ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/10/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118) (הארכת מועדים), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

26.10.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 106

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום רביעי, ח' בחשוון התש"ע ( 26 באוקטובר 2009), שעה: 10:00
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סמכות בית הדין לעבודה להאריך


מועדים להגשה), התשס"ט-2009, של חה"כ דב חנין, חה"כ מוחמד ברכה,


חה"כ חנא סוויד, חה"כ עפו אגבאריה (פ/752)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

דב חנין

שלי יחימוביץ

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
דב בארי – רפרנט רווחה באגף התקציבים, משרד האוצר

חלי גיא אלדר - משרד המשפטים

עו"ד שריי בכר - המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רון אשכנזי - המוסד לביטוח לאומי

שי צור - המוסד לביטוח לאומי

מוטי לוברבוים- המוסד לביטוח לאומי

פיני קבלו - מרכז שלטון מקומי

אלי יריב – ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד רביב מייזל - ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

עו"ד מירב אוהבי - יחסי עבודה, ההסתדרות הרפואית

יחזקאל ברנהולץ - ארגון נכי תאונות עבודה
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סמכות בית הדין לעבודה להאריך

מועדים להגשה), התשס"ט-2009, של חה"כ דב חנין, חה"כ מוחמד ברכה,

חה"כ חנא סוויד, חה"כ עפו אגבאריה (פ/752)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, 26 לאוקטובר 2009, ח' בחשוון התש"ע. אנחנו ממשיכים את דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סמכות בית הדין לעבודה להאריך מועדים להגשה), התשס"ט-2009 של חברי הכנסת: דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוויד, וחבר הכנסת עפו אגבאריה.


חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה, אדוני היושב ראש. הצעת החוק הזו באה לתקן ליקוי שמלכתחילה לא היה צריך להיות. כל מערכת המשפט מבוססת על כללים, על מועדים - ככה במערכת המשפט הכללית, ככה גם בבתי הדין לעבודה.


אבל, מה ניתן לעשות שבחיינו, בחיים האמיתיים, לפעמים אנשים לא עומדים במועדים האלה - זה קורה. זה קורה גם במערכת משפט כללית, זה קורה גם בבתי דין לעבודה. לכן, מערכת המשפט, החוקים במדינת ישראל קבעו שלבתי משפט יש סמכות להאריך מועדים שונים להגשה מטעמים מיוחדים. הטעמים האלה צריכים להירשם. הדבר הזה בעצם מאפשר למערכת המשפט להתחשב באותה הסיטואציה היוצאת דופן שבה בן אדם לא עמד במועדים שנדרשו ברמה הפורמאלית.


למרבית הצער, הסמכות הזאת לא קיימת ביחס לבתי הדין לעבודה, ודווקא ביחס לבתי הדין לעבודה יש בה טעם יותר גדול, כי בבתי הדין לעבודה הרבה פעמים תובענות וערעורים מוגשים על ידי אנשים שאין להם ייעוץ משפטי מסודר, אין להם יכולות משפטיות מסודרות. הרבה פעמים הם לא עומדים במועדים הנדרשים לא מכיוון שהם מתרשלים בהליך, ולא מכיוון שהם לא מתייחסים אליו בכבוד המגיע לו, אלא מכיוון שחייהם נראים כך שהם לא מסוגלים לעמוד במועדים שנקבעו. ולכן, הצעת החוק הזאת בעצם נותנת לבית הדין לעבודה את הזכות להאריך מועדים להגשת תובענות וערעורים לפי חוק הביטוח הלאומי מטעמים מיוחדים שירשמו.


לקראת הדיון בהצעת החוק בקריאה הטרומית אנחנו ניהלנו הידברות עם משרדי הממשלה. הגענו להסכמות על האופן שבו החוק ינוסח לקראת הקריאה הראשונה. נציגי הממשלה ודאי יציגו את ההסכמות האלה. אני באתי לכאן כדי לאשר את הסכמתנו - המציעים -לסיכומים האלה שסיכמנו עם הממשלה. אני מציע שהוועדה תאשר נוסח לקריאה ראשונה בנוסח המוסכם עם הממשלה, ואנחנו נמשיך בהמשך הדרך לברר את כל יתר הסוגיות.
רון אשכנזי
אני מהמוסד לביטוח לאומי. אכן הממשלה הגיעה להסכמות עם חבר הכנסת חנין בנושא הצעת החוק. למעשה, כיום הותקנו תקנות מכוח סעיף 396 לחוק הביטוח הלאומי, שעוסקות במועדים להגשת תובענות, ומועדים להגשת ערעור על החלטות מסוימות. בהסכמות עם חבר הכנסת חנין סוכם שאכן הממשלה תתמוך בהצעה לקריאה ראשונה, ובהמשך הממשלה מתחייבת להתקין תקנות שיאריכו את המועדים הקיימים כיום בתקנות בכפליים.
היו"ר חיים כץ
נציגי האוצר רוצים להגיד משהו? הכול בסדר.
חלי גיא אלדר
אני ממשרד המשפטים. אני רק רוצה לחדד שהמהות מקובלת עלינו. הנוסח שמונח מול הוועדה עדיין לא הגיע אל משרד המשפטים, אז השר עדיין לא ראה ואישר סופית. אבל, זה יהיה בעיקר תיאומי נוסח, ואני מניחה שלא משהו מהותי. אין לנו הסתייגויות כרגע.
היו"ר חיים כץ
אין הסתייגויות.
אלי יריב
אני מההסתדרות הכללית החדשה. אנחנו מצטרפים ותומכים ביוזמה של חבר הכנסת דב חנין. אנחנו רואים בזה פתח לאנשים שנפגעים בדרך כלל בפרוצדורות, לתת להם את האפשרות להגיע לבית הדין לעבודה או לביטוח לאומי בזמנים הרלוונטיים. אנחנו רואים בשטח שאנשים פשוט לא מודעים לזמנים, ואנחנו חושבים שההצעה הזאת היא במקום.
היו"ר חיים כץ
בואו נקריא אותה לפני שנעבור להצבעה.
אייל לב ארי
ברשותו של אדוני, יש לי רק כמה חידודים. ראשית, חידוד בעניין מהותי. מדובר באפשרות להאריך מועד במקרה של התיישנות תביעה או הגשת ערעור, בעצם בהבאת דבר בפני בית הדין. ולכן, אין מדובר בעצם בהארכה הפרוצדוראלית הרגילה שבתי הדין מוסמכים לעשות כשדבר כבר מונח בפניהם.
היו"ר חיים כץ
וזה כולם ידעו, והסכימו. בסדר גמור.
אייל לב ארי
אני מניח. עוד נקודה פרוצדוראלית - שוב, ברשותו של חבר הכנסת המציע. אנחנו מציעים פשוט לשלב את התיקון בתוך סעיף 396. זה פשוט יותר נכון מבחינת התוכן והרעיון.
היו"ר חיים כץ
ואין שם שום פגיעה במהות.
אייל לב ארי
לא, לא - חלילה וחס.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
אייל לב ארי
אם היתה פגיעה במהות, היינו גם באים בדין ודברים עם חבר הכנסת עוד לפני כן.


עוד דבר לגבי משרד המשפטים בתיקון התקנות - אם תוכלו בבקשה להתקין תקנות חדשות שמתייחסות כבר לסעיפים החדשים שכבר אחרי הנוסח המשולב מ-95.
רון אשכנזי
הביטוח הלאומי בשיתוף עם משרד המשפטים כבר עובדים על התקנות. זה הועבר כבר אפילו לאישור מועצת המוסד כחלק מהתהליך כדי שזה יהיה מגובש ביחד.
היו"ר חיים כץ
או,קיי, נעבור להקראה.
אייל לב ארי
"הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סמכות בית הדין לעבודה להאריך מועדים להגשה), התש"ע-2009


הוספת סעיף 396א רבתי 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אחרי סעיף 396 יבוא:


"הארכת מועדים 396א. בית הדין לעבודה רשאי להאריך מועדים להגשת תובענות וערעורים לפי חוק זה מטעמים מיוחדים שיירשמו."
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד ירים את ידו?ה צ ב ע ה

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סמכות בית הדין לעבודה להאריך מועדים להגשה), התש"ע-2009, אושרה פה אחד.
דב חנין
אני במקום חבר הכנסת אגבאריה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, מאחר ואין פה יותר חברי כנסת אז ההצעה התקבלה פה אחד על ידי כולם. אין נמנעים, ואין מתנגדים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה לכולם.
אייל לב ארי
אין עלות תקציבית.
דב חנין
תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים