ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/10/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת כספים

27.10.2009

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט' בחשון התש"ע (27 באוקטובר 2009), שעה 11:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר

ציון פיניאן

יצחק וקנין

אלכס מילר

חיים אורון

שי חרמש
מוזמנים
שירה גרינברג משרד האוצר

מיכל שימיר משרד האוצר

צביקה כהן משרד החקלאות

עמיחי דרורי משרד התשתיות

ששי דקל משרד הפנים

חנה פורת משרד הבינוי והשיכון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
יפעת שפרכר

שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
פנייה לוועדה מס' 155.
שירה גרינברג
הפנייה נועדה להעביר תקציב של 15 מיליון שקל לנושא של השתלמויות מורים באופק חדש. במסגרת הרפורמה יש משקל רב לנושא של התמקצעות מורים. 15 מיליון שקל נועד לנושא הזה.
שי חרמש
השר החדש לא ביטל את אופק חדש?
שירה גרינברג
אופק חדש זה הסכם קיבוצי. יש כאן גם שינוים בהכנסה והוצאה מותנית של הטלוויזיה החינוכית על פי תחזיות מעודכנות שלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד פנייה מס' 155, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מס' 232,233
מיכל שימיר
מדובר בהעברה לרשות הטבע והגנים ממשרד המדע. הפנייה נועדה להעביר 571 אלף שקל לרשות הטבע והגנים לביצוע החלטת ממשלה להנצחת אילן רמון.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מס' 234,235
צביקה כהן
יש פה העברה תקציבית לפרויקט מושב שחר. מושב שחר זה מושב שהשקיעו בו כספים עד 2001 בגידול ורדים. הפרויקט קרס כיוון שהייתה בעיה בשיווק ורדים בעולם וכיוון שהממשלה לא השלימה את תמיכתה כפי שהיא הבטיחה. מדובר ביישוב שלם שהשקיע המון כספים בורדים ובחממות מאוד מתוחכמות. הממשלה החליטה בינואר 2009 לתמוך בהם ב-7 מיליון שקלים על מנת לייצב אותם חזרה. הם עושים הסבה לירקות עיליים.
שי חרמש
הולכים לפצות חקלאים שהתמוטטו בפיגור של 8 שנים.
צביקה כהן
יש פה פנייה שמדברת על העברה של 34 מיליון שקל מסעיפי המשרד לסעיף המדען הראשי, לשימוש למחקרים של 10 שנים בכל נושא הסירוגיות. סירוגיות זאת בעיה שיש לנו בעיקר במטעים. עדיין לא יודעים למה בשנה מסוימת העץ מניב תפוקה יפה ובשנה העוקבת העץ לא מניב כלל. זה מאוד מעניין. בזיתים זה קורה שנה כן, שנה לא. יש פה שקעה של 3 מיליון שקל בשנה שתבוצע על ידי המדען הראשי והמכון הבוטני כדי לנסות לתת מענה לנושא הזה כי הוא בעייתי בכל הרמות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

מס' פנייה 236,237,240
עמיחי דרורי
מדובר בכ-50 מיליון שקל. הם מיועדים ברובם ללשכת המדען ראשי, עבור יישום החלטת ממשלה מאוגוסט 2008 להרחבת השימוש באנרגיות מתחדשות. עוד 12 מיליון שקל למכוני המחקר, לחקר ימים ואגמים.
היו"ר משה גפני
משרד האוצר מוסיף לתקציב שלכם, זה לא העברות.
עמיחי דרורי
זה מהרזרבה הכללית.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מס' 239,248,249, 250,251
רפרנט משרד האוצר
בתכנית ההאצה הוקצו כספים לפרויקטים למחשוב במשרדי ממשלה שונים. לצורך כך הוקצו 60 מיליון שקלים ב-3 השנים הקרובות. הוועדה שישבה פנתה למשרדים שצריכים תכניות תשתית ופרויקטים למחשוב. מתוך 60 מיליון שקל שהוקצו ל-3 שנים זאת ההקצאה הראשונה לשנת 2009. במשרד הרווחה מרבית שירותי הרווחה ניתנים באמצעות הרשויות המקומיות. פרויקט המחשוב נעשה כדי לשדרג את תשתית המחשבים, מה שנקרא חומרה פיזית, ויצירת תוכנה חדשה שתקשר בין הרשויות המקומיות לבין משרד הרווחה.
היו"ר משה גפני
איך קוראים לתכנית הזאת?
רפרנט משרד האוצר
זה חלק מתכנית האצה של המשק.
היו"ר משה גפני
למה אתם מבקשים עכשיו?
רפרנט משרד האוצר
לבקשה לקח זמן להתבשל.
היו"ר משה גפני
מתי הולכים לעשות את זה במשרד החינוך?
רפרנט משרד האוצר
לא הובטח כסף לכל משרד. אלה המשרדים הרלוונטיים שהציגו תכניות מחשוב שכדאי לשדרג ולפתח בשנים הקרובות.
היו"ר משה גפני
יש תכנית לכל ה-60 מיליון?
רפרנט משרד האוצר
כן, למיטב ידיעתי. אני מכיר את הצד של משרד הרווחה.
היו"ר משה גפני
מי מכיר את משרד המשפטים?
רפרנט משרד האוצר
כנראה שהנציג לא פה.
היו"ר משה גפני
אני לא מביא את זה עכשיו להצבעה. יש פה מכלול של משרדים שלא כולם נמצאים כאן. אני מבקש שתציגו לישיבה הבאה מה היא התכנית.
רפרנט משרד האוצר
התכנית היא מקצועית נטו.
היו"ר משה גפני
אני לא מעלה חשש שזה לא מקצועי. ברור שזה מקצועי. אני מבקש לדעת מה התכנית. הוועדה צריכה לדעת על איזו תכנית מדובר.

פנייה מס' 243
ששי דקל
מדובר בהעברה מתקציב הפיתוח לתקציב הרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
מה זה תקציב הפיתוח?
ששי דקל
מענקי הפיתוח שמשרד הפנים מקצה.
היו"ר משה גפני
לאיזה רשויות זה ניתן?
ששי דקל
לרשויות שזכאיות למענק על פי נוסחת גדיש.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שמי שמקבל מענק איזון מקבל גם מענק לפיתוח. כמה הוא מקבל?
ששי דקל
יש קריטריונים.
היו"ר משה גפני
נניח שבנתיבות פיתחתי וזה מירוחם לא פיתח.
ששי דקל
נערכת הקצאה על פי קריטריונים. לכל רשות מחשבים את הסכום ומודיעים לה על הסכום שהיא זכאית לו.
היו"ר משה גפני
על פי איזה קריטריונים?
אורי אריאל
הייתי מבקש לראות את הרשימה ואת הקריטריונים. מתי תודיעו לרשויות מה מענקי האיזון שלהן? האם היושב-ראש התקדם עם שר האוצר לגבי הקיצוצים ב-2009 ו2010 במשרד הפנים?
יצחק וקנין
רשויות מגישות תכניות לפיתוח בכל מיני פרמטרים. המשרד מאשר לכל רשות בהתאם לגודל שלה. זה לא הולך לפי דעתו של מישהו. זה לפי קריטריון. התשלום לרשות הוא על פי ביצוע. זה הרשאה להתחייב על פי ביצוע. אני מציע לא לתקוע את הרשויות.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין, אני לא מתכוון לתקוע את הרשויות. אנחנו במגמה של אישור. אני שוחחתי עם שר האוצר מספר פעמים וגם נפגשתי איתו. דיברתי עם הפקידים באוצר, דיברתי עם מנכ"ל משרד הפנים כמה פעמים בעניין הזה. ההודעות השונות שהרשויות קיבלו לגבי מענקי האיזון זה כתוצאה משיחות כאלו ואחרות שהתקיימו. יש עם העניין הזה בעיה. יש ויכוח בין משרד האוצר למשרד הפנים האם התוספת הזאת היא התוספת. לדעת משרד הפנים זאת איננה התוספת, היא צריכה להיות גדולה יותר. לדעת משרד האוצר ושר האוצר זאת התוספת ואין בילתה. על זה מתנהל ויכוח. זה הויכוח הקיים. לגבי 2010 ככל הנראה אין ויכוח. מה שיאושר ב-2009 יהיה גם ב-2010.
אורי אריאל
לא יהיה קיצוץ נוסף ב2010?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. התקציב מאושר ל-2009,2010. היו קדנציות שעשו 17 קיצוצים.
אורי אריאל
בזמנו, לפי מיטב זכרוני, הייתה הודעה של האוצר שב-2009 יהיה קיצוץ מסוים וב-2010 יהיה קיצוץ נוסף.
חיים אורון
הקיצוץ flat הוא בשנתיים.
שי חרמש
הוא על מענקי האיזון.
היו"ר משה גפני
זאת איננה תשובה מלאה. מה שג'ומס אומר הוא נכון. בינתיים עוד לא מוצע פה קיצוץ flat. מדובר על קיצוץ flat ל-2009 ו2010. זה לא אומר שאתה לא מקבל בעוד חודשיים עוד קיצוץ, או בעוד 4 חודשים עוד קיצוץ. נכון לעכשיו את הקיצוץ הזה היה צריך להביא לפה לפני חודש וחצי. בינתיים זה לא בא. יש יד נעלמה שמונעת את זה, שלא אוהבת את הקיצוץ הזה.

פנייה מס' 44
ששי דקל
העברה של 2 מיליון שקל מסעיף תכניות הבראה לסעיף הדרכה ברשויות כחלק מתכניות ההבראה של הרשויות. אנחנו מבינים שצריך לעשות הדרכה לצוות הניהולי הבכיר של הרשויות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

הפנייה בעמוד 5.
יאיר
הפנייה נועדה להעביר כסף ממשרד התמ"ת לתקציב שונות במשרד הביטחון. ההסבר המפורט יימסר בוועדה לשירותים חשאיים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מס' 247,225
ששי דקל
מדובר במענקי התיישבות צעירה. זה מענקים שבאים להחליף מענקים שהיום לא ניתנים ליישובים מעבר לקו ירוק.
היו"ר משה גפני
מדובר על תוספת ליישובים מעבר לקו הירוק?
ששי דקל
למועצות אזוריות.
היו"ר משה גפני
לפי קריטריון?
ששי דקל
בשנה שעברה זה היה לפי אוכלוסייה סוציו-אקונומית. השנה זה יהיה באותו עיקרון.
חיים אורון
לוקחים מסעיף של תשלומי ריבית ועמלות 35 מיליארד שקל וגומרים עסקה בחדר אפל. כשכתבו את התקציב לא ידעו שהסוכנות היהודית לא נותנת מעבר לקו הירוק? מה, גילו את זה עכשיו? אני יודע את זה כבר 40 שנה. למה פתחו עכשיו תקנה של 18 מיליון? שיתנו רשימה למי נותנים את זה. מה זאת אומרת שנותנים את זה למועצה אזורית מגילות או לרמת הגולן? נותנים את זה למועצה האזורית על פי קריטריון של סוציו אקונומי. אלו בדרך כלל לא המועצות הכי חלשות בארץ. יש לי כמה סוציו אקונומיות יותר חשובות. כל העסק הזה הוא טריק על טריק. בסוף המועצה האזורית בונה באיזה התנחלות בבקעת הירדן. למה לשים את זה ככה? פוחדים שהאמריקנים יראו את שיהיה כתוב שהחליטו לתת למושב בקעות תקציבים מפה? כל הסיפור הזה הוא מועצה אזורית מעבר לקו הירוק. זה לא יישובים שהם בתחתית הסוציו אקונומי. אני מבקש את הרשימה. אני מבקש לדעת מי קיבל, על פי איזה קריטריונים. בסוף מתברר שהיישובים האלה מקבלים מכל משרדי הממשלה בלי קשר לסוציו אקונומי הרבה יותר כסף על חשבון מישהו אחר.
אורי אריאל
זה לא במחשכים, זה לא במסתר. העובדה היא שזה מגיע לשולחן שלך ושלי. הדברים האלה קורים שנה אחרי שנה. אין פה שום הסתרה, שום החבאה. הנושא עומד לדיון וכל אחד יגיד את דעתו. מדובר על המועצות מגילות, בקעת הירדן, קצרין, גולן ומעלה אפרים. זה נועד לכסות תקבולים שמועצות אחרות ברחבי הארץ מקבלות.
חיים אורון
למה זה לא הופיע בתקציב?
אורי אריאל
את זה אנחנו שואלים על 100 נושאים. זה לא חדש. כל השיטה היא עקומה. כל הניהול עקום. זה לא שייך דווקא לזה. אני מבקש לאשר את זה.
שי חרמש
אין פה שום חדש. התקציב הזה הוא תקציב ש-5 המועצות האלו מצפות לו כל שנה. יש מקום לטענה שמוציאים את הנשמה כי נותנים את זה בנובמבר, דצמבר. אגב, זה לא רק הממשלה שלך, מר גפני, זאת רוטינה שחוזרת כל שנה. אין פה שום דבר שהוא חריג. במועצות האזוריות תומכים בכל מיני סידורים. גם ברווחה, גם בחינוך, גם בתשתיות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להעביר לוועדה את הקריטריון של החלוקה הזאת לפי הסעיף הזה שמעבר לקו הירוק. מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – 1

אושר
חיים אורון
אני מבקש רוויזיה.
שי חרמש
זאת לא הרשימה שהצבעתי בעדה. אני הצבעתי על בקעה, על גולן, על מעלה אפרים ועל קצרין. קיבלתי את חברון ועמנואל.
ששי דקל
בשנה שעברה היה ליו"ש, לגולן, לקצרין, לבקעת הירדן, למגילות ולמעלה אפרים.
היו"ר משה גפני
הצבעתו של חבר הכנסת שי חרמש תלויה במה ששי יגיד לו לגבי חברון. אם חברון בפנים, שי חרמש משנה את הצבעתו מבעד לנגד. אם זה נשאר מגילות, בקעה וכו', הצבעתו של שי חרמש נשארת בעד.
חיים אורון
אני מכיר את סיפורי החטיבה להתיישבות. מאז גדליה גל יש חלוקה, כאשר חצי בתוך הקו הירוק, חצי מעבר לקו הירוק, חצי רמת הגולן וחצי יו"ש. בהתחלה נותנים פתק אחד על הבקעה והרמה, שזה מגילות, גולן קצרין, ועכשיו יש נייר שני של 2008, שזה גוש עציון, הר חברון, מטה בנימין. כל הסיפור הוא בלוף. זה טריק שמחלקים כסף למי שרוצים ואחר כך באים אלינו עם החטיבה להתיישבות.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של הפיתוח יש קריטריונים. הם משביעים את רצוני. מי בעד פנייה מס' 243?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

אנחנו נשארנו עם הנושא של המענקים להתיישבות הצעירה. אישרנו את הפנייה. יש רוויזיה של חבר הכנסת חיים אורון. אנחנו מבררים את זה.
ששי דקל
מדובר השנה רק על הגולן והבקעה.
חיים אורון
מאיפה מגיע לאחרים?
ששי דקל
כרגע זה לא עולה.
חיים אורון
התשובה הזאת לא מקובלת עלי. אם אתה יודע שיגיע, אז תגיד לנו.
שי חרמש
אני משאיר את הצבעתי.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרוויזיה של חבר הכנסת אורון, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – רוב

הרוויזיה לא אושרה

מס' פנייה 252
חנה פורת
הבקשה פה נועדה להעביר 95 מיליון שקל למשרד הבינוי והשיכון, שעיקרה זה השלמת הסכם עמידר, הרשאה להתחייב ודיור מוגן של 28 מיליון שקל ו-30 מיליון שקל לעיר מודיעין.
היו"ר משה גפני
למה דווקא העיר מודיעין?
חנה פורת
אזור פיתוח. יש הסכם פיתוח לעיר מודיעין.
היו"ר משה גפני
מה הסכם הפיתוח אומר?
חנה פורת
הם משווקים קרקעות ומההכנסות הם מפתחים את הקרקעות. הפיתוח ממומן מההכנסות של השיווקים. זה משק סגור. רוצים להגדיל את ההרשאה להתחייב כי יש הכנסות. זאת הבקשה. יש עוד 25 מיליון שקל שהמשרד מעביר למשרד התשתיות הלאומיות על פי החלטה ממשלה.
חיים אורון
אני לא משתתף בהצבעה. זה כסף שהולך לאדמה של הקיבוץ שלי.
היו"ר משה גפני
מה זה הסכם עמידר?
חנה פורת
הסכם עמידר זה הסכם שהממשלה חתמה עם חברת עמידר בקשר לדיור הציבורי.
היו"ר משה גפני
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מס' 254
אייל
הפנייה נועדה להשתתפות של משרד הרווחה במשרד הקליטה לצורך תוכניות לעולים חדשים. התכנית היא בהשתתפות משרד הרווחה, משרד הקליטה והג'וינט.
היו"ר משה גפני
מי החליט על התכנית האת?
אייל
הנהלת המשרדים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

פנייה מס' 257,258
רפרנט אגף תקציבים
הפנייה נועדה לאפשר שינויים בתקציב כדי להתאים אותו לתקציב ההמשכי, ולעדכן צפי הכנסות בקרנות המיועדות לקרן לשמירת הניקיון ולקרן למניעת זיהום ים. הפנייה כוללת גם העברת תקציב מהמשרד להגנת הסביבה לרשות הטבע והגנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד פנייה 257,258, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים