ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/10/2009

שונות., אישור קיומה של ישיבת הכנסת לציון יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת בפועל שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת

27/10/2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 42

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ט' בחשוון, התש"ע (27 באוקטובר 2009) שעה 10:30
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלאלאשר דחיפות הצעות לסדר-היום – במידה ויתקבלו.

2. אישור קיומה של ישיבת הכנסת ביום חמישי, י"א בחשוון, התש"ע-2009, לציון יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

נסים זאב
מוזמנים
ייעוץ משפטי: ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

אישור קיומה של ישיבת הכנסת ביום חמישי, י"א בחשוון, התש"ע-2009, לציון יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.

1
יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. אני מבין שלא היו ערעורים ולכן אני עובר לנושא השני שהוא נושא טכני: אישור קיומה של ישיבת הכנסת ביום חמישי, י"א בחשוון התש"ע, 29.10.2009 לציון יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. .


מי בעד אישור קיומה של הישיבה הנ"ל?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר יריב לוין
אושר. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:33.

קוד המקור של הנתונים