ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/10/2009

תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזכיון הראשונה בערוץ השלישי)(תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדה משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990

26.10.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדה משותפת לכלכלה וחינוך
לדיון בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990

יום שני, ח' מרחשוון התש"ע (26 באוקטובר 2009), שעה 14:15
סדר היום
תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי)(תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

זבולון אורלב

כרמל שאמה

נחמן שי

רונית תירוש
מוזמנים
משה כחלון, שר התקשורת

עדן בר טל, מנכ"ל משרד התקשורת

ד"ר יחיאל שבי, דובר, משרד התקשורת

עו"ד נגה רובינשטיין, יועמ"ש, משרד התקשורת

דודי קופל, עוזר יועמ"ש, משרד התקשורת

דיאנה מגנאג'י, רמ"ט השר, משרד התקשורת

אורן משה, רפרנט תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

דנה נויפלד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נורית דאבוש, יו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

עו"ד דורון אבני, יועמ"ש, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

יוסי ורשבסקי, מנכ"ל ישראל 10

עו"ד דבורה קמחי, יועצת משפטית, ישראל 10

עו"ד יורם בונן, ייעוץ משפטי, ישראל 10

דוד אוחיון, מנהל ארגוני ומשאבי אנוש, ישראל 10

עו"ד איילת בן-חיים, יועצת משפטית, ישראל 10

אביבה כהן, ייעוץ משפטי, חברת קשת

עו"ד ורד אשכנזי, חברת קשת

טלי גורן, חברת קשת

אמיר רוזנברג, יועץ משפטי של כל ארגוני היוצרים והמבצעים

רני בלייר, יו"ר איגוד הבמאים והתסריטאים

משה דנון, יו"ר איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

אסף כרמל, אחראי קידום היצירה המקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים

עפרה אייבר, א. קידום יצירה עברית, איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

אסף אמיר, חבר הנהלה, איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

עמי גניגר, יו"ר מנכ"ל תיא תקשורת

לאוניד בלחמן, מצנכ"ל ועורך ראשי, ערוץ ישראל פלוס

עו"ד דב אברמוביץ', ערוץ ישראל פלוס
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט


תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי)(תיקון), התש"ע-2009
היו"ר אופיר אקוניס
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי)(תיקון), התש"ע-2009. אנו בוועדה משותפת לכלכלה וחינוך. יושב ראש ועדת החינוך רצה הצעה לסדר לפני פתיחת הישיבה.
זבולון אורלב
אתה אמרת לי לפני הצהריים שצריכים לקיים ישיבה דחופה, כי יש פנייה של שר התקשורת, ומייד השבתי לך בחיוב, שאם יש פנייה דחופה של שר התקשורת, מן הראוי שנקיים ישיבה דחופה. בקושי עמדתי על העניין עצמו.


כשנשאלתי האם השעה 14:15 מתאימה, אמרתי שהשעה 14:15 אינה מתאימה, כיוון שזמן הסיעות בכנסת - בין 14:00 ל-16:00. אני יושב ראש סיעת הבית היהודי מפד"ל חדשה. הסיעה שלנו מתכנסת ב-14:30 ואיני יכול לדחות ישיבת סיעה, כשמודיעים לי בשעה 12:30, כיוון שיש מוזמנים. נכון שעל פי תקנון הכנסת לא צריכים אישור היושב ראש לקיים דיונים בזמן סיעות, אבל האתיקה בכנסת היתה לא לקיים דיוני ועדות בזמן סיעות.


אני לא יכול להשתתף. אני רוצה להשתתף, יש לי מה לומר בעניין הזה, יש לי עמדה, אני רוצה לשמוע גם את הנציגים השונים, ואני רואה את הדבר הזה כדבר לא תקין בעליל, ואני מבקש לבקש מיושב ראש הכנסת אפשרות לקיים דיון והצבעה החל מהשעה 16:00, עד שהיא תימשך, ולא נעמוד פה עם סטופר, כי אם אין לך אישור, אתה צריך להצביע עד השעה 16:00, ומה תעשה אם הדיון לא יסתיים עד השעה 16:00?
שר התקשורת משה כחלון
אז להתחיל אותו ב-16:00?
זבולון אורלב
כן.
שר התקשורת משה כחלון
ומה עם האי אמון? נפיל את הממשלה?
זבולון אורלב
לא. אדוני השר, אתה בקי בעבודת הכנסת. עושים הפסקה, עולים להצבעה, עושים הפסקה של שעה. כבר היו דיונים כאלה. אגב, כל חברי הכנסת נמצאים פה. חברי כנסת עכשיו נמצאים בישיבות הסיעה. למה אין פה חברי כנסת? אין פה חברי כנסת. זו ועדה משותפת. כי כולם נמצאים בישיבות הסיעה, וזו חובתם הפוליטית.

לכן אני מבקש בכל לשון של בקשה, אנא ממך, זה גם נראה כמחטף כזה, כאילו כופים באיזשהו זמן, לא סביר, לא בהתראה, זה לא נראה טוב. העניין עצמו כשלעצמו הוא כבר בעייתי, כי יש בקשה שהיא מאוד בעייתית, אבל צריכים לדון בה בכובד ראש. אני לא נעול בדעתי. נקשיב לשר, אני נותן משקל גדול מאוד לבקשה של שר, אני גם חבר קואליציה, אבל זה לא יכול להתנהל באופן הזה. זה בעליל לא ראוי, הדבר הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני רוצה לדעת, גברתי יושבת ראש הרשות השנייה, על הסטטוס של פרסום המכרז. הודעת ביום חמישי שהוא מתפרסם ביום שני. עכשיו יום שני בשעה 15:00. יש פה נושא כבד משקל. אני הולך לחוקק משהו. אני מבקש ממך לחכות דקה לתשובה. האם הוא פורסם באתר האינטרנט? בעיתונים הוא לא היה. אני פשוט רוצה לדעת.
נורית דאבוש
מודעת המכרז היא זאת, היא פה. המודעה הזו, נדרשו יומיים לפחות כדי להתאים אותה ללוחות הזמנים האלה, בחצי השנה האחרונה עברנו, משהו מעבר לכך, היינו צריכים לשים גילוי נאות. בגילוי הנאות כתבנו בתוך המודעה שמתנהל הליך חקיקה. כתבנו ששר התקשורת הביא תקנות. אנו אמורים להעלות את זה לאתר האינטרנט. יום שני, למיטב ידיעתי, מסתיים ב-24:00.
זבולון אורלב
יש בעיה להיענות לבקשת הוועדה לדחות ב-48 שעות? יש מניעה כזו?
נורית דאבוש
כן, משום שאנו כמועצה ציבורית קיבלנו הוראה מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר אבי ליכט, לפרסם את המכרז לאלתר. קיבלנו את ההודעה ביום חמישי. אנו מוכנים עם מודעת הפרסום. אנו לא יכולים לדחות- -
היו"ר אופיר אקוניס
שוחחתי עם מר ליכט. הוא לא נקב ביום. ההודעה על יום היא הודעה שלך. יום שני זה הודעה שלך, אם איני טועה.
נורית דאבוש
ההודעה ליום היא הודעה שלי, ואם היום לא יהיה שינוי של הכנסת בנושא התקנות, אני מפרסמת את מודעת המכרז.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר זה החלטה שלך. שואל חבר הכנסת אורלב, אגב, רעיון מצוין – בואו אולי נדחה את זה ב-48 שעות, נלמד את התקנות ונדע- -
זבולון אורלב
גברת דאבוש, אני מכבד אותך. יש כאן כמה אלטרנטיבות רעות. אנו צריכים לבחור את הפחות גרועה מביניהן. הכי גרוע זה חקיקה חפוזה, מחטף, זה הכי גרוע בעולם. נוצר כרגע מצב שאם את לא דוחה, זה הולך להליך חפוז, לא ראוי לכבוד העניין ולכבוד הנושא וגם לא לכבודכם. אפילו תמתינו 24 שעות. מה הבעיה?
היו"ר אופיר אקוניס
אני גם רוצה לשמוע את עמדת היועץ המשפטי של הרשות השנייה כדי לשמוע האם זה בסדר, כבוד השר, שביום רביעי- -
שר התקשורת משה כחלון
מה קרה פה- -
זבולון אורלב
לא אתה, חס וחלילה. הטענות שלי זה אליהם. תיענו לבקשה, אז לא תהיה טענה.
נורית דאבוש
היינו מאוד שמחים להיענות לבקשה. אני חושבת שמה שקרה עם נושא ערוץ 10 בחצי השנה האחרונה נמצא על שולחנה של המועצה. המועצה נענתה לכל הבקשות הנדרשות. מהרגע שקיבלנו מכתב מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אשמח מאוד אם תהיה פנייה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ושהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה יגיד שאנו יכולים לדחות את הפרסום.
זבולון אורלב
אני מוכן ללכת אתך ליושב ראש, יחד עם השר, להסביר לו את הדבר הזה. דוחקים אותנו. אין בררה. נשב עד 24:00 בלילה. יש לנו זמן. נדון בצורה ראויה. אין חברי כנסת.
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, היית בזכות דיבור.
נורית דאבוש
מי שמכיר את נושא ערוץ 10 בחצי השנה האחרונה מבין שעד לרגע זה גם המועצה לא ששה לפרסם את מכרז ערוץ 10. אנו נמצאים במצב שבו פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כתב מכתב שלא משתמע לשתי פנים. עברנו על המודעה אתמול. אנו מוצאים לנכון לפרסם אותה היום. אם יש שינויים שהם שינויי חקיקה, אנו, כמובן, אנשים לא פורעי חוק, ודאי כאנשי ציבור, ולכן צריך לקיים את הדיון הזה עכשיו. מבחינתנו, המועצה עשתה כל שביכולתה כדי לא לפרסם את המכרז הזה. המועצה מבינה את החשיבות של האינטרס הציבורי, והמועצה גם ספגה ביקורת ציבורית על העניין הזה. רוצה המחוקק לומר את דברו – אנחנו, כמובן, נקבל את זה. אם יש עמדה אחרת של משרד המשפטים, הם מוזמנים להגיד אותה עכשיו. אם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה יודיע שמבחינתו אין בעיה לדחות את הפרסום הזה ביומיים, נדחה את הפרסום ביומיים.
היו"ר אופיר אקוניס
דנה, אני מבקש ממך בשמי ובשם חבר הכנסת אורלב ובשמה של חברת הכנסת תירוש, שתצאי לקיים שיחת טלפון עם מר ליכט, תחזרי אלינו עם תשובה, האם הוא דוחה את זה ליום רביעי, כדי שיוכל להתקיים פה דיון באמת ענייני. חבר הכנסת אורלב הוא ותיק מכל חברי הוועדה, גם מהשר. יש לו מידה של ניסיון, ואני מציע להקשיב לו, וגם ליועצת המשפטית של הוועדה, בבקשה.
אתי בנדלר
באותה הזדמנות אני מבקשת לומר; אני לא הספקתי לקרוא את התקנות, משום שכפי שאדוני יודע, עד לרגע זה ללא הפסקה הייתי בדיונים בוועדה. לכן אני לא מגובשת סופית בעניין הזה, אבל על פניו, התקנות המוצעות דוחות את המועד האחרון לקבלת החלטה על ידי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו באשר לבקשתה של חברת ישראל 10 להארכת זיכיונה בשנתיים נוספות. לפי מה שלמדתי עד כה, וייתכן שאני טועה, ואשמח אם תתקני אותי, גברת דאבוש, המועצה נתנה את החלטתה. המועצה דנה בבקשתה של ישראל 10 להאריך את הזיכיון והחליטה שהיא אינה יכולה במצב החוקי הקיים להאריך את זיכיונה, ולכן היא דוחה את הבקשה. האם העובדה שתינתן עכשיו ארכה לקבלת החלטה על ידי המועצה משנה את המצב המשפטי?
נורית דאבוש
קודם כל, בהחלטת המועצה, צריך לומר גם- -
היו"ר אופיר אקוניס
אני רק אומר לשר שאנו בתוך הצעה לסדר של מציע שעזב, כי הוא היה צריך לעלות, ואני חושב שאנו מתגבשים לאיזושהי הבנה. בבקשה, נורית.
נורית דאבוש
בסעיף הנוסף בהחלטת המועצה, המועצה החליטה לצד העובדה שהיא לא יכולה להאריך את הזיכיון, היא גם אמרה שהאינטרס הציבורי הוא כזה, שלו היתה ניתנת לה הגמישות החוקית, ודאי לוחות הזמנים, היא לא היתה יוצאת למכרז.
שר התקשורת משה כחלון
מי יודע מה יקרה גם בשבועיים הקרובים?
אתי בנדלר
מדובר על הגמישות החוקית בחוק, שהחוק היה מאפשר לא להאריך זיכיון?
נורית דאבוש
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה היה מאפשר. יתרה מכך, גם במודעת המכרז אנו מציינים את הגילוי הנאות, שבו אנו אומרים: רבותיי, מתנהל הליך חקיקה לצד החלטת המועצה. יש פה נושא מאוד מורכב, הוא אמור לעמוד בכל מבחן ציבורי. אנו חשבנו שהאינטרס הציבורי משמעותו שהערוץ השלישי במדינת ישראל ימשיך לשדר, אבל אנו קיבלנו מכתב מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שהורה לנו באופן חד משמעי וברור: רבותיי, אתם לא יכולים לקבל החלטה כזו, אתם מוזמנים לקבל את ההחלטה עכשיו. הוא הדגיש במכתבו שמדובר בשאלת העיתוי, לא במהות של ההחלטה אלא בשאלת העיתוי, והוא הורה לנו לקבל החלטה לאלתר.
אתי בנדלר
הוא הורה לקבל החלטה או הוא הורה לצאת למכרז, גברת נויפלד?
נורית דאבוש
- - אבל הוא דיבר גם על העיתוי.
דנה נויפלד
המשנה ליועץ המשפטי קיבל פנייה ממועצת הרשות השנייה, הוא נשאל לגבי שאלה ספציפית, והיא שאלת העיתוי נוכח הצעות חוק פרטיות שדובר בהן פה בוועדה. המילה "מכרז" לא מופיעה במכתב שלו. מה שמופיע במכתב זה תשובתו, במענה לפנייה המפורשת שלך, שבה נשאל לגבי ההשפעה של אותן הצעות חוק פרטיות שהונחו במזכירות הכנסת. לגבי זה הוא נשאל, ולגבי זה הוא נענה.
היו"ר אופיר אקוניס
אנו בסד זמנים מאוד בעייתי. דנה, אני עוצר את הישיבה ל-10 דקות, 8 דקות, 13 דקות, לכמה זמן שנדרש לך לקיים שיחה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולחזור אלינו, אם אפשר, על פי הצעתו של חבר הכנסת אורלב, לקבל דחייה כדי שהדיון פה יהיה הרבה יותר ענייני ומעמיק ויסודי. תודה, עשר דקות הפסקה.

הישיבה הופסקה
היו"ר אופיר אקוניס
אני מחדש את הישיבה.


חבר הכנסת שאמה, אני שמח שהצטרפת. דנה, את יכולה למסור לוועדה מה תוצאות השיחה עם המשנה ליועץ המשפטי?
דנה נויפלד
כן. כיוון שהוועדה שלחה אותי לבקש את עמדתו של המשנה, אביא בפני הוועדה את עמדתו; כיוון שהכנסת מבקשת לדון בנושא ביומיים הקרובים, אמרנו מקסימום יומיים, וההצעה כבר מונחת על השולחן של ועדת הכלכלה, אז עמדתו היא, ככל שמדובר ביום-יומיים, אין מניעה משפטית שלא לפרסם את המכרז היום. אני מקווה שזה עונה לשאלתה של יושבת ראש המועצה. שוב, אני רוצה לציין גם לפרוטוקול שהמועצה כן מצויה בהפרה מזה זמן. המכתב של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אמר את הדברים האלה. יחד עם זאת, נוכח בקשת הכנסת לדון בנושא הזה, והשר הביא תקנות בפני הכנסת, שנדון בהן, זו עמדתו המשפטית, שאין מניעה משפטית שלא לפרסם את המכרז היום.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. נורית.
נורית דאבוש
אני קצת במבוכה מהתשובה, משום שאם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מודיע שהמועצה נמצאת בהפרה כל כך בוטה תקופה כל כך ארוכה, לא נותר לי אלא לפרסם את המכרז ביציאה מהישיבה הזו, אלא אם כן יהיו שינויים.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי שר התקשורת ייצא להתייעצות עכשיו. הדברת דאבוש, אני מציע דבר כזה; אנו שמענו את עמדתו של מר ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, באמצעות הגברת נויפלד. אנו מתכוונים לקיים ישיבה, אולי אפילו מחר – התפנה לנו זמן של ועדת המשנה למינהל מקרקעי ישראל, נודע לי כך הבוקר. ככל הנראה, נקבע אותה למחר. לכן הכנסת מבקשת שהמכרז לא יתפרסם היום באתר האינטרנט, אלא בוא נקבע שביום רביעי, ועד אז אני מקווה שנתקין את התקנות.
נורית דאבוש
לא נותר לי אלא לכבד את הכנסת.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודה לך.
קריאה
חבל שזה לא מההתחלה, נורית.
היו"ר אופיר אקוניס
לגבי האמירה שלך בישיבה הקודמת, אם תוכל לחזור עליה גם בעניין הזה שקשור אליך על התחייבותך לעמוד בכל המחויבויות וכדומה - אמרת דבר מאוד משמעותי.
יוסי ורשבסקי
אני רוצה לחזור ולהדגיש; אנו נעמוד בכל מחויבויות התוכן, בכל ההסדר שהגענו אליו עם התקשורת ועם האוצר, ככתבו וכלשונו. אבל אני רוצה להפנות את כולם להסדר שהגענו עם האוצר ועם התקשורת ועם הרשות השנייה, הסדר שהיה מקובל על כולם - לפי דעתי, גם על היוצרים.
רני בלייר
כשנראה אותו, נסכים.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, תודיע מנהלת הוועדה על קיום ישיבה בעניין הבקשה של משרד התקשורת להתקנת תקנות. אני מקווה שנמצא את הזמן, ובקרוב מאוד תקבלו הודעה נפרדת.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:10.

קוד המקור של הנתונים