ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/11/2009

תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת המדע והטכנולוגיה

17.11.2009

הכנסת השמונה -עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 18

מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יום שלישי, ל' בחשוון התש"ע (17 בנובמבר, 2009), שעה 10:00
סדר היום
תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: מאיר שטרית – היו"ר

רחל אדאטו
מוזמנים
משרד הפנים: יעקב סלמה – מנהל אגף בכיר, עדות לא יהודיות
משרד הבריאות
עו"ד טליה אגמון – ייעוץ משפטי

דורית הופנונג- מרכזת תמחור, אגף תקציבים

עו"ד שני קורח – לשכה משפטית

עו"ד אדוארד וייס – סגן יועמ"ש, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד יעקב פרידברג – משרד המשפטים

ד"ר מחמוד תאיה – ראש תחום ביוטכנולוגיה, משרד המדע והטכנולוגיה

עו"ד ניבל חסנין – עוזרת משפטית למנהל ביה"ד, בתי הדין השרעיים

עו"ד רעות מיכאלי- מנהל המרכז לסיוע משפטי לעולים, המרכז לפלורליזם יהודי

חדווה אייל - אישה לאישה – מרכז פמיניסטי חיפה

לורין פוריס- המרכז לפלורליזם יהודי

הכומר מסעוד אבו חטום – בתי הדין היוונים קאתוליים
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש"ע-2009
היו"ר מאיר שטרית
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו היום יושבים על אישור תקנות מידע גנטי. מי מציג את הנושא? משרד הבריאות.
טליה אגמון
כאשר נ עשה תיקון מספר 3 לחוק מידע גנטי שהרחיב מאד בנושא של בדיקות לקשרי משפחה, בין היתר התבקש שר הבריאות לקבוע בתקנות תעריף מרבי לאותן הבדיקות. אנחנו מביאים היום לאישור את התקנות שקובעות את התעריף המרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה, ובעצם, מה שהתקנות עושות – הן מפנות אל תעריפון משרד הבריאות שהוא רשימה ארוכה של כל התעריפים שנוהגים ברפואה הציבורית, התעריפים שקובע משרד הבריאות לשירותי אשפוז ושירותים אמבולטוריים. מדובר בתעריפון שכל עדכון שלו ותעריפים חדשים שמוכנסים אליו עוברים אישור של ועדת מחירים באוצר. הוא נמצא באינטרנט, באתר משרד הבריאות. הוא מתעדכן כל תקופה לפי שינויים בתשומות ותקורות שיש בתחום הבריאות. בדרך כלל הוא מעת לעת עולה בקצת, אבל בספטמבר למשל, הוא ירד בקצת יותר מ – 2%. אז התעריפים שכתובים כאן בדברי ההסבר, שהם לצורך המחשה בלבד, הם תעריפים שאפילו בחלקם - היום הם יותר נמוכים ממה שכתוב. שוב – מדובר בדוגמאות לצורך המחשה בלבד.


התקנות כוללות סעיף הגדרות, סעיף שמדבר על התשלום המרבי לבדיקה הגנטית הסטנדרטית של בדרך כלל : אב, אם, ילד,שלושה נבדקים. ויש גם התייחסות נפרדת לתשלום לתעריף המרבי לבדיקה גנטית שבה אחד הנבדקים הוא אדם שנפטר. הסיבה היא שהפקת ד.נ.א מרקמה של אדם שנפטר עשויה להיות יותר מסובכת , ותלוי מאיזה רקמה אנחנו צריכים להפיק ד.נ.א, ולכן יש תעריפים שונים ומגוונים לנושא הזה. כמו כן הצענו לקבוע תשלום מרבי לחוות דעת מומחה שהיא נפרדת ונוספת. זאת אומרת, התעריף הראשון של הבדיקה הגנטית הסטנדרטית כולל בתוכו גם את חוות דעת מומחה. התעריף, כשיש נבדק שהוא נפטר לא כולל חוות דעת מומחה, ויש תעריף נפרד לחוות דעת מומחה שאפשר להשתמש בו כשמדובר בבדיקה עם נפטר, או כשיש צורך בבדיקה נוספת.
היו"ר מאיר שטרית
מה קורה עד היום?
טליה אגמון
זה, פחות או יותר מה שקורה, מאחר וכל המעבדות העושות את הבדיקות והמוסמכות לבצע בדיקות לקשרי משפחה הן מעבדות שבבתי חולים ציבוריים, אז גם כיום הם ממילא כפופות לתעריפון הזה, אבל אנחנו נקבע את זה למידה שבעתיד תהיה מעבדה פרטית אז היא גם תהיה כפופה לתעריפון, וחוץ מזה – זה יהיה ברור ושקוף לציבור שכאשר הוא רוצה לדעת כמה זה עולה, הוא פונה לתעריפון של משרד הבריאות שמופיע באינטרנט.


אין שום מניעה שמעבדה תגבה פחות. אנחנו לא מפריעים להנחות, למשא ומתן - -
היו"ר מאיר שטרית
כל אחד יכול לפנות למעבדה ולבקש בדיקה לקביעת קשרי משפחה.
טליה אגמון
ודאי שלא. יש צו.
היו"ר מאיר שטרית
כלומר, מדובר על מקרים שבהם יש הפנייה מבית משפט.
טליה אגמון
נכון.
היו"ר מאיר שטרית
למה זה עלה בכלל? אם היה תעריפון, למה זה עלה?
טליה אגמון
התבקשנו לקבוע את התעריפים האלה בתקנות.
היו"ר מאיר שטרית
התעריפון לא אושר בתקנות?
טליה אגמון
התעריפון עצמו – לא.
היו"ר מאיר שטרית
לא אושר בשום מקום?
טליה אגמון
הוא מאושר על ידי ועדת המחירים לפי חוק הפיקוח על מחירים ושירותים והוא מתפרסם באינטרנט. אם אפשר היה להציג פה הייתי מראה לכם. כרגע כל המעבדות שעושות את הבדיקות האלה כיום הן מעבדות ציבוריות שממילא פועלות לפי התעריפון ומחויבות לעבוד לפי התעריפון. בעתיד, נניח שיהיה בית חולים או מעבדה פרטיים שיקבלו את אישורנו, ויפנו אליהם עם צו של בית המשפט למשפחה וירצו לדעת כמה כסף היא יכולה לגבות, היא תהיה כפופה לתעריפון למרות

שכיום, בלי התקנות האלה – היא לא תהיה כפופה לתעריפון.
נירה למאעי
בית המשפט מפנה למעבדה ספציפית?
טליה אגמון
בדרך כלל זו הפרקטיקה, אבל אני לא יודעת אם הוא חייב. אני חושבת שזה מה שעושים היום – מפנים למעבדה ספציפית. זה לא קבוע בחוק שבית המשפט חייב להפנות דווקא למעבדה ספציפית, אבל זו הפרקטיקה הנוהגת שאני מכירה.
נירה לאמעי
יש איזושהי אבחנה בתעריפון בין תושבי חוץ - -
טליה אגמון
כן. בתעריפון יש 4 מחירים שונים שמתייחסים לקבוצות משלמים וקבוצות אוכלוסייה שונות. יש תעריף שהוא תעריף לישראלים שמשלמים באופן פרטי, שזה בדרך כלל המקרה – משולם באופן פרטי. יש תעריף שמתייחס להסכמים שיש עם קופת חולים ועם הצבא, ויש תעריף שמתייחס להסכמים שיש עם האו"ם, למשל, לגבי חיילים של האו"ם, ויש תעריף רביעי – לתיירים, אנשים שהם לא אזרחי ישראל, ואף גורם מבטח מוסדר לא משלם עבורם. אלה ארבעת התעריפים ולכך מתייחסת תקנה 5 של קבוצת התעריף.
נירה לאמעי
תושבי חוץ הם לא תמיד תיירים.
טליה אגמון
אמרתי "תיירים" והכותרת של זה – "מטופלים מחו"ל".
נירה לאמעי
והאבחנה היא אבחנה שקיימת לאורך כל הדרך בכל התעריפים של משרד הבריאות?
טליה אגמון
בכל התעריפים, בכל השירותים, בלמעלה מ- 2,000 שירותים שונים שמתומחרים בתעריפון.
נירה לאמעי
אם אחד הנבדקים הוא אזרח, כאשר מדובר בשניים, והשני הוא תושב חוץ?
טליה אגמון
התעריף יהיה לכל אחד מהם לפי מעמדו. אם תהיה בדיקה שמסיבה כלשהי קופת החולים משלמת - אז ישלמו את התעריף שקופת החולים משלמת.
נירה לאמעי
דרך אגב, לא היה קל למצוא באינטרנט את התעריפון.
טליה אגמון
מאד פשוט. באתר משרד הבריאות מצד שמאל יש link. זה קל מאד.
נירה לאמעי
במקרה נכנסתי וזה לא היה קל, ולא היה פשוט.
טליה אגמון
יש בעמוד הראשון קישור למחירון בצד שמאל, ואוכל להראות לך אם תרצי. יכול להיות שצריך לדעת איפה לחפש, ואין לי שום בעיה שייצא מפה מסר ונדגיש את זה, נשים את זה במקום יותר בולט, אך לדעתי זה במקום מאד בולט ונגיש. זה קצבי אקסל לפי קודים, לפי א-ב, הכל נמצא מאד מאד פשוט.
היו"ר מאיר שטרית
יש לך מושג כמה בדיקות כאלה נעשו בשנה האחרונה?
טליה אגמון
לא. אין לי יכולת לדעת. אולי ממשרד הרווחה יידעו.
יעקב פרידברג
אולי במקום המילה "תעריפון", אם את אומרת שבאינטרנט זה מופיע כ "מחירון".
טליה אגמון
זה מופיע לפעמים כך ולפעמים כך – זה נקרא תעריפון. יותר קל לתקן לשם הנכון.
נירה לאמעי
קבלת תשלום מראש – משמעותו טופס 17?
טליה אגמון
לא. טופס 17 הוא התחייבות של קופת חולים. הפניה של בית המשפט, צו של בית המשפט הוא בעצם ההפניה לבצע את הבדיקה. התשלום מראש – לדעתי, מאחר ולא מדובר בשירותי בריאות מצילי חיים, או משהו מעין זה, אנחנו בהחלט חושבים שמותר למעבדה לדרוש קבלת תשלום מראש.
נירה לאמעי
וממי מקבלים את ההחזר לאחר הבדיקה?
טליה אגמון
בגדול – התשלום הוא על שירות פרטי, אלא אם כן יכניסו אותו לסל הבריאות.
יעקב פרידברג
התשלום מוטל על הנבדק.
היו"ר מאיר שטרית
נכון.
אדי וייס
יש החלטה של בית משפט שמסדירה את - -
טליה אגמון
השירות הוא בעיקרון שירות פרטי, לא בריאותי, לא הכרחי, לא חיוני, לא מציל חיים.
היו"ר מאיר שטרית
לפעמים – כן. כאשר בדיקה של קטין כדי להציל נפש, זו בדיקה רפואית. אז במקרה זה אני מניח שקופת החולים הרלבנטית תכסה את העניין.
טליה אגמון
במידה וזה נכנס לתוך תהליך של הצלת חיים – יכול להיות.
היו"ר מאיר שטרית
בהחלט. כי פה אתם מגדירים, למשל, בדיקה - -בדיקת מי שפיר, למשל. זו בדיקה גנטית.
טליה אגמון
בעיקרון, בבדיקת מי שפיר לא בודקים את המדדים של קשרי משפחה. כאשר מישהי זכאית לבצע בדיקת מי שפיר במימון ציבורי ויש לזה את הכללים – מה בסל הבריאות, וכו', אז הקביעה של התעריפון היא שלא גובים ממנה עוד תשלום עבור עצם נטילת קצת נוסף והעברתו למעבדה לקביעת קשרי משפחה, אבל היא כן משלמת עבור הבדיקה הגנטית לקשרי משפחה. כל פעם שעושים בדיקת מי שפיר ההנחיה היא להמליץ לאישה ממילא לעשות את כל יתר הבדיקות שעושים במי שפיר. כשזה בסל, כשהמצב של האישה מצדיק את זה – זה במימון.
מחמוד תאיה
מה קורה במקרה של בדיקת הורות בצו בית משפט, כאשר בעצם ההורה לא כל כך מתלהב מזה אך הורו לו לעשות את הבדיקה. הוא גם צריך לשלם?
טליה אגמון
הצד שיש לו עניין ישלם. אנחנו לא נכנסנו לשאלה - -
היו"ר מאיר שטרית
למה שלא ישלם?
מחמוד תאיה
הוא לא מעוניין בבדיקה בכלל. בית המשפט הורה לו.
היו"ר מאיר שטרית
אז שישלם.
טליה אגמון
יכולים לקבוע שמי שביקשה את הבדיקה תשלם. זה שיקול דעת של בית המשפט. לזה אנחנו לא נכנסים.
ניבל חסנין
אנחנו יכולים לשאול את זה בצורה אחרת: אם נקבעו אלמנטים מסוימים לגבי אנשים שהם במצוקה כלכלית, שקשה להם לשלם, למרות שחובה עליהם לשלם, או שהנסיבות המיוחדות במקרה שלהם מחייבים להצלת חיים- כמו שיושב הראש התייחס, אבל הם במצב כלכלי קשה, ואכן זה מתייחס לאנשים במצוקה שלא יכולים לעמוד בסכומים האלה.
היו"ר מאיר שטרית
אלה סכומים לא כל כך גדולים, כמו שאני מתרשם.
ניבל חיסנין
אבל צריך להתייחס.
טליה אגמון
אם מדובר במקרה שבדיקה נדרשת לשם מציאת תורם - -
היו"ר מאיר שטרית
אז זה רפואי. במקרה הזה קופת החולים משלמת. המדובר הוא רק בבדיקות שבהן אין קשר למצב רפואי. נניח - רווקה תובעת איש נשוי על אבהות. היא פונה לבית המשפט ואני מניח שבית המשפט במקרה הזה גם יפסוק לטובתה שהוא ישלם את הוצאות הבדיקה, או שהיא משלמת, ואם היא צודקת אז הוא יחזיר.
ניבל חסנין
כאן מדובר על מצבים אחרים, שכאילו – היא לא פנתה לבית המשפט, אך חשובה לה הבדיקה על מנת לקבוע.
היו"ר מאיר שטרית
אם היא לא מקבלת אישור של בית משפט, היא לא יכולה לעשות בדיקה כזו.
ניבל חסנין
נכון, אבל יש מצבים. יכול להיות שלבית המשפט תהיה החלטה אחרת. אז במצב כזה, אם אין לה?
היו"ר מאיר שטרית
אז היא לא יכולה לעשות בדיקה כזו, במידה ובית המשפט לא מאשר.
ניבל חסנין
גם יכול להיות שבית המשפט יבקש ממנה שתלך ותשלם.
היו"ר מאיר שטרית
מאה אחוז. אז היא תשלם, ואם היא צודקת בתביעה - -
ניבל חסנין
ואם אין לה?
הין"ר מאיר שטרית
מה לעשות? למה היא פונה לבית המשפט? גם בית המשפט עולה כסף.
ניבל חסנין
אני מסתמכת על המילים שלך שזה יכול להיות מהווה לה הצלת חיים.
היו"ר מאיר שטרית
לא. הצלת חיים פירושו – כשיש סכנה לאחד מבני המשפחה, נניח, שקשור, וצריך לעשות בדיקה גנטית אם האיש מתאים לאותו אדם. הבדיקה הזו, בדרך כלל, נחשבת בדיקה רפואית, ולכן – קופת החולים הרלבנטית מכסה את זה. לא צריך בית משפט בשביל זה. כאשר מדובר בצו בית משפט, כאשר יש ויכוח הורות – החוק המקורי לא אפשר, אבל התיקון קבע שאם רווקה שילדה בן וטוענת שאדם כלשהו הוא אבי הבן, היא רשאית לבדוק תביעת הורות.
ניבל חסנין
היא יכולה להגיש בקשה ל - -
היו"ר מאיר שטרית
לבית משפט. ואז היא פונה ממילא לבית המשפט ושם היא משלמת אגרה הרבה יותר גבוהה, אולי, מהעניין של הבדיקה.
ניבל חסנין
היא יכולה להגיש בקשה ל - -
היו"ר מאיר שטרית
מאה אחוז, אבל על בדיקה היא צריכה לשלם. אין דרך לפטור אותה מתשלום.
טליה אגמון
התעריף הוא תעריף מרבי והוא מתמחר את השירותים בצורה . יש פה נציגה של אגף התמחור והיא יכולה להסביר איך מתמחרים. זה לא מחירים מופקעים או מופרזים. אלה מחירים ריאליים של השירות. ושוב - אין מניעה שארגון שפועל לטובת אוכלוסייה מסוימת או בית חולים שהוא פילנתרופי קצת יותר, יגיעו להבנה וישלמו פחות, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע תעריף מרבי או כתקנות מחירים לא ריאליים לשירות שהוא שירות פרטי.
יעקב פרידברג
אני יודע שמבחינה פרקטית – יש פעמים שהסיוע המשפטי מממן את הבדיקות האלה לזכאים של הסיוע המשפטי. אנחנו לא משוכנעים שזה תקין שהם עושים את זה, אבל זה נעשה. זו הפרקטיקה.
ניבל חסנין
בגלל זה אני רוצה שתהיה כאן התייחסות – לגבי קביעת מנגנונים מסוימים, שאם יקרה כך וכך, ניתן יהיה לסיוע משפטי מסוים שניתן, בכל מקרה - -
היו"ר מאיר שטרית
זה לא כאן על השולחן. אנחנו קובעים רק את התעריף, לא מתעסקים בטיפול עצמו.
ניבל חסנין
אני יודעת אבל התייחסתי לפני תחילת הדיון לנקודה הזו. אין לנו התערבות בעניין אבל חשוב לנו לקבוע עמדה מסוימת או להגיע לאיזושהי הסכמה, לפתור את העניין מבחינת אוכלוסייה מסוימת שבאמת מתקשה בעניין הזה, והיו לי הרבה פניות בעניין הזה.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא במסגרת החוק הזה. החוק הזה לא בא לטפל בזה. התקנות האלה לא באות לטפל במגזר כלשהו. התקנות האלה קובעות רק מחיר מרבי לבדיקה. כל היתר – זה גופים אחרים: משרד הרווחה, משרד המשפטים, הסיוע המשפטי. שם זה הכתובת, לא החוק הזה.
רעות מיכאלי
אני מהמרכז לסיוע משפטי לעולים של התנועה הרפורמית. מדברים כאן על שאלות של בריאות אבל אני רוצה להסב את תשומת ליבה של הוועדה גם לסוגיות אחרות שמאד מושפעות מהעניין של התעריפים. בעצם, התעריפון עושה אבחנה בין זרים לבין ישראלים.
היו"ר מאיר שטרית
בצדק. למה ישראלים צריכים לשלם על זרים?
רעות מיכאלי
מייד אני אסביר על איזה סיטואציות קונקרטיות אני מדברת. ככלל, אני לא אתייחס לסוגיה בהרחבה, למרות שיש לי עמדה בנושא הזה. אני רוצה להסב את תשומת לבה של הוועדה לסיטואציות שבהן הבדיקה נעשית לפי דרישתה של המדינה, כדי להסדיר את מעמדם של אנשים, והרבה פעמים – של ילדים, כאזרחים ישראלים או כעולים. הצגתי את הדברים בדף עמדה קצר אבל אני אציין שתי סיטואציות מרכזיות: יש הרבה מאד מקרים - -
היו"ר מאיר שטרית
מקרים שאנשים אומרים שזה הילד שלהם, למרות שאין לו תעודת לידה?
רעות מיכאלי
למשל – עולים מאתיופיה שאין להם תעודת לידה, כי באתיופיה אין מרשם אוכלוסין. לכן, הרבה פעמים קורה שעולה לכאן אדם, וחלק ממשפחתו- לפעמים ילדים קטינים, נשארים אצל אמא שלהם, אישה מנישואין קודמים, ואחר כך, כדי להעלות את הילדים, שהם זכאים, הרבה מאד פעמים - מכל המקרים שטיפלתי בהם, וטיפלתי בעשרות מקרים, לרבות בבדיקות מהסוג הזה, רק פעם אחת קרה שהילד לא היה הילד הביולוגי של אביו שהצהיר עליו.


גם אם נצא מנקודת הנחה שזו הדרך היחידה שיש למדינה לבדוק, בעצם אנחנו מדברים על אוכלוסיות של עולים שמלכתחילה הן אוכלוסיות מוחלשות שקשה להן לעמוד בנטל הזה. אם בעצם קובעים שלסוגיות של מעמד צריך להתייחס לילדים האלה כאל ילדים שהם זרים ולא כילדים שהופכים עוד מעט לילדים ישראלים, או אין מנגנון שיפוי, אז מציבים מחסום כלכלי קשה בפני אנשים לקבל את המעמד. זה נכון גם ביחס לילדים ישראלים שנולדו להורה ישראלי, כאשר ההורה השני הוא זר, כיוון שלפי נהלי משרד הפנים, בסיטואציות כאלה, בדרך כלל לבן הזוג הזר – או בת הזוג הזרה, אין מעמד של תושב ארעי לפחות, משרד הפנים לא מכיר אוטומטית באבהות של ההורה, אם אם אותו הורה יצהיר שאין לו ספק שזה הוא ילדו. ידרשו ממנו הרבה מאד פעמים לעשות בדיקה גנטית כדי לאשרר את זה. עד שלא תבוצע הבדיקה הילד לא יירשם במרשם ולא יקבל את הזכויות שלו, כאשר בעצם הוא אזרח מלידה.
היו"ר מאיר שטרית
נכון. זה גם קורה כשהאם ישראלית – כשאם ישראלית יולדת בבית ועוברים יומיים עד שהיא רושמת את הילד, מבקשים ממנה לעשות בדיקה גנטית.
רעות מיכאלי
אבל זו שאלה של בחירה. אם אישה יולדת בבית ולא פונה לבית החולים תוך פרק הזמן של 24 שעות אז למעשה היא מסתכנת בעניין הזה שידרשו ממנה בדיקה גנטית. לפעמים דורשים ולפעמים לא. אבל אדם שזוגתו היא זרה, וזו המשפחה שהוא בחר, ונולד לו ילד בבית החולים ובבית החולים הוא נרשם בתעודת הלידה בתור בנו של האב, אבל משרד הפנים לא ירשום אותו בתור האב במרשם האוכלוסין, והוא יצטרך בדרך כלל לבצע בדיקת ד.נ.א כדי לאשר את האבהות שלו. והילד הזה שהוא אזרח ישראלי מלידה, וברגע שתוכח האבהות הוא יקבל את כל הזכויות, לרבות ביטוח בריאות – וזה אולי אחד הדברים הממשיים המשמעותיים כאן, הוא לא יוכל לקבל את הזכויות. הרבה פעמים אנחנו באמת מדברים על אוכלוסיות שמתקשות לעמוד בנטל הזה. אז אני יכולה להבין שאי אפשר לומר שאנשים לא ישלמו בכלל על בדיקה. אבל לבוא ולומר שהם צריכים לשלם כזרים כשבעצם אנחנו מדברים על - -
נירה לאמעי
במקרה האחרון – על הקטין ועל האם משלמים תעריף של זר?
היו"ר מאיר שטרית
והאב משלם תעריף של ישראלי. מה ההבדל בין התעריפים?
טליה אגמון
בבדיקה הרגילה יש הבדל של כ- 500 שקל.
היו"ר מאיר שטרית
בין זר לבין מקומי? זה כל ההבדל? אם המשמעות היא הרבה זכויות, כדאי לשלם על הבדיקה.
רעות מיכאלי
אבל כאשר מדברים על שניים זה כבר אלף שקלים.
היו"ר מאיר שטרית
מה קורה עם עולים, אתיופיים? מישהו מחזיר את הכסף.
רעות מיכאלי
לא. ורק לאחר הבדיקה הרבה מאד פעמים - -
אדי וייס
אני חוזר ומדגיש את מה שאדוני אמר – המטרה של התקנות האלה היא לא להטיל אחריות על מימון הבדיקות האלה, אלא להסדיר את הנושא של - -רק רציתי להזכיר שבבית משפט, המדינה לא יוזמת את ההליכים האלה. הצדדים יוזמים. או, בדרך כלל, כפי שאדוני אמר, מדובר בתביעה שמתנהלת בין בני זוג. המדינה מצטרפת. זה בדרך כלל המקרה השכיח ביותר.
היו"ר מאיר שטרית
שהמדינה דורשת את הבדיקה.
אדי וייס
המדינה, בתור הגורם שמופקד על טובת הילד או טובת האינטרסים של המדינה, מצטרפת בתיק, או על פי חוק או על פי החלטה של בית משפט.
היו"ר מאיר שטרית
אני מבדיל בין המקרים – יש מקרים שבא עולה חדש, וטוענים שילד הוא לא שלו, אז המדינה דורשת את הבדיקה, לא האיש. האיש טוען שזה ילדו. המדינה אומרת – תוכיח, תעשה בדיקה. המדינה בעצם דורשת את הבדיקה.
אדי וייס
לגבי עצם הבדיקה, ההסדרים שחלים במסגרת הליך בבית משפט – הרבה פעמים יש צורך בכל מיני דברים כמו חוות דעת של מומחים, כל מיני בדיקות לסוגיהן- נהוג שבתי המשפט, במסגרת ההחלטות שלהם, קובעים - -
היו"ר מאיר שטרית
וזה בסדר, אבל פה זה לא מגיע לבית המשפט בכלל.
אדי וייס
זה כן בית משפט. מדובר על הליך שמתנהל בבית משפט.
היו"ר מאיר שטרית
כשהעולה פונה למשרד הפנים ומבקש לקבל אישור לרשום את הילד שלו כישראלי. אומרים לו שהוא צריך להביא תוצאות של בדיקה גנטית.
רעות מיכאלי
צריך לפנות לבית המשפט - -
היו"ר מאיר שטרית
מי פונה?
רעות מיכאלי
העולה.
היו"ר מאיר שטרית
לצורך אישור לביצוע הבדיקה, אבל הדרישה באה מהמדינה.
רעות מיכאלי
נכון.
אדי וייס
אין פה נציג של משרד הפנים.
היו"ר מאיר שטרית
יש פה נציג של משרד הפנים – מה אומר נציג משרד הפנים?
יעקב סלמה
אני לא מכיר את החוק.
טליה אגמון
אני שוחחתי אתמול עם נציגת הייעוץ המשפטי של משרד הפנים, רשות האוכלוסין, שלא יכלה להגיע לכאן היום. היא אמרה שבסופו של דבר בתי המשפט נדרשים לפעמים לשאלה מי צריך לשלם על הבדיקה –ובמספר מקרים, כשזה היגיע לבית המשפט המחוזי נקבע שזו ראיה שאדם צריך להמציא אותה, כמו כל ראיה אחרת, והעלות צריכה להיות עליו. אם הוועדה רוצה לעשות על זה דיון – אני לא חושבת שזה המקום, בתקנות האלה. זו סוגיה נפרדת לחלוטין.
מחמוד תאיה
אולי צריך להכניס התייחסות מסוימת.
טליה אגמון
המעבדה צריכה לקבל את התשלום שמגיע לה והשאלה האם מגיע שיפוי - -
היו"ר מאיר שטרית
האם יש לך ידיעה כלשהי מה פסקו בתי משפט במקרים האלה, של עולים?
רעות מיכאלי
אני לא מכירה את הפסיקה, זו פעם ראשונה שאני שומעת עליה. בעשרות מקרים שטיפלנו - - לא קיבלנו החזרים. אם המדינה מוכנה להתחייב להשיב אחר כך את הכסף --
היו"ר מאיר שטרית
המדינה לא מתחייבת, זה לא - -
רעות מיכאלי
- - זו שאלה אחרת, אבל אני חושבת שלפחות כאשר מדברים על ילדים של ישראלים, כאשר הילד נמצא פה והאב נמצא פה ורוצה להצהיר שזה בנו - -
היו"ר מאיר שטרית
רוצה? יש כאלה מיליונים.
רעות מיכאלי
כשאדם בא ואומר – זה הילד שלי, זה לא דבר מובן מאליו. להורות יש הרבה מאד חובות.
היו"ר מאיר שטרית
כלומר, את אומרת שאין דבר כזה שאדם אומר שהילד שלו כשהוא אינו שלו. תתפלאי כמה מקרים כאלה יש.
רעות מיכאלי
זו בהחלט אחריות מאד רחבה לבוא ולומר – אני לוקח על עצמי את כל החובות, לחיוב ושלילה, בכל הנוגע לילד מסוים. אנשים לא עושים את זה על נקלה.
היו"ר מאיר שטרית
מה איכפת לו? ברגע שהוא מוכר כאזרח ישראלי, כבר לא עליו הנטל. מחר הוא יגיד שהוא אינו יכול לפרנס אותו, ושהמדינה תטפל בו.
רעות מיכאלי
· - גיל 21. זה לא כל כך פשוט.
היו"ר מאיר שטרית
תאמיני לי – עומדים בתור ונדחפים. שלא תהיינה אי הבנות. ברור שבמדינות אחרות עושים בדיקות הרבה יותר קפדניות. שם – אף אחד לא מעלה טענות כאלה. כשתנסי לקבל אזרחות במדינה אחרת יטרטרו אותך ותשלמי הרבה יותר. עשרות אלפי דולרים בשביל לעבור את התהליך. אף אחד לא מדבר אתך בכלל. את לא רוצה – אל תעברי. אנחנו מאד רחמנים, ובני רחמנים. זה בסדר. אבל אני חושבת שלגבי עולים, כשהמדינה דורשת, זו נקודה שמחייבת טיפול. אנחנו לא יכולים לטפל בזה בחוק הזה, אני כבר אומר את זה, מראש. זה לא המקום לטפל בעניין כי המקום הזה קובע רק תעריפי מקסימום, אבל זו נקודה שמחייבת, לדעתי, התייחסות – אולי ממשרד הבריאות, או הרווחה. או אולי – המשפטים.
נירה לאמעי
בסעיף 5 יש קבוצות תעריף – זה מפנה לקבוצות התעריף בתעריפון. התקנות הן בכל מקרה הרבה יותר ספציפיות מהתעריפון. האם לא נוכל להפנות כאן למקרים, כמו שיושב ראש הוועדה ציין, שכאשר המדינה דורשת את הבדיקה, ואז, אם האדם בסוף התהליך יהפוך להיות ממילא אזרח ישראלי, יחול עליו התעריף של אזרח ישראלי – לפחות יקבל שיפוי על ההפרש?
טליה אגמון
אני אבדוק את זה, יכול להיות שזה יהיה לפי מי שמשלם ואם יחליטו שמי שישלם אם הוא ישראלי – הוא ישלם לפי זה.


אני חושבת שלא יהיה אסון אם נקבע שאם אחד הנבדקים הוא ישראלי אז זה יהיה לפי תעריף ישראלי. אבל ודאי – לא פחות מזה.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא המצב היום?
טליה אגמון
כרגע נאמר שזה בהתאם לזהות הגורם המשלם ולמעמד הנבדק בישראל. ואת אומרת – עקרונית אפשר להבין שאם יש נבדק אחד שהוא ישראלי הוא משלם מחיר ישראלי, והנבדק השני – עליו משולם המחיר הגבוה.
היו"ר מאיר שטרית
ואת אומרת - לעשות מצב שאם אחד ישראלי אז כולם ישראלים?
טליה אגמון
אני מוכנה לבדוק את זה, ולראות. שלושה אנשים זה לא קריטי. אם יש 10 נבדקים – יש לי בעיה.
נירה לאמעי
בית משפט בדרך כלל קובע גם מי משלם על הבדיקה של הילד?
אדי וייס
בית המשפט מסדיר את הנושא של הטלת האחריות על התשלום.
נירה לאמעי
הוא מטיל את זה בדרך כלל על המבקש? או חצי-חצי?
אדי וייס
תלוי בנסיבות. אין כללים פה שאפשר להצביע עליהם.
רחל אדאטו
אני מתנצלת שהפסדתי את תחילת הדיון, אבל אני רוצה לשאול: למה התעריפים מובאים לכאן?
היו"ר מאיר שטרית
כי בית המשפט קבע שעל המדינה לקבוע תעריף מקסימלי.
רחל אדאטו
בניגוד לדברים אחרים? הרי כל תעריפון - -
היו"ר מאיר שטרית
יש תעריפון של משרד הבריאות שהוא לא בתקנות. בחוק הזה, בחוק הראשי, כתוב שצריך לקבוע מחירים מקסימליים.
טליה אגמון
תעריפים חדשים ועדכונים בתעריפון מקבלים אישור של ועדת מחירים לפי חוק הפיקוח על מחירים ושירותים. זה המנגנון המשפטי שמאשר אותם.
רחל אדאטו
בדומה לאיזה דבר, עוד? לכל תעריפון משרד הבריאות הרי יש ועדת מחירים של משרד הבריאות ומשרד האוצר, וכך זה נקבע. למה זה שונה כאן?
היו"ר מאיר שטרית
כי כך נקבע, בחקיקה הראשית.
נירה לאמעי
לכאורה יכלו לקבוע כאן תעריף ספציפי ולא להפנות לתעריפון של משרד הבריאות.
טליה אגמון
למעשה זה נועד, כך אני חושבת, לאפשרות שיכול להיות שיהיו מוסדות שיעשו את הבדיקות האלה בעתיד, כרגע אין כאלה – שלא כפופים לתעריפי משרד הבריאות, כי הם גופים פרטיים. נניח – בית חולים "סניטס" יקים מעבדה משובחת ויקבל אישור לבצע בדיקות אבהות. זה לא כפוף לתעריפון משרד הבריאות.
רחל אדאטו
מה קורה בבדיקה של מי שפיר?
טליה אגמון
את זה אנחנו משלמים. כשמתבצעת בדיקה שלא במוסד רפואי- ציבורי הם יכולים, תיאורטית, לגבות מלקוחה פרטית שלא זכאית מהמדינה – מה שהם רוצים. בפועל הם גובים אותו הדבר כי הם בתחרות.
היו"ר מאיר שטרית
את החלטית בעניין או שאפשר לקבוע שכאשר מדובר בבדיקה שאחד הוא ישראלי והשני זר – התעריף יהיה לפי ישראלי?
טליה אגמון
או.קיי. אני אקח על עצמי את האחריות לאשר.
היו"ר מאיר שטרית
אז בואו נתקן את סעיף 5 – כאשר מדובר בקבוצת נבדקים שאחד הוא ישראלי והאחד זר – התעריף יהיה לפי הישראלי.


עוד הערות?
יעקב פרידברג
להעיר על העניין הקודם - אני לא מכיר מראי מקום ספציפיים אבל הבנתי שהיו מקרים שבהם בית המשפט פסק מכל מיני סיבות שהמדינה תממן את הבדיקה, נניח – במקרים של האוכלוסייה הבדואית שניסו לטעון כל מיני טענות לגבי ילדים שנולדו מחוץ לישראל, דברים מהסוג הזה. המדינה ערערה וזכתה, על כך שהיא לא צריכה לממן את הבדיקות
היו"ר מאיר שטרית
בסדר. לא שינינו את זה. עוד הערות?
מחמוד תאיה
עדיין יש לי בעיה עם מישהו שאישה טוענת שהוא האב והוא אומר שהוא לא.
היו"ר מאיר שטרית
אז היא תשלם עבור הבדיקה, אז מה?
מחמוד תאיה
ואם יתברר שהוא לא האבא? אז מי ישלם?
טליה אגמון
היא.
היו"ר מאיר שטרית
ודאי. תאר לך שמישהי תטען לאבהות --
מחמוד תאיה
זה לא צריך להיות ברור, בחוק הזה?
טליה אגמון
בית המשפט מחליט במסגרת הוצאות המשפט ובמסגרת ההחלטות.
היו"ר מאיר שטרית
אם היא טוענת טענת שווא, ואחר כך הסתבר שהיא לא צודקת, מה הוא גם ישלם?
נירה לאמעי
החוק מאפשר לבית המשפט להחליט בעניין הזה.
ניבל חסנין
-- איך ניתן לעזור להם?
היו"ר מאיר שטרית
יש ארגוני עזרה וסיוע.
טליה אגמון
אני גם הפניתי את הגברת למנהל רפואה אצלנו לראות אם יש איזושהי אפשרות להגיע להסדרים בהסכמה, בהבנה, שיהיה מחיר נמוך יותר, כי הנושא הזה עלה גם אצלנו.
ניבל חסנין
אני אפנה, בטוח. אבל השאלה היא האם גם התקנה צריכה להתייחס לעניין הזה.
דורית הופננג גבאי
אני בתחום תמחור במשרד הבריאות. מה שקורה שבמיוחד בבדיקות אבהות – זה תעריפים שנקבעו לאחרונה, ולכן הם משקפים עלות אמיתית. אם אנחנו נקבע מראש שאוכלוסיות מסוימות זכאיות להנחה זה היינו הך כמו לדרוש שהמדינה תממן את ההפרש, כי זה יגרום גירעון לבית חולים, ובסופו של דבר, מי שיממן את ההפרש זו המדינה. לכן, זה גם נכון יותר מבחינת הקצאת המשאבים של בית החולים ורציונאליזציה של כל המקורות, שהמנגנון של השיפוי ייקבע בנפרד. שבית החולים יקבל את העלות שהוא צריך לקבל והמדינה, בנפרד, אם היא תראה לנכון שצריך לתת איזשהו שיפוי או איזושהי התקזזות, אז שהדברים האלה יהיו מחוץ לתחום של ההחלטות של בתי החולים והמכונים שעושים את הבדיקות.
היו"ר מאיר שטרית
צודקת.


עוד הערות? אם אין הערות אני מאשר את התקנות פה אחד.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים