ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/10/2009

חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת החינוך, התרבות והספורט

27.10.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 82

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ט' בחשוון התש"ע (27 באוקטובר 2009), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק יום הסטודנט הלאומי, התשס"ט-2009
של חברי הכנסת אלכס מילר, רוברט אילטוב, אנסטסיה מיכאלי, משה (מוץ) מטלון, דוד רותם, פניה קירשנבאום ואורלי לוי אבקסיס. (הצעת חוק פ/ 450)
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

אלכס מילר
מוזמנים
אייל רק- לשכה משפטית, משרד החינוך

דני גלושנקוב


- רפרנט חינוך והשכלה גבוהה, משרד האוצר

עו"ד אבישי פדהצור

- משרד המשפטים

רס"ן גלית בוחניק ברבר

- אכ"א מפקדת השתלמות יעוד ויחוד, משרד הביטחון

נדב שמיר


- לשכה משפטית, מל"ג

יובל לידור


- ממונה תחום הסברה ודוברות, מל"ג

נעה בינשטיין


- מרכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות, מל"ג

אורי קידר


- רמ"ח מעורבות אוניברסיטת בן גוריון

בועז טופורובסקי

- יו"ר התאחדות הסטודנטים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצעת חוק יום הסטודנט הלאומי, התשס"ט-2009
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט הדנה בהצעת חוק יום הסטודנט הלאומי, התשס"ט-2009, של חברי הכנסת אלכס מילר, רוברט אילטוב, אנסטסיה מיכאלי, משה (מוץ) מטלון, דוד רותם, פניה קירשנבאום, אורלי אבקסיס - זה כל ישראל ביתנו.
אלכס מילר
אתה רואה כמה חשיבות נותנת ישראל ביתנו לסטודנטים?
היו"ר זבולון אורלב
הצגת החוק על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר.
אלכס מילר
תודה, אדוני. החוק הזה נובע מעבודה עמוקה שנעשתה במשך שנים רבות על-ידי ועל-ידי חבריי בארגוני הסטודנטים. אנחנו חווים את ימי הסטודנט שמתרחשים כל שנה, ואגודות הסטודנטים הן אלה שלוקחות אחריות על הימים הללו. חשוב לציין שכאשר הנושא הזה עלה בפעם הראשונה בכנסת ה-17 במסגרת חוק זכויות הסטודנט, הממשלה ביקשה לדון על החוק הזה בוועדת השרים לסמלים וטקסים. שם זה נתקע, ובגלל זה חשבנו שעדיף ללכת על חוק פרטי, כי אנחנו רוצים להכיר ולתת את החיזוק לסטודנטים ולאקדמיה במדינת ישראל.

הדבר הזה נהוג גם בחו"ל, ויש דוגמאות למדינות שבהן יש יום אחד בשנה שהוא מיוחד לסטודנטים ולאקדמיה, וכל המדינה נותנת יוקרה לסקטור הזה, למגזר הזה, שהוא העתיד של אותה מדינה. אני חושב שהגיע הזמן שגם בישראל יהיה יום כזה. ידוע לנו שהאקדמיה היא אחד המשאבים היקרים של מדינת ישראל – המשאב האנושי. זה לא רק בשביל כל מי שנמצא במערכת הזאת, מכיר בה ויודע את חשיבותה, אלא גם מי שעדיין לא הגיע למערכת הזאת או שהיה שם מזמן וקצת שכח אפשר להזכיר, ללמד, לסייע ולעזור.

אני מאמין, אדוני היושב-ראש, שלא רק אנחנו - אני לא חושב שרק הממשלה או הכנסת או הגופים שאחראים על הנושא הזה - צריכים לדאוג לתוכן, אלא גם כל מי שמכיר בחשיבות האקדמיה והסטודנטים במדינת ישראל יכול לקחת חלק ביום הזה. לפני כמה שנים יצא לי להיות ביום הסטודנט במוסקבה, וראיתי איך גם גופים מסחריים, התקשורת וגם הממשלה ביום הזה מראים הוקרה ותמיכה באקדמיה ובסטודנטים. זה היה משהו מדהים ויפה לראות. כאשר אנחנו מדברים על ישראל, ימי הסטודנט הם בתאריכים שונים לכל מוסד, ואני חושב שאם העניין הזה הופך להיות יותר מסודר אז גם האפקט של היום הזה יהיה הרבה יותר גדול ויותר משמעותי.

בסופו של דבר, אני חושב שמגיע להם שיכירו בהם, מגיע להם שפעם אחת בשנה יידעו מה זה אקדמיה, וכל מדינת ישראל תיקח חלק בעניין הזה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה, חבר הכנסת מילר. גם אני חושב שיש מקום להצעת החוק הזו. אתמול, כשקיימנו ישיבה מיוחדת לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, הייתה הסכמה רחבה בוועדה שיש דעיכה – בלשון יושב-ראש הות"ת - של מעמד ההשכלה הגבוהה בישראל. אולי זו מילה לא מספיק חריפה לתאר מה שקרה בעשור האחרון או בשני העשורים האחרונים עם ההשכלה הגבוהה. לדעתי, יש ביטויים יותר חריפים שיותר מתאימים למציאות. חלק מהעניין של ירידת קרנה – שוב, כמו שקרא לזה יושב-ראש הות"ת - זה בגלל השינויים התרבותיים בחברה הישראלית. מתרבות של כבוד לספר, לאיש המדע, לתלמיד החכם, למורה, הסגידה היום היא יותר להון ולהצלחות הכלכליות, ולכן כל פעולה שיכולה לתרום כדי להאדיר ולהגדיל תורה – תורת המדע, מורשת ישראל, מדעי הרוח, מדעי הטבע - היא בוודאי תורמת. לכן אשתדל כבר היום לסיים את החוק לקריאה הראשונה, אם לא יהיו קשיים.

אני רוצה להזכיר לך ששר החינוך, שהביע את עמדת הממשלה במליאה, היו לו שני תנאים. אני חושב שאני רוצה לעמוד בשני התנאים האלה. הוא גם אמר שהוא שוחח אתך: "שוחחתי ביום ראשון האחרון עם חבר הכנסת מילר והגענו להסכמה אשר לפיה, בשני תנאים שאני אמנה, הממשלה תתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. התנאי הראשון הוא שלא תהיה להצעה עלות תקציבית". הכוונה, עלות תקציבית עד חמישה מיליון, כי אחרי זה צריכים - - -
אלכס מילר
גם היום יש ימי סטודנט במדינת ישראל. אני חושב שימי הסטודנט מתקיימים מיום שקמה האקדמיה הישראלית. לא ראיתי שהממשלה מוציאה שקל לימים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
שלא יגדילו את תקציב ההשכלה הגבוהה ב-50 מיליון שקלים לקיום האירועים. "התנאי השני הוא שהמשך הליכי החקיקה לאחר הקריאה הטרומית יתואמו עם שר האוצר ואתי". לשר האוצר יש כאן נציג, ויש גם נציג של שר החינוך. "בשני תנאים אלה, אשר המציע מאשר" – ואתה אישרת את זה - "שמקובלים עליו, אנו נתמוך בהצעת החוק". האם חבר הכנסת מילר מסכים להתניות הממשלה? כן, מסכים. אז זו המסגרת.


עכשיו ניתן לשני נציגי השרים לומר את דבריהם ונתקדם בהליכי החקיקה. נתחיל עם שר החינוך. שוב אותה תקלה, אתה לא נמצא ברשימת המוזמנים. אייל רק מהלשכה המשפטית של משרד החינוך, למרות שהלשכה המשפטית של משרד החינוך אין לה זיקה וקשר להשכלה הגבוהה, ולכן נדבר גם עם המועצה להשכלה גבוהה. בבקשה.
אייל רק
לא ידוע לי על ייעוץ משפטי אחר שיש לשר החינוך מלבד הלשכה המשפטית של המשרד.
היו"ר זבולון אורלב
אדוני טועה. יש לשכה משפטית ליד המועצה להשכלה גבוהה והיא נותנת - - -
אייל רק
לענייני המועצה.
היו"ר זבולון אורלב
למיטב ידיעתי – ואני חושב שבשיעור האזרחות הזה אינני טועה - אין ללשכה המשפטית שום קשר, שום זיקה ושום אחריות לפעולותיו של שר החינוך כיושב-ראש המועצה להשכלה גבוהה. הייתי משרד החינוך בתקופה ששר החינוך היה ממונה גם על רשות השידור, אז בענייני רשות השידור הייתה לשכה משפטית. נשאיר את הוויכוח הזה לפעם אחרת. בבקשה.
אייל רק
תודה. לשכת שר החינוך פנתה למציע על מנת לקדם את הצעת החוק, בהתאם להסכמה. השינויים, שלמיטב הבנתנו הוסכמו, אפרט אותם. בסעיף 3 להצעת החוק, בפסקה (2) כתוב: "במערכת החינוך ובמערכת הביטחון, יוקדש זמן לציון חשיבות ההשכלה הגבוהה וחשיבות ציבור הסטודנטים ותרומתם למדינת ישראל;" במקום המילים "יוקדש זמן לציון" ייאמר: "יצוינו".
מירב ישראלי
נחליט על המילה המדויקת בניסוח אחר כך.
היו"ר זבולון אורלב
לא רוצים להתחייב בחוק שיקדישו זמן. ישימו שלט בכניסה לבית-הספר: היום יום הסטודנט – וזה נקרא לציין. אני מתרגם לך.
אייל רק
זו עמדה עקרונית של מה שכתוב בחוקים מה עושים במערכת החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, לא לקבוע בחקיקה ראשית את ניצול הזמן במערכת החינוך. לכן גם אין בחוק חובה ללמד מתמטיקה או תנ"ך – האף שלפי דעתי הגיע יום אחד להרהר בעניין הזה, למרות שהייתי מאבות הגישה הזאת.
אייל רק
בפסקה (3) כתוב שזה יצוין, בין היתר, ברשויות המקומיות. לשכת שר החינוך יזמה פניה למרכז השלטון המקומי ולא קיבלה תשובה עד היום. בתיאום עם משרד האוצר, אנחנו רוצים להשמיט את הפסקה הזאת על מנת לא ליצור חובה בלי לקבל את עמדת הרשויות המקומיות.
אלכס מילר
ממתי משרד החינוך מייצג את הרשויות המקומיות?
אייל רק
אנחנו לא מייצגים, רצינו לסייע מכיוון שהתיאום צריך להיות דרך שר החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
שאלתי את מנהלת הוועדה אם הרשויות המקומיות הוזמנו. מרכז השלטון המקומי הוזמן לישיבה, אבל אין כאן נציג. מה אתה מתכוון ברשויות המקומיות?
אלכס מילר
קודם כול, אני חושב שהרשויות המקומיות שיש בשטחן מוסדות להשכלה גבוהה יכולות למצוא דרכים, ביום הספציפי הזה - - -
היו"ר זבולון אורלב
את המוסדות להשכלה גבוהה לא ציינת. אני מציע להוסיף אותם, ואז מובן שבכל עיר שיש - - -
אייל רק
אולי למוסדות יהיה מה להגיד.
היו"ר זבולון אורלב
הם פה. ור"ה הוזמנה? תוזמן.
אייל רק
אפשר יהיה לדון בזה בדיון לקראת הקריאה השניה והשלישית.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להוסיף את המוסדות להשכלה גבוהה עכשיו, שלא תיטען טענה של נושא חדש.
אלכס מילר
אני גם מציע להשאיר את הרשויות המקומיות במסגרת של פסקה (2).
היו"ר זבולון אורלב
כן. כשאתה אומר מערכת החינוך, זו מערכת החינוך שחוצה בעלויות. כלומר: מערכת החינוך של הרשתות, של הרשויות המקומיות, של החינוך הרשמי והממלכתי.
אייל רק
לכן אפשר להוריד.
היו"ר זבולון אורלב
אני מסכים להערה שלך. אפשר להשמיט את הרשויות המקומיות ובמקום זה להוסיף את המוסדות להשכלה גבוהה.
מירב ישראלי
(4) – באמת לא ברור על-ידי מי זה צוין.
אייל רק
התשובה היא שזה לא יצוין ב-(4) אלא תושמט הפסקה כולה משום שעלולה להיות לזה משמעות תקציבית. זה היה הסיכום, שהפסקה תושמט.
היו"ר זבולון אורלב
סיכום של מי?
אייל רק
של לשכת שר החינוך עם חבר הכנסת מילר.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, אז פסקה (4) תושמט לפי ההבנה בין השר לבין חבר הכנסת המציע. ואם המועצה להשכלה גבוהה תרצה להחליט? למה רק הממשלה?
