ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/11/2009

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
3.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 95

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ט"ז בחשוון התש"ע (3 בנובמבר 2009), שעה 12:30
סדר היום
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

ישראל חסון

חמד עמאר

נחמן שי
מוזמנים
חה"כ דניאל בן-סימון

חה"כ חנין זועבי

חה"כ ג'מאל זחאלקה

חה"כ דב חנין

יוסי ישי – מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דן אילון – דירקטור, מועצת הזיתים

סוהיל זידאן – דירקטור, מועצת הזיתים
ייעוץ משפטי
ניר ימין; אורי נוסבאום
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום: תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009.

ביום רביעי, 26.7.2009 הביא שר החקלאות ופיתוח הכפר את תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) התשס"ח-2008 – דחיית מועד הבחירות למועצה.

קראתי את החומר ואת בקשתו של השר. אני מבין שאין אפשרות לקיים את הבחירות במועד כפי שנקבע בחוק ויש צורך לדחות אותן למועד נוסף. הבנתי שיש מגמה של השר לאחד את המועצות, דבר שנעשה לגבי ענף ההדרים וענף הפירות שאוחדו יחד.

יוסי, תציג בבקשה.
יוסי ישי
הבקשה שלנו היא לדחות את מועד הבחירות ל-31.4 ולהמשיך את קיומה של המועצה הזמנית עד אז.
הנימוקים
ענף הזית נמצא בתנופת פיתוח גדולה מאוד בכל חלקי הארץ. זה ענף מזון בסיסי, פרוס בפריפריה, מרביבים בנגב ועד לגליל העליון ועד בקעת בית שאן במזרח. לענף הזה יש כמה יתרונות: זה גם מזון, זה גם ירוק עד, ריאות ירוקות, חסכוני במים, חלקו הגדול גדל באדמת בעל והחלק האחר מושקה במים שוליים, קולחים, מים מליחים ושפד"ן. יש לנו עניין בענף ובאלפי הדונמים הניטעים כל שנה. אנחנו נותנים מענקים לפיתוח הענף הזה בכל חלקי הארץ ובכל המגזרים ואין הבחנה בין האזורים.

את הרגולציה לענף הזה עושה מועצת הזיתים. לצערי הרב, בגלל קשיים שונים - לחלקם יש חלקות קטנות וקשה להם לשלם היטלים וישנן גם בעיות נוספות. במשך שנים המועצה הזאת נמצאת בגירעונות. היחס בין הוצאות השכר והתקורות לעומת התקציב הכולל שלה הוא גבוה מאוד ולמעשה היא מתנהלת בחוסר יעילות.

בכוונתנו להחיל על מועצת הזיתים מהלך ייעול שכבר עשינו במועצה אחרת. איחדנו כבר את ענף ההדרים עם ענף הפירות ועם ענף הירקות. אחרי מחלות ילדות זה עולה על דרך המלך ואנחנו כבר רואים את התוצאות. השירות, גם לחקלאי וגם לצרכן, עלה בצורה ניכרת. גם כאן אנחנו רוצים לעשות אותו דבר.

התיקון הזה דורש תיקוני חקיקה ולכן אנחנו מבקשים חצי שנה כדי לסיים את הפעולות. אנחנו רוצים לעשות את זה בשכל, להסדיר את הנכסים, להסדיר את ההתחייבויות, לבצע את התיקונים הדרושים בהרכב המועצה, כך שנשלב בתוך המועצה נציגים של ענף הזיתים. בהתאם לכללים, נצטרך לבחור את הנהלת ענף הזיתים.

אגב, בכוונתנו לאחד את זיתי המאכל וזיתי השמן ליחידה אחת, כענף אחד במועצת הצמחים. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לתקן את החוק, לצרף את הנציגים מהמגזרים השונים גם למועצת הצמחים וגם להנהלת הענף. אנחנו בטוחים שכמו שזה קרה בענפים אחרים, התוצאה תהיה תועלתית גם למגדלים וגם לצרכנים. נוכל לטפל בשורה שלמה של נושאים כמו: איכות השמנים, מניעת זיופים, הגדלת התפוקות והגנה על התוצרת המקומית. נוכל להשיג זאת אם נעשה את זה בצורה מסודרת, דבר שלצערי לא ניתן לעשות כיום.

לכן אנחנו מבקשים את אישור.
ג’מאל זחאלקה
אם זה כל-כך טוב, מדוע כמעט כל מגדלי הזית מתנגדים?
יוסי ישי
לא ידוע לי שמגדלי הזיתים מתנגדים. ישבנו עם חברי המועצה הזמנית, שבתוכם יש גם מגדלים. המועצה הזמנית הודיעה לשר שהיא תומכת במהלך. הקמנו צוות משותף, יש לי פרוטוקולים. התקיימו כבר 4 ישיבות לגבי המהלך. אני משוכנע - אני כבר 10 שנים בתפקיד, 3 קדנציות. אני הובלתי את המהלך הראשון של איחוד מועצת ההדרים עם מועצת הפירות. הובלתי גם את המהלך השני של איחוד הפירות, הירקות וההדרים. אני מכיר את התועלות. המועצה, כפי שהיא מתנהלת היום, כשעלות השכר והתקורות שלה נוגסות ברוב התקציב, זה לא מאפשר תקציב לפעולות. אנחנו רוצים את טובת הענף.
היו"ר יצחק וקנין
האם מישהו מהנציגים מעוניין לדבר לפני שאגיד את מה שיש לי להגיד? אני מכיר את כל הענפים יחד ומכיר את מה שנעשה בשנים האחרונות לגבי שאר המועצות.
דן אילון
אני מגדל זיתים בסדר גודל של כ- 500 דונם. אני דירקטור במועצה הזמנית של מועצת הזיתים. מעולם לא נערך דיון ענייני. אני חולק על דעתו של מנכ"ל משרד החקלאות, שהמועצה הזמנית אישרה את הבקשה של השר בזמנו. בסך הכול אמרנו שאנחנו נדון בזה במסגרת ועדה שתוקם ואז חברי הדירקטוריון יחליטו ויתנו את תשובתם לשר.

נמצאים
בידי סדר גודל של כ-100 מגדלים שמתנגדים.
היו"ר יצחק וקנין
מה הסיבה להתנגדות?
ג'מאל זחאלקה
יש לי עוד 60 מתנגדים.
יוסי ישי
זה לא הנושא.
היו”ר יצחק וקנין
מה הסיבה להתנגדות?
דן אילון
אחד הסעיפים שהועלו בהצעה הוא לאחד את מועצת הזיתים עם מועצת הפירות על מנת לגבות ביתר שאת ולהעצים את הגבייה וגם את סדר הפעולות בנושא של ההיטלים. ההיטלים שמושתים על מגדלי הזיתים הם לא היטלים קטנים. הבעיה היתה שלא היה גוף מנהל שיגבה אותם כסדרם. אם תאשרו לנו להמשיך בפעילותנו למשך תקופה שתאשרו אותה, אנחנו נדאג להקים גם פיקוח, גם סדר של גבייה מסודרת. נמצאים איתי כאן אנשים - - -
היו”ר יצחק וקנין
אני רוצה להגיד לך משהו, אני הבנתי את הכיוון. אני מכיר את הדבר הזה משאר המועצות שאוחדו כמו מועצת הפירות, מועצת הירקות ומועצת ההדרים. גם שם, כשניסינו לעשות את הדבר, היתה ההתנגדות חריפה. ההתנגדות שם היתה הרבה יותר גדולה. כולם חששו ופחדו מהמהלך הזה.

בגדול, המהלך הזה, הוריד את ההיטלים, הקטין את העלויות. אני אומר זאת בוודאות מוחלטת. אני חקלאי ואני אומר את זה כחקלאי. לי חשוב מאוד שאף חקלאי לא יפגע. האמן לי, אני מדבר איתך כחקלאי. אני מגדל אבוקדו ויש לי גם ענף הטלה וענף פטם ואני מכיר את הדברים מקרוב.

אוחדו המועצות והדבר הזה הביא להתייעלות הרבה יותר גדולה. אנחנו יודעים שצריך שכר למנכ"ל ואת כל מה שיש מסביב. אני רוצה להגיד לך, אני התמודדתי עם בעיות יותר קשות. היו שנים שכל שני וחמישי החקלאים היו שולחים אלינו מכתבים לגבי גובה ההיטלים. אני מבין את מה שאתה אומר אבל אני חושב שזה בדיוק הפוך.

קראתי את מכתבו של השר ואני בטוח שהדברים הם בדיוק כפי שהוא כתב אותם. יש פה בעיה מאוד קשה. אם אתם כמגדלים לא תפנימו את זה, להערכתי לא יהיה חידוש. אני, אישית, מכיר את המנכ"ל הקודם שנפטר. ישבתי איתו אישית מספר פעמים לפני מספר שנים. היינו במערכת קשרים מאוד קרובה בגלל הקרבה שלי לנושא החקלאות. אני חושב שזאת תהיה טעות שלא ללכת למהלך הזה. זה מהלך שבסופו של דבר יהיה לטובתכם, בעיקר במועצות. זה יהיה רק לטובתכם. אין כל היגיון להחזיק לענף אחד בלבד - אתם לא מהווים אפילו 10% מענף ההדרים. אני רוצה להגיד לך שהם הלכו לאיחוד שזה לא היה פשוט.
לאה ורון
בכל מקרה, מנכ"ל משרד החקלאות אומר שלכך תידרש חקיקה נפרדת. כרגע אנחנו מדברים רק על דחייה.
היו"ר יצחק וקנין
אני אומר לכם, תלכו למהלך הזה, זה לטובת העניין. אני אומר זאת כחקלאי. חשוב מאוד לאחד, יש יותר מידי מיסים שנגבים. בזה שאנחנו נאחד את המועצה אנחנו נקטין את העלויות. בשורה התחתונה, אם אנחנו דואגים לחקלאים, זה המהלך. אם אנחנו דואגים לכמה בעלי תפקידים, אז חבר'ה, אהלן וסהלן.


ג'מאל זחאלקה, בבקשה.
גמאל זחאלקה
מדובר בנושא חשוב. גם הענף חשוב כלכלית וגם יש כל-כך הרבה מגדלים, חלקם חיים מהעניין הזה וחלקם זאת הכנסה נוספת חשובה מאוד שמעלה אנשים מעל קו העוני. 1,000 שקל בחודש הם מרוויחים מחלקה קטנה וזה עוזר המון למשפחות.

אנחנו יודעים כמה פקיד צריך לעבוד כדי להרוויח עוד 1,000 שקל במשכורת שלו. לכן יש חשיבות לעניין הזה.

בכל העולם יש מעמד מיוחד לענף שמן הזית ולענף הזית. אני רואה שכאן מנסים להמציא את הגלגל. זה הכלל וזה לא דבר חריג. זה הכלל בכל אגן המזרח התיכון. בכל המדינות של אגן הים התיכון, מעמד ענף הזית הוא כמו מעמד היין. שמן זית ויין הם באותו מעמד באותו סטאטוס. בארץ יש מועצת יין, למה שלא תהיה מועצת שמן זית? היות וזה ענף עולה.

עכשיו אני אגיד לך מה החשד של כל המגדלים, יהודים וערבים כאחד ללא חריג? הם קיבלו בשורה גדולה מאוד לענף שלהם בשנה האחרונה. נבחר אדם בעל כישורים מיוחדים, גבוהים מאוד. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהאדם הזה לא מתאים. הוא נבחר בהליך מסודר, בכל הוועדות. הוא עבר כמעט 20 פרוצדורות עד שהוא נבחר. מדובר בד"ר פתחי עבד אל-האדי, אחד המומחים הגדולים ביותר והחשובים ביותר בכל אגן המזרח התיכון ואפילו בעולם בעניין שמן הזית והזית.

ממשלת אוסטרליה הציעה לו משכורת ענקית, רק שיבוא לשם ויחיה את הענף, יהיה אחראי על הענף באוסטרליה. הוא מוזמן כל הזמן ללמד באיטליה ובספרד טעימות של שמן זית. כך שהיתה בשורה שסוף סוף יש מישהו עם הכישורים המקצועיים. יש לו גם היסטוריה של ניהול. הוא עבד שנים ארוכות במשרד החקלאות. לכן למגדלים יש קונצנזוס שיש עכשיו סיכוי, צריך רק לתת לו אפשרות. השר, משיקולים שלו, למרות שהוא עבר והוא נבחר, השר לא נתן את המינוי. הוא נבחר על ידי המועצה.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו דנים עכשיו בנושא הדחייה. אני נותן לך עוד דקה ובזה אתה מסיים.
ג'מאל זחאלקה
אני רוצה להגיע לשורה התחתונה. ענף שמן הזית הוא ענף עולה, צריך לעודד את החקלאים. מועצה נפרדת יכולה לעשות את זה ולא לקבור את זה בתוך מועצת הצמחים כמשהו שולי. צריך להתאמץ וצריך לתמוך. יש עכשיו סיכוי, יש מנכ"ל חדש, יש ביקוש גדול יותר לשמן זית. לכן זאת הזדמנות. אני מציע שהוועדה תבקש ממשרד החקלאות בקשה למנות, לתת מינוי לדוקטור פתחי עבד אל-האדי. אני מבין שאין התנגדות.

לפני שמאשרים לשר את הבקשה שלו אנחנו רוצים הבטחה ממשרד החקלאות שהוא לא יפרק את המועצה וימנה את המנכ"ל המוכשר שנבחר. כשנבחר מישהו מוכשר צריך לבטל אותו?
ישראל חסון
מי אלה ארבעת המגדלים שהם חברי המועצה?
דן אילון
דני אילון, סוהיל זידאן, אורי יוגב מרביבים ולביב טאריף.
היו"ר יצחק וקנין
דב חנין, בבקשה. אני מגביל אותך בזמן כי יש פה עניין טכני ביותר.
דב חנין
עם כל הכבוד, אדוני היושב ראש, אני חושב שהשאלה היא לא טכנית. אני רוצה להצטרף לדבריו של חבר הכנסת זחאלקה, שהציג את הבעיה האמיתית שיש כאן. אנחנו יוצרים כאן מנגנון שבעצם מסכל את הפעלתה של המערכת שמתאימה. לקידום ועידוד ענף הזיתים בישראל. המערכת הזאת אין שום סיבה לחסל אותה. להיפך - - -
יוסי ישי
זה הפוך.
היו”ר יצחק וקנין
דב, לא היית כאן בתחילת הדיון. אתה לא חקלאי, אני חקלאי. אני אומר לך דברים ברורים לחלוטין. אני זוכר מה עשו החבר'ה החקלאים שבאו לפה עם כל הלוביסטים שלהם כדי להתנגד לאיחוד מועצת ההדרים, מועצת הפירות ומועצת הירקות. אני אומר לך באחריות מלאה. מה שנעשה פה זה קטן. אני זוכר את הלובי שלהם. היום כולם אומרים שזה הדבר הטוב ביותר שנעשה. זה חיסכון גדול בעלויות. לכל מועצה היה מנכ"ל והיה מזכיר ומזכירה ומה שאתה לא רוצה. היום איחדו את המועצות. אני לא חושב שסדר גודל של ענף הזיתים, עם כל החשיבות שלו, הוא לא מהווה אפילו 10% מענף ההדרים, שלא לדבר על ענף הפירות.

אם אני אצטרך להצביע כחקלאי, אני אתן יד למגמה של השר, אבל כרגע זה לא הנושא. הנושא כרגע לדחות את הבחירות כי אי-אפשר לקיים כרגע את הבחירות. השר מבקש דחיה. אנחנו נדחה ובמקביל הם יבואו בדברים עם משרד החקלאות.
יוסי ישי
משרד החקלאות מכיר בענף הזיתים כענף מיוחד, במיוחד את הזיתים המסורתיים והוא רוצה לעזור להם מתקציב המשרד. כרגע, בגלל שפג תוקפה של המועצה הזמנית ואם לא מאריכים אותה אני לא יכול לעזור להם. כל מה שאני מבקש עכשיו זה להאריך בחצי שנה את המנדט של המועצה הזמנית, כדי שנוכל להמשיך ולתמוך בה ואחר-כך נמשיך להתווכח.
ג’מאל זחאלקה
אתה העלית את הנושא של פירוק המועצה.
יוסי ישי
אני העליתי את זה במסגרת המדיניות של המשרד. זה נעשה במסגרת היעד שלנו להעדיף מאוד את הכרם המסורתי ולסייע לחקלאים בגובה ההיטלים. אבל זה לא עכשיו, כרגע אתם מונעים מאיתנו לסייע עכשיו.
היו"ר יצחק וקנין
היועץ המשפטי של הוועדה.
ניר ימין
אני רוצה להגיד שני משפטים בנוגע למה שנמצא על סדר יומה של הוועדה, דהיינו, הארכת המועד שבו תוכל להמשיך ולתפקד המועצה הזמנית והמועד האחרון לקיום בחירות ראשונות למועצת הזיתים. אני רוצה להזכיר לוועדה שהתקיימו כבר שני דיונים. אם אני לא טועה, כבר מ-2003 לא היו מינויים של קבע ולמעשה המינויים היו שלא בתוקף עד 2008, שאז תוקנו תקנות מועצת הזיתים. המועצה הזמנית היתה אמורה לכהן ומשרד החקלאות ביקש שהיא תכהן עד סוף מרץ והוועדה אישרה עד 31.12.2008. לאחר מכן הגיע משרד החקלאות וביקש להאריך את התקופה הזאת עד סוף דצמבר 2009. הוועדה האריכה עד 31.7.2009 מתוך הבנה שבעצם התפקוד של המועצה הזמנית הזאת לא אמור להיות תפקוד קבע, היא אמורה להתעסק רק בניהול השוטף, היא לא אמורה לקבל החלטות לגבי המגדלים.

אני חושב שהוועדה צריכה לשקול את זה גם עכשיו כי זה לא עולה בקנה אחד עם רוח וכוונת המחוקק, שבאה לתת ביטוי בהרכב של המועצה לנציגי המגדלים, לזכות שלהם לבחור את הנציגים שלהם למועצה, להיבחר בעצמם בהרכב הקבוע של המועצה ולקיים את העניינים שלהם בעצמם.

לכן, כשהמועד של ה-30.4.2010 מתבקש על ידי משרד החקלאות, כמועד האחרון שבו יתבקשו לקיים בחירות, אני חושב שצריך לשמוע נימוקים למה דווקא המועד הזה והאם השתנו התנאים? הרי ביקשתם מועדים שהם קצרים יותר, עוד לפני שהוועדה קיצרה לכם את המועדים האלה. האם אי אפשר לקיים את הבחירות האלה כדי לשקף את הזכויות של המגדלים בתאריך מוקדם יותר?
יוסי ישי
במכתב שהפננו ליושב ראש הוועדה, נימקנו את כל הנימוקים וצירפנו גם את הפניה של יושב ראש המועצה שמפרט. מדובר במועצה שהמנכ"ל נפטר, שנה היא לא תפקדה וכוח האדם שלה מצומצם. היו שם בעיות ניהוליות קשות מאוד, היו אי-סדרים כספיים. המועצה לא היתה מסוגלת לשלם את שכר העובדים, לא מסוגלת לשלם לספקים. יש גירעון מובנה בגלל עלויות השכר והתקורות שבתקציב. אנחנו צריכים להבריא את המועצה הזאת.

המשרד הזרים והולך להזרים הרבה כסף כדי לשקם את המועצה הזאת, אבל אי-אפשר לבצע את הפעולה הזאת אם המועצה לא בתוקף.
ג’מאל זחאלקה
אז תן צ'אנס למנהל החדש.
יוסי ישי
מה הקשר למנהל החדש? המנהל החדש נמצא בתהליך, הוא נמצא בוועדה למינוי מנכ"לים.
ג'מאל זחאלקה
מחודש מאי.
ישראל חסון
יש פה ויכוח כשבכלל אין ויכוח.
היו”ר יצחק וקנין
ג'מאל, כרגע אנחנו נותנים הארכה עד חודש אפריל.


חבר הכנסת שי, בבקשה.
נחמן שי
אני רוצה להביע התנגדות למהלך הזה. אני חושש מאוד שבסוף סגירת מועצת הזיתים תצא לפועל. אנחנו נאבד את זה. אני לא רוצה להוסיף כי אני מכיר את הדיונים האלה. זה ענף ייחודי, הדורש מערכת ארגונית. הרעיון להבליע אותו בתוך מערכת אחרת הוא רעיון רע.
לאה ורון
אבל לא זה מה שמונח.
ישראל חסון
אני מוכרח להגיד לכם, יש פה ויכוח על משהו שאנחנו בכלל לא דנים עליו. אתה מעורר כאן ויכוח - - -
ג’מאל זחאלקה
הוא דיבר על זה.
ישראל חסון
הוא יכול לדבר עד מחרתיים. מה שמונח בפנינו - - -
דב חנין
זה כתוב במכתב של השר.
היו"ר יצחק וקנין
מה שאתם אומרים לא מונח על סדר היום.
ישראל חסון
אני מחדד על מה הדיון.
דב חנין
השר מנמק את הדבר הזה כחלק מהרציונאל של המהלך.
יוסי ישי
זה צריך לעבור את הוועדה בכל מקרה.
ישראל חסון
אני שואל אותך שאלה: האם אתה מתנגד להמשך פעילותה של המועצה?
דב חנין
אני בעד המשך פעילותה.
ישראל חסון
זה הדיון.
היו"ר יצחק וקנין
זאת פעולה טכנית, רבותיי.
ישראל חסון
הדיון הוא על המשך פעילות המועצה. לטעמי, הדיון הוא מול משרד החקלאות ולשאול אותם האם הם מתכוונים לבוא כל חצי שנה על מנת שנאריך את המועצה הזמנית? כמי שישב פה ב-2008 בדיון הזה, הנימוקים שמעלה כרגע המנכ"ל היקר, הם בדיוק אותם נימוקים עלו ומה לעשות, בכנסת מקיימים דיונים ולא קוראים את הדיונים הקודמים. בדיוק אותם נימוקים עלו ב-2008 ובדיוק אותם דיונים יעלו ב-2010.
היו”ר יצחק וקנין
אנחנו מדברים על חצי שנה בלבד.
ישראל חסון
אני אומר לכם, שבדיוק אותם נימוקים יעלו. בעברית פשוטה, אני אומר לכם שעושים מאיתנו צחוק כגוף מבקר. הוא מבקש ממני חצי שנה, שיגיש תכנית מה הוא עושה כל שבועיים כדי להבטיח שבמרץ הוא יגיע אלי ויאמר: אדוני לא צריך יותר את העזרה שלך, אני עובד. זה דיון רציני. אנחנו פה בכלל לא מדברים לעניין. משרד החקלאות מעמיד אותנו בחוסר ברירה, כי אם אני לא אתן לו היום, אז הוא לא יגיע. המצב הזה, שבו משחקים בנו, זה מצב – חבר'ה, המוחל על כבודו, כבודו מחול.

אני אומר לכם ביושר. אני מציע לכולנו לעשות דבר אחר. במקום לאשר עד אפריל, נאשר עד ינואר ונגיד למשרד החקלאות לבוא עד ינואר. אני מאשר לך על ינואר. תבוא לוועדת כלכלה ותציג לי למה אתה צריך לעוד 5 חודשים, תקבל. אני לא מוכן לסידור הזה שכל חצי שנה תגיע אלי ותעבוד עלי בעיניים.
לאה ורון
מאחר וסדר יומה של הוועדה מאוד עמוס, אני מציעה לחברי הכנסת היא לאשר את הבקשה של שר החקלאות, כפוף לתכנית שאתה ביקשת שתוצג כחלק מהתקנות. מכתב המודיע לשר על החלטת הוועדה לאשר את התקנות לא יוצא אלא כפוף להעברת התכנית שביקשת מהשר להציג ואותה נעביר לחברי הוועדה.
ישראל חסון
מאחר ואני חושד כי פעם כבר נעתרתי להצעה שלך - - -
היו”ר יצחק וקנין
הפער ביניכם אינו גדול.

אני רוצה להקריא את התקנות ונביא אותם להצבעה.
אורי נוסבאום
"תקנות מועצת הצמחים (יצור ושיווק) (מועצת הזיתים), (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2א(ב) לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
תיקון תקנה 3
בתקנה 3א לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) תשס"ח-2008 במקום י' באב התשס"ט (31 ביולי 2009), יבוא ט"ז בניסן התש"ע (30 באפריל 2010)."
לאה ורון

אתם לא רוצים להתייחס שעבר כבר ביולי?
ניר ימין
צודקת מנהלת הוועדה. התקנות שאתם אמורים להביא היום אמורות לחול באופן רטרואקטיבי מ-1.8.2009 עד ה-3.11?
אורי נוסבאום
כן, כדי שלא יהיה מצב של ואקום.
ניר ימין
חשוב שזה ייאמר לפרוטוקול וגם שהשר הביא את התקנות לאישור הוועדה ב-27.7.
היו"ר יצחק וקנין
הוא שלח אותם בזמן.
ניר ימין
ב-29.7. למעשה השאירו לוועדה יומיים לדון בתקנות האלה ולאשר אותן.
ישראל חסון
בזה שאתה מצביע בעד אתה לא מקדם את הפירוק, אתה מאפשר למועצה לפעול ולהתחיל. כשהוא יגיע לפה עם ההצעה לפרק או בחירות, תגיד שאתה לא מאשר.
היו"ר יצחק וקנין
הנושא כרגע הוא רק הארכת תוקף.
ג’מאל זחאלקה
אני לא אומר סתם. הוא אמר: תאריכו לי, אני הולך לפרק.
יוסי ישי
לא אמרתי את זה.

סליחה, אני מנכ"ל כבר 10 שנים. ענף הזית מקבל אצלנו את הטיפול הטוב ביותר מכל הענפים. אין מועצה שמקבלת מתקציב המשרד תמיכה בפעולות שלה. מועצת הזית היא המועצה היחידה. אנחנו רוצים לשפר את מצבו של הענף. אנחנו משקיעים המון בענף הזה. אנחנו רוצים לשפר את המצב גם של החקלאים.
ג’מאל זחאלקה
אתה הצעת לפרק את המועצה.
יוסי ישי
אני מבקש כרגע שאני אוכל עכשיו להמשיך לתת למועצה את מה שאני נותן.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, מי בעד התקנה?
לאה ורון
חבר הכנסת דניאל בן-סימון מצביע במקום חבר הכנסת עמיר פרץ.
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד 5

נגד – 1

נגד – אין
היו"ר יצחק וקנין
5 בעד, 1 נגד, אין נמנעים.
נחמן שי
רגע, ההסתייגות שישראל דיבר עליה - - -
היו”ר יצחק וקנין
אנחנו נכנס את העניין שהמשרד יעביר לוועדה את התכנית, בדיוק איך יתבצע התהליך.
לאה ורון
בטרם ייצא המכתב שמודיע - - -
ישראל חסון
אם אפשר, אני מבקש שבדיון הבא, קרי באפריל, בנושא חידוש המועצה, היושב ראש יהיה אותו יושב ראש. אני באמת מבקש את זה.
נחמן שי
הוא מבין בעניין.
היו"ר יצחק וקנין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה ב-13:05

קוד המקור של הנתונים