ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/11/2009

חוק רשות השידור (תיקון מס' 23), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
11.11.09

הכנסת השמונה- עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס 37

מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, כ"ד בחשוון התש"ע (11 בנובמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק רשות השידור(תיקון מס 22) (תרגום הודעות חרום), התש"ע-2009 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ חמד עמאר. (פ/84) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נכחו
חברי הוועדה: ליה שמטוב – היו"ר

רוברט אילטוב
רוברט טיבייב
מוזמנים
אריה שקד - רשות השידור
עו"ד תומר קרני - רשות השידור
עו"ד עידו אציל - משרד ראש הממשלה
עו"ד דנה נויפלד - משרד המשפטים
אידה בן שטרית - המשרד לקליטת עלייה
טינה לנדסמן - משרד ההסברה והתפוצות
קסהון יונתן וונדה - ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
רשמה וערכה
אודיה תם-חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק רשות השידור(תיקון מס 22) (תרגום הודעות חרום)
, התש"ע-2009 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ חמד עמאר.

(פ/84) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר ליה שם טוב
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה.

על סדר היום, הצעת חוק רשות השידור של ח"כ רוברט אילטוב, חמד עאמר ומשה מטלון, הכנה לקריאה שניה ושלישית. חבר הכנסת רוברט אילטוב, אתה רוצה להגיד משהו לפני שהיועצת המשפטית תמשיך?
רוברט אילטוב
ערכנו פגישה ברשות השידור, בחנו וראינו בפועל, איך הדבר הזה ישמע ו,סיכמנו את התהליך שבו ההודעות יפורסמו בערוצים יעודיים בגל שקט. באופן כללי הגענו לכל הסיכומים ולכן ברוח הדברים אנו מבקשים לחוקק חוק.

האם לרשות השידור יש מה להגיד?
היו"ר ליה שם טוב
אולי נקריא את החוק?
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני אקריא את הנוסח, ותשומת הלב לסעיף 2 לגבי תחילת החוק. מאחר ולא קיבלנו מרשות השידור תגובה, השארנו את זה פתוח כמו שאפשר בקריאה ראשונה, ונצטרך לקבוע זאת היום.

הצעת חוק רשות השידור(תיקון מס' 22)(תרגום הודעת חרום) התש"ע-2009

1. בחוק רשות השידור התשכ"ה- 1965 אחרי סעיף 46 יבוא:
"..תרגום הודעות חירום
46 א. (א) שודרה הודעת חירום בשידורים של רשות השידור תשודר ההודעה בתרגום לשפות ערבית עברית ואמהרית בסעיף זה ,"הודעת חירום"-הודעה בעניין המנוי בפסקאות (1) עד (8) בסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה( כתוביות ושפת סימנים) תשס"ה-2005.

(ב) שידור הודעה מתורגמת כאמור בסעיף קטן (א) יהיה סמוך ככל האפשר לשידור הודעת החירום בשפה העיברית."
2. תחילתו של חוק זה; וכאן אנחנו משאירים להחלטה כרגע, ___חודשים מיום פרסומו.
תומר קרני
הדבר היחיד שאנחנו מסכימים כפי שח"כ אילטוב הציג את הדברים, שזו תהיה רוח הדברים של יישום החוק כפוף לכך.
היו"ר ליה שמטוב
כן אבל פה זו נוסח, האם אתם מסכימים או לא?
נירה לאמעי-רכלבסקי
החוק מאוד רחב ,מנוסח בצורה גנרית אפילו, היישום עצמו נתון לשיקול דעתכם.
תומר קרני
אז אני מציע להוסיף: "..תשודר ההודעה בתרגום בערוצי רשות השידור..".
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל אנחנו מדברים על שידורי רשות השידור.
רוברט אילטוב
שרשות השידור תפנה לרשתות היעודיות באופן ברור, כולל גל שקט.
נירה לאמעי-רכלבסקי
רגע,אני רוצה להבין. כרגע הצעת החוק מדברת על איזושהי הודעה שמשודרת ברשות השידור ואז במקביל ,סמוך ככל האפשר לשידור שלה באותו ערוץ?
רוברט אילטוב
אני אנסה להסביר את זה בשפה פשוטה ונראה איך אנחנו פותרים את זה, כתיקון למה שיש. סיכמנו שהודעות הפירסום שיש בשפות שכתובות בחוק: רוסית, ערבית ואמהרית. יהיה פרסום קבוע ברשות השידור רשת א' ב' וג' שייפנו לרשתות ייעודיות ,וגם בגל השקט תהיה הודעה ברורה שיהיו פרסומות שיפנו את המאזינים לגל מסויים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זאת אומרת שההודעה עצמה לא תשודר?
רוברט אילטוב
ההודעה עצמה לא תשודר, מבחינה לוגיסטית ולא ניתן לפרסם זאת בארבע שפות, כי עד שנפרסם זאת בארבע שפות, המתקפה כבר נגמרת. אך אם רשות השידור תפנה את האנשים, האנשים יהיו על אותו גל באופן קבוע, וישמעו זאת בזמן אמת, זה יותר יעיל.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אז צריך לנסח זאת אחרת.
דנה נויפלד
ומה עם הטלוויזיה?
רוברט אילטוב
גם בטלויזיה. רשות השידור תפנה לרשתות ייעודיות, אם זה ערוץ 9, רקע, גל שקט וכו' אנחנו סיכמנו זאת בצורה מפורשת, שיהיה פרסום היכן משדרים בשפות שונות.
יונתן וונדה
מה יעשה מי שאין לו כבלים ? החוק בא להגן על מעוטי יכולת.
רוברט אילטוב
זה ברדיו, אין מה לעשות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
איך השידורים בערוצים הייעודיים מוסדרים מבחינת הודעות החירום?
דנה נויפלד
הם לא מדברים על ערוצים ייעודיים בכבלים, אלא על רדיו.
רוברט אילטוב
רוסית, אמהרית, וערבית.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ובערוצי הרדיו שמשדרים בשפות אלה, יש איזשהו נוהל לגבי הודעות חירום?
אריה שקד
זהה לגמרי לרשת ב'.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כלומר, שם בכל מקרה ההודעות משודרות.
אריה שקד
שם אנחנו נשדר בגל פתוח וחי, כל הזמן ובזמן חירום יש עידכונים, כך אנחנו עובדים .
נירה לאמעי-רכלבסקי
במלחמת לבנון השנייה היה גל פתוח?
אריה שקד
יש לנו רשת ייעודית, רשת קליטת עלייה –רקע, שמשדת 24 שעות ביממה ובשעות חירום, בעיתות משבר, אנחנו מתגברים את השידורים הייעודיים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל זה רוסית ואמהרית,מה עם ערבית?
אריה שקד
יש רשת שלמה בערבית, שמשדרת 24 שעות ביממה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כדאי להבהיר, שאמנם זה 24 שעות, אבל אלה שעות המוקצות על פי שפות. אם במקרה באותן שעות משודר ברוסית,דוברי האמהרית לא יידעו מה קורה.
אריה שקד
כל התוכניות המוקלטות, והעומר והאקטואליה, תוכניות תרבות וספרות- מתבטלות. כל הזמן שמתפנה, מוקצה אך ורק לטובת חדשות.זה קורה בדרך קבע ברשת ב', כל התוכניות השגרתיות מתבטלות ויש גל פתוח. באותו אופן זה גם שם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל נניח עכשיו השעות המוקצות לשפה הרוסית והן הפכו לגל חם, מה קורה עם אמהרית ושאר השפות?
אריה שקד
בתוך הזמן המוקצה לשפה הרוסית לדוגמא, אנחנו הקצינו דקות מסוימות לשידורים בשפה אחרת. כמו שקרה במלחמת גרוזיה האחרונה ,הקצינו דקות מסוימות לשידורים בשפה הגרוזינית.
דנה נויפלד
בשעת חירום לוח השידורים משתנה ואז הוא מותאם. אין רק לוח שידורים בשפה רוסית, יש מגוון של שפות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני רוצה הבהרה חד משמעית, באותה שעת חירום, מרגע ששודרה הודעת חירום ברשת ב ' והופנה המידע לרשת הייעודית-רקע ,מקבלים את ההודעה בשלוש שפות?
רוברט אילטוב
בשתי שפות ברוסית ואמהרית.
אידה בן שיטרית
המשרד רוצה גם באנגלית. לא לוקחים בחשבון שיש אוכלוסיה גדולה מאוד שדוברת שפות נוספות, יש 5 שפות עיקריות, גם צרפתית וספרדית הן שפות מדוברות.
אידה בן שיטרית
נניח שכרגע ברשת ב' מודיעים להכנס למקליטים, מה קורה באותה שעת חירום?
אריה שקד
תהיה הודעה בחמש או שש שפות, לדוברי ספרדית תפנו לרשת רקע שמשדרת בחמש שפות, כאשר המדע ישודר שפה אחר שפה.
רוברט אילטוב
בסופו של דבר זה לא יעבוד, כל הודעה זה שלוש דקות, המתקפה זה בערך דקה וחצי. עד שההודעה תשודר, היא לא תהיה רלוונטית.
אידה בן שיטרית
מה ניתן לעשות?
רוברט אילטוב
יש אפשרות להכניס את שתי השפות וערבית,יש עוד רשת באנגלית?
אריה שקד
לא.
רוברט אילטוב
זה בכל אופן יהיה מיותר כי המתקפה נגמרת.
דנה נויפלד
אולי נשאיר את ההצעה שהממשלה תמכה בה בשפות האלה, יש שיקול דעת לרשות השידור, בקלות אתם עושים זאת בעוד שפות, אך לא לחייב את זה בחקיקה כרגע אנחנו לא מוסיפים מחויבות מעבר לקיימות.
אידה בן שיטרית
אבל זה קורה בנישות שלא יתאימו לשעת חירום בוודאי שזה קורה.
אריה שקד
גברתי את מציעה שנקים רשתות שידור ונשדר בשידור חי 24 שעות?
אידה בן שיטרית
אני חוזרת לרוסית ואמהרית, מאחר וההצעה מדברת על רוסית ואמהרית. לגי הערבית, רק ביקשתי להוסיף את הסתיגות המשרד בענין זה שצריך להוסיף שעות נוספות.
רוברט אילטוב
הייתי במהלך השידור, עשינו סימולציה ובחנו את האפשרות הזו. עד שהקריין/נית אומר/ת להיכנס למקלטים, עוברות מס דקות כי המעבר משפה לשפה לוקח זמן והטיל כבר נחת והתירגום מיותר.
אידה בן שיטרית
בפניה הזו לרדיו רקע, אני אשמע את הודעת החירום ברצף?
רוברט אילטוב
כן. בזמן אמת, יהיה פרסום בשלושת השפות, יחד עם העברית והערבית, ברקע יהיה רוסית ואמהרית.
נירה לאמעי-רכלבסקי
באלו שפות תהיה ההודעה המפנה ברשת ב'?
אריה שקד
ההודעה תהיה מוקלטת מראש, וכשמסתימת ההודעה בעברית ,בלחיצת כפתור היא משודרת בשלוש שפות. בטלויזיה יהיה כיתובית כל הזמן ,עוד לפני הרדיו זה הרבה יותר קל היא רצה כסטריפ למטה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הערוצים בשפות השונות לא מוגדרים?
דנה נויפלד
האם אפשר לבקש מהוועדה? מכיוון שלא התכוננו להגדרות אלה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
גם אני לא,שלחתי נוסח פעמיים וביקשתי תגובה.
דנה נויפלד
חברי כנסת היו בסיור ברשות השידור, ולפי הבנתי שם זה סוכם. האם אפשר לבקש מהוועדה, שהעיקרון יתקבל ואנחנו נעשה את הנוסח?
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו נעשה את הנוסח כנראה: "..שודרה הודעת חירום בשידורים של רשות השידור, תשודר הודעה מפנה לערוצי שידור ייעודיים נגדיר את זה אחר כך לשפות ערבית רוסית ואמהרית, בהם תשודר הודעת החירום באופן רציף.."
דנה נויפלד
אולי לא נקרא לזה "ערוצים ייעודיים"?
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו נמצא איך להגדיר את זה, אני מניחה שזה מוגדר איפשהו.
דנה נויפלד
"ערוצים בשפות האמורות"?
אריה שקד
אני מציע שיהיה רשום: "המידע ישודר באופן רציף ולא ההודעה".
נירה לאמעי-רכלבסקי
אם אתה אומר לי שההודעה המפנה תהיה ממש עובר להודעה בעברית, אנחנו יכולים לשנות את ב':
"..שידור הודעה מתורגמת כאמור בסעיף קטן א' יהיה במקביל או סמוך..".
אריה שקד
לא,יהיה בצמוד. אני מציע להשאיר את הנוסח סמוך ככל האפשר, בהתאם לנסיבות.
דנה נויפלד
אי אפשר. זה גם ענין טלויזיוני, לא ניתן לצפות מה יקרה בשידור, פתאום יש הודעה מתפרצת של ראש הממשלה. נשאיר סמוך ככל האפשר.
אידה בן שיטרית
אולי בכל זאת ניתן להוסיף באנגלית? גם דוברי צרפתית וספרדית מבינים אותה, במיוחד שהעלייה מצפון אמריקה הולכת ומתגברת. כדאי לקחת זאת בחשבון.
רוברט אילטוב
ברגע שאני אכניס את האנגלית, כל השפות האחרות ילכו.
אידה בן שיטרית
אנגלית זו שפה בינלאומית.
רוברט אילטוב
בנתיים אין פה מיליון אמריקאים, אנחנו נשמח מאוד לקלוט אותם, אם יהיו מאה אלף אני אדאג שיהיה באנגלית.
אידה בן שיטרית
זו בסך הכל הפנייה, כי הרשת משדרת בשפות האלה.
אריה שקד
לאן תפני אותם? מי שמקשיב עם ההפניה בעברית. אני לא יודע, אם המאזינים באנגלית מקשיבים לרשת ב', אז ממילא הם מבינים את השפה.
אידה בן שיטרית
יש כמה מעגלים של הפניות, קרובי משפחה מפנים, חברים מפנים.
אריה שקד
"תפסת מרובה לא תפסת", זה מסרבל. אם תחייבי אותי לסייקל של ארבע או חמש שפות, יוצא שעידכון של הודעת חירום כעבור 20 דקות אין לה שום רלוונטיות והיא רק תחדיר פניקה . אם אנחנו נעסוק רק בשידור הודעות, שום מידע מרחיב וממשי לא ישודר. יהיה רק סבב הודעות בשפות שונות וזה לא יהיה נכון.
דנה נויפלד
החוק הזה מחייב את שלושת השפות האלה, אך הוא לא מונע שינוי כשיש צורך וביקוש.
אידה בן שיטרית
אז אולי ניתן על פי האפשרויות, משהו בשפות נוספות, שלא נשכח שיש עוד דוברי שפות.
רוברט אילטוב
האם יש אפשרות שבטלוויזיה יהיו כתוביות באנגלית?
אריה שקד
כתוביות באנגלית בערוץ 1? לא בטוח שישנה אפשרות טכנית. המסך מלא כתוביות בערבית, לחרשים בעברית אם נריץ סטריפ ברוסית ואמהרית, המסך כולו יהיה טקסט.
יונתן וונדה
אני מבקש, שבאמהרית זה יהיה ויזואלי, כי האתיופים לא יודעים לקרוא.
רוברט אילטוב
אתה מתכוון בשמע, לא ויזואלי.
תומר קרני
אני מציע להשאיר את הצעת חוק בהקשר הזה כפי שהייתה, מאחר וזה כרוך בהמון דברים טכניים. אני מבקש להשאיר את הנוסח הכללי ולהשאיר לרשות השידור את האפשרות לבחון את הדרכים היעילות ביותר לעשות את ההפניות האלה.
רוברט אילטוב
אני מסכים כי יש פה לוגיסטיקה מורכבת, שצריך גם להרגיש, לשמוע לראות. וכל תוספת היא בעצם משנה לחלוטין את ההסכמות ,אני לא רוצה להכנס לזה עכשיו ,אפשר לבחון את זה בתיקון לחוק אחר כך, כרגע זו ההסכמה לא רוצה לפתוח את זה כי להערכתי אם נפתח הכל יפול.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לשון החוק כרגע, מספיק רחבה לאפשר את זה.
רוברט אילטוב
אני חושב שכשיגיעו התקנות לוועדה, נוכל לעשות את התיקון בתקנות, במידת הצורך.
אידה בן שיטרית
אפשר גם להתייחס לשפות נוספות?
רוברט אילטוב
כמובן, אני בטוח שאת תהיי פה.
אריה שקד
אני מציע שמשרד הקליטה יתן לנו 20 תקנים לשעת חירום, ואנחנו נטפל בכל השפות שאת רוצה.
אידה בן שיטרית
פיקוד העורף היה מעביר לנו את ההודעות, אך הבעיה שעד שהיינו מתרגמים היינו מחזירים להם את זה.
אריה שקד
אז את מסכימה איתי, לגבי הקושי הלוגיסטי. כשיש לי אבעה עובדים בשפה האמהרית, ואת רוצה שאני אשדר ברצף בשתי רשתות של קליטת עלייה, זה בלתי אפשרי. אם משרד הקליטה, מוכן בתקציבו לשעת חירום, לתת לנו את עשרים העובדים, בכל השפות כרצונך.
אידה בן שיטרית
אני חושבת שכאשר יש כבר הפניה, זה מאוד מקל משום שיש לך רשת ייעודית.
יונתן וונדה
איזה הפניה, בכתובית?
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו לא מסיימים היום, אני אקריא את הנוסח הסופי.
אריה שקד
רק לגבי התחילה, אנחנו נבצע את זה באירוע המיידי, שנקווה שלא יקרה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
התחילה תהיה מרגע הפרסום, אם יהיו חייבים לבצע אותו. אני אקריא שוב טנטטיבית.
רוברט אילטוב
השאלה היא, אם מחר יתחיל משהו, האם הם יהיו מוכנים?
אריה שקד
אני אנחה, שבתוך שבוע הם יהיו מוכנים.
רוברט אילטוב
אני מעדיף לתת להם זמן, כי מחר החיזבאלה יכול להתחיל לתקוף.
אריה שקד
תן לי חודש.
רוברט אילטוב
ניתן להם שלושה חדשים שיהיה כתוב בחוק.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הוא הסכים לחודש ואתה נותן שלושה?
אריה שקד
הקלטת ההודעות לוקחת זמן. אני חושב שחבר כנסת אילטוב צודק, ואני מדבר בשם הרדיו. אני לא יודע כמה הערכות טכנית צריך בטלויזיה? יכול להיות שבטלויזיה זה מורכב יותר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אם כך, בנוסח שאנחנו ננסח אותו שוב סופית:
דנה נויפלד
נראה לי שבאיזון אנחנו התלבטנו כמה זמן אחר כך ניתן שיקול דעת? מאחר והיתה הערכות לשר את הודעת החירום ,ברגע שאומרים לנו שזה לחיצת כפתור והעלאת כתובית אני חושבת שמייד לאחר זה בסדר.
תומר קרני
אני מציע להשאיר סמוך ככל האפשר.
דנה נויפלד
תני לגורמים שמתפעלים את המערכת את הגמישות, שלא יהיו עוברי חוק. מייד זה מייד וסמוך זה גם יכול להיות דקה ורבע אחרי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
סמוך ככל האפשר, זה גם יכול להיות 10 דקות אחר כך, ומזה אני חוששת. כנראה שהודעה מפנה, כן אפשר לעשות במהירות ואף תוך כדי.
דנה נויפלד
אבל אם יש תקלה טכנית או סיבה ממש משמעותי שבה צריך 10 דקות ולכן סמוך ככל האפשר אומר שיהיה ממש סמוך.
רוברט אילטוב
הסיכום שהגענו הוא פשוט, שההודעות יהיו באופן קבוע. זה לא שפתאום יש מצב חירום, והם מפנים את האנשים לערוצים יעודיים. לכן אני לא חושב שאם נכתוב "מייד", זה יפתור את הבעיה, כי הם צריכם להודיע גם לפני וגם אחרי. אני לא מתעקש פה על "מייד".
תומר קרני
אין משמעות למייד, זו הודעה שאומרת שאנחנו משדרים עידכונים בתדר הזה והזה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אוקי, אז סמוך ככל האפשר.
היו"ר ליה שמטוב
אז אנחנו מצביעים רבותי, הכנה לקריאה שניה ושלישית.

הצבעה
בעד – פה אחד

אין נמנעים ואין מתנגדים
התיקון התקבל
היו"ר ליה שמטוב
תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים