ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים
9.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ג בחשוון התש"ע (9 בנובמבר 2009), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67) (הקלות במס לבניין חדש להשכרה), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד מיכל הנר-דויטש


- ממונה חקיקה, רשות המיסים, משרד האוצר

אשר שוחט- סמנכ"ל התאחדות הקבלנים

עו"ד אהוד נדב- יועמ"ש, התאחדות הקבלנים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67)

(הקלות במס לבניין חדש להשכרה), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה בנושא הקלות במס לבניין חדש להשכרה, התש"ע-2009. סיכמנו לקראת הקריאה הראשונה שהמס על חברות יהיה 11%, בגלל המיסים הנוספים שמוטלים עליהם,ועל יחידים זה יהיה 21%.

נציג התאחדות הקבלנים, מר שוחט, פניתם אלינו ואמרתם לנו שאם זה יעמוד על 21% לא ישתלם בכלל כל העניין הזה. זה נכון?
אשר שוחט
קודם כול אני רוצה לומר שאנחנו מברכים על הצעת החוק. יש לנו שלוש הסתייגויות, שאני מבקש שעורך הדין אהוד נדב, היועץ המשפטי שלנו, יתייחס אליהן.
אהוד נדב
לשאלת כבוד היושב ראש, כאשר אנחנו מדברים על מיסים של יחידים, המקרה הרגיל בהקשר הזה, ככל שהוא קשור לבנייה להשכרה למגורים, זה שיש יחיד שהוא בעל קרקע, ואז הוא רוצה לייעד אותה לצורך פרויקט של בנייה להשכרה למגורים. במקרה הזה, שיעור המס הרגיל שחל עליו יכול להיות 20% ופחות. אני מזכיר שכלל המיסוי היום על תשואות על נכסים במדינת ישראל, אחרי התיקונים האחרונים – שזו החלופה להשקעות – הוא 20%. זה 20% בשוק ההון, 20% על שבח מנדל"ן. כאשר אנחנו קובעים 21%, במקרים מסוימים במקום לברך יצאנו מקללים, ובוודאי אנחנו לא נותנים אינסנטיב.


נכון הוא, ואני מניח שנשמע גם את נציגת רשות המיסים, שבהם על אותו יחיד לא חל מיסוי הוני, אלא מיסוי פירותי, שהוא יותר גבוה. כשלוקחים בחשבון את ההפחתה בשיעורי המס, אנחנו אומרים שניתן הטבה, שהיא מאוד מינורית. דרך אגב, ההטבה הזאת הייתה בהצעה הראשונה של הוועדה הזאת – 18% ליחיד. זו הטבה בהחלט סבירה, הן כאשר אנחנו מדברים בהכנסה פירותית והן כאשר אנחנו מדברים בהון. זה בסך הכול, במקרה הרגיל, 2% פחות מנטל המס הרגיל.
היו"ר משה גפני
מה ההערה השניה?
אהוד נדב
יש לנו עוד שתיים וחצי הערות. אם כבר דיברנו על שיעורי המס, צריך לזכור שיש גם יחידים שמחזיקים את הקרקע הזאת משך הרבה מאוד שנים, אולי עוד מאז שהיו שם פרדסים.
היו"ר משה גפני
נכון. את שומעת את זה, מיכל?
מיכל הנר-דויטש
תיקנו את שיעורי המס ההיסטורי.
ציון פיניאן
ליחידים?
מיכל הנר-דויטש
במסגרת תיקון 60, תיקנו את שיעורי המס ההיסטוריים בתקופתו של שר החקלאות שלום שמחון. הגדלנו את זה, בכל שנה מאז שנת 2009 שיעור המס ההיסטורי - - -
היו"ר משה גפני
אבל יש לי קרקע שנמצאת מ-1948.
מיכל הנר-דויטש
אין כבר 12%. 12% עולה כל שנה ב-1% החל משנת 2007, אם אני זוכרת נכון.
אהוד נדב
בואו נתיישר על מה שיש ועל מה שאנחנו מדברים. היום יש אינסנטיב, בעקבות התיקון שגברת דויטש הזכירה, לבעל מקרקעין למכור את המקרקעין כדי ליהנות משיעור מס מופחת. זה כאשר המקרקעין הם ותיקים, שנרכשו על-ידו לפני שנת 60'. האינסנטיב הזה, לאט לאט, בתוכנית רב-שנתית שאושרה כחוק, מכורסם, עד שמגיעים לשנת 2019 שאז הוא נשחק לחלוטין ומתמזג עם שיעורי המס הרגילים. אבל בשנים האלה, ואנחנו מדברים על בנייה להשכרה למגורים היום, עדיין יש אינסנטיב גדול מאוד להשתמש בדבר הזה.


מה שאנחנו מבקשים, ביום שבו אני מקבל אישור ממרכז ההשקעות לייעד את הקרקע לבנייה להשכרה, להקפיא או לקבע את שיעור המס. אם היום אני זכאי על הקרקע שלי ל-13% מס או 15% מס ואני מייחד את הקרקע הזו, ואומר שלא אגע בה עכשיו חמש שנים או 15 שנה, ואייעד אותה לבנייה להשכרה, אחרת לא אהיה זכאי לכל ההטבות שאנחנו מדברים עליהן, תקפיאו לי את שיעור המס שחל עליי היום, כדי שלא איאלץ, מסיבות של מיסוי, למכור את הנכס ולא לעשות עליו פרויקט לבנייה להשכרה.


הנושא השלישי והרביעי הם די דומים, הם רק בתחומי מס שונים. נתחיל מהמקרה שכבר יש תרופה בחוק. כאשר אני רוצה לייעד את הקרקע שלי לבנייה להשכרה, יש סעיף בחוק מיסוי מקרקעין שקובע שכאשר יחיד לוקח קרקע שלו ומייעד אותה לעסקו, אז זה אירוע מס. הוא מתחייב במס, למרות שלא היה שום מימוש, לא היה שום כסף. יש הבדל אם זה ארבע שנים או פחות, אבל לא ניכנס לניואנסים. בזמנו, בתחילת שנות ה-2000, כשנתנו את האינסנטיב הראשונים, שהיום אנחנו מדברים על חידוש שלהם, נקבע תיקון בחוק מיסוי מקרקעין שקבע שההעברה הזאת מיחיד לעסק שלו – זה אותו בעלים, מבחינה פורמלית הבעלים לא השתנה – כל עוד אנחנו מדברים על העברה על מנת לעשות בנייה להשכרה, היא פטורה ממס. יש סעיף 5(ב1)(א), אם אינני טועה, לעניין הזה. זה נתן לנו תרופה בעבר, והסעיף הזה קיים בחוק.


העניין הוא, ודיברנו על זה בדיון הקודם של הוועדה, שהרבה פעמים הפרויקט צריך להתבצע על-ידי חברה של אותו יחיד. הוא לא מכר את זה, לא הייתה העברת כספים, הוא פשוט לוקח את הקרקע הזאת לחברה כדי שתקים את הבנייה. זו דרישה של הבנקים. בעבר הייתה דרישה של מרכז ההשקעות, היום מספרים לנו שיש נהלים אחרים והם לא מחייבים את זה. עדיין הבנקים רוצים לראות את זה במקום נפרד. לא היה שום מימוש חיצוני, שום מכירה, שום כסף.


מה שאנחנו מבקשים הוא שאותו פטור, שנקבע לצורך השכרה למגורים, שחל על יחיד שמעביר את זה לעסק שלו יחול גם על יחיד שמעביר לחברה בשליטתו.


אנחנו מבקשים את אותו דבר לגבי חוק מע"מ – כאן עדיין אין פטור. כאשר היחיד מייחד את הקרקע לבנייה להשכרה, יכול שיבואו ויאמרו שהעברתי את זה בעצם לעסקי ולכן זה חייב במע"מ. זה חסם שמחייב את היזם לשלם היום מע"מ למרות שלא קרה שום דבר. אנחנו מבקשים שזה יחול הן לגבי יחיד שמייחד את הקרקע לתחום העסקי שלו והן לגבי החברה בשליטתו .
היו"ר משה גפני
טוב. עורכת הדין הנר-דויטש, אני רוצה שתתחילי מהסוף. לגבי בקשה מספר 1: כן או לא? כמה כן?
מיכל הנר-דויטש
לא.
היו"ר משה גפני
כמה כן? 19, 20? 21, טוב. לגבי הבקשה השניה – שיעורי מס היסטורי – כן או לא?
מיכל הנר-דויטש
לא, בגלל שזה לאחוז במקל משני קצותיו. אני לא יודעת לקבע שיעור מס למשהו שאיננו אירוע. הרי כמו שאמרנו בדיון הקודם, המתנה היפה בחוק עידוד בנייה להשכרה זה המכירה של המחצית מיד.
היו"ר משה גפני
ומה לגבי הסעיף השלישי?
אהוד נדב
העברה מיחיד ליחיד – שזה יחול גם על העברה מיחיד לחברה בשליטתו.
מיכל הנר-דויטש
בנושא של העברה מיחיד לחברה לשליטתו אני בבעיה. כרגע אני לא יכולה לתת תשובה, מהרגע להירגע. זה שינוי ייעוד.
אהוד נדב
ולגבי המע"מ?
מיכל הנר-דויטש
זה בכלל לא היה במגרש. אלה עלויות תקציביות שאני צריכה לבדוק.
היו"ר משה גפני
יש לנו רוב להעביר את ארבעת הבקשות שלו בהצבעה. אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל חבר הכנסת ציון פיניאן הוא אדם הגון ודיברנו וסיכמנו. יש לנו חשיבה מחדש לגבי העניין הזה. לאור היטל הבצורת נעשינו חשדניים, אף על פי שעל רשות המיסים אנחנו חושבים שהם אנשים טובים, ובמיוחד את, שאת מגיעה לוועדה ולא עובדת עלינו ואומרת דברים טובים, אבל יש לנו בקשה. לא נצביע עכשיו על החוק, אנחנו מבקשים שתשבו אתם. זה לא יישאר 21%, שלא תהיה טעות בעניין הזה. טוב ליבו של ציון פיניאן לא יהיה עד אין-סוף, שתעשו מה שרוצים. תצטרכו להוריד מ-21%, נראה לכמה. תשבו על הבעיות שהם העלו ואני מקווה שעד השבוע הבא תגיעו להסכמה ונביא את זה להצבעה. הבקשה שלי היא שתהיו גמישים. בגלל שיש לכם יושב ראש ועדה שעובד ברשות המיסים ובמשרד האוצר, אתם לא צריכים לנצל אותי עד אין-סוף.
מיכל הנר-דויטש
אשמח לקבל פנייה מסודרת עם ארבעת הסוגיות, אבל עד השבוע הבא יהיה לי קצת קשה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז ניתן לך עוד יומיים.
מיכל הנר-דויטש
זה לא אני בלבד.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל תזדרזו עם העניין, בגלל שהיינו יכולים לגמור עכשיו את הפרשה הזאת. היינו מצביעים על החוק, מביאים את זה לקריאה שניה ושלישית. אני לא רואה מישהו במליאת הכנסת שהיה הולך נגד עידוד דירות להשכרה, במיוחד שהממשלה לא מעודדת בכלל דירות ולא נותנת מענקים ומצב הדיור קשה. אבל אנחנו אנשים הגונים. דיברנו ואנחנו ממשיכים להידבר. אני מבקש, תגידי גם לממונים עלייך, שצריכים להיות גמישים. אנחנו נסכים להתפשר, אבל לא שנעשה חוק שיכול גם בסעיף מסוים, חס וחלילה, אפילו להרע.
מיכל הנר-דויטש
להרע – לא.
היו"ר משה גפני
למשל, על מגרשים שהיו - - -
אהוד נדב
להרע, כן.
היו"ר משה גפני
הדיון יתקיים. אני מבקש שתיפנו אליה היום. אני מודה לכם, אני מקווה שעד השבוע הבא נגיע למסקנה. אם בשבוע הבא יצטרכו עוד יומיים-שלושה יקבלו, ואז נביא את זה להצבעה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים