ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכלכלה
4
9/11/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 100

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שני, כ"ב בחשון התש"ע (‏9 בנובמבר, 2009), שעה 13:30
סדר היום
1.
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ח-2008 (פ/1978), של חה"כ אלכס מילר – דיון בהחלת דין רציפות
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר
מוזמנים
חה"כ אלכס מילר

עו"ד דנה נויפלד
-
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אורן משה
-
רפרנט תקשורת, אגף התקציבים, משרד האוצר

סא"ל חיה אדלר
-
ראש ענף תנאי שירות חובה ומילואים, אגף כח אדם, צה"ל, משרד הביטחון

טינה לנצמן
-
יועצת השר הממונה על רשות השידור

אברהם (אבי) כ"ץ
-
סמנכ"ל אגף הגבייה, רשות השידור

עו"ד לימור בן שושן
-
היועצת המשפטית, רשות השידור

רן שטרית
-
יועץ ליו"ר הוועדה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד),

התשס"ח-2008 (פ/1978)
היו"ר אופיר אקוניס
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ח-2008, של חבר הכנסת אלכס מילר. אנחנו מקיימים דיון בהחלת דין רציפות.
אלכס מילר
תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לטפל כאן במצב אבסורדי שנוצר שנוגע לחיילים שנמצאים בארץ ממש לבד ואין להם שום תמיכה כלכלית מן ההורים. אני לא מדבר על אלו שעובדים בשגרירויות וכן הלאה, אלא אך ורק על חיילים. מדובר על מספר קטן מאוד של אנשים ששוכרים דירות בפועל ואחראים על תשלום של כל מיני מיסים. אני רואה לנכון לפטור אותם מאגרת רשות השידור. התחייבתי בפני השר ובפני הממשלה שכל עוד לא אמצא מקור תקציבי חיצוני לרשות השידור הצעת החוק לא תקודם. כלומר מוטל עליי להביא התחייבות של משרד האוצר למימון מלא של הצעת החוק הזאת ורק אז הצעת החוק תקודם. כל עוד לא תהיה התחייבות, לא אמשיך לקדם את הצעת החוק. כדי להמשיך ולנהל משא ומתן על העניין הזה אני צריך כמובן להעביר את הצעת החוק מן הכנסת השבע-עשרה לכנסת השמונה-עשרה. לפיכך ביקשתי מן הוועדה להצביע על החלת דין רציפות על הצעת החוק.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבין שהממשלה תומכת, בכפוף להתחייבות שעליה סיפרת לנו, שהצעת החוק לא תקודם עד שיימצא לה מקור תקציבי, ואתה עובד על כך.
אתי בנדלר
זו הודעת הממשלה?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, זאת הודעת הממשלה שהגיעה אלינו כבר בימי הקיץ.
אורן משה
הנושא לא נדון עמנו. נכון לרגע זה לא סוכם על מקור תקציבי מתקציב המדינה.
אלכס מילר
עדיין לא הגעתי לזה.
היו"ר אופיר אקוניס
יש הערות נוספות? נציגת השר הממונה על רשות השידור, בבקשה.
טינה לנצמן
השר הממונה על רשות השידור תומך בהחלת דין רציפות על הצעת החוק, בתנאי שחבר הכנסת מילר ימצא לכך מימון.
היו"ר אופיר אקוניס
זאת ההודעה שקיבלנו ממזכיר הממשלה, שלצורך העניין היא הודעת הממשלה. יש הערות למשרד המשפטים? אין. יש הערות לרשות השידור?
אברהם (אבי) כ"ץ
רשות השידור אוחזת באותה גישה. בזמנו הצעתי שהמימון יבוא ממשרד הביטחון, כפי שמממנים את נכי צה"ל. לא קיבלנו תשובה ממשרד הביטחון להצעתנו זו.
חיה אדלר
אני נציגת צה"ל. בדיון הקודם הובעה עמדה שלילית של משרד הביטחון באשר להיבט התקציבי. כלומר, מקובל לתמוך בחיילים, אבל לא במימון של צה"ל.
אלכס מילר
אחרי שקיצצתם 2% מכל המשרדים עדיין חסר לכם כסף? בסדר.
היו"ר אופיר אקוניס
הוסיפו תוספת תקציבית לביטחון למטרות חשובות מאוד, אני מניח, שלא נעלה אותן על השולחן. אבל אתה מחפש מאין להשיג את התוספת התקציבית.
אלכס מילר
אשמח לדעת על איזה סכום מדובר.
אברהם (אבי) כ"ץ
מדובר על כ-3,000 חיילים בודדים, פלוס-מינוס, והעלות היא כ-1.2 מיליון שקל.
חיה אדלר
יש לכם בוודאי את המכתב הקודם משנה שעברה, אבל יש גם מכתב עדכני.
אתי בנדלר
המכתב הקודם נתקבל ב-29 באוקטובר 2008.
חיה אדלר
מדובר על כ-5,000-5,500 חיילים בודדים בכלל, מתוכם כ-2,000 מובהקים, ומתוכם 1,600 שוכרים דירה. הגרעין שגם גר לבד בארץ, ההורים שלו בחוץ-לארץ, וגם שוכר דירה הוא כ-1,600 חיילים.
אתי בנדלר
מתוכם יש כאלה ששוכרים דירה ביחד? יש לכם נתונים? זאת אומרת שהמספר יכול עוד לקטון.
חיה אדלר
ייתכן, אבל לא בהרבה.
אתי בנדלר
תוכלו להעביר לנו את הנתונים המעודכנים?
היו"ר אופיר אקוניס
אולי לרשות השידור יש נתונים.
אברהם (אבי) כ"ץ
לנו אין נתונים. הצבא הציג את הנתונים. בפעם שעברה דובר על 3,000.
היו"ר אופיר אקוניס
אין לכם נתונים סוציו-אקונומיים של משלמי האגרה?
אברהם (אבי) כ"ץ
אין לנו נתונים כאלה.
אלכס מילר
מי אלו החיילים הבודדים? אלה כל החבר'ה שהגיעו בתוכניות "נעלה", "סלע" וכן הלאה. התוכניות הללו צומצמו, ואנחנו מכירים את מצב העלייה לישראל בשנים האחרונות. כלומר, אנחנו לא צופים שבשנים הקרובות יהיה גידול דרמטי במספר החיילים הבודדים שהגיעו בתוכניות עלייה מן הסוג הזה. המספר הזה מצטמצם מידי שנה.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת מילר וכן נציגי משרד האוצר, רשות השידור וצה"ל, אני מציע להחיל דין רציפות על הצעת החוק, כפי שביקשת וכפי שממליצה הממשלה. את ההידברות באשר למקור התקציבי תקיים בנפרד, בזמנך החופשי.


אני מצביע ומאשר החלת דין רציפות על הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ח-2008. הוועדה ממליצה למליאת הכנסת להחיל דין רציפות על הצעת החוק.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40
PAGE
4

קוד המקור של הנתונים