ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת כספים

16.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

משב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט בחשוון התש"ע (16 בנובמבר 2009), שעה 12:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר

חיים אורון

יצחק וקנין

אמנון כהן

ציון פיניאן

שי חרמש

פאינה קירשנבאום

אורי אריאל
מוזמנים
מיכאל לוריא צוות מקרו, אגף תקציבים, משרד האוצר

יובל יעקב אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן אגף התקציבים, משרד האוצר

אופיר להב משרד הקליטה

הרצל גינת אגף תקציבים, משרד הבריאות

עמית שפייזמן אגף תקציבים, המשרד לביטחון פנים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
יפעת שפרכר

שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
שינויים בתקציב לשנת 2009. פנייה לוועדה מספר 29.
נציג אגף התקציבים
זה שינוי תקציבי שהחל שנה קודמת במימון שני עובדים מבני המיעוטים במסגרת החוק של בני המיעוטים בשירות המדינה. מדובר בתוספת של שתי משרות למחלקות המקצועיות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


מספר פנייה לוועדה 229,230
נציג אגף התקציבים
שני עובדים שלא התאקלמו במשרד ראש הממשלה חוזרים לבתי הדין הרבניים.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת לא התאקלמו?
נציג אגף התקציבים
הוחלט להחזיר אותם לבתי הדין הרבניים.
היו"ר משה גפני
שאלתם מה קרה?
נציג אגף התקציבים
אני סומך על הרב בן-דהאן.
היו"ר משה גפני
אני לא מאשר את הפנייה. מספר פנייה לוועדה 239,248,249,250,251
מיכאל לוריא
במסגרת תוכנית ההאצה הקצינו כ-60 מיליון שקל בתכנית רב שנתית של 3 שנים לטיפול בפרויקטי מחשוב. עשינו תהליך בשותפות עם ועדת המחשוב הממשלתית של בקשות להקצאה על ידי המשרדים ואיזה שהוא תהליך של תיחום ביניהם בהתאמה לפרמטרים שהתכוונו. אלו הפניות הראשונות. בשבוע הבא אני מתכוון להביא הקצאה של משרד החינוך לשנת 2009. בינואר 2010 נביא פניות רלוונטיות לתקציב 2010.
היו"ר משה גפני
יש עוד משרדים מלבד המשרדים שכתבת לנו?
מיכאל לוריא
המשרדים שמופיעים בטבלה הגישו והגיעו לשלב השני. מה שהוועדה אישרה זה בהיקף של 50 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
משרדים אחרים ייכנסו לתכנית ההאצה?
מיכאל לוריא
הם לא הגישו. יש עוד שארית קטנה של תקציב במסגרת התכנית הזאת.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

מספר פנייה לוועדה 256
נציג אגף התקציבים
בעקבות הגידול בביקוש לקמפיינים תקשורתיים, קמפיינים פרסומיים במשרדי הממשלה השונים אנחנו צריכים לתת ביטוי תקציבי. סך הכל מגיעים ל-104 מיליוני שקלים. חלק זה קמפיין ישראל מתביישת, נושא של שפעת חזירים, קמפיין של מפקד האוכלוסין פעם ב-10 שנים. מכאן הגידול המשמעותי.
היו"ר משה גפני
איפה מפרסמים?
נציג אגף התקציבים
בטלוויזיה.
היו"ר משה גפני
ואם יש אוכלוסייה שלא מסתכלת בטלוויזיה? יש פרסומים שיש בהם טעם גדול לפגם.
נציג אגף התקציבים
בדרך כלל הם פונים לכל שכבות האוכלוסייה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

מספר פנייה 263
קרן
החלטה מספר 3368, החלטת ממשלה העוסקת בקידום ענף רכיבה על אופניים. ההחלטה קובעת שמשרד התיירות ירכז את הטיפול בנושא, וקובעת את החלוקה התקציבית בין משרדי הממשלה השונים. הפנייה הזאת נועדה להעביר את חלקו של המשרד להגנת הסביבה בהחלטת ממשלה, שזה מיליון שקל לשנת 2009.
היו"ר משה גפני
מה יעשו עם זה?
קרן
השלב הראשון של התכנית זה הכנת תוכנית כוללת. זה תשתיות, תכנים לילדים, לנוער, פעולות הסברה, העברת מידע לציבור.
היו"ר משה גפני
מה זה קשור למשרד התיירות?
קרן
זה ימשוך תיירות פנים.
היו"ר משה גפני
מי מפעיל את הפרויקט הזה?
קרן
במשרד התיירות יש נציגים של משרדי הממשלה השונים.
היו"ר משה גפני
למה משרד התיירות מפעיל את זה?
קרן
זה מה שנקבע בהחלטה. ההיגיון הוא שזה נועד לעודד תיירות פנים ותיירות נכנסת. אפשר למשוך קהל של רוכבי אופניים שיבואו לישראל.
היו"ר משה גפני
אני חייב להודות שיש החלטות ממשלה תמוהות. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מספר 265,266
יובל יעקב
זו פנייה שנועדה להעביר תקציבים וכוח אדם מיחידת הסמך במשרד התמ"ת לעניין עובדים זרים לרשות ההגירה במסגרת ההחלטה להעביר את יחידת הסמך לרשות ההגירה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מספר 269
מיכה פרלמן
שינויים פנימיים בתוך תקציב רשות תעופה אזרחית שמבוססת ברובה על הכנסות. העניין הוא להגדיל את ההכנסה המיועדת.
היו"ר משה גפני
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


פנייה מספר 282
מיכה פרלמן
מדובר ברשות תעופה אזרחית. מדובר בהגדלת ההכנסה בצורה משמעותית. זה חלק מהסיכום התקציבי שהיה עם רשות התעופה האזרחית בתחילת השנה.
היו"ר משה גפני
למה זה לא בפנייה אחת?
מיכה פרלמן
הם נעשו בזמנים שונים.
היו"ר משה גפני
תשתדלו לאחד את זה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


פנייה מספר 285
אופיר להב
מדובר בסיוע קידום העסקה של רופאים. מדובר בעודפים של השתתפות משרד הבריאות. מדובר בעולים רופאים שמגיעים לארץ. אנחנו מסייעים להם בקידום העסקה. אנחנו משתתפים בשכר שלהם בתקופת הסטז'.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
אופיר להב
עודפים מ-2008.
היו"ר משה גפני
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

אושר

פנייה מספר 301
אופיר להב
השתתפות העסקה של מדענים במכון הגיאולוגי. מדובר בעודפים מ-2008.
אמנון כהן
חסר להם עוד כסף.
היו"ר משה גפני
יש עוד כסף שאמור להגיע לנושא הזה?
אופיר להב
כן.
היו"ר משה גפני
יש חברים בוועדה שכועסים על זה שאין מספיק כסף.
אופיר להב
בינתיים לא פיטרו אף מדען מהמכון הגיאולוגי.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

אושר


פנייה מספר 306-308
יובל יעקב
במסגרת תכנית ההאצה הוחלט על פרויקט חמ"ת, שזה תמיכה במפעלים שהוציאו עובדים לחופשה מוסכמת בתשלום. פה מתוקצב המקצה הראשון של הפרויקט הזה. הממשלה והמעסיקים וההסתדרות חתמו יחד. מדובר ב-3.1 מיליון שקל למקצה הראשון של הפרויקט.
אמנון כהן
כמה סך כל הפרויקט?
יובל יעקב
בהתאם לביקוש.
היו"ר משה גפני
מי בעד?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


פנייה מספר 309,310
יובל יעקב
נפתח סעיף תקציבי חדש במל"ז. עודפים מחויבים לשנת 2008 התקבלו.
היו"ר משה גפני
22 מיליון?
יובל יעקב
כן.
היו"ר משה גפני
זה עודפים מ-2008?
יובל יעקב
פרויקטים של המל"ז הם ארוכי טווח.
היו"ר משה גפני
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


פנייה מספר 317
הרצל גינת
מדובר בהעברה פנימית מתקציב בתי חולים לתקציב המשרד הראשי.
היו"ר משה גפני
מה המטרה של הפנייה הזאת?
הרצל גינת
העברה פנימית בתוך תקציב משרד הבריאות.זה לפרויקט אלימות נגד קשישים. מדובר בכספים מ-2008 שלא השתמשו בהם.
אורי אריאל
איפה הפרויקט הזה של אלימות נגד קשישים? באיזה משרד?
הרצל גינת
בתוך משרד הבריאות. הייתה הנחייה של צוות רפואי למניעת אלימות נגד קשישים במוסדות לטיפול סיעודי, במוסדות לטיפול ממושך, תשושי נפש.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מספר 318-320
עמית שפייזמן
הנושא העיקרי בפניות זה תקצוב תוכנית המאבק בתאונות דרכים בסך 20 מיליון שקל בהתאם לתכנית שהיקפה הכולל הוא 100 מיליון שקלים. יש פה שינויים פנימיים בתקציב של משטרת ישראל, ותקצוב של הוצאה מותנית בהכנסה נגד הכנסות שונות בסך של 5 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מאיפה מעבירים?
עמית שפייזמן
ממשרד התחבורה מעבירים 20 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מאיפה עוד מורידים?
עמית שפייזמן
תקציב של 1.6 מיליון שקלים מסעיף 52, שזה גם של משטרת ישראל.
היו"ר משה גפני
מה הסעיף הזה עושה?
עמית שפייזמן
הסעיף הזה מיועד לפרויקט הקשר הדיגיטלי החדש של המשטרה.
היו"ר משה גפני
הם לא צריכים את הכסף הזה?
עמית שפייזמן
הם צריכים, זה נשאר באותה מטרה. זה עובר מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף לצורך הצוות שמממש את הפרויקט. יש אנשים, יש אמצעים. מדובר בתקציב יחסית קטן של 1.6 מיליון שקלים. היקף של עשרות ואף מאות מיליוני שקלים הולך לשם מימוש הפרויקט.
היו"ר משה גפני
כמה כסף ירד מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מאז שנה שעברה?
עמית שפייזמן
אני לא מכיר את הרשות הלאומית בדרכים, אני יודע להגיד לגבי המשרד לביטחון פנים.
מיכה פרלמן
מעבירים את זה מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה. זה לא משפיע ישירות על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מעבירים את זה כפרויקט שהוא בהשתתפות משטרת ישראל.
היו"ר משה גפני
מה הרשות הלאומית בדרכים בסיפור הזה?
מיכה פרלמן
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יחד עם המשטרה משתתפת ב-65 מיליון שקל בשנה בפרויקטים שצבועים לטובת בטיחות. בגדול זה ניידות בטיחות ושוטרים.
היו"ר משה גפני
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מעבירה כסף לביטחון פנים?
מיכה פרלמן
כן, אבל זאת לא הפנייה הזאת. זה מה שקורה בשטח.
היו"ר משה גפני
כאן לוקחים 20 מיליון שקל ממשרד התחבורה ומעבירים אותו למשרד לביטחון פנים.
מיכה פרלמן
לאותו פרויקט. זה חלק מהסיכום שהושג בין כל המשרדים כדי לממן את הפרויקטים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניות, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

אושר

פניות 323,324
יובל יעקב
העברת עובדי יחידת הסמך ממשרד התמ"ת לרשות ההגירה מתעכבת בגלל חוק שנמצא על שולחנה של ועדת הפנים. בגלל זה 70 עובדים טרם הועברו לרשות ההגירה. בפנייה הזאת רשות ההגירה מתקצבת את משרד התמ"ת כדי לשלם להם את השכר וכל מיני תקציבי תפעול עבור שנת 2009.
היו"ר משה גפני
מה שהיה בפנייה הקודמת ברשות ההגירה זה בסדר?
יובל יעקב
זה בסדר. לקחנו את כל התקציב של התמ"ת והעברנו לרשות ההגירה בהתאם להחלטת ממשלה. בפועל העובדים האלה מקבלים משכורת.
היו"ר משה גפני
אבל העברנו מקודם כסף.
יובל יעקב
העברנו לרשות ההגירה. עכשיו עושים את הכיוון ההפוך. להעביר לרשות ההגירה צריך כדי לקיים את החלטת הממשלה. זאת הייתה הפנייה הראשונה. בפועל, כשעשינו את הפנייה ההיא לא ידענו שזה יתעכב עד כדי כך. נכון להיום החוק עדיין לא עבר והעובדים נמצאים במשרד התמ"ת, למרות שהחלטת הממשלה קבעה שב-1 ביולי הם אמורים לעבור. מה שקורה בפועל זה שמי שמשלם להם שכר זה משרד התמ"ת, אבל התקציב יושב ברשות ההגירה. עכשיו מעבירים את הכסף מרשות ההגירה למשרד התמ"ת.
היו"ר משה גפני
אני לא מאשר את הפנייה הזאת. אני מבקש רוויזיה על הפנייה הקודמת. אנחנו צריכים לאשר בפנייה הקודמת את העברה ועכשיו להחזיר למשרד התמ"ת? תיישמו את החלטת הממשלה.
יובל יעקב
תפעולית זה תוקע את כל העסק.
היו"ר משה גפני
למה? אני משאיר את הכסף בתמ"ת, אני לא מעביר את הכסף מהתמ"ת.
יובל יעקב
אלה לא אותם סכומים. יש הפרשים בסכומים. חלק מהתקציבים עברו לרשות ההגירה. פה אנחנו עושים סדר. זה אומנם בשתי פניות ולא בפנייה אחת..
אורי אריאל
זה יכול לתקוע את השכר.
יובל יעקב
שתי הפניות האלו עושות סדר סופי ל-2009.
היו"ר משה גפני
כמה כסף העברנו בפנייה הקודמת למשרד ההגירה?
יובל יעקב
כ-6 מיליון.
היו"ר משה גפני
כמה אנחנו מחזירים עכשיו לתמ"ת?
יובל יעקב
9 מיליון. בבסיס התקציב העברנו חלק מהכסף לרשות ההגירה. אנחנו מנסים לעשות סדר.
היו"ר משה גפני
אני מבטל את הרוויזיה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


פנייה מספר 325
נציג אגף התקציבים
מדובר בשינויים פנימיים לטובת תושבים חוזרים, לטובת הפרויקט הלאומי לעולי אתיופיה ולחיילים עולים בודדים.
אורי אריאל
ממה מורידים?
נציג אגף התקציבים
מעידוד עלייה מורידים 800 אלף שקל לטובת חיילים עולים בודדים. אנחנו משלמים קצבאות לחיילים עולים בודדים. באו יותר מהצפי. צריך עדיין לשלם להם. מחלקים את תקציב שכר הלימוד למינהל סטודנטים ביו שכר לימוד למלגות. אנחנו מעבירים כסף לתקנת תשלום ביטוח בריאות לתושבים חוזרים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

אושר

פנייה מספר 327
יובל יעקב
אנחנו מכסים פה גרעון של 40 מיליון שקל שיש במעונות יום ובמשפחתונים, ועוד מתקצבים כ-8 מיליון שקלים תכנית לעידוד תעסוקת חד-הוריות.
היו"ר משה גפני
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

מספר פנייה 329,330
יובל יעקב
יישום החלטת ממשלה מ-21 לאוגוסט 2008 בנושא קידום טכנולוגיות מים.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים מפיתוח מקורות מים.
יובל יעקב
אנחנו מוסיפים.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים מפיתוח מפעלי קולחין ומעבירים לרזרבה. משם אתם מעבירים את זה לעידוד סחר חוץ וקידום הייצוא.
יובל יעקב
ההיפך. אנחנו נבדוק את הפנייה.
היו"ר משה גפני
מספר פניות 333,334
נציג אגף התקציבים
הפנייה הזאת היא לגבי ההכנות האולימפיות. יש לנו הסכם כל שנה עם משרד ראש הממשלה לגבי תוספת של 10 מיליון משנת 1998 ועד היום לנושא ההכנות האולימפיות. התקציב מגיע באופן קבוע לקראת סוף השנה.

הנושא השני זה רשות העתיקות. בנושא רשות העתיקות היה תקצוב של חסר בבסיסים. משרד האוצר והמשרד שלנו ביחד עם רשות העתיקות הגיעו להבנה שאי אפשר להתקיים ככה ולקחנו רואה חשבון חיצוני שבדק את נושא התקצוב של רשות העתיקות. רואה החשבון הגיע למסקנות. הגענו לתכנית הבראה שמוסכמת על המשרד ועל אגף התקציבים ועל רשות העתיקות. כנגד זה יש תוספת תקציבית לרשות העתיקות.

בנושא תרבות יש את הנושא של גמלאים. יש את חוק אזרחים ותיקים. בחוק אזרחים ותיקים מקבלים הנחות בקופה בנושא של מוזיאונים ותיאטראות. זה הולך לפי ביצועים. יש תוספת של 6 מיליון בגין הביצועים או בגין הדיווחים שקיבלנו מהתיאטראות ומהמוזיאונים. יש גם את סוגיית בית התפוצות ויד בן צבי.
היו"ר משה גפני
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פניות 311,312
נציג אגף התקציבים
מדובר בתקצוב החלקים של משרד ראש הממשלה. בתוכם נכלל משרד פיתוח הנגב והגליל בפרויקט לעידוד הפנאי והנופש בחיק הטבע שמבוצע על ידי רשות הטבע והגנים. זה בהתאם להחלטת ממשלה ממארס 2008. משרד פיתוח הנגב והגליל נותן סכום להקמת האנדרטה להנצחת אילן רמון.
היו"ר משה גפני
את זה אישרנו בשבוע שעבר.
נציג אגף התקציבים
אני יכול לבדוק את זה. אני לא יודע אם יש פרויקטים לגבי אילן רמון, אבל זה חלקו של משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פניות 314-316
נציג אגף התקציבים
יש העברה של 2.4 מיליון ממשרד הנגב והגליל, ועוד העברה של מיליון ממשרד הפנים למשרד הבריאות לטובת אט"נים. מעבר לזה יש גידול בהרשאה להתחייב כי קיבלנו השנה תקציב לרכישת חיסונים. כל השינויים האחרים זה שינויים פנימיים בתוך משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
סגן השר ליצמן יודע מהפנייה הזאת?
נציג אגף תקציבים
לא מכל פיפס, אבל בגדול כן.
היו"ר משה גפני
אני סומך על ליצמן. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה 313
נציגת אגף התקציבים
מדובר בשני תקנים של שתי עובדות שקוצצו בקיצוצי 2006 ו-2007. מדובר בעובדות שעובדות בתיאום פעולות בשטחים. רשות המסים הסכימה לקלוט אותן, אבל לא היה תקן פנוי. הסיכום שלנו עם המשרדים היה לתת להן שני תקנים.
היו"ר משה גפני
עד עכשיו הן לא קיבלו שכר?
נציגת אגף התקציבים
הן היו בתקופת ניסיון. הן קיבלו את השכר מתיאום פעולות בשטחים. העובדות לא נפגעו מזה שזה התעכב.
היו"ר משה גפני
מה יקרה אחרי שזה יאושר?
נציגת אגף התקציבים
הן שייכות ארגונית לרשות המסים. הן יוכלו ליהנות מכל התוספות של רשות המסים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

אושר


פנייה 338

חנוך באראש
שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד. מורידים מהבחירות ומעבירים לשירותי דת לעדות לא יהודיות.
היו"ר משה גפני
מי בעד, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים