ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/11/2009

החלת דין רציפות להצ"ח לתיקון פקודת העיריות (מס' 118) (אבטחת ראש העיריה ועובדים בכירים), התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 92

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ז חשוון התש"ע (4 בנובמבר 2009), שעה 10:30
סדר היום
החלת דין רציפות להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 118) (אבטחת ראש העיריה ועובדים בכירים), התשס"ט-2008.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

זאב אלקין

חמד עמאר

אופיר פינס-פז
מוזמנים
רני פינצי – מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפנים

הראל גולדברג – יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נצ"מ ישראל סינגר – רמ"ח אבטחה, המשרד לביטחון פנים

דני קריבו – ראש את"ב, המשרד לביטחון פנים

חיים אמיגה – עוזר יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים

קרן טרנר – משרד האוצר

רון מוסקוביץ – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו – מרכז השלטון המקומי
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

החלת דין רציפות להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 118) (אבטחת ראש העיריה ועובדים בכירים), התשס"ט-2008.
היו”ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: החלת דין רציפות להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 118) (אבטחת ראש העיריה ועובדים בכירים), התשס"ט-2008.

כדי להתחבר לדיון הקודם שהיה כאן לפני שבועיים. היה כאן ויכוח בין משרד הפנים והמשרד לביטחון פנים על מי האחריות לאבטחת ראשי רשויות. המשרד לביטחון פנים טען שמי שצריך לבצע את העבודה זאת הרשות המקומית. משרד הפנים טען שמי שצריך לבצע את העבודה זה המשרד לביטחון פנים. כך נשארנו עם הויכוח, כאשר דובר גם על הנושא התקציבי שמשום מה, למרות ההבטחה שזה יהיה בתקציב, הנושא הזה הופסק ואין כרגע תקציב. כלומר, עד לפני שבועיים בוודאי שלא היה תקציב.
לכן ביקשנו ארכה של שבועיים כדי לקבל החלטה. אני רוצה לשמוע האם יש החלטה והאם כבר יודעים מי הגוף שאמור לבצע את העבודה, האם משרד הפנים והרשויות או המשרד לביטחון פנים והמשטרה?
קרן טרנר
התשובה היא, שבהתאם להנחיית היושב ראש אנחנו התכנסנו, היו שיחות ודיונים ודנו בנושא לא פעם ולא פעמיים. הסוגיה הזאת עדיין מוטלת לפתחנו. עמדת הממשלה הרשמית להצעת החוק היא התנגדות. בכל זאת הייתי מציעה שאנחנו נמצה את הדיון שהחל. אולי נעלה לאיזו רמה יותר גבוהה כי זה לא סביר ששלושה משרדים - - -

אני מבינה שהיה איזה חוסר הבנה. ביררתי עם קודמיי בתפקיד לעניין התקציב ולהבנתי זה היה לשנה אחת.
אופיר פינס-פז
רק בשביל זה, אני רוצה להיות פעם אחת שר האוצר.
קרן טרנר
אבל אנחנו לא שם כי אנחנו מבינים שיש פה סוגיה שצריך לדון בה.
היו”ר דוד אזולאי
קרן, אני שואל שני דברים. אחד, עזבו לרגע את הנושא התקציבי. מי לוקח על עצמו את האחריות בנושא אבטחת ראשי רשויות, האם משרד הפנים או המשרד לביטחון פנים?
קרן טרנר
זה כרגע עדיין במחלוקת.
היו”ר דוד אזולאי
יפה, תודה רבה.

נושא שני. האם יש או אין מקורות תקציביים?
קרן טרנר
כרגע הסוגיה עצמה היא נושא האחריות. הנושא התקציבי עוד לא הוכרע אבל כרגע הוא סוגיה משנית, הוא באמת קשור למה יוכרע.
היו”ר דוד אזולאי
בעצם נשארנו באותה נקודת מוצא שהיינו בה לפני שבועיים.
קרן טרנר
כן ישבנו בעניין.
היו”ר דוד אזולאי
למה משרד ראש הממשלה לא מתערב בעניין הזה?
קרן טרנר
אולי כדאי באמת להעלות את זה לפתחם.
היו”ר דוד אזולאי
אני שואל, האם נושא כזה – אתם יודעים מה, לפעמים אני לא מבין. מחכים שיקרה אסון כדי שמישהו יתעשת וייקח את היוזמה לידיים. יושבים פה שלושה משרדי ממשלה, משרד הפנים, המשרד לביטחון פנים, משרד האוצר. מדובר כאן בסכנת נפשות וסיכון חיי אדם. לשמחתנו, ברוך השם, היו פגיעות אבל עוד לא קרה אסון נוראי. מחכים עד שזה יקרה - - -
פיני קבלו
היה רימון בשבוע שעבר.
היו”ר דוד אזולאי
זה שום דבר, זה כלום, זה שטויות. עד שלא ייהרג, חס וחלילה, ראש עיר, לא יקרה שום דבר. תבינו, זה הקריטריון, מה לעשות. אז אנחנו מחכים לזה? תגידו שאתם מחכים – בסדר, נתנהג בהתאם. אני לא מוכן לזה.

אדוני יו"ר הנהלת הקואליציה, הנושא עכשיו לפתחך. אני כיבדתי את בקשתך - - -
זאב אלקין
אני עומד בדברתי.
היו”ר דוד אזולאי
אני תלמיד ממושמע בקואליציה ועשיתי כפי שביקשת ממני. אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים בצומת דרכים ואנחנו לא יכולים להמשיך. אנחנו חייבים לקבל היום החלטה, עם כל הכבוד. אם הממשלה לא מבינה את חומרת העניין, אנחנו מבינים את חומרת העניין וזה לפתחנו.

אני אומר שני דברים. אחד, המלצתי היא שנקבל היום את ההצעה להחלת רציפות.

שניים, ההמשך ייעשה בתיאום עם הנהלת הקואליציה.
הפנייה של הוועדה היא למשרד ראש הממשלה להכריע בנושא. אני לא מסוגל, אי-אפשר להשאיר את זה.

קרן, כנציגת משרד האוצר, אני מבקש להעביר את זה למשרד ראש הממשלה, ששם תתקבל ההכרעה וההנחיה מי אמור לתת את ההגנה לראשי הערים, האם משרד הפנים בחסות הרשויות המקומיות או המשרד לביטחון פנים? כרגע אנחנו מדברים על תקציב של 10 מיליון שייכנס לבסיס התקציב כדבר קבוע.
קרן, מקובל?
קרן טרנר
אני הייתי מבקשת מהיושב ראש עוד לא להצביע על דין הרציפות.
היו”ר דוד אזולאי
לא, את זה אני לא יכול.

קרן, אני יכול להבטיח לך דבר אחד. קודם כל, יש עוד 14 יום עד שזה יגיע למליאה. יש לכם עוד שבועיים.

לכן אני מבקש להעמיד להצבעה מי בעד החלת הרציפות של הצעת החוק לתיקון פקודת העיריה (מס' 118) (אבטחת ראש העיריה ועובדים בכירים), התשס"ט-2008.
זאב אלקין
מילה אחת לפני שמצביעים.

קודם כל, אמרתי כאן משהו לפני שבועיים ואני אעמוד בדברתי. לכן באתי לכאן כדי לראות איפה אנחנו נמצאים ואם אין פיתרון אני חושב שאין מנוס מלהצביע על הרציפות למרות בקשתכם. ידעתם שזה המצב, ידעתם שזה הזמן שיש לכם. לא עמדתם בלוחות הזמנים אז אנחנו ככנסת נעמוד בדברנו. אני חושב שזה לקח חשוב לעתיד.
קרן טרנר
חשוב לי להבהיר שלא זלזלנו בהנחיות הוועדה.
היו”ר דוד אזולאי
קרן, בשורה התחתונה נשארנו באותו מקום שהיינו בו לפני שבועיים, על זה אני מדבר.
זאב אלקין
אדוני צודק. עדיין, הרי כולנו יודעים, ודיברנו על-כך בדיון הקודם, שבסוף גם אם היו אומרים מחוקקים, לא החוק הוא שיביא לנו את הפיתרון. אתה יכול לחוקק, אבל עצם החקיקה לא מביאה לתוספת תקציב למשרד הפנים.

לכן חייבים כאן להגיע לפיתרון. החוק חייב לשמש כזרז ולכן הצעתי אליך, אדוני היושב ראש, אנחנו נצביע בוועדה על רציפות. לגבי ההבאה למליאה מתי ואיך אנחנו נתאם.
היו”ר דוד אזולאי
אני מודה לך אדוני.

מי בעד החלת דין רציפות להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 118) (אבטחת ראש העיריה ועובדים בכירים), התשס"ט-2008?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים 1 (אלקין)
היו”ר דוד אזולאי
אם כך, אין מתנגדים, יש נמנע אחד ו-3 בעד. לפיכך אנחנו מקבלים את החלת הרציפות ומבקשים להכין להעברה למליאה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים