ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/10/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכספים

26.10.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ח' בחשון התש"ע (26 באוקטובר 2009), שעה 12:10
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

יצחק וקנין

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
צביה אפרתי – מנהלת אגף רפורמות, משרד הבינוי והשיכון
יועצת משפטית
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית
חנה כהן
שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
שלום לכולם. על סדר היום פנייה מס' 221 עד 223. ביקשתי משירה גרינברג שהיום לא תבוא, כי היא כבר הסבירה את הפנייה והבנתי את התשובה. מדובר על העברה קואליציונית של ש"ס. אנחנו נדון מחר בהעברות התקציביות האחרות.
צביה אפרתי
קיבלתי הבוקר טלפון ונאמר לי שזה יעלה היום לדיון.
טמיר כהן
לא מאיתנו.
צביה אפרתי
קיבלתי את זה מנציג האוצר.
היו"ר משה גפני
נציג האוצר לא מנהל פה את הדיונים. זה יתקיים מחר. בכל מקרה, היית מאוד רנטבילית ורצינית בישיבה שהיתה קודם.


אני דחיתי את ההצבעה בפנייה התקציבית 221 עד 223 ולכן אמרתי לשירה גרינברג שאנחנו נביא את זה היום רק להצבעה. מי בעד אישור הפנייה?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 1

נמנעים – אין

פנייה מס' 221 עד 223 אושרה.
חיים אורון
אני מבקש רוויזיה.
אמנון כהן
אדוני היושב-ראש, אני מבקש שמחר לא נצביע על העברות תקציביות, אלא אם נקבל אישור שהחברה למתנ"סים קיבלה את התקציב שלה בתיאום עם ועדת הכספים.
ציון פיניאן
אני מבקש לתקן – אם עד 4 בנובמבר לא יעבור התקציב של החברה למתנ"סים, נקפיא את כל ההעברות של האוצר.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – הרוב

נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים