנו מחוקקים חוקים, לפני שאנחנו קובעים תקנות, כל מה שאפשר וניתן – אפשר. מה שלא – נעשה בדיקה נוספת. עשינו את זה מהיר, לא חיכינו יותר מידיי זמן שזה שכב. אנחנו מעלים את הדיון, ומקדמים את הדברים.
אריה אלדד
התקנות כבר באיחור של - - -
היו"ר חיים כץ
אבל, לא באשמת הוועדה הזאת.
יהודית וסרמן
מהי תקופת ההמתנה לשב"ן?
נתן סמוך
זה יכול לקחת עד שנתיים, אבל בדרך כלל אלו תקופות שהן קצרות בהרבה. צריך גם לזכור שהוועדה גם חוקקה את הקטע של רצף.
יהודית וסרמן
ואז מה קורה אם הוא צריך ביטוח מהסוג שנמצאים בשב"ן?
נתן סמוך
הוא מבטח את עצמו, יש תקופת המתנה. אנחנו לא יצרנו מודל שהוא ייחודי ל- - -
יהודית וסרמן
אתה נתת מענה לטיפולים רפואיים על-ידי השב"ן. אבל, אם יש לו תקופת המתנה - - -
נתן סמוך
ג'ודי, בואו נזכור גם על מה אנחנו מדברים גם בשב"ן וגם בהרבה ביטוחים אחרים. סל שירותי הבריאות בישראל – צריך לומר את זה בהגינות – הוא מהמקיפים בעולם. גם השב"ן, אותו הדבר ניסינו למצוא מקומות שבהם אנחנו ניתן לבן אדם גם אקסטרות שרמת השיפור שמציעים למבוטח היא בסופו של דבר בשוליים. מה יש בשב"ן? יש את הנושא של פיזיותרפיה נוספת לפעמים, יש את הנושא של רפואה משלימה, יש את הנושא של בחירת מנתח. אני לא מנסה לזלזל בזה. יש את הנושא של טיפולי שיניים. בסופו של דבר, כשאת רואה מה המערכת שהרפואה מציעה, מה רשת הביטחון שמערכת הרפואה הציבורית פורסת, את רואה שזו מערכת רחבה ביותר.


אגב, אני רוצה לומר – אנחנו מתבססים על החוק הראשי. החקיקה הראשית התחשבה בכל האלמנטים האלה, וזה מה שהיא קבעה, ואנחנו הולכים על בסיס מה שהיא קבעה. אני לא חושב שבמסגרת הדיון על התקנות צריך לפתוח את החקיקה הראשית עם כל ההשגות שאולי יש עוד דברים מסוימים שיש בה. אנחנו חושבים שהיא מוצדקת, ובסופו של דבר מוצלחת.
היו"ר חיים כץ
אם אנחנו רוצים לקדם לפי הצעתו של חבר הכנסת אריה אלדד, ואנחנו גם רוצים לעמוד בסד של זמנים, אני מבין שסעיף 2 אי אפשר להצביע עליו.
אריה אלדד
כולו?
היו"ר חיים כץ
הפסד בעד השתכרות זה סעיף 3. החזר בעד הפסד השתכרות – זה אפשר.
אריה אלדד
מה שאתה קורא סעיף 2 זה סעיף הכרזה על כל הסעיפים שמפורטים אחר כך.
יהודית וסרמן
כן. בואו אולי נמשיך הלאה, ובסוף נחזור ל-2?
היו"ר חיים כץ
רכישת ביטוח פרטי, אנחנו צריכים לשאול את חברת הביטוח אם ניתן בכלל. עזוב את הכסף. אני אלך לרכישות אם יש חברה שמוכנה לבטח בסכומים סבירים שהם גם מסכימים. אתה רוצה לדקלרציה?
אריה אלדד
אני חוזר לאמירה – אין דבר שאי אפשר לבטח. היום מבטחים רשלנות רפואית וזה עולה 100,000 שקל לשנה.
היו"ר חיים כץ
אבל, הם לא יסכימו.
אריה אלדד
להיפך, אם אנחנו מאשרים בתקנות, לדעתי אני כובל אותם מוסרית, עקרונית, שנבוא אחר כך אליהם ונגיד אליהם - - -
היו"ר חיים כץ
כן, אבל הם הגדירו פה את הכסף לחודש.
אריה אלדד
אפשר להכניס פה תיקון, ובלבד שסכום זה מכסה עלות של ביטוח שהושג בפועל.
יהודית וסרמן
חבר הכנסת אלדד, בסעיפים 4, 5, 6, 7, 8 יש תקרת הסכומים לחודש.
אריה אלדד
נכון, אז אולי צריך להכניס בהם את המשפט שאומר: ובלבד שסכום זה מכסה את ההוצאה הריאלית עבור הביטוח.
היו"ר חיים כץ
ובלבד שהסכום הזה מקנה ביטוח.
נתן סמוך
תמיד בכל סיטואציה שמים תקרה, כי בסופו של דבר אנחנו - - -
היו"ר חיים כץ
אני לא אצביע פה על תקרה.
נתן סמוך
למה לא? אנחנו רוצים להסביר את עמדתנו. הוועדה לא תצביע, הוועדה לא תצביע. אנחנו יכולים רק להגיד מה אנחנו חושבים. נשאלה פה השאלה, מה קורה אם למשל נגלה שביטוח רפואי עולה 500 שקל, או 600 שקל? אם אנחנו היינו סבורים שהבעיה היא באמת בפרמיה היה על מה לדבר – אני חייב להגיד. אני אומר פה במפורש, ואני לא אומר את זה בשם האוצר, אני אומר את זה בשם משרד הבריאות, ואני מניח שמשרד האוצר היה מסכים, הוא לא חייב לענות – אם היינו מגלים שהבעיה היא בפרמיה, וב-500 – 600 שקל אפשר לקנות את הפרמיה, אני הייתי ממליץ לאנשים הממונים במשרד הבריאות לאשר את הדבר הזה. ועדיין, אחרי שהיינו מגלים את זה, היינו קובעים תקרה כדי לא ליצור מצב שבו אני אצטרך לעשות סקר שוק בכל פעם שאני מחזיר את הכסף למבוטח.


איפה הבעיה? ואני ניסיתי להסביר את הדבר הזה קודם. הבעיה ככל הנראה היא שהמערכת כיום לא מציעה ביטוח לאנשים, אני אומר את זה גם לחבר הכנסת אלדד בגלל שגילינו את הדבר הזה. כשגרה המערכת לא מציעה ביטוח לאנשים בלי שום קשר לפרמיה. היא לא אומרת להם: קחו פרמיה גבוה יותר. היא אומרת: אני לא מתעסקת איתכם. כי בסופו של דבר למערכת יש תחשיבים לפי קבוצת גיל, וברגע שהבן אדם לא נכנס לפרופיל רפואי שמקובל על המבטח, הוא לא יכניס אותם פנימה. לכן, פנינו למפקח על הביטוח בבקשה לתת הנחיות. הוא לא נתן הנחיות. אנחנו חושבים שבסופו של דבר אפשר לשקול תיקון חקיקה ראשי.


אילו בעוד שבועיים היה מגיע לפה מבטח והיה אומר: אם תתנו 500 שקל אני מוכן, אני הייתי ממליץ למשרד הבריאות לשנות את הדבר הזה, ועדיין לקבוע תקרה. כי אם הוא אומר 500 שקל, אני אקבע את התקרה על 500 שקל, ולא אתן לאדם לקנות ביטוח ב-5,000 שקל. תקרה כמושג חייבת להיות. השאלה, איפה שמים אותה נובעת מהשאלה כמה באמת דורשים בשוק הביטוח. בשוק הביטוח היום דורשים את הסכומים שאנחנו מדברים עליהם, ולא מציבים פרמיה ייחודית לאדם שהוא תורם אבר. זה המצב שאנחנו ביררנו אותו טלפונית, ובסופו של דבר זה גם מה שהצגנו לפני המפקח על הביטוח.


אני חושב, ואם מותר לי להציע לוועדה - - -
אריה אלדד
נתן, מה עושה חברת ביטוח עם אדם שלפני שנים מספר היה לו גידול בכליה, ועבר כריתת כליה? היא לא מבטחת אותו?
נתן סמוך
לפעמים לא. לפעמים היא אומרת לו: אני מחריגה אותך. יש שני מושגים בביטוח עד כמה שאני מכיר, ואני לא מומחה בביטוח. קודם כל, המבטח אומר: אני לא מכסה מצב רפואי קודם בכלל. אם הוא לא מחריג במפורש את המצב הרפואי הקודם, אחרי תקופה של שנתיים הבן אדם יכול לקבל כל שירות רפואי. אבל, אם המבטח מחריג מצב רפואי, ההחרגה הזאת תופסת מכאן ועד עולם. זה כבר לא מוגבל בשנתיים. לכן, המבטח יכול היום לבוא ולהגיד: אתה תרמת, כל דבר שנובע מהתרומה שלך אני לא מכסה, ואז ההחרגה הזאת קיימת מכאן ועד עולם. והוא יכול גם להגיד: אני לא מכסה בכלל. זה המפקח על הביטוח מרשה לו.


ולכן, אני חושב שבלי שום קשר לתקנות, וזה לא עניין של סכום, צריך לאשר את התקנות. במקביל, צריך לקיים דיון עם המפקח על הביטוח, ובהחלט לשקול חקיקה ראשית. ואנחנו גם תומכים בחקיקה ראשית. אבל, הנושא הזה לא ייפתר לא בדרך של תקרה ולא בדרך של פרמיה.
היו"ר חיים כץ
באווירה אופטימית זאת מאחר ויש לנו סדרי זמנים, ומסיבות אובייקטיביות לא דנו על הדיונים לפני זה, אנחנו נקיים פגישה נוספת בעוד שבועיים. אני מבקש את המפקח על הביטוח לבוא וננסה לקדם את התקנות.
נתן סמוך
אדוני היושב ראש, ניתן לקיים דיון לגבי סעיפים שלא מעוררים איזשהו ויכוח?
היו"ר חיים כץ
כן, כן. שב עם הלשכה המשפטית. לא עכשיו, אנחנו סיימנו את הישיבה. אנחנו מסיימים את הישיבה, יש לנו מחויבויות אחרות והן לא בילויים, לצערי. אנחנו נקיים דיון, ואני מקווה שבמהלך התקופה הזאת אתם תמצאו זמן לקצר את זמן הוועדה.
יהודית וסרמן
לא, רוב השאלות הן עקרוניות.
נתן סמוך
אנחנו נשב עם היועצת המשפטית, התחייבות שלנו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים