ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/11/2009

צרוף שלושה מפעלים כימיים לתוספת הרביעית להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשס"ח-1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים