ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 8), התש"ע-2009

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים