ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/10/2009

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים)(תיקון), התש"ע - 2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

27.10.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט' בחשון התש"ע (27 באוקטובר 2009), שעה 10:00
סדר היום
1. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר

ציון פיניאן

אלכס מילר

פאינה קירשנבאום

חיים אורון

יצחק וקנין

אורי אורבך
מוזמנים
משה כחלון שר התקשורת

ליאת גלזר,עו"ד יועצת משפטית, משרד התקשורת


אורן משה משרד האוצר
יועצת משפטית
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
יפעת שפרכר

1. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים)

(תיקון), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מקדם בברכה את שר התקשורת, שמופיע לראשונה בוועדה. לכבוד הוא לנו, אדוני השר, ושיהיה לך בהצלחה. אנחנו כבר יודעים שאתה מצליח. אנחנו מאחלים לך המשך הצלחה.

על סדר היום תקנות התקשרות, (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התש"ע-2009. הנושא נדון בשבוע שעבר בוועדה. ביקשנו שמשרד התקשורת יבוא בדברים עם חברות הסלולר. אני מקווה שזה אכן נעשה. דיברו עם חברות הסלולר?
ליאת גלזר
כן, קיימנו אתמול שיחות עם חברות הסלולר, אבל בסופו של יום החלטנו להשאיר את התקנות בנוסח הנוכחי. כמו שציינתי בישיבה הקודמת של הוועדה, אנחנו סבורים שאין את אותה הרחבה שהחברות מלינות עליה, והתוספות נועדו אך ורק לצורך הבהרה. הנוסח נשאר כפי שהוא.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של ריבית הפיגורים הייתי מבקש אם אפשר להיצמד למה שהיה קודם. זה קצת יקל עליהם.
ליאת גלזר
אני לא חושבת שמשרד האוצר יסכים.
משה
אנחנו בדקנו את הטענות שלהם שוב פעם בנושא ריבית הפיגורים. אנחנו נשארים בעמדתנו. ריבית הפיגורים היא לא ריבית רגילה, היא רק ריבית למי שמאחר או לא עומד בתקנות. זה בעצם קנס מסוים על מי שמחליט לעבור על הוראות החוק ועל הוראות התקנות. אנחנו הולכים להחיל את זה בכל תקנות התקשורת. אנחנו חושבים שכך נכון לנהוג.
היו"ר משה גפני
אני מבקש עוד בדיקה. הם הולכים להינזק.
חיים אורון
אני תומך בתקנות האלו. היה עוד נושא של רטרואקטיביות שלא שייך להוט ולבזק, אלא שייך לתקשורת הבינלאומית. גם הם, לכאורה, על פי התקנות החדשות, היו בתחרות בקטע מסוים על משהו שהם לא צריכים לשלם אותו. השאלה אם הם יקבלו החזר על הקטע הזה. צריך שיהיה אותו עיקרון על כולם.
ליאת גלזר
הנושא של תחרות עם גורמים אחרים שלא משלמים תמלוגים זה אכן עיקרון שאנחנו מקבלים אותו כסיבה לאי תשלום תמלוגים, אבל זה לא משהו אוטומטי. זה לא שברגע שישנה תחרות או ישנה אפשרות לתחרות בענף מסוים, מיד אותה חברה זוכה בפטור מתמלוגים. קיבלנו את הטענה שלהם והכנסנו את הפטור לאותם שירותים שנפתחו לתחרות בתקנות, אולם לא דובר שהתחולה תהיה רטרואקטיבית וזה יחול החל ממועד מסוים. זאת להבדיל מהמקרה של בזק והוט, ששם הייתה התחייבות של המדינה ובג"ץ להחיל את הפטור מתאריך מסוים. רטרואקטיביות במקרה הזה מטיבה עם החברות. זה לא משהו אלמנטרי. המדינה לא מתנדבת להחזיר כספים באופן רטרואקטיבי סתם כך. ממה שידוע לנו, לא דובר בשום שלב שאותו פטור שאנחנו כוללים בתקנות משירותי נל"ן בינלאומי יחול בצורה רטרואקטיבית.
חיים אורון
הסיבה שאני יושב בישיבות האלה זה לא כדי להחליט מי ישלם יותר או כמה ישלם כל אחד. זה התפקיד שלכם. אני יושב כאן כדי לבדוק שהעקרונות שאתם מפעילים הם עקרונות נכונים. יש לכם המון כוח שאנחנו נתנו לכם אותו. אם אותו עיקרון שבגללו מחזירים כסף לבזק נכון גם לגבי חברה אחרת, שאני לא יודע בכלל מי היא, למה העיקרון פה לא תופס?
ליאת גלזר
החריג בעיני במקרה הזה הוא חברת בזק, שלגביה המדינה התחייבה לתחולה רטרואקטיבית.
חיים אורון
אם החריג הוא כך, אז לכל מי שנמצא בתוך הקופסא הזאת יש את אותה זכות. אני לא מציע עיקרון אחר. אני מציע את העיקרון שאומר שמי שנמצא בתוך המתחם הזה יפעלו לגביו. זה קורה בהמון דברים. הרגולטורים רוצים הרבה כוח. אין לנו ברירה אלא לתת להם. אמרתם לנו שהשוק יפתור את הכל. אחר כך התברר שהשוק לא פתר את הכל.
היו"ר משה גפני
התחרות לא הייתה בעניין הזה.
חיים אורון
אני הערתי הערה פילוסופית. אם אתם אומרים שמה שאני מעלה זה שבירת העיקרון, אז במקרה הזה העיקרון יותר חזק מהאדמיניסטרציה. אני לא יכול להיות בטוח שכשאנחנו נותנים לכם כוח להחליט מחר לא תחליטו דברים נוספים. מבחינתי זה לא אוטומטי. העיקרון יותר חזק. מדובר פה על תשלום רטרואקטיבי על סכומים במאות אלפים, לא במיליונים. אם קיבלתם עיקרון רוחב, כל מי שנמצא בו כלול בתוכו.
היו"ר משה גפני
איך אתם המשפטנים תוכלו להסכים שזה יחול על מישהו ולא על השני?
ליאת גלזר
המצב המשפטי המחייב הוא התקנות.
משה גפני
ברגע שהממשלה החליטה לתת באופן חריג למישהו אחד, איך היא יכולה לא לתת למישהו אחר?
ליאת גלזר
הממשלה לא התנדבה לעשות את זה.
משה כחלון
זה לא שמעדיפים מישהו. בג"ץ הורה לנו. ג'ומס, אתה יודע שאני איתך בעיקרון השוויוניות, אבל יש פה הוראה של בית המשפט.
אורן משה
בעוד שלגבי התמלוגים של בזק והוט ניתנה התחייבות כבר לפני חמש שנים, בסוגייה הספציפית של הנל"ן הבינלאומי אלו תקנות שמובאות עכשיו לכנסת. הן הובאו בסוף 2008, אבל הכנסת לא העבירה אותן. הן מובאות עכשיו.
היו"ר משה גפני
למה הכנסת לא אישרה אותן?
אורן משה
יושב-ראש ועדת הכספים דאז החליט לא להעלות את זה לדיון.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לקחת את ההערה של חבר הכנסת חיים אורון, שהיא הערה נכונה, בחשבון.
משה כחלון
אני אטפל בעניין. אני אבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
השר הודיע שהוא יבדוק את העניין הזה, הוא יטפל בזה. אנחנו סומכים עליו. הדיון לא מתקיים עכשיו, הדיון התקיים בשבוע שעבר. בשבוע שעבר שמענו את כולם, כל מי שביקש רשות דיבור קיבל. שמענו את כל הערות. היו דיונים בין משרדי הממשלה. היום זה רק מובא להצבעה. אפשרתי את ההערות האלו כי הן הערות נכונות. השר אמר שהוא יבדוק את הדברים. אני מביא את התקנות להצבעה. מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

נגד – 0

התקנות אושרו

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים