ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2009

סכנת סגירת עמותת ער"ן, סכנת הסגירה של עמותת ער"ן

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

16.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 124

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, כ"ט בחשוון התש"ע ( 16 בנובמבר 2009), שעה: 10:30
סדר היום
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סכנת הסגירה של עמותת ער"ן,


של חברת הכנסת רחל אדטו


2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סכנת סגירת עמותת ער"ן,


של חבר הכנסת חיים אורון
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

חיים אורון

עפו אגבאריה

אילן גילאון
מוזמנים
ד"ר יעקב פולאקביץ – ראש שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות

חנה שדמי – מנהלת אגף שפ"י, משרד החינוך

אבי כהן – משרד ראש הממשלה

דוד ארז – יועץ לשר לענייני מיעוטים

ירדנה טרפלר – עוזרת השר לענייני מיעוטים

זהרה כהן – רכזת בכירה בריאות וסיעוד, המשרד לענייני גמלאים

עו"ד רביב מייזל – ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

דניאל גינסברג – מנכ"ל עמותת ער"ן, האגודה ישראל לעזרה ראשונה נפשית בטלפון

כלפון מוריס – יו"ר הוועד המנהל, עמותת ער"ן

נורה יצחקי – חברת הוועד המנהל, עמותת ער"ן

ד"ר סבטלנה וינוקור – קופת חולים מאוחדת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סכנת הסגירה של עמותת ער"ן,

של חברת הכנסת רחל אדטו

2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סכנת סגירת עמותת ער"ן,

של חבר הכנסת חיים אורון
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ט בחשוון, ה-16.11.2009, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת לסדר היום של סכנת סגירה של עמותת ער"ן של חברת הכנסת רחל אדטו, והצעה לסדר היום סכנת סגירת עמותת ער"ן של חבר הכנסת חיים אורון.


אני רוצה לציין שהדיון הזה הוא השני בסדרה בנושא עמותת ער"ן. בדיון האחרון גם הגענו למסקנות והקראנו אותן: "הוועדה קובעת כי לולא ניתן השירות על ידי ער"ן לבני נוער וילדים, חיילים, קשישים, עולים, בעלי נטיות אובדניות ועוד, היתה המדינה מחויבת במתן השירות שעלותו אז היתה גבוהה בעשרות מונים.


הוועדה תובעת" – אני חוזר על מה שאמרתי – "ממשרדי הרווחה, הביטחון, החינוך, הקליטה, הגמלאים והמיעוטים להעניק לאלתר סיוע כספי מיידי שיבטיח המשך פעילות העמותה.


הוועדה מודה לסגן שר הבריאות על נכונותו להגדיל ולהקדים את הסיוע לעמותת ער"ן.


הוועדה קוראת למשרד הרווחה להאיץ את הדיונים בקביעת הקריטריונים למתן סיוע לארגונים ועמותות מתוך הקרן שאישרה הממשלה כבר באפריל השנה בהיקף של 200 מיליון שקל.


הוועדה מבקשת לקבל דיווח מן המשרדים הרלוונטיים בתוך שלושה חודשים על יישום מסקנות הוועדה."

היה אמור להתקיים דיון בעניין הזה, ומשרד הבריאות ביקש דחייה מאחר והוא לא יכול להשתתף. אנחנו היום יושבים פה, והוא עוד הפעם לא משתתף. סגן שר/שר איננו פה. הוא ביקש ממני לדחות כי מאוד חשוב לו להשתתף. לצערי, סגן השר/שר איננו פה. יחד עם זה, אנחנו נערוך את הדיון, ואני מתכבד לתת לחברת הכנסת רחל אדטו לומר את דברה.
רחל אדטו
תודה רבה. צר לי מאוד על הדיון שמתקיים כאן היום, ובמיוחד צר לי שסגן השר איננו כאן, כי באמת ברוח הדברים האופטימיים בסיום הישיבה הקודמת שמשרד הבריאות יסייע ויבדוק לסייע, ומשרד הרווחה יבדוק לסייע, בסופו של יום לא קרה שום דבר. אם נתחיל לבדוק עכשיו איפה לא קרה שום דבר, אז משרד הבריאות שהתחייב להעביר כסף ולהגדיל, או לבדוק את האפשרות להגדיל, לא די שלא הגדיל, אלא שהוא הפחית ב-50% את מה שהוא נתן בשנה קודם לכן. ולכן, כל כך חשבתי שחשוב כל כך שמשרד הבריאות יהיה כאן.


אני קיבלתי את מה שנעשה כרגע בפועל מבחינת ההבדל בין הישיבה הקודמת לעכשיו. כאמור, משרד הבריאות, בניגוד להבטחה, לא הגדיל, אלא הסיוע שהעניק משרד הבריאות הוא 50% מהסיוע שהוא העביר בשנה הקודמת.


לגבי משרד הרווחה - בפעם הקודמת שמענו שיש תקציב של 200 מיליון שקל לעמותות ולמגזר השלישי וכדו'. אבל, לא קיבלו כסף כלל ממשרד הרווחה דרך הסכום המוקצה הזה. משרד הרווחה מבחינתו, ואני מקווה שהם ירחיבו על זה, הודיע שמתכוונים להפעיל מכרז לחברה מתחרה - קו 118 - שייתן מענה בדומה למה שנותן ער"ן. הקריטריונים שהולכים להתפרסם לאותו מכרז הם קריטריונים שער"ן בכלל לא יכולה לעמוד בהם בתוקף היותם עמותה. זאת אומרת, משרד הרווחה גם הוא בדרך של יצירת תחרות רוצה לסגור את ער"ן.
היו"ר חיים כץ
האם אנחנו משערים למה?
רחל אדטו
אני לא יודעת. יש משרד הרווחה, ואני מקווה שנשמע זאת. זוהי דרך מאוד מוזרה לקבל מענה.


ישנו דבר שמפריע לי במיוחד. ישנו ער"ן וכולם מהללים ומשבחים, ויודעים את הפעילות שנמשכת כל כך הרבה שנים. במקום לקדם את הדבר הזה, משרד הרווחה הולך לפתוח את הקו של 118 שייתן מענה וילמד על מה שער"ן כבר עושים.
היו"ר חיים כץ
האם יש פה נציגים של משרד הרווחה?
רחל אדטו
ממה שהבנתי, לא גמלאים ומשרד ראש הממשלה וכד', גם הם לא עזרו. משרד ראש הממשלה התגייס לעזור. אבל, בסופו של דבר, הם הודיעו שהתמיכה שלהם תהיה דרך הקרן של ה-200 מיליון של המגזר השלישי. אבל, אם הם לא עומדים בקריטריון של הקרן של המגזר השלישי, אז שוב הפעם הם נשארים בזה שגמרנו היום את הנקודה הזאת בדיוק במקום בו התחלנו אותה בדיון הקודם. לכן, זה נכון מאוד לעשות את זה. חבל שבעלי העניין העיקריים שצריכים להיות פה לא נמצאים.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת חיים אורון.
חיים אורון
אני אתחיל במה שסיימה חברת הכנסת אדטו. אני לא מבין למה הדיון מתקיים כשהנציגים לא מגיעים. אם הם לא מגיעים, אני מציע לוועדה לפעול נגדם באופן החריף ביותר. אני לא מתכוון לפקיד שלא הגיע, אלא לשרים שהם ממונים עליהם. אין טעם שאנחנו פה נבכה אחד על כתפי השני, ובסופו של דבר לא תהיה לנו תשובה מה קורה. אבל, בכל זאת אני חושב שיש חשיבות לדיון הזה, ואני לא מציע להתפזר. אבל, אני מציע גם שנקבל החלטה מאוד תקיפה בעניין הזה.


אדוני היושב ראש, יש פה את השאלה העקרונית, וההזדמנות במקרה ער"ן היא לבחון אותה בהיבט הזה. מהו האופן שבו מדינת ישראל פועלת מול ארגונים וולונטריים? והדגש שלי על וולונטריים. כי כשאתה קורא את המכרז כפי שהוא מנוסח כרגע, הוא בעצם מוביל למצב שצריך איתנות פיננסית, וצריך אנשי מקצוע, וצריך יתרון במרקטינג וכו', וכו', וכו'. אני מבין שמישהו כתב מכרז כאילו שהעולם של ה-NGO שזה הדבר החשוב והתרומה הגדולה של ער"ן - שאנשים מתנדבים מתוך רצון, מתוך שליחות, מוכנים למלא את הדבר הזה, וצריכים את התמיכה של המדינה לקיים את זה כך. ואז נכנס כל הסיפור - וזוהי לא העמותה היחידה – של תעמדו בתנאים האלה, ובתנאים האלה, ואז אי אפשר לקבל כסף מה-200 מיליון, ואי אפשר לקבץ כסף מפה, ובעצם תמותו, אלא אם כן יימצא תורם שהוא יחיד במינו, שהוא נתפס לזה. בשנה הזאת הוא תורם, ובשנה הבאה משום שיש מצב כלכלי הוא לא תורם, ואז ארגון כזה נופל. אין לי טענה לתורמים.


אני מתעסק כבר שנה שלישית בגיוס כמה מאות אלפי שקלים בשביל שהם יחיו, ואני מקווה שגם השנה נצליח. אבל, זה לא הפתרון. לא רק שזה לא הפתרון, הממשלה מתחילה להישען על הדבר הזה, ולא מוכנה לקחת על זה אחריות, ומפה מתחילה הנקודה. שיבואו לפה שר העבודה והרווחה ושר הבריאות ויגידו מה התשובה של המדינה לשירות הזה שניתן – נתחיל משם. אחר כך אני אבוא ואומר שאם אתם רוצים תשובה על זה, זהו הכלי היותר מתאים לעשות אותו כל זמן שהוא נשען על רצון טוב של אנשים מתנדבים. אם לא יהיו מתנדבים אז לא תהיה ברירה. אבל, לא ללכת דווקא בכיוון ההפוך – להרוג את הארגון המתנדב כי זה לא מסתדר בבירוקרטיה. ואז בסדר, יזכה במכרז מישהו שיש לו ניסיון בטלמרקטינג, הוא ייקח סטודנטים תמורת 22 שקל לשבת בטלפון, ואני יודע בדיוק מה יהיה. אין לי טענה לכל האנשים בעלי הרצון טוב. סוף הסיפור, ולא בעוד עשרים שנה הוא זה – אם זה ילך כך – מערכת ממוסדת שאין בה מספיק נשמה. הדבר המהותי שתפקידנו לעזור להם זה כן לשמור את זה, כל זמן שהם אומרים שהם יכולים. כל אחד מאיתנו דיבר איתם, והם אומרים שהם יכולים, ומאגר המתנדבים קיים. אבל, הם צריכים את המבנה הבסיסי שבלעדיו אי אפשר להפעיל את המערכת.


לכן, התשובה שצריכה להיות – קודם כל, התביעה הראשונה משני המשרדים להציג לנו מתווה קבוע של קיום המערכת הזאת ברמה המינימאלית. ישיגו תרומות נוספות או תוספת, בסדר. אבל, קודם כל תשיגו את זה. ולכן, כשהם לא פה אנחנו זורקים אפונים על הקיר.
רחל אדטו
במיוחד כשיש כסף שמוקצה לזה.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אילן גילאון.
אילן גילאון
חברי אמרו את הכול. אני חושב שהבעיה היא עם המכרז שמתקיים בעוד שבוע על 118. זה כאילו אי אפשר להיות יותר מקאברי אפילו כדי להגיד שאנחנו דורשים איתנות כלכלית ממישהו שיכולנו בעצם להציל אותו ואת הארגון, ופירטו כאן מה מעלותיו וסגולותיו. אבל, האיתנות הכלכלית היתה יכולה להתרחש כתוצאה מכך שהם היו מקבלים לקיים את השירות הזה עבור משרד העבודה והרווחה.


אדוני, אני יודע שזה באופנה לעשות outsourcing לכל דבר. כמעט כל הדיונים שלנו הם מדינה במכרז. צריכה להיות דרך חוקית לעצור את המכרז הזה. תסלחו לי, חוק המכרזים היום הוא מפלטו של כל מנוול, ולכן הפתרון הוא להוציא את המדינה למכרז. זה הכי טוב כי זה יותר קצר. לעצור את המכרז הזה שצריך להתרחש בעוד שבוע, לפתוח אותו מחדש, ולייצר תנאים שיכולים להחזיר את ער"ן לאיתנות כלכלית. ומה שיכול להחזיר אותה לאיתנות כלכלית זה בדיוק המכרז הזה – כנראה.


לגבי ההבטחות של שר הבריאות ושאר משרדי ממשלה, צריך לבדוק, אולי לא כולם, כי הנה פה אני רואה שמצד הגמלאים אתם כן הייתם. צריך לציין את מי שעשה בקשר למה שעשה. אבל, בהחלט לתבוע מכל אחד שדברים שהם נאמרים, ובעיקר דברים שהם רשומים, הם צריכים גם באיזשהו מקום להתקיים. אין ואקום בנושא הזה.


אם כן, ראשית, אני אומר את מה שאמר כאן ג'ומס – לתת את המתווה איך הארגון יתקיים. שנית, לעצור את המכרז שצריך להתחולל עוד שבוע, ביום חמישי הזה – לעצור אותו.
היו"ר חיים כץ
מה שאני הולך לומר הם אולי לא דברים קלים, אבל אני יודע איך אני הייתי נוהג. אני הייתי פונה לג'ומס, ואומר לו: ג'ומס, בוא תעיר את מרצ. אני חלילה לא מדבר פוליטיקה, ואני לא נכנס לקטעים פוליטיים, ואני רציני. אני הייתי בא ואומר לך שאתה מודיע שאתה סוגר את ער"ן, וג'ומס מפעיל את נוער מרצ לעשות רעש תקשורתי לפתוח את ער"ן כי לא יכול להיות שיש מישהו שעומד מאחורי מכרז מיותר כשיש גוף של מתנדבים במדינת ישראל שנותן סיוע לילדים. אבל, גם כך המכרז יהרוג אותו.
אילן גילאון
אני רוצה ללכת על זה יחד עם נוער הליכוד.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. אבל, אני אומר לך שאם תלך עם נוער הליכוד לשטחים, הוא ילך יותר מהר משהוא ילך לעניין הזה. אני לא מדבר פוליטית, אילן. אני לא באמת לא נכנס פוליטית. נוער מרצ הוא יחיד ומיוחד בדברים מסוימים: בעזרה לזולת, וירוק ופה. זה לא בושה. אני חושב שאם לא – אתם גוססים.
אילן גילאון
מרצ?
היו"ר חיים כץ
לא, ער"ן. ראיתי שאתם מרצ הולכים מחיל אל חיל. בכל סקר אתם מראים לי שבעה מנדטים, ובסוף בבחירות אתם מגיעים לשלושה. אתם אנשים ייחודיים וטובים, לפחות תגיעו לחמישה.


אני חושב שאתם נחוצים. אני בא מוועד עובדים, ולצערי פה אין הד תקשורתי אליכם. התקשורת לא התגייסה. תסתכל מה שקורה עם הביטוח של האופנועים שהוא הרבה פחות חשוב מער"ן, הרבה הרבה הרבה פחות חשוב מער"ן - אם מישהו ישלם עוד 500 שקל או עוד 2,000 שקל לשנה.
דניאל גינסברג
אם מעניין אותנו הרבה יותר ביטוח של אופנועים, השאלה היא מה זה אומר עלינו.
היו"ר חיים כץ
על האוכלוסייה, לא עליכם. על הציבור בישראל.
דניאל גינסברג
עלינו ועל הציבור בישראל. אנחנו נמצאים בחשיפה תקשורת כמעט המקסימאלית שאנחנו הצלחנו להשיג.
היו"ר חיים כץ
ואף אחד לא קרא עליכם.
דניאל גינסברג
אבל, צריך להבין שאנחנו מעניינים הרבה פחות כי האוכלוסייה שאנחנו מטפלים בה היא לא האוכלוסייה של בעלי האופנועים. הם אוכלוסייה חלשה, הם אנשים שנמצאים במקום נמוך. הם אנשים שלא רוצים לחשוף את עצמם במהלך המאבק. אני לא יכול להוציא אותם לרחובות, ולבקש מהם לעשות צעדה כי הם לא רוצים להיחשף. הם גם לא נמצאים במצב האישי לעשות דבר מהסוג הזה. בגלל זה אנחנו נשארים בזה שאו שאנחנו כעמותה נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, וזה מה שאנחנו עושים כרגע, או שפשוט נבקש עזרה מנבחרי הציבור.
היו"ר חיים כץ
נבחרי הציבור פנו לפנייתכם, ועשו פה מפגש שני בנושא הצלת ער"ן בדיון מהיר. בדיון מהיר אין לנו גם יותר מידיי כוח לעשות, ואז גם השרים או המשרדים לא באים. בדיון הראשון הם באו ואמרו: אנחנו איתכם נעשה, נתרום. ואז בא אליי ליצמן שאני מאוד מעריך ומוקיר אותו, ואמר לי: נתנו להם שיחות טלפון, ואתה אמרת לי: אני לא צריך שיחות טלפון.
רחל אדטו
יותר חמור. הוא קיצץ את הסיוע, וזה הרבה יותר חמור.
דניאל גינסברג
אנחנו בפועל נפגשנו עם כל משרדי הממשלה בהתאם להחלטת הוועדה, ואנחנו קיבלנו הרבה מאוד אמפתיה והערכה מקצועית, ועמדות מקצועיות מעשיות של אנשי מקצוע במשרדים שער"ן חייבת להתקיים, ושהיא מקיימת שירות מאוד מוערך ומקצועי. מאחר וקיבלנו את הדעה הזאת מהרבה משרדים עלה רעיון לבדוק אפשרות של איגום תקציבי באמצעות משרד ראש הממשלה. אנחנו ביקשנו מהמשרד לבדוק את האפשרות למצוא תקציב כולל מכל המשרדים האלה. יכול להיות שהמשרד יוכל לפרט איפה זה עומד. אבל, ברמה המעשית לא רק שלא קיבלנו אף סכום - ממשרד הבריאות אנחנו מקבלים סכום שהוא חצי מהשנה הקודמת, ומשרד הרווחה בעצם היכה אותנו בתדהמה לפני שבועיים בפרסום של מכרז 118, מאחר וגם מנכ"ל המשרד, גם שר הרווחה, גם באמצעות משרד ראש הממשלה, הוסבר לנו מפורשות שזכייה במכרז יכולה להיות סוג של פתרון שהמדינה רואה למצב שלנו. אבל, התנאים של המכרז פוסלים אותנו על הסף, כי התנאי המקדמי, למשל, להיכנס למכרז זה איתנות פיננסית. אנחנו נמצאים במשבר, זו נקודת המוצא שלנו. בנוסף לזה, זה יכול להתבצע אך ורק באמצעות אנשים בשכר. זה חייב להיות אך ורק במרכז פיזי במקום אחד, ולא מבוזר כמו ער"ן, ועוד ועוד ועוד תנאים שכל אחד מהם כשלעצמו פוסל אותנו לחלוטין מזכייה במכרז.
היו"ר חיים כץ
אני אפנה עוד הפעם לחיים אורון שהוא ותיק חברי הכנסת. האם אתה יכול להסביר לנו את המניעים שעומדים? יש גוף התנדבותי שמאופיין באנשים שבאים לתת, ובא גוף ממשלתי שבדרך כלל חוסך בהוצאות ואומר: רק רגע, אני לא רוצה את המתנדבים. אני רוצה גוף מסודר שאני משלם את ה-20 או 22 שקל לשעה. אחר כך יבואו ויגידו שמנצלים עובדים, ולא נותנים להם תנאים, ועובדי קבלן, ועובדי זה, וטלפוניה. מאיפה זה בא? למה זה בא?
חיים אורון
אם הייתי יודע לעשות חקר מניעים הייתי מחליף מקצוע.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע.
חיים אורון
לא. במקרה הטוב זו מחשבה בירוקרטית. במקרה הפחות טוב זה איזשהו אי-אמון מאוד בסיסי במערכות מהסוג הזה שלצערי הרב אין רבות כאלה. כמה מתנדבים יש לכם עכשיו?
דניאל גינסברג
אלף.
חיים אורון
אלף איש מוכנים להתנדב בסיטואציה מאוד לא קלה. פעם הייתי שם, ומי שמבין יודע שזו לא סיטואציה קלה לשבת ערב בשבוע, או שני ערבים בשבוע, ולהיות כתובת לאנשים במצוקות הכי קשות שלהם, ולהתנדב לזה. במקום לחבק אותם, ולתת להם את המסגרת הזאת - - -
היו"ר חיים כץ
האם אנחנו מדינה של לא נורמאליים?
רחל אדטו
במיוחד שלמשרד יש כסף, יש את ה-200 מיליון האלה.
היו"ר חיים כץ
אז למה הם לא רוצים את ער"ן, ורוצים לשלם בשביל זה?
חיים אורון
משום שאי אפשר אמר לחלק את זה בלי - - -. הרי עוד עמותות יבואו אליך. ה-200 מיליון שקל האלה בסוף יתגלגלו לא על פי הזה, כי הפטנט הזה של המכרזים שמישהו ישב וכתב להם את התנאים, הןא אפילו לא ראה אותם לנגד העיניים. הם באו עם הסיפור הזה לוועדת הכספים. 200 מיליון לא מספיק. אני אמרתי: חברים יקרים, אתם לא נותנים תשובה לחלק מהעמותות, ודווקא לאלו שהכי הרבה צריך לתת להם תשובה, ולא לאלה שהן הכי ממוסדות והכי גדולות. קודם כל לאלה. ותיק, לא ותיק - אין לי על זה תשובה.


אני חושב שמה שהציע פה קודם אילן – צריך לפוצץ את העניין ולהגיד: קודם כל, אל תוציאו את ער"ן למכרז.
היו"ר חיים כץ
אז אמרת. בוא נהיה תכליתיים, אנחנו רוצים למצוא פתרון שהוא יהיה פתרון ענייני, ושננצח את המשחק. להגיד: אל תוציאו למכרז - אז אמרנו.
חיים אורון
הפתרון היחיד שאני מכיר זה להזמין למחר את איצקוביץ או את בוג'י לפה, ולהגיד לו: אנחנו תובעים ממך לא להוציא מכרז כי אתה זורק אותם החוצה. אין לך דרך אחרת. תעשה דיון מהיר מחר, יש לך סמכות. תגיד שיבוא המנכ"ל או השר. הייתי מזמין את השר.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא לא יבוא?
חיים אורון
מה זאת אומרת הוא לא יבוא?
היו"ר חיים כץ
הוא לא יבוא.
עפו אגבאריה
אם הוא לא יבוא מחר – מחרתיים.
היו"ר חיים כץ
שלא יבוא. הוציא מכרז, לא יבוא. אני עושה איתך דיון פתוח לפרוטוקול כששנינו רוצים את אותה מטרה.
רחל אדטו
שער"ן ילכו נגד המכרז הזה דרך בית משפט, צו מניעה נגד המדינה. אפשר דרך בית משפט ללכת נגד המכרז הזה, לא כך?
חיים אורון
אי אפשר. משרד המשפטים פה? בטח היועצים המשפטיים הסבירו להם כמו בסעיף הקודם שבדק מימין ומשמאל, ואי אפשר בלי מכרז לחלק כסף. תאמין לי שאני בטוח שאני רואה כבר את התשובה הזאת שאי אפשר בלי מכרז לחלק כסף.
רחל אדטו
למה? יש קריטריונים לקרן סיוע שהיא לא קשורה למכרז. הרי יצא קול-קורא לעמותות לקבל כסף מהקרן הזאת. בקול-קורא לא היו מכרזים. המכרז ל-118 זה דבר חדש מעבר לקול-קורא שהיה. זה סיפור על סיפור עכשיו. היה קול-קורא שראיתי אותו במו עיניי.
אילן גילאון
האם יש הוראה מפורשת של החשכ"ל? לתת עדיפות לגורם NGO.
דניאל גינסברג
יש נקודות שעל בסיסן נקבע המכרז. גם פרוצדורה של מכרז יכולה לתת ניקוד עודף למי שיש לו ניסיון מעשי בביצוע שירות. במכרז הזה אין את זה. התנאים הספציפיים של המכרז גם אם הולכים למכרז מאפשרים לכל גוף – אני לא מבקש מכרז לער"ן - לעמוד לפחות בתנאים של הניסיון המעשי הנדרש למכרז, או פרמטרים אחרים שלא יפסלו אותנו על הסף.
רחל אדטו
למה לא הלכתם לבית משפט לבקש צו על תנאי נגד המכרז כי זה מכרז מפלה?
דניאל גינסברג
אנחנו מאוד זהירים בהתנהלות משפטית נגד משרד הרווחה במצבנו הנוכחי.
היו"ר חיים כץ
אתם רוצים למות צודקים - שלא תגידו שבגלל המשפט, בגלל התביעה, הורידו לכם את הראש?
דניאל גינסברג
אנחנו נמצאים במצב מאוד עדין. משרד הרווחה הוא המשרד שאחראי על חלוקת הכספים לטובת המגזר השלישי. באמצעות הקרן הזאת אנחנו אמורים לקבל איזשהו סכום במידה וזה יגיע לידי מיצוי. נגד אותו משרד אנחנו נזהרים מלפעול מבחינה משפטית.
חיים אורון
אל תשימו אותם בפרונט. בית משפט לא יעזור.
אילן גילאון
הוועדה יכולה ללכת לשר הרווחה ולהגיד לעצור את המכרז.
חיים אורון
זה עוד מכרזים, או רק המכרז הזה?
דניאל גינסברג
רק המכרז של 118.
היו"ר חיים כץ
נציג משרד ראש הממשלה, אתה הולך להיות איש הבשורות.
אבי כהן
אני לא יודע מה זה איש בשורות.
היו"ר חיים כץ
איש בשורות זה בן אדם שמביא את הפתרון שייתן לעמותה הזאת להמשיך לחיות, ולעזור לאנשים.
אבי כהן
יש פה כמה דברים שהם לא כל כך מדויקים. קודם כל, לגבי קרן הסיוע של משרד הרווחה – 200 מיליון שקל. זה 100 מיליון שקל ב-2009, 100 מיליון שקל ב-2010. משרד ראש הממשלה חבר גם בצוות. אני לא מכיר שום תשובה שלילית, או מישהו שאמר שאתם לא עומדים בקריטריונים. יתרה מזאת, דניאל יכול להגיד שאת הבקשה לקרן סיוע הגשנו אחרי שזה עבר את ה- - -
אילן גילאון
לא, הם לא דיברו על זה.
אבי כהן
אמרו שה-200 מיליון לא רלוונטיים. ה-200 מיליון כן רלוונטיים, והם עומדים בקריטריונים, והם יקבלו מה שכל עמותה אחרת שניגשת מקבלת. הם הגישו בקשה ל-2009, הם אמורים לקבל תשובות. בימים הקרובים הצוות הבין-משרדי הזה מתכנס.
היו"ר חיים כץ
ל-2009.
אבי כהן
ל-2009.
היו"ר חיים כץ
ל-2009 זה יצא בינואר 2010. אתה תגיד לכל אלה שרוצים להתאבד, לחכות קצת. כלומר, בינואר הם יקבלו את הכסף.
אבי כהן
זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
מה לא נכון? האם אתה יודע באיזה חודש אנחנו.
אבי כהן
בנובמבר.
היו"ר חיים כץ
ואתה אומר: אנחנו נתכנס בימים הקרובים.
אבי כהן
לא, אנחנו כבר עשינו כמעט את כל התהליך. נשאר לנו דבר יחיד, וזה לאשר באופן עקרוני - - -
היו"ר חיים כץ
מי הממונה מבחינתכם על העניין? אייל גבאי?
אבי כהן
לא.
היו"ר חיים כץ
מי הקודקוד במשרד ראש הממשלה?
אבי כהן
הקרן נמצאת במשרד הרווחה. יושב-ראש הצוות זה נחום איצקוביץ, ואני לא חושב שהקרן העלתה איזשהם קשיים. אפילו לא פנו אליכם לקבל הבהרות נוספות, מה שעשו דרך אגב למרבית העמותות האחרות. לזה כולם מסכימים. זה לגבי קרן הסיוע.


מתי הכסף יהיה? ביום השלישי הקרוב אנחנו הצוות – לא משרד ראש הממשלה, אלא הצוות כצוות - אמור לאשר עקרונית לאותם גופים שהגישו את הבקשה - - -
היו"ר חיים כץ
מחר.
אבי כהן
מחר, יכול להיות שזה יהיה יום רביעי. אבל, השבוע הוא אמור להתכנס, ולאשר באופן עקרוני לאותם אנשים. נכון, לפי מה שדניאל אומר, לגודל הגירעון זה לא ייתן להם את כל המענה. אבל, זה לפחות יכול לתת - - -
אילן גילאון
מהם סדרי הגודל?
אבי כהן
סדרי הגודל זה 10% מהתקציב שלהם, מסך התקציב. זאת אומרת, אם עמותת ער"ן יש לה 10 מיליון שקלים בתקציב, היא יכולה לקבל ב-2009 מיליון, ב-2010 מיליון.


אתם רוצים עצה מה לעשות לגבי הצוות? בואו תפנו כוועדה שתוקם ועדת חריגים למקרים ספציפיים מאוד של עמותות. לפעמים גם אנחנו צריכים את הדחיפות של הוועדה. תבקשו ועדת חריגים.
היו"ר חיים כץ
ועדת העבודה והרווחה תפנה אליכם במכתב שהיא מבקשת שעמותת ער"ן תזכה ביחס חריג.
אבי כהן
לא, ממש ממש ממש לא. ממש ממש לא. שוב, לנו יותר קל להוציא שנייה את המילה ער"ן, כי יותר קל לדבר על זה כשזה שירות, כמה השירות הזה חשוב, וגם כל השיחות. נפגשנו מספר פעמים עם דניאל במשרד שלנו, וכל השיחות היו על שירות חשוב ש- - - מפעילה אותו היום. אז כן, יש היום הרבה גופים שמפעילים שירותים חשובים שניגשו לקרן, וגם יכולים לקבל את המיליון שקל, ואחרי יומיים לקרוס. לא זו המטרה. אם תהיה ועדת חריגים זה יאפשר לגופים כאלה כמו ער"ן – אבל, לא רק לער"ן - לקבל טיפה יותר.
חיים אורון
איפה עומד המכרז ביחס לוועדה שלכם?
אבי כהן
אני ממשרד ראש הממשלה, המכרז הוא משרד הרווחה. לגבי המכרז, מה שנאמר פה נכון. אני קיבלתי את המכרז ואני קראתי אותו. גם פה ליוויתי את דניאל בסיפור הזה. אני לא חושב שהאיתנות הפיננסית גורמת לכם להיפסל. אני חייב להגיד את זה, באתי בעבר מהחשב הכללי, האיתנות הפיננסית מתקיימת בכל מכרז במשך שנים, ויש לו היגיון פשוט שהוא הגיוני. אתה מתקשר עם גוף, ואחרי חודשיים הוא נופל לך, הלך הכסף, ואתה סתם עכשיו מאבד משאבים. האיתנות הפיננסית לא הומצאה עכשיו.
אילן גילאון
למה צריך להתקשר עם גוף? יש גוף.
אבי כהן
זו שאלה אחרת. אני עכשיו מתייחס ספציפית למכרז. אם יש מכרז – תבדקו את זה במשרד הרווחה – בכל מכרז שיוצא יש איתנות פיננסית. לוקחים עורך דין שבודק. ממה שאני מכיר בעברי, אני אומר שהאיתנות הפיננסית לא תגרום לכם ליפול, ואני די בטוח בזה. גם הראיתי לך את הנתונים. יש עוד סעיפים.
אילן גילאון
האם הגשתם מועמדות?
דניאל גינסברג
ביום חמישי צריך להגיש. אני רק רוצה להגיד שבהתאם לנתונים שאבי העביר לי, אנחנו לא עומדים בתנאי האיתנות הכלכלית. אם משרד ראש הממשלה יכול להגיד כאן שאנחנו נעבור בכל מקרה, למרות המשבר הנוכחי - - -
חיים אורון
דניאל, אני רוצה לשאול שאלה מוקדמת – אני מוכרח לרוץ לוועדת חוקה. מי אתם רואים קנדידטים נוספים לסיפוק 118?
אבי כהן
זו שאלה שאתה מפנה לגורם המקצועי הלא נכון.
דניאל גינסברג
יש יתרון יחסי לחברות עסקיות במכרז. אין סיכוי שאנחנו נזכה בו.
חיים אורון
אבי, זאת הנקודה המהותית. אתה אומר לי: זה לא אני, זה משרד אחר. תביא את המשרד האחר, כבר אין לי כוח בין המשרדים. הנקודה המהותית היא שמי שמוציא מכרז כזה, הוא שם אותם על פלטפורמה שכשאני רוצה מראש לתת להם 900 נקודות פור, אלא אם כן תבוא ותגיד שיש עמותה אחרת שנוצרה באילת או בסעודיה שהיא יודעת לתת שירות בהתנדבות לאנשים במצוקה נפשית, ואז תעשה ביניהם תחרות, או שתחלק את הכסף ביניהם.
רחל אדטו
אבל, צריך גם ניסיון.
חיים אורון
אבל, אם אתה שם אותם מול חברה עסקית של טלמרקטינג שהיום מוכרת לי עציצים, ומחר היא תמכור לי - - -
דניאל גינסברג
זה נותן יתרון לחברה העסקית.
חיים אורון
רבותי, העסק פה מעוות.
דניאל גינסברג
יש יתרון במכרז לחברה עסקית.
חיים אורון
מי שעושה מכרז כזה מול ער"ן הוא בכלל נמצא בקונטקסט לא נכון.
מוריס כלפון
ג'ומס, הבעיה היא הרבה יותר חריפה. 118 היה תמיד קיים כמוקד מידע. מאחר והיתה בעיה עם ער"ן, החליטו שהמוקד הזה ייתן גם סיוע נפשי, והוסיפו שורה לתת סיוע נפשי. אבל, כל המכרז by definition , בנוי לחברות עסקיות שאמורות לתת מידע בלבד, ולא סיוע נפשי.


זה גם לא מחזיק מים, מפני ששם קבוע, או פחות או יותר אומרים שאורך שיחה הוא שלוש דקות ממוצע. זה מצחיק. סיוע נפשי לא נותנים לא בשלוש דקות, ולא בחמש דקות. אנחנו צריכים לדבר על חצי ושעה ויותר. כל המכרז הזה צריך להיבנות מחדש כי אחרת לא אנחנו ולא שום עמותה אחרת שמטפלת בנושאים האלה לא תוכל להתמודד.


אגב, אם יש עמותה אחרת שגם רוצה, אנחנו מוכנים לשתף פעולה איתם. אנחנו לא באים ואומרים: אנחנו בעלי הבית על העסק הזה בלבד.
חיים אורון
יש עמותה שנייה שאז הלכתם ביחד.
מוריס כלפון
נט"ל, אבל זה - - -
דניאל גינסברג
לא, זה לא קשור.
דוד ארז
אני נציג השר לענייני מיעוטים. היות וער"ן עושה שם עבודה נפלאה, ויש להם גם קו בערבית, המשרד שלנו מוכן להשקיע כסף בשירות מסוג זה.
היו"ר חיים כץ
מה זה "מוכן להשקיע כסף"? סוף כל סוף רואים משהו.
דוד ארז
מוכן לשים כסף. אנחנו משרד לא ביצועי. אנחנו מוכנים לשים כסף לשירות מסוג זה. מחכים למשרד שמוביל – רווחה או בריאות – כדי שנוכל לעזור בעזרה שלנו.
היו"ר חיים כץ
אדוני נציג משרד הבריאות, אתה יושב בשקט, ואפילו לא מבקש רשות דיבור.
יעקב פולאקביץ
אני לא רוצה להפריע, אני רק רוצה - - -
היו"ר חיים כץ
בדרך כלל כשאתם באים לפה אתם נלחמים.
יעקב פולאקביץ
שמי ד"ר יעקב פולאקביץ, אני ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. אני רוצה לתקן אולי כמה עיוותים או טעויות שנאמרו. משרד הבריאות העביר השנה כבר תמיכה של 251 אלף שקל מתוך קרן התמיכות של המשרד. בשנה שעברה הועברו 484, כאשר חלק נוסף שהיה כ- 200 אלף הועברו בעזרת ועדת הכספים שנתנה את היתרות בסוף שנה. כך שהאמירה שניתן חצי השנה, או קוצץ חצי, זה לא נכון, כי בעצם היתה תוספת. השנה נתנו בבסיס יותר מבשנה שעברה.
רחל אדטו
250 זה כמעט חצי מ-480, ולא משנה מאיפה הגיע ה- 480.
יעקב פולאקביץ
לא, בשנה שעברה נתנו 200- 210, והשנה 250 בבסיס. ההשלמה היתה בסוף השנה בעזרת ועדת הכספים, כך שזה לא שאנחנו לא נתנו.
היו"ר חיים כץ
בשנה התחתונה ער"ן בשנה שעברה קיבלה 480, והשנה היא מקבלת 250.
יעקב פולאקביץ
בשנה שעברה בשלב הזה הם קיבלו רק 210, גם בשנה שעברה הם קיבלו בשלב הזה 210. מאוד יכול להיות שביתרות סוף שנה, בעזרת ועדת הכספים, הם יקבלו תוספת. אני לא שולל את האפשרות הזאת שהם יקבלו את ההשלמה פי 2 בערך ממה שיש היום.


שנית, נושא הקרן. אני לא נכנס לנושא המכרז של 118. אני לא מעורב בו, לא מכיר. אני לא נמצא שם. בנושא של הקרן שכן חברה של המשרד שלנו שותפה בתוך הוועדה הזאת, הקריטריונים ומבחני הסף, אין ספק שער"ן יעמדו בהם, והם יקבלו אותם. יש לציין גם – לא נאמר כאן – שבעצם הצפי של הקרן הזאת היה שייגשו הרבה יותר עמותות, כ-3,000 עמותות. בפועל, יש בקשות של 650 עמותות שער"ן היא אחת מהן, ויש סיכוי סביר מאוד שהם יאושרו. כמו שאמר כאן נציג משרד ראש הממשלה, הם בימים האלה נפגשים, ואמורים לאשר את הכספים עוד ל-2009. אנחנו רואים איזשהו אור.
רחל אדטו
זה גם רק מיליון.
יעקב פולאקביץ
זה יותר טוב מכלום. כמשרד הבריאות, אנחנו בהחלט אף פעם לא מימנו את הדבר הזה כמימון קבוע, אלא רק מקרן תמיכות. לא הוגשה אלינו בקשה פורמאלית למימון, וגם לא יהיה לנו תקציב, אני אומר את זה מראש. בתקציבים המצומצמים של בריאות הנפש לא יהיה תקציב לממן את זה בשירותים הדלים שיש לנו גם כך, ואתם מודעים לבעיה.
היו"ר חיים כץ
משרד הגמלאים, בבקשה.
זהרה כהן
אני ראש תחום בריאות וסיעוד במשרד לענייני גמלאים. נערכה פגישה אצל אבי כהן ממשרד ראש הממשלה לגבי הצורך בער"ן. לנו יש היום מוקד גמלאפון – כוכבית 8840, וכל גמלאי יכול להתקשר לכל בעיה שהיא והיא מטופלת. המוקד הזה לא מטפל בבעיות נפשיות. אבל, אני ביקשתי מדניאל שייצור קשר עם מנכ"ל החברה שמפעילה את המוקד הזה. זוהי חברה עסקית, כי אנחנו פועלים משמונה בבוקר עד שמונה בערב. הוא לא זמין בלילה, אין מענה אנושי בלילה מה שער"ן כן נותנים.


יש לנו עוד פרויקט משותף שאנחנו כרגע עובדים עליו, וזה פרויקט של משרד הבריאות וזה תחום התאבדויות. בהתאבדויות נבחרו כרגע שתי ערים: רמלה ורחובות, שבהן עושים פיילוט לבדיקת התאבדויות בכל הגילאים.
יעקב פולאקביץ
וביישוב ערבי נוסף – כפר כנא.
זהרה כהן
אני רק יודעת שאנחנו לא שותפים בכפר כנא, כי בכפר כנא בכלל אין מתאבדים גמלאים ערביים.
עפו אגבאריה
בכפר כנא מתאבדים רק צעירים.
זהרה כהן
בעיקר, שם זה בעיקר בנוער. זהו עוד פרויקט משותף עם משרד הבריאות והג'וינט, כשאנחנו שותפים ברמלה ורחובות, ומי שאמור לתת את הסיוע הטלפוני זה יהיה ער"ן.
קריאה
ללא מימון.
זהרה כהן
אני לא יודע איך המימון יעבור אליכם, אבל הוא דרך המקורות של - - -
דוד ארז
אפשר לחזור על האמרה שלנו שאנחנו מוכנים לשים כסף על שירות מסוג זה, היות ויש קו בערבית, ואנחנו מאמינים בשירות כזה, ואנחנו יודעים שזה פוטנציאל גדול.
היו"ר חיים כץ
הכסף שאתם מעבירים צריך לעבור דרך משרד הרווחה?
דוד ארז
אך ורק דרך משרד ביצועי מפעיל שמפעיל שירות מסוג זה.
עפו אגבאריה
האם באמת מודעים לקו הזה בערבית שאתם מוכנים באמת לתמוך בו? האם ישנו איזשהו פרסום על זה בכפרים הערביים? האם הרשויות המקומיות הערביות יודעות על זה?
זהרה כהן
אני יכולה להגיד גם משיחות שנעשו עם ער"ן, גם עם אנשי המקצוע שלהם, מאוד קשה להגיע לקו פיזית, ולדעת מה המספר שלו. זה באחריות ער"ן.
דניאל גינסברג
אני רוצה להזכיר לפורום שאנחנו היום עובדים במתכונת מצומצמת, בעיקר בקווים הייעודים. אני רוצה להכיר בזה באמת שהמשרד היחיד שכרגע נותן פתרון מעשי – אנחנו עדיין לא קיבלנו תשובה ברורה אם זה יתבצע בפועל, או לא – זהו המשרד לענייני מיעוטים. היה לנו דין ושיח מאוד אינטנסיבי עם משרד הקליטה מאחר ויש פעילות מאוד גדולה באובדנות בקרב עולים, ויש שימוש מאוד גדול בקו שלנו. קיבלנו תשובה חדה וברורה שאנחנו לא נקבל סיוע ממשרד הקליטה. היה גם דיון בוועדת הקליטה בנושא הזה שגם הוזמנו אליו, והנתונים היו מאוד חד משמעיים.


לגבי כל ההצעות האחרות שהועלו – יש המון רצון להיעזר בער"ן ברמה מקצועית. גם בפרויקט הלאומי למניעת אובדנות שהוזכר כאן, אנחנו אמורים להיות אחד מהאמצעים לסייע כדי למנוע מאנשים להגיע למצב אובדני. זה נקרא שומר סף במקרה הזה. אבל, אין לנו תקציב. כלומר, רוצים להיעזר בשירותינו בהרבה מאוד מקרים. יש הרבה מאוד פרויקטים שבהם מזמינים את ער"ן - ממשרד החינוך ועד כמעט כל משרד אפשרי - להתייעץ איתנו, להסתייע בנו, וללמוד מאיתנו, להשתמש בנו. אבל, ללא תקציב בפועל.


אני רוצה לחזור רגע לנושא המכרז. מבחינתנו, הבעיה במכרז היא כפולה. אחת, זה סוג של בזבוז להעביר את הנושא הזה לטובת גוף עסקי שאין לו ניסיון מעשי. אבל, יש בזה גם משמעות גדולה ביכולת שלנו לגייס תרומות. כי במידה מסוימת, במידה והמשרד הולך לעשות את זה, תקציב ממנו לער"ן לא נקבל, ותורמים גדולים יעדיפו לתרום לנושאים שבהם המדינה לא מתקצבת. אז בפועל המשמעות של אי זכייה במכרז היא כפולה. היא סגירת העמותה.


אני פה מבקש לקרוא לשלושה כיוונים. אחד, אני מבקש להרחיב או באמצעות ועדת חריגים, או באמצעות טכניקה אחרת - - -
היו"ר חיים כץ
את זה רשמנו, הלאה.
דניאל גינסברג
שנית, אני מבקש ממשרדי הממשלה האחרים, מלבד המשרד לענייני מיעוטים, שירימו את הכפפה, ויבצעו פרויקט משותף בנושאים שהם כבר עכשיו יודעים שהם צריכים. יש את רשימת המשרדים מהפעם הקודמת.


שלישית, אני מבקש לעצור, או לקבל את סיוע הוועדה, לעצור את המכרז, ולבנות אותו בדרך שתאפשר לפחות לער"ן להתמודד בפרמטרים מקצועיים מקובלים ציבורית. אלה הפתרונות המעשיים שאני מבקש כרגע. ואם משרד ראש הממשלה יכול לבחון את הנושא שוב של איגום תקציבי ברמה מעשית, ולהביא תקציבים נוספים מעבר לתקציבי המשרדים, זהו גם פתרון מעשי שיכול גם בדרך של מכרז לתת לנו פתרון ארוך טווח, שלא נהיה בסיטואציה הזאת מידי שנה.
אילן גילאון
אני סתם סקרן לדעת עד כמה העזרה הזאת מעשית. כלומר, אתם מוכנים להשקיע, אבל במה מדובר?
דוד ארז
אנחנו מחכים - או משרד הבריאות או כל משרד ביצועי אחר שהוא יגיד לנו שהוא תומך בשירות מסוג זה כאשר ער"ן הוא באמת הקבלן המבצע, אנחנו מעבירים את הכסף. על 2009 בערך סכום של 250 אלף שקל. כמובן שאנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד להגדיל את הנפח של הקו בערבית, ויש לנו את התובנות שלנו לגבי המשמעויות של זה. אנחנו באמת חושבים שאתם עושים עבודה גדולה.
רחל אדטו
מבחינתם, זה מסר טוב להעביר למגזר הזה. זה חשוב גם כן מבחינת ער"ן.
היו"ר חיים כץ
אתם דיברתם עם משרד הרווחה בעניין?
דוד ארז
לא, דיברנו עם משרד הבריאות. האמת היא שטכנית עשינו את החיבור. לא נתקלתי בלא, ואני כרגע לא יודע מה העמדה הרשמית של משרד הבריאות לנושא.
היו"ר חיים כץ
משרד הרווחה.
דוד ארז
משרד הרווחה לא. הוא פשוט לא היה כתובת עבורנו מבחינתנו בניסיון להבין.
היו"ר חיים כץ
משרד הרווחה הוא המתפעל, לא?
דניאל גינסברג
לא, משרד הבריאות הוא המשרד שאנחנו עובדים מולו.
דוד ארז
יש סעיף תקציבי מאוד מוגדר לנושא הזה מבחינת משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
האם יש לך תשובה לעניין? מה קורה?
יעקב פולאקביץ
אני חוזר ואומר, אנחנו כן מעבירים כספים במסגרת סעיף תמיכות לעמותה. האם המשרד ייקח על עצמו את התפעול של כל הפעילות של העמותה? אני חייב לחזור עם זה למשרד, ולתת תשובה. אני לא יכול פה לתת לך תשובה. כעיקרון מקצועי, משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בהפעלת שירות מסוג זה כשירות טלפוני שניתן כקו חם בעזרה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
בא המשרד לענייני ערבים ואומר: אנחנו רוצים לתת לכם כסף, תעבירו לעמותת ער"ן. מה עשיתם עם זה?
יעקב פולאקביץ
זה לא הגיע לידיעתי. הנכונות שלהם שהיא מאוד יפה לא הגיעה לידיעתי. זה לא היה בקשר איתי.
קריאה
לא, זה לא היה בקשר איתך.
יעקב פולאקביץ
אני אומר, אני לא יודע עם מי הקשר היה. אני לא יודע על זה, אני מצטער לומר. אני פשוט לא יודע.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אחרי הישיבה הזאת אתה בא למשרד ואומר: אני שמעתי שהמשרד לענייני ערבים רוצה לתת 250 אלף שקל, מה אנחנו עושים עם זה? אתה מודיע תוך יומיים לוועדה מה אתה עושה עם זה?
יעקב פולאקביץ
כן.
היו"ר חיים כץ
תרשום לך שאתה נותן תגובה לוועדה בתוך יומיים מה אתה עושה, איך אתה לוקח מהם את ה-250 אלף שקל, ומעביר את זה לער"ן.
רחל אדטו
אבל, זה טיפה בים.
היו"ר חיים כץ
טיפה בים, אבל צריך להתחיל במשהו.
אילן גילאון
גם אתם מעבירים סכום דומה?
זהרה כהן
אבל, פה יכול להיות שאנחנו נעבוד מול רוה"מ.
היו"ר חיים כץ
אבל, למה שתעבדי מול רוה"מ אם יש לך פה דלת פתוחה שיודע להעביר כסף.
זהרה כהן
התאבדויות זה דרך משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אבל, רוה"מ אין לו זמן.
זהרה כהן
לא רוה"מ, דרך משרד הבריאות. הפגישה המשותפת היתה עם רוה"מ.
אילן גילאון
וסדר גודל תמיכה שלכם זה כמו המיעוטים?
זהרה כהן
זה 150 אלף ל-2010, 150 אלף ל-2011. אבל, לשתי ערים. אני רוצה להגיד, זה לא לכל הארץ. זה פיילוט עכשיו של משרד הבריאות.
יעקב פולאקביץ
אני רוצה להסביר קצת על הפרויקט שעליו מדברת נציגת משרד הגמלאים. מדובר בפרויקט לאומי למניעת אובדנות, פרויקט שמושקע בו שניים וחצי מיליון שקל על-ידי משרד הבריאות. הפרויקט הזה משותף לביטוח לאומי ולג'וינט. המטרה של כל הפרויקט הזה היא ליצור תוכנית לאומית למניעת אובדנות. זה מתחיל כרגע בשלוש ערים כפי שצוין, שבהם נכנסים לפעילות מיידית בקטע של הדרכה של שומרי הסף: הוראה, הדרכה ואיתור. בהמשך הוא אמור להתפשט על כל הארץ תוך גידול תקציבי עתידי.
דניאל גינסברג
שלא נקבל ממנו מימון.
יעקב פולאקביץ
ער"ן לא מקבל. שוב, ער"ן הוא לא גורם מפעיל של פרויקט.
עפו אגבאריה
אז מי מפעיל את זה בעצם? דרך מי? משרד הבריאות?
יעקב פולאקביץ
זה כרגע פועל באמצעות משרד הבריאות, הג'וינט וביטוח לאומי.
עפו אגבאריה
כן, אבל איך זה מתופעל בשטח?
זהרה כהן
יש ספק שהוא - - -
דניאל גינסברג
יש עוד פרויקט לאומי שמכירים בחשיבותו של ער"ן, אבל שלא יתקצב בפועל את האפשרות של ער"ן לתת שירות כזה.
אילן גילאון
הנושא כאן הוא לא התאבדויות, הנושא כאן הוא איך מצילים את ער"ן. היתה כאן התחיבות של משרדים שונים. אם אתם לא עושים את זה דרכם, בשביל מה בכלל אתם מספרים את זה? זה נושא אחר. הפרויקט הוא מאוד חשוב, אבל הוא לא נוגע לנושא. מה זה קשור?
עפו אגבאריה
למה? זה כן נוגע לנושא. זה נכון שהוא לא נוגע לער"ן. אבל, הדיון הוא בכלל על כל הנושא של התאבדויות.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אילן גילאון, בעוד שבועיים יש לנו דיון על התאבדויות. אנחנו עושים אימון מוקדם לדיון שיהיה בעוד שבועיים: יום ההתאבדות הבין-לאומי. אנחנו נביא לשם את ער"ן, והוא יגיד כמה התאבדויות הוא מנע באותו יום.
עפו אגבאריה
אם לא יהיו לו טלפונים אז הוא לא יימנע.
היו"ר חיים כץ
הוא צריך כסף, לא טלפונים.
עפו אגבאריה
האם זה לא אנשים, זה לא ציוד?
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לסכם את הדיון ברוח הדברים שנאמרו פה.


הוועדה חוזרת על תביעתה ממשרדי הרווחה, הביטחון, החינוך, הקליטה, הגמלאים והמיעוטים, להעניק לאלתר סיוע כספי מיידי שיבטיח את המשך פעילות העמותה.


שנית, הוועדה מקבלת בסיפוק את הודעתו של נציג המשרד לענייני מיעוטים להעביר כספי סיוע לער"ן הנותן סיוע נפשי גם לבני מיעוטים.


שלישית, ועדת העבודה קוראת לצוות הבין-משרדי לחלוקת כספי קרן הסיוע לארגוני המגזר השלישי בראשות מנכ"ל משרד הרווחה להקים ועדת חריגים שתאפשר מתן סיוע מוגדל לעמותות שיגישו בקשה לקרן הסיוע גם מעבר לקריטריונים שנקבעו.


רביעית, הוועדה קוראת למשרד הרווחה ולשר לעצור את המכרז ל-118 שבמתכונתו הנוכחית פוסל את מועמדותו של ער"ן על הסף.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים