ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/10/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

21.10.09

הכנסת השמונה -עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

מיום רביעי, ג' בחשוון, התש"ע (21 באוקטובר, 2009) בשעה 11:05
סדר היום
שינויים תקציביים לשנת התקציב 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אריאל

אמנון כהן

פאינה קירשנבאום

אורי אורבך
מוזמנים
משרד האוצר: יאיר פינס

שירה גרינברג
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

שינויים בתקציב לשנת הכספים 2009
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני פותח את הדיון. על סדר היום – העברות תקציביות. פניה מספר 238 מדובר על מנהלת סל"ע.
יאיר פינס
שינויים פנימיים בתקציב מנהלת סל"ע, עיקרם – תוספת 38 מיליון שקל בהרשאה להתחייב להקמת מכינת "עוצם" . דבר שני - -
אמנון כהן
איפה המכינה תוקם?
קריאה
בחולות חלוצה.
יאיר פינס
דבר נוסף – 81.5 מיליון שקל למשרד השיכון, ו -40 מיליון שקל לחטיבה להתיישבות להמשך קידום יישובי הקבע, 20 מיליון שקל להקמת כיתות לימוד ביישובי הקבע, 4.5 מיליון שקל למנהלת ההשקעות במשרד התמ"ת למתן מענקים לעסקים ממשיכים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניה? מי נגד? אין. מי נמנע? – אין. הפניה אושרה.


אנו עוברים לפניה מספר 221-223.
שירה גרינברג
הפניה מתקצבת 67.255.00 ₪ לטובת ההסכם הקואליציוני של סיעת ש"ס, בין היתר – מתקצבת את נושא הפנימיות, "חפציבה", סמינרים, תרבות יהודית.
היו"ר משה גפני
מה זה הסמינרים?
שירה גרינברג
סמינרים למורות. יש שם כל מיני תוכניות- הכשרת מורים אצל המגזר הספציפי הזה. ש"ס נותנת את הכספים עבור הכשרות במקומות מסוימים.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המילה "מקומות מסוימים"? אם יש לי סמינר – אני מקבל מהתקציב הזה? זה תקציב פר תלמידה?
שירה גרינברג
באופן כללי – חלק מהתקציב אתה לא תקבל. זה מיועד ספציפית , בחלק מהמקומות לסמינרים - -
אמנון כהן
הוא יכול להביא תקציב משלו, לשים פה?
שירה גרינברג
כן.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אני הבאתי תקציב לסמינרים, 23 מיליון שקל. הוועדה אישרה את זה. זה הלך לכל הסמינרים.
שירה גרינברג
למיטב ידיעתי חלק מהכספים כאן מיועדים לכולם, וחלק מהכספים זה לפרויקטים מיוחדים, תוכניות מיוחדות שהם רצו לבצע.
אמנון כהן
זה מתחלק, בוודאי. התקנה לא מאפשרת לתת לנקודה מסוימת.
היו"ר משה גפני
אני לא מצביע על זה. בשבוע הבא. הישיבה נעולה. נצביע בשבוע הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים