ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

שונות., הרכב ועדת הפירושים - לפי סעיף 149(ב) לתקנון הכנסת., ערעורו של חה"כ בן-ארי על החלטת יו"ר הכנסת לבטל את הצעתו הרגילה לסדר היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר היום., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

9.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 45

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ב בחשוון התש"ע (9 בנובמבר 2009), שעה 10:30
סדר היום
1. הרכב ועדת הפירושים – לפי סעיף 149(ב) לתקנון הכנסת.
2. ערעורו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי על החלטת יו"ר הכנסת לבטל את הצעתו הרגילה לסדר-היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר-היום.
3. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – קביעת תנאים שלא ממין העניין), התשס"ט-2009, (פ/1040/18), מוועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הכלכלה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

נסים זאב

אברהם מיכאלי

מיכאל בן-ארי
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת

נאזם בדר – סגן מזכיר הכנסת
יועצות משפטיות
ארבל אסטרחן, יעל סלנט
מנהלת הוועדה
אתי-בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן

1. הרכב ועדת הפירושים – לפי סעיף 149(ב) לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום, הרכב ועדת הפירושים – לפי סעיף 149(ב) לתקנון הכנסת. על-פי סעיף 149(ב) יש צורך בהקמת ועדת פירושים. בהתייעצות ובתיאום עם יושב-ראש הכנסת, על-פי התקנון, אני מבקש להציע את ההרכב הבא, שקובע את הרכב הוועדה, ככל הניתן, בחלוקה רחבה בין סיעות הבית. שם נציג מטעם כל סיעה נמסר לנו על-ידי הסיעה עצמה, כלומר הוא לא קביעה שלנו. יושב-ראש הכנסת הוא יושב-ראש הוועדה, וכן שמונה חברי כנסת: יריב לוין מטעם הליכוד, מאיר שטרית מקדימה, דניאל בן-סימון מהעבודה, דוד רותם מישראל ביתנו, אברהם מיכאלי מש"ס, אורי אריאל מהאיחוד הלאומי, משה גפני מיהדות התורה ודב חנין מחד"ש.


האם יש הערות? אם כך, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין


ההצעה אושרה פה-אחד.

2. ערעורו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי על החלטת יו"ר הכנסת לבטל את הצעתו

הרגילה לסדר-היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית

הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר-היום
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר-היום: ערעורו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי על החלטת יו"ר הכנסת לבטל את הצעתו הרגילה לסדר-היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר-היום.


בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי.
מיכאל בן-ארי
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בשבוע שעבר ביקשתי הצעה רגילה לסדר בנושא 19 שנה להירצחו של הרב כהנא. אני רוצה להזכיר לנוכחים, שהרב כהנא היה חבר כנסת בכנסת ה-11, נרצח בנובמבר 1990. בכנסת נערכה לכבודו ישיבת אבל, בראשות יושב-ראש הכנסת דן תיכון באותם ימים. תמונתו של הרב כהנא עדיין מתנוססת כאן באלבום התמונות של חברי הכנסת ה-11. דבריו נמצאים בדברי ימי הכנסת, לא נמחקו. ההצעה שלי לסדר רצתה לעסוק בתשתית שממנה בא הרב כהנא. בזמנו החלפתי כמה מלים על כך עם ריבלין, והוא הבין שאני לא מתכוון לגשת לשום מקום שיכול לגרות או להתגרות. ובכל זאת, אף-על-פי שההצעה התקבלה על-ידי נשיאות הכנסת או מי שעוסק בזה בימי שני, ביום שלישי בערב התקשר אלי מזכיר הכנסת, מר איל ינון, שמודיע לי שהיושב-ראש החליט לבטל את ההצעה שלי. הוא לא שוחח אתי, הוא לא שאל אותי, הוא לא הסביר לי, זה דיאלוג שנוצר מעל כלי התקשורת, ולפי מיטב הבנתי זה נעשה בעקבות פנייה של עיתונאים ההתנהלות הכוחנית הזאת באה לידי ביטוי על-ידי יושב-ראש הכנסת, מכוח סמכות שאני מסופק אם יש לו.

אני מחזיק פה את הפרק החמישי בתקנון הכנסת, בנושא הצעות לסדר-יום של חבר הכנסת, בסעיף 78, ואני לא מוצא ולו משפט, מילה או אפילו בין השורות שבהם יכול היה להיתלות היושב-ראש כשהוא פסל את ההצעה הזאת לסדר. זאת ועוד, חבר הכנסת ראובן ריבלין בהיותו יושב-ראש הכנסת, בכנסת ה-16, אישר הצעות לסדר פרובוקטיביות, שיש בהן דברים קשים. אתן דוגמה: "לכבוד יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת ריבלין ראובן. אדוני היושב-ראש, אבקש להעלות על סדר-יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא חיסולו של השיח' אחמד יאסין. דברי הסבר: היום בשעות הבוקר המוקדמות חוסל מנהיג תנועת החמאס, השיח' אחמד יאסין, באמצעות טילים. חיסולו של השיח' יאסין הנו עליית מדרגה בתוקפנות הישראלית כלפי העם הפלסטיני ומנהיגיו. אי לכך הנני מבקש שהנושא יידון כהצעה דחופה על סדר-היום. בכבוד רב, בשארה עזמי". ניחשתם נכון. מי שרוצה שאזכיר לו מי זה השיח' אחמד יאסין, אולי די שאזכיר את השמות סספורטס ואילן סעדון, שזה רק קצה הקרחון. ההצעה אושרה על-ידי היושב-ראש ונערך בעניין הזה דיון בכנסת.

לצדי בעניין הזה אמורים לעמוד גם אותם כללים מאוד ברורים לגבי חופש הביטוי, שהוא נשמת אפה של הדמוקרטיה, דברים ששופטים שונים העלו בעבר. אקרא פה כמה דברים של השופט אגרנט. הוא אומר שזה ציפור נפשה של הדמוקרטיה, מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של האדם. הזכות לחופש ביטוי היא בעלת מעמד על-משפטי, כך אומר השופט שמגר. הוא מהווה זכות עילאית, וכן הלאה דברים נוספים שאנחנו יכולים למצוא. מי שירצה אפשר לפרש אפילו מדברים שגורמים לזעם ולפגיעה וכן הלאה – ואני מצטט: חופש הביטוי נועד להגן לא רק על דעות מקובלות ואהודות המושמעות ביישוב הדעת, אלא גם, ובכך עיקר מבחנו של חופש הביטוי, על דעות חריגות, מקוממות, המושמעות על רקע מאורעות מסוימים בסגנון בוטה וצורם.

מיותר לציין שלא התכוונתי להיכנס בכלל לעניין הזה. לא פעם ראשונה שדיברתי על הרב כהנא בכנסת, ואני חושב שהרב כהנא עצמו מעולם לא הוצא מחוץ לחוק. תנועת "כך" הוצאה מחוץ לחוק, הוא נפסל מלרוץ לכנסת. בטח לא יותר מאשר, להבדיל, הצורר אחמד יאסין. על כן אני לא מצליח להבין על מה נסמך היושב-ראש ריבלין בעניין הזה.

לא פעם גם אני עמדתי בעמדות כוח כלפי אנשים אחרים, ואחד הדברים שעמד לי תמיד כשהייתי צריך להחליט הוא ששיקול הדעת לא ישובש על-ידי עמדת הכוח. לי יש החשש המאוד גדול, ששיקול הדעת פה הוזז הצדה בפני התנהגות כוחנית, התנהגות שהיא פזיזה, של היושב-ראש. אני מבקש מוועדת הכנסת להפוך את החלטתו.
היו"ר יריב לוין
תודה. לפני שאעבור לדיון, אם בכלל, אני מוכרח לומר משהו. העובדה היא שחדר הוועדה כאן הוא ריק כמעט לחלוטין, מלבד חבר הכנסת זאב שנמצא כאן מבין חברי הוועדה, ואני מוכרח לומר שאני מאוד מצטער על זה. אני חושב שהנושא הוא נושא עקרוני והוא נושא חשוב מאוד. הוא לא רק נמצא בדל"ת אמות המקרה הספציפי שמובא בפנינו. עד כמה שאני הבנתי, זה מקרה תקדימי, או לפחות כמעט תקדימי, בתחום הזה. אני אומר כבר עכשיו מראש, ואני מבקש להתנצל בפני חבר הכנסת בן-ארי בעניין הזה, שלא אקיים הצבעה בפורום הזה בסוגיה הזאת. אני אקיים דיון נוסף כאן. אני חושב שאנשים מוכרחים להגיע לכאן ומוכרחים לתת את דעתם לעניין הזה. אני לא אקיים הצבעה בפורום של שלושה חברי ועדה בסוגיה כל כך מורכבת וחשובה. אני ער לעובדה שהדבר הזה, באיזשהו מקום, מקפח את זכויותיך במובן הזה שמטבע הדברים אתה מבקש להעלות את הנושא ככל הניתן סמוך לתאריך הירצחו של הרב כהנא. נדמה לי שבעניין הזה בעצם הבקשה ועצם הרצון שלך והדרישה שלך שהנושא הזה יידון במועדו ובסמוך אתה צודק. יחד עם זאת, נדמה לי שכאשר אני צריך לשקול את שני הדברים בפורום של שניים או שלושה אנשים, לא יהיה נכון לקבל החלטה תקדימית מהסוג הזה. אני מבטיח ומתחייב שאקבע את הנושא לסדר-היום ביחד עם נושא אחר, שיהיה לי יסוד סביר להניח שהנוכחות כאן תהיה מלאה באופן שלא נצטרך לדחות את העניין הזה פעם נוספת, אלא אם במהלך הישיבה בכל זאת יגיעו לכאן חברי כנסת נוספים.
מיכאל בן-ארי
אתה לא רוצה לקיים דיון?
היו"ר יריב לוין
אני כבר אומר שאני גם אאפשר לך לבוא ולומר דברים נוספים בדיון הנוסף שנקיים. לכן אני לא בטוח שיש עניין בכך שנקיים את הדיון בתצורה הזאת כרגע. אני אעשה כל מאמץ לקבוע את הדיון הזה עוד השבוע, בתיאום אתך. אני מבקש סליחה גם ממך וגם מחברי הכנסת מיכאלי וזאב, שנמצאים כאן. אני מקווה שהם יסכימו אתי שלא נכון לנהל את הדיון בסוגיה כזאת בצורה הזאת. אם תהיה סיטואציה שלא תוכל להגיע ותבקש להביא משהו בכתב, אני מתחייב גם אותו להציג כאן.

בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים

ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – קביעת תנאים שלא

ממין העניין), התשס"ט-2009, (פ/1040/18), מוועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הכלכלה
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא לסדר-היום, בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – קביעת תנאים שלא ממין העניין), התשס"ט-2009, (פ/1040/18), מוועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הכלכלה.

אני קורא ממכתב של יושב-ראש ועדת הכלכלה: ביום ג' בחשוון התש"ע, 21 באוקטובר 2009, החליטה מליאת הכנסת להעביר את הצעת החוק הזאת לוועדת החוקה, חוק ומשפט לשם הכנתה לקריאה ראשונה. מטרת הצעת החוק היא להילחם בתופעה של הפליה פסולה באספקת מוצרים או שירותים ציבוריים, במתן שירותים במקום ציבורי ובהפעלת מקומות ציבוריים, לרבות במתן כניסה למקום. נושא אספקת המוצרים ושירותים מצוי בתחום עניינה של ועדת הכלכלה. בהתאם לכך עוסקת גם ועדת הכלכלה בתיקונים השונים לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים על חקיקת המשנה שלו, כמו גם בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בכנסת ה-17 החליטה מליאת הכנסת ביום 2 ביולי 2008 להעביר הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, לוועדת הכנסת, והיא החליטה בתאריך 14 ביולי 2008 להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה.

בהתחשב באמור לעיל, ונוכח העובדה שיושב-ראש ועדת החוקה הסכים להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה, ביקש יושב-ראש ועדת הכלכלה שהצעת החוק הזו תידון בפניו.
נסים זאב
יש הסכמה.
היו"ר יריב לוין
יש הסכמה של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל המציעים. אם כך, אין בעיה. האם יש הערות או התנגדויות?

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה פה-אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים