ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2009

קיום התייעצות להקדמת מועד בחירות בהתאם לסעיף 146(ב) לפקודת העיריות - עיריית ערד

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת הפנים והגנת הסביבה

2.11.09


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 87
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, ט"ו בחשוון תש"ע (2 בנובמבר 2009) שעה 12:45
סדר היום
קיום התייעצות להקדמת מועד בחירות בהתאם לסעיף 146(ב) לפקודת העיריות –


עיריית ערד.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – דוד אזולאי

יעקב אדרי

אריה ביבי

איתן כבל

פניה קירשנבאום

חמד עמאר

ציון פיניאן
מוזמנים
אנסטסיה מיכאלי – חברת כנסת

משה גפני – חבר כנסת

אברהם מיכאלי – חבר כנסת

ג'מל זחאלקה – חבר כנסת

עו"ד טל ספיבק – לשכת המפקח על הבחירות, משרד הפנים

רני פינצי – מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפנים

דרורי שפירא – עו"ד, משרד הפנים

שני דוייב – ראש עיריית ערד, עיריית ערד

יעקב לקס – תושב ערד, עיריית ערד

אליעזר בר שדה

דגנית בר שדה – תושבת ערד
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
אתי בן שמחון

קיום התייעצות להקדמת מועד בחירות בהתאם לסעיף 146(ב) לפקודת העיריות –
עיריית ערד
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא שעל סדר היום – קיום התייעצות להקדמת מועד הבחירות בהתאם לסעיף 146(ב) לפקודת העיריות – עיריית ערד.

על-פי החוק, יש חובת התייעצות של השר עם ועדת הפנים, בנושא קיום מועד הבחירות. קיבלנו מכתב משר הפנים ב-26 באוקטובר. אקריא לכם את המכתב, אני מניח שהוא מונח גם לפניכם.

המכתב מופנה ליושב ראש ועדת הפנים. הנדון – קיום התייעצות להקמת מועד בחירות בהתאם לסעיף 146(ב) לפקודת העיריות – עיריית ערד.

"לאחר קבלת חוות דעת גורמי המקצוע המשרדי, ובחינת הנושא, בכוונתי לשקול עשיית שימוש בסמכותי על פי סעיף 146(ב) לפקודת העיריות ולהקדים את המועד לסיום כהונתם של הוועדה הממונה בעיריית ערד למועד סמוך האפשרי לעריכת בחירות על פי החוק. לפיכך, וטרם קבלת החלטתי ובהתאם להוראות 146(ב) לפקודת העיריות, אבקש להעלות את הנושא לדיון בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת". ישנה כאן גם חוות דעת שהוכנה על ידי מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד.

כאן אני מבקש לשמוע את עמדת משרד הפנים. נתבקשתם להעביר לוועדה מהו מועד שאתם מתכננים את הבחירות. בבקשה.
טל ספיבק
אדוני היושב ראש, לגבי המועד, בעצם המסגרת המשפטית אומרת מיום שהוועדה החליטה על כך, יש לנו 150 יום שזו השליפה הראשונה של פנקס הבוחרים. זה יוצא בסביבות אפריל-מאי. התאריך שאנחנו המלצנו עליו הוא ה-13 באפריל שזה מסיבות טכניות בעיקר.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, אתה בעצם לקחת את המקסימום.
פניה קירשנבאום
למה 150? למה לא 90 יום?
טל ספיבק
כי בפנקס הבוחרים התקופה הראשונה – 150 יום, זה על פי החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אני מכיר סיטואציה שהכינו פנקס בוחרים פחות מ-150.
טל ספיבק
150 יום, זה יוצא בסביבות מאי. אנחנו קבענו ב-13 באפריל מסיבות טכניות בעיקר, חגים וכאלה. שהגשת רשימות לא ייפול למשל על פסח, זה בעיקר מסיבות טכניות.
פניה קירשנבאום
למה? אנחנו יכולים לעשות את זה בינואר, ומעכשיו עד ינואר אין שום בחירות ואין שום חגים.
טל ספיבק
לא, אבל החוק מכריח אותנו ל-150 יום.
היו"ר דוד אזולאי
עד 150 יום.
פניה קירשנבאום
עד 150, לא 150 יום.
אריה ביבי
הם לא מוכנים לעשות את זה בערד.
היו"ר דוד אזולאי
תודה.
דרורי שפירא
מה שקורה זה, שמשרד הפנים בודק כל הזמן את ההתנהלות של הועדות הממונות. במקרה של הוועדה הממונה בערד, הגענו למסקנה שאפשר להחזיר את השלטון בהליך דמוקרטי לנבחרי ציבור. זה כמובן הדבר הרצוי, ולכן בעצם הופנתה הבקשה הזאת לוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
מה אורך חייה של ועדה קרואה בדרך כלל?
דרורי שפירא
כעיקרון, החוק אומר מינימום שנתיים, אנחנו העלנו בוועדה הזאת לשלוש. זה מינימום שנתיים, אין לנו ועדות שפעלו פחות משנתיים.
היו"ר דוד אזולאי
אבל החוק, נדמה לי, לא חל רטרואקטיבי על הועדות הללו.
דרורי שפירא
כן, אבל החוק קובע שזה צריך להיות עד מועד הבחירות, ולא פחות משנתיים. ברוב הוועדות, אלא אם כן קיימנו איתכם היוועצות.
היו"ר דוד אזולאי
מתי כוננה המועצה הזאת - יולי 2007.
אריה ביבי
שנתיים וחצי, בסדר.
יעקב לקס
אני תושב ערד, מאחוריי עומדים כמה עשרות תושבים שביומיים פנו אל חברי הוועדה ואל הוועדה בבקשה להתחשב בדעת הציבור בערד, ולא רק בסעיפי המאזנים וההתנהלות התקינה.


אקדים ואומר, שאין לי שום אינטרס פוליטי כיוצא בזה לכל האנשים ששלחו את המכתב, אין שום אינטרס פוליטי אישי. כל שאנחנו מבקשים הוא להשאיר את ערד במסלול הצמיחה, ושיפור האופטימיות שהתחיל ולא נשלם, ועלול להיות מקוטע על ידי בחירות מוקדמות. הסכנות הן נטישה, חזרה לאי-תפקוד, דה-דמורליזציה של הקהל.

אינני בשום אופן חסיד של ועדות ממונות, ושירושלים תקבע לערד מי ינהל. אנשי ערד צריכים לקבוע את זה. השאלה כאן איננה מי ייבחר, השאלה היא אם לבחור עכשיו והעת לא בשלה, כל מה שאני מבקש מהוועדה הנכבדה, הוא להמליץ לשר הפנים לעשות סקר משאל טלפוני, עושים את זה ביומיים. לדעת מה רוצים באמת תושבי ערד. למיטב ידיעתי, מתוך שיחות עם הרבה מאוד אנשים, תושבי ערד התחילו לחייך מחדש לפחות בשנה וחצי האחרונות לכהונתו של רואה חשבון בר לב, ואין אומרים כל שבחו של אדם בפניו. רואה חשבון בר לב יושב כאן לא הרבה.
היו"ר דוד אזולאי
מקצת, אני מסכים שתגיד.
יעקב לקס
מקצת שבחו הוא, שהעיר עלתה על מסלול של הבראה. היא נמצאת בראשית המסלול. אל תפילו אותנו בחזרה מהמסלול הטוב הזה על ידי קיצור תקופת הכהונה. אנחנו מבקשים שתקופת הכהונה תהיה עד למועד הקבוע בחוק לקיום בחירות בכל הרשויות המקומיות. אבל בכדי שזה לא תהיה דעתי, ודעת אותם עשרות - - -
ג'מאל זחאלקה
זה שנים רבות.
יעקב לקס
כן, ארבע שנים מעכשיו.


וזה הזמן שערד צריכה בכדי להשתקם אחרי רעות ורבות שהיו לנו.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה אדוני.
יעקב לקס
כל שאני מבקש - שאלו את התושבים במשאל. תודה.
משה גפני
יש לי שאלה לסדר. יש כמה רשויות בנגב שנמצאות בהן ועדות ממונות ולא התקיימו בחירות. גם באופקים גם בירוחם וגם בערד. לפי מה ההחלטה במשרד הפנים שמקיימים התייעצות על ערד, ולא מקיימים התייעצות על אופקים ועל ירוחם?
היו"ר דוד אזולאי
מה שיש פה בידי, יש פה המלצה של השלטון המקומי, שהוא ממליץ בפני מנכ"ל משרד הפנים ללכת לבחירות. על סמך זה השר פנה לוועדה וביקש לקיים - - -
משה גפני
אין המלצה של השלטון המקומי על אופקים למשל ועל ירוחם?
היו"ר דוד אזולאי
בפניי לא מונחת שום דבר, וודאי גם אם השלטון המקומי הוא הגורם, מה שיש פה בפניי פנייה של מנהל המינהל השלטון המקומי, מר רני פינצי, שהוא מפנה את זה למנכ"ל משרד הפנים. יש פנייה של מנכ"ל משרד הפנים - - -
משה גפני
ולמה רני פינצי רוצה רק ערד?
היו"ר דוד אזולאי
שמעתי כאן את נציגת משרד הפנים.
משה גפני
האמת היא שאני לא חבר בוועדה.
אריה ביבי
אתה לא חבר, אבל עלית על דברים ממש – נגעת בנקודה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מקדמים אותך בברכת ברוך הבא. השתתפותך בדיון הזאת תורמת. נשמח שתמיד תבוא.

אתה אורח רצוי פה. תודה רבה.
משה גפני
למה זה ערד?
ג'מאל זחאלקה
תמיד חבר הכנסת גפני שואל למה....
משה גפני
בגלל שאופקים זה ליד נתיבות?
היו"ר דוד אזולאי
אצל עם ישראל אין למה. אצלנו אומרים "אשרי העם שככה לו".


אני מפנה את תשומת ליבך למכתבים.
אריה ביבי
אדוני היושב ראש, חבר הכנסת יעקב אדרי, חבריי חברי הכנסת. אני לא מכיר את ראש העיר, יושב ראש הוועדה הקרואה. באמת, לא מכיר אותו. אבל המדינה קצת חשובה לי, קצת. שירתתי מספיק במדינה, והיא קצת חשובה לי.

אתמול ושלשום הרמתי טלפונים לכמה תושבי ערד. אמרתי, בואו נשמע מה התושבים חושבים על יושב ראש הועדה הקרואה, כי ידעתי שמתקיים היום דיון. ואני אומר לך, הרמתי עשרה טלפונים, לא יותר. אתה שומע את האיש, אני גם לא מכיר את השם שלו, פעם ראשונה שאני רואה אותו. כל העשרה דיברו כמו שהוא דיבר. אומר שיושב ראש הוועדה הקרואה, אני אגיד בשם אומרם. אני לא אגיד את דעתי עכשיו.

יו"ר הועדה הקרואה סוף סוף עושה עבודה טובה. הרים לנו את הראש. החזירו את פסטיבל ערד לערד, עשו הרבה דברים טובים. אין לו בני דודים שם, אין לו קרובים - הוא מתעסק בצורה הכי ישרה. המשכורות משולמות. בדקתי גם כמה עובדי עירייה, המשכורות משולמות בזמן. אין בעיה. אמרתי בכל זאת למה? אמרו לי תשמע, יש אינטרסים של גופים כאלה ואחרים. אני לא רוצה להגיד את הגופים האלה. זה שחבר הכנסת יו"ר ועדת הכספים אמר, למה? הוא צודק. הרי רק לפני שבועיים דנו בחדר הזה להאריך להם. אמרתי לכם, אני הייתי יו"ר ועדה קרואה, ועדה קרואה שמממנים אותה. שאם היא לא עושה את תפקידה מינימום 5 שנים, אם אתה זוכר, דיברנו על 3, ואני הייתי בין אלה שאמר 5 שנים. כי ב-5 שנים הוא מתחיל לזרוע זרעים, הוא רוצה לקצור את הפירות. אם הוא לא טוב, אם הוא נגוע בפלילים, תקחו אותו ותזרקו אותו. אבל אם האדם שמינינו אותו לפני שנתיים, הוא ישר והוא טוב, ועושה עבודה טובה, התושבים אוהבים אותו, ורוצים אותו. למה אנחנו באים עכשיו ודנים בערד? כאשר לידו חבר הכנסת לשעבר יו"ר סיעת המערך מצנע יושב שם כמעט 5 שנים. למה השארנו אותו 5 שנים? כי הוא טוב, עושה עבודה טובה, וצריכים להשאיר אותו. אפילו אם הוא לא רוצה, צריכים להחתים אותו. אם אתה טוב, תישאר 4-5 שנים.

פתאום עכשיו אנחנו באים בגלל אינטרסים שהם נוגדים את מה שאני מאמין, כי זו מדינת ישראל. אני מתקומם, כי אני חושב שאם שירתתי את המדינה הזאת, אנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. אנחנו צריכים ללכת לכיוון שמי שמשרת את המדינה כמו שצריך, צריך לתת לו, ולא בגלל אינטרסים מפלגתיים, אלה דברים שהם צריכים להיות חוצה מפלגות, אדוני.


ואני אומר לך, אני מקווה שהחברים שלי בוועדת הפנים של הכנסת יילכו בכיוון הזה. פעם אחת אתה לא צריך ללכת עם המפלגה שלך, כי יש לה מועד שם. אלא ללכת לטובת מדינת ישראל.
חמד עמאר
מי מינה?
אריה ביבי
לא מעניין אותי בכלל.
פניה קירשנבאום
בטח שלא מעניין, זה ממש לא פוליטי. ממש לא פוליטי.
אריה ביבי
אתם יודעים מה, הוא פוליטי. בסדר. אני לא מכיר אותו, אני נשבע לכם, פעם ראשונה שאני רואה את האדם הזה. אני יכול להביא לך מהמשרד שלי את רשימת האזרחים שאני התקשרתי איתם. בשמות, אם אתה רוצה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מאמין לך. אני לא מטיל דופי חס וחלילה.
אריה ביבי
אני מוכן ללכת לפוליגרף שאני רואה את האדם הזה פעם ראשונה, ואת האדם הזה פעם ראשונה. ואני אומר לכם, אני בשם מדינת ישראל, די כבר עם המפלגות. פעם אחת בוא נעזוב את המפלגות ונראה. האדם משרת בסדר. למה לא להשאיר אותו?
פניה קירשנבאום
יש דמוקרטיה אולי במדינה הזאת גם.
אנסטסיה מיכאלי
מעניין, למה הרמת טלפונים במקום להגיע לעיר, לגעת בתושבים, ולשאול אותם תכלס' באמת.
אריה ביבי
אני אומר לך אחרי הישיבה הזאת אני מוכן להגיע לעיר גם. אין לי בעיה.
פניה קירשנבאום
כי כנראה קשה, לערד אין פורטקציה, ורק מדברים פוליטיקה.
אנסטסיה מיכאלי
תגיע קודם לעיר, תנסה. תראה את התושבים איך הם מגיעים לעבודה. תשאל את התושבים שאין להם כסף לשלם עבור גנים של הילדים שלהם.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע באיזו ועדה את חברה, אולי שם מרשים לדבר בלי רשות. פה אני מבקש לקבל רשות.

תודה.
יעקב אדרי
שאלה לסדר. מה הסמכות שלנו בעניין הזה בכלל? זה רק התייעצות.
היו"ר דוד אזולאי
על פי החוק יש חובת התייעצות.
יעקב אדרי
זאת אומרת, מה שעושה עכשיו איתם השר זו התייעצות איתם? אנחנו צריכים לתת את חוות הדעת, והוא יעשה מה שהוא מחליט.
היו"ר דוד אזולאי
נכון. לשאלתך, והיא שאלה חשובה מאוד. אני אבקש את היועץ המשפטי של הוועדה התייחסות למשמעות של ההתייעצות של שר הפנים עם הוועדה. בבקשה, אדוני.
תומר רוזנר
אמנם ההחלטה של הוועדה אינה מחייבת את השר באופן גורף, הוא יכול לקבל החלטה אחרת, אבל הוא צריך לייחס משקל כבד ביותר להמלצת הוועדה, ולהביא נימוקים כבדי משקל שלא לקבל אותה, זו אותה הלכה לגבי חובת התייעצות ככלל, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהתייעצות עם ועדה של הכנסת, חוות הדעת שלה הוא משקל כבד מאוד.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה.
פניה קירשנבאום
אני קוראת את המכתב. בעצם המועצה, או היושב ראש מונה לא בגלל תכנית הבראה, או לא בגלל שהיו אי סדרים כספיים, אלא בגלל שלא אושר תקציב של הרשות.

אני מעריכה, ואני באמת מאמינה שאדון בר לב עשה עבודה נהדרת, אבל זה לא אומר שבגלל שלא אושר תקציב, עכשיו צריכים יושב ראש ממונה שם לארבע או חמש שנים. זה לא שהמועצה לא התנהלה בסדר, לא שהיו שם חריגות. זה לא מועצה בתכנית הבראה. אתה אולי התקשרת לעשרה איש, אני מאמינה לך. אבל משום מה, הסניף של מפלגת קדימה התקשר אליי, ואמר שהם מבקשים בחירות. פוליטי לא פוליטי - - -
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת ביבי, לא מייצג את קדימה בעניין הזה.
אריה ביבי
אני לא מייצג את קדימה.
פניה קירשנבאום
בטח שלא מייצג את קדימה, רק שיושב ראש הממונה מונה בתקופת מפלגת קדימה.
אריה ביבי
כולם פה שומעים אותי, ואני מוקלט. אני מודיע לך חד-משמעי. אם תביאי משהו שהוא לטובת מדינת ישראל וקדימה תגיד אחרת, אני אצביע משהו לטובת מדינת ישראל. כנראה שאת לא מכירה אותי. אותי חשובה מדינת ישראל מעל לבית שלי, מעל קדימה, מעל כל מפלגה.
פניה קירשנבאום
אני מקווה עוד להכיר אותך עד סוף הקדנציה, היא ארוכה 4 שנים יהיה לנו מספיק זמן להכיר.
אריה ביבי
למה לא, אני אשמח מאוד. אם תהיו ותעשו טוב למדינת ישראל, לא איכפת לי שתישארו. חבר כנסת בשבילי זה לא ה"היי". אני כבר עשיתי תפקידים.
פניה קירשנבאום
אני חושבת שאדון בר לב סיים את תפקידו, לא סיים, עדיין לא.
היו"ר דוד אזולאי
תפקידנו לא לפטר אף אחד.
פניה קירשנבאום
לא פיטרתי, אני מתנצלת אם זה יתפרש. אנחנו מבקרים בערד לא מעט, שמעתי על הלך רוחות. התהליך הדמוקרטי הוא שאכן התקיימו שם בחירות, ושראש המועצה ייבחר. ושהרשות תנוהל כמו שצריך. אני חוזרת ואומרת שהיו"ר לא מונה בגלל התנהלות לא תקינה של הרשות, אלא בגלל שהתקציב לא אושר. זה לא תכנית הבראה, זה לא איזשהו סיפור אדיר. ולכן אני חושבת שהגיע הזמן שאף אחד לא יחזיק את קרנות המזבח. אני חושבת שצריך ללכת לבחירות, לתת לדמוקרטיה לנהל את העיר הזאת. זה הטוב ביותר. אני חייבת לעזוב. אני מבינה שאין הצבעה.
היו"ר דוד אזולאי
אם תהיה הצבעה - - -
פניה קירשנבאום
אנסטסיה, אני אבקש שתצביעי בשבילי. אנחנו בעד הבחירות. אני גם מבקשת מאוד אם אפשר לקצר ולא 150 יום. אין טעם למשוך את זה לחצי שנה, ולהשאיר את העיר באנדרלמוסיה בהמתנה לבחירות, זה רק יותר מסרבל את כל התהליך הזה. אם אפשר לקצר, ואם אפשר להקדים בחירות לסוף ינואר, תחילת פברואר, אני חושבת שזה הטוב ביותר. תודה.
יעקב אדרי
זה עד 150 יום, או שזה 150 יום?
היו"ר דוד אזולאי
עד 150 יום.
היו"ר דוד אזולאי
ברוך הבא מסין.
איתן כבל
תודה היה נהדר שם.


ברשותך, אדוני היושב ראש, לא התקשרתי לאף אחד, וגם אין לי עניין מיוחד בערד. מעבר לעניין כמו כל יישוב אחר ברחבי מדינת ישראל, שאתה רוצה לעשות לו טוב, מר לקס. הגעתי לכאן כדי לייצג עמדה כזו או אחרת. אני רק זוכר שהעיר ערד קרסה. המערכת שם קרסה באופן מוחלט, וזה לא רק בגלל שראש העיר לא היה לו רוב להעביר את התקציב, זו היתה נקודת קצה בתהליך ארוך של יישוב מפואר שהגיע לכדי קריסה טוטלית. פעם כשהיית מדבר על ערד, זה היה המקום. ערד זה לא דרום, זה משהו אחר, והגיעה לאשר הגיעה. ממה נפשך? הרי כשמשרד הפנים – וזה לא עניין של מה בכך. אני אומר לכם שלא נהפוך את זה לעניין מפלגתי. לי אין עניין מפלגתי. גם במצבי היום אין לי שום עניין מפלגתי שם כאופזיציה אני בשני מקומות. אני יכול לפעול באמת על פי מה שנכון. אני לא מחוייב לשום עניין שהוא לא אל העניין.

הרי מה קרה? בשנתיים וחצי נעשתה מהפכה. אני מכיר את גדעון לא מקרוב, אלא בעשייה הציבורית שלו, משרד הפנים, וכל מה שקשור לכך. אין לי היכרות אישית מוקדמת איתו. הוא כנראה לפי זה גם לא מונה על ידי מישהו ממפלגתי. אבל כפי שנכתב באותו מסמך שנשלח על ידי משרד הפנים לחובת ההתייעצות אני רוצה להשתמש דווקא בפיסקה האחרונה שהם כותבים. הם כותבים כך: "בפסק דין יעקב בנישתי נגד שר הפנים אשר עסק במועד הבחירות במועצה המקומית ירוחם, קבע בית המשפט כי נדרש מעקב צמוד וראוי של משרד הפנים כבמקומות אחרים שבהן ישנה מועצה ממונה כדי לאפשר לתהליך הדמוקרטי לתפוס את מקומו במועד המתאים". כאן הדגש על העניין הזה של מהו המועד המתאים. האם כל הבעיות שבגינן פוזרה המועצה בערד, האם עכשיו הכל בסדר? תוך שנתיים וחצי הכל בא על מקומו. זה לקחת את גדעון, לשכפל אותו בכל היישובים ברחבי הארץ, לאופקים ולכל שאר המקומות – אוי ואבוי, מה נגיד על ידידי ראש המועצה המקומית בירוחם? הוא חמש שנים, הוא כשל. זאת אומרת, לשיטתנו הוא לא עושה את עבודתו. אם כבר חמש שנים הוא נמצא בתפקיד, ולא הצליח להשיב או להעלות את ירוחם על פסים נכונים - - -

ואני אומר לכם, ואני מציע לנו חברי הוועדה, אם אחרי שנתיים וחצי ועדה ממונה מבוטלת, המשמעות היא שההחלטה מלכתחילה היתה לוקה בחסר, או שלא היתה נכונה. או שהיתה פעולה שלא על-פי דין. אנחנו מכירים את המוניציפלים, ויש כאן אנשים שעסקו במוניצפלי. יעקב שנים רבות הרים יישוב מעברי פי תהום, הביא אותו למקום אחר לגמרי. אלה תהליכים ארוכים, קשים. וכדי לקחת את היישוב הזה ולהשיב אותו, לפחות תן לו קדנציה. את הקדנציה שבה אתה אומר – לא סתם אמרו חמש שנים במוניציפלי. לא סתם קובעים זמן. לכן אני פונה אליכם ואומר לכם בנקיטת חפץ, אין לי שום עניין. באתי לכאן כחבר הוועדה ולא דיברתי עם אף אחד. קראתי את החומר, אני עוקב בכלי התקשורת כאדם שמתעניין באופן טבעי אולי קצת יותר מהאחרים ואומר לכם, בואו נסיר את כל השיקולים, כי מתחת לפני השטח השיקולים הם לא שיקולים ענייניים. הם שיקולים בעיקר פוליטיים.

אני לא אומר אם זה רע או טוב, אין לי מושג. יכול להיות שגם מי ששוקל את השיקולים הפוליטיים יכול להיות שהוא לא בא ממקום רע, חס וחלילה. אינני אומר ששיקול פוליטי הוא בהכרח שיקול רע. אני לא מאלה שאומרים – כל דבר שיש לו נגיעה פוליטית הוא בהכרח צריך להיות רע. זה חלק מהתרבות הדמוקרטית. אבל צריך לשים לה סייגים, ולשים לה גבולות. אני אומר לכם, שכל אחד ישאל את עצמו, האם כשהוא בא להצביע, עושה זאת בידיים נקיות. בנקיון דעת ובנקיון לב. זה כל אשר אני מבקש. אינני רוצה להפליג במלים יותר גדולות ממה שאמרתי. אני סבור שצריך לתת למועצה הממונה להמשיך את פרק הזמן שנדרש, ואני בטוח שיקומו כוחות דמוקרטיים בתוך העיר, שיידעו בבוא העת, בעוד שנתיים, לקחת ולהוביל את העיר באופן שבה תשאיר המועצה הנוכחית את הבסיס הנכון להמשך.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לך חבר הכנסת כבל.
אנסטסיה מיכאלי
תודה רבה יושב ראש הוועדה. אני לא חברה בוועדה, אני חברה בוועדת חינוך, תרבות וספורט, מעמד האשה וביקורת המדינה.

יש לי מספיק רצון להבין את עומק הבעיה של פריפריה ושל הילדים שגדלים בפריפריה. הדיון הזה מתקיים לאחר יום אחד שהזדמן לי לבקר בעיר ערד. אתמול מהשעה תשע עד ארבע הייתי בתוך העיר. הייתי בהרבה מקומות וראיתי במו עיניי הרבה בעיות שהתושבים של העיר הזאת נתקלים בהם. אני מבינה טוב מאוד שיש סיבות שאנשים לא רוצים להגיע לעיר, ומספיק להם פשוט להרים טלפונים לחברים. כי העיר הזו, זאת עיר שמתמודדת עם הרבה בעיות, הרבה מצוקות שלא רק קשורות למצוקות של הערים בפריפריה, כמו דימונה, כמו הרבה ערים אחרות. הייחודיות של העיר הזאת שהיא מיוחדת. הרבה אנשים נתקלים בהרבה בעיות שקשורות גם לבעיות של תעסוקה, בעיות של התמודדות יומיומית שהם לא יכולים לראות את הילדים שלהם, ולתת להם חינוך שהם באמת רוצים לתת להם – אבא ואמא. מוקדם בבוקר הם מביאים אותם לגן ויצ"ו שהזדמן לי לבקר, בלי יכולת לדבר דקה אחת עם הילדים ועם הגננות, וחוזרות מאוחר בלילה.

זה שקיצצו שם תקציבים לסיבסוד של הגנים לילדים בני שלוש וארבע, זו עוד בעיה אחת שקיימת, ואני נפגשתי עם ועד ההורים של העיר. אני שמעתי אנשים שלא קשורים לשום פוליטיקה – זה ההורים, שמגדלים את הדור הבא של מדינת ישראל.

ואני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לשאול את השאלה הזאת, האם בעיר הזו יש מנהיגות מקומית מספיק חזקה בשביל לנווט את העיר הזו להצלחה. אגיד לכם חבריי, לא משנה האינטרסים הפוליטיים של כל אחת מהמפלגות. ראיתי אנשים עם המון אנרגיה, עם המון נחישות, שבאמת איכפת להם מהעיר הזאת. הם כולם ממפלגות שונות, דרך אגב, חלק מהם איכפת להם מהעיר, וקיבלתי הרבה דיווחים.

הגעתי עכשיו מועדת חינוך תרבות וספורט. היא עדיין עכשיו משודרת באולם הגליל, כולם יושבים שם, כי יודעים שזה משודר בטלוויזיה. בדרך כלל אנחנו הפוליטיקאים מנסים למצוא חברים שיכולים לייצר לובי בתוך הכנסת, בתוך התקשורת. אבל לערד, העיר הזו הקטנה בפריפריה, שמתמודדת יום ויום עם סודאנים שמגיעים ויולדים. ראיתי בנות בנות 15 ברחוב שהן בהריון. אחריהם עוד המון אנשים קטנים שאני לא יודעת ממי הם נולדו. ראיתי הרבה בדואים, ושמעתי הרבה הורים שמתלוננים על כך, שפוחדים לקחת את הילדים שלהם מהחוגים בערב, כי מפחיד. יש הרבה שתייה, חוסר תעסוקה, כל הגברים יושבים במרכז, שותים קפה, לא עושים כלום. הנשים המסכנות מתפרנסות, לא יודעת ממה, כי הן צריכות לנסוע למלון בים המלח מוקדם בבוקר, ולחזור אחורה. האנשים האלה לא נמצאים כאן. כי להפסיד בשבילם יום עבודה, זו הפרנסה שלהם. זה הלחם של הילדים שלהם.
איתן כבל
אנסטסיה, את משכנעת אותנו שגדעון חייב להמשיך בתפקיד.
אנסטסיה מיכאלי
אני מניחה שכל מה ששמתי על השולחן, זה מספיק לשקול ולבדוק. אני בעד הבחירות בעיר הזו, כי ראיתי אנשים. זו האחריות שלנו לתת לתושבים להחליט לבחור מי יהיה המנהיג בעיר שלהם. אנחנו כאן יושבים, האנשים האלה לא כאן. אשמח מאוד שהם היו מגיעים ומדברים מהלב. היו מביאים את הילדים שלהם – אין להם יכולת. האחריות שלנו לתת אפשרות לעיר הזאת להיות לא עוד עיר אחת בפריפריה. זאת עיר של תיירות. אני תמיד הגעתי לים המלח, עברתי על יד העיר הזאת. ראיתי עד כמה לא הייתי לי הזדמנות להיות שם בתוכם. אני ראיתי במו עיניי שיש הרבה בעיות, ויש הרבה אנשים שרוצים לשנות. אני בעד הבחירות, ואני ראיתי את האנשים האלה. אני מאחלת להם בהצלחה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה.
חמד עמאר
אדוני היושב ראש, את ראש העיר הממונה אני לא מכיר. אין לי שום דבר נגדו. יכול להיות שהוא עושה את העבודה שלו בצורה הכי טובה שיש.
היו"ר דוד אזולאי
אני מכיר את ראש המועצה. הוא היה מנכ"ל משרד הפנים שעשה עבודה יפה ועבודה נאמנה.
חמד עמאר
יכול להיות שהוא עושה עבודה טובה שיש.
היו"ר דוד אזולאי
אל תשכחו, הוא לא היה מעורב קודם בחיים הפוליטיים. לא כל אחד חייב להכיר את כל האנשים - - -
חמד עמאר
אין לי שום דבר נגדו אישי.
אריה ביבי
לפחות אתה מסכים בדבר אחד.
חמד עמאר
באופן כללי, אני מאמין בבחירות, מאמין בדמוקרטיה, וגם בשיחות שעשיתי עם היושב ראש, הוא יודע את הדעה שלי על בחירות בירכא, להקדים את הבחירות בירכא. אני מאמין שאנשי היישוב הם צריכים לנהל את היישוב. לא יכול להיות שנביא מישהו מבחוץ וינהל להם את היישוב. עוד מעט נביא אנשים מובחרים, נשים אותם בכנסת, יכול להיות שהם יכולים לחוקק חוקים יותר טובים מאיתנו, יוכלו לנהל יותר טוב גם את הוועדות.
אריה ביבי
תאמין לי זה היה הרבה יותר טוב גם בכנסת וגם ביישובים.
חמד עמאר
בשביל זה יש דמוקרטיה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקווה שאתה לא מדבר ברצינות.
אריה ביבי
מדבר ברצינות. אני לא מדבר על דיקטטורה. אני מדבר שיבחרו את האנשים הכי טובים.
היו"ר דוד אזולאי
אריה, רואים שאתה בא כאיש קבע - - -
חמד עמאר
אני בעד לקבוע תאריך לבחירות ושיהיו בחירות בערד. אריה, אני לא הפרעתי לך.
אריה ביבי
אתה יודע למה? כי אתה הסכמת איתי, לא הפרעת לי. אני לא מסכים איתך, אז אני מפריע.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אפריע לו להביע את עמדתו בצורה הראויה. בבקשה, אדוני.
אריה ביבי
אני מכבד אותך, אדוני היושב ראש, וגם מכבד את חבריי.
חמד עמאר
אני בעד שנקבע תאריך לבחירות, ושיהיה בחירות בערד. אני רוצה לברך את השר על ההחלטה שלו, להביא אתה נושא הזה לדיון.


אני רוצה לברך את השר על החלטתו. אני חושב שהשר הסתמך על הדוח שיש לנו לפנינו. אנחנו יכולים לצטט מה שאנחנו רוצים מהדוח. אם ניקח את עיריית ערד. ערד נכללה במסגרת תכנית הבראה אשר החלה בשנת 2004, והסתיימה בשנת 2006. "בהתאם לדוח בדיקה, יישום תכנית הבראה שנעשתה על ידי בודק תכנית ההבראה, עולה כי הרשות עמדה ביעד האיזון ורוב צעדי התייעלות להן התחייבה בתכנית.

ראש הרשות שהודח מתפקידו, הודח רק בגלל שלא הצליח להעביר תקציב, לא בגלל ניהול לא תקין.
איתן כבל
אם כבר כתוב שם: "וגם בגלל", כתוב שם, "ולא רק בגלל"
חמד עמאר
אם אנחנו נצטט את הדו"ח ואת ההחלטה של השר, יש לי שאלה, למה בתאריך 13 לאפריל? אני יודע שבכנסת במשך 90 יום יכולים להכין את הדו"חות ואת הרשימות ולרוץ לבחירות. למה אנחנו צריכים לחכות עכשיו 6-7 חודשים עד שאנחנו קובעים בחירות? גם ראש עיר הכי טוב שיש, אם אנחנו נותנים שבעה חודשים, גם האנשים לא ישלמו שם כסף עבור ארנונה. אני מכיר את זה בכמה מקומות שגבו תאריך לבחירות, והכל התמוטט. אם אנחנו מחליטים על בחירות, צריך לקצר את הזמן, וללכת על 90 יום וללכת על בחירות ינואר.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה.
יעקב אדרי
אני הייתי רוצה, ברשותכם, לעשות הפרדה בין גדעון כיו"ר הועדה הקרואה, לבין הנושא שעומד על שולחננו. את גדעון אני מכיר, גם כמנכ"ל משרד הפנים, גם כיושב ראש הוועדה. יצא לי כשר לפיתוח נגב-גליל להיות אצלו ולסייע לו בכל מיני נושאים. אין ויכוח לגבי התפקוד של גדעון.

נעשתה עבודה טובה. הוא עושה עבודה טובה, על זה יישר כוח. יחד עם זאת, יש לי כמה בעיות. הנושא די מורכב. הנסיבות שהביאו לבחירת יושב ראש ועדה קרואה, ודאי שאתה לא אשם בהם, אתה לא היית קשור בכלל, אותך מינו לאחר. זה באמת הסיפור המפורסם, גם בזה הייתי קשור, כחבר ועדת הפנים, נדמה לי, דוד ואני אז היינו עם ראש העיר שלהם, עם הבעיות, עם ראש עיריית דימונה – היו בעיות שם שנוצר מצב של קרע בתוך המועצה ולא אישרו לו תקציב. אז החליטו שבגלל אישור תקציב - היו עוד בעיות - ממנים יושב ראש ועדה קרואה. זה הרקע בגדול. לא שחסרים בעיות בערד. בערד יש הרבה מאוד בעיות, חברתי חברת הכנסת אנסטסיה אמרה את הדברים, וזה עוד יותר קשה ממה שהיא ציירה. אתה ודאי מכיר את הנושאים. אם היינו שומעים מעוד אנשים אנשי מקצוע, הממונה על המחוז, ומנכ"ל משרד הפנים, שבאמת גם הייתי רוצה לשמוע אותם. הייתי רוצה לשמוע את כל הנימוקים, ובכל זאת, יש בעיות קשות מאוד. היושב ראש התמודד עם זה, וניסה להתמודד עם זה בכל דרך.

גדעון, אני רוצה לומר לך במלוא הכנות. לא הייתי רוצה שיושב ראש ועדה קרואה יישאר בתפקידו בניגוד לעמדתו של השר. ולמה אני אומר? אני אומר משפט קשה. כי זה לא אדם אחד שנבחר והשר צריך לקבל את זה, זה נבחר ציבור וזהו. הנושא של יושב ראש ועדה קרואה או ועדה ממונה, זה מלשון מינוי. השר ממנה, לא משנה, השר הקודם, השר הנוכחי, הגיע למסקנה שמיצית את הנושא, ולא דיברתי איתו. הוא חושב שמיצית את התפקיד, עשית אותו על הצד הטוב, הגיע הזמן לתהליך דמוקרטי כפי שנהוג בכל מקום.


לא הייתי רוצה שאתה נגד השר ונגד הועדה תקבל החלטה בניגוד לדעתו של השר, שאחר כך יש לזה תוצאות והשלכות לא הכי בריאות. אני אומר בלשון עדינה, כי כולנו מכיר את כללי המשחק. אבל אני שוב אומר, אני חושב שאם זה רצונו של השר, אז אנחנו צריכים להתחשב. אבל הייתי רוצה לעשות את זה לאחר ששמעתי את כל אנשי המקצוע – הממונה על המחוז, ואת כל אלה שנוגעים בעניין, האם זה נכון לעשות את זה עכשיו, או בעוד שנה, או בעוד שנתיים, או מהן הנימוקים שהביאו לשינוי בהחלטה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לחבר הכנסת אדרי.


ראש העיר ומנכ"ל משרד הפנים לשעבר מר גדעון בר לב. בבקשה אדוני. לרשותך 5 דקות.

גדעון, אני יודע שזה קשה בחמש דקות. אבל שמת לב שחברי הכנסת דיברו. זה פחות או יותר סדר הגודל.
גדעון בר לב
תודה רבה אדוני היושב ראש. כבוד היושב ראש, חברי כנסת נכבדים, חברי הוועדה. אני לא נאחז בשום קרנות מזבח, כפי שאמרה חברת הכנסת פניה. אין קרנות ואין מזבח. מי שמכיר את ההיסטוריה שלי, יודע שהיו לי קרנות מזבח עד 2003, שעזבתי אותן כדי להיכנס לתפקיד ציבורי. אני לא מינוי של שום מפלגה, בוודאי לא קדימה. אינני חבר קדימה, לא הייתי חבר קדימה, אינני חבר קדימה, ההיכרות שלי עם השר שמונה היתה על רקע מקצועי, שהיה שר במשרד האוצר, ואני מנכ"ל משרד הפנים. כך שכל הרמיזות האלה אינן במקומם לחלוטין, כבוד היושב ראש.


למי שלא מכיר אותי, שמי גדעון בר לב, אני רואה חשבון וכלכלן במקצועי. בעל נסיון של עשרות שנים במגזר המוניציפלי. יועץ לעשרות רשויות מקומיות ברחבי המדינה, וניהול מערכות כספים שם. כיהנתי עד מחצית 2005 כמנכ"ל משרד הפנים, וזה כשנתיים אני בתפקיד כיושב ראש הועדה הממונה, ראש עיריית ערד.


אתייחס למסמך של הגורמים המקצועיים במשרד הפנים, שצורפו לבקשתו של השר. לא ברור כיצד עורכי המסמך קובעים מבחן המצב הניהולי של העירייה, ללא קיום כל דיון. אני חוזר על זה, כל דיון עם גורמי העירייה בראשותי. כיצד הם יודעים איך העירייה מתנהלת? כיצד?
יעקב אדרי
הממונה על המחוז.
גדעון בר לב
הממונה על המחוז לא קיים איתי דיון. לא מנכ"ל משרד הפנים, לא ראש מינהל השלטון המקומי, ולא ממונה על המחוז - לא ניהלו איתי דיון על מצב העירייה.
אנסטסיה מיכאלי
אבל מספיק לשאול את התושבים, זה השטח, הוא מדבר. השטח מדבר.
גדעון בר לב
עם כל הכבוד, זה לא מה שאת מתכוונת.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי. אני מבקש גם מחברי הכנסת, גם מהאורחים, לא להתערב בדיון. האיש אומר את דבריו, יש פה נציג של משרד הפנים, שהוא הכין את המסמך. אני אאפשר לו להגיב, הוא יגיב לדברים.
גדעון בר לב
אני שלוח, ושליח של משרד הפנים, ולא טרחו לדבר איתי לחלוטין לגבי מצבה של העיר בחצי השנה האחרונה, ובוודאי לא לקראת הדיון הזה. לא התייעצו איתי, לא דיון, לא שימוע, לא כלום. לא הם, לא הממונה על המחוז, לא כלום.איפה חוות הדעת של הממונה על המחוז איננה? עם כל הכבוד הראוי, אנשי המקצוע טעו בנתונים שהגברת הנכבדה לא ידעה להשיב. מועד הבחירות הוא לא מינימום שנתיים, זה מינימום שנתיים ועד מועד הבחירות הבא, זה מה שכתוב בחוק. אתה לא היית כאן.
רני פינצי
אבל כתוב הפוך בחוק. עד מועד הבחירות הבא, לא פחות משנתיים.
יעקב אדרי
העניין הזה הוא חשוב.
היו"ר דוד אזולאי
רן, אני לא אוותר על זכות הדיבור שלך, כי יש פה דברים שצריך להבהיר, ואני אבקש את התייחסותך. אבל בוא נאפשר לגדעון לדבר.
גדעון בר לב
הנתונים שהוצגו, טעו אנשי משרד הפנים והטעו. נתוני שנת 2006 תוקנו על ידי מבקר מטעם משרד הפנים, התברר שחלה שם טעות בנתונים, והם תוקנו, והוצג דו"ח מתוקן, מה שנקרא "ריסטטמנט", במקום 277 עודף, מליון 663 אלף שקלים גרעון בשנת 2006. אני מדבר על מה שכתב הגורם המקצועי במשרד הפנים, גרעון שוטף 277, הוא לא לקח בחשבון שמבקר מטעמו תיקון את זה, והעמיד את זה על גרעון של מליון 663 אלף שקלים. אני משתמש בידע שלי כרואה חשבון.

יתרה מזאת, הגרעון המצטבר לסוף שנת 2006 הוא לא 20 מליון 776, אלא הוא כולל גרעון סופי בתב"רים 26,349 , דהיינו, חוסר של 5.5 מליון שקלים.
יעקב אדרי
גדעון, אתה מדבר לפני כניסתך לתפקיד. מליון שש מאות זה כלום.
היו"ר דוד אזולאי
גדעון, 2006 זה היסטוריה.
גדעון בר לב
לא, אני מציג את זה בתור בסיס. 27 מליון שקל גרעון מצטבר.
היו"ר דוד אזולאי
תתייחס לשנת 2008, 2009.
גדעון בר לב
2007, 2008 מאוזן לחלוטין.
יעקב אדרי
כולל המצטבר.
גדעון בר לב
לא, הגרעון המצטבר ירד ל-19.486. מ-26 מליון, ל-19 מליון שקל - 7 מליון פחות. בשנת 2006 כשהיה איזון, הייתה דחיפה מיוחדת של משרד הפנים, 7 מליון שקלים. אגב, את תכנית ההבראה לערד, אני עשיתי בשנת 2004 למי שרוצה לדעת. ערד היתה ממוטטת. נעשתה לה תכנית הבראה, עם דחיפה מיוחדת של 7 מליון שקל ממקורות משרד הפנים, מעבר למענק האיזון ועוד מליון שקל מענק סל ועוד, ועוד, ועוד, לא הלאה אתכם.

עם כל הכבוד, גם 2009 אנחנו גומרים מאוזנים, למרות הקיצוצים. מדוע? כי נקטתי צעדי זהירות, וקבעתי בתקציב של השנה 4 מליון 400 שקל תוצאות - - -בהכנסות, ולא ביצעתי את זה כדי לגמור מאוזן השנה, מתוך אחריות למצבה של העיר. ואחריות, כשלוח של משרד הפנים. הסייפא של המכתב של משרד הפנים, בדיחה. למנות לי לקראת הבחירות חשב מלווה. מר פינצי, אני הייתי חשב מלווה בעיריית גדרה לפני שכבודו ידע בכלל מה זה שלטון מקומי. למנות לי חשב מלווה – מה זו הבדיחה הזאת? אבל נעזוב את זה.
היו"ר דוד אזולאי
תרשה לי במאמר מוסגר. אתה לא צריך להיפגע מזה, זה נוהל של משרד הפנים, זה מקובל, ואני מכיר ראשי רשויות שהם רואי חשבון שגם להם שמו חשב מלווה. אל תיקח את זה באופן אישי.
גדעון בר לב
אני לא מכיר שום רואה חשבון, ואני לא מכיר שום ראש רשות שהוא עשרות שנים בשלטון המקומי והיה מנכ"ל משרד הפנים, הוא גם רואה חשבון בעוד דברים, לא מכיר. אבל נעזוב את זה.

לגבי העניין הדמוקרטי. מדוע דווקא לגבי ערד, אחרי שנתיים ומספר חושבים עניין הדמוקרטי. יש איתנו רשימה של הממונה על הבחירות במשרד הפנים, מועדי בחירות 2011, 2012, 2013. מה קרה בערד? למה בערד 2009 מחליטים על בחירות? כל האחרים זה עד 2013, מועד הבחירות הבא שנקבע בחוק, גברתי, או אדוני.
דרורי שפירא
אני לא אמרתי שום דבר אדוני.
גדעון בר לב
לא משנה מי שאמר את זה והטעה. לגבי כל האחרים הרשימה בידי. 2011, 2013, ערד היחידה עכשיו. למה? יש גם עוד רשויות שמונו בגלל הכשל התקציבי, ומייד אגיע גם לדבר הזה.


אמירה של בית המשפט העליון בעניין ירוחם. "אי היכולת לאשר תקציב עילת סעיף 2006, היא סימפטום ואיתות לחולי גדול במועצה", בית המשפט העליון.
אריה ביבי
אדוני, רק הערה. אותי לא מעניין לא התקציב. מעניין איך התושב מרגיש, ועל זה תדגיש.
גדעון בר לב
והמחוקק מצא לנכון - היו הערות לגבי זה, אי אישור תקציב זה כלום, לא נכון. אם הכנסת לא מאשרת תקציב, תוך שלושה חודשים הולכים לבחירות. אז קבע בית המשפט העליון שמצא לנכון המחוקק להתערב, שהנושא הזה מתמצה לא רק בכישלון של אישור תקציב, אלא תהליך של הידרדרות, וזה מה שקרה בערד.


יש חשיבות רבה לאופק ניהולי. אי אפשר לטלטל אופק ניהולי הוא ארבע, חמש שנים. ולכן ראש רשות הוא חמש שנים, גם בתיקון בחוק קבעתם שלוש-חמש שנים. ההמלצה הייתה של משרד הפנים בתיקון לחוק, הנסיון המצטבר מלמד, כך כתוב: "ההצעה של משרד הפנים כי תקופת כהונה של שנתיים בלבד היא קצרה מכדי להביא את הרשות המקומית למקום שהיא אמורה לבוא שהיא המטרה שלשמה מונתה ועדה ממונה". כתב את זה משרד הפנים בעצמו. אתם
קבעתם שלוש-חמש שנים מינימום. נכון, לא החילו את זה על רשויות שהיו בתוקף, אבל רשויות שהיו בתוקף, מועד הכהונה שלהן הוא שש שנים.
יעקב אדרי
כמה זמן אתה מכהן, גדעון?
גדעון בר לב
שנתיים וחודש.


למה דנים רק בערד? מכל ה-20 וכמה? מכיוון שקידמנו את סלילת כביש 31, עורק החיים של ערד. לא היה תכנית לכביש, קידמתי אותה בכל המישורים. אתם יודעים שהייתי גם יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, קידמתי אותה. יש עכשיו תכנית, האוצר הקציב לזה 750, זה לא נפל כמים מן השמים. אם תיעצר הפעילות, מי יודע מה יקרה לערד? זה הנושא הקרדינאלי של ערד – הדברים שבתהליך.


אנחנו בשלבי השלמה של היכל ספורט חדש עבור התושבים והחינוך. 17 מיליון שקל איגמתי מכל מיני מקורות, זה עומד להיפתח עוד מספר חודשים. הושלמו עבודות ברובע האמנים, תודות, בין השאר למשרדך – 5 מליון שקלים. שלבי עבודה מתקדמים של כל המרכז העירוני בהשקעה של בין 5 ל-7 מליון שקלים, זה בעיצומו. בשלבי פתיחת בית ספר למקצועות התעשייה, בעידוד משרד התמ"ת, במימון של התעשיין סטף ורטהיימר בתהליך. תחנת היסעים חדשה בתהליך, בהשקעה של למעלה מ-5 מליון שקלים. הצלחנו להשיג מימון קרנות מקרנות חיצוניות. תורמים מארצות הברית, שידרוג בתי ספר יסודיים – 2.5 מליון שקלים לבית ספר. אנחנו בשלב של בית הספר השלישי. פיתוח הכיכר, הכניסה המרכזית לעיר. מהפכה גדולה בכל הכניסה לערד. טיפול ממוקד עם משרד השיכון. הגעתי להסכמה איתם - 5 מליון שקלים לשנה, התכניות בעיצומן. הצלחנו להחזיר את פסטיבל ערד המיתולוגי, אחרי 14 שנה שאיש לא הצליח לעשות את זה לטובת העיר, לתושביה.


תכנית מתאר חדשה, נמצאת עכשיו על שולחן הוועדה המחוזית. ועדת גבולות עם תמ"ר ושטחים פליליים בעיצומה. שדרוג המת"ש בעיצומו. נושא מישור רותם, אני לא יודע אם אנשים יודעים. חלוקת הכנסות תמ"ר שניסינו לעשות עוד ב-2004, ונתקע בגלל השלטון הקודם בערד. דימונה חתמו, תמר חתמו, מי לא חתם? ערד. השלטון הקודם גרם לכך שערד נגרר עד כה בכ-20 מליון שקלים, בחמש השנים שעברו.


לגבי מועד הבחירות. המלצה של משרד הפנים ממסמך רשמי, מפברואר 2009. אני מצטט: "מועד סיום הכהונה בהעברת המושכות ייקבע לפחות שנה מראש, כדי לאפשר ליושב ראש הוועדה והציבור להיערך לקראתו". מסמך רשמי של משרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר לראות את המסמך?
גדעון בר לב
כן, בהחלט.

יש לציין כי בערד בניגוד לירוחם, מדובר בהקדמה – ירוחם, הדיון שהיה כאן, האריך את מועד הבחירות משנתיים לשלוש שנים, והאריכו להם בעוד שנתיים לחמש. בערד אתם מדברים, אפילו לא להשלים את השלוש שנים המינימליות, להקדים, מדוע? מדוע ערד דווקא? אתם, או חלק מכם, יודעים את התשובה.


בדיון על ירוחם, בבג"ץ, אמר מנהל השלטון המקומי, כי הבעיה הכלכלית בירוחם נפתרה ביסודה, אך יש צורך לבנות מערכת ניהולית למועצה. איש לא בדק את זה, למה ירוחם בסדר חמש שנים, ההמלצה היתה להאריך, ובערד לא. האם יכול משרד הפנים לטעון כי ההחלטה היא ראויה סבירה ומידתית? בית המשפט קבע עוד שיש צורך בהעדפה, כי בנסיבות מסויימות יגבר הצורך בהעדפתם של צרכים ציבוריים על פני הערך של תיאום ובחירות במועד. הצורך בביסוס תשתית ניהולית יציבה ותקינה אשר תאפשר להנהלה או לנבחרת בבוא העת, לפעול להנהגת העיר, וכך הלאה. השופט זמיר קבע, לא רק חירויות האדם, ואף לא כבוד האדם, אלא גם רווחת האדם. דמוקרטיה בלתי יעילה, שאינה מצליחה לקיים סדר טוב, לא זו בלבד שהיא מחטיאה את מטרתה, אלא היא אף מסכנת את עצם קיומה.

בעניין אחר קבע בית המשפט, כי על שר הפנים להפעיל את מערכת שיקוליו בצורה עניינית, תוך מתן משקל ראוי לכל אחד מהערכים ה- - -

בסיומת דבריי, קבע בית המשפט שוב בעניין ירוחם, לא מכבר: "יש להמשיך בכהונת הוועדה, כדי לאפשר לבנות שדרת ניהול עירונית ולהשלים פרוייקטים לרווחת התושבים מבחינת "המתחיל במצווה אומרים לו גמור".
יעקב אדרי
אבל שם כולם היו בעד, זה השונה. מצפה רמון, כולם בעד. פה מה שאתה אומר, ואמרת דברים כל כך חשובים, אבל בסוף מה שאתה אומר - על אפכם וחמתכם אני רוצה להמשיך. על משרד הפנים, אתה יודע מה יהיה, זה חבל לי, זאת הבעיה בגדול.
גדעון בר לב
לא, אדוני השר לשעבר, אתה יודע את דעתי, את צורת הניהול באזור ערד חשובים מאוד.


אני בדעה כי אין להקדים את מועד הבחירות בערד, ולאפשר לוועדה הממונה להשלים את כל מה שהיא עוסקת, כדי לאפשר להגיש לנבחרים שייבחרו את העירייה ואת העיר על מגש של כסף. הערה אישית מבחינתי האישית. אני באתי לנגב בהתנדבות. כפי שהאנשים יודעים, היו לי דברים אחרים בעסקים, ירדתי ממרכז הארץ, עליתי יותר נכון. עליתי לנגב מתוך משימה לאומית, והייתי אומר אפילו ציונית, זה לא דבר של גנאי. אני אחזור לביתי במרכז הארץ, דרך אגב, אני מתגורר בערד למי שלא יודע. מרבית הזמן אני נמצא שם. אני אחזור בכל עת למשפחתי במרכז הארץ, קרוב יותר לאור עקיבא, שאני מדי פעם הייתי נותן כל מיני מקל בכדורים. זאת בהתאם להמלצות הוועדה והחלטת משרד הפנים. אני לא נאחז בקרנות המזבח. אבל, טובת ערד גוברת על כל דבר אחר. תודה רבה.
יעקב אדרי
- - -להשלים ל-3 שנים.
גדעון בר לב
בין 3 ל-4 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
למען הדיוק. אדוני ציטט כאן מהמדריך ליושב ראש הועדה הממונה שיצא בפברואר 2009. אני חושב שזה לא מסמך מחייב.
גדעון בר לב
על ידי משרד הפנים. לא אמרתי שמחייב. אמרתי המלצה של משרד הפנים שהוכנה על ידי מינהל השלטון המקומי, והיא אומרת במפורש את מה שאמרתי מלה במלה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה אדוני.


אדוני, רן פינצי, בבקשה.
רן פינצי
מכובדיי, אני חייב להגיד שגדעון בר לב הוא מיושבי ראש הועדות הממונות המוצלחים ביותר שיש לנו. עבודתו בערד מצויינת, שלא יהיה ספק בכך, אם למישהו היה ספק בכך.
יעקב אדרי
אז מה שאתה אומר, שהגיע הזמן שלו ללכת.
רן פינצי
בצד השני אני אומר, ראו, אנחנו בוחנים - כל ההמלצות שדיברו פה על ירוחם, ובניית השדרה הניהולית, בסוף מצטטים אמירות שלי. זה המלצות שיצאו מהמינהל לשלטון המקומי, ואנחנו חתומים עליהם, אני חתום עליהם.

אנחנו בודקים את כל הועדות הממונות, את כל 23 הוועדות הפועלות היום. אנחנו בודקים כל הזמן האם אפשר להעביר אותן לידי הנבחרים בכל רגע נתון, או בכל חציון או כל רבעון, תלוי בוועדה או ברשות המקומית.

בערד, היות ונתוני הפתיחה היו נתונים טובים, רק הרשות הגיעה – נכון שהיה לה גרעון, ואני מקבל את התיקון של גדעון, הוא כבר אמר לי אותו בטלפון. הגרעון היה קצת יותר גבוה, הכל נכון. אבל עדיין מצבה של ערד עם הגרעון ועם מצבה כמו שהוא, מצויין, יחסית לרשויות מקומיות אחרות. הסיבה לפיזור לא היה מצבה הכלכלי הקשה – דרך אגב, בירוחם, שאנחנו מדברים עליה, נכון שבסוף היא פוזרה על תקציב, אבל הבשר שם היה גם מצב כלכלי או קריסה כלכלית של רשות מקומית. רוב הועדות הממונות היום, זה בשל קריסה כלכלית, אי עמידה בתכנית הבראה, חוסר יכולת לתפקד של ראש הרשות.

בערד המצב היה קל יותר מלכתחילה, כדוגמת רשויות אחרות, הבחירות שם תהיינה ב-2013 במועד הבחירות הקרוב. יש רשויות לא מעט שיהיו לפני כן רק ב-2010. צריך לצאת על באקה-ג'ת, מעלה עירון וזמר, נמצאות בהליכי דיון אלה ואחרות. לבג"צ הצהרנו גם על באקה-ג'ת, במעלה עירון אני חייב תשובה לבית המשפט.
גדעון בר לב
אתה עושה צחוק ממני, באקה-ג'ת זאת רשות שאני איחדתי והיא התפרקה, ואז הולכים - - -
רן פינצי
היא עוד לא התפרקה.
היו"ר דוד אזולאי
באקה-ג'ת לא התפרקה. לא התפרקה, ולא מפרקים אותה. זה לא על סדר היו בכלל.
רן פינצי
מונתה שם ועדה ממונה.
גדעון בר לב
לכמה שנים מכהנת הועדה שם?
רן פינצי
שם הם פוזרו על רקע של תקציב וחוסר יכולת לתפקד. כל העילות כשרות בפני החוק.

שלוש העילות לפיזור - - -
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה, אל תכנס לוויכוח.
רן פינצי
3 העילות שוות בפני החוק של הפיזור. אבל הזמן שצריך להשאיר את הוועדה, את הרשות המקומית כפיקדון בידי ועדה ממונה שתסדיר את הדברים, ותיתן בסיס איתן ונוח לנבחרים, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להחזיר את זה לנבחרים.
איתן כבל
זה ברור, אין ויכוח.
רן פינצי
לכן בערד המצב היה מצב קל, לקח מעט זמן לתקן אותו, מה גם שגדעון עשה את זה בהצלחה מרובה. אנחנו אומרים עוד חצי שנה אפשר להחזיר את הרשות לתושבים. ערד לא תהיה תל אביב או הרצליה בעוד חצי שנה, זה ברור לנו מבחינת האיתנות הפיננסית.
אריה ביבי
אני מת על צורת הזיקית שלכם. זה משהו.
רן פינצי
אני מודה לאדוני על המחמאה. היא לא תהיה לא תל אביב ולא הרצליה, אבל היא תהיה במצב איתן שאפשר לנהל אותה על ידי נבחרים. באשר להערה של גדעון על החשב המלווה. היות ותיכנס נבחרת חדשה ללא שום רציפות, כי בעצם הנבחרים הקודמים עזבו לפני יותר משנתיים, אנחנו אומרים בואו נכשיר חשב מלווה, גורם יציב אחד שיוכל ללוות. לא צריך ללוות את גדעון, כמו שהוא אמר, הוא יכול ללוות את החשב הרבה מאוד לפניי. אנחנו רוצים שיהיה מישהו שילמד את הרשות המקומית לפני שמגיעה הוועדה הנבחרת, כדי שיוכל ללוות אותה כיברת דרך להתוות לה את הבסיס, כדי שיוכלו לרוץ קדימה בביטחה.


היתה פה עוד שאלה על ה-150 יום. 150 יום זה המועד הנדרש כדי להקים ספר בוחרים.
היו"ר דוד אזולאי
עד 150 יום.
רן פינצי
עד 150. זה לא יהיה פחות. 150 זה המועד הנדרש להקמת ספר בוחרים.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה שלי היא, מתי משרד הפנים מתכוון לערוך את הבחירות?
רן פינצי
כפי שכתוב פה, 13 באפריל ועוד 153 ימים, בהנחה שהגענו למועד הקרוב אחרי ה-150 ימים.
יעקב אדרי
זאת אומרת, זה לא יהיה פחות מ-150 ימים.
רן פינצי
זה לא יהיה פחות מ-150 ימים מפני שחוקית צריך להקים ספר בוחרים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מסכים איתך, אני מכיר מצבים שכבר עשו את זה פחות. בוא לא ניכנס איתך לויכוח. אם זו ההחלטה של הצוות המקצועי אני משאיר לכם את זה, אבל הנושא הזה שווה בדיקה, רני.
רן פינצי
חברים, זו המלצת הגורמים המקצועיים. זו גם בקשת השר.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני רוצה לומר את דעתי בעניין. אני חושב שיש פנייה של הצוות המקצועי במשרד, פנייה של השר להקדים את מועד הבחירות. אנחנו כוועדה בגדר ממליצים, צריכים להבין שכאשר הצוות המקצועי ממליץ על דבר כזה, אנחנו צריכים לכבד את זה מהסיבה הפשוטה, כי אם נחליט אחרת יהיה קצת קשה לתפקד גם לשר, גם למועצה. זה גם פגיעה בדמוקרטיה, מעירים לי פה, שזה נושא לא פחות חשוב.

רבותיי, אני מציע שכרגע נעמיד להצבעה מי בעד להמליץ לשר על הבחירות ב-13 באפריל 2010.

ה צ ב ע ה

בעד – 5

נגד – 1

נמנעים – אין

ההצעה להמליץ לשר על הבחירות ב-13 באפריל 2010 נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
בעד 5, נגד 1, לפיכך ההצעה עוברת. אני מבקש גם התייעצות סיעתית בעוד חמש דקות תהיה הצבעה על התייעצות סיעתית.


סליחה, אני חוזר בי. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:00)

קוד המקור של הנתונים