ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/10/2009

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 28), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

26.10.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 105

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ח' בחשוון תש"ע (26 באוקטובר 2009), שעה 09:45
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008, של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/2454) – החלת דין רציפות בוועדה.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
חה"כ זבולון אורלב

דב בארי – רפרנט רווחה ביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

שולמית בר – מנהלת תחום נפגעי עבודה, איבה ומילואים, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רון אשכנזי – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרי בכר – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד מרדכי לורברבוים – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שי צור – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן-שבת

אור רוזנמן – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008, של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/2454) – החלת דין רציפות בוועדה
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. ה-26 באוקטובר 2009, ח' בחשוון תש"ע, יום שני בשבוע. אנחנו עוברים לנושא השני: הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008, ושוב של חבר הכנסת זבולון אורלב – כמו בהצעה הקודמת, החלת דין רציפות בוועדה.


חבר הכנסת זבולון אורלב, האם אתה רוצה להתייחס?
זבולון אורלב
על קצה המזלג. עניינו של החוק – חוק נפגעי איבה מעניק זכויות לנפגעי איבה, בדומה לנפגעי צה"ל, באופן כללי.


אלא מה? התברר שבשונה מנפגעי צה"ל, יש לנפגעי איבה אפיונים מיוחדים. למשל, בצה"ל האבא והאמא לא מסתערים יחד על היעד המבוצר ושניהם נהרגים, ונשארים יתומים משני הורים.


לעומת זאת, בפיגועי איבה, כידוע, היו פיגועים שבהם שני ההורים נהרגו כיוון שהם היו באותו רכב, כיוון שהם היו באותה מסעדה – כמו ב"סבארו" – וכדומה.


לכן, החוק המקורי שממנו חוק נפגעי איבה מועתק, מנפגעי צה"ל, צריך לעשות בו איזשהם שינויים ותיקונים כדי להתאים.


אנחנו בכנסת הקודמת העברנו את החוק בקריאה שנייה ושלישית ופיצלנו סעיפים מסוימים שהתברר שמחייבים דיון נוסף. כלומר, החוק עוסק באותם יתומים משני הורים שנהרגו בפעולות איבה, או אחד נהרג בפעולות איבה והשני נפטר לאחר מכן, הם נשארו יתומים לחלוטין.


לכן, אני מבקש מאדוני היושב-ראש שכפי שוועדת השרים החליטה באופן עקרוני להמליץ להחיל על זה רציפות – ואנחנו נקיים, אגב, דיונים מאוד מעמיקים בשני הסעיפים הנוספים שיש להם השלכות רוחב מאוד משמעותיות – נדון בהם ואני ער לכך שנצטרך את הסכמת הממשלה ואת התיאום המלא.
היו"ר חיים כץ
האם יש פה גורמי אוצר שרוצים להגיב על החלטת הממשלה?
דב בארי
דב בארי, רפרנט רווחה ביטוח לאומי. הצעת החוק שאנחנו דנים בה כרגע עלתה בוועדת השרים לענייני חקיקה ב- 13 בספטמבר 2009. החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה היתה שהנוסח הסופי יוסכם על דעת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרדי האוצר והמשפטים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מגיעים לנוסח הסופי. אנחנו מדברים עכשיו על האם לקנות כרטיס כניסה.
דב בארי
אם יורשה לי לסיים. חבר הכנסת המציע התחייב לא לקדם את הצעת החוק בוועדה ללא הסכמת הממשלה.


ראשית, לפני הדיון היום לא נעשתה שום פנייה מצד המציע אל משרדי הממשלה כדי לבחון את הנושא.
זבולון אורלב
איפה כתוב שאני צריך - - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי, חבר הכנסת זבולון אורלב.
זבולון אורלב
איזה חוצפה. תגן עלי.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אני מגן עליך בתכל'ס.
זבולון אורלב
יש רבע שעה, תן לי לנצל אותה.
דב בארי
אם יורשה לי להגיד משפט אחרון. מעבר לכך, לפני חמש דקות עבר פה מישהו ממזכירות הוועדה והניח על השולחן את הצעת החוק המתוקנת, וזו הפעם הראשונה שאני או נציג אחר של הממשלה רואים את זה.
נועה בן-שבת
סליחה, זו לא הצעת החוק המתוקנת. אלה שני הסעיפים שפוצלו. זה בדיוק מה שפוצל.
דב בארי
זאת לא ההצעה שעלתה לדיון.
נועה בן-שבת
אם אתה רוצה, נעבור אחד-אחד ונראה. זו אותה הצעה, אלה בדיוק שני הסעיפים שפוצלו. תעבור ותראה מה היה מונח על שולחן הוועדה.
דב בארי
אני לקחתי חלק בוועדת השרים לענייני חקיקה, זאת לא ההצעה שעמדה בפני נציגי הממשלה בוועדת השרים לענייני חקיקה.

לכן, נכון לעכשיו, עמדת הממשלה להתנגד.
זבולון אורלב
מה? יש החלטת ממשלה.
דב בארי
עמדת הממשלה להתנגד מתוקף מה שהוחלט בוועדת השרים לענייני חקיקה. אנחנו נשמח לשבת עם המציע, עם תיקון החוק שהונח בפניי כרגע ולבדוק איפה נמצאים הפערים, אם בכלל. אני לא בטוח שיש פערים, אני פשוט לא מכיר את ההצעה כפי שהונחה כרגע על השולחן.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. האם יש למישהו עוד הערות?
רון אשכנזי
רון אשכנזי, המוסד לביטוח לאומי. לצורך העניין, אכן הממשלה תמכה, בתנאים שדב בארי הציג. המוסד לביטוח לאומי, המנהלה, התנגדה להצעה מאחר שהחוק במהלך הדיונים בכנסת הקודמת השתנה מההצעה המקורית שהמנהלה תמכה בה, זה היה בהתאם להמלצות דו"ח גולדברג.

מאחר שהגילאים השתנו, הסכומים וכולי, מינהלת המוסד לביטוח לאומי לא תומכת בהצעה כפי שהיא כיום.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
רון אשכנזי
יש צורך לעשות תיאומי נוסח, בעיקר לאור חשיבות השלכות הרוחב, ואם מעוניינים בעוד נתונים, כמובן גם את זה נוכל להמציא.
היו"ר חיים כץ
האם יש עוד גורמים שלטוניים שמעוניינים להתייחס? אם לא, אנחנו נעבור להצבעה, ואני בעד לאשר את דין הרציפות. בוועדה לפחות יעמדו על כך שיהיה תיאום בין הגורמים השלטוניים לבין חבר הכנסת המציע כשנגיע לדיון.

מי בעד לאשר את החלת דין הרציפות?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להחלת דין רציפות על הצעת חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008, נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאני יחידי פה, אז תודה רבה. החלת דין הרציפות על הצעת החוק אושרה פה אחד, והישיבה נעולה.
זבולון אורלב
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:55).

קוד המקור של הנתונים