אלכס מילר
כל משרד ומשרד יכול ביום היום ליזום. למשל, משרד התחבורה מחליט ביום הזה לתת תחבורה חינם לכל הסטודנטים. ראיתי דברים כאלה קורים. כל משרד, יש בסמכותו לעשות דברים. ברגע שהנושא הזה יהפוך לשוטף ושנה אחרי שנה עושים את זה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אתה מגביל את האפשרות להוסיף פעילויות נוספות אם אתה אומר שרק הממשלה תחליט עליהן.
מירב ישראלי
אפשר וולונטרית, למשל, המועצה להשכלה גבוהה יכולה להוסיף.
יהודית גידלי
כל אחד אחר גם יכול להוסיף.
היו"ר זבולון אורלב
ואם זה לא יהיה כתוב הממשלה לא יכולה להוסיף?
אלכס מילר
אני חושב שגם הכנסת וגם הממשלה יעשו יום אחד לציון יום הסטודנט - - -
היו"ר זבולון אורלב
אלה הערות שר החינוך, הא ותו לא.
אלכס מילר
הנושא של סעיף 2, התאריך. הייתי הולך על תאריך עברי.
היו"ר זבולון אורלב
אתה יכול לסמוך עליי שלא יצא חוק מתחת ידיי שלא יהיה בו תאריך עברי. רק פתיחה וסיום של שנת הלימודים הם תאריכים לועזיים במדינת ישראל. כל לוח השנה מתנהל על פי הלוח העברי. בבקשה.
דני גלושנקוב
ההערות של משרד החינוך מקובלות עלינו. היה חשוב לנו להוריד את סעיפים (3) ו-(4) מסעיף גדול 3. אני רוצה להזכיר שההסכמה של ועדת השרים לתמוך בהצעת החוק הזו נוגעת לזה שלא יהיו משמעויות תקציביות ישירות או עקיפות. זאת אומרת, משהו שנופל על המוסדות ואז המוסדות, באיזשהו אופן, יכולים לבוא בטענה למדינה ולבקש פיצוי.
אלכס מילר
זה בסך הכול בשבילם. אני לא רואה בעיה שיכולה להיות פה.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי, אתה נותן פרשנות מורחבת, ולדעתי גם מוגזמת. מדובר על תקציב של ההשכלה הגבוהה שהוא שבעה מיליארד, אז אם אוניברסיטה רוצה להשקיע 20,000-30,000 שקלים בקיום אירוע שהוא חשוב ממלכתית, לחזק את מעמד הסטודנט וכדומה - אני לא מבין מה הבעיה. רוצים לשלוח באותו יום שי לסטודנטים שמשרתים במילואים, מה - - - ?
דני גלושנקוב
אדוני היושב ראש צודק, פשוט ראינו לאורך השנים האחרונות שלמערכת ההשכלה הגבוהה יש נטייה, גם כשהיא עושה משהו מיוזמתה, לבוא אחר כך ולבקש מהמדינה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אז תעביר חוק שאם היא עושה משהו מיוזמתה שלא תבוא לבקש. זה לא מידתי מה שאתה מבקש. אני מודיע לך שיש עלות תקציבית, גם ישירה וגם עקיפה, אבל אני מבין שלא תהיה עלות תקציבית משמעותית. אפילו אם תשים שלט בכניסה לכל אוניברסיטה, זה כמה אלפים.
בועז טופורובסקי
זה כסף קטן.
יובל לידור
תלוי כמה פרסומות שמים למטה. אפשר עוד להרוויח מזה.
אלכס מילר
אדוני היושב-ראש, רוב ההשקעה ביום הסטודנט באה מטעם הסטודנטים.
היו"ר זבולון אורלב
גם זו עלות תקציבית.
אלכס מילר
אבל אנחנו לא מפרטים בחוק איך צריך להיראות יום הסטודנט.
היו"ר זבולון אורלב
הבנו אחד השני. נכון, דני? המועצה להשכלה גבוהה, בבקשה.
נדב שמיר
למל"ג אין שום התנגדות לחוק הזה, היא אפילו תומכת בחוק הזה. כל עוד עושים את השינויים שדובר עליהם ואין עלות תקציבית, או שהעלות התקציבית היא ממש זניחה, אנחנו תומכים בחוק וגם נשתף פעולה ביישום החוק. אם רוצים להוסיף את המוסדות להשכלה גבוהה צריך להזמין נציגים של כל המוסדות להשכלה גבוהה. לא רק ור"ה אלא גם ור"ם וגם המכללות הפרטיות והמכללות להוראה.
היו"ר זבולון אורלב
כבר הערתי ליועצת המשפטית שאין לנו פרק הגדרה. אנחנו לא יודעים מה זה סטודנט ולא יודעים מה זה מוסדות.
מירב ישראלי
חבר הכנסת מילר מסכים לזה שזה יהיה פרק בחוק זכויות הסטודנט, וזה פותר לנו את רוב הבעיות. נסתכל על ההגדרות של המוסדות, יש גם כמה מוסדות שהם לא בדיוק מוסדות להשכלה גבוהה, של הנדסאים וטכנאים, אז לראות אם זה יחול גם עליהם. אני מציעה שזה יהיה פרק, כי חבל שזה יהיה חוק נפרד.
אלכס מילר
אין לי בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש הסכמה של משרדי החינוך והאוצר, המל"ג, שזה יהיה במקום חוק עצמאי? אני חושב שההצעה הזאת היא לברכה, היא פחות תבלבל את האנשים והיא יותר מסודרת מבחינת החקיקה.

בועז, נציג הסטודנטים, בבקשה. דרך אגב, חבר הכנסת אלכס מילר הוא יושב-ראש השדולה למען הסטודנטים זו קדנציה שניה. הוא עושה מלאכתו נאמנה.
בועז טופורובסקי
לזכותו של חבר הכנסת מילר ייאמר שהוא קידם את ההצעה הזאת ברגע שהוא ראה שהמשא ומתן לאיחוד כל ארגוני הסטודנטים נמצא בעיצומו. החוק הזה מגיע בזמן טוב, כשכל הסטודנטים מאוגדים תחת התאחדות הסטודנטים בישראל. כמובן, הייתי שמח אילו היו לו עלויות תקציביות. הייתי שמח אם הייתה מוזכרת התאחדות הסטודנטים בישראל בחוק, שהרי ברור שחלק מהפעילויות ייעשו בשיתוף ותיאום אתה.
היו"ר זבולון אורלב
איפה היית מציע לשתול את זה? בוא נדון לגופו של עניין.
בועז טופורובסקי
אולי תת סעיף נוסף בסעיף 3, שהפעילויות ייעשו בשיתוף ותיאום עם התאחדות הסטודנטים. זה נראה לי הגיוני.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שהתאחדות הסטודנטים מוזכרת בחוק בעקבות זה שיש לכם נציגים במל"ג.
אבישי פדהצור
זה האזכור היחיד.
היו"ר זבולון אורלב
זאת אומרת, אין פה בעיה. כי בדרך כלל אומרים במשרד המשפטים - - -
אבישי פדהצור
היינו מעדיפים למעט בהזכרת גופים - - -
היו"ר זבולון אורלב
אתה רואה, אני עושה את מלאכתך.
אבישי פדהצור
אני מודה לאדוני.
היו"ר זבולון אורלב
משרד המשפטים לא אוהב שמכניסים עמותות לחוק, ולכן בכמה חוקים נאלצתי להסכים לגישה הזו. אבל במקרה הזה אין לנו את הבעיה הזאת כיוון שהתאחדות הסטודנטים בישראל מוכרת בחוק, על-ידי כך שבמועצה סטטוטורית, כמו המועצה להשכלה גבוהה, יש לה נציגים.
מירב ישראלי
רציתי לשאול בהקשר זה, בחוק המועצה להשכלה גבוהה הוסף איגוד הסטודנטים והאקדמאים, ואמרת שכולם מאוגדים. רציתי לדעת: האם צריך להזכיר את שני הגופים?
בועז טופורובסקי
אין לי בעיות. זה נעשה בתיאום עם שר החינוך, ארגון הסטודנטים כבר מוזג לתוך התאחדות הסטודנטים ואנחנו שומרים עדיין את השם הזה.
היו"ר זבולון אורלב
לקריאה הראשונה נשאיר את שניהם, אולי לקראת הקריאה השניה והשלישית יהיה שינוי. אבל צריך להסכים איפה מוסיפים אותם. אני חושב שזה חלק מהעניין של ההכרה והכבוד לסטודנטים איפה - - -
מירב ישראלי
בעיקרון, זה בסעיף 3 שמדבר על אופן ציון יום הסטודנט, רק נצטרך לעבור פסקה פסקה ולראות איך בדיוק מנסחים את התפקיד של כל גוף ואת הפעילות, כי זה קצת שונה בגופים השונים.
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב שבעיקרון אפשר להיענות לבקשה הזאת. אני בטוח שגם השרים יסכימו, כי אתם חלק מההוויה המוכרת בחוק בכל העניין של ההשכלה הגבוהה, ובוודאי ועדת החינוך ובוודאי השדולה בראשותו של אלכס מילר. למל"ג יש בעיה עם זה? לא, אתם לא רואים בעיה.
אלכס מילר
בעיקר שמי שמממן את יום הסטודנט זה הסטודנטים.
היו"ר זבולון אורלב
בועז, היום יום הסטודנט בכל אוניברסיטה זה יום נפרד?
בועז טופורובסקי
כן, בכל אוניברסיטה ומכללה. אני מניח שזה בעיקר יעזור למכללות היותר קטנות, שקשה להן לממן יום סטודנט. אני חושב שחלק מהאוניברסיטאות הגדולות לא יוותרו על יום סטודנט נפרד משלהן, אבל כבר עכשיו אנחנו במשא ומתן כדי לקיים את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אפקט לאומי אם יהיה באותו יום בכל המוסדות להשכלה גבוהה מציינים את היום.
בועז טופורובסקי
ברור שזה יהיה בכל המוסדות. הרעיון שלנו הוא לעשות אירוע אחד מרכזי – אני מנסה לעשות את זה בבירת ישראל - שאליו נפנה את כל הסטודנטים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. בבקשה, אדוני.
אורי קידר
אני נציג של אגודת הסטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון. יושב-ראש האגודה שלנו כרגע במילואים אז אני מייצג אותו פה. אנחנו מבקשים להציע משהו רלוונטי. אנחנו אוניברסיטה בנגב, אנחנו רוצים לעשות את יום הסטודנט שלנו בנגב. אנחנו רוצים לעשות אותו בבאר שבע ולא להתנתק. הבעיה שלנו היא שברגע שאני עושה אירוע כמו יום הסטודנט, אפילו בפאתי העיר, מן הסתם זה גורם למפגעי רעש כלשהם. אנחנו משקיעים מאות אלפי שקלים כדי לצמצם את זה, כדי לכוון את הדברים כדי שנפריע כמה שפחות, מסכמים עם העירייה, מסכמים עם המשטרה ועם ועד השכונה, ובסוף באירוע שמושקעים בו מיליונים אנחנו עומדים במצב שאם שלושה תושבים מתקשרים למשטרה היא מגיעה וסוגרת לנו את השלטר ונגמר הסיפור.
אלכס מילר
אז מה אתה מציע?
אורי קידר
אנחנו רוצים להוסיף משהו שקיים באגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית. יום ירושלים הוא היום היחיד בשנה, מלבד יום העצמאות, שבו מותר לעשות אירועים מעבר ל-11:00 בלילה. בירושלים זה רלוונטי, בבאר שבע אין עוד יום כזה בחוק. זה משהו שאין לו משמעויות תקציביות. בהמשך למה שאמרת, שיש לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה לעשות את הכול ביום מרוכז, זה יכול להיות תמריץ משמעותי לאגודות סטודנטים לעשות את זה ביום כזה, כי בו לא יצטרכו לחכות לטלפון ממפקד המחוז, או מי שזה לא יהיה, שסוגרים את השלטר. אגב, זה קרה השנה במכללה האקדמית בעמק הירדן, שלהם סגרו את היום הסטודנט ב-11:00 בלילה עקב תלונות.
היו"ר זבולון אורלב
מי השכנים שלהם? הדגים בכינרת?
אורי קידר
כנראה שהתלונות הספיקו.
היו"ר זבולון אורלב
מכללת עמק הירדן היא מבודדת; מצד אחד כביש 90, מצד שני המים, בית גבריאל מצד דרום.
אורי קידר
לא יודע. מבחינתנו זה יכול לסייע, ואני חושב שהוא תמריץ טוב לסטודנטים וגם אין לו שום משמעות תקציבית.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כול, אני מודה שזה רעיון יצירתי.
בועז טופורובסקי
גם אני אוהב אותו – תנו לסטודנטים להתפרע עד אור הבוקר.
היו"ר זבולון אורלב
בעיקר ברמת אביב, כל השכנים יאהבו אותנו. בקמפוס בהר הצופים יכולים להשתולל עד אור הבוקר, אני מניח שתושבי עיסאוויה לא יתלוננו; בבר אילן תהיה בעיה גדולה מאוד; בתל אביב תהיה בעיה גדולה מאוד.

קודם כול, לא הזמנו לכאן את אנשי החוק שמופקדים על העניין הזה, גם לא את המשרד לביטחון פנים – המשטרה, וגם לא משרד הפנים, שאני מבין שהוא אחראי על החוק הזה. אבל יש פה נציג משרד המשפטים.
אבישי פדהצור
כמו שאדוני אמר, ההצעה היא אכן מעניינת, אבל אני יכול למנות לא מעט טעמים בגינם לא ראוי משפטית וציבורית ליתן חסינות לפעילות הזאת, מבורכת וראיה ככל שתהיה, מפני דינים אחרים. גם בגלל שמהותית צריך לעשות פה איזון שהוא לא פשוט ולא פשטני בין האינטרסים הסביבתיים של אנשים. הא ראיה שרק שני ימים באמת חריגים וחגיגיים – עם כל הכבוד לחגיגיות של יום הסטודנט - נבחרו כאנומליות לכלל של מתי מותר לעשות רעש ומתי לא. אני חושב שסטודנטים, כאותות ומופת של חינוך, הצייתנות לחוק צריכה להיות נר לרגליהם.
היו"ר זבולון אורלב
בגלל שהם צייתנים הם מבקשים לשנות את החוק.
אבישי פדהצור
אני לא חושב שמבחינת מדיניות חקיקתית ומבחינת אמירה ציבורית יהיה נכון לתפור הסדרים נזיקיים, ייעודיים, מיוחדים, דווקא ליום הסטודנט ולא לימים אחרים. יכולים להיות רעיונות, למשל, אם המשטרה לא תאכוף את איסורי הנהיגה לאחר שתיית אלכוהול. אין גבול לדבר הזה. אם הכלל הוא טוב צריך לקבל אותו.
היו"ר זבולון אורלב
אבישי, אתה מפריז. הוא נותן לך דוגמאות של ימים לאומיים – שכמובן אי-אפשר להשוות אליהם - שיש איזה תקדים שאפשרו לחגוג. הרי יש 65 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, עם המוסדות להכשרת מורים, אז זה לא כל רחבי מדינת ישראל, זה לא זיקוקים בכל שכונה ושכונה שמבהילים את כל הזקנים ב-1:00 בלילה.
אלכס מילר
אני מציע שנגיד את זה בפרוטוקול, כדי שלא יהיה נושא חדש בקריאה שניה ושלישית, ואני אפנה לשר לביטחון פנים.
אבישי פדהצור
גם אין לנו עמדת ממשלה.
היו"ר זבולון אורלב
מתוך כבוד לרעיון הזה, נכלול בדברי ההסבר שהוועדה דנה בהצעה של התאחדות הסטודנטים בבאר שבע בסוגיה שלחגיגות יהיו הסדרים מיוחדים לעניין - אני לא יודע מה שם החוק הרלוונטי.
אבישי פדהצור
פקודת הנזיקין, אם אני לא טועה.
מירב ישראלי
שם מוזכר יום ירושלים באופן ספציפי?
אבישי פדהצור
שם יש את ההגדרות של הזמנים שבמסגרתם מותר לעשות רעש, ונדמה לי שבסעיפים האלה יש גם את החריג של יום העצמאות או סופי השבוע, שניתן עד חצות. זה פרמיה של עוד שעה, כלומר זה הסדר מאוד מצומצם.
אורי קידר
מבדיקה שעשינו על העניין הזה, גם ביום העצמאות וגם ביום ירושלים ההסדר הוא עד 6:00 בבוקר, לא עוד שעה.
מירב ישראלי
השאלה אם זה חקיקתי או שהמשטרה לא אוכפת.
היו"ר זבולון אורלב
בזמננו היו אומרים שהחוק נעצר בבית קמה. רב סרן גלית בוחניק, בבקשה.
רס"ן גלית בוחניק
צה"ל תומך בהצעת החוק ומעודד רכישת השכלה גבוהה. יחד עם זאת, אנחנו ממליצים ומבקשים לסייג את ההצעה הזאת, שלא תחול על מערכת הביטחון, שלא תחול בתוך צה"ל. אנחנו רוצים לעשות את זה באופן לא רשמי. זאת אומרת, תתקיימנה פעילויות, אבל לא באופן רשמי.
אלכס מילר
בגלל זה כתוב שתצוין, לא תאריך.
רס"ן גלית בוחניק
פה כתוב שיוקדש זמן לציון.
אלכס מילר
הורדנו את זה.
היו"ר זבולון אורלב
העניין המהותי הוא שמערכת הביטחון, ביום הסטודנט הלאומי, תמצא דרך לציין את יום הסטודנט. אנחנו לא אומרים לכם להקדיש זמן או לתלות שלטים; תמצאו דרך לציין את חשיבות ההשכלה הגבוהה וחשיבות ציבור הסטודנטים.
רס"ן גלית בוחניק
יש הסכמה שזה יתקיים במסגרת פעילות הסברתית צה"לית רגילה.
היו"ר זבולון אורלב
מה פירוש רגילה? למה אי-אפשר שקצין חינוך ראשי יורה שבאותו שבוע יקדישו יום אחד, וכל קציני החינוך באותו יום לא ידברו על נושא א' או נושא ב' או נושא ג', אלא על הנושא הזה. אף אחד לא מבקש מכם להוסיף דברים.
רס"ן גלית בוחניק
לפנות לזה זמן באופן ייחודי דרך קצין חינוך ראשי או כל גוף אחר, זו בדיוק האמירה. זה יכול לפגוע בסדר היום של הצבא. יקיימו פעילויות, אני לא יודעת באיזה אופן.
היו"ר זבולון אורלב
באופן שאתם תבחרו. החוק לא אומר לכם באיזה אופן.
רס"ן גלית בוחניק
אז אנחנו נציין את זה באופן לא רשמי.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא באופן רשמי? הוועדה הזו ישבה הרבה מאוד עם קצין מילואים ראשי. אגב, אני מציע להזמין אותו לקריאה שניה ושלישית. הואיל שאחוז גבוה של הסטודנטים הוא בחוט השדרה הקרבי של צה"ל, אז הוועדה הזאת יושבת ושוברת את הראש, יחד עם ראשי המוסדות להשכלה גבוהה, איך להוקיר, איך לקרב, איך לחבק את הסטודנטים משרתי המילואים. מה הבעיה של צה"ל? חשבתי שתרצו שיהיה חוק מיוחד עבורכם.
רס"ן גלית בוחניק
אתה מדבר על אנשי המילואים, שזה בסדר גמור. אבל הציון הזה הוא בקרב חיילי הסדיר. בקרב חיילי הסדיר אנחנו עושים פעילויות רבות לעידוד השכלה, בשלב הזה עוד השכלה לא גבוהה כמו השלמת 10 שנות לימוד ו-12 שנות לימוד. הצבא מעודד גם על-ידי מתן מלגות.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה להגיד שביום הזה – נניח בל"ג בעומר, שהוא יום המילואים של צה"ל. למה אי-אפשר לייעד יום? הרי יש פעילויות קבועות של הסברה, של חינוך, של חומר, יש פקודת היום.
אלכס מילר
אני מבטיח לך שאף אחד לא יבדוק מה עשיתם ביום הזה.
רס"ן גלית בוחניק
אם יוחלט אנחנו נעשה. זה לא עניין שיבדקו אותנו.
אלכס מילר
מה שהציעו אנשי משרד החינוך, מבחינתכם זה בסדר?
רס"ן גלית בוחניק
זה בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
אומר לך עוד דבר. כשאומרים "במערכת החינוך", לכאורה צריכים מחר לציין את זה גם בגני הילדים. הרי ברור שלא יציינו את זה בגני הילדים.
מירב ישראלי
דרך אגב, בחוקים אחרים באמת נאמר "בבתי ספר" ולא "במערכת החינוך".
היו"ר זבולון אורלב
אז יכול להיות שצריך לתקן את זה. אני אומר לך שגם בחינוך היסודי יציינו בקושי, אבל בחינוך העל יסודי, כשזה הופך להיות חלק מסדר היום, טוב תעשה מערכת החינוך שתלמד לציין את זה. במכללות להכשרת מורים מאוד חשוב לציין את הדבר הזה.

אותו דבר גם פה. אף אחד לא אומר לכם שבמחווה אלון, ששם משלימים השכלה יסודית, צריכים לציין את יום ההשכלה הגבוהה. אני פוטר אתכם. אבל בכל יחידות המילואים, שתהיה פקודת יום באותו יום וצה"ל ידבר על ההשכלה הגבוהה ויחבק את הסטודנטים.
רס"ן גלית בוחניק
אני רוצה להבהיר שצה"ל מאוד מחבק את הסטודנטים, הוא מעודד את זה ואף נותן מלגות נכבדות.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע. לא ידעתי שהוא נותן מלגות. חוץ מהמענק של חיילים משוחררים, איזה עוד מלגות הוא נותן?
רס"ן גלית בוחניק
יש מלגות במימון מלא, יש מלגות במימון חלקי, יש מלגות למכינות.
היו"ר זבולון אורלב
אני מפנה אתכם לחוק שלי מהכנסת ה-15, שכל מי שנותן מלגות צריך לפרסם במרשם המלגות. יש חובת פרסום, כדי שלא יהיו קרנות שאף אחד לא יודע עליהן.
מירב ישראלי
גם לכנסת הייתה קרן מלגות.
היו"ר זבולון אורלב
זה חוק שלי.
מירב ישראלי
אני קוראת הצעת החוק. כאמור, נוסיף את זה כפרק בחוק זכויות הסטודנט. אני חושבת שזה יהיה פרק ה(1).
היו"ר זבולון אורלב
רב סרן גלית בוחניק, אנחנו מעבירים את זה היום בקריאה ראשונה. יתקיים עוד דיון, כנראה יותר ארוך, אחרי הקריאה הראשונה. כלומר, אנחנו מאשרים את זה היום בקריאה ראשונה - המציע ואני נביא את זה למליאת הכנסת, אני מניח שמליאת הכנסת תאשר את זה, ואז זה חוזר לוועדה להכנת החוק לקריאה שניה ושלישית. הדיון לקריאה שניה ושלישית הוא דיון יותר מעמיק, אז עוד תהיה לך הזדמנות. אנחנו נזמין מטעמנו מלשכת שר הביטחון, שזולת אכ"א יבוא גם קצין מילואים ראשי, כי יש לזה השלכות שאני חושב שהן מאוד חשובות לנו, וגם נציג השלטון המקומי יוזמן לפעם הבאה.
מירב ישראלי
חוק זכויות הסטודנט, מרבית הפרקים שלו מתייחסים לפעילות בתוך המוסדות. אני מציעה שאחרי פירוט הדברים בתוך המוסדות ולפני ההוראות השונות נכניס פרק ה(1), שזה יום סטודנט לאומי.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא פרק ו'? למה לא פרק מיוחד?
מירב ישראלי
לא עושים את זה, כי יש כבר פסיקה. כשמוסיפים, תמיד מוסיפים פלוס. זה הנוהג בחקיקה. אנחנו צריכים לשים לב להגדרות ועל מה זה יחול, ולהחליט האם זה יחול על כלל המוסדות המוזכרים בחוק או רק על חלקם. למעשה, זה כל המוסדות להשכלה גבוהה שעליהם אנחנו רוצים להחיל את החוק, אבל אני מדברת עכשיו על התוספת של מה יהיה במוסדות. כמובן, יהיו את ההוראות הכלליות לגבי הכנסת, אבל לגבי המוסדות, אנחנו צריכים לשים לב להגדרה של מוסד. זה כל המוסדות להשכלה גבוהה, שעליהם אין מחלוקת שזה חל.
היו"ר זבולון אורלב
מתוקצבות, לא מתוקצבות.
מירב ישראלי
הכול. אבל יש לנו מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שהוא בעצם לא מוסד להשכלה גבוהה; מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל, שרובם הם כן מוסדות להשכלה גבוהה - - -
היו"ר זבולון אורלב
לא רובם, כולם.
מירב ישראלי
אני מבינה שיש אחד או שניים - - -
היו"ר זבולון אורלב
של החרדים לא.
אייל רק
סמינרים לחרדים וחרדיות.
היו"ר זבולון אורלב
חוק זכויות הסטודנט חל גם על מוסדות להכשרת מורים של החרדים?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי הם יעשו לי צרות. נשאיר את זה לקריאה שניה ושלישית.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני חושב שכאשר מדברים על יום הסטודנט הלאומי לא אומרים יום סטודנט להשכלה גבוהה לאומית. זה יום סטודנט לכולם.
מירב ישראלי
אין לי בעיה להשאיר את זה, אני רק מפנה את תשומת הלב.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע להשאיר. אל תגעי. אני מבקש שבדברי ההסבר יודגש על מי זה חל, כי זה מאחורי הקלעים, לא רואים את ההגדרות. שניים, צריכים להזמין את התמ"ת, את ראש רמ"ה, את ראש ור"ה וור"ם לפעם הבאה.
מירב ישראלי
אני קוראת את הצעת החוק. "מטרתו של פרק זה להביא להטמעת ערכה וחשיבותה העמוקה של ההשכלה הגבוהה ומרכזיותו של ציבור הסטודנטים, המהווה עמוד שדרה של החברה הישראלית, כבסיס להתפתחותה ולעיצובה כחברה מודרנית ומתקדמת".

יש פה מקומות שמדובר על הסטודנט, יש מקומות שמדובר גם על חשיבות ההשכלה הגבוהה. בעצם החוק הוא גם וגם.
היו"ר זבולון אורלב
מתי מסתיימת שנת הלימודים בתאריך הלועזי?
אלכס מילר
אין תאריך קבוע. אגיד לך מה המשמעות מאחורי ה-1 ביוני. זה האמצע בין התאריכים שבהם ימי הסטודנט מתקיימים היום בארץ, אחרת גולשים לתקופת הקיץ.
היו"ר זבולון אורלב
אז תראי את הממוצע של התאריך העברי. לדעתי זה בסביבות א' בסיוון.
יובל לידור
הם צריכים להיות על תקופת המבחנים, כדי לרווח יותר את המבחנים. אי אפשר לעשות מבחנים באותו יום.
היו"ר זבולון אורלב
זו טעות לקבוע יום מסוים, כי 1 ביוני יכול להיות יום שבת.
מירב ישראלי
אבל יש סעיף (ב). "חל יום הסטודנט הלאומי ביום חג, מועד, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני אחד הימים האמורים, רשאית הממשלה לקבוע שיום הסטודנט הלאומי יחול ביום אחר, סמוך ליום 1 ביוני". אני מציעה לא לעשות דבר כזה.
היו"ר זבולון אורלב
מה היום בשבוע שהוא הכי נוח?
בועז טופורובסקי
שלישי.
היו"ר זבולון אורלב
אז אני מציע לקבוע שיחול ביום שלישי הראשון של חודש סיוון. על-ידי כך פתרת את הבעיה. כך קובעים את מועד הכנסת, יום שני בשבוע, ואז זה פותר את כל הבעיות.
מירב ישראלי
אז סעיף (ב) מיותר.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
בועז טופורובסקי
אולי נעשה את זה יום חמישי?
היו"ר זבולון אורלב
איזה יום שנוח. יום חמישי הראשון בחודש סיון זה לא טוב, כי זה מתנגש עם חג שבועות.
אבישי פדהצור
דברנו על יום שלישי בשבוע הראשון של חודש סיוון?
היו"ר זבולון אורלב
נעשה ביום שלישי הראשון שלאחר חג השבועות, אז זה מסתדר.
בועז טופורובסקי
יש אפשרות לעשות שלישי או חמישי או שעדיף יום אחד?
מירב ישראלי
צריך יום אחד.
בועז טופורובסקי
אני חושב שיום חמישי.
היו"ר זבולון אורלב
תחשוב אם יום חמישי או שלישי לקראת הקריאה השניה והשלישית, אם אתה רוצה לשנות.
מירב ישראלי
"3. ציון יום הסטודנט הלאומי. יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין היתר – (1) בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת;" מכיוון שזה יום חמישי תהיה בעיה בכנסת.
היו"ר זבולון אורלב
מהבחינה הזאת יום שלישי יותר טוב. יכול להיות שזה יהיה שבוע הסטודנט ולא יום הסטודנט. יש לזה עוצמה גדולה שזה יום ולא שבוע, אני אומר לך מהניסיון של שבוע תנועות הנוער. ליום יש עוצמה גדולה יותר, זה שידורים, זה תקשורת, זה תשומת לב, אבל אין כנסת ביום חמישי. הכנסת גם לא תעשה דיונים ביום רביעי ולא ביום שני. יום שלישי זה היום של הדיונים בכנסת.
בועז טופורובסקי
בסדר גמור.
אלכס מילר
את המסיבה אתם יכולים לעשות ביום חמישי.
מירב ישראלי
בנושאים של כנסת אני בדרך כלל מתייעצת גם עם היועץ המשפטי של ועדת הכנסת ומביאים את גם את עמדת היושב-ראש. בדרך כלל משאירים איזושהי גמישות – "או במועד הסמוך לו", זה כדי לא לחייב את היושב-ראש במקרה שהוא לא יכול לקבוע.

"במערכת החינוך ובמערכת הביטחון" - גם כאן בחקיקה של ימי הזיכרון וכל הימים האלה המינוח שמופיע הוא "בבתי-הספר ובמחנות צה"ל", כי מערכת החינוך כוללת גם את משרד החינוך, גם את גני הילדים. אני מתאימה את זה לשאר החקיקה. כפי שאמרתי, "יצוינו חשיבות ההשכלה הגבוהה וחשיבות ציבור הסטודנטים, ותרומתם למדינת ישראל". "רשויות מקומיות" – ירד. "(4) באמצעות קיום ימי עיון, תערוכות ומופעי תרבות" – ירד.

דובר שנוסיף פסקה שמתייחסת למוסדות להשכלה גבוהה. מה שנאמר זה שמי שמארגן את זה, זה ההתאחדויות. אני מבינה נכון?
בועז טופורובסקי
שזה ייעשה בשיתוף.
מירב ישראלי
אני רוצה להציע ניסוח. נציגי המוסדות לא נמצאים כאן והשאלה, האם אני אומרת שיקויים יום הסטודנט במוסדות להשכלה גבוהה – כלומר, אני לא אומרת מי מארגן אותו ולא מחייבת את המוסדות לעשות את היום. הם יאפשרו את קיום היום וישתפו פעולה.
אלכס מילר
את יכולה להכניס את זה ובקריאה שניה ושלישית - - -
מירב ישראלי
אני מנסחת. יקוימו אירועים לציון יום הסטודנט במוסדות להשכלה גבוהה. איפה אתם מכניסים פה את ההתאחדות והארגון?
בועז טופורובסקי
את תגידי לי.
מירב ישראלי
עלו פה שני דברים. כאן אולי זה יותר נכון עם אגודות הסטודנטים בכל מוסד ומוסד, עד כמה שאני מבינה. מה שאתה ביקשת זה שאתם תארגנו איזשהו אירוע מרכזי, שזה הדבר השני.
היו"ר זבולון אורלב
רוצה להטיל עליכם חובה בחוק, שהתאחדות הסטודנטים בישראל וארגון הסטודנטים גם הם יציינו את יום הסטודנט?
בועז טופורובסקי
אין לי בעיה.
מירב ישראלי
זה קצת מוזר להטיל חובה בחוק על ארגון - - -
אבישי פדהצור
אנחנו גם מכניסים גוף פרטי לחוק וגם מטילים עליו חובות?
מירב ישראלי
כרגע הניסוח הוא: יקוימו אירועים לציון יום הסטודנט במוסדות – כשיש הגדרה למוסדות בחוק זכויות הסטודנט. אנחנו לא כותבים מי מארגן, איזה אירועים וכדומה.
דני גלושנקוב
השאלה היא אם הניסוח, כפי שהוא כרגע, לא מטיל חובה על המוסדות עצמם.
היו"ר זבולון אורלב
כן, כמו על בתי-הספר ועל מחנות צה"ל.
אבישי פדהצור
יש הבדל בין "יצוינו" לבין "יקוימו".
מירב ישראלי
חשבתי על ניסוח שאומר שהמוסדות יאפשרו קיום. זה לא מטיל עליהם חובה לארגן, אבל הם חייבים לאפשר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
למה אי-אפשר בסעיף (2) לרשום במוסדות ההשכלה הגבוהה - - -
מירב ישראלי
אנחנו בדרך כלל מפרידים בין המוסדות של המדינה או של הרשויות המקומיות לבין המוסדות להשכלה גבוהה. מתייחסים לזה באופן נפרד.
אלכס מילר
"יאפשרו" זה גם בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
למה "יאפשרו"? למה את אותה חובה, שמטילים על הכנסת לקיים דיון ועל בתי-הספר לציין – בנוסח של שר החינוך - - -
מירב ישראלי
כי לארגן אירוע - - -
היו"ר זבולון אורלב
לא לארגן. אני מציע שהנוסח יהיה: המוסדות להשכלה גבוהה יציינו את יום הסטודנט.
בועז טופורובסקי
אי-אפשר שתהיה ועדה משותפת שמדברת על איך שיציינו את זה?
היו"ר זבולון אורלב
לא בחקיקה ראשית.
מירב ישראלי
עם "יציינו" אין בעיה, לדעתי. לגבי קיום אירועים, השאלה היא אם יש להם תפקיד.
היו"ר זבולון אורלב
ויאפשרו קיום אירועים לצורך זה. עם זה אין בעיה.
דני גלושנקוב
השאלה אם חייבים לציין את המילה "אירועים". ברגע שאנחנו מציינים את זה, זה להחזיר לתחייה את סעיף (4).
מירב ישראלי
"אירועים" זה יכול להיות כנס או משהו קטן.
אבישי פדהצור
יש הבדל בין זה שאני מאפשר משהו לבין זה שאני אחראי על קיום משהו. פה המוסדות מאפשרים, הם לא גורמים מכוננים.
היו"ר זבולון אורלב
כשאתה אומר שהם יאפשרו אתה לא מטיל עליהם חובה לקיים.
מירב ישראלי
אז כרגע זה "יציינו ויאפשרו קיום אירועים". אז מכללה לא יכולה להגיד לסטודנטים שהם לא יכולים לציין את יום הסטודנט. זו המשמעות, לדעתי.
בועז טופורובסקי
אני מציע להוסיף אחרי "יאפשרו קיום אירועים" את המילים "בשיתוף עם - - -"
היו"ר זבולון אורלב
הוא אומר שאם לא תכניסי את ההתאחדות דרך הדלת זה ייכנס דרך החלון, ואם לא בחלון זה יהיה דרך התקרה.
מירב ישראלי
אין בעיה, רק בהקשר של המוסדות הספציפיים, לדעתי הגופים שיותר מתאימים זה אגודות.
בועז טופורובסקי
אין בעיה, אגודות הסטודנטים המקומיות, התאחדות הסטודנטים וארגון הסטודנטים. אפשר להכניס את הכול.
מירב ישראלי
השאלה היא אם כל מכללה בדרום ובצפון צריכה לפנות אליך ולתאם אתך.
בועז טופורובסקי
אני רוצה שתהיה איזושהי הכוונה כוללת איך מציינים את היום הזה, כי זה יום סטודנט לאומי אז שלא כל אחד יתפרש למקום אחר.
מירב ישראלי
השאלה היא אם אתה רוצה שההנחיות שלך יחייבו את המוסד. זה נראה לי קצת מרחיק לכת.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה להגביל אגודת סטודנטים?
בועז טופורובסקי
אני לא רוצה להגביל. אני אומר בשיתוף.
היו"ר זבולון אורלב
שיתוף זו לא מילה משפטית
אורי קידר
גוף הסטודנטים היציג - - -
מירב ישראלי
יש הגדרה. אגודת סטודנטים זה גוף הנבחר על-ידי סטודנטים, בהתאם להוראות פרק ד'. יש הוראות בחוק.
יובל לידור
יש חובת אגודת סטודנטים בכל מוסד.
היו"ר זבולון אורלב
תכתבי בדברי ההסבר שלקראת הקריאה השניה והשלישית יתקיים דיון באשר לשיתוף הפעולה ולתיאום בקשר לחוק זה עם אגודות הסטודנטים, עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסטודנטים. נדון, שלא יגידו נושא חדש.
אלכס מילר
אפשר לבדוק עם ור"ה וור"ם את העניין של מבחנים באותו יום.
היו"ר זבולון אורלב
זה ודאי לא בחוק.
יובל לידור
יש התנהלות שלא קובעים מבחנים ביום הסטודנט.
רס"ן גלית בוחניק
אני מבקשת לסייג את מחנות צה"ל הרלוונטיים, כי אם נעשה את יום הסטודנט לטירונים, שראשם לא בעניין הזה, לעומת מכינות לשחרור - - -
היו"ר זבולון אורלב
כשאומרים "מחנות צה"ל", הכוונה היא בכל מחנה ומחנה?
מירב ישראלי
אני לא הייתי נוטה לפרש את זה ככה, אבל את צודקת שזה יכול להיות.
רס"ן גלית בוחניק
אני יודעת איך המערכת עובדת מבפנים.
היו"ר זבולון אורלב
אני שוב אומר לך, כשאומרים "בתי-ספר", הכוונה גם לגני ילדים. אז לא מתכוונים לגני ילדים. אותו דבר גם אצלכם: כשאומרים "מחנות צה"ל", זה ברור לגמרי. אני מציע שתעשו בדיקה. נכתוב "מחנות צה"ל", אנחנו פתוחים לקיים דיון מחדש בסוגיה הזאת, על מנת שיהיה ברור שצריכים להחריג מחנות בלתי רלוונטיים, כגון מחנה טירונים שהתגייסו אתמול. יש בסיסים שהדבר הזה לא רלוונטי לגביהם. אני מציע שתבואו עם הצעות אחרי בדיקה בלשכה המשפטית שלכם. את משפטנית?
רס"ן גלית בוחניק
אני משפטנית, לא עורכת דין.
היו"ר זבולון אורלב
תתייעצו עם הלשכה המשפטית שעוסקת בניסוחים. אם יתברר שצריך הבהרה בעניין הזה, אני אומר את זה גם לעניין בתי-ספר, כי לא מתכוונים גם לבתי-הספר היסודיים, לא לגני הילדים וגם לא בתי-הספר של החינוך המיוחד. ככל שיהיה צורך, נבהיר.
מירב ישראלי
אנחנו משאירים את הפסקה החמישית, פסקת הסל של פעילויות נוספות שתחליט עליהן הממשלה.

למה צריך עשרה ימים מיום הפרסום? אפשר להתחיל את זה ביום הסטודנט הקרוב או אפילו מיידית או שנמחק את זה וזה יהיה מיום הפרסום.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. יש הסתייגות למישהו?
אבישי פדהצור
אפשר לקרוא את הפסקה האחרונה שהוספנו לגבי המוסדות?
מירב ישראלי
תהיה פסקה בתוך פסקה 3. "יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין היתר, במוסדות. המוסדות יאפשרו קיום אירועים לציון היום". אני עוד לא מנסחת, זה רק בעיקרון. זה עוד עובר ניסוח עצל הנסחית, אשלח לכם טיוטה.
היו"ר זבולון אורלב
אז אנחנו מצביעים לאישור החוק בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד –אין

נמנעים – אין

החוק אושר פה אחד לקריאה ראשונה.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהחוק אושר פה אחד בקריאה ראשונה ויעבור לאישור מליאת הכנסת. תודה רבה, אלכס. יישר כוח.

תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35.

קוד המקור של הנתונים