ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/10/2009

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת כספים

27.10.2009

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט' בחשון התש"ע (27 באוקטובר 2009), שעה 10:40
סדר היום
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – חידוש ההקלות במס), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר

ציון פיניאן

יצחק וקנין

שי חרמש

אלכס מילר

חיים אורון

אורי אורבך

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
רונית שני מרכז השקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אתי עזריאל מרכז השקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מיכל הנר דויטש,עו"ד ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

שלומית ארליך,עו"ד ייעוץ וחקיקה כלכלי פיסקאלי, משרד המשפטים

רחל הולנדר מנהלת אגף בכיר מידע וניתוח כלכלי, משרד הבינוי והשיכון

דוד קשאני
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
יפעת שפרכר

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – חידוש הקלות מס), התשס"ט-2009
היו"ר משה גפני
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – חידוש ההקלות במס), התשס"ט-2009, של חברי הכנסת ציון פיניאן , יעקב אדרי ומשה גפני. אנחנו אישרנו את הצעת החוק לקריאה ראשונה בישיבה הקודמת שנתקיימה לפני 3 שבועות. אני הגשתי רוויזיה מכיוון שרשות המסים טענה שאמורים להגיש דוח לשר האוצר, לוועדת השרים. ביקשתם שבועיים ואנחנו הסכמנו. בינתיים דיבר מנהל רשות המיסים על דוח שהוא היה אמור להגיש לשר האוצר. חבר הכנסת פיניאן ואנוכי שוחחנו. אני מבקש להציג את ההצעה. קודם אני מבקש להצביע על הרוויזיה כדי שנוכל לקיים את הדיון מחדש. מי בעד הרוויזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנע - 1

הרוויזיה התקבלה

אנחנו חוזרים חזרה להצעת חוק עידוד השקעות הון. אני מבקש לשמוע את עמדת הממשלה לאחר הדיונים איתנו.
מיכל הנר-דויטש
עמדת הממשלה תומכת בשינויים.
היו"ר משה גפני
מה היה קודם, מה המצב הקיים היום ומה יקרה אחרי שההצעה הזאת תתקבל?
מיכל הנר-דויטש
עד 2006, שזה לפני הוספת ההגדרה של בניין חדש להשכרה לתוך חוק עידוד השקעות הון, היה בניין להשכרה. בשנת 2001 הוספה ההגדרה של בניין חדש להשכרה, שהוא ניתן לבניינם שאושרו בתקופה הקובעת. בבניינים שאושרו בתקופה הקובעת זה הוארך פעמיים או פעם אחת, שזה מ-7 בנובמבר 2001 עד 31 בדצמבר 2006. לבניין חדש להשכרה ניתנו שיעורי מס מופחתים ביחס למה שהיה קיים בחוק עידוד לגבי בניין להשכרה. שיעורי המס המופחתים שניתנו היו גם ביחס לשיעורי המס הקבועים בחוק עידוד לבנייה להשכרה, שהיו ממילא מוטבים, וגם ביחס לשיעורי המס שבפקודה.
היו"ר משה גפני
כמה היו אחוזי המס עד 2006, מ-2006 וכמה לפי ההצעה הנוכחית ליחיד ולחברות?
מיכל הנר-דויטש
הכללי היה שיעורי מס של חוק עידוד, שזה 25% לחברה ו35% ליחיד. אז בא בניין חדש להשכרה וקבע 18% לחברה, 25% ליחיד. אי אפשר לשכוח את הפקודה באותו זמן. לבניין חדש להשכרה יש הכנסות משני סוגים: המכירה של החלק שאינו מושכר, וההכנסה השוטפת מההשכרה. על ההכנסה מהשכרה ורווח הון בידי חברה אנחנו זוכרים שעד הרפורמה הקודמת של 2003 זה היה 33% לחברה, ליחיד היה 50% שיעור מס שולי. אי אפשר להתנתק מזה. אז בא בניין חדש להשכרה וחתך לחצי את שיעורי המס של הפקודה. הוא אמר 18% ו-25%.
היו"ר משה גפני
הכל אתה מדברת עד 2006.
מיכל הנר-דויטש
עד 2001. אז בא בניין חדש להשכרה וקבע את שיעורי המס החדשים למי שיאושר עד 2006. זה לא שיעורי מס שיחולו עד 2006, זה מי שאושר עד 2006. בבניין חדש להשכרה שהושכר ב-2006 והיום יש לו דמי שכירות, בעל הבניין מקבל את שיעורי המס של בניין חדש להשכרה.
חיים אורון
כמה?
מיכל הנר-דויטש
18 ו-25.
היו"ר משה גפני
זה אותו דבר. המספרים לא משתנים.
מיכל הנר-דויטש
יוצא שמי שאושר אחרי 31 בדצמבר 2006 כבר איננו בניין חדש להשכרה אלא בניין להשכרה. הוא חוזר לשיעורי המס של חוק עידוד, שזה 25% לחברה, 35% ליחיד.
היו"ר משה גפני
זה המצב כרגע. אם אין את החוק הזה אז זה 25% לחברה ו-35% ליחיד.
מיכל הנר-דויטש
אסור שנשכח את התיקונים שעשיתם במסגרת חוק התייעלות בפקודת מס הכנסה. הפחתתם את שיעורי המס כך שליחיד מס שולי ירד ב-2016 ל39%. שיעורי המס שבחוק עידוד לא יכולים להיות מנותקים משיעורי המס שבפקודה אם אנחנו רוצים לעודד.
היו"ר משה גפני
מה יקרה ב-2016 אם אין חוק?
מיכל הנר-דויטש
היחיד יכול לשלם 39% על ההכנסה מדמי השכירות, ו-20% על רווח הון אם זה רווח הון ולא הכנסה מעסק.
שי חרמש
מה קשור רווח הון להשכרה?
מיכל הנר-דויטש
ההטבה האמיתית שגלומה בבניין להשכרה זה שחלק נמכר מיידית, חלק מינימאלי חייב להיות מושכר. המכירה המיידית, בין אם היא מכירה שהיא הכנסה מעסק ובין אם היא מכירה שחל עליה חוק מיסוי מקרקעין, תהנה משיעור המס המופחת, שזה 11% לחברה או 21% ליחיד.
היו"ר משה גפני
האם יש לך נתונים מה עשו החוקים האלה עד 2006?
מיכל הנר-דויטש
אין לי נתונים, כי הנתונים זה תכנית מאושרת על ידי התמ"ת.
היו"ר משה גפני
לפי דעתך זה הועיל למישהו?
מיכל הנר-דויטש
אנחנו מתעסקים גם אצלכם הרבה בכל הנושא של דיור להשכרה. היינו אצלכם בוועדה שדיברה על מה אנחנו עושים עם דירות להשקעה. עמדת משרד האוצר שהובעה פה בדיון אמרה שאנחנו רוצים בכלים שלנו לאפשר בנייה להשכרה. כך גם היה עם חוק עידוד בנייה להשכרה בתקופתו של השר שטרית כשר הבינוי והשיכון. זה נכון שיש נסיבות נוספות שמונעות, אבל אנחנו בכלים המיסוים אומרים שאנחנו מוכנים לשאת את הנטל הזה. אנחנו לא רוצים להוות חסם בפני העניין הזה. עדיין אנחנו צריכים לשמור על איזה שהוא קו בהפחתת השיעורים לעומת שיעורי המס הקבועים בפקודה, על איזון בין החלק ההוני לבנייה להשכרה לבין ההכנסה השוטפת. זה האיזון שהגענו לאליו. זה האיזון שאנחנו מציעים, כדי שהמשך הליכי החקיקה של הצעת החוק הפרטית הזאת ימשיכו בתמיכת הממשלה.
היו"ר משה גפני
אתם לא מסכימים להצעה שלנו שזה יהיה 18%?
מיכל הנר-דויטש
נכון.
היו"ר משה גפני
בקריאה הראשונה נעביר את זה 21%, אבל אחר כך נראה מה יהיה בהמשך.
חיים אורון
יש משבר נורא בשיכון, יש משבר נוראי בדירות להשכרה. חבר הכנסת שאמה ממציא רעיון חדש שאומר שאם נעלה את המס על דירה שנייה דמי השכירות ירדו. זה בשוק שיש בו חוסר במוצרים. אני לא למדתי כלכלה בחיים שלי, אבל את השיעור הזה למדתי בחיים. זה לא עובד. זה יעבוד הפוך. כל הזמן באים ואומרים לתת הטבות מס למי שבונה להשכרה. מי שבונה להשכרה אומר שלא כדאי לבנות להשכרה כי אין שכר דירה נורמאלי. יש שכר דירה נורמאלי בפנטהאוז
בתל-אביב. שם אפשר לקבל 10 אלפים דולר לחודש עבור דירה. שם לא צריך לעודד. איפה שאנחנו רוצים לעודד זה לא יפתור את העניין, כי הבעיה הרבה יותר עמוקה. כולם מדברים עליה. היא מתחילה עם מחיר הקרקע, היא ממשיכה בהעדר משכנתאות, בהעדר מענקים.

