ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/10/2009

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 125), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

26.10.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 104

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ח' בחשוון תש"ע (26 באוקטובר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח-2008, של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1032) – החלת דין רציפות בוועדה.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
חה"כ זבולון אורלב

לי דגן – סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

שרונה ששון – מחלקת ביטוח בריאות, משרד האוצר

רבקה בן עודד – מנהלת אגף נפגעי עבודה, המוסד לביטוח לאומי

שולמית בר – מנהלת תחום נפגעי עבודה, איבה ומילואים, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רון אשכנזי – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרי בכר – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד מרדכי לורברבוים – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שי צור – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
עו"ד שמרית שקד-גיטלין

אור רוזנמן - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח-2008,

של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1032) – החלת דין רציפות בוועדה
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, 26 באוקטובר 2009, ח' בחשוון תש"ע. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח-2008, של חבר הכנסת זבולון אורלב – החלת דין רציפות בוועדה.


חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
ועדת העבודה והרווחה אישרה בקדנציה הקודמת את הצעת החוק לקריאה ראשונה בנוסח המונח לפניכם, כשהיא עדיין לא הגיעה להכרעה בשאלה העיקרית האם תהיה אובליגציה – כן או לא.


כלומר, היתה הסכמה גם של ועדת השרים וגם של הממשלה לתמוך עקרונית בהצעת החוק, כמובן בכפוף לתיאום, כיוון שנפגעי עבודה – אין להם ביטוח סיעודי.


כיום יש ביטוח "ריסק" שעובד בצורה מעולה ומצוינת, כלומר קודם כול מנכים לכולם, אלא אם כן מי שמסרב, מודיע ואז לא מנכים לו, ועל-ידי כך נפגעי עבודה מכוסים כולם.


אנחנו רוצים לעשות אותו דבר לגבי ביטוח סיעודי, שהוא צורך. כל הארגונים פנו והופיעו בפני הוועדה וביקשו את הדבר הזה.


יש מחלוקת לגבי שיטת הגבייה – האם השיטה תהיה כמו ביטוח "ריסק", כלומר גובים מכולם סכום שעליו יחליט השר ואז מי שלא רוצה, לא ינכו לו, או שלא מנכים לכולם אלא אם כן מישהו מבקש שינכו לו.


בנוסף על כך, הוועדה רצתה להחיל את הדבר הזה לא רק על נפגעי עבודה אלא גם לגבי אלמנים ואלמנות, כולל ביטוח ה"ריסק".


ועדת השרים לחקיקה, אני מבין, אישרה את ההחלה והיא תומכת בגרסה א'. אגב, גם בוועדה הממשלה תמכה בגרסה א'. על-פי החוק, הגרסה העומדת להצבעה במליאה היא הגרסה שעברה בקריאה הראשונה. אני רושם לפניי שזאת החלטת ועדת השרים לחקיקה – אני חבר קואליציה – ואני מבקש שהוועדה תאשר את החלת הרציפות ואדוני היושב-ראש יביא זאת לאישור המליאה, ובדיון בקריאה שנייה ושלישית נקיים את הדיון המהותי איזו גרסה לקבל, תוך ידיעה שהממשלה תומכת בגרסה א'.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. האם יש פה נציגי משרדי הממשלה שרוצים להתייחס?
לי דגן
בוקר טוב. לי דגן, סגנית הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. כפי שציין חבר הכנסת אורלב, הצעת החוק אכן עברה את ועדת השרים, אולם היא עברה רק את גרסה א', בתיאום נוסח עם משרדי האוצר והמשפטים. נציין שבינתיים לפחות לא קיבלנו שום פנייה לתיאום נוסח, ולפיכך אין לי מה להוסיף למעט העובדה שמה שאושר זה רק גרסה א', בתיאום נוסח עם משרד האוצר ומשרד המשפטים.


ככלל, אם יותר לי לציין, משרדנו סבור שיש בעייתיות רבה גם עם גרסה א'. יש תקנות של ביטוח בריאות קבוצתי שפרסם שר האוצר לפני מספר חודשים. תיקון החוק הזה – וידוע לכולנו שחוק גובר על תקנות – ובכל זאת, מה שמוצע בתיקון החוק גם בגרסה א' לא עומד בתקנות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא נכנסים עכשיו לגופו של עניין. יש לנו זמן להיכנס לגופו של עניין, הרבה זמן. אנחנו קונים עכשיו כרטיס כניסה למגרש. מעבר לזה, אחר כך נראה איך מתנהל המשחק.
לי דגן
אם כך, אין לי מה להוסיף.
רון אשכנזי
רון אשכנזי, המוסד לביטוח לאומי. אתמול התקבלה החלטת מנהלה להתנגד לתיקון המוצע. למעשה, ערכו בדיקה מחודשת של כל העניין, למרות החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה. עשו בדיקה מספרית של הכמויות, של העלויות, ויש צורך במשאבים רבים כדי לממש את המערך הזה.
היו"ר חיים כץ
האם יש עוד מישהו שרוצה להעיר?
רון אשכנזי
אם ברצונכם לקבל הרחבה ופירוט, בבקשה.
זבולון אורלב
איזה משאבים דרושים, לא הבנתי.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת זבולון אורלב, מאחר שאין יותר אנשים מהגורמים השלטוניים שרוצים לדבר, אנחנו נעבור להצבעה ואנחנו נאשר את הצעת החוק כפי שהיא עברה, וכאשר ניכנס לגופו של עניין נדון בסעיף א', בסעיף ב', נראה מה אנחנו עושים ומהם המשאבים התקציביים. אם זה תקציבי, נצטרך להביא רוב של 55 חברי כנסת, נצטרך לעבור את כל המסלול ולהיכנס לחוק.


מי בעד החלת דין רציפות, ירים את ידו?


ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להחלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח-2008, נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר שאני היחידי, זה התקבל פה אחד. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:45).

קוד המקור של הנתונים