ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/11/2009

תכנית ההטבות והמענקים , מצבן של הרשויות המקומיות בפריפריה

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת משנה לפריפריה של וע' הכספים


17/11/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 2

מישיבת ועדת המשנה לפריפריה של ועדת הכספים
‏יום שלישי, ל' בחשון התש"ע (‏17 בנובמבר, 2009), שעה 14:00
סדר היום
1.
תכנית ההטבות והמענקים

2.
מצבן של הרשויות המקומיות בפריפריה
נכחו
חברי הוועדה: מירי רגב – היו"ר

חנא סוייד
מוזמנים
בתיה הררי
-
המחלקה הכלכלית, משרד ראש הממשלה

איתי קורן
-
ממונה תקצוב, משרד הפנים והגנת הסביבה

קרן טרנר
-
רכזת פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

רון נחמן
-
ראש עיריית אריאל, מרכז השלטון המקומי

צדוק זהוראי
-
ראש מועצת אלקנה, מרכז השלטון המקומי

מרק בסין
-
ראש מועצת בני עיש, מרכז השלטון המקומי

דוד לוי
-
מנהל פורום ערי הפיתוח, מרכז השלטון המקומי

עו"ד כפיר כהן
-
מנהל המח' המשפטית, מרכז השלטון המקומי

אליעזר שוורץ
-
מרכז המידע והמחקר של הכנסת

תמיר אגמון
-
מרכז המידע והמחקר של הכנסת

איתן כהן
-
עוזר לחה"כ מירי רגב
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
תכנית ההטבות והמענקים

מצבן של הרשויות המקומיות בפריפריה
היו"ר מירי רגב
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. הישיבה הזאת היא הראשונה מבין 7-8 מפגשים שיתקיימו במושב החורף שיעסקו כולם בסוגיית הפריפריה, בנושאים שונים. תקבלו כמובן את סדר היום מראש ותוכלו להכין את עצמכם.


הדיון היום יעסוק בהטבות ובמענקים לפריפריה ובגיבוש מפת העדיפות הלאומית – מה הסטטוס שלה, היכן היא עומדת, מתי תוצג לראש הממשלה. ביקשתי גם לקיים דיון מהיר בעניין הזה בוועדת הכספים, ומחר תעלה גם במליאה שאילתה שלי שמופנית לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה בסוגיית מפת העדיפות הלאומית. נתקדם לאט לאט.


לפני שאתחיל את הדיון אני מבקשת לדעת מי נמצא כאן. נמצאים אתנו גברת קרן טרנר ממשרד האוצר ומר איתי קורן ממשרד הפנים. ממשרד ראש הממשלה אין כאן אף אחד? ממרכז השלטון המקומי נמצאים כאן עו"ד כפיר כהן, מר רון נחמן ראש עיריית אריאל, מר מרק בסין ראש מועצת בני עיש ומר צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה.


היום התפרסם סקר מיוחד שנערך עבור כנס החברה שהתקיים בשדרות, שקובע שחצי מן הציבור רואה בעיירות הפיתוח ישראל השנייה שבה גרים בעיקר עולים. רק שליש רואה בהם התיישבות חלוצית. רבים מן הנשאלים לא רואים בעיירות פיתוח מקום שכדאי לגור בו. שליש מן הנשאלים טענו כי אם אחד מבני המשפחה יחליט לעבור להתגורר בעיירת פיתוח הם יתמכו בו רק במידה בינונית או מעטה, ו-20% הודו שלא יתמכו בו בכלל.


אני שואלת: איך לא? אם כך אנו כחברה משקיעים בפריפריה, הן מבחינת התעסוקה, הן מבחינת החינוך, הן מבחינת האבטלה, הן מבחינת העוני, איך לא זה יהיה המצב? אזרחים אומרים בעצם: אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שהיא לא חלק ממדינת ישראל. מדינת ישראל היא בין גדרה וחדרה, וכל מה שהוא לא בתוך הגבולות האלה אנחנו לא רוצים להיות בו. זה אחד הנושאים שאנו כוועדה חייבים לטפל בהם. לא ארפה מן העניין הזה ואמשיך להגיש שאילתות וליזום דיונים במליאת הסיעה ובמליאת הכנסת, בכל מקום אפשרי, כדי להביא את הפריפריה לשוויון הזדמנויות, לצדק חברתי, לתעסוקה, לחינוך, שסטודנטים וחבר'ה צעירים ירצו לגור בישובים שרחוקים מן המרכז, ישובים עם איכות חיים אבל שתהיה בהם רווחת חיים.


הסקרים האלה תואמים כמובן גם את דוח העוני. לצערי אנחנו רואים את המתאם הישיר לדוח העוני, היכן נמצאים רוב העניים במדינת ישראל וכמה אנחנו משקיעים בהם. במשרדי הממשלה מדברים כל הזמן על הפריפריה אבל משקיעים דווקא במרכז. אני רוצה לראות היכן חל השינוי, גם בתפיסה של משרדי הממשלה וגם ביישום.


מכיוון שנציגי משרד ראש הממשלה לא נמצאים כאן – רציתי להתחיל עם מפת העדיפות הלאומית, אני מבינה שהם הגורם שאמור להתייחס למפת העדיפות הלאומית – לכן נתחיל עם משרד האוצר, עם גברת קרן טרנר שתעדכן אותנו על סל ההטבות והמענקים שמוקצים לפריפריה והיכן זה עומד מבחינת היישום.
קרן טרנר
תודה. אני רכזת פנים באגף התקציבים במשרד האוצר. אני מייצג את מר ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים שאחראי על נושא מפת העדיפות.


אנחנו מודעים לפערים, מודעים לחשיבות הפריפריה. אנחנו רואים היטב את הקשר והמתאם הברור מאוד בין שיוך סוציו-אקונומי של רשויות להיותן בפריפריה ואת התלות במענק האיזון. אנחנו רואים את הפערים האלה ואת אי השוויון. התפנית באגף התקציבים חלה כבר לפני זמן רב יחסית, כאשר מר רם בלינקוב, הממונה הקודם על התקציבים, הגיע למשרד וגיבשנו תוכנית מקיפה מאוד לפריפריה בתחומים שבהם נגעת שהם בהחלט המרכזיים: תעסוקה, מגורים, חינוך ותשתיות – תוכנית רחבה שמקיפה את הכול.


גם באשר למענקי האיזון – את התוספת שניתנה עכשיו למענקי האיזון השתדלנו ככל האפשר להפנות לפריפריה. ההצעה של משרד הפנים לחלוקה דיפרנציאלית שנותנת העדפה למעמד סוציו-אקונומי נמוך ולפריפריה נתקבלה על-ידי משרד האוצר.
היו"ר מירי רגב
זה לא מספיק. אתמול דנו על מענקי האיזון בוועדת הכספים. יש דרישה חד-משמעית להגדיל את הסכום המיועד למענקי האיזון, להחזיר את 600 מיליון השקלים למשרד הפנים כדי שיוכל להחזיר את הכסף בחלוקה הוגנת לכל הרשויות המקומיות. זה סיכום הדיון של ועדת הכספים אתמול בהסכמת כל חברי הוועדה. העדיפות היא כמובן קודם כול לשלם את שכר האנשים שעבדו ולא קיבלו שכר, ובמקביל לממש את 600 מיליון השקלים למענקי האיזון. אבל לא באתי לדבר כאן על מענקי האיזון. באתי לדבר כאן היום על הטבות לפריפריה.
קרן טרנר
התייחסתי למענקי האיזון בהערה צדדית.


הבעיה, שאנחנו לא מסוגלים לעשות הרבה. מה זה באמת פריפריה? בוטלה מפת העדיפות הלאומית, אין שום מפת עדיפות תקפה.
היו"ר מירי רגב
עזבי עכשיו את מפת העדיפות הלאומית. יש כרגע את מפת העדיפות הלאומית שהיתה תקפה עד חודש מאי?
קרן טרנר
אין היום מפת עדיפות לאומית ואין הגדרה מה היא פריפריה.
היו"ר מירי רגב
עד לפני שעלתה סוגיית מפת העדיפות הלאומית נתתם מענקים והטבות לשדרות, לאופקים, לירוחם, לקריית שמונה. אני רוצה לדעת מה נתתם לאזורי הצפון, הגליל והנגב.
רון נחמן
וליהודה ושומרון.
היו"ר מירי רגב
תיכף נפתח את זה גם לדיון. האם נתתם גם לגורמים נוספים? מה נתתם עד כה? מה התקציב שלכם היום לעניינים האלה?
קרן טרנר
בתקציב שהצענו לשנת 2009, בכל סעיף של כל משרד ממשלתי היו אלמנטים שמיועדים לפריפריה. לדוגמה, במשרד הפנים, בתקציבי הפיתוח היתה תקנה מיוחדת שנקראה "תקציבי פיתוח לפריפריה" והם היו אמורים לקבל יותר תקציבי פיתוח. ביטול מפת הפריפריה ביטלה את העניין הזה והיום הכסף מחולק לכל המדינה באופן שוויוני.
רון נחמן
לא נכון. גברתי היושבת-ראש, העלינו את העניין הזה בוועדת הכספים בדיון שאת לא השתתפת בו. כראש עירייה מן הוותיקים בארץ היו לי 980,000, כמעט מיליון שקל מענקי פיתוח ובשנה הנוכחית הורידו את התקציב ל-300,000 שקל.
קרן טרנר
אתה מדבר על הסכום הכללי. אני מדברת על כך שמתוך הסכום הכללי חלק גדול היה אמור להיות מופנה לפריפריה.
היו"ר מירי רגב
מה הסכום הכללי?
רון נחמן
ישבתי בוועדה הזאת כמה שנים. הייתי גם חבר בוועדת הכספים ואני מכיר אותה היטב. אני מכיר היטב את גישת אגף התקציבים. ועדת הכספים היא בסוף הלקוח. אני מדבר עכשיו מצד הלקוח. אני יושב כאן לא בשביל להתווכח על מקרו כלכלה. אני אומר מה מגיע בסוף למשתמש הקצה. אני מודיע לך שמנכ"ל משרד הפנים הודיע באופן חד-משמעי שבגלל חוק גליל-נגב ובגלל פסק-דין עדאלה שיישרו איתו קו, למעשה לקחו 70% מן התקציב והעבירו אותו על-פי ההחלטה הזאת ורוקנו את שאר הישובים. תלכי לכל ערי הפיתוח, לכל אלה שנכללו ברשימת ערי הפיתוח לפני פסק-דין עדאלה ותראי כמה הם קיבלו.
קרן טרנר
אני לא יודעת אם אנחנו מדברים על אותו דבר. אני מדברת על תקציבי הפיתוח. אני גם לא מדברת על ההיקף שלהם עכשיו. אני רק אומרת שהצעת התקציב כללה הפרדה בין הפריפריה והמרכז, כדי להעניק לפריפריה העדפה כלשהי. מכיוון שאין מפת פריפריה עדכנית למעשה נאלצנו לבטל את ההעדפה.
היו"ר מירי רגב
כרגע אין שום העדפות לפריפריה?
קרן טרנר
אצלנו כבר חלה תפנית. כרגע כל צוות משתדל לעשות את המאמצים שלו. בתחבורה, למשל, רבות מן התוכניות לסלילת כבישים הן בפריפריה.
היו"ר מירי רגב
לא ביקשתי שתבואו בססמאות.
קרן טרנר
יכול להיות שביקשתם שנבוא לכאן ותצלבו אותנו. העניין הוא שאין מפת פריפריה, כך שאין לנו הרבה לעשות.
היו"ר מירי רגב
אז למה לא אמרת מראש שאין לך מה להגיד? אני מבינה שיש כסף אבל אין למי לחלק אותו. זה מה שאת אומרת?
קרן טרנר
אני רק אומרת שתקציב 2009 כלל הסטה של התקציב לכיוון הפריפריה. מכיוון שאין מפת עדיפות פריפריה תקפה אנחנו מתקשים לחלק אותו בצורה דיפרנציאלית.
חנא סוייד
הכסף נמצא?
קרן טרנר
אני יכולה לדבר על הכסף בתקציבי משרד הפנים. הכסף בתקציבי משרד הפנים שהיה מיועד לתקציבי פיתוח בפריפריה, לא יכולנו להעניק אותו והעברנו אותו לתקנה הכללית כי אין מפת פריפריה.
היו"ר מירי רגב
כמה כסף יועד לפריפריה?
קרן טרנר
אני לא זוכרת מה היתה החלוקה של תקציבי הפיתוח. וזאת רק דוגמה.
איתי קורן
אם אני מסתכל על משרד הפנים – וגברת קרן טרנר דיברה כאן את מענק האיזון ועל מענק הפיתוח – הדבר היחיד שמשרד הפנים עשה במענק האיזון זה החלק של השיפוי. לא אכנס למספרים, אבל בתקציב הזה הקצֵנו קצת יותר לפריפריה, וגם במענקי הפיתוח שקוצצו אמנם בצורה משמעותית.
קרן טרנר
אבל גם בסכום שכביכול קוצץ, הוא היה אמור להיות מחולק עם העדפה לפריפריה. היתה לו תקנה נפרדת: מענקי פיתוח בפריפריה.
היו"ר מירי רגב
על אילו סכומים אתם מדברים?
קרן טרנר
הסך הכול בסעיף תקציב פיתוח במשרד הפנים היה 250 מיליון שקל, אבל סכום מסוים יועד לפריפריה.
היו"ר מירי רגב
מה זה אומר?
איתי קורן
מי שמקבל מענק איזון זכאי גם למענק פיתוח בסכום מסוים.
היו"ר מירי רגב
אתה מדבר רק על מענק הפיתוח של משרד הפנים?
קרן טרנר
מענק הפיתוח זה דוגמה. הוא היה אמור להיות מחולק באופן דיפרנציאלי, עם עדיפות לפריפריה. מכיוון שאין מפת עדיפות פריפריה תקפה הכסף חולק לכולם, לא לפריפריה.
היו"ר מירי רגב
אני לא מבינה, משרד האוצר הגיע לכאן להציג רק מה שקורה בתקציב משרד הפנים?
קרן טרנר
לא. זה רוחבי. אין דבר כזה פריפריה. אולי תגידו לנו מה היא הפריפריה ואז נגיד לכם מה אנו משקיעים בפריפריה.
היו"ר מירי רגב
אתם תגידו מה היא הפריפריה. הרי אתם החלטתם לשנות את המפה. אתם רוצים להוציא את מגדל העמק מן הפריפריה, אתם רוצים להוציא את נצרת עלית ואת קריית גת מן הפריפריה. אתם רוצים בעצם לקבוע מפה חדשה ומצומצמת. אני שואלת אותך מה מוקצה כעת לטובת הפריפריה.
קרן טרנר
אני יכולה להגיד לך שבוודאי תל-אביב היא מרכז, אבל כל מה שהוא לא תל-אביב הוא לאו דווקא פריפריה.
היו"ר מירי רגב
אני שואלת האם מר ערן פולק שלח אותך לכאן כדי להגיד - - -
קרן טרנר
מר ערן פולק דיבר עם נציגי הוועדה. אני באתי כרכזת פנים באגף התקציבים כי הדיון הוא גם על מצב הרשויות המקומיות.
היו"ר מירי רגב
יש לך חלוקה מסודרת של תקציבים שאילו היתה מפת פריפריה היו מוקצבים לפריפריה?
קרן טרנר
איזו מפת פריפריה?
היו"ר מירי רגב
עד היום היתה מפת פריפריה. קיבלתי ממר ערן פולק מסמך מסודר מה נתנו לפריפריה, אילו מענקים נתנו, כמה הטבות מס.
קרן טרנר
את רוצה לשאול אל מול המפה התיאורטית?
היו"ר מירי רגב
כן, אל מול המפה התיאורטית ההיא מה משרד האוצר אמור לתת? אילו הטבות ומענקים?
קרן טרנר
הוא לא יכול לתת.
היו"ר מירי רגב
בתוך חודש תהיה מפה. מה משרד האוצר תכנן? משרד האוצר יודע הרי שיש מפה. משרד האוצר הרי שותף וקובע את גורל המפה הזאת, כי מסתכלים על זה דרך החור של הגרוש.
קרן טרנר
אין מפת פריפריה. היינו אמורים לקחת את הכסף שיועד לפריפריה ומה לעשות אתו?
היו"ר מירי רגב
כמה כסף, מענקים והטבות יועדו על-ידי משרד האוצר לטובת הפריפריה?
קרן טרנר
בהצעת תקציב המדינה כל צוות ייחד תקציב להעדפה לפריפריה.
היו"ר מירי רגב
אז לא ידוע לך כעת הסכום.
קרן טרנר
את הסכום שכל אחד היה אמור באופן תיאורטי לתקצב?
היו"ר מירי רגב
אני שואלת שאלה פשוטה מאוד. את נציגת משרד האוצר. אין כאן נציג אחר. אני שואלת את נציגת משרד האוצר, האם באת מוכנה לדיון לומר מה היא תוכנית ההטבות והמענקים לפריפריה?
קרן טרנר
הגעתי מוכנה לחלק השני של הדיון, על מצבן של הרשויות המקומיות בפריפריה. לעניין ההטבות והמענקים התשובה שלי היא שכרגע אין מפת פריפריה ולכן אין אפשרות לחלק הטבות ומענקים למפת פריפריה שאינה קיימת. זאת התשובה.
היו"ר מירי רגב
בעצם באת בלי עמדה. הבנתי.
קרן טרנר
זאת העמדה.
מרק בסין
אני מבקש להבין שני מושגים שהוזכרו כאן: מפת הפריפריה, שלא קיימת, ומפת העדיפות הלאומית, שלא קיימת. האם אלה שתי מפות שונות?
היו"ר מירי רגב
עוד רגע. הגיעה נציגה ממשרד ראש הממשלה. שלום לך, טוב שהגעת, חיכינו לך. רציתי לדעת האם התגבשה מפת העדיפות הלאומית. כפי שאת שומעת, הכסף לא עובר לפריפריה משום שהנושא תקוע בלשכת ראש הממשלה. האם גובשה מפת העדיפות הלאומית? אם אכן גובשה, האם תוכלי להציג בפנינו את מתווה מפת העדיפות הלאומית? מה ההבדל בין מפת העדיפות הנוכחית ובין מפת העדיפות שהיתה קיימת? מתי היא תאושר על-ידי ראש הממשלה ומתי תבוא לאישור? דרך אגב, ביקשתי מיושב-ראש ועדת הכספים לקיים דיון מהיר בנושא מפת העדיפות הלאומית והדיון יתקיים בשבוע הבא. ביקשתי שמנכ"ל משרד ראש הממשלה יהיה נוכח ויציג את זה כאן, אחרי שנשמע גם מגברת בתיה הררי היכן הנושא הזה עומד. בבקשה.
בתיה הררי
באשר לשאלה הראשונה שלך, המפה נמצאת בשלבים של גיבוש. היא עדיין לא גובשה.
היו"ר מירי רגב
אם המפה לא גובשה, למה ביטלתם את המפה שהיתה קיימת? למה בינתיים כסף שאמור היה לעבור לפריפריה לא מתקבל? אני יודעת שמבטלים תקציב ומעבירים אותו לתקציב הכללי ברגע שיש מפה חדשה. אם המפה לא גובשה, למה בינתיים ביטלתם את המענקים שהפריפריה קיבלה עד כה?
קרן טרנר
אתם ביטלתם.
בתיה הררי
חלק מהביטול היה בעקבות החלטה של בג"ץ.
היו"ר מירי רגב
בכול הכנסת אשמה. אנחנו מתחילים בכך שהכנסת אשמה בכול. אנחנו, נבחרי הציבור שנבחרנו על-ידי הציבור, אשמים בכול. אתם, שלא נבחרתם על-ידי אף אחד, בוודאי לא על-ידי הציבור - - -
קרן טרנר
חברת הכנסת רגב, אני מבקשת לפנות אליי בצורה מכובדת כי גם אני עובדת ציבור.
היו"ר מירי רגב
אני מבקשת שתתייחסי רק לתפקידך.
קרן טרנר
דיברתי עם גברת ליאת קרפטי, מזכירת הוועדה. היא תגיד האם חקיקה בכנסת ביטלה את זה. מתחילת הדיון אני מותקפת על-ידך ואני מבקשת לנהוג בי בכבוד הראוי כלפי נציג ציבור שמגיע לוועדה.
היו"ר מירי רגב
אני מקבלת אותך בכבוד, אבל אני מצפה שאנשים יגיעו לכאן עם נתונים, ואם אין להם מה להגיד שלא יבואו לדיון.
קרן טרנר
אני שוב מוצאת נימה מזלזלת בדבריך. אני הגעתי כנציגת צוות הפנים באגף התקציבים, לדיון בעניין מצבן של הרשויות המקומיות. זה חלק מהנושא שאמור להיות נידון בוועדה.
היו"ר מירי רגב
אז תתייחסי רק לזה.
קרן טרנר
באשר לנושא הטבות ומענקים לפריפריה – באתי לדווח שכרגע אנחנו לא יכולים לחלק הטבות ומענקים ייעודיים לפריפריה כי אין מפה.
היו"ר מירי רגב
הבנתי. כי אין פריפריה.
קרן טרנר
את שואלת על חלוקה תיאורטית של תקציבים לפריפריה?
היו"ר מירי רגב
את זה הבנתי. עכשיו אני שואלת את נציגת משרד ראש הממשלה מדוע התבטלה מפת הפריפריה שנהגה עד כה כאשר עדיין לא נכנסה לתוקפה מפת העדיפות הלאומית החדשה, ומדוע יש כרגע פער והפריפריה לא מקבלת בעצם שום דבר. הרי גם כך היא חלשה וגם כך ראינו את הסקר שפורסם היום בכנס שדרות על הפריפריה וגם כך אנחנו מדברים על פריפריה ופועלים רק במרכז. אני שואלת אותך.
בתיה הררי
כפי שאמרתי, המפה נמצאת בשלבים של גיבוש. הכוונה להביא אותה מהר ככל האפשר לאישור הממשלה.
היו"ר מירי רגב
מתי?
בתיה הררי
אני לא יכולה להתחייב כרגע, אבל נעשית עבודה כדי לזרז את ההליך ולהביא אותה מהר ככל הניתן. ההערכה היא שזה בתחום של חודשים מעטים.
היו"ר מירי רגב
אז מה קורה בחודשים האלה מבחינת המענקים וההטבות לפריפריה שכעת לא ניתנים?
רון נחמן
בחודשים הקרובים?
בתיה הררי
החלטת בג"ץ היתה להקפיא את השימוש במפת העדיפות הקיימת ולכן הממשלה כרגע - - -
היו"ר מירי רגב
הבג"ץ לא אמר להקפיא. הבג"ץ אמר שהחלוקה תהיה שוויונית, ואתם החלטתם שהמפה תבוטל. בינתיים כולם סובלים מזה.
רון נחמן
הבג"ץ קבע שמפת העדיפות צריכה להיות בחקיקה הראשית ולא בתקנות, ולכן זה היה צריך לבוא לאישור של הכנסת. בעבר היתה מפת ערי הפיתוח, שאחר-כך נקראה "סדר עדיפות לאומי", וכל פעם היתה בוועדה הזאת מלחמת עולם פוליטית את מי לכלול במפה ואת מי לא לכלול בה. ואז היה פסק-דין עדאלה בעניין החינוך שקבע שצריכה להיות חקיקה ראשית.
בתיה הררי
הוא קבע שלממשלה אין סמכות שיורית.
רון נחמן
כך קבע אז הבג"ץ בפסק-דין עדאלה. אמרו לממשלה: הבג"ץ לא נכנס לקריטריונים שלכם, תקבעו קריטריונים. באה ועדת הכספים וקבעה קריטריונים והטילה על הממשלה בדיון שהתקיים כאן לפני כמה חודשים להרכיב מפה חדשה. בין שאר הקריטריונים כללו את הקריטריון של הביטחון, קריטריון שהוציאו לפני כן בשל סיבות פוליטיות. אמרו: אלה שנמצאים שם אין להם בעיות ביטחוניות. יש להם רק מרחק מתל-אביב. זה מפת משרד האוצר. במפת האוצר לוקחים רדיוס מתל-אביב עד למטולה, זה מרחק גדול יותר מאשר מתל-אביב לירושלים ולכן הם מקבלים. הם לא לוקחים בחשבון שבאותה מידה המוצר מאזור בקעת הירדן או מאריאל שצריך להגיע לפריז או לרומא ושם יש עליו חרם אירופי חייב לעבור דרך ארוכה. העדיפות צריכה להיות על-פי הזמן שנדרש מרגע שמייצרים מוצר במקום מסוים ועד שהוא מגיע לשוק שלו, ולא על-פי המרחק מהיכן שמייצרים אותו. מה זה משנה? הרי במילא הכול מייצרים היום בסין.
היו"ר מירי רגב
גברת הררי, האם נשמע לך הגיוני שעד שהמפה תגובש בינתיים אלפי תושבים בפריפריה יסבלו בגלל אקט בירוקרטי של גיבוש ואישור המפה?
בתיה הררי
זה באמת חבל.
היו"ר מירי רגב
השאלה מה ניתן לעשות כרגע עד שהמפה תגובש, כדי שבינתיים יישארו אותם תנאים ואותם מענקים לפריפריה, לישובים שהוגדרו אז כפריפריה?
בתיה הררי
אני לא יודעת אם זה אפשרי.
רון נחמן
לפי דעתי זה לא ניתן מבחינה משפטית.
מרב תורג'מן
אין סמכות חוקית להעביר את הכסף הזה.
היו"ר מירי רגב
כיצד הכנסת יכולה להשפיע כאן?
מרב תורג'מן
או לחוקק חוק שישנה את מה שקבעתם - - -
רון נחמן
ללחוץ שב-1 בינואר 2010 תהיה מפה, ושיעשו התחשבנות עם הרשויות המקומיות שזה נוגע להן על תשלום רטרואקטיבי ל-2009. שלא יעבירו את הכסף לסעיף סל כללי בתקציב המדינה, שאין לו שימוש. שיחזירו את הכסף לרשויות המקומיות כדי לכסות את הגירעונות שכבר יצרו לנו.
היו"ר מירי רגב
אדבר גם עם חבר הכנסת הרב גפני, זה נושא שוועדת הכספים חייבת לעסוק בו, כולל להעביר שאילתה מסודרת למשרד ראש הממשלה. לא יתכן שמענקים והטבות שיועדו לפריפריה נכנסו לסל הכללי של תקציב המדינה. אין כרגע הטבות ומענקים לפריפריה כי אין מפת עדיפות לאומית. כל עוד מגבשים את מפת העדיפות הלאומית בינתיים אלפי אזרחים בפריפריה סובלים כי הכסף שיועד להם ואמור היה לעבור אליהם על-פי האישור שלנו בתקציב המדינה מועבר לסעיפים הכלליים.
בתיה הררי
אני חייבת להדגיש שמשרד ראש הממשלה עושה מאמץ מיוחד לזרז את ההליך הזה ולהביא את המפה לאישור הממשלה מהר ככלל האפשר.
היו"ר מירי רגב
אין לי ספק שמשרד ראש הממשלה עושה מאמץ גדול, אבל בינתיים במשך חצי שנה – כמה זמן הכסף לא עובר לפריפריה?
קרן טרנר
מאז אישור התקציב.
מרב תורג'מן
מאז 15 ביולי 2009.
היו"ר מירי רגב
מאז חלפו 5 חודשים ואנשים לא מקבלים את הכסף, ויחלפו עוד 3 חודשים. ייצא שבערך שנה אנשים לא יקבלו את הכסף שיועד לטובת הפריפריה כי מגבשים את המפה. את זה היה כל-כך חשוב למר ערן פולק ולמשרד האוצר להכניס לחוק ההסדרים? את מפת העדיפות הלאומית?
חנא סוייד
וזה נכנס.
היו"ר מירי רגב
מר ערן פולק ניגש אליי והסביר לי למה חשוב להכניס את מפת העדיפות הלאומית לחוק ההסדרים: "כי נתקן ואחר-כך יהיו שינויי חקיקה ונטפל בזה כדי לקדם את הפריפריה", ובסוף בגלל שזה נכנס לחוק ההסדרים, בגלל שמיהרנו בעניין הזה במשך שנה הפריפריה לא מקבלת כלום.
קרן טרנר
לא בגלל זה. למרות. זה הבסיס. היו עתירות לבג"ץ על מפת העדיפות הלאומית.
רון נחמן
אז מה?
היו"ר מירי רגב
גם אם היו עתירות לבג"ץ, עד שבג"ץ היה קובע את פסיקתו בינתיים היינו ממשיכים לתת את כל הסיוע כפי שניתן בכל שנה על-ידי הטבות ומענקים לפריפריה. אנחנו הכנסנו כחלק מחוק ההסדרים את נושא מפת העדיפות הלאומית. אישרנו את זה בוועדת הכספים בלב כבד. התעוררו בוועדה ויכוחים נוראיים על העניין הזה: האם הממשלה תאשר, האם הכנסת תאשר, האם תפקח או לא תפקח. חששו שלא נצליח 120 חברי הכנסת לאשר ואמרו שעדיף ש-20 שרי הממשלה יאשרו את המפה. היו ויכוחים קשים מאוד, ובסוף אמרנו: לטובת הפריפריה נאשר את זה כחלק מחוק ההסדרים.
רון נחמן
אמת.
בתיה הררי
מה שאושר במסגרת חוק ההסדרים זה החוק שמסמיך את הממשלה לאשר את המפה.
היו"ר מירי רגב
אבל הממשלה לא מגבשת את זה. ובינתיים מה קורה? מכיוון שהחוק הסמיך את הממשלה והממשלה מגבשת את זה, החוק הקודם בוטל כבר.
בתיה הררי
לא היה חוק.
היו"ר מירי רגב
לא משנה מה היה. אז עבדו על-פי תקנות או על-פי צו. במשך שנים משרד האוצר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, כל משרד בהיבטים שלו העביר מענקים והטבות בצורה כזאת או אחרת לערים שהוגדרו כערי הפריפריה. בעצם כל זה בוטל. התקציב שנצבע לטובת העניין הזה הועבר לתקציב הכללי כי על-פי חוק הממשלה אמורה לאשר מפה חדשה שאמורה לסנכרן את כל משרדי הממשלה על מנת לתת מעין מכת חשמל, התעוררות לפריחה לתעסוקה, לחינוך, לבנייה, לצעירים בפריפריה. ובינתיים מה קורה? זה רק מביא לדעיכה של הפריפריה כי במשך שנה היא לא מקבלת כלום. אני שואלת מי עומד עם היד על הדופק בעניין הזה כדי להבין שבצד, בקצה יש מישהו? זה לא כלי שמעבירים אותו ממקום למקום, אלא יש בסוף אנשים שאין להם חינוך כראוי, אין להם בריאות כראוי, אין להם כבישים כראוי, שום דבר. בסוף זה מגיע אליהם. זאת השאלה שאני שואלת, מתי תגובש ותאושר מפת העדיפות הלאומית?


אני מבקשת לשאול גם את מנהל הוועדה וגם את היועצת המשפטית, מה אפשר לעשות כדי למנוע מן הפריפריה להמשיך להיות חשופה לכיעור הזה? פשוט מכוער מה שקורה כאן, מכוער ולא מכובד, ואני משתדלת להשתמש במילים עדינות יותר מאשר הייתי רוצה לומר באמת. מכוער שבמשך 5 חודשים, וזה יגיע לשנה שלמה, הפריפריה לא מקבלת שום מענקים והטבות מס כי הממשלה לא מצליחה לגבש מפת עדיפות לאומית. האם זה נשמע הגיוני?


אין לי בעיה שהממשלה תדון על כך במשך שנה נוספת, אבל בינתיים שיתנו את מה שכבר נתנו לפריפריה. שיגידו: מכיוון שאנחנו לא מצליחים לגבש את מפת אזורי העדיפות, בגלל שזה נושא מורכב – כן מרכיב ביטחוני, לא מרכיב ביטחוני, כן כולם, לא כולם – אני מבינה את זה, אני מבינה שיש סכום מסוים, או שיהיה מפוזר על יותר רשויות מקומיות או יהיה מפוזר על מעט רשויות מקומיות והן יקבלו סכום גבוה יותר. אני מבינה את זה, ולכן אני אומרת שנמתין ונראה מה יגובש. דיברתי גם עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הייתי אצלו בשני דיונים על הסוגייה של מפת העדיפות הלאומית, אבל לא ידעתי שבינתיים כל עוד נמשכים הדיונים האלה ישובי הפריפריה לא מקבלים שום דבר.
רון נחמן
אף אחד לא ידע על סעיף הסל הזה.
היו"ר מירי רגב
כעת אני שומעת על כך לראשונה. טוב שהגיעה לכאן נציגת משרד האוצר והאירה את עיניי. את זה לא ידעתי. לא מעניין אותי שהדיונים יימשכו שנה, אבל במקביל שאנשים יקבלו את מה שמגיע להם על-פי מה שהממשלה הציעה והכנסת אישרה. באישור של מי הועברו כספים מתקציב הפריפריה לתקציב הכללי? השאלה מה נוכל לעשות כדי קודם כול להפסיק מייד את ההונאה הזאת. קודם כול שכספים שיועדו לפריפריה יגיעו לפריפריה. לא משנה כמה: גרוש, שניים, חמישה או יותר.
רון נחמן
אני רוצה להציע הצעה. נדהמתי מן הדיון הזה.
היו"ר מירי רגב
אני פשוט המומה מזה. זה מכוער ברמות שאני פשוט לא מבינה איך עושים דבר כזה, איזו מין הונאה זאת.
רון נחמן
גברתי היושבת-ראש, זאת הקדנציה השישית שלי כראש העירייה, והייתי גם חבר כנסת בוועדה הזאת. אני פשוט בהלם מהדיון שמתקיים כאן היום. לא נתקלתי בתופעה כזאת. אני מכיר את אגף התקציבים, מכיר את החשב הכללי, מכיר את כולם. דבר כזה עוד לא שמעתי. גם לא יתכן שיכניסו כל מיני סעיפי סל וכל מיני דברים במשרד האוצר, עם כל התרגילים שעושים אחר-כך כשמביאים לכם הרשאות תקציביות כאלה ואחרות.
קרן טרנר
למה אתה מאשים אותנו בתרגילים?
היו"ר מירי רגב
היא היחידה ששמה את הדברים על השולחן. היא היחידה שאמרה שמשרד האוצר לא יכול לתת לפריפריה כי אין מפת אזורי עדיפות.
רון נחמן
אני לא רוצה להתווכח אתך.
קרן טרנר
אבל אתה מאשים אותי.
רון נחמן
אני לא מאשים אותך בכלל.
היו"ר מירי רגב
גברת קרן טרנר, אנחנו לא מאשימים אותך.
רון נחמן
קודם כול, אני לא מאשים אותך. היום את הופעת כאן לדיון. אני מדבר על תופעה שנתגלתה לי Out of the blue sky כראש עירייה ותיק, בוודאי ותיק יותר ממך שנמצאת במשרד האוצר. אם אני אומר לך את הדברים האלה – זו חוצפה, לא שלך, אלא של הממונים עליך, שאני רוצה לראות אותם כאן, כולל שר האוצר. אני לא בא אליך בטענות.
קרן טרנר
אתה בא בטענות למשרד האוצר, לשר האוצר. במה האוצר שגה כאן? הוא הקצה כסף לפריפריה, אך אין מפה ולכן הוא לא יכול היה לתת.
היו"ר מירי רגב
אני לא רוצה שזה יהיה הדיון.
רון נחמן
אני רוצה להציע הצעה. אני אומר לך לאור הניסיון שלי, עם כל הכבוד לפקידי משרד האוצר ולפקידי הממשלה, יש לכם את רשות הדיבור בדיוק כמוני כראש עירייה, לא פחות ולא יותר, ואני לפחות נבחרתי, לא מוניתי. אני מבקש להציע הצעה לתקן את הטעות שעשיתם. רק אתמול דנו על מענקי האיזון. כולם טענו שיש ויכוח על 30 מיליון שקל. מר אייל גבאי במשרד ראש הממשלה אמר ששר הפנים רצה להוסיף 82 מיליון שקל למה שיש במענקי האיזון על מנת לתקן את הכאוס בערי הפיתוח, כדי למנוע מ-100 רשויות מקומיות ליפול עכשיו, ואמרו שהכסף הזה לא קיים. אני אומר לך, עכשיו צריך לקחת מסעיף הסל שבו שמו את הכסף הזה ולהגיד: קודם כול עזרה ראשונה למענקי האיזון. ואז למשרד האוצר ולמשרד הפנים תהיה אפשרות לקחת את הכסף שנמצא שם בלי "אבא", כמו כבישים בלי "אבא", ולתת אותו עד סוף השנה.


אנחנו בחודש נובמבר ובעוד חודש השנה התקציבית מסתיימת. אנחנו צריכים להגיש את המאזנים שלנו. איך נגיש את סוף שנת 2009? איך נוכל לעשות את זה בכלל? החשב הכללי מסכם את תקציב המדינה וסוגר אותו. איך אוכל לעשות את זה כראש עירייה? איך הם יוכלו לעשות את זה כראשי ערים? איך סוגרים את תקציב 2009? איך בונים מ-1 בינואר את תקציב 2010?


לכן אני מציע כרגע, גברתי היושבת-ראש, שמשרד האוצר יקבע את הכותרת, שתהיה תקנה תקציבית הולמת. אני מציע שתהיה העברה מהסעיף הכללי למענקי האיזון, יעבירו את זה למשרד הפנים ומשרד הפנים יתגבר את הרשויות על-פי הרשימה ששר הפנים הגיש כאן על 82 מיליון שקל. בכך תיפתר הבעיה. אז לא יורידו לי 4.5 מיליון שקל אלא רק מיליון שקל, ואז אסתדר, אסיים את השנה בקיצוץ של מיליון שקל. זאת ההצעה שלי.
היו"ר מירי רגב
יש הצעות נוספות של מי מן הנוכחים?
חנא סוייד
יש לי שאלה, ברשותך. רציתי לדעת לגבי מפת העדיפות הלאומית ששוקדים בימים אלה על הכנתה, איזה משקל תופס עניין הפריפריאליות? יוצאים כאן מהנחה כאילו זה יפתור את כל הבעיות. רציתי לדעת איזה משקל זה תופס שם. האם זה גורם מכריע? האם הישועה לפריפריה תבוא אכן ממפת העדיפות הלאומית החדשה?
בתיה הררי
אני לא יכולה להתחייב על משהו סגור. נושא הפריפריאליות מקבל משקל מהותי ברמת התפיסה.
היו"ר מירי רגב
מוציאים החוצה הרבה מאוד ישובים שהיו עד כה חלק מן המפה הזאת, כי רוצים ללכת על הקצוות של הגליל והנגב.
צדוק זהוראי
ויהודה ושומרון.
היו"ר מירי רגב
אני לא מדברת כרגע על מרכיב חדש שייכנס אולי אל תוך המפה הזאת, המרכיב הביטחוני. כאשר קבענו את הקריטריונים לפריפריה, המרכיב הביטחוני היה שם. בהתאם לארבעת הקריטריונים שגובשו צריך לבנות תמהיל של מצב סוציו-אקונומי, של מרחק מתל-אביב, של המרכיב הביטחוני, של עיר קולטת עלייה, כל מיני קריטריונים. צריך לבנות את התמהיל הנכון בין כלל הקריטריונים ובסוף צריך להחליט על קו. בוודאי יהיו ישובים שייצאו מן הקו ולא יאהבו את זה ועל כך יתנהלו כאן מלחמות, אבל בסוף כדאי שנאשר את המפה, כדי שלפחות אלה שמגיע להם יקבלו את מה שמגיע להם, כי כרגע אף אחד לא מקבל, לא אלה שמגיע להם ולא אלה שלא מגיע להם. זאת הבעיה כרגע, שהכול תקוע. ובנוסף לכך, הנתון המדהים שנתגלה כאן מפיה של נציגת משרד האוצר שבעצם כל עוד אין מפה חדשה הכסף שיועד לטובת הפריפריה נלקח לסעיפים כלליים.
קרן טרנר
אני מבקשת להבהיר, לא לסעיפים כלליים אלא לכל הרשויות המקומיות. ביום-יום אני עוסקת בעניין. אציג את הדוגמה הזאת שוב כדי שתבינו. אין מקום להטיל כאן אשמה לא על שר האוצר, לא על הממונים עליי או על אף פקיד של משרד האוצר. הגשנו את הצעת תקציב 2009 עם כסף שמיוחד לפריפריה ותוכנית רחבה לפריפריה. בסופו של דבר עבר התקציב בלי מפת פריפריה. הבנו היכן תקועה מפת הפריפריה – לא במשרד האוצר. בא משרד הפנים ואמר: חבר'ה, בתקנה התקציבית הזאת כתוב "פריפריה" ואם לא תשחררו את הכסף לא נוכל לחלק את התקציב הזה לכל הרשויות המקומיות, כולל בפריפריה, כי שריינתם כאן כסף לפריפריה שאי אפשר לחלק. הם ביקשו להעביר את הכסף לתקנה שנקראת "מענקי פיתוח לרשויות", משהו שעובר לכולם, גם לפריפריה. עשינו את ההעברה התקציבית הזאת. לכן כל השדרה של משרד האוצר, כולל בוודאי שר האוצר, אינם אשמים.
היו"ר מירי רגב
הכסף הלך לטובת רשויות מקומיות?
קרן טרנר
וגם לפריפריה. אני רוצה לחדד, לא נעשה כאן שום דבר במחשכים. מה שתכננו לעשות בתקציב שיועד לפריפריה לא יכולנו להוציא אותו לפריפריה.
רון נחמן
הכסף הזה נשאר עדיין במשרד האוצר? האם עדיין קיימת תקנה כזאת שנשאר בה כסף?
היו"ר מירי רגב
הסכום שאת מדברת עליו הוא 250 מיליון שקל?
קרן טרנר
בתקציב 2008 היתה תקנה שנקראה "מענקי פיתוח לרשויות". בשנת 2009 הוספנו תקנה: "מענקי פיתוח לרשויות בפריפריה" והקצבנו שם כסף.
היו"ר מירי רגב
את ה-250 מיליון שקל.
קרן טרנר
את ה-250 מיליון שקל חילקנו לשתי תקנות.
היו"ר מירי רגב
את אומרת שמכיוון שלא היתה מפת עדיפות לאומית לקחו את 250 מיליון השקלים - - -
קרן טרנר
את הכסף החזרנו לתקנה כמו ב-2008.
רון נחמן
בין 2008 ו-2009 הורידו לי 70%. אני יודע בדיוק.
היו"ר מירי רגב
את הכסף לקחו לרשויות המקומיות באופן כללי.
חנא סוייד
מר רון נחמן, כלומר ההצעה שלך לחלק עכשיו את הכסף היא לא בסמכות.
רון נחמן
השאלה אם יש שם כסף.
היו"ר מירי רגב
לא. היא אומרת שהכסף הועבר לתקנה תקציבית אחרת.
רון נחמן
אני אומר לך שיש.
חנא סוייד
אני מקווה שכן.
היו"ר מירי רגב
זה בעניין משרד הפנים. כפי שזה קורה במשרד הפנים, זה קורה בכל משרדי הממשלה. כלומר, גם במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יש דבר כזה.
בתיה הררי
במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יש תקנה אחרת, חוק לעידוד השקעות הון. זה לא קשור.
היו"ר מירי רגב
אני יודעת. מחר אנשי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יציגו את זה בכנסת. אני רוצה להבין היכן התקציבים. התקציב של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שמיועד ל פריפריה לא קשור למפת העדיפות הלאומית.
בתיה הררי
אותו חלק שקשור לחוק לעידוד השקעות הון לא קשור למפה. יש שם מפה נפרדת. יש למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה גם חלק שקשור למפה הזאת.
היו"ר מירי רגב
מה מתוך תקציבי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה קשור למפה ולפיכך לא מועבר?
בתיה הררי
חינוך, פנים, בינוי ושיכון, ובנוסף גם מינהל מקרקעי ישראל.
רון נחמן
וגם תרבות וספורט. כל הצדדים החברתיים.
היו"ר מירי רגב
בכל המשרדים האלה – בואו נחריג לרגע את החוק לעידוד השקעות הון במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – הוקצב מתקציב המדינה כסף עבור הפריפריה. האם מה שקרה במשרד הפנים קרה גם בכל שאר משרדי הממשלה?
קרן טרנר
שאר המשרדים יצטרכו להגיב.
היו"ר מירי רגב
כלומר לא תוכלי להציג לנו תמונה כוללת?
קרן טרנר
אני יכולה להציג לך דוגמה ממשרד התחבורה כי ריכזתי את תחום התחבורה עד לפני כמה חודשים. במקומות שבהם יכולנו לתת העדפה לפריפריה כי אין איזה עניין של חלוקה לפי נוסחה והעדפה ברורה שתביא אחר-כך עתירה לבג"ץ, עשינו את זה. כלומר הפריפריה כן מקבלת יותר ביטוי. בתוכנית הפיתוח של מע"צ יש דגש רב יותר על הפריפריה. באשר לחלוקה של כסף בצורה שמובנית לפריפריה – אין מפת פריפריה שמאפשרת את זה.
היו"ר מירי רגב
מר טמיר כהן, מהניסיון שלך, מה קורה בפערים שבין חוק לחוק?
טמיר כהן
לגבי אזורי עדיפות לאומית - - -
היו"ר מירי רגב
נעזוב את זה עכשיו כי ביקשתי גם מחבר הכנסת הרב גפני לקיים על כך דיון.
טמיר כהן
אני מניח שזה לא יישאר כך עוד זמן רב. אני מניח שיאריכו את תוקף המפה הקיימת. הוואקום הזה יהיה חייב להתמלא.
היו"ר מירי רגב
על כך אני שואלת. מה קורה עם המפה הקיימת? מתי נוכל להאריך את תוקפה?
רון נחמן
במפה הקיימת אנחנו בחוץ. זה הדבר הכי גרוע שהממשלה הזאת יכולה לעשות.
טמיר כהן
זה תלוי בממשלה. שאלת אותי על סמך אינדוקציית העבר. אני מניח שיהיה כאן איזה אקט של הארכה של המפה הקיימת.
היו"ר מירי רגב
מתי זה יקרה? זה הדבר הכי חשוב.
טמיר כהן
כל מה שאמרתי הוא הערכה.
היו"ר מירי רגב
אבל מה אנחנו כוועדת הכספים יכולים לעשות כדי להגיד: בסדר, אתם עוד לא מגבשים את מפת העדיפות הלאומית, אבל בואו לפחות כרגע נמשיך עם מפת העדיפות הקיימת עד שתגובש מפת העדיפות הלאומית החדשה?
טמיר כהן
אני מניח שזה מה שהממשלה תעשה בטווח זמן לא ארוך מאוד. הניסיון מלמד שלא יוכלו להשאיר את הוואקום הזה לזמן רב מדי. אבל נציגי הממשלה שנמצאים כאן יכולים לומר.
היו"ר מירי רגב
לנציגי הממשלה אין מה להגיד. נמצאת כאן נציגת משרד האוצר שאמרה בדיוק את מה שיש לה להגיד, ונציג משרד הפנים שבעצם חיזק את מה שהיא אמרה, ומשרד ראש הממשלה.
בתיה הררי
אני לא בטוחה אם זה אפשרי. לבג"ץ היתה ביקורת על המפה הקודמת.
חנא סוייד
אבל בכל זאת האריכו את התוקף שלה כדי שלא יהיה ואקום.
מרב תורג'מן
אחרי שאושר חוק זה בעייתי מאוד.
חנא סוייד
מאחר ואושר חוק עכשיו לא קל להאריך עוד פעם, כי יש חוק.
בתיה הררי
אז כדאי להביא מפה חדשה, והיא תובא.
חנא סוייד
זה הפתרון בעצם.
מרב תורג'מן
בעייתי מאוד לאמץ את המפה הקיימת מכיוון שיש חוק שמסמיך את משרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה צריך באמת לעבוד על המפה ולהביא אותה מהר ככל הניתן לאישור הכנסת. הלחץ של הוועדה צריך להיות בכיוון הזה.
רון נחמן
האם לממשלה יש כוונה להביא תקנות ולא חקיקה ראשית?
טמיר כהן
על שולחן הוועדה לא מונח שום דבר.
היו"ר מירי רגב
אין טעם להמשיך את הדיון הזה.


אני מבקשת שחבר הכנסת הרב גפני יקיים בשבוע הבא דיון מסודר בוועדת הכספים על מפת העדיפות הלאומית ועל הוואקום הקיים היום בין מפת העדיפות הלאומית למפה שהיתה קיימת, מפת הפריפריה.


אני מבקשת שבדיון הבא של הוועדה יגיע לכאן מר ערן פולק או אדם בכיר אחר ממשרד האוצר.
טמיר כהן
מר ערן פולק עוזב את התחום.
היו"ר מירי רגב
אני מבקשת שיגיע לכאן מישהו ממשרד האוצר שלא יבוא רק באוריינטציה של פנים, כי גברת קרן טרנר יכולה לדבר רק על ה-250 מיליון שקל של משרד הפנים ולא יכולה להציג מידע אחר, כי היא לא יודעת, פרט למה שהיה במשרד התחבורה. אני רוצה שיבוא לכאן מישהו שיפרט לנו את כלל הסכומים.
חנא סוייד
למרות שהתקציב של משרד הפנים, בכל הנוגע לרשויות המקומיות, הוא הכי קריטי.
טמיר כהן
הם הכי רלוונטיים.
קרן טרנר
אז מזל שבאתי.
היו"ר מירי רגב
היא פתחה את עיניי לגבי הוואקום. לא האמנתי שיש ואקום.
חנא סוייד
לכבישים אזוריים אין "אבא", אף אחד לא ישאל. אבל רשויות מקומיות ישאלו.
רון נחמן
חינוך, תרבות, פנים, מעונות יום.
היו"ר מירי רגב
אני מבקשת שמשרד האוצר יבוא עם תוכנית מסודרת: כמה כל משרד ממשלתי קיבל לטובת הפריפריה, והכסף שהיה מיועד לפריפריה לאן הוא מועבר כרגע כאשר יש ואקום.
חנא סוייד
רמת הביצוע.
היו"ר מירי רגב
מה כל משרד ממשלתי הקציב לטובת הפריפריה, ובכסף הזה מה הם עושים כרגע, משום שיש ואקום והם לא מנצלים אותו. ואם יש משרדי ממשלה שכן מנצלים אותו, שיגידו לנו במה הם מנצלים אותו. אבל שזה יהיה רציני ושיבואו אנשים שיש בידיהם את המידע.


במקביל אבקש להיפגש עם ראש הממשלה בנושא המים ואעלה את הסוגייה הזאת, ואבקש להיפגש פעם נוספת עם מר אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ואז אחליט אם להעלות את זה למליאה כהצעה לסדר. אני לא רוצה להעלות את זה כי אני יודעת שזה יסבך אותם, את כולם, אבל מצד שני אם הממשלה לא תיקח את זה ברצינות כך אנחנו נעשה: נעלה הצעות לסדר, נדבר בנאומים בני דקה, נגיש שאילתות, נדאג לדיונים מהירים – כך שבחודש הזה כולו, אחרי המים יתעסקו רק בנושא מפת העדיפות הלאומית.


אז שתגבש הממשלה את המפה. היא עובדת על כך חצי שנה כמעט. עם כל הכאב, צריך לחתוך לכאן או לכאן.
חנא סוייד
הרבה יותר מחצי שנה. זה לא חצי שנה, לא שנתיים ולא שלוש.
קריאה
מ-2004.
היו"ר מירי רגב
אני מדברת על מה שקורה כרגע, אחרי שזה אושר במליאת ועדת הכספים בראשות חבר הכנסת הרב גפני. אישרנו את הקריטריונים למפת העדיפות הלאומית, אישרנו את החוק, עם כל מה שזה אומר. מאז אמור היה לעבוד צוות בין-משרדי – של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד האוצר, באחריות ובראשות משרד ראש הממשלה – ולגבש את המפה, וזה לא קרה.


אני מבקשת שמשרד ראש הממשלה יבין שבקצה יש אנשים, ילדים וקשישים שחיים בפריפריה. אנחנו שלחנו אותם לשם, הם לא הלכו לבד. אז בואו נדאג להם. בואו נעשה את מה שאנחנו בעצמנו לפחות אמרנו שנעשה, וחוקקנו חוקים והכנסנו את זה לחוק ההסדרים כדי שזה ייעשה באופן הכי מהיר וכדי שייבוא לידי יישום באופן המהיר ביותר.


מר טמיר כהן, אבקש שזה יידון במליאת הוועדה. אתייעץ לאחר מכן עם חבר הכנסת הרב גפני ונראה איך נוכל לקדם את העניין, כי זה הכי חשוב. לא נוכל להתקדם ללא הדבר הבסיסי, מפת העדיפות הלאומית.


תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00
PAGE
20

קוד המקור של הנתונים