אני יודע שלחלק מחברי הכנסת הפחתת מס זאת לא הוצאה, זאת מילה. הם חושבים ככה. נניח שהפחתת המס הזאת עולה 100 מיליון שקל בשנה. אם נותנים לי 100 מיליון שקל להשכרה, האם אני עושה את זה או אני עושה דבר אחר? אני עושה דבר אחר. לקבל הפחתת מס באוצר זאת לא בעיה, כי אין גג. הגג הוא בתקציב. כל העסק עקום. מה שאותם מעניין זה לא כמה זה עולה, אלא איך זה מסתדר עם הדברים האחרים. הלוואי שמישהו יציע פעם הצעה רצינית איך אפשר לקדם שוק השכרה, כי יש שינוי בתרבות הדיור של הציבור הישראלי. אחוזים יותר גדולים מוכנים להיכנס להשכרה ולא למה שההורים היו אומרים שהעיקר שיהיה להם בית. עכשיו המחירים עלו לשמיים, זה נעשה עוד יותר קשה. כשזה נעשה עוד יותר קשה, הם אומרים שבמקום לשלם 5000 שקל שכר דירה הם בכך וכך בונים בית. זה מעגל סגור. אני אתמוך בהצעה הזאת, אבל בסוף יש פיזיקה. הפיזיקה צריכה להיות מחיר הדירה, מחולק במחיר שכר דירה לכל התקופה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מודעים למגבלות שיש לנו מול הממשלה. אנחנו יודעים עם מה אנחנו יכולים להתמודד ובאיזו פרצה אנחנו יכולים להיכנס. הצעת החוק הזאת איננה עומדת לעצמה. אני מתכוון לקיים דיון בוועדה על המערך השלם של כל המיסוי על דירות. הממשלה יצאה מהעניין, היא ביטלה את כל המקומות. הממשלה בעבר עודדה במקומות מרוחקים. במקומות שהיא רצתה שהאנשים יכלו ויקנו דירות נתנו מענקי מקום, נתנו משכנתאות מסובסדות והפחיתו מאוד או כמעט הביאו לאפס את מחיר הקרקע. היה כדאי לאנשים מבחינה כלכלית ללכת למקומות האלה. הממשלה יצאה מהעניין הזה. הכל הפך להיות הפרטה. ביטלו את מענקי המקום, ביטלו את המשכנתאות. הנושא של דירות להשכרה וכל מה שנלווה לעניין הזה לא קיים.

מה שאנחנו עושים זה מכלול של דברים. נכון שדרך הפרצה הזאת אפשר להיכנס, לא צריך לריב עם אף אחד. אנחנו אומרים בפירוש שזה לא היעד. זה חלק ממכלול. אנחנו מתכוונים לטפל בעניין של הדירות. אמרתי את זה בישיבה עם כרמל שאמה. ישבתי עם ראש הממשלה ועם שר האוצר והשיכון על כל העניין הזה. הממשלה חייבת להיכנס חזרה כיוון שיש פה משבר לאומי. אם אנחנו עושים רק את הצעת החוק הזאת לא פתרנו שום דבר, כי לא ייבנו, לא יעשו, זה לא יעודד שום דבר. זה הולך להיות בתוך מכלול של מערכת שלמה. הממשלה תהיה חייבת להיכנס לעניין.

לא נוכל להשלים עם המצב שבו שוק הדירות הוא כזה שזה או לגור במגדלי אקירוב או לגור במחסן. אנחנו יושבים על פצצה חברתית מתקתקת. אנחנו הולכים להיות מדינת עולם שלישי. יש את העשירים הגדולים שמשקיפים על העיר עם טלסקופ ולנים במלונות פאר בצרפת, ויש את האנשים הרגילים שגרים בחניון. גם לגור בחניון עולה הרבה כסף. הצעת החוק הזאת היא חלק מכלול שאנחנו מקווים שיעודד את העניין. זה לא יעמוד לעצמו.
שי חרמש
אני אצביע בעד החוק רק בגלל העובדה שזה דקלרציה. אני לא מניח שמנגנון שמשחק בשוליים ב-2%,3% הוא המענה לעניין.
היו"ר משה גפני
עכשיו זה לא 2%,3%.
שי חרמש
במו"מ שמתנהל כרגע פה. אני לא רוצה להגיד שזה אספירין לחולי סרטן, אבל זה כמעט כמו לכבות שריפה עם כוס מים. המשחק הוא משחק של היצע וביקוש. לא יעזור שום דבר. אם זה חוק שהוא בחזקת דקלרציה והצהרה של כולנו שאנחנו הולכים להתמודד עם הנושא של שוק ההשכרה, אז בתור דקלרציה זה טוב. מי שתולה תקוות שחוקים מהסוג הזה יכולים להתמודד עם מנגנוני שוק כל כך חזקים.. בעניין המרתפים אני בעל עניין, כי בני גר במרתף בתל אביב. בפריפריה הבעיה עוד יותר חמורה. במשך שנתיים פעלו מענקי שרנסקי, מחירי הדיור ירדו ומחירי ההשכרה צללו. כל מה שעולה פה ייכנס לתוך איזה שהוא מאגר שלא ישפיע על שום דבר. המשחק בסופו של דבר הוא משחק של כסף. קחו את הסכום שהחוק הזה שווה ותסבסדו היום שכר דירה. בואו נתחיל בפריפריה.
היו"ר משה גפני
אין היום אפשרות. הממשלה רוצה לקצץ. הממשלה יכולה לתת את האישור שלה של הפחתה במס. גם אם תעריך שזה 100 מיליון שקל לא תקבל 100 מיליון שקל, אלא אם כן תהיה מלחמה כוללת.
שי חרמש
תהיה מלחמה כוללת. אם זאת הצהרת מלחמה..
היו"ר משה גפני
זאת לא הצהרת מלחמה. זו אחת הנקודות של הצהרת הכוונות ועידוד האנשים שיעשו את זה.
שי חרמש
הרב גפני, אתה מבין שהשינוי השולי הזה לא משנה שום דבר.
ציון פיניאן
בנושא של הדיור זאת שנה קשה מאוד. כולנו יודעים את הבעיות. אפילו בטבריה דירות הגיעו ל-300 אלף דולר. היו שכונות בטבריה שלפני שנה וחצי היו אנשים שקנו דירות ב-50 אלף דולר. הצעת החוק הזאת לא באה לפתור את כל בעיית הדיור והשכירות, אבל צריך להתחיל במשהו. זה מעין הצהרת כוונות לוועדת הכספים שהשנה הזאת תהיה שנת דיור. הפריבילגיה של היזמים זה שיש להם 50% לדירות להשכרה מהמלאי שהם בונים, ו-50% שהם יכולים למכור מיידית. גם את ה-50% של השכירות אחרי 5 שנים הם יכולים למכור. פה הרווח שלהם. נכון שהנושא הזה מת ב-2006 וכולם אמרו שהוא לא מספיק טוב..
היו"ר משה גפני
אנחנו הולכים לקחת את הנושא של הדיור בכל הכוח.
ציון פיניאן
אני מקווה ש3000,4000,5000 דירות לשנה זה דבר שיציף את השכירות. נושא של שכירות זה עניין של היצע וביקוש. הממוצע של משכנתא לזוג צעיר זה 550 אלף שקל. מדובר בהחזר חודשי של 4000 שקל. שום זוג צעיר לא יכול לעמוד בזה. הבנק למשכנתאות נותן מקסימום 20% מהשכר של הזוג. כדי לשלם 4000 שקל הזוג צריך להרוויח 20 אלף שקל. איפה קיים דבר כזה? אני מקווה שזה ייתן פתרון.
אתי עזריאל
מרכז ההשקעות תומך בהחזרת החוק לעבודה. מרכז ההשקעות ביחד עם משרד האוצר תומכים שזה יחזור לקדמותו. אנחנו תומכים בהצעת החוק.
היו"ר משה גפני
ואם זה יהיה 21% ליחיד ולחברה 11%?
רונית שני
הרבה יותר אטרקטיבי.
היו"ר משה גפני
את סבורה שזה יכול לעודד?
רונית שני
עד היום זה היה אטרקטיבי רק למשקיעים זרים.
רחל הולנדר
הנתונים הם בידי מרכז ההשקעות ומשרד התמ"ת.
מיכל הנר-דויטש
מרכז ההשקעות צריך להעביר.
רחל הולנדר
בזמנו הייתי בוועדת רואה חשבון יאיר רבינוביץ שטיפלה בכל הנושא של המיסוי. האישורים היו בערך 1000 לשנה לתקופה של עשור. לאף אחד לא היה מידע אם האישורים האלה יצאו לפועל.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את זה כמו שרשות המסים מבקשת עם האחוזים. אני רוצה לבקש ממרכז ההשקעות לדעת מה היה במהלך העשור האחרון, כמה אישורים ניתנו, כמה בוצעו. חלק מהחברים טוענים שזאת דקלרציה. אנחנו נמצאים בבעיה שהיא בעיה לאומית. ראש הממשלה אומר שהוא רואה את זה כיעד לאומי. כולנו רואים את הבעיות. אתם בוודאי במשרד השיכון. היו תקופות שבהן הנושא של השיכון לא היה על סדר היום. הנושא של השיכון הולך להיות על סדר היום. החוק הזה יכול לתת דחיפה קדימה. יכול להיות שמשרד השיכון יעזור ליזמים שיעשו את הדירות להשכרה. יכול להיות שמרכז ההשקעות ייכנס יותר לעניין. אם זה יהפוך להיות על סדר היום הציבורי וכולנו נדון בעניין הזה ונחפש פתרונות, אז החוק הזה יהיה חלק מתוך מכלול.
רונית שני
למרכז ההשקעות יש נוהל שמגביל את דמי השכירות.
דוד קשאני
אני רוצה לברך אותך, גפני, על זה שאתה מוכן להתמודד עם הבעיה של הדיור. אני מקווה שלא תעזוב את הנושא הזה. היית איתי בשנת 2000 בשכונת הארגזים. עשינו שם סיור. עד היום העניין הזה לא נפתר. אני מזמין אותך לראות. משרד השיכון מודיע בקול רם שהוא בונה 6000
יחידות דיור, שהמכרזים יצאו והמחירים של הדירות יתחילו לרדת. הוא חולם. לפני 30 שנה הפסיקו לבנות דיור ציבורי. עד שיתחילו לבנות דיור ציבורי לא יזוז שום דבר, המחירים ימשיכו לעלות. הוא אמר שבטבריה דירה עולה 300 אלף דולר. תבואו לשכונת הארגזים, לדרך לוד, לכפר שלם. דירה עולה היום מיליון מאתיים אלף שקל. לפני שנתיים אותה דירה עלתה 400 אלף שקל. שימו לב מה קרה.
חיים אורון
אנשים נהפכו עשירים.
דוד קשאני
כל הזמן מדברים על הגליל ועל הנגב. הממשלה חייבת לתת לגליל ולנגב עדיפות. חייבים לתת תקציבים לזוגות צעירים כמו שפעם נתנו קרקע בחינם. צריך לתת הלוואה של 100 אלף או 50 אלף כדי שירכשו דירה. רק אז נראה שזוגות צעירים יכולים לחיות.
יועצת משפטית
מה שמונח על שולחן הוועדה זה נוסח לא מעודכן בגלל ההסכמות שהגיעו אליהן. אנחנו נציג את העקרונות. אתם תסמיכו אותנו לנסח ולפרסם את זה לקראת קריאה ראשונה. אנחנו הולכים לשנות את ההגדרה של בניין חדש להשכרה, כשהיום הקובע 1 בינואר 2009. בנוסף אנחנו הולכים לשנות את כל סעיפי ההטבות ולהוסיף במקום התאריכים שהיו במקור את ההגדרה בניין חדש להשכרה. בנוסף אנחנו צריכים למחוק מתוך 53א,53ב, 53ג הגדרות לא רלוונטיות. יש את סעיף 53ג1 שעוסק בחילוף בניין להשכרה. זה משהו שקיים היום.
מיכל הנר-דויטש
זה לא ממש קיים כי זה לא ממש עובד. פרק החילוף זה פרק שנכנס בחוק מיסוי מקרקעין עם תיקוני חקיקה של ועדת רבינוביץ הראשונה. לגבי החילוף בחוק מיסוי מקרקעין מונחת הצעת חוק על שולחן המליאה שאמורה לעלות לקריאה ראשונה. כל נושא החילוף הוא נושא מאוד בעייתי. הלמידה של הנושא גרמה לזה שהבנו שיש שם בעיות קשות וצריך לטפל בו מחדש. אנחנו מבקשים לא להאריך את סעיף החילוף לגבי בניין חדש להשכרה. זה לא רלוונטי. זה לא באמת עובד. לא היה תיק אחד של חילוף בניין להשכרה.
היו"ר משה גפני
מה איכפת לך שזה יישאר?
מיכל הנר-דויטש
כי זה לא באמת עובד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מסמיכים את היועצת המשפטית לנסח את השינויים. אני מבקש להביא להצבעה לפי מה שאושר בוועדה עם השינויים שהביאה רשות המיסים. אני מודיע שלקראת קריאה שנייה ושלישית נמשיך לדבר. אני מבקש ממרכז ההשקעות וממשרד השיכון עד קריאה שנייה ושלישית להביא נתונים לגבי כל מה שקיים. מי בעד הצעת החוק לקריאה ראשונה, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.

אנחנו מינינו ועדה בנושא של גמל. בראשה עומד חיים. כץ. אני מבקש להציע את החברים הבאים: חיים אורון, יעקב אדרי, ציון פיניאן, אלכס מילר ויצחק וקנין. אני מבקש שהוועדה הזאת תפעל.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים