ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/10/2009

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 28), התשס"ט - 2009 (אפרסמון, בוטנה, מפוחים המיוחדים למכונות מיזוג אויר, מצברים לרכב)

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת כספים

27.10.2009

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט' בחשון התש"ע (27 באוקטובר 2009), שעה 10:20
סדר היום
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 28), התשס"ט-2009 (אפרסמון, בוטנה, מפוחים המיוחדים למכונות מיזוג אוויר, מצברים לרכב)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר

ציון פיניאן

יצחק וקנין

אלכס מילר

חיים אורון

אורי אורבך

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
קובי בוזו כלכלן, משרד האוצר

שלומית ארליך עו"ד ייעוץ וחקיקה כלכלי פיסקאלי, משרד המשפטים

חיזקיה ישראל מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי

אליחי רדזינסקי בעל מניות ודירקטור, מצברי לירז 2003 שיווק בע"מ
יועצת משפטית
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
יפעת שפרכר

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין

(תיקון מס' 28), התשס"ט- 2009
היו"ר משה גפני
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 28), התשס"ט-2009.
קובי בוזו
אנחנו מדברים על תיקון מס' 28. יש בו 4 שינויים שעשינו. בשינוי הראשון מדובר על אפרסמונים. על אפרסמונים יש מכס שמחולק לשניים. בתקופת הגידול של האפרסמונים בארץ יש מכס גבוה. בתקופה שלא מגדלים אפרסמונים בארץ יש מכס שהוא יותר נמוך. מדובר על 1.37 שקל לקילו, לעומת 0.95 אגורות שהיה טרם הצו. אמרנו שנפחית את המכס על האפרסמונים בתקופה שאנחנו לא מגדלים בארץ. מכיוון שראינו שיש חודש נוסף שבו אפשר להבשיל את האפרסמונים ולאחסן אותם, אמרנו שבחודש הזה ניישם על אפרסמונים מיובאים את המכס הגבוה. יש לנו פה הפחתת מכס בכל החודשים שבהם לא מגדלים את האפרסמונים בארץ.
היו"ר משה גפני
הפחתה של כמה?
קובי בוזו
של 50%. מ-0.95 אגורות ל-0.45 אגורות. בחודש הנוסף, שזה חודש מארס, ניתן הגנה, כלומר יהיה מכס יותר גבוה. זאת העלאה שאנחנו מבקשים את אישור ועדת הכספים.

הנושא השני זה בוטנה (פיסטוקים). בחודש פברואר השנה באנו לוועדת כספים וקיבלנו את אישור הוועדה להעלות את המכס על פיסטוקים טריים. פיסטוקים טריים היו מגיעים ברובם מתורכיה. חשבנו שנפתור את הבעיה כאשר נעלה את המכס על הפיסטוקים הטריים. מה שקרה זה שמאז הגיעו פיסטוקים קלויים, שזה היה פרט מכס אחר שהיה פטור ממכס. הייתה פה פירצה. ראינו שיש הסטה לכיוון הפיסטוקים הקלויים. אנחנו באים לפה על מנת לסתום את הפירצה.
היו"ר משה גפני
אם מגדלים בארץ אני בעד להעלות את המכס כדי לעודד את החקלאות בארץ, אבל אם לא מגדלים בארץ זה דבר שבסוף יושט על הצרכנים.
קובי בוזו
כרגע מייבאים מאיראן.
פאינה קירשנבאום
למה לא לאסור ייבוא מאיראן?
קובי בוזו
אי אפשר להבחין בין פיסטוק תורכי לפיסטוק איראני. הסעיף השלישי מדבר על מפוחים מיוחדים במזגנים ברכב. בספטמבר 2007 הפחתנו את המס על מפוחים שהיו מיוחדים למזגנים ביתיים. הכוונה שלנו הייתה להפחית את המכס במטרה לעזור ליצואנים שמייבאים את זה, מתקינים פה במזגנים ואחרי זה מייצאים לחו"ל. מה שראינו זה שיכול לקרות שגם מפוחים לרכב מנועי יכולים להיכנס לפרט המכס הפטור, מה שלא התכוונו. התכוונו לתת רק למזגנים ביתיים. קבענו בצו שהמפוחים לרכב מנועי יסווגו בפרט אחר. רצינו להבהיר שהכוונה היא להפחית מכס רק על מפוחים למזגנים ביתיים, לא לכלי רכב מנועי.
היו"ר משה גפני
למה? מה איכפת לך?
קובי בוזו
כל חלקי החילוף לרכב חייבים במס קנייה של 12% בתעריף המכס, למעט חלקים מאוד ספציפיים. יש אחידות בכל התעריף.
פאינה קירשנבאום
כמה כסף זה מכניס למדינה?
קובי בוזו
כשבדקתי את ההכנסות ראיתי שזה לא מכניס. מה שקורה בפועל זה שרוב היבואנים מתנהגים בצורה נכונה, הם מכניסים את זה גם ככה בפרט שחייב במס קנייה. הצו נועד להבהיר שהפרט הזה חייב במס קנייה.
אלכס מילר
מה הנגזרת של הדבר? תהיה איזו שהיא עלייה או שינוי במחירים של הרכבים?
קובי בוזו
זה חלק מאוד קטן במזגן של הרכב. הנושא האחרון זה מצברים מחודשים. בחודש אוגוסט שינינו את מיסי הקנייה על מצברים, עברנו ממס שהיה אחוזי למס שהוא קצוב. לקחנו ממוצע של כל השיעורים שהיו לנו קודם. הנושא עבר, אבל מה שקרה זה שראינו שיש מצברים מחודשים שהמס נשאר כפי שהיה קודם. אנחנו רוצים שתהיה אחידות בין המחודשים לחדשים כך שיהיה אותו מס. אנחנו משנים את המס מ25% ל80 שקל למצבר, כפי שקיים על המצברים החדשים. גם כאן אנחנו לא צופים תוספת הכנסות, כי ה-80 שקל שקבענו בזמנו הוא ממוצע של מס הקנייה ששולם על כל המצברים.
חזקיה ישראל
אנחנו תומכים בהצעה של המכס בנושא המצברים.
אליחי רדזינסקי
כתוצאה מהשינוי שבוצע באוגוסט שנה שעברה המדינה גובה כ-40 מליון פחות בשנה מיצרני המצברים החדשים.
היו"ר משה גפני
למה המדינה גובה פחות?
אליחי רדזינסקי
בוצע שינוי מהגבייה של אחוז מסוים של מס קניה לכמות מסוימת של 80 שקל עבור יחידה. יש לי דוח של כמה עמודים שמסביר איך רואים את זה בדוחות הכספיים של היצרנים המקומיים. רואים ירידה של הגבייה שהייתה 20% פלוס ממחזור המכירות שלהם ל-10%,11% ממחזור המכירות שלהם. זה יוצא 40 מיליון שקל לשנה. בשינוי בשיטת הגבייה נאמר במפורש שהכוונה להקל בלי להפחית את גביית המס במדינה. זה פוגע ביבואנים. אני בתור אזרח מודאג מזה שיש ירידה של ארבעים ומשהו מיליון שקל בגביית המס של המדינה.
אורי אורבך
יש השלכות על כמות המכירות?
אליחי רדזינסקי
לא. מצברים זה דבר שחייבים לרכוש.
קובי בוזו
שמעתי את הטענה הזאת. ב-1 באוקטובר קיימנו ישיבה עם איגוד לשכות המסחר. אנחנו נתייחס לזה.
היו"ר משה גפני
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 28), התשס"ט-2009. מי בעד אישור הצו, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – 0

הצו אושר

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים