ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/11/2009

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173), התש"ע-2009, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

18.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, א' בכסלו תש"ע, 18 בנובמבר 2009, שעה 10:55
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן
מוזמנים
יעקב כהן – מנהל מחלקת קופות גמל, רשות המסים, משרד האוצר

שי אהרונוביץ – עוזר ליועץ המשפטי, משרד האוצר

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
יועצת משפטית
שגית אפיק
רשמת פרלמנטרית
הילה לוי

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008
היו"ר משה גפני
הסעיף האחרון על סדר היום הוא הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת. הבקשה היא לפצל את הסעיפים 1,2,4 ו-5.
יעקב כהן
אני ממחלקת קופות גמל ברשות המסים, אותה מחלקה שמתווה את כל מדיניות המס בנוגע לקופות גמל. בדיון שנערך פה לפני כחודש ניסינו להעביר את התיקון הזה בוועדת הכספים והוועדה ביקשה ללמוד את הנושא. יש פה שני תיקונים, אחד בתיקון פקודת מס הכנסה והשני בתיקון לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים – קופות גמל. התיקונים נדרשים לאור המהלך של תיקון 3. יש עניין של קריטיות באחד הסעיפים בתיקון פקודת מס הכנסה ולכן אנחנו רוצים לפצל ולהעביר את זה בנפרד ואני אסביר למה.


סעיף 9(7)(א) לפקודת מס הכנסה הוא אותו סעיף שמעניק פטור לפיצויי פרישה של אדם שפורש מעבודה. הסעיף מטפל באפשרות שאם אדם אינו רוצה את כספי הפיצויים, הוא יכול לבצע תהליך של רצף בין מעביד א' למעביד ב' וזאת כדי לא ליצור שוני בין אדם שעובד כל תקופת עבודתו אצל מעביד אחד לעומת אדם שמחליף עבודות. זאת אומרת שאם אדם לא נוגע בכספי הפיצויים, בסופו של דבר הוא יגיע לאותה תוצאה של אדם שעבד כל התקופה אצל מעביד אחד.


סעיף 9(7)(א)4א קטן קבע את התנאים להחלת רצף.
היו"ר משה גפני
בשעה 11 אני חייב לסיים את הדיון.
שגית אפיק
ההצעה כוללת שני נושאים, אחד של שוק ההון שאנחנו משאירים אותו בפני הוועדה, סעיפים 1,2 חלקים ב-4 ו-5, והחלק השני הוא נושא רצף הפיצויים, כפי שהוסבר על ידי רשות המסים ועדכון סכומים, שהם תיקונים טכניים. אנחנו בעצם עושים פיצול לפי סעיף 121.
היו"ר משה גפני
מצביעים רק על הפיצול, לא דנים.
אמנון כהן
זה נושא כבד מאד, אני צריך להתייעץ עם אנשים.
שגית אפיק
הממשלה הביאה לכם הצעה שכוללת נושאים השונים זה מזה.
היו"ר משה גפני
אני קצר רוח מכיוון שבשעה 11:00 חייבים לסיים את הישיבה. אני לא דן בנושא. סיכמנו מראש שנפצל את זה על פי בקשתכם ויש לכך הסכמה.
אמנון כהן
הסעיף הראשון יבוא רק על הפיצויים?
יעקב כהן
אנחנו בבעיה כי אנחנו ממשיכים לתת אישורים, אחרת המעביד מחכה להוראת ניכוי במקור.
היו"ר משה גפני
אמרתם לנו את זה וקיבלנו את זה. אנחנו מפצלים את זה עכשיו, נביא את זה בעזרת השם למליאה, נחזיר את זה לכאן לדיון ואז תסבירו את הנושא. מי בעד הפיצול לפי סעיף 121?
שגית אפיק
הסעיפים שאנחנו מפצלים הם 3, 4(2), 5(1א), 5(1ג) ו-5(2ג). הנושאים הם רצף פיצויים ועדכון סכומים.
טמיר כהן
גם את סעיף 1 אפשר לפצל.
יעקב כהן
סעיפים 1 עד 6.
שגית אפיק
אני לא רוצה את שוק ההון. אני לא מפצלת את כל הפקודה.
יעקב כהן
סעיף 5 הוא כל עדכון הסכומים של הניכוי. סעיפים 1 עד 5.
שגית אפיק
זה לא מה שאמרתם בהתחלה, זה לא מה שביקשתם.
טמיר כהן
סעיפים 1,2, 4 ו-5. לא כולל סעיף 3.
יעקב כהן
סעיף 3 זה העיקר, זה הרצף.
שגית אפיק
זה מה שמיכל דויטש ביקשה.
טמיר כהן
היא לא ביקשה ממני.
יעקב כהן
זה העיקר, בשביל זה באנו. על זה יש בעיה לתת אישורים היום.
שגית אפיק
הם באמת שינו את דעתם ועכשיו הם מבקשים דברים אחרים. היא רצתה רק את ההתאמות של המדד.
יעקב כהן
אנחנו נותנים אישורים ללא סעיף חקיקה.
אמנון כהן
מה הבעיה לאשר? זה לטובת הציבור.
יעקב כהן
זה לטובת הציבור, זאת הוראת ניכוי במקור למעבידים אחרת ניתן הוראה לנכות מס. אנחנו רק מפצלים ואם תרצו, תקבלו. זה העיקר.
שגית אפיק
נעשה את זה בשני שלבים. נפצל בשלב הראשון את עדכון הסכומים ואם תתקבל החלטה בוועדה לפצל גם את רצף הפיצויים, נעשה את זה.
יעקב כהן
אתם מובילים אותנו למצב שבו נפסיק לאנשים אישורים והם ירוצו לפה בריצה, בדהירה. הם ירוצו בהמוניהם.
אמנון כהן
למה חיכית עד עכשיו?
יעקב כהן
לא חיכינו עד עכשיו. דיברנו על הנושא לפני חודש ולא אישרתם אותו. אנחנו רוצים לקדם ולהסביר כדי לעשות טוב לעם ישראל.
היו"ר משה גפני
איזה סעיפים לפצל עכשיו?
שגית אפיק
אנחנו נפצל את כל הסעיפים שעוסקים בפקודת מס הכנסה, כלומר סעיפים 1, 2, 4 ו-5.
שי אהרונוביץ
בנושא רצף פיצויים יש היבט ציבורי קשה מאד.
שגית אפיק
אנחנו נעשה את זה בשני שלבים. היום נפצל את סעיפים 1, 2, 4 ו-5. זה יעלה למליאה ובשבוע הבא היושב ראש יקבל החלטה איך להמשיך בפיצול או אם להמשיך רגיל.
היו"ר משה גפני
נגמור את זה בימים הקרובים. היה לנו סיכום לגבי העניין הזה ואני לא רוצה להפר את הסיכום. אני לא יודע אם אני מפר בזה את הסיכום. קודם אנחנו מאשרים את זה ובכל מקרה זה נשאר בוועדה. יכול להיות שאם נגיע להחלטה שאנחנו ממשיכים הלאה, נמשיך בדיון הזה ואז נפצל גם אותו.
יעקב כהן
אדוני היושב ראש, ההחלטה הקודמת שלך היתה לבקש ממנהל הוועדה להזמין לכאן מומחה בלתי תלוי שיסביר לכם את הדברים האלה בטווח של חודש.
היו"ר משה גפני
הזמנתי את חבר הכנסת חיים כץ, שהוא מומחה בלתי תלוי כרגע. אנחנו נביא מומחה.
שי אהרונוביץ
אנחנו יכולים לעשות פעולה ולהודיע לציבור שיעקב מפסיק את ה... תהיה זעקה עד השמיים.
היו"ר משה גפני
אני לא אוהב את זה.
יעקב כהן
זה לא עניין של איום. אני פועל היום ללא בסיס חוקי. לקחנו פוזיציה לעשות טוב לעם ישראל על בסיס החלטה של יועץ משפטי.
היו"ר משה גפני
כשאומרים לי שיקרו דברים כתוצאה מזה שאני צריך לעשות, אני נבהל.
יעקב כהן
אדוני היושב ראש, אנחנו לא מצביעים על המהות. אנחנו רוצים לפצל כדי שנוכל להגיע למהות. הרי יהיה דיון מהותי ויכול להיות שתחליטו לא לאשר. אדוני היושב ראש, אתה יכול להחליט לא לדון באותו נושא שפוצל. אין פה פגיעה, זה משהו טכני לחלוטין. יהיה דיון בעוד שבוע על הנושא הזה ואתם יכולים להגיד שאתם לא רוצים לדון בו.
היו"ר משה גפני
אני דוחה את ההצבעה לשבוע הבא ונחליט מה אנחנו עושים עם זה. כרגע אנחנו לא מפצלים שום דבר. אני אדבר עם חיים כץ ונראה מה אנחנו עושים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים