ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

צוות בדיקה לפרק כ"א: היטל בשל צריכת מים עודפת מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט - 2009

פרוטוקול

 
מסקנות צוות הבדיקה להיטל בשל צריכת מים עודפת

5
ועדת הכספים
9.11.2009


הכנסת השמונה עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שניפרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ב בחשוון התש"ע (9 בנובמבר 2009), שעה 10:00
סדר היום
מסקנות צוות הבדיקה להיטל בשל צריכת מים עודפת
בהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
רוחמה אברהם-בלילא
יעקב אדרי
חיים אורון
זאב בילסקי
אורית זוארץ
אמנון כהן
שלמה (נגוסה) מולה
אלכס מילר
אורי מקלב
ציון פיניאן
פניה קירשנבאום
מירי רגב
יוליה שמאלוב-ברקוביץ’
רונית תירוש
מוזמנים
אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
שאול צמח, מנכ"ל המשרד לתשתיות לאומיות
עמית לנג, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
שאול מרידור, אגף התקציבים, משרד האוצר
תמי שור, סמנכ"לית רשות המים
ירח טוקר, דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

מסקנות צוות הבדיקה להיטל בשל צריכת מים עודפת
בהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום מסקנות צוות הבדיקה להיטל בשל צריכת מים עודפת. הדיון הזה הוא בהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אייל גבאי.

אני לא אפתח את הנושא לדיון עם האורחים. אמרתי שהאורחים יכולים להשתתף אבל לא יקבלו את רשות הדיבור. הדיון הוא קצר. אנחנו מיצינו פחות או יותר את הדיונים. אני מבקש מחבר הכנסת אמנון כהן לומר מה הן מסקנות צוות הבדיקה. אני מודה לחברים שהשתתפו בעבודה שנעשתה ואני מבקש את חבר הכנסת אמנון כהן, אם תוכל לומר מה הן מסקנות צוות הבדיקה. בבקשה.
שלמה (נגוסה) מולה
נציג האוצר נמצא כאן?
אמנון כהן
כן. עמית לנג.

תודה אדוני היושב ראש. ראשית, אני רוצה להודות לצוות שישב על המדוכה, גם בהכנת החוק, גם בפיקוח ולאחר מכן גם ראה כיצד הוא מתיישם לאט לאט ומה הבעיות שנוצרו כתוצאה מהחוק הזה, ויש לנו בעיות רבות אדוני היושב ראש. אני גם רוצה להודות לייעוץ המשפטי של הוועדה, אתו הכנו כבר תיקון להצעת החוק.

בגדול אדוני היושב ראש, לאחר דיונים נוספים שקיימנו, התמונה המתקבלת כאן היא שאזרחי מדינת ישראל חסכו במים בתקופת הקיץ, בחודשים יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר, כאשר הרף שהיה בשנת 2008, יחסית ל-2009, ירד. האזרחים היו מאוד אינטליגנטים ונעשתה עבודה על ידי רשות המים, כל הקמפיין בנושא החסכון במים, לחסוך במים ברמה הלאומית, כי באמת חסרים מים במדינת ישראל.

אני לא רוצה להיכנס לסיבות בגינן חסרים מים, למה ממשלות ישראל לא עשו התפלות מים, אבל עובדתית היום חסרים מים והאזרחים חסכו מים. אני לא יודע אם זה בגלל המס או בגלל משהו אחר, אבל הקמפיין עבד יפה ובמבחן התוצאה האזרחים חסכו במים.

הצוות שישב הגיע להבנה והחלטה שאנחנו חושבים שבתקופת החורף, כאשר אין כל כך הרבה צריכת מים, אפשר להקפיא את החוק. על המועדים אפשר לדבר. אפשר להתחיל מנובמבר עד מרץ ואז לראות אם הייתה שנה ברוכת גשמים ואז לקבל החלטה אם ממשיכים את ההקפאה או מבטלים אותה. נחליט על פי התחזיות, אבל היום אני חושב שבאופן אמיתי האזרחים נתנו את חלקם, חסכו מים, אין מצב שבתקופת החורף צריך להטיל עליהם מס נוסף.

לכן אנחנו ממליצים למליאת הוועדה להקפיא את חוק מס הבצורת.

יחד עם זאת, אנחנו נמצאים גם בקואליציה ואני לא יודע עוד איך אנחנו מתנהל, אבל ההחלטה היא המלצה שלנו. עדיין בתוך החוק יש בעיות בנוגע לאנשים נכים וגם אנחנו התלבטנו בהכנת החוק איך להגדיר נכה, מה גם שיש כל כך הרבה סוגים. בסופו של דבר רצינו כמה שפחות לפגוע באותם אנשים שגם כך הם פגועים. בסופו של דבר, כמה שרצינו להקל עליהם, הגענו למצב שהם מאוד פגועים ולמעשה היו צריכים לבוא לקופת החולים כדי לקבל אישור המעיד על כך שהם נכים וצריכים שימוש יתר במים ואז כל רופא התחיל לומר שהוא לא מומחה למים והוא לא יכול לתת להם את האישור המבוקש. כתוצאה מכך נגרם טרטור נוראי לנכים האלה. לכן בהצעת החוק שגיבשנו אנחנו ביטלנו את מתן האישור הזה. עצם זה שהאדם נכה, יש לו תעודת נכה, אנחנו רוצים לבטל את מתן האישור. מדובר כאן בגילאים מתחת לגיל 18 ומעל לגיל 18, נכי גפיים, נכים אחרים, סיעודיים וכולי. אם כן, לגבי הנכים אנחנו עדיין בהתדיינות ונשב עם הגופים המקצועיים, עם ביטוח לאומי. בגדול, לא צריך. יש לו אישור נכה, הוא פטור.

הנושא השני שעלה בדיונים היה נושא של הדיווח. בחוק מוגדר שעד חודש אוקטובר חייבים לדווח כמה נפשות מתגוררות בבית אבל לא כולם הספיקו לעשות זאת. גם תאגידי המים, רשויות מקומיות שלחו את הטפסים, אבל עוד לא קיבלו אותם. לכן יכולה להיות כאן פגיעה באזרחי המדינה ואנחנו ביקשנו להאריך את תקופת הדיווח עד סוף שנת התקציב.

אם כן, הסעיף השני שהתיקון מתייחס אליו הוא הארכת תקופת הדיווח עד סוף דצמבר 2009.

הנושא השלישי מתייחס לנכים כאשר יש נכים שמגיעים לגיל פנסיה ואז למעשה מורידים להם אבל לא קורה שהנכה פתאום לא נכה. אנחנו אומרים שגם בתקופה שהוא מקבל את הפנסיה, גם בתקופה הזו הוא מקבל את כמות המים לה הוא זקוק כנכה.

הועלתה בעיה של צריכה משותפת. יש הרבה בתים שהתא המשפחתי חוסך במים אבל בצריכה המשותפת הוא מקבל הודעה על תשלום גבוה. זאת סוגיה שעדיין יש מחלוקת לגביה ולא יודעים בדיוק להגדיר איזה בתים, מה זאת צריכה משותפת וכולי. בהמשך הדיון בהצעת החוק, אנחנו ניתן את הדעת על זה.

הנושא האחרון הוא נושא מאוד כאוב. בחוק הבצורת מינואר התא המשפחתי מקבל רק 12 קוב כאשר היום הוא מקבל 18 קוב. אני חושב, וזאת גם דעתו של חבר הכנסת מקלב שהעלה את הנושא הזה, שזה יהיה מאוד קשה למשפחות לעמוד ב-12 קוב ולכן אנחנו רוצים להגדיל את הכמות ל-16 קוב.

את כל זה לא נצטרך לעשות אם אנחנו מקפיאים את החוק ולכן אנחנו רוצים לשמוע את התשובות.

אדוני, אלה ההמלצות שלנו למליאת הוועדה.
היו"ר משה גפני
ראשית, אני מודה לך ולצוות. חבר הכנסת מקלב, אני מודה לך על זה שעזרת לי גם באופן אישי כי לא יכולתי להיכנס לסוגיה באופן מוחלט ואתה נכנסת לכל הפרטים. אני מודה לצוות. אני חושב שאנחנו נצטרך ללכת לתהליך הזה שהוא תהליך של הקפאה אבל את החוק נצטרך לתקן.

מה שקרה הוא שבמהלך כל התקופה הזאת, במהלך חקיקת החוק, התברר שמשרד האוצר כאשר הביא את החוק דאג לכל הדברים. זאת אומרת, כל תיקון שאנחנו נרצה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את זה בתיקון חקיקה. אני הייתי בטוח שקיימת אפשרות כך שאם אנחנו למשל מגיעים להסכמה שנכה לא צריך אישור, הוא מביא תעודת נכה – אתה לוקח נכה קטוע גפיים ואתה אומר לו ללכת להביא אישור מרופא על כך שהוא נכה? – לכן חשבתי שכאשר אנחנו מגיעים להסכמה, מנהל רשות המים קובע את הנוהל ולא צריך יותר אבל מתברר שזה הכל בחוק וצריך לתקן את החוק. אם אנחנו מגיעים להסכמה, כפי שאמר חבר הכנסת אמנון כהן, שמעלים את הרף מ-12 קוב ל-16 קוב, צריך לתקן את זה בחוק. כל דבר שנקבע עכשיו, נצטרך לתקן בחוק.

אני חושב שזה לא בסדר, אני חושב שהיה צריך להשאיר מרחב כי הרי בכל אופן מדובר על הוראת שעה, דבר שתאגידי המים והעיריות לא יכלו לעמוד בו מבחינה ארגונית והיו צריכים לעשות שינויים. חבל שצריך לעשות הכל בחקיקה אבל אם אין ברירה, אנחנו נעשה את זה.

אני מבקש מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ציון פיניאן, לומר לנו מה עמדתך בעניין הזה.
יעקב אדרי
באותה נשימה אפשר גם לשמוע את קולה של האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
בוודאי. אין בכך ספק.
שלמה (נגוסה) מולה
מעניין לשמוע אם חבר הכנסת פיניאן מציג את עמדת ראש הממשלה או את עמדת שר האוצר.
היו"ר משה גפני
על מה אנחנו יושבים כאן עכשיו? אנחנו יושבים כדי לעשות תעמולה אם הממשלה טובה או לא טובה?
יעקב אדרי
לא.
חיים אורון
רק זה.
רוחמה אברהם-בלילא
זה שהממשלה לא טובה, זה ברור. לא צריך להוכיח את זה.
שלמה (נגוסה) מולה
הרב גפני, אליך אין לנו טענות.
היו"ר משה גפני
אנחנו נמצאים כאן במטרה אחת, לא קואליציה ואופוזיציה, אבל מטבע הדברים אם בקואליציה לא יתמכו בהקפאת היטל הבצורת, ההיטל לא יוקפא.
יעקב אדרי
בואו נראה אתכם.
היו"ר משה גפני
אנחנו בסוף הקדנציה נעשה מאזן כמה אני בקואליציה הלכתי נגד הממשלה וכמה אתם בקואליציה הלכתם נגד הממשלה. נעשה מאזן כזה. הנה, את חברה בכירה בקואליציה, אין דבר שאת הולכת בעד הממשלה אלא הכל נגד.
רונית תירוש
לא הכל נגד. זה בתיאום עם מנכ"ל ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן, רכז הקואליציה בוועדה, בבקשה.
ציון פיניאן
אני מבקש להודיע שחברת הכנסת מירי רגב חזרה בתשובה.

לא ידענו, אבל קיבלנו את החוק כחוק קשה. לדעתי גם הנתונים שהועברו לנו מרשות המים וגם מהאוצר שלא כצעקתה אבל זאת באמת כצעקתה וזו צעקה קשה מאוד. אני מעיר הכינרת יכול להעיד על כך שהכל יבש. הנושא הזה של מס הבצורת, בוועדת המשנה אכן הביאו החברים לדוגמה בנושא של הנכים ואני שוב אעיד על עצמי כנכה שהלכתי לקופת חולים והרופא אמר לי שהוא לא רופא לצריכת מים אלא הוא רופא גפיים ולא קיבלתי אישור.
היו"ר משה גפני
בישיבה הקודמת היה כאן חבר הכנסת מוץ מטלון וזה היה מזעזע.
ציון פיניאן
ברגע שלא דיווחתי, חישבו אותי כנפש אחת במקום שמונה נפשות, ואז קיבלתי צריכת מים עודפת של כמעט אלף ומשהו שקלים. אני חושב שההיטל הזה הוא גרוע, קשה, צריך להקפיא אותו ולאחר מכן, בחודשי הקיץ הבא, נשב ונדון בו.

אני מקבל את החלטת ועדת המשנה שחבריה הם חברים מכובדים להקפיא את המס ולעשות לרגע חושבים.
רוחמה אברהם-בלילא
זה על דעת ראש הממשלה?
היו"ר משה גפני
לא, רק רגע. חברת הכנסת רוחמה, השרה לשעבר, יש לי בקשה אליך.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה הבהרה לגבי עמדתו של מרכז הליכוד בוועדתה כספים, שהיא עמדה חשובה מאוד, מייצגת חתך נרחב מאוד. אני מכירה את חברי ציון פיניאן הרבה מאוד שנים ואת פעולתו הציבורית אבל אני מבולבלת. יש לנו את שר האוצר שקוראים לו יובל שבדרך כלל הוא גם מבולבל.
היו"ר משה גפני
אני אאפשר עכשיו למשרדי הממשלה לומר את דעתם ואת תשמעי מה העמדה של כל אחד.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה להציג שאלה אחת לחבר הכנסת פיניאן.
היו"ר משה גפני
לא. חבר הכנסת פיניאן, אתה לא משיב לה. היא עושה את זה בכוונה להביך אותי.
רוחמה אברהם-בלילא
שר האוצר יובל הוא בדרך כלל מבולבל.
היו"ר משה גפני
לא.
אמנון כהן
זה שר האוצר שלנו. את לא יכולה לומר עליו דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רוחמה, אני לא מאפשר לך. את תדברי בתורך. חבר הכנסת פיניאן, תשלים.
ציון פיניאן
אני מופתע. כשלא שותים, לא מדברים.

אני מקבל את ההצעה של חברי ועדת המשנה.
אמנון כהן
היית שותף.
ציון פיניאן
הייתי חבר בה ושותף בה. אני מקבל את ההצעה של ועדת המשנה לגבי הקפאה של מס הבצורת.
אלכס מילר
יש כאן התחייבות קואליציונית.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע איפה עומדים משרדי הממשלה.
אלכס מילר
כאשר אתה שואל את יושב-ראש הקואליציה בוועדת הכספים והוא נותן עמדה של הקואליציה, אני אומר לך אדוני היושב ראש שכידוע לי בישיבת קואליציה הנושא של הקפאת מס בצורת לא עלה ואני מבקש מהוועדה להעלות את הנושא לישיבת קואליציה.

אני לא תומך. יש כאן סדר עבודה, עם כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אלכס מילר, אני ביקשתי מחבר הכנסת פיניאן להתייחס. התפקיד שלו הוא רכז הקואליציה בוועדת הכספים.
אלכס מילר
אין בעיה, אבל זה לא עלה לדיון בקואליציה.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי שזה עלה. הוא לא הביע את עמדת הקואליציה. היה חשוב לי לדעת את עמדתו שלו.
ציון פיניאן
זו דעתי.
היו"ר משה גפני
משרד התשתיות. מי נמצא כאן?
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אם זה העניין, אני יכול לומר לך שיש אנשים במשרד התשתיות שיש להם עמדה אחרת.
רוחמה אברהם-בלילא
בהם ישראל ביתנו.
אלכס מילר
אני כחבר קואליציה צריך להתחשב במשרד. אי אפשר לעבוד בצורה כזאת.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין מה אתה עושה. אני באמת לא מבין.
חיים אורון
אלכס, אל תוותר. אתה צודק.
היו"ר משה גפני
אני אתן לך להביע את עמדתך. המשרד הראשון שאני נותן לו להביע את עמדתו, זה משרד התשתיות. היה חשוב לי לדעת מה עמדת רכז הקואליציה. זה לא נדון בהנהלת הקואליציה, לא התקבלה החלטה שם, אבל היה חשוב לי לדעת את עמדתו.
אלכס מילר
עמדתו, אבל לא של הקואליציה.
היו"ר משה גפני
אמרתי. אני חוזר בפעם השישית על כך.
אלכס מילר
אם זאת עמדה אישית שלו, אין לי בעיה.
היו"ר משה גפני
מנכ"ל משרד התשתיות.
שלמה (נגוסה) מולה
גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה ידבר?
היו"ר משה גפני
כן.
שאול צמח
בור טוב. אני מתנצל על האיחור. כמה דברים שאני רוצה לומר בקשר להיטל הבצורת או היטל בגין צריכה עודפת, כפי שהעדפנו לכנות אותו.

ראשית, המטרה של הכלי הזה שנקרא היטל בגין הצריכה העודפת הייתה מלכתחילה מטרה לחסוך במים כדי לגשר על התקופה שבין התקופה בה אנחנו נמצאים לבין התקופה שייכנסו אמצעי ייצור המים האחרים, בעיקר מתקני ההתפלה. לשם כך הוא נועד. אני מדגיש את זה ואומר שמלכתחילה לא הייתה לו שום מטרה פיסקלית, הוא לא נועד להגדיל את הכנסות המדינה והוא לא נועד להיות חלק.
מירי רגב
אז למה הכסף לא הולך לזה?
היו"ר משה גפני
לא. אני מבקש לאפשר למנכ"ל המשרד לתשתיות לאומיות לומר את דבריו.
שאול צמח
כפי שנאמר גם אז, כולנו היינו שמחים מאוד אילו לא היינו גובים שום דבר וכל כמות המים הייתה נחסכת. זה באשר לבסיס.

אנחנו צריכים עוד דבר אחד לזכור והוא שהמטרה שהעמדנו היא חסכון של 10 אחוזים בצריכת המים בתקופת הקיץ, והמטרה הזו הושגה ואף יותר מזה. הושג חסכון של כ-15 אחוזים וזה כמובן חסכון מכובד מאוד. אני חושב שאזרחי ישראל עמדו בכבוד בנטל החסכון שהוטל עליהם.

באשר לקיומו או להמשך קיומו של ההיטל. אנחנו חושבים שכיוון שההיטל הזה נועד לצורכי חסכון, צריך לבחון אותו אך ורק מתוך שיקולים של משק המים. דהיינו, אם צורכי משק המים יאפשרו את זה, אנחנו בהחלט בעד להקפיא אותו או להקטין אותו או אפילו לבטל אותו ככל שצורכי משק המים יראו שאין צורך בו ואין צורך לחסוך אותו. את הדבר הזה אנחנו נצטרך לבחון כאשר תהיה לנו תקופה מסוימת מספיק גדולה כדי שאפשר יהיה לומר משהו על החורף, על המשקעים שירדו בו, על כמות המאגרים שנתפסה.

לכן אני חוזר ומדגיש שההחלטה בעניין הזה צריכה להיות בזיקה למצבו של משק המים. אני חושב שאנחנו צריכים לתת את מרווח הזמן, את אותה מסה של ימים או של חודשים או של שבועות בהם נראה מה מצבו של המשק, כמה מים אנחנו מצליחים לאגור, כמה משקעים יורדים, ואחרי התקופה הזאת לבחון ואז כאמור לבחור את החלופה שהיא הטובה ביותר בין צמצום ההיטל, הקפאתו ואפילו ביטולו.
היו"ר משה גפני
נציג משרד האוצר. עמית לנג.
קריאה
אי אפשר לשאול שאלה?
היו"ר משה גפני
כן, אבל אחרי שנשמע את נציגי המשרדים. אני קודם עושה סבב כדי שחברת הכנסת רוחמה אברהם לא תהיה מבולבלת כי מבחינתי זה חמור מאוד, ושהיא תשמע את עמדת המשרדים.
רוחמה אברהם-בלילא
לא רק אני אלא גם ציבור שלם מבולבל. תראה את כולם כאן ותראה שהם מבולבלים.
שלמה (נגוסה) מולה
גם בקואליציה מבולבלים.
היו"ר משה גפני
אתם לא בסדר. אנחנו עושים מרד בקואליציה ואתם לא מעודדים אותנו.
רוחמה אברהם-בלילא
להפך. אתה האור בקצה המנהרה החשוכה.
היו"ר משה גפני
אתם לא בסדר. במקום שתעודדו אותנו, אתם מביכים אותנו.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, ההפך.
היו"ר משה גפני
עמית לנג. בבקשה. משרד האוצר, הוא גורם מאוד משמעותי כאן.
עמית לנג
אני רוצה קודם לענות ליושב ראש הוועדה באשר להערה שהערת בתחילת הדיון בקשר לצורך בכל דבר קטן לשנות חקיקה. אתה ואני ישבנו כאן, ואפשר לעיין בפרוטוקולים.
היו"ר משה גפני
נכון. פעם אמרתי עליכם שאתם רשעים. היום, כאשר הכרתי אתכם יותר, אתם ממש לא רשעים אבל מתוחכמים, חבל על הזמן. איך שעבדתם עלי, לא רע.
יעקב אדרי
זאת פשלה שלנו.
היו"ר משה גפני
שלנו.
חיים אורון
צריך לומר בהגינות שבמקרה הזה אתה לא צודק כי הם הביאו חוק הרבה יותר פתוח עם תקנות לשרים אבל כאן דרשו חקיקה ראשית.
היו"ר משה גפני
לא.
חיים אורון
אתה יודע מה דעותיי, אבל אני אומר לך שהייתה כאן תביעה לחקיקה מפורטת.
יעקב אדרי
אני מסכים אתך. כאן טעינו בגדול.
עמית לנג
חבר הכנסת אורון היטיב לבטא את אשר רציתי לומר.
היו"ר משה גפני
כדי שאני לא אשאר במיעוט, אתם הבאתם בחוק ההתייעלות הכלכלית חוק שהוא היה חוק דרקוני ממש. צוות הבדיקה של ועדת הכספים שינה בעבודה משותפת אתכם.
עמית לנג
נכון.
היו"ר משה גפני
שינה דברים רבים אבל הכל בחקיקה. אני הייתי בטוח שמנהל רשות המים בהסכמת שר האוצר ושר התשתיות יכול להקפיא או לבטל, אבל זה לא בדיוק כך.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל מה הבעיה? הממשלה הזו הוכיחה את עצמה שהיא יכולה תוך יומיים לשנות חוק יסוד.
היו"ר משה גפני
נכון, ואנחנו גם נעשה את זה.
עמית לנג
בכל אופן, העניין הזה נדון וועדת הכספים לא נתנה את המרווח שביקשנו.
פניה קירשנבאום
אתה יודע שרוב האנשים לא באו לשמוע אלא הם באו לומר ולהופיע בטלוויזיה. כשתהיה להם סבלנות לשמוע ולהשתתף ברצינות בדיון, אז נוכל לקיים אותו.
עמית לנג
לגופו של עניין. יומיים או שלושה של גשם לא שינו את מאזן משק המים. נכון שהגשם התחיל מוקדם השנה, כולם קופצים על המציאה אבל הם לא שינו את מאזן משק המים. כשאני מדבר, אני מתבסס על נתונים של הרשות הממלכתית שיודעת לבדוק אותם, לומר מה המצב והמצב הוא עדיין קשה.

נאמר כאן במסגרת הדיונים והוצגה כאן תמונת מצב. ההיטל בנוי בצורה כזאת שבסופו של יום אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על מי הוא מוטל. אנחנו יודעים לומר בוודאות כמעט מלאה שההיטל הזה מוטל בדיוק על אותם אלה שאו שהם מבזבזים בצורה יוצאת דופן ולא נורמטיבית או שהם משקים גינות. להזכירך, יש גם תקנה שאסור להשקות גינות. זה נאמר במפורש וזה עלה בדיונים.

כן ניתן לשקול שינויים מסוימים בתפעול של החוק ככל שזה נוגע לנכים, ככל שזה נוגע לבעיות אחרות אבל אנחנו חושבים שזה לא העת לבטל את ההיטל, זאת לא העת להקטין אותו.
היו"ר משה גפני
מה עם הגדלת מספר הקובים?
עמית לנג
לא. לא בשלב זה. אנחנו סבורים שבהתאם לעמדת רשות המים ובהתאם למה שאמר מנכ"ל משרד התשתיות, עוד מוקדם לדעת מה ההשלכות של ביטול או הקפאה של ההיטל. אנחנו עשויים להימצא בקיץ הבא, ככל שיוחלט על דבר כזה, במצב יותר קשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ’
איך הכסף ממלא את הכינרת?
עמית לנג
אני אומר שוב שלא יאמרו אחר כך - יש ועדת חקירה ברקע – במידה ויוקפא ההיטל ושיופתע לראות פתרונות קצה הרבה יותר קשים בקיץ הבא. אני מציע להמתין עד סוף פברואר. יש בחוק סעיף שמאפשר לשר האוצר ושר התשתיות לבטל או להקפיא או לקבוע היטל בשיעור אפס. ככל שהמשקעים יהיו טובים ותמונת המצב תתבהר, יהיה ניתן לשקול זאת שוב בתום עונת הגשמים. תום עונת הגשמים היא סוף פברואר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ’
איך הכסף ממלא את הכינרת?
היו"ר משה גפני
אין שאלות. יש עוד משרד ממשלתי שיש לו נגישות לעניין והוא רוצה להביע את עמדתו?
אין. אדוני מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בבקשה.
אייל גבאי
תודה רבה אדוני היושב ראש. אדוני יושב ראש הצוות, אני חושב שהמסקנות חשובות. אין ספק שהמהלך נעשה בגלל שיש לנו משק בקריסה. אני רוצה להזכיר שוועדת חקירה בסופו של דבר היא ועדת חקירה שגם הכנסת יזמה, בגלל ההבנה שיש לנו בעיה מאוד מאוד קשה במשק המים, שחטאו במשך דורות למה שמתרחש בו. אני לא אכנס לוויכוח אם מי שעצר את ההתפלה הוא משרד כזה או משרד אחר. יש עכשיו מספר מהלכים שנעשים במקביל במשק המים כדי להביא לפתרון ארוך טווח של משק המים ואחד מהם זה היטל הבצורת, השני הוא שינוי בתעריפי המים שנועד גם לאפשר את מימון המתקנים החדשים.

צריך להבין שהיטל הבצורת כפי שהוא נקרא נועד לכמה מטרות כאשר האחת היא חסכון במים, והשנייה שינוי פרמננטי בהרגלי הצריכה של מדינת ישראל. שינוי לאורך זמן, שאנשים יתחילו להתייחס למים כאל מוצר במחסור, כאל מוצר יקר. כמו שאנחנו יודעים, בעבר אנשים לא התייחסו לזה כך.

ההיטל הוא לתקופה קצרה. אנחנו לא יודעים עדיין האם השינוי בהרגלי הצריכה הוא קבוע או לא, אנחנו לא יודעים אם יש לזה אפקט, אנחנו יודעים שיש אפקט אבל לא יודעים אם זה למסע הפרסום או לא. אנחנו גם לא יודעים האם הסנונית מבשרת את בוא האביב או במקרה הזה הגשמים מבשרים עונה גשומה ואם תפילותינו התקבלו בברכה. עוד מוקדם לומר.

הזכיר מנכ"ל משרד התשתיות ואמר שצריך בהמשך לראות את האפשרות הזאת ובהחלט לשקול הקפאה של ההיטל הזה, אבל זה עוד מוקדם. אחרי שבוע של גשם, עוד מוקדם לעשות את הדבר הזה.

לפי דעתי השר המופק על משק המים הוא שר התשתיות, יש לתת לו את הכלים בהמשך על פי התפתחות משק המים. אני לא יודע אם התאריך הוא ה-1 לחודש הזה או ה-1 לחודש ההוא, אבל באחד מהתאריכים הללו לקבל החלטה האם אכן יש לנו שינוי בהרגלי הצריכה של מדינת ישראל שעומד להתקבע, האם אכן מאגרי משק המים התמלאו, ובזאת לקבל החלטה בלי קשר לכך שיש לתקן – ואני מבין שגם יש הסכמה עקרונית על מגוון הסוגיות הפרטניות שהצוות עמד עליהן והן נכונות ומדויקות, ואכן חובה להקל על האזרחים ועל האנשים הנזקקים בנקודות הללו. אני מבין שיש הבנה ויש נכונות מצד כל המעורבים לתקן את הנקודות הללו. צריך ללכת לכל הצעדים הללו ביחד.
היו"ר משה גפני
אני מבין אדוני המנכ"ל שאם אנחנו נלך לתיקוני חקיקה שגם משרד האוצר מסכים להם, כמובן הכל נעשה בשיתוף פעולה, אנחנו גם נניח נקבע שאנחנו מקפיאים את החוק ב-1 בינואר, זה מספיק זמן כדי לבחון את הדברים?
יעקב אדרי
לא את זה הוא אמר. לא הבנתי את זה כך.
שלמה (נגוסה) מולה
לא הבנו האם אתה בעד הקפאה, האם אתה בעד ביטול.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא אומר שישראל ביתנו תקצור את הניצחון הזה והשר עוזי לנדאו יחליט מתי יוקפא החוק הזהה
שלמה (נגוסה) מולה
מה שמעניין זאת שלמות הקואליציה ולא היטל המס.
אייל גבאי
משק המים חשוב מדיי לכולנו כדי שהוא יהיה עניין להתנגחות כזאת או אחרת.
היו"ר משה גפני
גם אני חושב כך.
שלמה (נגוסה) מולה
כמו שהיה עם מע"מ על פירות וירקות.
אייל גבאי
אני חושב שתאריך הוא תאריך בו צריך השר האחראי על משק המים לבוא ולבחון נאמנה את ההתפתחות במשק המים, האם כמות המשקעים היא כזאת שהיא עשתה שינוי מהותי במשק המים או לא. צריכה להיות נקודת בחינה. זאת לא הקפאה מתאריך מסוים אלא בחינה בתאריך מסוים ומתן תשובה כן או לא. אגב, אני הייתי עושה את האפשרות לבחון באופן דינמי. כלומר, החל מתאריך מסוים השר, אם הוא ישתכנע שמצב משק המים השתנה, אם בגלל שינויי צריכה, אם בגלל כמות המשקעים, יוכל להקפיא את ההיטל.
רוחמה אברהם-בלילא
ביבי שוב לא רוצה להחליט והוא נותן לשר לנדאו להחליט.
היו"ר משה גפני
אתם לא מעונינים להקפיא את היטל הבצורת.
רוחמה אברהם-בלילא
מאוד מעונינים.
היו"ר משה גפני
לא, אתם לא מעונינים. זה לא סוג הדיון הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
ראש ממשלה בישראל שוב לא לוקח החלטות.
מירי רגב
העיקר שקדימה קיבלה החלטה שהיא יותר גרועה ממס הבצורת.
היו"ר משה גפני
זה הרי דיון פנימי של הוועדה על מסקנות צוות הבדיקה. אני שמח ואני מודה לנציגי המשרדים שהסכימו לבוא ולהתייחס למסקנות. אנחנו לא פותחים דיון. שאלו אותי אם להכניס את נציגי התקשורת, אמרתי כן. ישיבת ועדת הכספים היא ישיבה פתוחה, אבל זאת ישיבה שאמורה להיות קצרה. מי שרוצה לעשות מזה הון פוליטי, יכול לעשות הון פוליטי.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה לא רוצה לעשות מזה הון פוליטי?
היו"ר משה גפני
ודאי שאני רוצה, אבל אני אומר את זה. אתם לא אומרים.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אומרים את זה. בוודאי.
פניה קירשנבאום
תגידו גם שאת סמכות רשות המים אתם הוצאתם בזמן קדימה ממשרד התשתיות והעברתם את זה לרשות המים. אתם הנחתם את אבן היסוד לכל מה שקורה עכשיו.
רונית תירוש
אז מה? אז אמרנו שצריך להעלות את התעריפים?
היו"ר משה גפני
יעקב אדרי, רכז האופוזיציה.
יעקב אדרי
אני רוצה לומר דבר אחד. שמעתי בקשב רב את מנכ"ל משרד ראש הממשלה. יש לי הרגשה שאנחנו מפספסים את העיקר. אני מאוד מעריך את העבודה של ועדת המשנה שעשתה עבודה טובה, אבל רבותיי, אנחנו מתמקדים בטפסים, באישור של הנכה, של הרופא וכולי. על זה האוצר ישמח מאוד לומר לך שהוא יוותר על הטפסים אבל הוא לא מוכן לוותר על הכסף כי זאת המהות אצלו.

שוב אני אומר שהצוות עשה עבודה טובה אבל אנחנו מפספסים את העיקר.
אמנון כהן
מי היה בצוות?
יעקב אדרי
הצוות בראשותו של היושב ראש.
מירי רגב
צוות מצוין. באמת, כל הכבוד הרב גפני.
היו"ר משה גפני
אורי מקלב.
יעקב אדרי
שוב, אני מאוד חושש שאנחנו מפספסים את העיקר. צריך לבחון את העניין. יש כל מיני הצעות איך לגשת לעניין. הצורך בצמצום צריכת המים מקובל על כולנו. אכן, יש בעיה אמיתית. מי שאמת בלבו, צריך לומר את זה, אבל הפתרונות שהצעתם, לא יוכלו לעמוד בהם. אני מעריך שראש הממשלה, זה עניין של זמן, עד שהוא יבטל או יקפיא את זה.
רונית תירוש
ויפה שעה אחת קודם.
יעקב אדרי
הרב גפני, אני שומע את ראש הממשלה, תאמינו לי שאני שומע אותו, הוא יבטל את זה באיזשהו שלב או יקפיא את זה באיזשהו שלב וימצאו חלופה אחרת. אני מציע שאנחנו נפעל בדרך הנכונה. נציע גם חלופות ויש כל מיני רעיונות בעניין הזה, אבל בואו לא נתעסק בטפסים ועם אישור הרופא.
היו"ר משה גפני
אני פותח את הדיון. אני אתן לחבר כנסת מהקואליציה וחבר כנסת מהאופוזיציה. לא רציתי להעביר את זה לפסים האלה, אבל זה המצב.

אני רוצה להקדים ולומר שאף אחד לא בא לדיון הזה בידיים נקיות. אני מציע לא לזרוק רפש פוליטי אחד על השני מכיוון ששתי סוגיות עומדות על סדר היום: הסוגיה האחת היא היטל הבצורת שעשתה הממשלה הנוכחית, אבל יש דבר יותר חמור שעומד לפתחנו והוא ה"רפורמה" במשק המים שהולכת להיות גזרה פי מיליון יותר גרועה שעשתה ממשלת קדימה. מי שיש לו גבינה על הראש, שלא ילך בשמש.
רונית תירוש
למה? מישהו ישב ברפורמה?
מירי רגב
את ישבת ברפורמה.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, בואו נמקד את הדיון.
רונית תירוש
לא אישרו העלאת תעריפים. אל תבלבלו את הציבור.
היו"ר משה גפני
הלוואי שהייתי יכול לבלבל את הציבור.

על כל פנים, אני לא רציתי שהדיון הזה יהיה דיון פוליטי, לא רציתי שהדיון הזה יהיה דיון בין קואליציה ואופוזיציה. יש בעיה לאזרחי מדינת ישראל עם משק המים בכלל. זה היטל הבצורת, זאת הרפורמה במשק המים, זה כל מה שנלווה לעניין הזה. הממשלה הקודמת נתנה לרשות המים את האפשרות – גם עם התאגידים ועם הכל – להעלות את המחירים ב-50 אחוזים שזה פי אלף יותר גרוע מהוראת שעה של היטל הבצורת. אנחנו חייבים לטפל במכלול הבעיות האלה.

אתם רואים שהזמנתי לכאן את משרדי הממשלה והם לא משדרים בקול אחד. האופוזיציה יכולה לחגוג על זה, אבל כולנו נפסיד מכיוון שאז מה שיקרה הוא שמישהו בממשלה יקרא לכולם ויאמר להם שמכאן ואילך כולם יאמרו אותו הדבר. חברת הכנסת רוחמה, את הרי היית בממשלה ואת יודעת שזה קורה.
רוחמה אברהם-בלילא
כאשר אתה יושב ראש ועדת הכספים, אין סיכוי שזה יקרה.
היו"ר משה גפני
זה יקרה בממשלה אם אתם תמשיכו בדרך הזאת. המטרה של כולנו היא להקל על המצוקה הזאת של משק המים, מצד אחד הבצורת, מצד אחד ההידלדלות של מקורות המים, המציאות הזאת שהיא מציאות מסוכנת וקשה. אי אפשר להאשים ממשלה אחת כי מדובר בממשלת ישראל לדורותיה שלא עשתה בעניין הזה כמעט דבר. לפתחנו עומדת רפורמה במשק המים, היטל הבצורת כאשר היטל הבצורת הוא חמור אבל הוא זמני. הרפורמה היא דבר קבוע. לכן אני מציע מכאן ואילך שלא תנגנו לנו על העצבים ותאמרו שיש בעיה בקואליציה.
פניה קירשנבאום
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין כאן כמה נקודות. אנחנו עדים כאן לתסמין קלאסי של ממשלות ישראל. אנחנו לוקחים נושא חשוב וראוי והופכים אותו, בהתנהלות לא נכונה, לקרקס.
רוחמה אברהם-בלילא
התנהלות לא נכונה שלכם.
פניה קירשנבאום
אם לא הייתי יודעת טוב יותר, בטח הייתי חושבת שהממשלה התכוונה לבטל את החוק. אני רוצה לומר שהחוק שהובא לכאן הוא חוק מצוין. הכוונה שלו הייתה מצוינת. בכוונת החוק היה לצמצם את צריכת המים הביתית ב-10 אחוזים. מאז חוקק החוק, הצריכה ירדה ב-15 אחוזים.

אני רוצה להתייחס לחברי הכנסת שהם חלק מהמחוקקים אבל יוצאים לציבור וממרידים אותו כדי שלא ישלמו את המס. למי לא משלמים מסים? אני חושבת שזה לא אתי וזה לא חוקי. אני חושבת שחוץ מזה שזה פופוליסטי, זה לא שום דבר אחר. למי לא משלמים את היטל הבצורת? לא משלמים לרשויות המקומיות. הרי הרשויות המקומיות ממילא משלמות את זה. הרשויות בקריסה, לא מקבלות מספיק מענקי איזון ואז בא המחוקק ואומר לתושבים שלא ישלמו את מס הבצורת. למה אנחנו מביאים? לקריסה נוספת של הרשויות המקומיות? זה לא מזיז שום דבר חוץ מזה שזה תורם פופוליזם לחברי כנסת ומכניס את הרשויות לבעיה נוספת.

החוק נועד גם להיות חלק מהחינוך לחסכון. אנחנו מדינה מדברית ויש לנו בעיה והבעיה היא של האקלים המתחמם בכל כדור הארץ ובמיוחד כאן. אנחנו חייבים למצוא את הפתרון לכל בעיית המים והחינוך הוא חלק מזה. אם אומרים לא להשקות את הגינות, אז לא להשקות את הגינות, ואם צריך להיות איזשהו קנס על כך, לשם כך בא החוק. זה שיש בעיה בחקיקה עצמה והחוק הפך למסורבל, ללא מובן, לקשה, אני מסכימה שצריך לדון ואולי לשנות את החוק הזה, אבל אי אפשר לבטל אותו כבר היום.

אני שמעתי את השר עוזי לנדאו שאומר שאנחנו נעבור את התקופה ואם באמת יהיו גשמי ברכה והמאגרים יתמלאו במים, המשרד ישקול להקפיא או לבטל את החוק. אני סומכת על השר לנדאו שיעשה את הדבר כמו שצריך.

אם אנחנו כאן כמחוקקים צריכים באמת לפתוח את הפלונטרים בחקיקה עצמה, זה המקום לעשות זאת.

שאלה עליה אני חושבת ימים ולילות – חוץ מזה שאני לא מבינה למה רשות המים הפכה לרשות עצמאית ולא יושבת תחת משרד – היא למה היטל הבצורת לא עובר כבר לרשות המים לפיתוח משק המים אלא עובר לאוצר.
רונית תירוש
אני רוצה לפנות דווקא למנכ"ל משרד ראש הממשלה ולומר שהמס הזה, לא רק שהוא מאוד רגרסיבי אלא הוא בבחינת שווה לכל נפש. זה דבר שהוא לא הגיוני בעליל משום שלכל אחד יש את הצרכים שלו ולא נרד לרזולוציות של נכים ורמות כאלה ואחרות כמו זקנים וכולי וכולי.

אני חושבת שאם אנחנו מדברים על חסכון, ואני בעד חינוך לחסכון, היו צריכים לעשות כאן פעולות אחרות. פעולה אחת הצעתי אבל לצערי היא לא תפסה תאוצה והיא לתת תמריצים. בדיוק כמו שעשו בקליפורניה. כל אזרח חוסך ונקבע לו אחוז חסכון ביחס לעצמו, הוא יקבל איזושהי הנחה ואפילו סמלית מינימלית אבל שיהיה לו איזשהו תמריץ. הראיה שבקליפורניה זה הביא לחסכון של 26 אחוזים בצריכה השוטפת ולא רק זה אלא שהם הפנימו את זה והטמיעו את זה כנורמת חיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חינוך לשנים ולא רק משהו נקודתי כאשר מחר יאמרו שיש מים ולכן אפשר להשתולל.

אפשרות נוספת היא לומר שהעלות היא עלות שלא קונסים בגינה, אבל כל אחד את ה-10 אחוזים – ואני סתם נותנת דוגמה – האחרונים של הצריכה השוטפת של כל אחד מאתנו, אם לא חסכת, עליה תיתן מאה שקלים עבור כל קוב. אין לי שום בעיה עם זה. זאת אומרת, תאמר לתושבים שהם נדרשים כל אחד בכמויות שלו לחסוך באופן דיפרנציאלי ביחס לעצמו. לא חסכת את ה-10 אחוזים, תשלם מאה שקלים עבור כל קוב מים ואין לי שום בעיה עם העניין הזה.

אני טוענת שאין כל קשר בין הנושא הזה של בו נצפה ונצפה ונראה מה יקרה לגשמים. אני חושבת שבתשתית הקיימת גם אם יהיו המון גשמים – ואגב, אני לא רואה ששבעה מטרים יתמלאו בכינרת, מה שאנחנו מאוד מייחלים לו – כל כך הרבה מים ירדו לטמיון בדיוק כפי שקרה ביומיים האחרונים. ירדו המון גשמים, אז מה? לקחנו את כל המים ועכשיו נצרוך אותם ונתעל אותם לטובת האזרחים? לא. אין לנו מספיק מאגרים, אין לנו מספיק תשתיות ולא יכולים לקלוט את כמות המים. לכן זה לא נכון לומר שנחכה לראות כמה גשם ירד. ירד המון גשם, איבדנו המון קובים של מים בגשם שירד במשך יומיים ולכן אני אומרת שלא זאת צריכה להיות הסיבה בגינה נחכה.

בעקבות תמונת גזרות המים – ההיטל מחד ועדכון התעריפים מאידך, בינואר - יש לי הצעת חוק שאני חושבת שיש בה הגיון מסוים. הצעת החוק אומרת כך: לקחתי את חוק מס הבצורת כפי שהוא ובסיפא של כל סעיף אמרתי "ובלבד שהכספים ינותבו לפתרון משבר המים". ההצעה הגיונית כי אם הכספים לא ינותבו לפתרון משבר המים, ההצעה תתייתר מאליה ואין לה מקום בעולם הזה. אם הם כן ינותבו, אני לא צריכה את עדכון התעריפים בינואר שנועד לתעל את הכסף לפתרון המשבר. לכן יהיה אחד מן השניים.
מירי רגב
הרב גפני, אני רוצה להודות לך. אני חושבת שהצוות עשה עבודה טובה.
אמנון כהן
הוא לא היה בצוות.
מירי רגב
הוא מינה את הצוות וזה חשוב. חבר הכנסת אמנון כהן, יושב ראש הצוות, עשית עבודה מצוינת.

בצבא יש דבר שנקרא מסך עשן. מסך עשן הוא בעצם לעשות איזו הסחה למהלך האמיתי. המהלך האמיתי, רפורמת המים ב-1 בינואר. מחירי המים הולכים להיות מוקפצים ב-60 אחוזים, בין 50 ל-60 אחוזים. הולכים להקציב 2.5 נקודה קוב לבן אדם כאשר כל ארגוני המים מדברים על 150 ליטרים ליום. אין שקיפות אמיתית של רשות המים בנתוני המים. אין שקיפות אמיתית בפערים שיש לנו במים. עובדה שמתקני התפלה עובדים רק בלילה ולא ביום כי ביום הם צורכים יותר חשמל וזה במקום שיעבדו גם בלילה וגם ביום.

אני מציעה לאנשי האוצר, כולל רשות המים, להגיע מחר להתייעצות מומחים שגם להם יש נתונים בנושא המים והם יראו באמת מה הפערים שיש ואם אנחנו לא נמצאים בעודף כי אנחנו לא יודעים איך לאגור מים. אי אפשר לבוא כל הזמן ולהעמיס על האזרחים את מחדלי השלטון. לא יהיה מצב שיהיו שני מסים ב-1 בינואר, גם מס בצורת וגם עליית מחירים. אני אומרת לכם, וזה לא קשור לקואליציה או לא קואליציה, שאנחנו צריכים לדאוג לזה שאזרחים יצאו לרחובות כי יש גבול להתעללות שיכולים להתעלל באנשים שלא משלמים עבור בשר אלא מבקשים מים שהוא מצרך בסיסי וקיומי.

אני אומרת לכם שיש פערים אמיתיים בין מה שמציגה רשות המים לבין מה שמציגים מקורות ואחרים בנושא הפערים במים.
אמנון כהן
איפה אפשר לראות את זה?
מירי רגב
מחר תראה את זה.

אני מציעה לאמץ את המלצת הצוות ולהקפיא במיידי את מס הבצורת. אני מציעה שהצעת חוק הפיקוח על המים תעלה ותאושר בממשלה, שרשות המים לא תהיה הגורם שמחליט באופן סוברני על עליית מחירים אלא באמצעות אחת מוועדות הכנסת. בגלל שאלה חודשי החורף, בואו נמתין להמלצת הוועדה הממלכתית לנושא המים ובשלושת החודשים האלה נעשה רגע פאוזה, נראה מה קורה במערך באופן כללי ונבוא עם המלצה אמיתית גם לטובת משק המים וגם לטובת הציבור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חברת הכנסת רוחמה אברהם.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, אני דווקא רוצה להחמיא לך. אני מכירה אותך כחבר אופוזיציה בהרבה מאוד מן הצוותים בהם הייתי ואני יכולה לומר שיש לממשלה הזו מזל אחד גדול, שאתה יושב ראש ועדת הכספים. סליחה, אני לא רוצה לפקפק באף חוות דעת, לא של המנכ"לים המקצועיים שאני לא חולקת על עמדתם ולא חולקת על דעתם, אבל איפה הפער הגדול? הפער הגדול הרי יהיה בין הרצונות הפוליטיים של כל אחד מקרב חברי הקואליציה הזאת להשיג את ההישג. הרי הפקידים יאמרו את דברם וחוות דעתם היא ברורה והיא מקצועית מאוד, אבל הכל כאן בלוף אחד גדול. הרי ברגע שביבי יהיה חם, ביבי יזיע, יהיה חם בקואליציה, יהיה חם כי ציון פיניאן יעשה את הבלגן שלו, יהיה חם כי מירי רגב תמשיך לעשות לו צרות, יהיה חם כי אתה תעשה לו את הצרות אדוני היושב ראש ושלא לדבר על יושב ראש ועדת המשנה אמנון כהן, שגם הוא יעשה את הצרות.

אני רוצה לחזק אתכם במאבק שלכם כי אתה חבר הכנסת גפני מייצג ציבור שלא יוכל לעמוד בגזרה הזאת, ואני מדברת על כל אותן משפחות מרובות ילדים.
היו"ר משה גפני
דווקא משפחות ברוכות ילדים לא נפגעו מהיטל הבצורת.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה היית שותף לחוק ההאזנה שעשיתי.
היו"ר משה גפני
נכון.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה ראית את הכתבה הגדולה אתמול שמשפחות לא יכולות לעמוד בתשלום של חמישה שקלים למנה חמה, וזה אוכל. חברת הכנסת מירי רגב הזכירה כאן מים. מים זה מוצר בסיסי שכל אחד – אני לא מדברת על מקלחות אלא גם על שתייה – צורך. אדוני היושב ראש, אני סומכת עליך, אני סומכת על חבר הכנסת אמנון כהן, אני סומכת עליכם שאתם תעשו כזה חום לביבי, שהוא יזיע.
היו"ר משה גפני
לראש הממשלה.
מירי רגב
ראש הממשלה מינה צוות כדי לבדוק את העניין הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
עוד צוות הוא מינה כי הוא לא יודע להחליט.
מירי רגב
לכם יש יושבת ראש שיודעת להחליט.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רוחמה אברהם, הוא ראש הממשלה.
רוחמה אברהם-בלילא
תרשה לי לדבר בשם חברי סיעתי ולומר לכם את הדבר הבא. קדימה תגבה אתכם בכל המהלך הזה שאתם עושים ובלבד שהגזרה הזאת תבוטל החל מהחודש הקרוב, משום שאף אחד מכם ואף אחד מהפקידים המקצועיים לא עשה את החישוב כמה כסף יעלה לעשות את הטופסולוגיה הדרושה, כמה כסף יושת על השלטון המקומי, ולך אני אומרת שמדובר בעשרות מיליוני שקלים שיושתו על השלטון המקומי.

אתמול הייתה הפגנה גדולה בחצור הגלילית, שם כבר חודשיים לא משלמים משכורת. למעלה מ-50 מיליון שקלים תעלה השתת המס הזה.
היו"ר משה גפני
הנושא בחצור הוא רציני, אבל לא עכשיו.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מדברת על המחיר אותו יצטרך לשלם השלטון המקומי.

אני יודעת שמדובר בראש ממשלה שלא יודע להחליט בנושא המדיני.
מירי רגב
הכי חשוב שציפי לבני יודעת להחליט. היא יודעת להחליט משהו? טוב שמופז הציע תוכנית מדינית ולא ציפי לבני.
היו"ר משה גפני
אחרי שאת מחמיאה לי, אני לא יכול לריב אתך אבל תעשי לי טובה, הדיון הוא רק על המים. תעזבי את הנושא המדיני עכשיו, נושא שהוא ראוי לדיון בפני עצמו.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל יש לזה סימפטום.
היו"ר משה גפני
נתניהו הוא ראש הממשלה של כולנו, גם אם אנחנו באופוזיציה.
רוחמה אברהם-בלילא
חד משמעית.

לסיכום אני אומר שאני מציעה לצוות שעשה עבודה מקצועית לבטל את המס הזה ויפה שעה אחת קודם, ולא להגיע למצב שבו ראש הממשלה יבין שבכנסת אין לו רוב להעביר את זה והוא יתקפל שוב כהרגלו.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רוחמה אברהם, את יודעת שאני לא יכול לחלוק עליך, בוודאי לא אחרי הנאום הזה, אבל אתם צריכים להיות ממלכתיים.
רוחמה אברהם-בלילא
אנחנו מאוד ממלכתיים. אנחנו מגבים אתכם.
היו"ר משה גפני
לא. מה את רוצה שיעשו חברי הקואליציה כשאת לא מדברת על היטל הבצורת אלא את מדברת על הנושא המדיני ועל כך שראש הממשלה לא יכול להחליט?
מירי רגב
אני רוצה שקדימה גם יתמכו בנו בביטול.
היו"ר משה גפני
אני לא מביע עמדה בעניין הזה. זאת זכותך המלאה כשרה לשעבר בממשלה, כחברת כנסת בכירה באופוזיציה, זכותך המלאה לתקוף את ראש הממשלה וזה בסדר גמור, אבל בדיון הזה אני מצפה באמת למשהו אחר. אנחנו הרי הולכים ביחד, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה.
רוחמה אברהם-בלילא
לכן אני אומרת את הדברים.
היו"ר משה גפני
אני מדבר עם ראש הממשלה, אני מדבר עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה כמו עם שר האוצר וכמו עם שר התשתיות, ואני מנסה לשכנע אותם להביא לידי ביטוי את הדברים האלה. ראש הממשלה ישמע שאת לוקחת את הדברים האלה למחוזות אחרים, את מקשה עליו.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, אני אומר לך תודה רבה. אם יהיה מצב בו היית מדבר על לבם ולא היה פה איזשהו הסכם קואליציוני בין ישראל ביתנו ל-ש"ס ואגודת ישראל, הייתי מבינה שכולם שמים את זה לטובת הציבור. מה שיקרה כאן זה שהלחץ יגבר, הלחץ הפוליטי יגבר כי כולנו כאן יודעים שזאת גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. נקודה. כמו שהיה המס על הירקות והפירות, כך יהיה גם עכשיו.
היו"ר משה גפני
אני מודיע שאם יבוטל היטל הבצורת, זה בזכות סיעת קדימה.
אורי מקלב
יש לי הצעת פשרה, אבל לפני כן חשוב להבהיר שהוועדה לא המליצה על ביטול מס הבצורת. יש הבדל. האופוזיציה מציעה לבטל את מס הבצורת. איפה האחריות? מה צריך לעשות? משק המים בסכנה? לא מתייחסים. אנחנו ממליצים על הקפאה ויש הבדל מאוד גדול.

אם אנחנו מדברים על הקפאה ולא על ביטול – קודם כל, אני חולק על הנתונים וכי מי שסובל מהמס אלה רק אנשים שיש להם גינות ורק אנשים שבזבזו מים. אנשים שסובלים אלה כל אלה שעד היום משלמים צריכת יתר בגלל צריכות משותפות. מטרת החוק הייתה לא לשפר את מאזן הגשמים של מדינת ישראל. הייתה מטרה והיא לשנות את הרגלי הצריכה של האזרחים ולרגע הזה הגענו. אני חושב שבזכות החוק וההסברה ביחד, זה קורה. אם לא היינו עושים את החוק, לא היינו יכולים היום לבוא ולהיות במצב בו אפשר אפילו לדון לגבי הקפאתו. זה קורה בזכות החוק. אנחנו הולכים על החבל הדק בגלל שיש שינוי בצריכה.

אני מציע להקפיא עכשיו ולא לחכות למאזן הגשמים, אבל להתנות את זה בהרגלי הצריכה. דהיינו, אם באמת תישאר הצריכה המצומצמת הזאת, 15 אחוזים ואני אפילו אסתפק ב-12 אחוזים ואולי אפילו ב-10 אחוזים, אפשר להקפיא. אם הציבור יעבור את המכסה הזאת, הציבור יגלה אזרחות אמיתית, אחריות, הוא ידע שאם הוא מבזבז מים, זה יפגע בכולם. אני חושב שמגיע קרדיט לאזרחי מדינת ישראל ויש להקפיא את החוק הזה משום שבמהותו הוא לא טוב. אנחנו שינינו עכשיו הרבה, הוועדה עשתה עבודה מצוינת, כך שגם אם החוק יוקפא – ואנחנו רוצים שהוא יוקפא – אם במרץ חס וחלילה הוא יחודש, יהיה חוק שיהיה הרבה יותר מתאים.
אמנון כהן
כולם כאן אמרו שרוצים הקפאה. צריך שהמסר יועבר הלאה.
היו"ר משה גפני
כן. לגבי ההצעה הזאת, רשות המים.
אמנון כהן
הם מצטרפים לעמדת חברי הכנסת שהיו בצוות.
תמי שור
עמדת מנכ"ל משרד התשתיות והעמדה שהציג מנכ"ל משרד ראש הממשלה מסתמכת לחלוטין על העמדה המקצועית של רשות המים.

צריך להבין שמצב מקורות המים בו אנחנו נמצאים היום זה לא איזשהו מצב שהסיכון שלו הוא וירטואלי, הוא לא ממשי, הוא משהו שמישהו המציא או משהו שהוא לא אמיתי, כמו שנאמר כאן. זה נכון שאני לא יודעת להביא היום עדות מאקוויפר ההר או מאקוויפר החוף כמו שאני יודעת להביא חשבון מים ששילם תושב מדינת ישראל. אם חס וחלילה ייגרם נזק לאחד המקורות האלה בעקבות לדוגמה עוד חורף אחד שחון, היטל הצריכה העודפת יהיה הצרה הקטנה של כולנו. אני אומרת לכם חד משמעית שנזק שייגרם לאחד ממקורות המים בעקבות המצב המאוד מאוד מסוכן שאנחנו נמצאים בו, הוא לא בסדרי גודל בכלל של מה שמדובר עליהם מסביב לשולחן.

לגבי הגשם שירד בחודש אוקטובר ובאמת הוא היה גשם ברכה.
יעקב אדרי
בחלקו הוא הלך לוואדיות ולים בגלל חוסר תשתיות.
רונית תירוש
אין לנו מאגרים.
יעקב אדרי
על זה לא נתתם את דעתכם.
מירי רגב
400 מיליון קוב מים כל שנה.
יעקב אדרי
רוב המים הלכו לים.
תמי שור
גשם שיורד באזור המערבי של מדינת ישראל, לא בחלקו אלא ברובו הולך לים כי זה המצב.
יעקב אדרי
כי לא אוגרים אותו.
תמי שור
כי זה המצב.
מירי רגב
האזרח צריך לשלם על זה שלא אוגרים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ’
מה זה "זה המצב"?
תמי שור
יש הרבה מאוד פרוייקטים שנמצאים כרגע בדרך.
יעקב אדרי
מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בגשם האחרון הרבה מים ירדו לטמיון. צריך להקדיש גם לתשתיות.
תמי שור
יש הרבה מאוד פרוייקטים שנמצאים כרגע בשלבי פיתוח במישורים שונים, גם בשביל לנצל יותר טוב את מקורות המים, ואני מדברת מעבר להתפלה. רוב הפרוייקטים הם פרוייקטים של תשתית שלוקח לא מעט שנים לבצע אותם.
יעקב אדרי
כמו למשל?
תמי שור
לדוגמה מאגרי מים. הקמת מאגרים.

נכון להיום הקצתה ממשלת ישראל לרשות המים תקציבים די גדולים בשנת 2008 לביצוע פרוייקטים, אבל כאמור אלה פרוייקטים של תשתית שלוקח זמן לבצע אותם. צריך להפריד כרגע בין הניתוח של הדברים שאומר האם הדברים בוצעו בצורה מקצועית, האם הממשלה אשמה, האם רשות המים אשמה, האם כל השאר אשמים, לבין העובדה שבמצב הנקודתי שאנחנו נמצאים בו כרגע עם המחסור שקיים כרגע, אף פרוייקט תשתיתי גדול לא יביא מספיק מים לשנה הקרובה. הדרך היחידה לווסת את הפער שבין ההיצע לבין הביקוש בשנה הקרובה, היא על ידי צמצום הביקושים.
היו"ר משה גפני
מה לגבי הצעתו של חבר הכנסת מקלב? לבחון את זה לפי החסכון הקולקטיבי.
תמי שור
אני יכולה לומר חד משמעית שזה לא נכון שלא יודעים להפריד בין הנתונים. היטל הצריכה העודפת הביא באופן מובהק להפחתה בצריכה ורק כדי להמחיש את המספרים, יש 7 מיליון תושבים במדינת ישראל וקוב אחד שכל תושב אחד חוסך, זה 7 מיליון קוב של חסכון. ההערכה שלנו מדברת על סדר גודל של הפרש של 10 קוב לנפש בין מצב שבו מוחל ההיטל לבין מצב שבו לא מוחל ההיטל. מדובר על 70 מיליון קוב, כמעט מתקן התפלה שלם בשנה. זאת המשמעות של הכמות.
מירי רגב
לעומת 400 מיליון קוב שאנחנו לא חוסכים, שזה כמעט שלושה מתקני התפלה.
אורי מקלב
את מדברת על 70 מיליון קוב חסכון במשך כל השנה, אבל כמה בתקופת החורף?
תמי שור
אני אהיה זהירה ואני אומר סדר גודל של שליש אבל כאן אני אומר דבר נוסף.
רונית תירוש
אי אפשר לעשות כך את החישוב.
תמי שור
משפט סיום לגבי החורף. בגלל שההערכה שלנו היא שרוב ההוצאה על היטל הצריכה העודפת היא בכל זאת על השקיית גינות, שימו לב מה קורה בחורף. אם החורף גשום, אנשים לא צריכים להשקות את הגינות שלהם. אם החורף שחון, אנחנו לא רוצים שהם ישקו את הגינות שלהם.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שלמה מולה ואחריו חבר הכנסת אלכס מילר. אני רוצה להתכנס לסיכום.
רונית תירוש
היושב-ראש, אפשר יהיה לקבל מהרשויות המוסמכות התייחסות להצעות שהועלו כאן?
היו"ר משה גפני
כן. אחר כך.
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב ראש, האמת היא שכאשר אנחנו דיברנו במסגרת חוק ההסדרים, אני זוכר מה אמרת לגבי החוק הזה. אמרת שהחוק הזה הוא חוק רע מאוד והיה טוב אם הוא לא היה בא. אני מתרעם דווקא בגלל המתחסדים מבין חברי הכנסת.

כאשר אנחנו אמרנו שזה לא במחשבה נכונה, זה לא בתכנון חכם, ואנחנו ביקשנו לדחות את הצעת החוק ההיא במסגרת חוק ההסדרים, אף אחד לא הסכים, אבל עכשיו אתם, גם אתה, גם חברים אחרים כמו מירי רגב שאיננה, ציון פיניאן ואחרים, עכשיו פתאום אומרים שטעיתם, מחלנו, בגדנו וכולי.
היו"ר משה גפני
זה כבר טוב. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים כמוכם.
שלמה (נגוסה) מולה
אני חושב שגם בחוק הזה, מה שאנחנו רואים בין לשכת ראש הממשלה ולשכת שר האוצר, אלה הן זמירות שונות. כל אחד כנראה עושה סקרים ואומר מה יותר טוב לו והיכן הוא יהיה יותר פופולרי.

אני חושב שאי אפשר במצב הנוכחי לייצר ספינים ולצאת לתקשורת. כנראה ראש הממשלה לא עשה סקר וראה שזה פוגע בפופולריות שלו, כך שבשבוע הבא הוא יאמר שהוא מבטל את החוק.

אף אחד לא מקל ראש אדוני היושב ראש בבעיית המים במדינת ישראל. זה לא מה שאנחנו אומרים, גם לא האופוזיציה וגם לא הקואליציה. אני מציע שלא תנגנו על זה שממשלת קדימה עשתה את רפורמת המים. אתם בשלטון, תבטלו. אל תנגנו על זה. אל תטילו עלינו את האחריות. אתם רוצים לשנות, אתם בשלטון, בבקשה, תשנו.

לכן אדוני היושב ראש, אנחנו נגבה את הוועדה אבל אנחנו מבקשים להכניס רק מילה אחת לנושא הזה והיא לא הקפאה אלא ביטול החוק. כל עוד לא תכניסו את המילה ביטול, תהיה לנו בעיה לתמוך בכם. כל עוד שתתקדמו לכיוון של ביטול, אנחנו נשמח לסייע. אני חושב שהחוק הזה צריך לעבור מן העולם וצריכה להיות מחשבה יותר מעמיקה איך מתמודדים עם בעיית המים. האמת היא ששמעתי ששר האוצר רוצה לעשות התפלת מים בקפריסין. הוא פתר את כל בעיית האבטלה במדינת ישראל. גם זה כנראה חלק מהשלומיאליות שקיימת בממשלה.
אלכס מילר
אני רוצה לומר שצר לי על כך שאני רואה כאן בוועדה חגיגת צביעות. מצד אחד במשך שנים מדובר על מצב של משבר במים וכאשר באים ומקימים ועדות חקירה ומוציאים מסקנות על כך שצריך למצוא דרך לפתרון ומשהו שיביא לתוצאות, כאשר באים ומחוקקים חוק, מתעוררים פתאום ואומרים שזה לא הפתרון.

אני לא שמעתי לפני כן אף אחד שמביא איזשהו פתרון שבאמת יפתור את הבעיה, חוץ מלהתפלל שיהיה גשם.
אמנון כהן
זה הפתרון.
אלכס מילר
יכול להיות.
יעקב אדרי
אל תקל ראש בפתרון הזה.
אלכס מילר
גם את זה אני עושה ואני גם מחוקק. אני שמח על כך שחוקים שלי לעומת חברי כנסת אחרים שישבו כאן, לא בהמלצה אלא הם בגדר חוק. יש כאן חברי כנסת שרואים בחוקים שלהם המלצה בלבד וצר לי על כך.

אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר שאם הוועדה המצומצמת הגיעה בהסכמה לתיקונים כאלה ואחרים שחשוב להתחשב בהם, אנחנו נתמוך. אם אנחנו באמת נגיע למצב שבסופו של דבר על פי הנתונים משרד התשתיות מחליט להקפיא את מס הבצורת, אנחנו גם נתמוך. כמובן שאנחנו לא נלך ונעשה צעד שהוא צעד פופוליסטי, צעד שבא מתוך אמוציות ומתוך רציונל של מחוקק. על דבר כזה אני לא יכול להרים יד.

אדוני היושב ראש, אנחנו הצבענו כאן על החוק וידענו בדיוק על מה אנחנו מצביעים. צר לי על כך שחברי כנסת מסוימים לא קוראים את מה שהם מצביעים עליו ובסופו של דבר מי שהרים את היד, יודע בדיוק על מה הוא הרים את היד.
שלמה (נגוסה) מולה
אתה מדבר על חברי הקואליציה שהצביעו בעד החוק?
היו"ר משה גפני
כן. יש לך משהו עם חברי הקואליציה?
אלכס מילר
אני לא מתבייש במה שאני עושה.

אני מציע שאם יש דברים שהם לא בקונצנזוס, להביא את הדברים האלו אל הסיעות כדי שהסיעות יחליטו איך הן פועלות. כל הדברים שהם בקונצנזוס, אדוני היושב ראש, זה משהו אחר.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הדברים שלך. כך ננהג, אבל אין זכות וטו לאף אחד. זה צריך להתקבל גם בקואליציה ברוב קולות.
אלכס מילר
בנושא הזה אני יכול להמליץ.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת בילסקי, אחר כך חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ’ ואחרונת הדוברים חברת הכנסת אורית זוארץ.
זאב בילסקי
אדוני היושב ראש, קודם כל, אני באמת רוצה להודות לוועדה. אני חושב שהיא עשתה עבודה טובה ואני חושב שהצעתו של אורי מקלב היא הצעה טובה ואם היא תתקבל, זה בסדר.

אני הייתי רוצה לפנות אליך אדוני היושב ראש כי התחלתי לראות את התכונות המיוחדות שיש לך כיושב ראש. ראיתי את זה לגבי האופנועים, לא האמנתי, שפשפתי את עיניי, אבל ראיתי שכאשר יש מלחמה צודקת, אדוני יכול לטפל בה.

רציתי לצטט מהמדרש. האמת שכבר פעם אחת ציטטתי את המדרש הזה אבל הפעם הוא מאוד חשוב כי הרבה מאוד תלוי בך. במדרש תנחומא נאמר: שלושה שמות ניתנו לו לאדם, השם שנתנו לו אביו ואמו, השם שמכנים אותו חבריו, השם שקונה הוא לעצמו. ועוד נאמר במדרש: עולה על כולם השם שקונה הוא לעצמו.

אדוני יכול להגיע לסיפא של המדרש ולקנות לעצמו שם, ואני אומר לך למה. תראה, אני חושב שמה שאמרו כאן חבריי, יש בזה צדק. בסך הכל אנחנו כולנו חיים במדינה, היינו כאן על עברי פי פחת ואנחנו עדיין נמצאים שם. צריך לעשות משהו ואי אפשר לשבת ולהיות פופוליסטיים ולומר שלא צריך. אחד הדברים שמחנכים אנשים זה שכאשר אתה משלם, אתה חוסך והושגה המטרה. הלוואי שהייתי יכול לומר, ואולי אפילו בניגוד לחבריי באופוזיציה, שאין ברירה, כפי שאמרה הגברת מרשות המים הסבירה לנו מה קורה. אני ראיתי את אדוני היושב ראש כשהתחלת לומר על חטא שחטאנו.

מה הבעיה בחוק הזה. לא כל כך הכסף שעומד בסוף שגם הוא בעוכרנו כי אומרים שאנחנו לא עשינו את זה בשביל הכסף, אבל תוך כדי זה ניקח עוד מיליארד שקלים כמס לקופת האוצר. לפחות היו אומרים שיפחיתו לרשויות המקומיות. אתה יודע כמה מים נוזלים כל יום לאדמה בגלל שאין תשתיות? לפחות היינו עושים את זה אבל זה לא נעשה.

היום החוק הזה הסתבך כל כך. הלוואי שיכולנו לתקן אותו, ואני יודע שכוונתך הייתה לתקן, להוריד את הנכים ואת אלה שהולכים לרופא וכולי. הם ירדו בצריכה אבל הם מקבלים חשבון יותר גדול. מסכנות היום הרשויות המקומיות, תאגידי המים, כי כל אחד יושב עם אנשים ומנגב להם את הדמעות.

לכן אדוני אין ברירה ואני הייתי מציע לאמץ את הצעתו של אורי מקלב, לבטל על תנאי. במידה שהציבור יבין כפי שהוא הבין – אדוני לא צופה בטלוויזיה, אבל היו כאן הרבה אנשים עם סדקים בפנים שהודיעו שהארץ מתייבשת וכנראה שזה עזר, המס כנראה גם הוא עזר, ולכן אם הגענו היום למצב שבשורה התחתונה אנחנו צורכים עוד הרבה פחות ממה שמתכנני החוק התכוונו, בהחלט אפשר לבטל אותו על תנאי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ’
אדוני היושב ראש, ישבתי עם עצמי והתלבטתי אם אני רוצה לדבר או לא רוצה לדבר, בטח לא אחרי חבר הכנסת בילסקי שאמר את מה שרציתי לומר. בכל מקרה, יש משהו שקצת תמוה בעיניי כחברת כנסת שלא נמצאת זמן רב במשכן.

השאלה הראשונה שאני מעלה היא מדוע הדיון הזה מתקיים עכשיו. אני מאוד מעריכה את חבר הכנסת מקלב, אבל אני לא מבינה את הגישה האומרת שטוב שיש חוק, עכשיו מדברים על זה. אני לא מבינה למה לא דיברנו על זה קודם.

אני לא בטוחה שצריך לבטל. צר לי מאוד שרק כאשר אנחנו פוגעים בכיס או לפחות אומרים לאזרחים שאנחנו נפגע בכיס שלהם, פתאום חסכו 15 אחוזים. יש לי בעיה אחרת כי אם זה עוזר, למה צריך פי שלוש? למה בן אדם צריך לשלם 28 שקלים במקום 7 שקלים?
היו"ר משה גפני
עשרים שקלים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ’
לא, זה עשרים שקלים פלוס שמונה שקלים. זה פי שלוש וחצי. אני שאלתי את נציג האוצר וביקשתי לדעת ממנו איך הכסף ימלא את הכינרת, אבל לא קיבלתי תשובה אלא אם כן תהפכו את זה למטבעות, תזרקו והמפלס יעלה. עדיין לא קיבלתי תשובה על שאלתי. בינתיים האוצר מתמלא והכינרת מתייבשת.

אני רוצה לפנות אליך גבירתי, נציגת רשות המים. אני לא מבינה את התשובה שלך, כאשר אמרת שזה המצב. אם הייתי יודעת שהכסף הזה הולך באמת – לא ה-28 שקלים כי על זה אין בכלל על מה לדבר כאן כי הציבור לא יכול לעמוד בזה – לכן אי אפשר לבוא ולעשוק את הציבור בדרך הזאת.

יש לי תחושה שיושבים באוצר אנשים וממציאים מסים ואחרי כן מחכים לנסים, אבל הנסים לא קורים.

לכן אני חושבת אדוני היושב ראש שהציבור בהחלט צריך לקחת אחריות על הצריכה ואנחנו חייבים כולנו, גם מתוך הבית הזה, לדבר על זה בכל הזדמנות. יכול להיות שגם לא צריך להטיל שום דבר כי אולי בסוף זה יחלחל, אבל זה נשמע לי כמשהו חפוז שקרה ולא היה דיון מעמיק בנושא הזה. אני לא חושבת שצריך להקפיא את החוק אלא לדעתי צריך לבטל קודם כל את הרפורמה במשק המים, כפי שאמרו כאן חבריי, כי זאת הבעיה הגדולה ובהחלט להמשיך בחינוך הציבור לחסוך במים.
אורית זוארץ
כבוד היושב-ראש וחברי הוועדה שעשו באמת עבודה מצוינת ואתה שמנהל את הדיון ביד רמה. מירי, לך, יקירתי, אנשים לא היו צריכים לצאת לרחובות, אם לא הייתם מצביעים בעד. אני תמיד אומרת שסוף מעשה במחשבה תחילה.
מירי רגב
זאת צביעות של קדימה. זה משגע אותי.
היו"ר משה גפני
לא, לא. חברת הכנסת מירי רגב, לא.
מירי רגב
דברו לעניין. מספיק עם הצביעות הזאת. די כבר. דברי לעניין. מספיק עם הצביעות הזאת. הבעיה העיקרית היא הרפורמה ולא המס.
היו"ר משה גפני
היא מדברת לעניין. אני הצבעתי בעד היטל הבצורת. המפלגה שלך הביאה את רפורמת המים שהצבעתי נגדה והיא פי מיליון יותר גרועה.
אורית זוארץ
דיה לצרה בשעתה.
מירי רגב
טוב שהבהרת את העניין.
היו"ר משה גפני
שנינו בבעיה, גם את וגם אני.
מירי רגב
בוא נטפל בבעיות האלה ויפה שעה אחת קודם.
היו"ר משה גפני
למה את מתעצבנת כל הזמן? אני לא מבין. את היית תת-אלוף בצבא, את לא צריכה להתעצבן.
מירי רגב
אם היינו עובדים כמו בצבא, זה היה נראה כך?
אורית זוארץ
כבוד היושב ראש, למנכ"ל משרד ראש הממשלה, יש לי רעיון מצוין בשבילך. תמשכו את התקציב ואת חוק ההסדרים, עכשיו יש לכם את כל הזמן שבעולם, ותדונו בו. תדונו בו בצורה מקצועית, עניינית ומעמיקה, עם כל התיקונים והשינויים שאתם רוצים להוביל, ולא בכל פעם איזושהי הנחתה. מרימים להנחתה ואחרי כן מושכים, אחר כך שוב מרימים להנחתה ואחרי כן מושכים. באמת, הצעה ידידותית. אנחנו בעד, אנחנו גם נתמוך, אבל צריך לעשות קצת יותר חשיבה מעמיקה עוד לפני כן. אנחנו מסתובבים ואנחנו רואים ונפגשים עם אנשים במקומות אחרים בעולם שיש להם מבט ויש להם חזון ותוכניות לעוד עשרים שנים וגם בנושא של מים. תעשו את זה.

אני מצטרפת לדברי חבריי וכמובן לצוות שבחן את הנושא הזה. אנחנו נתמוך בביטול.
מירי רגב
גם ברפורמה.
היו"ר משה גפני
אתם בעד ביטול.
אורית זוארץ
ביטול והקפאה. כמובן שהשלטון המקומי הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה, דבר שלא קורה היום.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מבקש לסכם את הדיון ולומר אתה דברים הבאים.

קודם כל, אני מציע לאמץ את מסקנותיה של ועדת הבדיקה בראשותו של חבר הכנסת אמנון כהן. אני מודה ליושב ראש של הצוות, אני מודה לחברים בצוות. העבודה שנעשתה היא עבודה מקצועית ונעשתה גם לפני קבלת החוק עצמו וגם עכשיו, בעקבות הבעיות שהתגלעו כתוצאה מיישום החוק.

היות שאנחנו צריכים ללכת להסדרי חקיקה על כל סעיף שאתם מעלים, אני מבקש להעביר את הצעת החוק לממשלה. אני לא מבקש מוועדת הכנסת שחרור מחובת הנחה מכיוון שיש הסכמה כפי שנאמר כאן, יש הסכמה בין כל משרדי הממשלה לחוק. יש ויכוח על איזה סעיפים בחוק מסכימים ועל איזה סעיפים בחוק לא מסכימים.

לכן החוק הזה יועבר היום על ידי מנהל הוועדה לממשלה, למנכ"ל משרד ראש הממשלה, למשרד האוצר, למנכ"ל רשות המים, למנכ"ל משרד התשתיות. אני מבקש באופן מיידי את התגובה שלהם. אני מבין שזה ייקח כמה ימים. אנחנו מביאים את זה לוועדת שרים לחקיקה ביום ראשון.

יכול להיות שעד יום ראשון הממשלה לא תשלים את דיוניה, אז אפשר לחכות עוד כמה ימים, אבל התהליך מתחיל.
מירי רגב
הרב גפני, שיהיה תאריך.
אמנון כהן
אחד המשרדים צריך לקחת את זה על עצמו.
היו"ר משה גפני
אמרתי מבחינה טכנית. מבחינה טכנית אנחנו מעבירים היום את הצעת החוק למשרדי הממשלה הרלוונטיים בראשות משרד ראש הממשלה, משרד התשתיות, משרד האוצר ורשות המים ומבקשים באופן דחוף את התגובה שלהם, ואנחנו שולחים את זה לוועדת שרים לחקיקה. אם יגיעו להסכמה עד יום ראשון וזה יאושר בוועדת שרים לחקיקה, אנחנו מביאים את זה לקריאה טרומית וההליך יהיה מהיר. אז נבקש שחרור מחובת הנחה על הקריאות הבאות. את ההליך נעשה בוועדת הכספים.
אמנון כהן
אני לא חושב שזה אפשרי.
היו"ר משה גפני
אפשר.
אמנון כהן
פטור מחובת הנחה עכשיו.
היו"ר משה גפני
לא. אם יש ועדת שרים לחקיקה, זה מונח על שולחן הכנסת. ברגע שוועדת שרים לחקיקה מאשרת, אתה לא צריך שחרור מחובת הנחה.
אמנון כהן
זה לא יכול להגיע אליהם.
מירי רגב
אתה לא יכול להגיע לוועדת שרים אם אין לך פטור.
היו"ר משה גפני
יכול. בואו נעזוב את החלק הזה. אם תהיה בעיה, נביא את זה משחרור מחובת הנחה. היועצת המשפטית גם אומרת ומאשרת את הדברים שלי. אין צורך בכך. אנחנו נעבוד מול הממשלה. אני מבקש גם מהאופוזיציה, בואו נתאחד בעניין הזה ונגיע להסכמה. אני לא רוצה את הוויכוחים בין משרדי הממשלה שיכולים לעכב את הפתרון שהוא הקפאה או ביטול או שינוי דברים. אם נגיע למסקנה, אנחנו חברי הקואליציה, שהממשלה לא עוזרת לנו בעניין הזה בכלל, אני מודיע לכם שאני אבוא לכאן לוועדה ואני אומר גם לאופוזיציה שהממשלה לא עוזרת לנו. אני אומר את זה, ואז כל אחד ילך לדרכו.
רונית תירוש
אחר כך יהיו תרחישים שונים.
היו"ר משה גפני
כן. תרחישים שונים. את צודקת.
אורית זוארץ
קוראים לזה רחש בחש.
היו"ר משה גפני
התהליך עכשיו הוא תהליך שייעשה עם הממשלה. אנחנו נעשה את זה מהר. מנהל הוועדה יעביר היום את הצעת החוק למשרדי הממשלה ואנחנו במקביל נעביר את זה לוועדת שרים לחקיקה. אנחנו מבקשים מהממשלה להשיב לנו מהר, לא לאפשר לנו או לא לתת לנו ללכת לוועדת הכנסת לבקש שחרור מחובת הנחה כי אם החוק הזה יגיע למליאת הכנסת והממשלה תהיה נגד, לא יהיה חבר כנסת אחד שיצביע נגד. אתם צריכים לקחת את החלק הזה בחשבון.
מירי רגב
אפילו ציון פיניאן.
היו"ר משה גפני
לא אפילו ציון פיניאן אלא ציון פיניאן בראש.
מירי רגב
לא סתם ביקשת את חוות דעתו ראשון.
היו"ר משה גפני
כולנו רוצים להגיע להסכמה עם הממשלה. נעביר את זה אליכם ונקיים דיונים משותפים. אין לנו הרבה זמן. גם אם אנחנו רוצים להקפיא או לבטל או לא חשוב מה, ב-1 בינואר אפילו, כבר אין לנו הרבה זמן. אנחנו רוצים לעשות את זה מהר.
אני מודה לכולם על ההשתתפות בדיון. אני מודה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני מודה למנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, אני מודה לעמית לנג ממשרד האוצר ואני מודה לך, תמי שור, סמנכ"לית רשות המים. תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים